กรองน้ำมัน

 • รหัสสินค้า: UO-4007

  ฿409

  คะแนนวีไบค์: +4 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  CB400 SUPER FOUR Special Edition (Super FOUR) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR) NC39 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR license training vehicle) NC39 [Stock No.] 15410-MM9-013 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR) NC39 [Stock No.] 15410-MM9-013 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER FOUR NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER BOL DOR NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR <ABS> (Super FOUR) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR E Package Special Edition (Super FOUR) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR <ABS SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 X-ADV RC95 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VT1300CX <ABS SC61 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 X4 SC38 [Stock No.] 15410-MM9-013 VT750S RC58 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VT400S NC46 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VT1300CX SC61 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VT1300CS SC67 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VT1300CR SC66 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VFR800X RC80 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VFR750F RC36 [Stock No.] 15410-MM9-003 VFR400R NC30 [Stock No.] 15410-MM9-003 VFR1200X Dual Clutch Transmission SC70 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VFR1200F SC63 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VFR1200F Dual Clutch Transmission SC63 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 TRANSALP 600V (Transalp) PD06 [Stock No.] 15410-MM9-003 TRANSALP 400V (Transalp) ND06 [Stock No.] 15410-MM9-003/15410-MM9-013 SILVER WING 600 (Silver Wing) PF01 [Genuine part number] 15410-MCJ-000/15410-MCJ-003/15410-MFJ-D01 SHADOW <750> (SHADOW) RC50 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 SHADOW <750> ABS (SHADOW) RC56 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 Shadow <750> (Shadow) RC44 [Stock No.] 15410-MM9-013 SHADOW <400> (Shadow) NC34 [Stock No.] 15410-MM9-013 SHADOW <400> (Shadow) NC34 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 RVF RC45 [Stock No.] 15410-MT7-003 NC750X <ABS> E Package RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NM4-01 RC82 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Dual Clutch Transmission <ABS> E Package RC72 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Type LD RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Dual Clutch Transmission <ABS> E Package RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Dual Clutch Transmission RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S Special collar RC70 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X RC72 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S Dual Clutch Transmission RC88 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S RC70 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S RC88 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC700X RC63 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 INTEGRA RC71 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 INTEGRA RC62 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 GOLDWING SC68 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 goldwing SC47 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 Gold Wing/Gold Wing Tour Dual Clutch Transmissio (Gold Wing) SC79 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 Gold Wing Tour Dual Clutch Transmission <AIRBAG> (Gold Wing) SC79 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 Gold Wing Tour/Gold Wing Tour Dual Clutch Transmission<AIRBAG> (Gold Wing) SC79 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 FORZA Z MF10 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 FORZA MF13 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 Gold Wing SC79 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 <Infinite Edition>. SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 RS SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 EX SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 BLACK STYLE SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 E Package SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 400X NC56 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 400X NC47 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 400X NC47 (ABS) available [Stock No.] 15410-MFJ-D01 FORZA Si MF12 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 FORZA X Forza MF10 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 FAZE MF11 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CTX700N Dual Clutch Transmission RC68 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CTX700N RC68 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CTX1300 SC74 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin Adventure Sports TypeLD Dual Clutch Transmission SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Type LD Dual Clutch Transmission SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin Adventure Sports TypeLD SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Type LD SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Dual Clutch Transmission SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin Adventure Sports SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB-1 NC27 [Stock No.] 15410-MM9-003 CBR650R RH03 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR650F RC83 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR400R NC56 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR400RR NC23 [Stock No.] 15410-MM9-003 CBR400R NC47 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1000RR <ABS>Special Edition SC59 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1000RR SP SC59 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1000RR SP SC77 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1000RR SP2 SC77 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1000RR Special Edition SC59 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1000RR SC77 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1000RR SC59 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB750 RC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB650R RH03 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400F NC47 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB650F RC83 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER FOUR <ABS> Special Edition (Super FOUR) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER FOUR <ABS> E Package (Super FOUR) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER FOUR <ABS> (Super FOUR) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER FOUR VersionS (Super FOUR) NC31 [Genuine part number] 15410-MM9-013 CB400 SUPER FOUR VersionR (Super FOUR) NC31 [Genuine part number] 15410-MM9-013 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR license training vehicle) NC39 [Genuine part number] 15410-MCJ-000/15410-MCJ-003 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR license training vehicle) NC31 [Genuine part number] 15410-MM9-013 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR) NC39 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR) NC39 [Genuine part number] 15410-MCJ-000 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR) NC31 [Genuine part number] 15410-MM9-013 CB400 SUPER BOL DOR <ABS> E Package (Super Bol dor) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER BOL DOR <ABS> Special Edition (Super Bol dor) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER BOL DOR <ABS> (Super Bol dor) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER BOL DOR Special Edition (Super Bol dor) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER BOL DOR NC39 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 CB400 Four (Four) NC36 [Stock No.] 15410-MM9-013 CB1300 SUPER TOURING <ABS> / CB1300 SUPER TOURING <ABS> Special Edition (Super Touring) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER TOURING <ABS> (Super Touring) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR <ABS> (Super FOUR) SC54 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 CB1300 SUPER FOUR <ABS SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR <ABS SC54 [Stock No.] 15410-MCJ-003/15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR SP (Super FOUR) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR SC54 [Stock No.] 15410-MCJ-003/15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR SC54 [Genuine part number] 15410-MCJ-000/15410-MCJ-003 CB1300 SUPER FOUR SC40 (Genuine part number) 15410-MM9-013 CB1300 SUPER BOL DOR <ABS> / CB1300 SUPER BOL DOR <ABS> Special Edition (Super Bolt Dor) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR <ABS> Special Edition (Super Bol dor) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR <ABS> (Super Bol dor) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR <ABS> (Super Bol dor) SC54 [Stock No.] 15410-MCJ-003/15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR <ABS> (Super Bol dor) SC54 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 CB1300 SUPER BOL DOR SP (Super Bol dor) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR E Package (Super Bol dor) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR E Package Special Edition (Super Bol dor) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR SC54 [Stock No.] 15410-MCJ-003/15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR SC54 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 CB1100<TypeI>ABS SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 <TypeI>. SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 <ABS SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 EX <ABS> (special edition) SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 EX SC65 <TypeI>/ <TypeII> [Genuine Part Number] 15410-MFJ-D01 CB1100 BLACK STYLE <ABS SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1000R SC80 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1000 SUPER FOUR (Super FOUR) SC30 (Genuine part number) 15410-MM9-013 CB1000 SUPER FOUR (Super FOUR) SC30 T2 (Genuine part number) 15410-MM9-013 Africa Twin RD07 [Stock No.] 15410-MM9-013 Africa Twin RD03 [Stock No.] 15410-MM9-003 Rebel 500 PC60 [Genuine part number] 15410-MFJ-D01 X-11 SC42 [Stock No.] 15410-MM9-013 VT1300CS <ABS SC67 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VT1300CR <ABS SC66 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VRX Roadster (Roadster) NC33 [Stock No.] 15410-MM9-013 VFR <ABS> SPECIAL RC46 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 VFR <ABS RC46 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 VFR800F RC79 [Genuine part number] 15410-MFJ-D01 VFR400R NC30 [Genuine part number] 15410-MM9-003/15410-MM9-013 VFR(800) RC46 (Stock No.: 15410-MM9-013) VFR RC46 [Genuine part number] 15410-MCJ-000/15410-MCJ-003 TRANSALP 400V (Transalp) ND06 (Stock No.: 15410-MM9-013) STEEDVLX NC26 [Stock No.] 15410-MM9-013 STEEDVLS (Steed) NC37 [Genuine part number] 15410-MM9-013 STEED PC21 (Genuine part number) 15410-MM9-013 STEED PC21 [Genuine part number] 15410-MM9-003/15410-MM9-013 STEED PC21 [Stock No.] 15410-MM9-003 STEED NC26 [Stock No.] 15410-MM9-013 STEED NC26 [Genuine part number] 15410-MM9-003/15410-MM9-013 STEED NC26 [Stock No.] 15410-MM9-003 SILVER WING 600 (Silver Wing) PF02 [stock number] 15410-MFJ-D01 SILVER WING 400 (Silver Wing) NF01 [Genuine part number] 15410-MCJ-000/15410-MCJ-003/15410-MFJ-D01 SHADOW <400> NC34 [Stock No.] 15410-MFJ-D01/15410-MM9-013 SHADOW <750> (SHADOW) RC50 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 Shadow Slasher <750> (Shadow Slasher) RC48 [Genuine part number] 15410-MM9-013 SHADOW Slasher NC40 (Genuine part number) 15410-MM9-013 SHADOW Slasher NC40 [Stock No.] 15410-MFJ-D01/15410-MM9-013 SHADOW Slasher NC40 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 SHADOW PHANTOM <750> (Shadow Phantom) RC53 (Genuine part number) 15410-MFJ-D01 SHADOW Custom <400> (Shadow Custom) NC45 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 SHADOW Classic <400> (Shadow Classic) NC44 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 Shadow American Classic Edition SC32 (Genuine part number) 15410-MM9-013 Shadow AERO SC39 (Genuine part number) 15410-MM9-013 RVF RC45 (Stock No.: 15410-MM9-013) NM4-01 Color Order Plan RC82 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 nighthawk 750 RC39 [Stock No.] 15410-MM9-003 NC750X <ABS RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Type LD <ABS RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Type LD Dual Clutch Transmission <ABS RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Dual Clutch Transmission <ABS RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Dual Clutch Transmission <ABS RC72 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S <ABS RC70 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S Dual Clutch Transmission <ABS>, E Package RC70 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S Dual Clutch Transmission <ABS RC88 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S Dual Clutch Transmission <ABS RC70 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750L (Driving school specification) RC67 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC700X TypeLD <ABS RC63 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC700X Dual Clutch Transmission <ABS RC63 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC700S <ABS RC61 [Genuine part number] 15410-MFJ-D01 NC700S Dual Clutch Transmission <ABS RC61 [Genuine part number] 15410-MFJ-D01 NC700S RC61 [Genuine part number] 15410-MFJ-D01 HORNET-S (600) (Hornet) PC34 (Genuine part number) 15410-MM9-013 HORNET (600) (Hornet) PC34 (Genuine part number) 15410-MM9-013 GOLDWING F6C (Goldwing) SC68 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 GOLDWING F6B (Goldwing) SC68 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 GOLDWING SC47 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 goldwing SC47 [Genuine part number] 15410-MCJ-000/15410-MCJ-003 Gold Wing Tour SC79 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 Fire Storm SC36 [Stock No.] 15410-MM9-013 Fire Storm SC36 [Stock No.] 15410-MCJ-000 FAZE TYPE-S MF11 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CTX700 Dual Clutch Transmission RC69 [Genuine part number] 15410-MFJ-D01 CTX700 RC69 [Genuine part number] 15410-MFJ-D01 CB-1 TYPEII NC27 [Stock No.] 15410-MM9-003 CBR600RR <STD PC40 (Genuine part number) 15410-MFJ-D01 CBR600RR <ABS PC40 (Genuine part number) 15410-MFJ-D01 CBR600RR PC40 (Genuine part number) 15410-MFJ-D01 CBR600RR PC37 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 CBR600RR PC37 [Genuine part number] 15410-MCJ-000 CBR600F4i PC35 [Genuine part number] 15410-MCJ-000 CBR600F PC35 (Genuine part number) 15410-MM9-013 CBR600F PC25 (Genuine part number) 15410-MM9-013 CBR400RR NC29 [Genuine part number] 15410-MM9-003/15410-MM9-013 CBR250RR <ABS MC51 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR250RRR MC51 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1100XX JH2SC35 [Genuine part number] 15410-MM9-013 CBR1000RR <ABS SC59 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB900Hornet SC48 [Genuine part number] 15410-MCJ-000 CB750L (License training vehicle) RC42 (Stock No.: 15410-MM9-013) CB750 RC42 (Stock No.: 15410-MM9-013) Forza300 CBR500R CB500X Forza300 CBR500R CB500X
  แสดงเพิ่มเติม
  KAWASAKI
  NINJA ZX-9R (Ninja) ZX900F [stock number] 16097-1070 NINJA ZX-9R (Ninja) ZX900E [stock number] 16097-1070 NINJA ZX-6R (Ninja) ZX636A [Genuine part number] 16097-1070 NINJA ZX-6R (Ninja) ZX600J [stock number] 16097-1070 NINJA ZX12R (Ninja) ZXT20A [Genuine part number] 16097-1070
  แสดงเพิ่มเติม
  SUZUKI
  GSX250FX ZR250C [stock number] K1609-71072
  YAMAHA
  YZF-R1 RN24J [Genuine part number] 5GH-13440-20/5GH-13440-50 YZF-R1 CN04C [stock number] 5GH-13440-20 YZF-R1 CN03C [stock number] 5GH-13440-20 XVS950CR VN04J [Genuine part number] 5GH-13440-50 XSR900 RN46J [Genuine part number] 5GH-13440-50 MT09TRA RN36J [Genuine part number] 5GH-13440-50 MT09A RN34J [Genuine part number] 5GH-13440-50 MT09 RN34J [Genuine part number] 5GH-13440-50 MT07A RM07J [stock number] 5GH-13440-50 FZ1-N RN21J [stock number] 5GH-13440-20 FZ1 RN21J [Genuine part number] 5GH-13440-20/5GH-13440-50 FJR1300 RP27J [Stock No.] 5GH-13440-50 BOLT-R(A) (Bolt) VN04J [Genuine part number] 5GH-13440-50 BOLT VN04J [Genuine part number] 5GH-13440-50
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  [ปริมาณ] 1 ชิ้น.
  [หมายเลขชิ้นส่วน OEM ที่สอดคล้องกัน] 15410-MCJ-000 16097-0002 / 1068/1070/1072

  รายละเอียดคำถาม

  ยืดอายุรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณรักด้วยฟิลเตอร์ชั้นเยี่ยม!

  คำอธิบาย


  คำเตือน


  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  CB400 SUPER FOUR Special Edition (Super FOUR) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR) NC39 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR license training vehicle) NC39 [Stock No.] 15410-MM9-013 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR) NC39 [Stock No.] 15410-MM9-013 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER FOUR NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER BOL DOR NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR <ABS> (Super FOUR) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR E Package Special Edition (Super FOUR) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR <ABS SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 X-ADV RC95 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VT1300CX <ABS SC61 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 X4 SC38 [Stock No.] 15410-MM9-013 VT750S RC58 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VT400S NC46 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VT1300CX SC61 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VT1300CS SC67 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VT1300CR SC66 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VFR800X RC80 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VFR750F RC36 [Stock No.] 15410-MM9-003 VFR400R NC30 [Stock No.] 15410-MM9-003 VFR1200X Dual Clutch Transmission SC70 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VFR1200F SC63 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VFR1200F Dual Clutch Transmission SC63 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 TRANSALP 600V (Transalp) PD06 [Stock No.] 15410-MM9-003 TRANSALP 400V (Transalp) ND06 [Stock No.] 15410-MM9-003/15410-MM9-013 SILVER WING 600 (Silver Wing) PF01 [Genuine part number] 15410-MCJ-000/15410-MCJ-003/15410-MFJ-D01 SHADOW <750> (SHADOW) RC50 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 SHADOW <750> ABS (SHADOW) RC56 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 Shadow <750> (Shadow) RC44 [Stock No.] 15410-MM9-013 SHADOW <400> (Shadow) NC34 [Stock No.] 15410-MM9-013 SHADOW <400> (Shadow) NC34 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 RVF RC45 [Stock No.] 15410-MT7-003 NC750X <ABS> E Package RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NM4-01 RC82 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Dual Clutch Transmission <ABS> E Package RC72 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Type LD RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Dual Clutch Transmission <ABS> E Package RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Dual Clutch Transmission RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S Special collar RC70 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X RC72 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S Dual Clutch Transmission RC88 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S RC70 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S RC88 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC700X RC63 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 INTEGRA RC71 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 INTEGRA RC62 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 GOLDWING SC68 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 goldwing SC47 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 Gold Wing/Gold Wing Tour Dual Clutch Transmissio (Gold Wing) SC79 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 Gold Wing Tour Dual Clutch Transmission <AIRBAG> (Gold Wing) SC79 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 Gold Wing Tour/Gold Wing Tour Dual Clutch Transmission<AIRBAG> (Gold Wing) SC79 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 FORZA Z MF10 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 FORZA MF13 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 Gold Wing SC79 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 <Infinite Edition>. SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 RS SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 EX SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 BLACK STYLE SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 E Package SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 400X NC56 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 400X NC47 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 400X NC47 (ABS) available [Stock No.] 15410-MFJ-D01 FORZA Si MF12 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 FORZA X Forza MF10 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 FAZE MF11 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CTX700N Dual Clutch Transmission RC68 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CTX700N RC68 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CTX1300 SC74 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin Adventure Sports TypeLD Dual Clutch Transmission SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Type LD Dual Clutch Transmission SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin Adventure Sports TypeLD SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Type LD SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Dual Clutch Transmission SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CRF1000L Africa Twin Adventure Sports SD04 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB-1 NC27 [Stock No.] 15410-MM9-003 CBR650R RH03 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR650F RC83 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR400R NC56 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR400RR NC23 [Stock No.] 15410-MM9-003 CBR400R NC47 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1000RR <ABS>Special Edition SC59 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1000RR SP SC59 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1000RR SP SC77 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1000RR SP2 SC77 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1000RR Special Edition SC59 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1000RR SC77 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1000RR SC59 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB750 RC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB650R RH03 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400F NC47 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB650F RC83 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER FOUR <ABS> Special Edition (Super FOUR) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER FOUR <ABS> E Package (Super FOUR) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER FOUR <ABS> (Super FOUR) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER FOUR VersionS (Super FOUR) NC31 [Genuine part number] 15410-MM9-013 CB400 SUPER FOUR VersionR (Super FOUR) NC31 [Genuine part number] 15410-MM9-013 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR license training vehicle) NC39 [Genuine part number] 15410-MCJ-000/15410-MCJ-003 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR license training vehicle) NC31 [Genuine part number] 15410-MM9-013 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR) NC39 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR) NC39 [Genuine part number] 15410-MCJ-000 CB400 SUPER FOUR (Super FOUR) NC31 [Genuine part number] 15410-MM9-013 CB400 SUPER BOL DOR <ABS> E Package (Super Bol dor) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER BOL DOR <ABS> Special Edition (Super Bol dor) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER BOL DOR <ABS> (Super Bol dor) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER BOL DOR Special Edition (Super Bol dor) NC42 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB400 SUPER BOL DOR NC39 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 CB400 Four (Four) NC36 [Stock No.] 15410-MM9-013 CB1300 SUPER TOURING <ABS> / CB1300 SUPER TOURING <ABS> Special Edition (Super Touring) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER TOURING <ABS> (Super Touring) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR <ABS> (Super FOUR) SC54 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 CB1300 SUPER FOUR <ABS SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR <ABS SC54 [Stock No.] 15410-MCJ-003/15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR SP (Super FOUR) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR SC54 [Stock No.] 15410-MCJ-003/15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER FOUR SC54 [Genuine part number] 15410-MCJ-000/15410-MCJ-003 CB1300 SUPER FOUR SC40 (Genuine part number) 15410-MM9-013 CB1300 SUPER BOL DOR <ABS> / CB1300 SUPER BOL DOR <ABS> Special Edition (Super Bolt Dor) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR <ABS> Special Edition (Super Bol dor) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR <ABS> (Super Bol dor) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR <ABS> (Super Bol dor) SC54 [Stock No.] 15410-MCJ-003/15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR <ABS> (Super Bol dor) SC54 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 CB1300 SUPER BOL DOR SP (Super Bol dor) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR E Package (Super Bol dor) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR E Package Special Edition (Super Bol dor) SC54 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR SC54 [Stock No.] 15410-MCJ-003/15410-MFJ-D01 CB1300 SUPER BOL DOR SC54 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 CB1100<TypeI>ABS SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 <TypeI>. SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 <ABS SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 EX <ABS> (special edition) SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1100 EX SC65 <TypeI>/ <TypeII> [Genuine Part Number] 15410-MFJ-D01 CB1100 BLACK STYLE <ABS SC65 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1000R SC80 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB1000 SUPER FOUR (Super FOUR) SC30 (Genuine part number) 15410-MM9-013 CB1000 SUPER FOUR (Super FOUR) SC30 T2 (Genuine part number) 15410-MM9-013 Africa Twin RD07 [Stock No.] 15410-MM9-013 Africa Twin RD03 [Stock No.] 15410-MM9-003 Rebel 500 PC60 [Genuine part number] 15410-MFJ-D01 X-11 SC42 [Stock No.] 15410-MM9-013 VT1300CS <ABS SC67 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VT1300CR <ABS SC66 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 VRX Roadster (Roadster) NC33 [Stock No.] 15410-MM9-013 VFR <ABS> SPECIAL RC46 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 VFR <ABS RC46 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 VFR800F RC79 [Genuine part number] 15410-MFJ-D01 VFR400R NC30 [Genuine part number] 15410-MM9-003/15410-MM9-013 VFR(800) RC46 (Stock No.: 15410-MM9-013) VFR RC46 [Genuine part number] 15410-MCJ-000/15410-MCJ-003 TRANSALP 400V (Transalp) ND06 (Stock No.: 15410-MM9-013) STEEDVLX NC26 [Stock No.] 15410-MM9-013 STEEDVLS (Steed) NC37 [Genuine part number] 15410-MM9-013 STEED PC21 (Genuine part number) 15410-MM9-013 STEED PC21 [Genuine part number] 15410-MM9-003/15410-MM9-013 STEED PC21 [Stock No.] 15410-MM9-003 STEED NC26 [Stock No.] 15410-MM9-013 STEED NC26 [Genuine part number] 15410-MM9-003/15410-MM9-013 STEED NC26 [Stock No.] 15410-MM9-003 SILVER WING 600 (Silver Wing) PF02 [stock number] 15410-MFJ-D01 SILVER WING 400 (Silver Wing) NF01 [Genuine part number] 15410-MCJ-000/15410-MCJ-003/15410-MFJ-D01 SHADOW <400> NC34 [Stock No.] 15410-MFJ-D01/15410-MM9-013 SHADOW <750> (SHADOW) RC50 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 Shadow Slasher <750> (Shadow Slasher) RC48 [Genuine part number] 15410-MM9-013 SHADOW Slasher NC40 (Genuine part number) 15410-MM9-013 SHADOW Slasher NC40 [Stock No.] 15410-MFJ-D01/15410-MM9-013 SHADOW Slasher NC40 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 SHADOW PHANTOM <750> (Shadow Phantom) RC53 (Genuine part number) 15410-MFJ-D01 SHADOW Custom <400> (Shadow Custom) NC45 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 SHADOW Classic <400> (Shadow Classic) NC44 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 Shadow American Classic Edition SC32 (Genuine part number) 15410-MM9-013 Shadow AERO SC39 (Genuine part number) 15410-MM9-013 RVF RC45 (Stock No.: 15410-MM9-013) NM4-01 Color Order Plan RC82 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 nighthawk 750 RC39 [Stock No.] 15410-MM9-003 NC750X <ABS RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Type LD <ABS RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Type LD Dual Clutch Transmission <ABS RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Dual Clutch Transmission <ABS RC90 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750X Dual Clutch Transmission <ABS RC72 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S <ABS RC70 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S Dual Clutch Transmission <ABS>, E Package RC70 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S Dual Clutch Transmission <ABS RC88 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750S Dual Clutch Transmission <ABS RC70 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC750L (Driving school specification) RC67 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC700X TypeLD <ABS RC63 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC700X Dual Clutch Transmission <ABS RC63 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 NC700S <ABS RC61 [Genuine part number] 15410-MFJ-D01 NC700S Dual Clutch Transmission <ABS RC61 [Genuine part number] 15410-MFJ-D01 NC700S RC61 [Genuine part number] 15410-MFJ-D01 HORNET-S (600) (Hornet) PC34 (Genuine part number) 15410-MM9-013 HORNET (600) (Hornet) PC34 (Genuine part number) 15410-MM9-013 GOLDWING F6C (Goldwing) SC68 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 GOLDWING F6B (Goldwing) SC68 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 GOLDWING SC47 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 goldwing SC47 [Genuine part number] 15410-MCJ-000/15410-MCJ-003 Gold Wing Tour SC79 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 Fire Storm SC36 [Stock No.] 15410-MM9-013 Fire Storm SC36 [Stock No.] 15410-MCJ-000 FAZE TYPE-S MF11 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CTX700 Dual Clutch Transmission RC69 [Genuine part number] 15410-MFJ-D01 CTX700 RC69 [Genuine part number] 15410-MFJ-D01 CB-1 TYPEII NC27 [Stock No.] 15410-MM9-003 CBR600RR <STD PC40 (Genuine part number) 15410-MFJ-D01 CBR600RR <ABS PC40 (Genuine part number) 15410-MFJ-D01 CBR600RR PC40 (Genuine part number) 15410-MFJ-D01 CBR600RR PC37 [Genuine part number] 15410-MCJ-003 CBR600RR PC37 [Genuine part number] 15410-MCJ-000 CBR600F4i PC35 [Genuine part number] 15410-MCJ-000 CBR600F PC35 (Genuine part number) 15410-MM9-013 CBR600F PC25 (Genuine part number) 15410-MM9-013 CBR400RR NC29 [Genuine part number] 15410-MM9-003/15410-MM9-013 CBR250RR <ABS MC51 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR250RRR MC51 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CBR1100XX JH2SC35 [Genuine part number] 15410-MM9-013 CBR1000RR <ABS SC59 [Stock No.] 15410-MFJ-D01 CB900Hornet SC48 [Genuine part number] 15410-MCJ-000 CB750L (License training vehicle) RC42 (Stock No.: 15410-MM9-013) CB750 RC42 (Stock No.: 15410-MM9-013) Forza300 CBR500R CB500X Forza300 CBR500R CB500X
  แสดงเพิ่มเติม
  KAWASAKI
  NINJA ZX-9R (Ninja) ZX900F [stock number] 16097-1070 NINJA ZX-9R (Ninja) ZX900E [stock number] 16097-1070 NINJA ZX-6R (Ninja) ZX636A [Genuine part number] 16097-1070 NINJA ZX-6R (Ninja) ZX600J [stock number] 16097-1070 NINJA ZX12R (Ninja) ZXT20A [Genuine part number] 16097-1070
  แสดงเพิ่มเติม
  SUZUKI
  GSX250FX ZR250C [stock number] K1609-71072
  YAMAHA
  YZF-R1 RN24J [Genuine part number] 5GH-13440-20/5GH-13440-50 YZF-R1 CN04C [stock number] 5GH-13440-20 YZF-R1 CN03C [stock number] 5GH-13440-20 XVS950CR VN04J [Genuine part number] 5GH-13440-50 XSR900 RN46J [Genuine part number] 5GH-13440-50 MT09TRA RN36J [Genuine part number] 5GH-13440-50 MT09A RN34J [Genuine part number] 5GH-13440-50 MT09 RN34J [Genuine part number] 5GH-13440-50 MT07A RM07J [stock number] 5GH-13440-50 FZ1-N RN21J [stock number] 5GH-13440-20 FZ1 RN21J [Genuine part number] 5GH-13440-20/5GH-13440-50 FJR1300 RP27J [Stock No.] 5GH-13440-50 BOLT-R(A) (Bolt) VN04J [Genuine part number] 5GH-13440-50 BOLT VN04J [Genuine part number] 5GH-13440-50
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  4.3

  / 5

  (89 ทบทวน)

  49

  25

  9

  5

  1

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  With O-Ring

  23 May 2022
  4.0
  I wanted the LargeSmall O-Ring to be attached. I would like to replace the inside O-Ring because of this. ดูรายละเอียด
  ฉันต้องการแนบโอริง LargeSmall ฉันต้องการเปลี่ยนโอริงด้านในด้วยเหตุนี้ ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Good cosmetics with O-ring

  20 May 2022
  5.0
  Used in oil replacement for YAMAHA FZr250R.
  Note that only 3LN1 is compatible with FZr250R, after that it is changed to Cartridge Type!
  There is no need to buy a separate O-ring, and yet the low price makes it a definite Repeat.
  Performance-wise, it is the same etc. as OEM, so it can be used without any problems.
  ดูรายละเอียด
  ใช้แทนน้ำมันเครื่องสำหรับ YAMAHA FZr250R
  โปรดทราบว่ามีเพียง 3LN1 เท่านั้นที่เข้ากันได้กับ FZr250R หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็น Cartridge Type!
  ไม่จำเป็นต้องซื้อโอริงแยกต่างหาก แต่ราคาที่ต่ำทำให้เป็นรีพีทที่แน่นอน
  ในแง่ของประสิทธิภาพ มันเหมือนกับ OEM ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  O-ring Nonconformance

  14 May 2022
  2.0
  Purchased for DRAGSTAR1100 VP10J.
  I always use it because it is with O-ring, but the Filter could be used for DRAGSTAR 1100, but the O-ring was not compatible at all.
  I would like it to be mentioned.
  ดูรายละเอียด
  ซื้อสำหรับ DRAGSTAR1100 VP10J.
  ฉันมักจะใช้มันเพราะมันมีโอริง แต่ฟิลเตอร์สามารถใช้กับ DRAGSTAR 1100 ได้ แต่โอริงไม่เข้ากันเลย
  ฉันต้องการที่จะกล่าวถึง
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา
  5.0 06 Mar 2022
  โดย

  Mike

  th.gif ติดตั้งบนรถ

  YAMAHA VIRAGO1100 (XV1100)

  The oil filter is of the best quality, the order was fast, and the shipping was within a few days only. These filters fit into other models as well, the 750 ccs the 700, and I'm sure it fits the 1,000 ccs. Good quality that's not eaten by chemicals in the oil. Thumbs up! ดูรายละเอียด

  To ZrX1200DAEG

  03 Feb 2022
  5.0
  O-ring is also included, so it is easy to use.
  The price is a little high, but
  I guess the Filter effect is the same as the other ones.
  ดูรายละเอียด
  มีโอริงรวมอยู่ด้วยจึงใช้งานง่าย
  ราคาสูงหน่อยแต่
  ฉันเดาว่าเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์จะเหมือนกับเอฟเฟกต์อื่นๆ
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด