หน้าแรก

คีมอื่น ๆ

เปลี่ยน/ทดแทน ] สายรัด

DAYTONA
6 คะแนน

Hose Clamp Pliers

DEEN
24 คะแนน

คีมถ่วงน้ำหนักล้อ

SIGNET
15 คะแนน

คีมปากจิ้งจก

DAYTONA
6 คะแนน

คีมปากจิ้งจก

DAYTONA
5 คะแนน

[CruzTools] คีมดึงลวด

Neofactory
13 คะแนน

คีมถ่างแหวน

Unit
3 คะแนน

Snap Ring Pliers (65454001)

STAHLWILLE
27 คะแนน

Spark Plug Connector Pliers (76530001)

STAHLWILLE
40 คะแนน

Hose Clip Pliers CLIC (76460013)

STAHLWILLE
50 คะแนน

Snap Ring Pliers (65464011)

STAHLWILLE
28 คะแนน

Snap Ring Pliers (65434001)

STAHLWILLE
25 คะแนน

Snap Ring Pliers (65444011)

STAHLWILLE
25 คะแนน

Piston Ring Pliers

STAHLWILLE
31 คะแนน

คีมสแน็ปริงรูตรง

SIGNET
9 คะแนน

คีมปากแหลม

SIGNET
10 คะแนน

คีมสแน็ปริงหัวงอ

SIGNET
9 คะแนน

คีมสแน็ปริงสำหรับรูตรง

SIGNET
10 คะแนน

ชุดคีมหุ้มฉนวน

SIGNET
37 คะแนน

คีมปากเป็ด

SIGNET
10 คะแนน

คีมสแน็ปริงสำหรับก้านตรง

SIGNET
10 คะแนน

คีมสแน็ปริงหัวงอ

SIGNET
10 คะแนน

คีมปากจิ้งจก

SIGNET
10 คะแนน

คีมปากโค้ง

SIGNET
10 คะแนน

คีมสแน็ปริงแบบรูหัวงอ

SIGNET
9 คะแนน

คีมสแน็ปริงแบบรูหัวงอ

SIGNET
10 คะแนน

คีมหนีบแคลมรัดท่อ

DAYTONA
8 คะแนน

คีมตัดโซ่

KTC
114 คะแนน

คีมปากจิ้งจกแบบยาว ปลายงอ

KNIPEX
28 คะแนน

คีมล็อค

KNIPEX
27 คะแนน

คีมล็อค 70-องศา

KNIPEX
32 คะแนน

คีมสำหรับเปลี่ยนหลอดฮาโลเจน

KNIPEX
30 คะแนน

คีมง้างสแน็ปริง สำหรัับรูตรง

KNIPEX
23 คะแนน

ชุดคีมตัดสายไฟ

KNIPEX
38 คะแนน

คีมเลื่อน (SB)

KNIPEX
38 คะแนน

คีมง้างสแน็ปริง สำหรับรูโค้ง

KNIPEX
30 คะแนน

คีมง้างสแน็ปริง สำหรับรูโค้ง

KNIPEX
30 คะแนน

คีมปากจิ้งจก

KNIPEX
37 คะแนน

คีมตัดสายไฟ

KNIPEX
18 คะแนน

คีมย้ำสาย

KNIPEX
23 คะแนน