สรุปสั้นๆ เงื่อนไขการทำใบขับขี่บิ๊กไบค์

asfdasfasfasf

18 ส.ค. ที่ผ่านมา นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาลคณะรัฐมนตรี
ได้กล่าวเสนอเรื่องการทำใบขับขี่บิ๊กไบค์และอาจมีผลบังคับใช้ภายในเดือน ก.พ. นี้

นางสาว ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล

นางสาว ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล

โดยเงื่อนไขของการทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ คร่าวๆมีดังนี้

1.ขนาดเครื่องยนต์

ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่า บิ๊กไบค์ จะต้องมีขนาด 400cc. ขึ้นไป
หรือ 47 แรงม้าขึ้นไปจึงจะนับว่าเป็นจักรยานยนต์กำลังสูง (บิ๊กไบค์)

KTM คลาส 390 Kawasaki คลาส 400 / 250 ยังไม่นับเป็นบิ๊กไบค์

KTM คลาส 390 Kawasaki คลาส 400 / 250 ยังไม่นับเป็นบิ๊กไบค์

2.ทักษะการขับขี่

ผู้ยื่นขอทำใบขับขี่บิ๊กไบค์จะต้องผ่านการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยจากทาง
ศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยจากทางศูนย์ฝึกอบรม (ขั้นต่ำ Basic คอร์ส)
HBB-safety-driving1
unnamed

3.ใบรับรองแพทย์

จำเป็นจะต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้ขอนั้นไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงหรือโรคที่แพทย์เห็นว่า
อาจเป็นอันตรายขณะขับขี่ โดยทางกรมการขนส่งทางบกจะมีการกำหนดโรคหรือสภาวะ
ของโรคที่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาต และจะมีการวางแนวทางในการตรวจรับรอง
ของแพทย์กับแพทยสภาต่อไป สามารถนำมาใช้ประกอบได้ภายในวันที่แพทย์ผู้ออกใบ
รับรองกำหนดมาเท่านั้น หากแพทย์ผู้รับรองไม่ได้กำหนดมา ให้ใช้ได้ภายในไม่เกิน1เดือน
นับจากวันที่มีการออกใบรับรองแพทย์ และนอกจากนั้นมีการให้อำนาจเพิ่มเติมแก่นายทะเบียน
เพื่อใช้ในการสั่งให้ผู้ขอรับหรือผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายก่อน
เพื่อนำใบรับรองแพทย์มายืนยันความพร้อมในการขับรถ

4.อายุ

ผู้ขอทำใบขับขี่จะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และได้รับใบรับรองจากแพทย์แล้วว่า
ผู้ขอนั้นไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงหรือโรคที่แพทย์เห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับขี่ (ข้อ3)

 

ทั้งนี้หากมีข้อมูลใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำใบขับขี่บิ๊กไบค์จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ทีมงาน Webike Thailand

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Return Top