หน้าแรก

การจัดส่ง


วีไบค์จะเลือกใช้บริการของ EMS ในการขนส่งเป็นหลัก
ระยะเวลาการจัดส่งที่แจ้งในหน้าเว็บไซต์นั้นเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ตั้งแต่การผลิตสินค้า การจัดเตรียม และส่งถึงมือของลูกค้า


การจัดส่งด้วย EMS
โดยปกติแล้ว EMS จะใช้เวลาสำหรับการจัดส่งในประเทศ 1-2 วัน
* โปรดทราบว่าทางวีไบค์จะจัดส่งสินค้าให้ใน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เท่านั้น
ทั้งนี้การรับของที่ปลายทางในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์นั้นขึ้นอยู่กับที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางใกล้บ้านคุณว่าเปิดทำการในวันเสาร์ อาทิตย์หรือไม่ .
เนื่องด้วยการจัดส่งที่ใช้บริการ EMS เป็นหลักนั้นทำให้สามารถส่งสินค้าไปได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย แต่สำหรับพื้นที่ทางการทหาร หรือราชการที่มีกฎห้ามอยู่ สินค้าอาจส่งไปพักอยู่ที่ที่ทำการไปรษณีย์เพื่อรอให้ทางลูกค้ามารับของด้วยตนเอง
ที่อยู่ในการจัดส่งจะเป็นไปตามที่ลูกค้าระบุไว้ในระบบก่อนที่จะกดสั่งซื้อสินค้า โปรดใส่ ชื่อ ที่อยู่ เป็นภาษาไทย หรืออังกฤษ พร้อมเบอร์ติดต่อไว้ในระบบเพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการจัดส่ง


* โปรดทราบว่าวีไบค์จะไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ของลูกค้าจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได้ หากต้องการแก้ไขที่อยู่การจัดส่งภายในประเทศ โปรดแจ้งกับวีไบค์ที่ info@webike.co.th 3 วันทำการก่อนที่สินค้าของคุณจะขึ้นสถานะว่า "เตรียมจัดส่ง"
ค่าขนส่งที่ชำระให้กับวีไบค์นั้นเป็นค่าบริการการขนส่งในประเทศโดยคิดอัตราจาก EMS ราคาค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักพัสดุของลูกค้า
ค่าขนส่งที่ชำระไปนั้นเป็นราคาที่รวมประกันภัยสินค้าไปด้วยแล้ว
หลังจากที่วีไบค์แจ้งหมายเลขการจัดส่งให้แล้ว คุณสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่
หากสินค้าที่สั่งมามีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะสามารถจัดส่งด้วย EMS ได้ ทางวีไบค์จะขอเปลี่ยนเป็นการขนส่งในรูปแบบอื่น ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายที่มากเกินกว่าที่ลูกค้าชำระมา ทางวีไบค์อาจต้องขอให้ทางลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งนี้เพิ่มจึงจะสามารถจัดส่งให้ได้