นโยบายความเป็นส่วนตัว

Webike (THAILAND) (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า “บริษัท”) มีความพยามที่จะปกป้องข้อมูลสำคัญของลูกค้า และมอบการบริการที่เปี่ยมไปด้วยความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ บริษัทจะดำเนินงานตามกฎหมาย คำสั่ง และข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และจะปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้:

 

 • ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทจะมีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างชัดเจน และเก็บรวบรวมเฉพาะ ข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจของบริษัทเท่านั้น ข้อมูลของลูกค้านั้นจะได้รับการบันทึกเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้ระบุด้วยตนเอง
 • บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม และระมัดระวัง จะไม่มีการใช้หรือให้ข้อมูลใดๆกับบุคคลที่สามปราศจากการยินยอมของลูกค้าก่อน เเว้นแต่ในกรณีที่ข้อมูลเหล่านั้นต้องใช้ในทางกฎหมาย เช่น เพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของลูกค้า หรือ ชีวิต สุขภาพ กรรมสิทธิ์ของมวลชน เป็นต้น
 • บริษัทมีมาตรการที่ละเอียดถี่ถ้วนในการคัดสรรบริษัทต่างๆ (เช่น ผู้ผลิต และบริษัทด้านการขนส่ง) ซึ่งทางบริษัทจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับบริษัทนั้นๆ ซึ่งบริษัทเหล่านั้นจะไม่เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
 • เมื่อบริษัทต้องมอบหมายให้บุคคลที่สามเข้ามาดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านั้น บริษัทจะคัดสรรองค์กรที่ไว้วางใจได้ และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมตามที่บริษัทต้องการ และจะบังคับให้บริษัทเหล่านั้นมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลของลูกค้าในระดับเดียวกับบริษัท
 • เมื่อลูกค้าร้องขอให้ เปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติม ลบ ระงับการใช้งาน หยุดการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม หรือต้องการทราบวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า บริษัทจะตอบสนองต่อคำร้องตามที่ลูกค้าต้องการให้เร็วที่สุด ตามความเหมาะสม
 • บริษัทจะทำตามข้อกฎหมาย คำสั่ง และ กฎข้อบังคับภายนอกที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และจะตรวจสอบ ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ กฎข้อบังคับ องค์กร และอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งรวมถึงนโยบายนี้ด้วย
 • จุดประสงค์ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและเก็บรักษาโดย Webike (THAILAND)
  (ซึ่งต่อไปนี้ใช้คำว่า “บริษัท”)

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการจัดส่งสินค้า การชำระเงิน และ บริการหลังการขาย ประชาสัมพันธ์สินค้า การบริการ และกิจกรรมทางการตลาด

 • การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทได้รับมาไปยังบุคคลที่สาม

ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สามปราศจากการยินยอมของลูกค้า เว้นแต่ในกรณีที่ข้อมูลเหล่านั้นต้องใช้ในทางกฎหมาย เช่น เพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของลูกค้า หรือ ชีวิต สุขภาพ กรรมสิทธิ์ของมวลชน เป็นต้น

 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีกฎเกณฑ์ที่วางไว้ ทั้งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และอบรมพนักงาน คณะผู้บริหารทุกคนเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของบริษัท นอกจากนั้นยังคอยตรวจสอบว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือไม่

บริษัทจะคงไว้ซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนี้ และจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล และอื่นๆ

บริษัทจะตอบรับการร้องขอของลูกค้าที่เกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การเพิ่มข้อมูล การพักการใช้งาน การพักการให้บริการ และการแจ้งเตือนการใช้งาน (ทั้งหลายเหล่านี้จะหมายถึงการเปิดเผยข้อมูล และอื่นๆ) ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ทางบริษัทเก็บรักษาไว้

บริษัทจะตอบรับการเปิดเผยข้อูมล และอื่นๆ ให้กับสมาชิกที่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัทผ่านทางหน้าเว็บไซต์ “ติดต่อ Webike” หรือจากแผนกลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ โปรดศึกษาจากหน้า ช่วยเหลือในเว็บไซต์ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการสร้างคำร้องขอในลักษณะนี้

การเปิดเผยข้อมูล หรือการแก้ไข ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ประวัติการสั่งซื้อ หรือการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิก สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยสมาชิกที่บันทึกข้อมูลไว้กับเว็บไซต์ของบริษัท

โปรดศึกษาจากหน้า ช่วยเหลือ ของเว็บไซต์สำหรับวิธีการเข้าสู่ระบบ เพื่อเป็นการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกท่านอื่น บริษัทจะตอบกลับคำร้องของสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท

 • ข้อสอบถามเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อสอบถามเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้ตามด้านล่างนี้:

บริษัท วีไบค์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ห้องไอ

9/126 ถนนรามคำแหง

แขวง/เขต สวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

E-mail

webike_thaiparts@webike.co.th