ระบบหล่อเย็น/ออยล์คูลเลอร์

ซื้อสินค้าตามรุ่นรถ

7,966 รายการ

สินค้าลดราคาสำหรับ

สินค้ามาใหม่

สินค้าแนะนำสำหรับ

แบรนด์ขายดีสำหรับ

ความคิดเห็น

Very beautiful product to fit on the car. Monkey125

Vibrations noises at high rpm.Good quality but high price.

It has attached to WR250R.
Isn't it the dress-up effect up?

It attaches and easy Cleaning is also easy. It sees and also says a sake.

It attached to the gorilla.
It is comfortable, and it becomes an aid of engine state confirmation so that indication temperature may also be exact.
However, it is regrettable that it is not water proof.
Then, the waterproof cover was made on one's own using the vinyl hose (32 mm in inside diameter).
It can run now in comfort.

A normal hose is an S character-like so that it may not interfere in a tank and a frame, but it is completely straight and its management is poor.
Therefore, there was trouble -- the connection of a radiator in which a tank floats is distorted.
What can be used is only an econo fit.

Oil cooler attachment becomes easy.
A refreshed design is recommended.

It purchases in order to make it Mr. SUKESUKE of the radiator line of a zoomer (ruckus).
The hose from a radiator to a pump can exchange with this product.