หน้าแรก
Kawasaki Accessory อะไหล่ และอุปกรณ์สำหรับตกแต่งที่เหมาะกับรถ Kawasaki สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ขับขี่รถ Kawasaki ได้ตามต้องการ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง
ข้อมูลยี่ห้อสินค้า

4.2
(865 reviews)

5

สุดยอด

414

4

ดีมาก

295

3

ปานกลาง

113

2

ไม่ดี

36

1

แย่

7

ประเภทย่อยของ KAWASAKI

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ KAWASAKI

บทวิจารณ์สินค้าของ KAWASAKI

ตัวงานมีความสวยงามเหมาะแก่การนำไปติดรถที่คุณชอบ

ตัวงานเหมาะกับการไปติดตั้งกับชิ้นส่วนที่คุณชอบ โดยรวมสวยครับ

This is a very nice online motorbike parts shopping experience that I have ever had so far. Items clearly directly sent out which no need to wait for vendor ship to the center delivery terminal and queue up for send out. I have bought the genuine parts this time with a nice price which checked elsewhere,got a good deal at almost half of the price in the market. May be due to last one in the stock and sell it at lower price to clear stock. Anyway is lucky me. Buyer of this item must be aware to buy the front fork mounting bracket separately which don't know and need to buy from Webike again for the bracket. Again, that price is a bargain as well.

原厂件的尺寸永远是最准确的。不过这个价位偏高,同样价格可以有更多的选择。增加一点装饰作用,挡风作用几乎为零。不过原厂质量还得值得推荐 The size of the original parts is always the most accurate. However, this price is high, and the same price can have more choices. Add a little decorative effect, the windshield effect is almost zero. However, the original quality is worth recommending

Although it is a kawasaki original manufacturer's product, the carrier of a photograph is a thing of thailand kawasaki specification.
Although it had appeared on the market even in Japan recently, since a cheap thing and frame were likely to suit the car body black, it was dared to purchase the thing of the thailand.
Although it incidentally also has the product made from a riding spot, for using the foundation of the box of GIVI, the pure carrier with a geometrically thin frame of metal fittings tends to carry out fixation.
A thing and a form of Japan are fundamentally the same, and slim part Capa and a hook are something to say grades.
however, a loading platform be more delicately [ than a domestic thing ] long forward and backward, and a key should put in the keyhole of what and a sheet -- It has been lost... I not being worried, since I will keep a helmet in a rear box or fix it to a handle by a carabiner, but.
Since it is troublesome also at the time of maintenance, we recommend you to purchase a domestic thing somewhat, as it is high.
When it summarizes, if the carrier of KSR is a foundation of a box (especially GIVI), immediate shipment of purity and the heavy load is carried out, or they are used as a stack bar and it will be a grade which binds a riding spot and a light thing with a net, the aluminum of a Rough and Road is recommended.

Although it is a kawasaki original manufacturer's product, the carrier of a photograph is a thing of thailand kawasaki specification.
Although it had appeared on the market even in Japan recently, since a cheap thing and frame were likely to suit the car body black, it was dared to purchase the thing of the thailand.
Although it incidentally also has the product made from a riding spot, for using the foundation of the box of GIVI, the pure carrier with a geometrically thin frame of metal fittings tends to carry out fixation.
A thing and a form of Japan are fundamentally the same, and slim part Capa and a hook are something to say grades.
however, a loading platform be more delicately [ than a domestic thing ] long forward and backward, and a key should put in the keyhole of what and a sheet -- It has been lost... I not being worried, since I will keep a helmet in a rear box or fix it to a handle by a carabiner, but.
Since it is troublesome also at the time of maintenance, we recommend you to purchase a domestic thing somewhat, as it is high.
When it summarizes, if the carrier of KSR is a foundation of a box (especially GIVI), immediate shipment of purity and the heavy load is carried out, or they are used as a stack bar and it will be a grade which binds a riding spot and a light thing with a net, the aluminum of a Rough and Road is recommended.

Although it is a carrier authentic positive in the kawasaki for KSR110, it is the black type currently sold at the thailand ? neighborhood which has appeared on the market even in Japan recently instead of the thing of the silver currently sold at Japan.
I did not necessarily paint and it is black from the beginning.
It used as a pedestal which attaches the box of GIVI which carried out in play the other day.
Although it also has the carrier of a riding spot, since it was likely to be easy to fix the direction of the thin frame of a pure carrier, the metal fittings attached to the box of GIVI are replaced on the carrier here.
Although pure carriers are 1 kg of loads-proof [ catalogue-specifications top ], since it is a product made from steel once, I think that it is probably stronger than the product made from aluminum of a Rough and Road.
Although it is running by the load full load, for the moment, the problem has not cropped up.
Although it was about the carrier itself, it was conclusive factors that the black which is likely to suit a car body dared to have bought an overseas thing, and that the price was cheap.
Although a hook is an OMAKE grade as looking, the function as a pedestal of a box is given sure enough firmly.
However, there was only one trap... The frame of a carrier front of solvent comes right above a keyhole so that a loading platform may be somewhat longer than a domestic thing in fact, and removal of a sheet becomes impossible.
Since the seat body serves as the helmet holder, KSR becomes a case of life and death to hang a helmet.
Since I put into a box, he is not troubled, but probably, it will be wiser to buy a domestic thing, even if high.
When it summarizes, a KSR pure carrier is a recommend as a foundation of a box regardless of in and outside the country.
Probably, the aluminum of a Rough and Road will be good, if a heavy load is stacked, or it carries out instead of a stack bar and it will be the touch which binds a riding spot and a light thing with a net.

KAWASAKI kawasaki : The kawasaki loop key ring .
product number: -- J7002-0097 merchandise information Correspondence vehicle type 2011 spring-and-summer catalogue printing model Details of goods color -- : -- a white -- [ -- a raw material -- ] -- synthetic leather -- : -- a polyben coastal -- -- [ -- a size -- ] -- 26 -- x -- 77 -- x -- six -- mm -- carbon -- a tone -- a high grade feeling -- overflowing -- a stylish -- having expressed -- a key ring --