ผ้าเบรคหลัง OEM

 • รหัสสินค้า: ZV-VB229S

  ฿1,019

  คะแนนวีไบค์: +10 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  YAMAHA
  Neos 02-06 P, R, S, T, V rear Number of units: for 1 caliper YN50 (5RN/1P9) Mate Deluxe 90-06 Rear: V50D for 1 caliper YZ100 82-83 J, K Front Number of units: 1 caliper YV50 Jog 97-98 Rear: For 1 caliper YSR80 88 Rear: 1 caliper (3AX) YSR80 86 Rear: For 1 caliper YSR80 78 Rear: For 1 caliper YSR50 87-92 T, U, W, A, B, D Rear Number of units: for 1 caliper YG50ZS Jog Z Stype 92 D Rear Number of units: for 1 caliper YG50ZR Super Jog ZR 95-00 G, H, J, K, L, M Rear Number of units: for 1 caliper YG50Z Super Jog Z 93-94 E, F Rear Number of units: 1 caliper YG50Z Jog Z 91-92 B, D rear Number of units: for 1 caliper YG50EX Jog EX 93 E Rear Number of units: for 1 caliper YG50 Jog 90 Rear: For 1 caliper YF80M 93 Front Number of units: for 1 caliper YB50 87-97 Rear: For 1 caliper YB50 87-97 Front Number of units: for 1 caliper YB-I 95-99 Rear: For 1 caliper YB-I 95-99 Front Number of units: for 1 caliper XT225S Serow 92-95 Rear: For 1 caliper XT200 85 Rear: For 1 caliper XT200 82-83 J、K/KC Rear Number of units: 1 caliper XT125 82-83 J、K/KC Rear Number of units: 1 caliper Why 99-09 L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y Rear Quantity: 1 caliper YH50 Vino 97-00 Rear: YJ50R for 1 caliper V80D 90-96 Rear: For 1 caliper V80D 90-96 Front Number of units: for 1 caliper V Mate 82 Rear: V75 for 1 caliper V Mate 82 Front Number of units: 1 caliper V75 Town Mate 85 Rear: T80 for 1 caliper Town Mate 85 Front Number of units: 1 caliper T80 Town Mate 50 85-86 Rear: For 1 caliper TY50 78-80 Rear: 1 caliper (1G4) Town Mate 50 85-86 Front Number of units: for 1 caliper TY50 78-80 Front Number of units: 1 caliper (1G4) TY250R 90 A Rear Number of units: for 1 caliper TW200E Trailway 98-99 K/KC rear Number of units: for 1 caliper TW200E 00-01 Rear: For 1 caliper TW200 Trailway 87-99 T/TC, U/UC, W/WC, A/AC, B/BC, D/DC, E/EC, F/FC, G/. TW200 Trailway 00-18 M/MC, N/NC, P/PC, R/RC, S/SC, T1/T1C, V/VC, W1/W1C TW125 99-02 L, M, N, P Rear Number of units: for 1 caliper TT225 86-87 S, T rear Number of units: for 1 caliper TT200 86 S Rear Number of units: for 1 caliper TT-R90E 03-07 R, S, T, V, W Rear Number of units: for 1 caliper TT-R90 00-07 M/MC, N, P, R, S, T, V, W Rear Number of units: for 1 caliper TT-R125LWE 08-10 X, Y, Z Rear Number of units: 1 caliper TT-R125LWE 04-05 S, T rear Number of units: for 1 caliper TT-R125LW 00-08 M, N, P, R, S, T, V, W, X Rear Number of units: 1 caliper TT-R125LE 04-19 S, T, V, W, X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H, J, K Rear TT-R125L 08 X Rear Number of units: for 1 caliper TT-R125L 07 W Rear Number of units: for 1 caliper TT-R125L 00-06 M, N, P, R, S, T, V Rear Number of units: for 1 caliper TT-R125E 04-09 S, T, V, W, X, Y Rear Number of units: for 1 caliper TT-R125E 04-09 S, T, V, W, X, Y Front Number of units: for 1 caliper TT-R125 00-04 M/MC, N, P, R, S Rear Number of units: for 1 caliper TT-R125 00-04 M/MC, N, P, R, S Front Number of units: for 1 caliper TT-R110E 08-18 X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H, J Rear Quantity: 1 caliper T80ED 93 Rear: For 1 caliper T80ED 93 Front Number of units: for 1 caliper T80D 93 Rear: For 1 caliper T80D 93 Front Number of units: for 1 caliper T50ED 93-97 Rear: For 1 caliper T50ED 93-97 Front Number of units: for 1 caliper T50D 93-97 Rear: For 1 caliper T50D 93-97 Front Number of units: for 1 caliper slider 02 Rear: 1 caliper EW50 Serow 85-00 D/DC, E/EC, F/FC, G/GC, H/HC, J/JC, K/KC, L/LC, M/. Serow 01-07 N/NC, P/PC, R/RC, S/SC, T/TC, V/VC, W/WC Rear SR185. 81-82 Exciter H, J rear Number of units: 1 caliper SR125SE 83-91 Rear: 1 caliper (10F 3MW) SR125SE 82 J Rear Number of units: 1 caliper (10F 3MW) SR125 98 Rear: 1 caliper (10F 3MW) SR125 96-97 J Rear Number of units: for 1 caliper SR125 92-95 D, E, F, G Rear Number of units: for 1 caliper SR125 81 Rear: For 1 caliper Riva 82-86 J, K, L, N, S Rear Number of units: 1 caliper CV80 Riva 82-86 J, K, L, N, S Front Number of units: 1 caliper CV80 RZ50 98-00 Rear: For 1 caliper RZ50 05 Rear: For 1 caliper RT100 92-00 D, E, F, G, H, J, K, L, M/MC Rear Number of units: 1 caliper RT100 92-00 D, E, F, G, H, J, K, L, M/MC Front Number of units: 1 caliper RT100 91 Rear: 1 caliper (3LU1) RT100 91 Front Number of units: for 1 caliper (3LU1) RT100 90 A Rear Number of units: for 1 caliper RT100 90 A Front Number of units: for 1 caliper RS90 90 Rear: For 1 caliper PW80 93-09 E, F, G, H, J, K1, L, M1, N1, P, R, S, T/TC, V, W, and PW80 83-97 Rear: 1 caliper (21W 4BC) Neos 97-02 J, K, L, M, N, P Rear Number of units: 1 caliper YN50R (5AD/5MR/5RN) Mate Deluxe 90-06 Front Number of units: 1 caliper V50D Mate 50 90-06 Rear: V50 for 1 caliper Mate 50 90-06 Front Number of units: 1 caliper V50 MX100 83 K rear Number of units: for 1 caliper MX100 83 K Front Number of units: for 1 caliper Jog 90-97 Rear: CY90Z for 1 caliper Jog 90 Rear: CY50D for 1 caliper Jog Z-II 98 Rear: 1 caliper YV50Z Jog Z 99-00 Rear: 1 caliper YV50Z Jog Sport 89-90 Rear: CY50Z for 1 caliper Jog Riva 89-01 W, A, B, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N Rear Number of units: 1 caliper Jog Riva 83-84 K, L rear Number of units: CY50 for 1 caliper Jog Riva 83-84 K、L Front Number of units: CY50 for 1 caliper Jog Poche 99 Rear: YV50H for 1 caliper Jog Poche 92-97 Rear number of units: CY50HS for 1 caliper Jog Poche 92-97 Rear: CY50H for 1 caliper Jog C 98-99 Rear: YV50C for 1 caliper HT1BM 71 Front Number of units: for 1 caliper HT1B 70 Front Number of units: for 1 caliper HT1 69 Front Number of units: for 1 caliper Gear 94-96 F, G, H Rear Number of units: 1 caliper BA50 Gear 94-96 F, G, H Front Number of units: 1 caliper BA50 Fly One R 98 K rear Number of units: 1 caliper XC150 DT80MXS Espagne 84-87 Rear: For 1 caliper DT80MXS Espagne 84-87 Front Number of units: for 1 caliper DT80MX 81-83 Rear: For 1 caliper DT80MX 81-83 Front Number of units: for 1 caliper DT80 83 K rear Number of units: for 1 caliper DT80 83 K Front Number of units: for 1 caliper DT50R 97 Rear: 1 caliper (5BK1) DT50R 91-95 Rear: 1 caliper (4CT2) DT50R 88-90 Rear: 1 caliper (3HL) DT50MX 87-88 Rear: 1 caliper (1RE) DT50MX 87-88 Front Number of units: 1 caliper (1RE) DT50LC 88-90 U, W, A rear Number of units: for 1 caliper DT50LC 88-90 U, W, A Front Number of units: for 1 caliper DT50 84-96 Rear: For 1 caliper DT50 84-96 Front Number of units: for 1 caliper DT100 83 K rear Number of units: for 1 caliper DT100 83 K Front Number of units: for 1 caliper Cyypton-R 99 L Rear Number of units: 1 caliper T105E (5ER1/2) Cyypton 96 H Rear Number of units: 1 caliper T105E Cyypton 96 H Rear Number of units: for 1 caliper T105 Cyypton 96 H Front Number of units: 1 caliper T105E Cyypton 96 H Front Number of units: for 1 caliper T105 Cyypton 02-10 P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P Cygnus 96 H Rear Number of units: 1 caliper XC125 Cygnus 95 G Rear Number of units: 1 caliper XC125 Cygnus SV 01 N Rear Number of units: 1 caliper XC125SV Champ CX 88 Rear: CX50 for 1 caliper Champ CX 88 Front Number of units: CX50 for 1 caliper CT3 73 Front Number of units: for 1 caliper CT2 72 Front Number of units: for 1 caliper CT1 69 Front Number of units: for 1 caliper CR50 Target 91 Rear: For 1 caliper Bronco 97 J Rear Number of units: 1 caliper ST225 Beluga 90 Front Number of units: CV80 for 1 caliper Beluga 89 Rear: CV80 for 1 caliper Beluga 89 Front Number of units: CV80 for 1 caliper BWs 50 91 Rear: For 1 caliper BWs 50 91 Front Number of units: for 1 caliper BW200S 85-86 Rear: For 1 caliper BW200S 85-86 Front Number of units: for 1 caliper BW200E 86-88 S, T, U rear Number of units: for 1 caliper BW200E 86-88 S, T, U Front Number of units: 1 caliper Big Wheel BW200 85-86 N,S Rear Quantity: 1 caliper Big Wheel BW200 85-86 N,S Front Number of units: 1 caliper Big Wheel Axis 90-97 Rear: YA90 for 1 caliper Axis 90-97 Rear: YA50 for 1 caliper Aprio 95-97 Rear: 1 caliper, J50S Aprio 95-96 Rear: J50SP for 1 caliper Aprio 94 Rear: 1 caliper, J50S Aprio 93-99 Rear: For 1 caliper Aprio EX 93-94 Rear: J50EX for 1 caliper AT3 73 Front Number of units: for 1 caliper AT2 72 Front Number of units: for 1 caliper AT1 69-71 Front Number of units: for 1 caliper
  แสดงเพิ่มเติม
  PGO
  My Bubu 50 03 Rear: For 1 caliper
  MZ
  Moskito. 01-05 Rear: For 1 caliper Moskito SX 50 01-05 Rear: For 1 caliper Moskito RX 50 01-04 Rear: For 1 caliper
  แสดงเพิ่มเติม
  HONDA
  Zuma II 99-01 L, M, N Rear Number of units: 1 caliper CW50T Zuma II 97-99 J, K, L Rear Number of units: 1 caliper CW50 Zuma II 97-99 J, K, L Front Number of units: 1 caliper CW50 Zuma II 89-90 W, A rear Number of units: 1 caliper CW50 Zuma II 89-90 W, A Front Number of units: 1 caliper CW50 Zuma II 00-01 M, N Rear Number of units: 1 caliper CW50
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  พร้อม Shoe Spring

  ปริมาณ : 1 ชิ้น.
  ข้อมูลจำเพาะ : ประเภท OEM
  หมายเลขชิ้นส่วน VESRAH : VB-229S

  ขนาด : 25 x 109

  คำอธิบาย

  * ภาพผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

  คำเตือน

  * ภาพนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น. รูปภาพที่แสดงอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

  ใช้สำหรับรุ่น

  YAMAHA
  Neos 02-06 P, R, S, T, V rear Number of units: for 1 caliper YN50 (5RN/1P9) Mate Deluxe 90-06 Rear: V50D for 1 caliper YZ100 82-83 J, K Front Number of units: 1 caliper YV50 Jog 97-98 Rear: For 1 caliper YSR80 88 Rear: 1 caliper (3AX) YSR80 86 Rear: For 1 caliper YSR80 78 Rear: For 1 caliper YSR50 87-92 T, U, W, A, B, D Rear Number of units: for 1 caliper YG50ZS Jog Z Stype 92 D Rear Number of units: for 1 caliper YG50ZR Super Jog ZR 95-00 G, H, J, K, L, M Rear Number of units: for 1 caliper YG50Z Super Jog Z 93-94 E, F Rear Number of units: 1 caliper YG50Z Jog Z 91-92 B, D rear Number of units: for 1 caliper YG50EX Jog EX 93 E Rear Number of units: for 1 caliper YG50 Jog 90 Rear: For 1 caliper YF80M 93 Front Number of units: for 1 caliper YB50 87-97 Rear: For 1 caliper YB50 87-97 Front Number of units: for 1 caliper YB-I 95-99 Rear: For 1 caliper YB-I 95-99 Front Number of units: for 1 caliper XT225S Serow 92-95 Rear: For 1 caliper XT200 85 Rear: For 1 caliper XT200 82-83 J、K/KC Rear Number of units: 1 caliper XT125 82-83 J、K/KC Rear Number of units: 1 caliper Why 99-09 L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y Rear Quantity: 1 caliper YH50 Vino 97-00 Rear: YJ50R for 1 caliper V80D 90-96 Rear: For 1 caliper V80D 90-96 Front Number of units: for 1 caliper V Mate 82 Rear: V75 for 1 caliper V Mate 82 Front Number of units: 1 caliper V75 Town Mate 85 Rear: T80 for 1 caliper Town Mate 85 Front Number of units: 1 caliper T80 Town Mate 50 85-86 Rear: For 1 caliper TY50 78-80 Rear: 1 caliper (1G4) Town Mate 50 85-86 Front Number of units: for 1 caliper TY50 78-80 Front Number of units: 1 caliper (1G4) TY250R 90 A Rear Number of units: for 1 caliper TW200E Trailway 98-99 K/KC rear Number of units: for 1 caliper TW200E 00-01 Rear: For 1 caliper TW200 Trailway 87-99 T/TC, U/UC, W/WC, A/AC, B/BC, D/DC, E/EC, F/FC, G/. TW200 Trailway 00-18 M/MC, N/NC, P/PC, R/RC, S/SC, T1/T1C, V/VC, W1/W1C TW125 99-02 L, M, N, P Rear Number of units: for 1 caliper TT225 86-87 S, T rear Number of units: for 1 caliper TT200 86 S Rear Number of units: for 1 caliper TT-R90E 03-07 R, S, T, V, W Rear Number of units: for 1 caliper TT-R90 00-07 M/MC, N, P, R, S, T, V, W Rear Number of units: for 1 caliper TT-R125LWE 08-10 X, Y, Z Rear Number of units: 1 caliper TT-R125LWE 04-05 S, T rear Number of units: for 1 caliper TT-R125LW 00-08 M, N, P, R, S, T, V, W, X Rear Number of units: 1 caliper TT-R125LE 04-19 S, T, V, W, X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H, J, K Rear TT-R125L 08 X Rear Number of units: for 1 caliper TT-R125L 07 W Rear Number of units: for 1 caliper TT-R125L 00-06 M, N, P, R, S, T, V Rear Number of units: for 1 caliper TT-R125E 04-09 S, T, V, W, X, Y Rear Number of units: for 1 caliper TT-R125E 04-09 S, T, V, W, X, Y Front Number of units: for 1 caliper TT-R125 00-04 M/MC, N, P, R, S Rear Number of units: for 1 caliper TT-R125 00-04 M/MC, N, P, R, S Front Number of units: for 1 caliper TT-R110E 08-18 X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H, J Rear Quantity: 1 caliper T80ED 93 Rear: For 1 caliper T80ED 93 Front Number of units: for 1 caliper T80D 93 Rear: For 1 caliper T80D 93 Front Number of units: for 1 caliper T50ED 93-97 Rear: For 1 caliper T50ED 93-97 Front Number of units: for 1 caliper T50D 93-97 Rear: For 1 caliper T50D 93-97 Front Number of units: for 1 caliper slider 02 Rear: 1 caliper EW50 Serow 85-00 D/DC, E/EC, F/FC, G/GC, H/HC, J/JC, K/KC, L/LC, M/. Serow 01-07 N/NC, P/PC, R/RC, S/SC, T/TC, V/VC, W/WC Rear SR185. 81-82 Exciter H, J rear Number of units: 1 caliper SR125SE 83-91 Rear: 1 caliper (10F 3MW) SR125SE 82 J Rear Number of units: 1 caliper (10F 3MW) SR125 98 Rear: 1 caliper (10F 3MW) SR125 96-97 J Rear Number of units: for 1 caliper SR125 92-95 D, E, F, G Rear Number of units: for 1 caliper SR125 81 Rear: For 1 caliper Riva 82-86 J, K, L, N, S Rear Number of units: 1 caliper CV80 Riva 82-86 J, K, L, N, S Front Number of units: 1 caliper CV80 RZ50 98-00 Rear: For 1 caliper RZ50 05 Rear: For 1 caliper RT100 92-00 D, E, F, G, H, J, K, L, M/MC Rear Number of units: 1 caliper RT100 92-00 D, E, F, G, H, J, K, L, M/MC Front Number of units: 1 caliper RT100 91 Rear: 1 caliper (3LU1) RT100 91 Front Number of units: for 1 caliper (3LU1) RT100 90 A Rear Number of units: for 1 caliper RT100 90 A Front Number of units: for 1 caliper RS90 90 Rear: For 1 caliper PW80 93-09 E, F, G, H, J, K1, L, M1, N1, P, R, S, T/TC, V, W, and PW80 83-97 Rear: 1 caliper (21W 4BC) Neos 97-02 J, K, L, M, N, P Rear Number of units: 1 caliper YN50R (5AD/5MR/5RN) Mate Deluxe 90-06 Front Number of units: 1 caliper V50D Mate 50 90-06 Rear: V50 for 1 caliper Mate 50 90-06 Front Number of units: 1 caliper V50 MX100 83 K rear Number of units: for 1 caliper MX100 83 K Front Number of units: for 1 caliper Jog 90-97 Rear: CY90Z for 1 caliper Jog 90 Rear: CY50D for 1 caliper Jog Z-II 98 Rear: 1 caliper YV50Z Jog Z 99-00 Rear: 1 caliper YV50Z Jog Sport 89-90 Rear: CY50Z for 1 caliper Jog Riva 89-01 W, A, B, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N Rear Number of units: 1 caliper Jog Riva 83-84 K, L rear Number of units: CY50 for 1 caliper Jog Riva 83-84 K、L Front Number of units: CY50 for 1 caliper Jog Poche 99 Rear: YV50H for 1 caliper Jog Poche 92-97 Rear number of units: CY50HS for 1 caliper Jog Poche 92-97 Rear: CY50H for 1 caliper Jog C 98-99 Rear: YV50C for 1 caliper HT1BM 71 Front Number of units: for 1 caliper HT1B 70 Front Number of units: for 1 caliper HT1 69 Front Number of units: for 1 caliper Gear 94-96 F, G, H Rear Number of units: 1 caliper BA50 Gear 94-96 F, G, H Front Number of units: 1 caliper BA50 Fly One R 98 K rear Number of units: 1 caliper XC150 DT80MXS Espagne 84-87 Rear: For 1 caliper DT80MXS Espagne 84-87 Front Number of units: for 1 caliper DT80MX 81-83 Rear: For 1 caliper DT80MX 81-83 Front Number of units: for 1 caliper DT80 83 K rear Number of units: for 1 caliper DT80 83 K Front Number of units: for 1 caliper DT50R 97 Rear: 1 caliper (5BK1) DT50R 91-95 Rear: 1 caliper (4CT2) DT50R 88-90 Rear: 1 caliper (3HL) DT50MX 87-88 Rear: 1 caliper (1RE) DT50MX 87-88 Front Number of units: 1 caliper (1RE) DT50LC 88-90 U, W, A rear Number of units: for 1 caliper DT50LC 88-90 U, W, A Front Number of units: for 1 caliper DT50 84-96 Rear: For 1 caliper DT50 84-96 Front Number of units: for 1 caliper DT100 83 K rear Number of units: for 1 caliper DT100 83 K Front Number of units: for 1 caliper Cyypton-R 99 L Rear Number of units: 1 caliper T105E (5ER1/2) Cyypton 96 H Rear Number of units: 1 caliper T105E Cyypton 96 H Rear Number of units: for 1 caliper T105 Cyypton 96 H Front Number of units: 1 caliper T105E Cyypton 96 H Front Number of units: for 1 caliper T105 Cyypton 02-10 P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P Cygnus 96 H Rear Number of units: 1 caliper XC125 Cygnus 95 G Rear Number of units: 1 caliper XC125 Cygnus SV 01 N Rear Number of units: 1 caliper XC125SV Champ CX 88 Rear: CX50 for 1 caliper Champ CX 88 Front Number of units: CX50 for 1 caliper CT3 73 Front Number of units: for 1 caliper CT2 72 Front Number of units: for 1 caliper CT1 69 Front Number of units: for 1 caliper CR50 Target 91 Rear: For 1 caliper Bronco 97 J Rear Number of units: 1 caliper ST225 Beluga 90 Front Number of units: CV80 for 1 caliper Beluga 89 Rear: CV80 for 1 caliper Beluga 89 Front Number of units: CV80 for 1 caliper BWs 50 91 Rear: For 1 caliper BWs 50 91 Front Number of units: for 1 caliper BW200S 85-86 Rear: For 1 caliper BW200S 85-86 Front Number of units: for 1 caliper BW200E 86-88 S, T, U rear Number of units: for 1 caliper BW200E 86-88 S, T, U Front Number of units: 1 caliper Big Wheel BW200 85-86 N,S Rear Quantity: 1 caliper Big Wheel BW200 85-86 N,S Front Number of units: 1 caliper Big Wheel Axis 90-97 Rear: YA90 for 1 caliper Axis 90-97 Rear: YA50 for 1 caliper Aprio 95-97 Rear: 1 caliper, J50S Aprio 95-96 Rear: J50SP for 1 caliper Aprio 94 Rear: 1 caliper, J50S Aprio 93-99 Rear: For 1 caliper Aprio EX 93-94 Rear: J50EX for 1 caliper AT3 73 Front Number of units: for 1 caliper AT2 72 Front Number of units: for 1 caliper AT1 69-71 Front Number of units: for 1 caliper
  แสดงเพิ่มเติม
  PGO
  My Bubu 50 03 Rear: For 1 caliper
  MZ
  Moskito. 01-05 Rear: For 1 caliper Moskito SX 50 01-05 Rear: For 1 caliper Moskito RX 50 01-04 Rear: For 1 caliper
  แสดงเพิ่มเติม
  HONDA
  Zuma II 99-01 L, M, N Rear Number of units: 1 caliper CW50T Zuma II 97-99 J, K, L Rear Number of units: 1 caliper CW50 Zuma II 97-99 J, K, L Front Number of units: 1 caliper CW50 Zuma II 89-90 W, A rear Number of units: 1 caliper CW50 Zuma II 89-90 W, A Front Number of units: 1 caliper CW50 Zuma II 00-01 M, N Rear Number of units: 1 caliper CW50
  แสดงเพิ่มเติม
  DAELIM
  ST 90 Pro Monkey 03 Rear: For 1 caliper Millenium 03 Rear: For 1 caliper DX50D Camper 03 Rear: For 1 caliper
  แสดงเพิ่มเติม
  CPI
  Popcorn 100 02 Rear: For 1 caliper GPR50 02-03 Rear: For 1 caliper Beak Type-3 125 02 Rear: For 1 caliper Beak Type-2 100 02 Rear: For 1 caliper Beak Type-1 50 02 Rear: For 1 caliper
  แสดงเพิ่มเติม
  その他
  TX50 SM 10 KEEWAY Rear Number of units: for 1 caliper Super Sonic 50 00-06 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper Super Sonic 100 04-05 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper Silver Fox 50 06 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper Silver Fox 100 04-06 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper SS125 B/D Supersonic 04-05 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper Road Tracer 50 04-06 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper Road Tracer 100 04-06 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper RY8 07-09 KEEWAY Rear Number of units: for 1 caliper Pista. 96-02 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper Panther 50 01-08 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper Panther 100 01-06 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper JET 50 96-02 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper JET 100 96-02 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper Cosy 80 04-05 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper Cosy 80 03 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper Cosy 80 02 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper Cosy 50 02-06 ADLY Rear Number of units: for 1 caliper
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  4.4

  / 5

  (55 ทบทวน)

  31

  15

  8

  0

  1

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  Cheap!

  09 Mar 2023
  5.0
  This is the first time I bought a Brake Shoe, and the good point is that they are inexpensive.
  Comparisons with OEM Parts have not yet been made, but I doubt there will be any difference in Large.
  If it is in stock and cheap, I think it would be OK.
  I don't care about the PAGE, I just want it to be a penny more inexpensive.
  ดูรายละเอียด
  นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันซื้อก้ามเบรก และข้อดีก็คือราคาไม่แพง
  ยังไม่ได้ทำการเปรียบเทียบกับชิ้นส่วน OEM แต่ฉันสงสัยว่าจะมีความแตกต่างในขนาดใหญ่
  ถ้ามีของในสต็อกและราคาถูก ฉันคิดว่ามันคงโอเค
  ฉันไม่สนใจเกี่ยวกับ PAGE ฉันแค่ต้องการให้มีราคาถูกลง
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  old car

  13 Feb 2023
  5.0
  I am EXACTLY addicted to my 40+ year old Motorcycle and the Brake has helped restore the effectiveness of the Brake. ดูรายละเอียด
  ฉันติดมอเตอร์ไซค์อายุ 40 ปีขึ้นไปอย่างแน่นอน และเบรกได้ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของเบรก ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  OEM Equivalent Product

  10 Feb 2023
  4.0
  I expect it to be durable since it is an OEM Equivalent Product and can be used without any problems, but it is troublesome to replace. The drum is not a type that works strongly, so I do not feel any discomfort when I ride it, but I really want to put a diagonal slit in the shoe to dissipate heat and prevent brake dust. ดูรายละเอียด
  ฉันคาดว่ามันจะทนทานเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่า OEM และสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ แต่การเปลี่ยนใหม่นั้นค่อนข้างลำบาก ดรัมไม่ใช่ประเภทที่ใช้งานได้ดี ดังนั้นฉันจึงไม่รู้สึกไม่สบายใดๆ เมื่อขี่มัน แต่ฉันต้องการกรีดทแยงมุมในรองเท้าจริงๆ เพื่อกระจายความร้อนและป้องกันฝุ่นจากเบรก ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Used for AR125 in Restore.

  27 Jan 2023
  5.0
  It is still in Restore, so I just installed it, but it will probably be Large and strong. ดูรายละเอียด
  มันยังอยู่ในการคืนค่า ดังนั้นฉันเพิ่งติดตั้ง แต่มันอาจจะใหญ่และแข็งแรง ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  While I was replacing the Tire.

  28 Dec 2022
  3.0
  I replaced the Brake Shoe on the Rear while replacing the Tire on the W800.
  I have no particular preference for this product, but I chose the cheapest of the compliant products.
  I am not sure of the sensory change during Breaking, but I am satisfied because the squeal seems to have decreased a bit.
  ดูรายละเอียด
  ฉันเปลี่ยนยางเบรกที่ด้านหลังในขณะที่เปลี่ยนยางใน W800
  ฉันไม่ได้มีความชอบเป็นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ แต่ฉันเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานที่ถูกที่สุด
  ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสระหว่างการเบรก แต่ฉันพอใจเพราะเสียงแหลมดูเหมือนจะลดลงเล็กน้อย
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด

  New Custom Article

  ดูทั้งหมด