มู่เล่ที่สามารถติดตั้งและถอดได้เมื่อถอดประกอบเครื่องยนต์ ใช้ตัวดึงซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญตามรูปร่างของมู่เล่

001-2

Sorry, this entry is only available in Thai.

Related post

Return Top