วิธีปรับเซตโช้ค YSS อย่างมืออาชีพ!

  • 20/04/2020
  • 7348 views
YSS_Adjusting

การปรับตั้งค่า

โช้คอัพ YSS (ขึ้นอยู่กับรุ่นและความยาว) รหัสสินค้าที่ด้านข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ สามารถระบุได้ว่าโช้คอัพของท่าน สามารถปรับตั้งค่า
ประเภทใดได้บ้าง โดยสังเกตุที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษหลังตัวเลขความยาวโช้คอัพ

Feature Description
T Thread Spring Preload Adjustable (ปรับตั้งค่าความแข็งของสปริงโช้คอัพได้)
R Rebound Adjustable (ปรับค่าการคืนตัวของโช้คอัพได้)
C Compression Adjustable (ปรับค่าการยุบตัวของโช้คได้)
W High-Low Speed Compression Adjustable (ปรับค่าการยุบตัวของโช้คอัพแบบ 2 จุด ตามการใช้งาน )
L Length Adjustable (ปรับความยาวของโช้คอัพได้)

 

THREADED SPRING PRELOAD ADJUSTER

การปรับความแข็งของสปริง

การปรับค่าสปริงควรปรับตามน้ำหนักของผู้ขับขี่หรือน้ำหนักที่ต้องการบรรทุก

การปรับค่าสปริง

น็อตกันคลาย เป็นน็อตตัวเล็กที่ทำหน้าที่ล็อกหรือคลายแหวนปรับสปริง เพื่อปรับเปลี่ยนค่าความนุ่ม-แข็งของสปริงใช้งานโดยการหมุนสกรูจากด้านข้างของแหวนตัวปรับสปริง

– หมุนน็อตกันคลายออกทางด้านซ้ายเพื่อคลายล็อกก่อนปรับค่าความแข็งสปริง

 

– หมุนแหวนปรับสปริงไปทางขวาเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลของตัวสปริง
– หากต้องการให้สปริงมีความแข็งมากขึ้น ให้หมุนแหวนปรับสปริงไปทางด้านซ้าย

 

– หมุนน็อตกันคลายไปทางด้านขวาเพื่อล็อกค่าสปริงที่ต้องการ

 

REBOUND ADJUSTABLE

ตัวปรับรีบาวน์อยู่ที่ด้านล่างของโช้คอัพ วาย.เอส.เอส. สามารถปรับได้ 30 ระดับ

• เมื่อต้องการเพิ่มค่ารีบาวน์ให้หมุนตัวปรับไปด้านขวา
• เมื่อต้องการลดค่ารับาวน์ให้หมุนปุมปรับไปด้านซ้าย

ในการหมุนตัวปรับรีบาวน์แต่ละครั้งจะได้ยินเสียง “คลิ๊ก” ให้นับครั้ง ของ เสียง “คลิ๊ก” เพื่อการปรับค่ารีบาวน์ที่ถูกต้อง

ข้อสังเกต

• การปรับแต่ละครั้งควรปรับเพียง 5-10 คลิ๊ก และจดบันทึกการปรับนั้นไว้
• เมื่อปรับแล้วให้ทดลองขี่บนถนนที่ใช้งานเป็นประจำ เพื่อให้ทราบว่าการปรับเปลี่ยนนั้นมีผลอย่างไร ก่อนที่จะทำการปรับขั้นต่อไปการปรับค่ารีบาวน์

• ในการขับขี่ถ้ารู้สึกว่ารถสั่น, รถโยนตัว ควรปรับค่ารีบาวน์เพิ่ม (รูปที่ 2)

 

• เมื่อรู้สึกว่ารถแข็ง,รถกระแทก ควรปรับลดค่ารีบาวน์ (รูปที่ 3)

 

COMPRESSION ADJUSTABLE

การปรับค่าคอมเพรสชั่น

ตัวปรับค่าคอมเพรสชั่น อยู่บริเวณที่ปลายส่วนบนของห้องแก๊ส
ค่าคอมเพรสชั่น ของโช้คอัพ วาย.เอส.เอส. สามารถปรับได้ 30 ระดับ (รูปที่ 4)

• เมื่อต้องการเพิ่มค่าคอมเพรสชั่นให้หมุนตัวปรับไปด้านขวา
• เมื่อต้องการลดค่าคองเพรสชั่นให้หมุนตัวปรับไปด้านซ้าย

 

การปรับค่าคอมเพรสชั่น

• เมื่อรู้สึกว่ารถนิ่มมีการยุบตัวมากเกินไปเมื่อขับลงที่ลาด ให้เพิ่มค่า Compression (รูปที่ 5)

 

• เมื่อรู้สึกว่ารถแข็ง ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่น ไม่เกาะถนน ให้ปรับลดค่า Compression (รูปที่ 6)

 

LENGTH ADJUSTABLE

การปรับความยาว

ใช้ประแจปากตายเบอร์ 21 และเบอร์ 24 ในการปรับความยาวการหมุนตัวปรับหนึ่งรอบ สามารถเพิ่มหรือลดความยาว 1 มิลลิเมตร (รูปที่ 7)

• ใช้ประแจปากตายเบอร์ 21 จับยึดคอโช้คอัพให้แน่น
• คลายน็อตล็อกตัวปรับออก โดยใช้ประแจปากตายเบอร์ 24 หมุนตัวล็อกไปด้านซ้าย
• หมุนหูปรับความยาวไปด้านซ้ายเพื่อเพิ่มความยาวโช้ค
• หมุนหูปรับความยาวไปด้านขวาเพื่อลดความยาวโช้ค ใช้ประแจปากตายเบอร์ 24 ขันตัวล็อกกลับให้แน่นตามเดิม

 

Super Thanks: YSS

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Return Top