หมวดหมู่

1,014 รายการ

สินค้าแนะนำสำหรับ

รีวิวสินค้าของ

เปลี่ยนง่าย ให้สายมายาวสมราคาใช้แล้วรู้สึกถึงความนิ่มนวนในการจ่ายไฟมากยิ่งขึ้น

At this price it works as unthinkable.
Although it seems that there are many dusts in other comments, since it is recognized that all Drum brake is so, there is no problem.

I used it for the restore of the old car.
Since Brake Shoe was sometimes peeled from the bonded part when it was old, I decided to exchange it in advance, but I was not able to place an order with the OEM Parts Number number, so I found this item if I was looking for it.
It fits perfectly, it feels good, and it is inexpensive, so there is no saying.

Since the joint of OEMSeat has split, purchase it for changing oneself.
I guess I do not know what to do, I'm going to a little Wrinkle on the Front. However, since it is a permissible range, it is a favorable evaluation in view of Cost.

Although Vesla seems to be able to order Type with grooves if customized, I personally think that Type that does not have the same groove as OEM is enough. I wonder how durable it is after that. Is there any similar shoe installation method?. There is no particular problem.

Recently I was deepening Pedal 's stepping on Breaking so I checked Brake Shoe and I replaced it because the wear was fierce.
Because the mileage was 63000 km, I think that it lasted a long time.
I recommend it because the price is cheap and COSPA is also good.