ซื้อสินค้าตามรุ่นรถ

463 รายการ

สินค้าแนะนำสำหรับ

แบรนด์ขายดีสำหรับ

ความคิดเห็น

ตะแกรงหน้า Cross cub50 ใส่เพิ่มความคลาสสิคฉบับญี่ปุ่น ช่วยป้องกันโคมไฟของรถให้ไม่เป็นรอยหากเกิดอุบัติเหตุ ตัวสินค้าจะไม่มี Brand logo ที่ตัวสินค้าแต่จะอยู่ที่ตัวยางรองกันกระแทก กับมีสติ๊กเกอร์ใส ตรา Takegawa แถมมาให้ (ปกติจะมีแต่สติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ของ Takegawa แถมมา ชุดนี้มีสติ๊กเกอร์ให้2แบบ)

It is a disk lock with an alarm function.
Since there is a rumor a thief is sensitive to sound, it purchases as an alarm as a lock.
In the same form, there is what has a raw material without that as right as the thing of all stainless steel.
Since the price was different only about 1000 yen, the all stainless steel which is strong to rust and has reinforcement was chosen.
If a changing battery is not practiced several times, an alarm will resound in a house (smile).

Charging is impossible because charging is done and the USB is inserted and the sound is turned on for a long time.

Even if you read Instruction Manual ...
Is this broken?

It is enough for Front's Disk Lock, but Rear is not enough. I wonder if there are few people who do Disk Lock on the Rear side - - -
However, even if it is used on the Rear side, if you use it (such as catching on footpeg etc etc. ), I think that forgetting to remove will not happen.

Before use, I think that COSPA is good.
However, it is unknown what to use the attached bag.
Disk Lock is not entered, and if it is a key holder it will be Large rinse.
I'd like to make it a bag with Disk Lock if possible.

【What made you decide the purchase?】
Brand and seeking a sense of security.

【How was it actually used?】
First of all it is heavy in appearance and leads to a feeling of security.
Yet, it's Compact so it's handy to carry.
Since Cable is also attached, there is no need to forget to remove and run.
The sense of security at the destination increased.

[Is there anything I was disappointed about?]
The point that can not be locked unless it points to the key is not good.
Also Cover of the keyhole is also difficult to fit exactly.

【Hope for Manufacturer - Please let me know if you have any improvement points]
I want you to be lockable just by pushing in the unlocked state.

【Have you compared items?】
Abus : Disk Lock 300

With reminder, easy to use it so good.But plastic parts of key hole Cover are stuck with adhesive Whether the adhesion area is too small.

I bought this cheapest one among the same type lock.
Although it is inexpensive, although the construction is solid, the lid has been taken off, it has become quite easy to take a habit while re-attaching it several times, so I removed it.
The color is yellow "I am with you" It is good to have an assertion of.
Locking behavior No problem at all, to prevent forgetting to remove Coil type Lock wire is used in combination.
I carry the attached Porch with it attached to the car body.
It can be recommended as the most convenient Security for the body.