Bearing(Needle),22X28X20 92046-1162

 • รหัสสินค้า: 92046-1162

  ฿673

  คะแนนวีไบค์: +7 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  KAWASAKI
  D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (26) Suspension model_code:J4 as_required:4 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (26) Suspension model_code:J5 as_required:4 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (26) Suspension model_code:J6 as_required:4 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (27) Suspension model_code:M1 as_required:4 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (27) Suspension model_code:M2 as_required:4 D-TRACKER 06-07 KLX250 (27) Suspension M6F/M7F model_code:M6F as_required:4 D-TRACKER 06-07 KLX250 (27) Suspension M6F/M7F model_code:M7F as_required:4 D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (25) Suspension model_code:J1 as_required:4 D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (25) Suspension model_code:J2 as_required:4 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (29) Suspension V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V8F as_required:4 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (29) Suspension V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V9F as_required:4 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (29) Suspension V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VBF as_required:4 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (29) Suspension V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VCF as_required:4 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (29) Suspension V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VDF as_required:4 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VEF as_required:4 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VFF as_required:4 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGF as_required:4 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGS as_required:4 EX-4 94-95 EX400-B1/B2 (28) Swing Arm model_code:B1 as_required:2 EX-4 94-95 EX400-B1/B2 (28) Swing Arm model_code:B2 as_required:2 KDX125SR 90-91 KDX125-A1/A2 (21) Suspension model_code:A1 as_required:6 KDX125SR 90-91 KDX125-A1/A2 (21) Suspension model_code:A2 as_required:6 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (22) Suspension model_code:A3 as_required:6 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (22) Suspension model_code:A4 as_required:6 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (22) Suspension model_code:A5 as_required:6 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (22) Suspension model_code:A8 as_required:6 KDX200R 89-90 KDX200-E1/E2 (20) Suspension model_code:E1 as_required:6 KDX200R 89-90 KDX200-E1/E2 (20) Suspension model_code:E2 as_required:6 KDX200SR 89 KDX200-G1 (20) Suspension model_code:G1 as_required:6 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (21) Suspension model_code:G2 as_required:6 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (21) Suspension model_code:G3 as_required:6 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (21) Suspension model_code:G4 as_required:6 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (21) Suspension model_code:G5 as_required:6 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (19) Suspension model_code:D1 as_required:6 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (19) Suspension model_code:D2 as_required:6 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (19) Suspension model_code:D3 as_required:6 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (19) Suspension model_code:D4 as_required:6 KDX250SR 91 KDX250-F1 (20) Suspension model_code:F1 as_required:6 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (21) Suspension model_code:F2 as_required:6 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (21) Suspension model_code:F3 as_required:6 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (21) Suspension model_code:F4 as_required:6 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (27) Suspension model_code:H3 as_required:4 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (27) Suspension model_code:H4 as_required:4 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (27) Suspension model_code:H5 as_required:4 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (27) Suspension model_code:H6 as_required:4 KLX250 05 KLX250-H7 (26) Suspension model_code:H7 as_required:4 KLX250 06-07 KLX250 (26) Suspension H6F/H7F model_code:H6F as_required:4 KLX250 06-07 KLX250 (26) Suspension H6F/H7F model_code:H7F as_required:4 KLX250 08-12 KLX250 (30) Suspension S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S8F as_required:4 KLX250 08-12 KLX250 (30) Suspension S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S9F as_required:4 KLX250 08-12 KLX250 (30) Suspension S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SAF as_required:4 KLX250 08-12 KLX250 (30) Suspension S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SBF as_required:4 KLX250 08-12 KLX250 (30) Suspension S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SCF as_required:4 KLX250 13-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SDF as_required:4 KLX250 13-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SEF as_required:4 KLX250 13-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SFF as_required:4 KLX250 13-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGF as_required:4 KLX250 13-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGS as_required:4 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (25) Suspension model_code:H1 as_required:4 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (25) Suspension model_code:H2 as_required:4 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (26) Suspension model_code:F1 as_required:4 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (26) Suspension model_code:F2 as_required:4 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (26) Suspension model_code:F3 as_required:4 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (26) Suspension model_code:F4 as_required:4 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (25) Suspension model_code:D1 as_required:6 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (25) Suspension model_code:D2 as_required:6 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (25) Suspension model_code:D3 as_required:4 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (25) Suspension model_code:E1 as_required:6 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (25) Suspension model_code:E2 as_required:6 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (25) Suspension model_code:E3 as_required:4 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (25) Suspension model_code:E4 as_required:4 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (25) Suspension model_code:E5 as_required:4 KLX300R 96 KLX300-A1 (25) Suspension model_code:A1 as_required:4 KX125 88 KX125-F1 (19) Suspension model_code:F1 as_required:6 KX125 89 KX125-G1 (19) Suspension model_code:G1 as_required:6 KX125 90-91 KX125-H1/H2 (22) Suspension model_code:H1 as_required:6 KX125 90-91 KX125-H1/H2 (22) Suspension model_code:H2 as_required:6 KX125 92 KX125-J1 (19) Suspension model_code:J1 as_required:6 KX250 88 KX250-F1 (19) Suspension model_code:F1 as_required:6 KX250 89 KX250-G1 (19) Suspension model_code:G1 as_required:6 KX250 90-91 KX250-H1/H2 (20) Suspension model_code:H1 as_required:6 KX250 90-91 KX250-H1/H2 (20) Suspension model_code:H2 as_required:6 KX250 92 KX250-J1 (19) Suspension model_code:J1 as_required:6 NINJA 250R 08-10 EX250 (28) Swing Arm K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K8F as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (28) Swing Arm K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9F as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (28) Swing Arm K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9FA as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (28) Swing Arm K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAF as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (28) Swing Arm K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAFA as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (28) Swing Arm KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBF as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (28) Swing Arm KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBFA as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (28) Swing Arm KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCF as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (28) Swing Arm KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KCFA as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (28) Swing Arm KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCFB as_required:2
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  หมายเลขชิ้นส่วน:920461162

  คำอธิบาย

  * สินค้ารายการนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก ส่งคืน หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังการสั่งซื้อได้

  ใช้สำหรับรุ่น

  KAWASAKI
  D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (26) Suspension model_code:J4 as_required:4 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (26) Suspension model_code:J5 as_required:4 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (26) Suspension model_code:J6 as_required:4 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (27) Suspension model_code:M1 as_required:4 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (27) Suspension model_code:M2 as_required:4 D-TRACKER 06-07 KLX250 (27) Suspension M6F/M7F model_code:M6F as_required:4 D-TRACKER 06-07 KLX250 (27) Suspension M6F/M7F model_code:M7F as_required:4 D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (25) Suspension model_code:J1 as_required:4 D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (25) Suspension model_code:J2 as_required:4 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (29) Suspension V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V8F as_required:4 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (29) Suspension V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V9F as_required:4 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (29) Suspension V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VBF as_required:4 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (29) Suspension V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VCF as_required:4 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (29) Suspension V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VDF as_required:4 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VEF as_required:4 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VFF as_required:4 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGF as_required:4 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGS as_required:4 EX-4 94-95 EX400-B1/B2 (28) Swing Arm model_code:B1 as_required:2 EX-4 94-95 EX400-B1/B2 (28) Swing Arm model_code:B2 as_required:2 KDX125SR 90-91 KDX125-A1/A2 (21) Suspension model_code:A1 as_required:6 KDX125SR 90-91 KDX125-A1/A2 (21) Suspension model_code:A2 as_required:6 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (22) Suspension model_code:A3 as_required:6 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (22) Suspension model_code:A4 as_required:6 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (22) Suspension model_code:A5 as_required:6 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (22) Suspension model_code:A8 as_required:6 KDX200R 89-90 KDX200-E1/E2 (20) Suspension model_code:E1 as_required:6 KDX200R 89-90 KDX200-E1/E2 (20) Suspension model_code:E2 as_required:6 KDX200SR 89 KDX200-G1 (20) Suspension model_code:G1 as_required:6 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (21) Suspension model_code:G2 as_required:6 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (21) Suspension model_code:G3 as_required:6 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (21) Suspension model_code:G4 as_required:6 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (21) Suspension model_code:G5 as_required:6 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (19) Suspension model_code:D1 as_required:6 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (19) Suspension model_code:D2 as_required:6 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (19) Suspension model_code:D3 as_required:6 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (19) Suspension model_code:D4 as_required:6 KDX250SR 91 KDX250-F1 (20) Suspension model_code:F1 as_required:6 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (21) Suspension model_code:F2 as_required:6 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (21) Suspension model_code:F3 as_required:6 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (21) Suspension model_code:F4 as_required:6 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (27) Suspension model_code:H3 as_required:4 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (27) Suspension model_code:H4 as_required:4 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (27) Suspension model_code:H5 as_required:4 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (27) Suspension model_code:H6 as_required:4 KLX250 05 KLX250-H7 (26) Suspension model_code:H7 as_required:4 KLX250 06-07 KLX250 (26) Suspension H6F/H7F model_code:H6F as_required:4 KLX250 06-07 KLX250 (26) Suspension H6F/H7F model_code:H7F as_required:4 KLX250 08-12 KLX250 (30) Suspension S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S8F as_required:4 KLX250 08-12 KLX250 (30) Suspension S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S9F as_required:4 KLX250 08-12 KLX250 (30) Suspension S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SAF as_required:4 KLX250 08-12 KLX250 (30) Suspension S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SBF as_required:4 KLX250 08-12 KLX250 (30) Suspension S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SCF as_required:4 KLX250 13-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SDF as_required:4 KLX250 13-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SEF as_required:4 KLX250 13-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SFF as_required:4 KLX250 13-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGF as_required:4 KLX250 13-16 KLX250 (30) Suspension/Shock Absorber SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGS as_required:4 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (25) Suspension model_code:H1 as_required:4 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (25) Suspension model_code:H2 as_required:4 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (26) Suspension model_code:F1 as_required:4 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (26) Suspension model_code:F2 as_required:4 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (26) Suspension model_code:F3 as_required:4 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (26) Suspension model_code:F4 as_required:4 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (25) Suspension model_code:D1 as_required:6 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (25) Suspension model_code:D2 as_required:6 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (25) Suspension model_code:D3 as_required:4 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (25) Suspension model_code:E1 as_required:6 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (25) Suspension model_code:E2 as_required:6 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (25) Suspension model_code:E3 as_required:4 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (25) Suspension model_code:E4 as_required:4 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (25) Suspension model_code:E5 as_required:4 KLX300R 96 KLX300-A1 (25) Suspension model_code:A1 as_required:4 KX125 88 KX125-F1 (19) Suspension model_code:F1 as_required:6 KX125 89 KX125-G1 (19) Suspension model_code:G1 as_required:6 KX125 90-91 KX125-H1/H2 (22) Suspension model_code:H1 as_required:6 KX125 90-91 KX125-H1/H2 (22) Suspension model_code:H2 as_required:6 KX125 92 KX125-J1 (19) Suspension model_code:J1 as_required:6 KX250 88 KX250-F1 (19) Suspension model_code:F1 as_required:6 KX250 89 KX250-G1 (19) Suspension model_code:G1 as_required:6 KX250 90-91 KX250-H1/H2 (20) Suspension model_code:H1 as_required:6 KX250 90-91 KX250-H1/H2 (20) Suspension model_code:H2 as_required:6 KX250 92 KX250-J1 (19) Suspension model_code:J1 as_required:6 NINJA 250R 08-10 EX250 (28) Swing Arm K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K8F as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (28) Swing Arm K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9F as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (28) Swing Arm K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9FA as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (28) Swing Arm K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAF as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (28) Swing Arm K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAFA as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (28) Swing Arm KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBF as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (28) Swing Arm KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBFA as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (28) Swing Arm KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCF as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (28) Swing Arm KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KCFA as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (28) Swing Arm KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCFB as_required:2
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด