Damper BJ250-C11 92075-1068

 • รหัสสินค้า: 92075-1068

  ฿1,115

  คะแนนวีไบค์: +11 Points

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  KAWASAKI
  W800 STREET 22 EJ800 (37) Rear Hub FNFNN model_code:FNFNN as_required:1 W800 STREET 21 EJ800 (37) Rear hub BMFNN model_code:BMFNN as_required:1 W800 STREET 19-20 EJ800 (37) Rear Hub BKF/BLF model_code:BLF as_required:1 W800 STREET 19-20 EJ800 (37) Rear Hub BKF/BLF model_code:BKF as_required:1 W800 CAFE 22 EJ800 (37) Rear Hub GNFNN model_code:GNFNN as_required:1 W800 CAFE 21 EJ800 (37) Rear hub CMFNN model_code:CMFNN as_required:1 W800 CAFE 19-20 EJ800 (37) Rear hub CKF/CLF model_code:CLF as_required:1 W800 CAFE 19-20 EJ800 (37) Rear hub CKF/CLF model_code:CKF as_required:1 W800 22 EJ800 (37) Rear Hub ENFNN model_code:ENFNN as_required:1 W800 21 EJ800 (37) Rear hub DMFNN model_code:DMFNN as_required:1 W800 20 EJ800 (37) Rear hub DLF model_code:DLF as_required:1 MEGURO K3 22 EJ800 (37) Rear hub JNFNN model_code:JNFNN as_required:1 MEGURO K3 21 EJ800 (37) Rear hub HMFNN model_code:HMFNN as_required:1 KLR650 87-88 KL650-A1/A2 (32) Rear hub model_code:A2 as_required:1 KLR650 87-88 KL650-A1/A2 (32) Rear hub model_code:A1 as_required:1 KLR250 87-88 KL250-D4/D5 (33) Rear Hub model_code:D5 as_required:1 KLR250 87-88 KL250-D4/D5 (33) Rear Hub model_code:D4 as_required:1 KLE500 05 KLE500-B1P (E-12) Rear Hub model_code:B1P as_required:1 KLE400 91-99 KLE400-A1/A2/A3/A4/A6 (34) Rear hub model_code:A6 as_required:1 KLE400 91-99 KLE400-A1/A2/A3/A4/A6 (34) Rear hub model_code:A4 as_required:1 KLE400 91-99 KLE400-A1/A2/A3/A4/A6 (34) Rear hub model_code:A3 as_required:1 KLE400 91-99 KLE400-A1/A2/A3/A4/A6 (34) Rear hub model_code:A2 as_required:1 KLE400 91-99 KLE400-A1/A2/A3/A4/A6 (34) Rear hub model_code:A1 as_required:1 KLE250 ANHELO 93-95 KLE250-A1/A1A/A2 (32) Rear hub model_code:A2 as_required:1 KLE250 ANHELO 93-95 KLE250-A1/A1A/A2 (32) Rear hub model_code:A1A as_required:1 KLE250 ANHELO 93-95 KLE250-A1/A1A/A2 (32) Rear hub model_code:A1 as_required:1 KL250R 90 KL250-D7 (32) Rear hub model_code:D7 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 06 BJ250 (28) Rear Hub G6F model_code:G6F as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 05 BJ250-G4 (28) Rear Hub model_code:G4 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 02-04 BJ250-G1/G2/G3 (30) Rear hub model_code:G3 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 02-04 BJ250-G1/G2/G3 (30) Rear hub model_code:G2 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 02-04 BJ250-G1/G2/G3 (30) Rear hub model_code:G1 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (28) Rear hub model_code:C5 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (28) Rear hub model_code:C4 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (28) Rear hub model_code:C3 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (28) Rear hub model_code:C1A as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (28) Rear hub model_code:C1 as_required:1 ESTRELLA-RS 06 BJ250 (29) Rear Hub C6F model_code:C6F as_required:1 ESTRELLA-RS 04-05 BJ250-C10/C11 (29) Rear hub model_code:C11 as_required:1 ESTRELLA-RS 04-05 BJ250-C10/C11 (29) Rear hub model_code:C10 as_required:1 ESTRELLA 98-99 BJ250-B6/B7/B7A (31) Rear Hub model_code:B7A as_required:1 ESTRELLA 98-99 BJ250-B6/B7/B7A (31) Rear Hub model_code:B7 as_required:1 ESTRELLA 98-99 BJ250-B6/B7/B7A (31) Rear Hub model_code:B6 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (29) Rear Hub model_code:B5 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (29) Rear Hub model_code:B4 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (29) Rear Hub model_code:B3 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (29) Rear Hub model_code:B2 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (29) Rear Hub model_code:B1 as_required:1 KLR650 Traveler ABS 23 (KL650JPFNL) Rear Hub Requires:1 KLR650 S ABS 23 (KL650KPPFNN) Rear Hub Requires:1 KLR650 S ABS 23 (KL650KPFNL) Rear Hub Requires:1 KLR650 S ABS 23 (KL650KPFNL) Rear Hub 2 KLR650 S 23 (KL650MPFNL) Rear Hub KLR650 S 23 (KL650MPFNN) Rear Hub Requires:1 KLR650 Adventure ABS 23 (KL650HPFAN) Rear Hub Requires:1 KLR650 Adventure ABS 23 (KL650HPFAL) Rear Hub KLR650 Adventure 23 (KL650LPFAN) Rear Hub Requires:1 KLR650 Adventure 23 (KL650LPFAL) Rear Hub KLR650 23 (KL650GPFNN) Rear Hub Requires:1 KLR650 23 (KL650GPFNL) Rear Hub KLR650 23 (KL650FPFNN) Rear Hub Requires:1 W800 23 (EJ800DPFNN) Rear Wheel/Chain 2 W800 23 (EJ800DPFNN) Rear Wheel/Chain
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  หมายเลขชิ้นส่วน :92075-1068

  คำอธิบาย

  * สินค้ารายการนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก ส่งคืน หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังการสั่งซื้อได้

  ใช้สำหรับรุ่น

  KAWASAKI
  W800 STREET 22 EJ800 (37) Rear Hub FNFNN model_code:FNFNN as_required:1 W800 STREET 21 EJ800 (37) Rear hub BMFNN model_code:BMFNN as_required:1 W800 STREET 19-20 EJ800 (37) Rear Hub BKF/BLF model_code:BLF as_required:1 W800 STREET 19-20 EJ800 (37) Rear Hub BKF/BLF model_code:BKF as_required:1 W800 CAFE 22 EJ800 (37) Rear Hub GNFNN model_code:GNFNN as_required:1 W800 CAFE 21 EJ800 (37) Rear hub CMFNN model_code:CMFNN as_required:1 W800 CAFE 19-20 EJ800 (37) Rear hub CKF/CLF model_code:CLF as_required:1 W800 CAFE 19-20 EJ800 (37) Rear hub CKF/CLF model_code:CKF as_required:1 W800 22 EJ800 (37) Rear Hub ENFNN model_code:ENFNN as_required:1 W800 21 EJ800 (37) Rear hub DMFNN model_code:DMFNN as_required:1 W800 20 EJ800 (37) Rear hub DLF model_code:DLF as_required:1 MEGURO K3 22 EJ800 (37) Rear hub JNFNN model_code:JNFNN as_required:1 MEGURO K3 21 EJ800 (37) Rear hub HMFNN model_code:HMFNN as_required:1 KLR650 87-88 KL650-A1/A2 (32) Rear hub model_code:A2 as_required:1 KLR650 87-88 KL650-A1/A2 (32) Rear hub model_code:A1 as_required:1 KLR250 87-88 KL250-D4/D5 (33) Rear Hub model_code:D5 as_required:1 KLR250 87-88 KL250-D4/D5 (33) Rear Hub model_code:D4 as_required:1 KLE500 05 KLE500-B1P (E-12) Rear Hub model_code:B1P as_required:1 KLE400 91-99 KLE400-A1/A2/A3/A4/A6 (34) Rear hub model_code:A6 as_required:1 KLE400 91-99 KLE400-A1/A2/A3/A4/A6 (34) Rear hub model_code:A4 as_required:1 KLE400 91-99 KLE400-A1/A2/A3/A4/A6 (34) Rear hub model_code:A3 as_required:1 KLE400 91-99 KLE400-A1/A2/A3/A4/A6 (34) Rear hub model_code:A2 as_required:1 KLE400 91-99 KLE400-A1/A2/A3/A4/A6 (34) Rear hub model_code:A1 as_required:1 KLE250 ANHELO 93-95 KLE250-A1/A1A/A2 (32) Rear hub model_code:A2 as_required:1 KLE250 ANHELO 93-95 KLE250-A1/A1A/A2 (32) Rear hub model_code:A1A as_required:1 KLE250 ANHELO 93-95 KLE250-A1/A1A/A2 (32) Rear hub model_code:A1 as_required:1 KL250R 90 KL250-D7 (32) Rear hub model_code:D7 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 06 BJ250 (28) Rear Hub G6F model_code:G6F as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 05 BJ250-G4 (28) Rear Hub model_code:G4 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 02-04 BJ250-G1/G2/G3 (30) Rear hub model_code:G3 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 02-04 BJ250-G1/G2/G3 (30) Rear hub model_code:G2 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 02-04 BJ250-G1/G2/G3 (30) Rear hub model_code:G1 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (28) Rear hub model_code:C5 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (28) Rear hub model_code:C4 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (28) Rear hub model_code:C3 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (28) Rear hub model_code:C1A as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (28) Rear hub model_code:C1 as_required:1 ESTRELLA-RS 06 BJ250 (29) Rear Hub C6F model_code:C6F as_required:1 ESTRELLA-RS 04-05 BJ250-C10/C11 (29) Rear hub model_code:C11 as_required:1 ESTRELLA-RS 04-05 BJ250-C10/C11 (29) Rear hub model_code:C10 as_required:1 ESTRELLA 98-99 BJ250-B6/B7/B7A (31) Rear Hub model_code:B7A as_required:1 ESTRELLA 98-99 BJ250-B6/B7/B7A (31) Rear Hub model_code:B7 as_required:1 ESTRELLA 98-99 BJ250-B6/B7/B7A (31) Rear Hub model_code:B6 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (29) Rear Hub model_code:B5 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (29) Rear Hub model_code:B4 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (29) Rear Hub model_code:B3 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (29) Rear Hub model_code:B2 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (29) Rear Hub model_code:B1 as_required:1 KLR650 Traveler ABS 23 (KL650JPFNL) Rear Hub Requires:1 KLR650 S ABS 23 (KL650KPPFNN) Rear Hub Requires:1 KLR650 S ABS 23 (KL650KPFNL) Rear Hub Requires:1 KLR650 S ABS 23 (KL650KPFNL) Rear Hub 2 KLR650 S 23 (KL650MPFNL) Rear Hub KLR650 S 23 (KL650MPFNN) Rear Hub Requires:1 KLR650 Adventure ABS 23 (KL650HPFAN) Rear Hub Requires:1 KLR650 Adventure ABS 23 (KL650HPFAL) Rear Hub KLR650 Adventure 23 (KL650LPFAN) Rear Hub Requires:1 KLR650 Adventure 23 (KL650LPFAL) Rear Hub KLR650 23 (KL650GPFNN) Rear Hub Requires:1 KLR650 23 (KL650GPFNL) Rear Hub KLR650 23 (KL650FPFNN) Rear Hub Requires:1 W800 23 (EJ800DPFNN) Rear Wheel/Chain 2 W800 23 (EJ800DPFNN) Rear Wheel/Chain
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  5.0

  / 5

  (1 ทบทวน)

  1

  0

  0

  0

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  for Disc and for Drum

  21 Mar 2022
  5.0
  2001 model (Probably) Mounted on ESTRELLARS!
  Note that I think the part numbers are different for Disc brake and Drum brake! Check it out!
  ดูรายละเอียด
  รุ่นปี 2001 (น่าจะ) ติด ESTRELLARS!
  โปรดทราบว่าฉันคิดว่าหมายเลขชิ้นส่วนสำหรับดิสก์เบรกและดรัมเบรกแตกต่างกัน! ตรวจสอบออก!
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด

  New Custom Article

  ดูทั้งหมด