หน้าแรก

ZZR1100 (ZX-11) KOHKEN (KOHKEN DENKA)

สเตอร์หลัง KOHKEN Original ทำสีอโนไดซ์

KOHKEN (KOHKEN DENKA)
72 คะแนน

แร็คท้าย RALLY591 Super Light Original Color Version

KOHKEN (KOHKEN DENKA)
84 คะแนน