หน้าแรก

การชำระเงิน


paypal
ข้อมูลทั่วไป
เรารับการชำระเงินจากบัตร MasterCard หรือ VISA การชำระเงินจะกระทำโดยใช้สกุลเงินบาท จากบริษัทตัวกลางการชำระเงิน 2C2P เมื่อการสั่งซื้อของคุณถูกส่งออกจากโกดังสินค้าของ Webike ลูกค้าจะไม่สามารถแบ่งการชำระเงินเป็นช่องทางอื่นๆได้ การชำระเงินจะต้องเป็นเงินก้อนเดียวเท่านั้น
ข้อมูลเบื้องต้นของบัตรเครดิตคุณจะถูกบันทึกที่ 2C2P ด้วยมาตราการรักษาความปลอดภัยชั้นสูง
การจัดการข้อมูลบัตรเครดิต
ในการให้บริการแบบ e-commerce จุดประสงค์ของการใช้บริการ และชื่อผู้จัดการข้อมูลบัตรเครดิตจะเป็นไปตามด้านล่างนี้

จุดประสงค์ของการใช้บริการ: เพื่อจัดการการสั่งซื้อของลูกค้า
ผู้จัดการข้อมูล: 2C2P (Thailand) Co., Ltd.

จะมีการจัดการข้อมูลบัตรเครดิตอย่างเข้มงวด และปลอดภัย ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้งานอื่นๆโดยไม่มีการแจ้ง และขออนุญาตจากลูกค้าก่อน ข้อมูลรหัสบัตรเครดิตของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยที่พนักงาน Webike ก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด
ข้อมูลการสั่งซื้อจะถูกเข้ารหัสโดย SSL รหัสบัตรเครดิตของคุณจะถูกส่งผ่านไปอย่างปลอดภัย
โปรดตรวจสอบ นโยบายบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เราใช้ระบบยืนยันตัวตน 3 ระดับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต และเพื่อความเชื่อมั่นจากลูกค้าเวลาเลือกซื้อสินค้าจาก Webike
paypal
Security Code
เราใช้ระบบยืนยันตัวตนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสั่งซื้อด้วยบัตรเครดิตโดยการใส่รหัสหลังบัตร 3-4 หลักของหมายเลขหลังบัตรเครดิตของคุณซึ่งเป็นกลุ่มตัวเลขที่แยกออกมาจากตัวเลขชุดแรก

3D Secure
การยืนยันตัวตน 3 ระดับเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการบัตรอย่าง VISA และ Master Card แนะนำ เพื่อใช้ป้องกันการแทรกแซงหรือผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้บัตรเครดิตของคุณในการซื้อขาย การยืนยันตัวตนนี้จะต้องใส่ไอดี รหัสผ่าน เพิ่มเติมหลักจากใส่เลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และรหัสหลังบัตร

ขั้นตอนการดำเนินการบัตรเครดิต
ไม่มีการยืนยันตัวตน 3 ระดับ Secure ยืนยันตัวตน 3 ระดับเรา แนะนำ ให้สมัครการใช้งานระบบยืนยันตัวตน 3 ระดับจากเว็บไซต์ธนาคารที่เป็นผู้ออกบัตรให้กับคุณ ลูกค้าที่ยังไม่ได้สมัครใช้งานระบบยืนยันตัวตน 3 ระดับยังสามารถซื้อสินค้า และชำระเงินได้ด้วยเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และรหัสหลังบัตร
คุณอาจประสบปัญหาเกิดความผิดผลาดระหว่างการสั่งซื้อสินค้าได้ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นหากบัตรเครดิตของคุณไม่สามารถใช้งานได้ หรือยอดเงินคงเหลือในบัญชี ไม่เพียงพอ
โปรดเช็คยอดในบัญชีของคุณแล้วทำการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง