Update ข่าวคราว EWC ป้ายไฟ HIGH-TECH จะถูกใช้ใน FIM EWC 2023

  • 27/11/2020
  • 414 views
LightPanel-800x397

แดชบอร์ดแสดงข้อมูลสุดไฮเทคใน FIM และ FIA จะมีผลบังคับใช้ในสนามแข่ง
Formula 1 และ MotoGP ตั้งแต่ปี 2022 และในการแข่งขัน World SBK และ FIM EWC ในปี 2023

 

บอร์ดเหล่านี้จะติดตั้งตามแทร็คเพื่อให้ข้อมูลแก่นักแข่ง สามารถสั่งการได้โดยระบบควบคุม
โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทุกๆรายการจะได้รับการติดตั้งคล้ายกันเพื่อให้สามารถ
มองเห็นได้ดีในทุกๆสภาพอากาศหรือระดับแสง แผงหน้าปัดจะแสดงข้อมูลไห้กับนักแข่ง และ
รถนำทาง/รถฉุกเฉิน อย่างรวดเร็วและชัดเจนรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆอีกด้วย

 

มาตรการใหม่นี้กำลังนำมาใช้ อันเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง FIA และ FIM
เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการแข่งรถ ความพยายามในการทำงานร่วมกันของพวกเขา
นำไปสู่การเปิดตัวมาตรฐานใหม่สำหรับการแข่งขัน

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Return Top