หน้าแรก

คีม

NEW

ชุดคีมปากแหลม/คีมตัด/คีมคอม้า 1 ชุด มี 3 ตัว

DEEN
38 คะแนน

Tweezers Radio Pliers With Bend

DEEN
11 คะแนน

Long Nose Pliersquantity:Set

DEEN
35 คะแนน

Combination Pliers

DEEN
11 คะแนน

Tweezers Radio Pliers

DEEN
11 คะแนน

[ DEEN:Dean] คีมปากแหลม

DEEN
13 คะแนน

คีมปากแหลม

DAYTONA
6 คะแนน

คีมปากแหลม

DAYTONA
6 คะแนน

Radio Pliers (65296200)

STAHLWILLE
28 คะแนน

Insulation Pliers ( 65018200 )

STAHLWILLE
40 คะแนน

Pliers (65016180)

STAHLWILLE
27 คะแนน

คีมปากจิ้งจกงอ 40 องศา (สีดำ)

KNIPEX
32 คะแนน

คีมปากจิ้งจก (SB)

KNIPEX
24 คะแนน

คีมหัวกลม

KNIPEX
17 คะแนน

คีมอย่างหนามีตะขอเกี่ยวกันตก (สีดำ)

KNIPEX
32 คะแนน

คีมหุ้มฉนวน มีตะขอเกี่ยวกันตก 1000 V (สีดำ)

KNIPEX
31 คะแนน

คีมปากจิ้งจกหุ้มฉนวน มีตะขอเกี่ยวกันตก (สีดำ)

KNIPEX
36 คะแนน

คีมปากยาว มีตะขอเกี่ยวกันตก (สีดำ)

KNIPEX
32 คะแนน

คีมปากยาว มีตะขอเกี่ยวกันตก (สีดำ)

KNIPEX
31 คะแนน

คีมย้ำสายหุ้มฉนวนที่ด้าม

KNIPEX
38 คะแนน

คีมหุ้มฉนวน 180MM

SIGNET
15 คะแนน

ชุดคีมหนีบ

SIGNET
56 คะแนน

คีมปากงอหุ้มฉนวน 200MM

SIGNET
14 คะแนน

คีมหุ้มฉนวน 200MM

SIGNET
16 คะแนน

คีมหุ้มฉนวน 160MM

SIGNET
13 คะแนน

คีมปากงอหุ้มฉนวน 160MM

SIGNET
13 คะแนน

Insulated Flat Pliers 160MM

SIGNET
14 คะแนน

คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 160MM

SIGNET
14 คะแนน

คีมปากแหลม (Pack)

KTC
12 คะแนน

คีมจมูกแหลมปากงอ (Pack)

KTC
14 คะแนน

ค้ีมหนีบสายไฟ

KTC
13 คะแนน

ค้ีมหนีบสายไฟ (สำหรับสายไฟขนาดเล็ก)

KTC
18 คะแนน

คีมอเนกประสงค์ 170mm

IRWIN
10 คะแนน

คีมอเนกประสงค์ 150mm

IRWIN
9 คะแนน

คีมอเนกประสงค์ 200mm

IRWIN
10 คะแนน

RP-6 คีมปากแหลม

JETECH TOOL
9 คะแนน

คีมปากงอ

KTC
16 คะแนน

คีมปากแหลมแบบ slim

KTC
12 คะแนน

คีมปากแหลมแบบยาว

KTC
16 คะแนน

คีมปากแหลมแบบมาตรฐาน

KTC
16 คะแนน