หน้าแรก

คีมปลอกสายไฟ

[DEEN] คีมปอกสายไฟ

DEEN
23 คะแนน

Insulation End Wire Stripper ( 66227160 )

STAHLWILLE
46 คะแนน

End Wire Stripper (66225160)

STAHLWILLE
34 คะแนน

เครื่องมือปลอกสายไฟ

KNIPEX
22 คะแนน

เครื่องมือปลอกสายไฟ

KNIPEX
21 คะแนน

คีมปลอกสายขนาดเล็ก (SB)

KNIPEX
34 คะแนน

LISLE คีมปอกสายไฟ 8-14 Gauge

Neofactory
15 คะแนน

LISLE คีมปอกสายไฟ 14-24 Gauge

Neofactory
15 คะแนน

เครื่องปลอกสาย

SIGNET
10 คะแนน

คีมปลอกสายหุ้มฉนวน 160MM

SIGNET
14 คะแนน

คีมตัดสายไฟ

Neofactory
14 คะแนน

Wire Stripper

DEEN
23 คะแนน

คีมปอกสายไฟ

MINIMOTO
5 คะแนน

คีมปอกสายไฟมินิ

MINIMOTO
7 คะแนน

คีมปอกสายไฟ

MINIMOTO
19 คะแนน

EXPERT Automatic Wire Stripper

EXPERT STANLEY
18 คะแนน

Insulation End Wire Stripper ( 66228160 )

STAHLWILLE
40 คะแนน

End Wire Stripper (66245160)

STAHLWILLE
54 คะแนน

End Wire Stripper (66226160)

STAHLWILLE
30 คะแนน

End Wire Stripper (66235160)

STAHLWILLE
46 คะแนน

Strip & Cuttool Crimped For Pliers ( 69660000 )

STAHLWILLE
53 คะแนน

Insulation End Wire Stripper ( 66238160 )

STAHLWILLE
50 คะแนน

Insulation End Wire Stripper ( 66237160 )

STAHLWILLE
54 คะแนน

ใบมีดเลาะสายไฟ3200 VA-1

VESSEL
6 คะแนน

คีมตัดสายไฟ

KNIPEX
43 คะแนน

คีมตัดสายไฟ

KNIPEX
31 คะแนน

เครื่องมือปลอกสายไฟ (SB)

KNIPEX
32 คะแนน

คีมปลอกสายไฟ หุ้มฉนวน มีตะขอเกี่ยวกันตก (สีดำ)

KNIPEX
33 คะแนน

เครื่องมือปลอกสายไฟ

KNIPEX
17 คะแนน

LISLE ที่ปอกสายไฟ

Neofactory
10 คะแนน

คีมจับสายลวด DRAPER

DRAPER
15 คะแนน

คีมปลอกสายไฟ TNI-U

MADMAX
5 คะแนน

ProCon VA Stripper

VESSEL
32 คะแนน

คีมปอกสายไฟ

SANKEN
6 คะแนน

คีมตัดสายไฟ

PROTOOLS
11 คะแนน

คีมปอกและตัดสายไฟอัตโนมัติ

MINIMOTO
6 คะแนน

คีมปอกและตัดสายไฟ

MINIMOTO
5 คะแนน

ที่ปอกสายไฟ

VESSEL
11 คะแนน

ที่ปอกสายเคเบิ้ล 3700KR

VESSEL
14 คะแนน