หน้าแรก

ระบบแจ้งเตือนสินค้าลดราคา


คุณสามารถทำรายการสินค้าที่ชื่นชอบ และเก็บไว้ดูในภายหลังได้ Webike จะแจ้งคุณผ่านทางอีเมล์เมื่อสินค้าชิ้นนั้นลดราคา!

วิธีการเก็บสินค้าไว้ดูในภายหลังมี 3 วิธี

1) จากหน้ารวมรายการสินค้า

From items list search

2) จากหน้าสินค้านั้นๆโดยตรง

From product detail

3) จากตะกร้าสินค้าของคุณ

From your shopping cart

Webike จะส่งอีเมล์ถึงคุณพร้อมราคาสินค้าที่ลดแล้วตามรายการที่คุณเก็บไว้ในรายการที่ชื่นชอบ

favorite list