หน้าแรก

CT125 Hunter Cub ตีนเป็ด

ขาตั้งข้างจานกว้าง

KIJIMA
25 คะแนน

ตีนเป็ดรองขาตั้งข้าง

ENDURANCE
24 คะแนน