เบาะนั่งและอุปกรณ์เสริม

ซื้อสินค้าตามรุ่นรถ

สินค้าลดราคาสำหรับ

สินค้ามาใหม่

สินค้าแนะนำสำหรับ

แบรนด์ขายดีสำหรับ

ความคิดเห็น

เป็นหมวกที่ทรงสวยมาก ใส่สบายและ คลายความร้อน จะใส่เที่ยว ใส่วิ่ง ใส่ออกกำลังกาย ใช้ได้หมด คุณภาพดีมาก สมราคา

They are necessaries at kawasaki riding.
Although the design of a one point's green and the character of kawasaki which is not too showy were pleasing and bought black, sunlight is larger and it finds it useful summer.
Since it certainly wears after removing a helmet, it is always carrying around.
However, a raw material should somewhat fold up by slight hardness.

Although it was used for some time, since degradation progressed, it replaced.
Since I am a type which certainly brings rain gear when I go for touring, storage nature is the most important portion.
Truly, in the case of a heavy rain, although some osmosis is carried out, with most rain, it is satisfactory.
What it is easy to put on on it, and a tough leather jacket besides a battle suit is pleasing.
The thing in which the mesh is used for the back side is caught and irritated when wearing.
It is important by rainy weather that it can wear quickly.
It is better to attach an easy hood from now on..

It is as a brand name a compact.
Since there is no lining cloth, it is fluent, but waterproofness has no problem.
I think that it is the selection best as portable rain gear of touring.
LL was purchased by 75 kg 178 cm, and it wore on summer Jacquet, and was an exact size.
Since a problem stores in a compact, it is put into a bag fairly forcibly.
Therefore, the stitch of a storage bag has split.
Although it can still use, the substitute in a bag is looked for.

I purchased this product as Jacket Inner for Winter Touring's Motorcycle. The windproofness of Front is quite good. Even if you wear it as Inner of casual clothes Jacket or Chino pants, running for several hours was made without difficulty. Especially the Rib of the ankle and wrist is solid and the neck also comes down to the chin, so there is no room for cold wind to enter. I wear a Racing boots when it is cold, but after wearing it I am enough with Boots until ankle.
I was wearing HeatTECUnder on the first piece and I wore this Inner when I was wearing, but the one who wore directly felt the warmth of Fleece. It's comfortable when you get on the Motorcycle ride, but you may get sweat as you get off the Motorcycle and walk a distance.

I used Honda's WIND Stop PCoat until Season last year, so it will be a comparison with it.
First of all, it is a dough, but this Melton feels this hand better even with the same Melton. I do not feel cramped at the time of Riding because of Pleats around the shoulder.
Chest Protector can also be attached directly to Button type, so it is decided to be pretty in the place you like (Honda has supported the cloth (?) In between. There will be times when you get out of polo because it enters).
Overall, I am satisfied with Large change, but I was sorry that the bottom of the second arm felt the wind quite a bit during traveling, so here is a need for ingenuity.
Size is usually LL, but I bought 3 L with enough time, so I got Large so LLSize (Size as usual) I think that was not a problem.

Last year from Motorcycle riding in the middle of winter more often, HeatTEC socks were used,
It is not very warm, so the hole will be available soon so purchase this product in various colors.
The fabric is slightly thicker and the feeling of Fit is good (Size of foot 26 cm) , Since the portion to which force is applied is reinforced,
Durable and hard to tear. Wearing it is warm and warm, combined with Tough gear of GAERNE, with the temperature around 5 ° C
It ran for 2 hours at high speed, general road, but did not feel any cold at all. Since your feet will cool even in your usual workplace,
I love you. The price is slightly higher, but I think that COSPA is not bad as it is strong. Long Type up to the knee is also
Purchase plan. I think Long Type is better for those who cool down not only the toes but also the shin.
I would like other color variations if possible.

I used the same Rain Suit before, but since I used it for 5 years, it is a purchase of 2nd payment this time.
The height of 175 cm, weight 78 kg and the size of ordinary clothing is LL, but since Rain Suit is made a little Large, it purchased L Size. As expected it is hard to wear it on top of Jacket in the midwinter, but it is just right in spring, summer and autumn.
You can run in the rain with confidence on the function side. Because wind protection is also available, I also wear it as a Wind Breaker in spring and autumn. Especially in the winter, I use Pants as Over Pants and use it during commuting. (Because I am wearing it almost every day, it became useless in 5 years?)
I am glad that there is a choice for color expansion.
I think that it is cheap because the price can be used for 5 years with this performance.