ก้านเบรกซ้าย HONDA (2)

 • รหัสสินค้า: 07-15D2C

  ฿416

  คะแนนวีไบค์: +4 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  LIVE DIO 99-00 J Special SK50MYA LIVE DIO 99-00 J Special SK50MYG LIVE DIO 99-00 J Special SK50MY8 LIVE DIO 99-00 J Special SK50MY7 TACT 96 Stand Up SZ50T (3J) TACT 96 Stand Up SZ50T (J) TACT 96 Stand Up SZ50T (2J) TACT 96 S Stand Up SZ50T (J) TACT 96 S Stand Up SZ50T (3J) TACT 96 S Stand Up SZ50T (2J) TACT 89-92 Stand Up TACT(SZ50MN) TACT 89-92 Stand-up TACT(SZ50MK) DIO (2Cycle) 89-94 (SK50MM|MN|MP|MR) DIO (2Cycle) 91-96 (SR|ZXSK50MM2|MN2|3|MP2|3) DAX 79-82 (ST50MZ) DAX 79-82 (ST50MB) DAX 79-82 (ST50CZ) TACT 93-94 Stand-up SZ50P (J-3J) ZOOK 90 (MS50L) ZOOMER 01 (NPS501) SUPER DIO 91-95 (SK50MM2) LEAD 50 84-86 SS(NH50MRG) LEAD 50 84-86 SS(NH50MSE) LEAD 50 84-86 SS(NH50MSG) LEAD 50 84-86 R(NH50MSG) LEAD 50 84-86 R(NH50MRG) LEAD 50 84-86 R(NH50MSE) LEAD 50 82-84 DX(NH50MC|MDD|SSD|MDC|MDE) LIVE DIOZX 94-97 (SK50MT2) LIVE DIOZX 94-97 (SK50MS2) TACT 93-94 S Stand-up R (J-3J) TACT 93-94 S Stand-up SZ50P (J-3J) GYROX 89-00 (NJ50MDF|L|N|P|R|Y|F) TACT 93-94 Stand-up R (J-3J) TACT 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MH-YA) TACT 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MJ) LIVE DIOZX 94-97 (SK50MR2) LIVE DIOZX 91-95 (SK50MM2) LIVE DIOSR 94-97 (SK50MT2) LIVE DIOSR 94-97 (SK50MS2) LIVE DIOSR 94-97 (SK50MR2) LIVE DIOSR 94-96 (SK50MT2) LIVE DIOSR 94-96 (SK50MS2) LIVE DIOSR 94-96 (SK50MR2) LIVE DIOSR 91-95 (SK50MM2) LIVE DIOSR 90 (SK50ML2J) TACT 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MH2) TACT 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MH) SPACY80 82-84 (CH80MSC1) SPACY80 82-84 (CH80MSC2) SPACY50 84 (CH50MSE) SUPER DX (NH50MC|MDD|SSD|MDC|MDE) 82-84 82-84 GIORNO CREA 99-01 (CHX51) GIORNO CREA 99-01 (CHX50Y) GIORNO CREA 99-01 (CHX50X) GIORCUB 99-00 (SNC50X1) GIORCUB 99-00 (SNC50X) JAZZ 86-95 (CA50G|LG|H-2|J|J-2|N|P|S|V) LIVE DIO 99-00 J SK50MY8 LIVE DIO 99-00 J SK50MYA LIVE DIO 99-00 J SK50MYG LIVE DIO 94-96 (SK50MT) LIVE DIO 99-00 J SK50MY7 LIVE DIO ST (SK50MT-6) 96 96 LIVE DIO 94-96 (SK50MR) LIVE DIO 94-96 (SK50MS) LIVE DIO S (SK50MM8) 01 01 LIVE DIO S (SK50MM9) 01 01 LIVE DIO S (SK50MM17) 01 01 MONKEY 99-00 (Z50Y-YC) MONKEY 99-00 (Z50J2) MONKEY 99-00 (Z50JZ-2) MONKEY 81 (Z50LA) MONKEY 90 (Z50JL-7B) MONKEY 88|92-95 (Z50JJ7|7S|JN-7J|JS|JV-YB) MONKEY 81 (Z50JB1) MONKEY 81 (Z50JB) MONKEY 78-80 (Z50JZ2L) GORILLA 88-98 (Z50JJ-6S) MONKEY 78-80 (Z50JZ2) BENLY50CD90 80-96|98 H (1200001-) |N|P|S| W MONKEY 78-80 (Z50JC5) BENLY50CD90 80-96|98 A (1104315-) |N|P|S| W BENLY50CD50 86-99 F (NO.1609355-) |H|N|P|S|W BENLY50CD50 99 (CD50X) BENLY50S 96-99 (CD50ST) BENLY50S 96-99 (CD50SV) BENLY50S 96-99 (CD50SW) BENLY50S 96-99 (CD50SX) BENLY90 S (CD90ST) BENLY50CD50 79-86 Z|E|F (-1609354) BENLY90 S (CD90SW) BROAD 90 94 (SCX90S) GORILLA 88-98 (Z50JJ-6) GORILLA 88-98 (Z50JJ-6JW) GORILLA 78-84 (Z50JZ3|3L|JB3|JC6|JBLB) CABINA 90 94 (SCX90R) APE 100 02 (ZX1002) APE 50 01-05 XZ501 XR50 MOTARD 05 GIORNO CREA DX (CHX51) 99-01 XR100MOTARD 05 DJ-1 88 RR(SE50MSJ) GIORNO CREA DX (CHX50X) 99-01 GIORNO CREA DX (CHX50Y) 99-01 DJ-1 87 R(6ps) (SE50MSH) BENLY 50 SP (CD50SX) 96-99 DJ-1 85-86 SE50 MF(1250810-) BENLY 50 SP (CD50SW) 96-99 BENLY 50 SP (CD50SV) 96-99 BENLY 50 SP (CD50ST) 96-99 BROAD 94 (SCX50S) DIO CHESTA 94-98 (SK50MR|MS|MS4|MT|MW4) DIO CHESTA 98 SK50 MW4(NO.2020035-) DJ-1 85-86 SE50 MF(1250810-) DJ-1 87 R(6ps) (SE50MSH) DJ-1 88 RR(SE50MSJ) XR100 Motard 05 Ape 100 02 (ZX1002) Ape 50 01-05 XZ501 Cabina 90 94 (SCX90R) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 78-84 (Z50JZ3|3L|JB3|JC6|JBLB) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88-98 (Z50JJ-6) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88-98 (Z50JJ-6JW) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88-98 (Z50JJ-6S) gyro X 89-00 (NJ50MDF|L|N|P|R|Y|F) jazz 86-95 (CA50G|LG|H-2|J|J-2|N|P|S|V) jolqab 99-00 (SNC50X) jolqab 99-00 (SNC50X1) Journo Clare 99-01 (CHX50X) Journo Clare 99-01 (CHX50Y) Journo Clare 99-01 (CHX51) Superdio 91-95 (SK50MM2) Spacey 50 84 (CH50MSE) Spacey 80 82-84 (CH80MSC1) Spacey 80 82-84 (CH80MSC2) zug 90 (MS50L) zuma 01 (NPS501) baton 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MH) baton 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MH-YA) baton 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MH2) baton 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MJ) baton 89-92 Stand-up TACT (SZ50MK) baton 89-92 Stand-up TACT(SZ50MN) baton 93-94 S Stand-up R (J-3J) baton 93-94 S Stand-up SZ50P (J-3J) baton 93-94 Stand-up R (J-3J) baton 93-94 Stand-up SZ50P (J-3J) baton 96 S Stand-up SZ50T (2J) baton 96 S Stand-up SZ50T (3J) baton 96 S Stand-up SZ50T (J) baton 96 Stand-up SZ50T (2J) baton 96 Stand-up SZ50T (3J) baton 96 Stand-up SZ50T (J) dachshund 79-82 (ST50CZ) dachshund 79-82 (ST50MB) dachshund 79-82 (ST50MZ) Dio (2 Cycles) 89-94 (SK50MM|MN|MP|MR) Dio (2 Cycles) 91-96 (SR|ZXSK50MM2|MN2|3|MP2|3) diocesan 94-98 (SK50MR|MS|MS4|MT|MW4) diocesan 98 SK50 MW4(NO.2020035-) broadcloth 94 (SCX50S) Broad90 94 (SCX90S) Benry 50S 96-99 (CD50ST) Benry 50S 96-99 (CD50SV) Benry 50S 96-99 (CD50SW) Benry 50S 96-99 (CD50SX) Benry 90S (CD90ST) Benry 90S (CD90SW) BENRY CD50 79-86 Z|E|F (-1609354) BENRY CD50 86-99 F (NO.1609355-) |H|N|P|S|W BENRY CD50 99 (CD50X) Benly CD90 80-96|98 A (1104315-) |N|P|S| W Benly CD90 80-96|98 H (1200001-) |N|P|S| W monkey 78-80 (Z50JC5) monkey 78-80 (Z50JZ2) monkey 78-80 (Z50JZ2L) monkey 81 (Z50JB) monkey 81 (Z50JB1) monkey 81 (Z50LA) monkey 88|92-95 (Z50JJ7|7S|JN-7J|JS|JV-YB) monkey 90 (Z50JL-7B) monkey 99-00 (Z50J2) monkey 99-00 (Z50JZ-2) monkey 99-00 (Z50Y-YC) Live DIO [Dio] S (SK50MM17) 01 01 Live DIO [Dio] S (SK50MM8) 01 01 Live DIO [Dio] S (SK50MM9) 01 01 Live DIO [Dio] ST (SK50MT-6) 96 96 livudio 94-96 (SK50MR) livudio 94-96 (SK50MS) livudio 94-96 (SK50MT) livudio 99-00 J SK50MY7 livudio 99-00 J SK50MY8 livudio 99-00 J SK50MYA livudio 99-00 J SK50MYG livudio 99-00 J Special SK50MY7 livudio 99-00 J Special SK50MY8 livudio 99-00 J Special SK50MYA livudio 99-00 J Special SK50MYG Livudio SR 90 (SK50ML2J) Livudio SR 91-95 (SK50MM2) Livudio SR 94-96 (SK50MR2) Livudio SR 94-96 (SK50MS2) Livudio SR 94-96 (SK50MT2) Livudio SR 94-97 (SK50MR2) Livudio SR 94-97 (SK50MS2) Livudio SR 94-97 (SK50MT2) Livdio ZX 91-95 (SK50MM2) Livdio ZX 94-97 (SK50MR2) Livdio ZX 94-97 (SK50MS2) Livdio ZX 94-97 (SK50MT2) Lead 50 82-84 DX(NH50MC|MDD|SSD|MDC|MDE) Lead 50 84-86 R(NH50MRG) Lead 50 84-86 R(NH50MSE) Lead 50 84-86 R(NH50MSG) Lead 50 84-86 SS(NH50MRG) Lead 50 84-86 SS(NH50MSE) Lead 50 84-86 SS(NH50MSG) BENLY 50 SP (CD50ST) 96-99 BENLY 50 SP (CD50SV) 96-99 BENLY] 50 SP (CD50SW) 96-99 BENLY [BENLY] 50 SP (CD50SX) 96-99 BENLY 50 SP (CD50ST) 96-99 BENLY 50 SP (CD50SV) 96-99 BENLY] 50 SP (CD50SW) 96-99 BENLY [BENLY] 50 SP (CD50SX) 96-99
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  คำอธิบาย

  * คันโยกบางรุ่นอาจใช้ไม่ได้กับบางรุ่นและข้อมูลจำเพาะดังนั้นโปรดตรวจสอบรูปทรงคันโยกก่อนใช้งาน ..

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  LIVE DIO 99-00 J Special SK50MYA LIVE DIO 99-00 J Special SK50MYG LIVE DIO 99-00 J Special SK50MY8 LIVE DIO 99-00 J Special SK50MY7 TACT 96 Stand Up SZ50T (3J) TACT 96 Stand Up SZ50T (J) TACT 96 Stand Up SZ50T (2J) TACT 96 S Stand Up SZ50T (J) TACT 96 S Stand Up SZ50T (3J) TACT 96 S Stand Up SZ50T (2J) TACT 89-92 Stand Up TACT(SZ50MN) TACT 89-92 Stand-up TACT(SZ50MK) DIO (2Cycle) 89-94 (SK50MM|MN|MP|MR) DIO (2Cycle) 91-96 (SR|ZXSK50MM2|MN2|3|MP2|3) DAX 79-82 (ST50MZ) DAX 79-82 (ST50MB) DAX 79-82 (ST50CZ) TACT 93-94 Stand-up SZ50P (J-3J) ZOOK 90 (MS50L) ZOOMER 01 (NPS501) SUPER DIO 91-95 (SK50MM2) LEAD 50 84-86 SS(NH50MRG) LEAD 50 84-86 SS(NH50MSE) LEAD 50 84-86 SS(NH50MSG) LEAD 50 84-86 R(NH50MSG) LEAD 50 84-86 R(NH50MRG) LEAD 50 84-86 R(NH50MSE) LEAD 50 82-84 DX(NH50MC|MDD|SSD|MDC|MDE) LIVE DIOZX 94-97 (SK50MT2) LIVE DIOZX 94-97 (SK50MS2) TACT 93-94 S Stand-up R (J-3J) TACT 93-94 S Stand-up SZ50P (J-3J) GYROX 89-00 (NJ50MDF|L|N|P|R|Y|F) TACT 93-94 Stand-up R (J-3J) TACT 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MH-YA) TACT 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MJ) LIVE DIOZX 94-97 (SK50MR2) LIVE DIOZX 91-95 (SK50MM2) LIVE DIOSR 94-97 (SK50MT2) LIVE DIOSR 94-97 (SK50MS2) LIVE DIOSR 94-97 (SK50MR2) LIVE DIOSR 94-96 (SK50MT2) LIVE DIOSR 94-96 (SK50MS2) LIVE DIOSR 94-96 (SK50MR2) LIVE DIOSR 91-95 (SK50MM2) LIVE DIOSR 90 (SK50ML2J) TACT 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MH2) TACT 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MH) SPACY80 82-84 (CH80MSC1) SPACY80 82-84 (CH80MSC2) SPACY50 84 (CH50MSE) SUPER DX (NH50MC|MDD|SSD|MDC|MDE) 82-84 82-84 GIORNO CREA 99-01 (CHX51) GIORNO CREA 99-01 (CHX50Y) GIORNO CREA 99-01 (CHX50X) GIORCUB 99-00 (SNC50X1) GIORCUB 99-00 (SNC50X) JAZZ 86-95 (CA50G|LG|H-2|J|J-2|N|P|S|V) LIVE DIO 99-00 J SK50MY8 LIVE DIO 99-00 J SK50MYA LIVE DIO 99-00 J SK50MYG LIVE DIO 94-96 (SK50MT) LIVE DIO 99-00 J SK50MY7 LIVE DIO ST (SK50MT-6) 96 96 LIVE DIO 94-96 (SK50MR) LIVE DIO 94-96 (SK50MS) LIVE DIO S (SK50MM8) 01 01 LIVE DIO S (SK50MM9) 01 01 LIVE DIO S (SK50MM17) 01 01 MONKEY 99-00 (Z50Y-YC) MONKEY 99-00 (Z50J2) MONKEY 99-00 (Z50JZ-2) MONKEY 81 (Z50LA) MONKEY 90 (Z50JL-7B) MONKEY 88|92-95 (Z50JJ7|7S|JN-7J|JS|JV-YB) MONKEY 81 (Z50JB1) MONKEY 81 (Z50JB) MONKEY 78-80 (Z50JZ2L) GORILLA 88-98 (Z50JJ-6S) MONKEY 78-80 (Z50JZ2) BENLY50CD90 80-96|98 H (1200001-) |N|P|S| W MONKEY 78-80 (Z50JC5) BENLY50CD90 80-96|98 A (1104315-) |N|P|S| W BENLY50CD50 86-99 F (NO.1609355-) |H|N|P|S|W BENLY50CD50 99 (CD50X) BENLY50S 96-99 (CD50ST) BENLY50S 96-99 (CD50SV) BENLY50S 96-99 (CD50SW) BENLY50S 96-99 (CD50SX) BENLY90 S (CD90ST) BENLY50CD50 79-86 Z|E|F (-1609354) BENLY90 S (CD90SW) BROAD 90 94 (SCX90S) GORILLA 88-98 (Z50JJ-6) GORILLA 88-98 (Z50JJ-6JW) GORILLA 78-84 (Z50JZ3|3L|JB3|JC6|JBLB) CABINA 90 94 (SCX90R) APE 100 02 (ZX1002) APE 50 01-05 XZ501 XR50 MOTARD 05 GIORNO CREA DX (CHX51) 99-01 XR100MOTARD 05 DJ-1 88 RR(SE50MSJ) GIORNO CREA DX (CHX50X) 99-01 GIORNO CREA DX (CHX50Y) 99-01 DJ-1 87 R(6ps) (SE50MSH) BENLY 50 SP (CD50SX) 96-99 DJ-1 85-86 SE50 MF(1250810-) BENLY 50 SP (CD50SW) 96-99 BENLY 50 SP (CD50SV) 96-99 BENLY 50 SP (CD50ST) 96-99 BROAD 94 (SCX50S) DIO CHESTA 94-98 (SK50MR|MS|MS4|MT|MW4) DIO CHESTA 98 SK50 MW4(NO.2020035-) DJ-1 85-86 SE50 MF(1250810-) DJ-1 87 R(6ps) (SE50MSH) DJ-1 88 RR(SE50MSJ) XR100 Motard 05 Ape 100 02 (ZX1002) Ape 50 01-05 XZ501 Cabina 90 94 (SCX90R) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 78-84 (Z50JZ3|3L|JB3|JC6|JBLB) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88-98 (Z50JJ-6) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88-98 (Z50JJ-6JW) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88-98 (Z50JJ-6S) gyro X 89-00 (NJ50MDF|L|N|P|R|Y|F) jazz 86-95 (CA50G|LG|H-2|J|J-2|N|P|S|V) jolqab 99-00 (SNC50X) jolqab 99-00 (SNC50X1) Journo Clare 99-01 (CHX50X) Journo Clare 99-01 (CHX50Y) Journo Clare 99-01 (CHX51) Superdio 91-95 (SK50MM2) Spacey 50 84 (CH50MSE) Spacey 80 82-84 (CH80MSC1) Spacey 80 82-84 (CH80MSC2) zug 90 (MS50L) zuma 01 (NPS501) baton 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MH) baton 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MH-YA) baton 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MH2) baton 87-88 Full mark (Met-in) (SA50MJ) baton 89-92 Stand-up TACT (SZ50MK) baton 89-92 Stand-up TACT(SZ50MN) baton 93-94 S Stand-up R (J-3J) baton 93-94 S Stand-up SZ50P (J-3J) baton 93-94 Stand-up R (J-3J) baton 93-94 Stand-up SZ50P (J-3J) baton 96 S Stand-up SZ50T (2J) baton 96 S Stand-up SZ50T (3J) baton 96 S Stand-up SZ50T (J) baton 96 Stand-up SZ50T (2J) baton 96 Stand-up SZ50T (3J) baton 96 Stand-up SZ50T (J) dachshund 79-82 (ST50CZ) dachshund 79-82 (ST50MB) dachshund 79-82 (ST50MZ) Dio (2 Cycles) 89-94 (SK50MM|MN|MP|MR) Dio (2 Cycles) 91-96 (SR|ZXSK50MM2|MN2|3|MP2|3) diocesan 94-98 (SK50MR|MS|MS4|MT|MW4) diocesan 98 SK50 MW4(NO.2020035-) broadcloth 94 (SCX50S) Broad90 94 (SCX90S) Benry 50S 96-99 (CD50ST) Benry 50S 96-99 (CD50SV) Benry 50S 96-99 (CD50SW) Benry 50S 96-99 (CD50SX) Benry 90S (CD90ST) Benry 90S (CD90SW) BENRY CD50 79-86 Z|E|F (-1609354) BENRY CD50 86-99 F (NO.1609355-) |H|N|P|S|W BENRY CD50 99 (CD50X) Benly CD90 80-96|98 A (1104315-) |N|P|S| W Benly CD90 80-96|98 H (1200001-) |N|P|S| W monkey 78-80 (Z50JC5) monkey 78-80 (Z50JZ2) monkey 78-80 (Z50JZ2L) monkey 81 (Z50JB) monkey 81 (Z50JB1) monkey 81 (Z50LA) monkey 88|92-95 (Z50JJ7|7S|JN-7J|JS|JV-YB) monkey 90 (Z50JL-7B) monkey 99-00 (Z50J2) monkey 99-00 (Z50JZ-2) monkey 99-00 (Z50Y-YC) Live DIO [Dio] S (SK50MM17) 01 01 Live DIO [Dio] S (SK50MM8) 01 01 Live DIO [Dio] S (SK50MM9) 01 01 Live DIO [Dio] ST (SK50MT-6) 96 96 livudio 94-96 (SK50MR) livudio 94-96 (SK50MS) livudio 94-96 (SK50MT) livudio 99-00 J SK50MY7 livudio 99-00 J SK50MY8 livudio 99-00 J SK50MYA livudio 99-00 J SK50MYG livudio 99-00 J Special SK50MY7 livudio 99-00 J Special SK50MY8 livudio 99-00 J Special SK50MYA livudio 99-00 J Special SK50MYG Livudio SR 90 (SK50ML2J) Livudio SR 91-95 (SK50MM2) Livudio SR 94-96 (SK50MR2) Livudio SR 94-96 (SK50MS2) Livudio SR 94-96 (SK50MT2) Livudio SR 94-97 (SK50MR2) Livudio SR 94-97 (SK50MS2) Livudio SR 94-97 (SK50MT2) Livdio ZX 91-95 (SK50MM2) Livdio ZX 94-97 (SK50MR2) Livdio ZX 94-97 (SK50MS2) Livdio ZX 94-97 (SK50MT2) Lead 50 82-84 DX(NH50MC|MDD|SSD|MDC|MDE) Lead 50 84-86 R(NH50MRG) Lead 50 84-86 R(NH50MSE) Lead 50 84-86 R(NH50MSG) Lead 50 84-86 SS(NH50MRG) Lead 50 84-86 SS(NH50MSE) Lead 50 84-86 SS(NH50MSG) BENLY 50 SP (CD50ST) 96-99 BENLY 50 SP (CD50SV) 96-99 BENLY] 50 SP (CD50SW) 96-99 BENLY [BENLY] 50 SP (CD50SX) 96-99 BENLY 50 SP (CD50ST) 96-99 BENLY 50 SP (CD50SV) 96-99 BENLY] 50 SP (CD50SW) 96-99 BENLY [BENLY] 50 SP (CD50SX) 96-99
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  4.0

  / 5

  (1 ทบทวน)

  0

  1

  0

  0

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  When stopping at a slope, he has forgotten to put a GEAR into a low, and in order for a Side stands to separate and to have made it fall, the Clutch lever broke. As compared with the estimate of Honda brand-name parts, since this product was cheaper, it

  18 Jan 2013
  4.0
  When stopping at a slope, he has forgotten to put a GEAR into a low, and in order for a Side stands to separate and to have made it fall, the Clutch lever broke. As compared with the estimate of Honda brand-name parts, since this product was cheaper, it purchased.
  I think that it is shorter than brand-name parts about 3 cm if it attaches. Since it is an APE, it is convenient, but a left hand may get tired if it is a vehicle type with a heavy Clutch. It seems that I will think that it can turn out that form is a little different if you see the
  picture, but it is satisfactory for the moment. (Left-hand side is this product)
  ดูรายละเอียด
  เมื่อหยุดที่ทางลาดชัน เขาลืมใส่ GEAR ไว้ที่ระดับต่ำ และเพื่อให้ขาตั้งด้านข้างแยกออกจากกันและทำให้ตกได้ คันคลัตช์จึงหัก เมื่อเทียบกับประมาณการของชิ้นส่วนแบรนด์เนมฮอนด้า เนื่องจากสินค้านี้ถูกกว่า จึงซื้อ
  ฉันคิดว่ามันสั้นกว่าชิ้นส่วนแบรนด์เนมประมาณ 3 ซม. ถ้าติด เนื่องจากเป็น APE จึงสะดวก แต่มือซ้ายอาจเมื่อยหากเป็นประเภทรถยนต์ที่มีคลัตช์หนัก ดูเหมือนว่าฉันจะคิดว่ามันจะกลายเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อยถ้าคุณเห็น
  ภาพแต่เป็นที่น่าพอใจในขณะนี้. (ด้านซ้ายมือเป็นสินค้าชิ้นนี้)
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด