หน้าแรก

คีม

IN STOCK

Electrician's Pliers With Fall Protection

KNIPEX
40 คะแนน
IN STOCK

Insulated Crimping Pliers With Drop Protection

KNIPEX
49 คะแนน
IN STOCK

Needle Nose Pliers

KNIPEX
21 คะแนน
IN STOCK

Powerful Pliers For Overhead Line Construction With Crimp

KNIPEX
32 คะแนน
IN STOCK

Pliers For Electrical Work

KNIPEX
32 คะแนน
IN STOCK

Strong Pliers For Overhead Line Construction With Fall Prevention

KNIPEX
41 คะแนน
IN STOCK

Strong Pliers For Overhead Line Construction With Fall Prevention And Crimping

KNIPEX
45 คะแนน
IN STOCK

Powerful Pliers For Overhead Line Construction With Crimp

KNIPEX
34 คะแนน
IN STOCK

ชุดคีมปากแหลม/คีมตัด/คีมคอม้า 1 ชุด มี 3 ตัว

DEEN
37 คะแนน
IN STOCK

Tweezers Radio Pliers With Bend

DEEN
12 คะแนน
IN STOCK

Tweezers Radio Pliers

DEEN
12 คะแนน
IN STOCK

Long Nose Pliers Set

DEEN
35 คะแนน
IN STOCK

Combination Pliers

DEEN
11 คะแนน
IN STOCK

[ DEEN:Dean] คีมปากแหลม

DEEN
13 คะแนน
IN STOCK

คีมปากแหลม

DAYTONA
5 คะแนน
IN STOCK

คีมปากแหลม

DAYTONA
6 คะแนน
IN STOCK

คีมปากจิ้งจกงอ 40 องศา (สีดำ)

KNIPEX
31 คะแนน
IN STOCK

คีมปากจิ้งจก มีตะขอเกี่ยวกันตก (สีดำ)

KNIPEX
30 คะแนน
IN STOCK

คีมปากจิ้งจก (SB)

KNIPEX
24 คะแนน
IN STOCK

คีมหัวกลม

KNIPEX
17 คะแนน
IN STOCK

คีมปากจิ้งจก หุ้มฉนวน มีตะขอเกี่ยวกันตก (สีดำ)

KNIPEX
30 คะแนน
IN STOCK

คีมย้ำสายหุ้มฉนวนที่ด้าม

KNIPEX
38 คะแนน
IN STOCK

คีมอย่างหนามีตะขอเกี่ยวกันตก (สีดำ)

KNIPEX
31 คะแนน
IN STOCK

คีมปากจิ้กจกหุ้มฉนวน มีตะขอเกี่ยวกันตก (สีดำ)

KNIPEX
36 คะแนน
IN STOCK

คีมปากจิ้งจกหุ้มฉนวน มีตะขอเกี่ยวกันตก (สีดำ)

KNIPEX
35 คะแนน
IN STOCK

คีมปากยาว มีตะขอเกี่ยวกันตก (สีดำ)

KNIPEX
31 คะแนน
IN STOCK

คีมปากยาว มีตะขอเกี่ยวกันตก (สีดำ)

KNIPEX
30 คะแนน
IN STOCK

คีมหุ้มฉนวน 180MM

SIGNET
14 คะแนน
IN STOCK

คีมหุ้มฉนวน 160MM

SIGNET
13 คะแนน
IN STOCK

คีมปากงอหุ้มฉนวน 160MM

SIGNET
13 คะแนน
IN STOCK

Insulated Flat Pliers 160MM

SIGNET
14 คะแนน
IN STOCK

คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 160MM

SIGNET
14 คะแนน
IN STOCK

ชุดคีมหนีบ

SIGNET
56 คะแนน
IN STOCK

คีมปากงอหุ้มฉนวน 200MM

SIGNET
14 คะแนน
IN STOCK

คีมหุ้มฉนวน 200MM

SIGNET
16 คะแนน
IN STOCK

คีมปากแหลม (Pack)

KTC
12 คะแนน
IN STOCK

คีมจมูกแหลมปากงอ (Pack)

KTC
14 คะแนน
IN STOCK

ค้ีมหนีบสายไฟ

KTC
13 คะแนน
IN STOCK

RP-6 คีมปากแหลม

JETECH TOOL
9 คะแนน
IN STOCK

ชุดคีมปอกสายไฟ

KNIPEX
189 คะแนน