ชุดคิทสปริงหน้า/หลัง

ซื้อสินค้าตามรุ่นรถ

781 รายการ

สินค้าแนะนำสำหรับ

ความคิดเห็น

ชอบคาบูรุ่นนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอได้มาเจอwebikeก้อได้สั่งซื้อมา แล้วนำมาใส่กับชาลีผลที่ได้คือ แรงบิดติดมือ อัตราเร่งดีกว่าเดิม สมกับราคาที่ตั่งขายใส่แล้วหลอดุดัน

สินค้าสวยงาม ถูกใจ ทำงานได้สมบูรณ์แบบ อนาคตสั่งเพิ่มอีก

Whatever it may call it, the width of setting is wide, and a thing with abundant related parts is good.
As the throttle and the engine were connected, it reacts to a direct.
Since it is racing parts, exchange of a periodical maintenance valve class is indispensable.
(FCR bought this time is the 2nd piece.)

Highest With no saying It is a yoshimura truly.

It is exchange from [Webike-monitor] PC20.
Since there is a difference of each vehicles too much about the engine performance or setting, it does not touch, but in a Dark color, appearance becomes tight, and is visible, and it can be immersed in the sense of superiority which the red of a top cap says has attached special parts (smile).
Since all accessories, such as a throttle holder, a wire, an inlet manifold, follow, a strongly troublesome thing also seldom has an inexpensive feeling.
If it is the person who had exchanged carburetors by himself, it is exchangeable in the twinkling of an eye.
Although there are a throttle holder and an opinion referred to as making it heavy although it is comfortable weight and custom parts, and doing what by beautiful anodized finishing, since there is also a thing which looks cheap conversely if too light, it is individually satisfactory.
Although there are probably few opportunities to probably attach, a funnel is also very beautiful finishing.
The box containing a main part or an accessory is also gorgeous, a yoshimura plate, a sticker, etc. of aluminum are contained, and it is a gorgeous addition.
Is the worried point saying if a description's being indicated a little in more detail and got?
a throttle holder is upside down in a throttle -- him -- since it stops moving at all when it constructs -- please turn a yoshimura mark up and attach it -- I think that it will be attached more to a smooth if it indicates.
It is as if the bolt which enters two kinds also has a carburetor side, the inlet manifold side, and a statement.
And I think that it will escape the anxiety of frame processing if an enclosed inlet manifold is made a variable type since there are many places which interfere in a frame from the time of TM24 although there is this [ no ] in saying to these goods.
Although I think whether to be unavoidable since it is the components for races ...
Since it is finishing with outer casing to a very sufficient main part as previously-mentioned, I think whether I may mention to a candidate the direction by which a specification change is carried out.
.... It is although the problem is a budget and becomes empty (smile).

They are very highly complete goods.
I dare to think that in play is not needed.
Please feel.

It still comments only by finish for an inclusion stage.
It is a product as for which trust and relief are made to the whole for the product of a daytona.
However, although finishing of the manifold inner surface was worrisome, as sand was used for meat omission at the time of molding, the inner surface was the granularity of sand itself, but is this this finishing in a cost aspect?
Moreover, was the field devastated in order to cool gas used? I used the vine vine by the leutor.
(Doing the performance test understands by the manufacturer.)

Truly, if the direction of ! setting has only dull PC20 and the accuracy of a takegawa product manifold also performs setting from a slow system perfectly, it will be decided simply.
Are 85 or about 88 cc of displacement the proper size?
It is recommended.