ชุดแผ่นสไลด์

 • รหัสสินค้า: DPY-05

  ฿359

  คะแนนวีไบค์: +4 Points

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  YAMAHA
  VOX (Box) SA52J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XF50D [Type]BB11 VOX (Box) SA31J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XF50D [Type]3B3D/3B3J/3B3R/3B3V/3B3X VOX (Box) SA31J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XF50D [Type]3B34 VOX (Box) SA31J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XF50/XF50L [Type]3B3E/3B3H/3B3P/3B3T/3B3U/3B3W VOX (Box) SA31J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XF50 [Type]3B35 VOX (Box) SA31J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XF50 [Type]3B31 Vino Molfe (VINO Molar feh) SA59J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50H [Type]37B9 Vino Molfe (VINO Molar feh) SA54J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50H [Type]37B8 VINO Molfe (VINO Molar feh) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50H [Type]37B7 VINO Molfe (VINO Molar feh) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50H [Type]37B6 VINO Molfe (VINO Molar feh) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XC50H [Type]37B1/37B3/37B4 Vino (VINO) SA59J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50D [Type]2WPF Vino (VINO) SA59J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50D [Type]2WPD Vino (VINO) SA54J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XC50D [Type]2WP8/2WPA/2WPC Vino (VINO) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50D [Type]2WP6 Vino (VINO) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XC50/XC50D/XC50R [Type]13P2/13P3/13P4/13PA/13PC/13PD/13PG/13PH/13PJ/13PK/13PL Vino (VINO) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XC50/XC50D [Type]13PS/13PT/13PV/2WP1/2WP2/2WP4 Vino (VINO) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XC50/XC50D [Type]13PP/13PR Vino (VINO) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50 [Type]13PN Vino (VINO) SA26J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XC50/XC50D/XC50R [Type]5ST9/5STB/5STF/5STD/5STK/5STL/5STM/5STS Vino (VINO) SA26J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XC50/XC50D [Type]5STV/5STW/5STX JOG Zr (JOG) SA58J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50ZR [Type]3P3Y JOG Zr (JOG) SA58J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50ZR [Type]3P3S JOG Zr (JOG) SA56J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50ZR [Type]3P3W JOG Zr (JOG) SA56J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50ZR [Type]3P3M JOG Zr (JOG) SA39J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]CE50ZR [Type]3P3B JOG Zr (JOG) SA39J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]CE50ZR [Type]3P33/3P38 JOG Zr (JOG) SA39J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]CE50D/CE50ZR [Type]3P3H/3P3J JOG Zr (JOG) SA39J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50D/CE50ZR [Type]3P3D/3P3E JOG petit (JOGPetit) SA57J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50P [Type]3P3T JOG petit (JOGPetit) SA55J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50P [Type]3P3X JOG (JOG) SA58J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50D [Type]3P3R JOG (JOG) SA57J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50 [Type]3P3P JOG (JOG) SA56J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50D [Type]3P3L/3P3V JOG (JOG) SA55J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50P [Type]3P3N JOG (JOG) SA55J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50 [Type]3P3K/3P3U JOG (JOG) SA39J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]CE50D [Type]3P32/3P35/3P37 JOG (JOG) SA36J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50P [Type]3P3F JOG (JOG) SA36J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50 [Type]3P3G JOG (JOG) SA36J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]CE50 [Type]3P39/3P3C JOG (JOG) SA36J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]CE50 [Type]3P31/3P34/3P36 GEAR (GEAR) UA08J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50S [Type]10BT GEAR (GEAR) UA08J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50N [Type]10BS GEAR (GEAR) UA08J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50 [Type]10BR GEAR (GEAR) UA07J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50S [Type]10BM GEAR (GEAR) UA07J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50N [Type]10BL GEAR (GEAR) UA07J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50 [Type]10BK GEAR (GEAR) UA06J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50S [Type]10B6/10BA/10BF GEAR (GEAR) UA06J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50S [Type]10B2 GEAR (GEAR) UA06J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50N [Type]10B7/10BB/10BG GEAR (GEAR) UA06J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50N [Type]10B3 GEAR (GEAR) UA06J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50 [Type]10B9/10BE GEAR (GEAR) UA06J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50 [Type]10B5 GEAR (GEAR) UA06J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model name]BX50 [Type]10B1 BWS (BWS) SA53J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]YW50F [Type]1VC3 BWS (BWS) SA44J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]YW50F [Type]1VC1/1VC2
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  [ปริมาณ] 1 ชุด 3 ชิ้น
  [หมายเลขชิ้นส่วน OEM ที่สอดคล้องกัน] 5ST-E7653-00

  คำเตือน

  * ชิ้นส่วนสไลด์ NTB ไม่ตรงกับแผ่นรอกของผู้ผลิตรายอื่นเนื่องจากเป็นของ OEM Corresponding Product

  ใช้สำหรับรุ่น

  YAMAHA
  VOX (Box) SA52J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XF50D [Type]BB11 VOX (Box) SA31J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XF50D [Type]3B3D/3B3J/3B3R/3B3V/3B3X VOX (Box) SA31J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XF50D [Type]3B34 VOX (Box) SA31J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XF50/XF50L [Type]3B3E/3B3H/3B3P/3B3T/3B3U/3B3W VOX (Box) SA31J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XF50 [Type]3B35 VOX (Box) SA31J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XF50 [Type]3B31 Vino Molfe (VINO Molar feh) SA59J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50H [Type]37B9 Vino Molfe (VINO Molar feh) SA54J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50H [Type]37B8 VINO Molfe (VINO Molar feh) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50H [Type]37B7 VINO Molfe (VINO Molar feh) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50H [Type]37B6 VINO Molfe (VINO Molar feh) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XC50H [Type]37B1/37B3/37B4 Vino (VINO) SA59J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50D [Type]2WPF Vino (VINO) SA59J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50D [Type]2WPD Vino (VINO) SA54J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XC50D [Type]2WP8/2WPA/2WPC Vino (VINO) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50D [Type]2WP6 Vino (VINO) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XC50/XC50D/XC50R [Type]13P2/13P3/13P4/13PA/13PC/13PD/13PG/13PH/13PJ/13PK/13PL Vino (VINO) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XC50/XC50D [Type]13PS/13PT/13PV/2WP1/2WP2/2WP4 Vino (VINO) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XC50/XC50D [Type]13PP/13PR Vino (VINO) SA37J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]XC50 [Type]13PN Vino (VINO) SA26J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XC50/XC50D/XC50R [Type]5ST9/5STB/5STF/5STD/5STK/5STL/5STM/5STS Vino (VINO) SA26J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]XC50/XC50D [Type]5STV/5STW/5STX JOG Zr (JOG) SA58J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50ZR [Type]3P3Y JOG Zr (JOG) SA58J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50ZR [Type]3P3S JOG Zr (JOG) SA56J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50ZR [Type]3P3W JOG Zr (JOG) SA56J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50ZR [Type]3P3M JOG Zr (JOG) SA39J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]CE50ZR [Type]3P3B JOG Zr (JOG) SA39J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]CE50ZR [Type]3P33/3P38 JOG Zr (JOG) SA39J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]CE50D/CE50ZR [Type]3P3H/3P3J JOG Zr (JOG) SA39J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50D/CE50ZR [Type]3P3D/3P3E JOG petit (JOGPetit) SA57J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50P [Type]3P3T JOG petit (JOGPetit) SA55J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50P [Type]3P3X JOG (JOG) SA58J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50D [Type]3P3R JOG (JOG) SA57J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50 [Type]3P3P JOG (JOG) SA56J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50D [Type]3P3L/3P3V JOG (JOG) SA55J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50P [Type]3P3N JOG (JOG) SA55J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50 [Type]3P3K/3P3U JOG (JOG) SA39J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]CE50D [Type]3P32/3P35/3P37 JOG (JOG) SA36J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50P [Type]3P3F JOG (JOG) SA36J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]CE50 [Type]3P3G JOG (JOG) SA36J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]CE50 [Type]3P39/3P3C JOG (JOG) SA36J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model Name]CE50 [Type]3P31/3P34/3P36 GEAR (GEAR) UA08J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50S [Type]10BT GEAR (GEAR) UA08J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50N [Type]10BS GEAR (GEAR) UA08J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50 [Type]10BR GEAR (GEAR) UA07J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50S [Type]10BM GEAR (GEAR) UA07J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50N [Type]10BL GEAR (GEAR) UA07J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50 [Type]10BK GEAR (GEAR) UA06J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50S [Type]10B6/10BA/10BF GEAR (GEAR) UA06J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50S [Type]10B2 GEAR (GEAR) UA06J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50N [Type]10B7/10BB/10BG GEAR (GEAR) UA06J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50N [Type]10B3 GEAR (GEAR) UA06J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50 [Type]10B9/10BE GEAR (GEAR) UA06J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Qty3 [Model name]BX50 [Type]10B5 GEAR (GEAR) UA06J [Genuine part number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model name]BX50 [Type]10B1 BWS (BWS) SA53J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]YW50F [Type]1VC3 BWS (BWS) SA44J [Genuine Part Number]5ST-E7653-00 Quantity 3 [Model Name]YW50F [Type]1VC1/1VC2
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  4.8

  / 5

  (17 ทบทวน)

  13

  4

  0

  0

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  High quality and wear resistant variator sliders

  21 Jul 2023
  5.0
  โดย

  NO NAME

  About quality and texture
  High quality sliders, durability comparable to the original product, white color, like the factory one, tactilely identical to the original part, wear resistance at a high level, tested by years of use

  About the feeling of use
  I have been using these sliders on my equipment for a very long time, at the moment they have been installed on one moto since 2016 and have already traveled more than 5 thousand kilometers, I think for the money that these sliders cost - this is an excellent result, and after this run the wear is not visible and not noticeable, the operation of the variator is also correct and replacement is not required, I think that the mileage to critical wear will be at least 10 thousand kilometers

  Products to buy together
  Includes 3 sliders, no additional purchase required to replace them

  Difficulty of installation
  Easy installation in place of old parts, just remove the variator and replace

  Cost performance and comparison with other products
  Very low price and high quality, there are no competitors, even if this product cost much more - it would be worth the money

  About shipping and packaging
  Simple packaging in a bag, integrity during transportation is not broken

  Any concerns, cautions, or advice when purchasing
  Tip - only take into account the manufacturer's recommendations regarding the compatibility of parts
  ---------------------------------------------------------------- About Quality and Texture High quality sliders, strength is comparable to the original product, white, as well as the factory, tactilely identical part with the original, wear resistance at a high level, is tested for years of use ABOUT THE FEELING OF USE For a long time I have been using these sliders on my technique, at the moment they have been installed on one Moto since 2016 and have already traveled more than 5 thousand kilometers, I think for the money that these sliders are a wonderful result , and after this run is not visible and not tangible, the work of the variator is also correct and replacement is not required, I think that the run to critical wear is at least 10 thousand kilometers Products to Buy Together Included 3 slides, for their replacement, it is not required to buy anything additionally Difficulty of Installation Easy installation in place of old parts, just remove the variator and replace COST Performance and Comparison with Other Products Very low price and high quality, competitors do not exist, even if this product cost much more - it would cost this money ABOUT SHIPPing and PACKAGING Simple packaging in a package, integrity during transportation is not violated Any Concerns, Countions, or Advice When Purchacing Council - only take into account the recommendations of the manufacturer regarding the compatibility of parts Powered by Google Translator
  ดูรายละเอียด
  เกี่ยวกับคุณภาพและพื้นผิว
  สไลเดอร์คุณภาพสูง, ความทนทานเทียบได้กับผลิตภัณฑ์ของแท้, สีขาวเหมือนของโรงงาน, สัมผัสเหมือนกับชิ้นส่วนดั้งเดิม, ความทนทานต่อการสึกหรอในระดับสูง, ทดสอบโดยการใช้งานหลายปี

  เกี่ยวกับความรู้สึกในการใช้งาน
  ฉันใช้แถบเลื่อนเหล่านี้กับอุปกรณ์ของฉันเป็นเวลานานมาก ในขณะนี้พวกเขาได้รับการติดตั้งบน moto หนึ่งคันตั้งแต่ปี 2559 และได้เดินทางมากกว่า 5 พันกิโลเมตรแล้ว ฉันคิดว่าสำหรับเงินที่แถบเลื่อนเหล่านี้มีราคา - นี่เป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและหลังจากการวิ่งนี้การสึกหรอจะไม่ปรากฏให้เห็นและไม่สังเกตเห็นได้ การทำงานของตัวแปรผันก็ถูกต้องและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ฉันคิดว่าระยะทางจนถึงการสึกหรอที่สำคัญจะอยู่ที่อย่างน้อย 10,000 กิโลเมตร

  สินค้าที่ซื้อคู่กัน
  มีตัวเลื่อน 3 ตัว ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยน

  ความยากในการติดตั้ง
  ติดตั้งง่ายแทนชิ้นส่วนเก่า เพียงถอดชุดเปลี่ยนชุดออกแล้วเปลี่ยนใหม่

  ประสิทธิภาพด้านต้นทุนและการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น
  ราคาที่ต่ำมากและคุณภาพสูงไม่มีคู่แข่งแม้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะมีราคาสูงกว่ามาก แต่ก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย

  เกี่ยวกับการจัดส่งและบรรจุภัณฑ์
  บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายในถุง ความสมบูรณ์ระหว่างการขนส่งไม่แตกหัก

  ข้อกังวล ข้อควรระวัง หรือคำแนะนำใดๆ เมื่อซื้อ
  เคล็ดลับ - คำนึงถึงคำแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของชิ้นส่วนเท่านั้น
  ---------------------------------------------------------------- เกี่ยวกับคุณภาพและพื้นผิว สไลเดอร์คุณภาพสูง ความแข็งแรงเทียบได้กับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม สีขาวเช่นเดียวกับโรงงาน ชิ้นส่วนสัมผัสที่เหมือนกันกับของแท้ ความทนทานต่อการสึกหรอในระดับสูง ผ่านการทดสอบการใช้งานหลายปี เกี่ยวกับความรู้สึกในการใช้งาน ฉันใช้สไลเดอร์เหล่านี้กับเทคนิคของฉันมานานแล้ว ตอนนี้ติดตั้งบน Moto เครื่องหนึ่งตั้งแต่ปี 2016 และเดินทางไปแล้วกว่า 5 พันกิโลเมตร ฉันคิดว่าสำหรับเงินที่สไลเดอร์เหล่านี้ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม และ หลังจากการวิ่งนี้ไม่สามารถมองเห็นได้และจับต้องไม่ได้ การทำงานของตัวแปรผันก็ถูกต้องและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ฉันคิดว่าการวิ่งจนถึงการสึกหรอขั้นวิกฤตอย่างน้อย 10,000 กิโลเมตร ผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อพร้อมกัน รวมสไลด์ 3 อันสำหรับการเปลี่ยน ไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเพิ่มเติม ความยากในการติดตั้ง ติดตั้งง่ายแทนชิ้นส่วนเก่า เพียงถอดตัวแปรผันออกและแทนที่ ประสิทธิภาพต้นทุนและการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ราคาที่ต่ำมากและคุณภาพสูง คู่แข่งไม่มีอยู่ แม้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะมีราคาสูงกว่ามาก - มันต้องเสียเงินเท่านี้ เกี่ยวกับการจัดส่งและบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายในบรรจุภัณฑ์ ความสมบูรณ์ระหว่างการขนส่งไม่ถูกละเมิด ข้อกังวล การนับ หรือคำแนะนำใด ๆ เมื่อสภาจัดซื้อ - คำนึงถึงคำแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของชิ้นส่วนเท่านั้น ขับเคลื่อนโดย Google Translator
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  sa-26j

  10 Jun 2023
  4.0
  I installed it on a REMOTE CONTROLLERVINOsa-26j that was given to me by a friend.
  The replacement time is about 60 minutes even for an amateur, including cleaning of the inside of the case.
  Torque tightening is Primary 30Nm Clutch housing 40Nm.
  ดูรายละเอียด
  ฉันติดตั้งบน REMOTE CONTROLLERVINOsa-26j ที่เพื่อนให้มา
  เวลาในการเปลี่ยนประมาณ 60 นาทีแม้แต่มือสมัครเล่น รวมถึงการทำความสะอาดภายในเคสด้วย
  แรงบิดขันเป็นหลัก 30Nm ตัวเรือนคลัตช์ 40Nm
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  NTB slide piece

  09 Mar 2023
  5.0
  โดย

  NO NAME

  Ordered these ntb slide piece for my 2014 suzuki burgman 200 and they were perfect fit. Replaced old and worn out oem and they seem to be holding up good so far. ดูรายละเอียด
  สั่งซื้อชิ้นส่วนสไลด์ ntb เหล่านี้สำหรับ suzuki burgman 200 ปี 2014 ของฉัน และพอดีพอดี แทนที่ oem เก่าและชำรุดและดูเหมือนว่าจะยังใช้งานได้ดีจนถึงตอนนี้ ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  NTB slide piece

  06 Mar 2023
  5.0
  โดย

  NO NAME

  Shipped fast. Fits directly to my 2014 suzuki burgman 200. I used one like this and bought this as a spare. So far the other ntb slide piece is holding up good. Cant beat the price. Will buy again. ดูรายละเอียด
  จัดส่งอย่างรวดเร็ว พอดีกับ suzuki burgman 200 ปี 2014 ของฉันโดยตรง ฉันใช้แบบนี้และซื้อมาเป็นอะไหล่ จนถึงตอนนี้ชิ้นส่วนสไลด์ ntb อื่น ๆ ก็ทำได้ดี ไม่สามารถเอาชนะราคา จะซื้ออีกครั้ง ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  NTB slide piece

  21 Feb 2023
  5.0
  โดย

  NO NAME

  Fits like a glove. Cvt runs like new again. No more slack.oem was worn out and this was super affordable. Hopefully it will last. ดูรายละเอียด
  ใส่ได้พอดีเหมือนถุงมือ Cvt วิ่งเหมือนใหม่อีกครั้ง ไม่มี slack.oem ชำรุดอีกต่อไปและนี่คือราคาที่ไม่แพงมาก หวังว่ามันจะคงอยู่ ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด

  New Custom Article

  ดูทั้งหมด