หน้าแรก

นโยบายสำหรับสินค้าส่งคืน


หากของที่ซื้อไปใส่ไม่พอดีหรือไม่ชอบสี หายห่วงได้เลย!!
*บริการการันตีคืนเงินไม่สามารถใช้ได้กับผู้ค้าขายส่ง
ภายใน 7 วันที่ได้รับพัสดุ(ภายใน 7 วันจากวันที่สินค้าส่งถึงที่หมาย) คุณสามารถส่งคืนสินค้าที่ยังไม่ได้แกะกล่องในกรณีที่สินค้ายังอยู่ในสภาพดีดังเดิม โปรดติดต่อ info@webike.co.th พร้อมแนบรูปถ่าย ก่อนที่จะดำเนินการส่งกลับ
หากในรายละเอียดของสินค้าระบุว่าสินค้ารายการนั้นไม่สามารถยกเลิก ส่งกลับ หรือเปลี่ยนได้ สินค้าเหล่านั้นจะไม่สามารถยกเลิก ส่งกลับ หรือแลกเปลี่ยนได้
โปรดอย่าส่งสินค้าใดๆกลับก่อนติดต่อเราที่ info@webike.co.th. ทางเราอาจไม่สามารถคืนเงินให้คุณได้สำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ส่งกลับ
หากคุณต้องการเปลี่ยนสินค้า โปรดส่งสินค้ากลับและสั่งซื้อใหม่ในหน้าเว็บ เมื่อได้รับสินค้าที่ส่งกลับมาแล้ว เราจะทำการตรวจสอบและจะคืนเงินให้ในจำนวนของราคาสินค้าเท่านั้น ทางเราไม่สามารถคืนเงินในส่วนของค่าขนส่งได้
* โปรดทราบว่าค่าขนส่งไม่สามารถขอคืนได้
วีไบค์ ไทยแลนด์ จะดำเนินการคืนเงินให้ท่านผ่านทางช่องทางที่ท่านเลือกชำระ
* สินค้าที่ส่งกลับจะต้องเป็นสินค้าใหม่และปราศจากการใช้งานใดๆทั้งสิ้น และจะต้องมีสภาพเดียวกันกับตอนที่จัดส่งไปในพัสดุอันเดิม
หากคุุณมีข้อสอบถามใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งสินค้าคืน การยกเลิก หรือเปลี่ยนสินค้า โปรดติดต่อ info@webike.co.th.
หากสินค้าที่คุณได้รับเกิดความเสียหายขึ้น (ทั้งนี้ความเสียหายต้องเกิดขึ้นจากทางผู้ผลิต หรือ Webike Thailand เท่านั้น) โปรดติดต่อเราทาง e-mail พร้อมด้วยรูปประกอบภายใน 15 วัน เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หากคุณมีสินค้าเคลมที่ต้องการให้เราดำเนินการ โปรดติดต่อที่ Webike Thailand พร้อมด้วยรูปประกอบภายใน 15 วัน เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
Webike Thailand จะปรึกษากับผู้ผลิต หรือบริษัทขนส่งเกี่ยวกับสินค้าที่เสียหาย (ทั้งนี้ความเสียหายต้องเกิดขึ้นจากทางผู้ผลิต หรือ Webike Thailand เท่านั้น) หรือไม่สามารถใช้งานได้
หากคุุณมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกลับ โปรดติดต่อเราที่ info@webike.co.th.
สินค้าที่ส่งกลับจะต้องเป็นสินค้าใหม่และปราศจากการใช้งานใดๆทั้งสิ้น และจะต้องมีสภาพเดียวกันกับตอนที่จัดส่งไปในพัสดุอันเดิม
หากสินค้าที่คุณได้รับเกิดความเสียหายขึ้น (ทั้งนี้ความเสียหายต้องเกิดขึ้นจากทางผู้ผลิต หรือ Webike Thailand เท่านั้น) โปรดติดต่อเราทางอีเมล์ พร้อมด้วยรูปประกอบภายใน 15 วัน เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หากคุุณมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกลับ โปรดติดต่อเราที่ info@webike.co.th.
จำนวนเงินที่คืนนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลของการส่งกลับ หากเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากเราหรือผู้ผลิต เราจะทำการคืนให้เต็มจำนวนตามที่เราได้รับจากท่าน หากเป็นความเข้าใจผิดของผู้ซื้อ เราจะคืนเงินให้เท่ากับราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม นโยบายการคืนเงินจะเป็นไปตามบริษัทเจ้าของบัตรนั้นๆ ทางเราขอเรียนว่าการคืนเงินนั้นจะคืนเต็มจำนวนเท่ากับราคาสินค้า และ
*วีไบค์ ไทยแลนด์ จะดำเนินการคืนเงินให้ท่านผ่านทางช่องทางที่ท่านเลือกชำระ
ค่าธรรมเนียมการขนส่งไม่สามารถคืนได้นอกเสียจากว่าจำเป็นต้องส่งสินค้ากลับเนื่องด้วยเกิดข้อผิดพลาดจากทางเราหรือผู้ผลิต
ผู้รับผิดชอบค่าส่งกลับ?
หากคุณส่งสินค้าคืนเนื่องด้วยความไม่ชอบใจหลังติดตั้งหรือไม่ลงตัวกับรถของคุณ คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการส่งกลับเอง
วีไบค์ ไทยแลนด์ จะดำเนินการคืนเงินให้ท่านผ่านทางช่องทางที่ท่านเลือกชำระ
คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมการขนส่งของคุณคืนหากสินค้าที่ส่งคืนเกิดจากความเสียหายหรือมีข้อผิดพลาดของเรา (ทั้งนี้ความเสียหายต้องเกิดขึ้นจากทางผู้ผลิต หรือ Webike Thailand เท่านั้น)
คุณสามารถตรวจสอบสถานะต่างๆได้ที่ บัญชีของฉัน.
ทางเราจะไม่รับของใดๆก็ตามที่มีการดัดแปลงหรือทำขึ้นเอง นอกเสียจากว่าเป็นของเสียที่สามารถส่งคืนได้ด้วยนโยบายการส่งของเสียกลับคืนของเรา (ทั้งนี้ความเสียหายต้องเกิดขึ้นจากทางผู้ผลิต หรือ Webike Thailand เท่านั้น) นโยบายการส่งคืน นโยบายการส่งคืน. เราไม่สามารถคืนเงินให้สำหรับของที่ส่งกลับมาโดยปราศจากการอนุมัติ