แนะนำสินค้าใหม่ ท่อ Yoshimura R-77J กับ Yoshimura GP-MAGNUM115 ฟลูซิสเต็ม Xmax 300

  • 04/03/2021
  •  186 views

แนะนำสินค้าใหม่ ท่อ Yoshimura R-77J กับ Yoshimura GP-MAGNUM115 ฟลูซิสเต็ม Xmax 300 - th0500490 5

วันนี้มีสินค้ามาแนะนำกับท่อ Yoshimura กันถึง 2 รุ่นและเป็นท่อฟลูซะด้วยกับท่อ  Yoshimura R-77J และ Yoshimura GP-MAGNUM115 ท่อตรงรุ่น Xmax300

1 Full Exhaust System Yoshimura GP-MAGNUM115 STAINLESS COVER

th0500495-1 แนะนำสินค้าใหม่ ท่อ Yoshimura R-77J กับ Yoshimura GP-MAGNUM115 ฟลูซิสเต็ม Xmax 300 - th0500495 1

th0500495-2 แนะนำสินค้าใหม่ ท่อ Yoshimura R-77J กับ Yoshimura GP-MAGNUM115 ฟลูซิสเต็ม Xmax 300 - th0500495 2

Full Exhaust System Yoshimura GP-MAGNUM115 STAINLESS ราคา 15,515 บาท

2. Full Exhaust System Yoshimura GP-MAGNUM115 STAIN FINISH

th0500496-2 แนะนำสินค้าใหม่ ท่อ Yoshimura R-77J กับ Yoshimura GP-MAGNUM115 ฟลูซิสเต็ม Xmax 300 - th0500496 2

Full Exhaust System Yoshimura GP-MAGNUM115 STAIN FINISH ราคา 16,050 บาท

3. Full Exhaust System Yoshimura GP-MAGNUM115 TITANIUM COVER

th0500497-2 แนะนำสินค้าใหม่ ท่อ Yoshimura R-77J กับ Yoshimura GP-MAGNUM115 ฟลูซิสเต็ม Xmax 300 - th0500497 2

Full Exhaust System Yoshimura GP-MAGNUM115 TITANIUM COVER 17,120 บาท

4.Full Exhaust System Yoshimura GP-MAGNUM115 METAL MAGIC SLEEVE

th0500498-2 แนะนำสินค้าใหม่ ท่อ Yoshimura R-77J กับ Yoshimura GP-MAGNUM115 ฟลูซิสเต็ม Xmax 300 - th0500498 2

Full Exhaust System Yoshimura GP-MAGNUM115 METAL MAGIC SLEEVE ราคา 18,190 บาท

5. Full Exhaust System Yoshimura GP-MAGNUM115 TITANIUM BLUE COVER

th0500499-2 แนะนำสินค้าใหม่ ท่อ Yoshimura R-77J กับ Yoshimura GP-MAGNUM115 ฟลูซิสเต็ม Xmax 300 - th0500499 2

Full Exhaust System Yoshimura GP-MAGNUM115 TITANIUM BLUE COVER ราคา 19,153 บาท

1.Full Exhaust System Yoshimura R-77J STAINLESS COVER

th0500490-6 แนะนำสินค้าใหม่ ท่อ Yoshimura R-77J กับ Yoshimura GP-MAGNUM115 ฟลูซิสเต็ม Xmax 300 - th0500490 6

th0500490-2 แนะนำสินค้าใหม่ ท่อ Yoshimura R-77J กับ Yoshimura GP-MAGNUM115 ฟลูซิสเต็ม Xmax 300 - th0500490 2

Full Exhaust System Yoshimura R-77J STAINLESS COVER ราคา 19,795 บาท

2.Full Exhaust System Yoshimura R-77J STAIN FINISH

th0500491-2 แนะนำสินค้าใหม่ ท่อ Yoshimura R-77J กับ Yoshimura GP-MAGNUM115 ฟลูซิสเต็ม Xmax 300 - th0500491 2

Full Exhaust System Yoshimura R-77J STAIN FINISH ราคา 20,330

3.Full Exhaust System Yoshimura R-77J TITANIUM COVER

th0500492-2 แนะนำสินค้าใหม่ ท่อ Yoshimura R-77J กับ Yoshimura GP-MAGNUM115 ฟลูซิสเต็ม Xmax 300 - th0500492 2

Full Exhaust System Yoshimura GP-MAGNUM115 TITANIUM COVER ราคา 21,400 บาท

4.Full Exhaust System Yoshimura R-77J METAL MAGIC SLEEVE

th0500493-2 แนะนำสินค้าใหม่ ท่อ Yoshimura R-77J กับ Yoshimura GP-MAGNUM115 ฟลูซิสเต็ม Xmax 300 - th0500493 2

Full Exhaust System Yoshimura R-77J METAL MAGIC SLEEVE ราคา 22,470 บาท

5..Full Exhaust System Yoshimura R-77J TITANIUM BLUE COVER

th0500494-2 แนะนำสินค้าใหม่ ท่อ Yoshimura R-77J กับ Yoshimura GP-MAGNUM115 ฟลูซิสเต็ม Xmax 300 - th0500494 2

Full Exhaust System Yoshimura R-77J TITANIUM BLUE COVER ราคา 23,433 บาท

สนใจสินค้าหรือต้องการซื้อสินค้าคลิกได้ที่นี่  >> Click <<

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

ฉลองครอบรอบ 20ปี วีไบค์

ค้นหาสินค้าจาก วีไบค์ไทยแลนด์

Return Top