LEON

สินค้าออกใหม่

BRAND STORY

LEON GROUPบริษัท เลออนกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรน LEON เรามีความมุ่นมั่นที่จะยกมาตรฐานการผลิตสินค้าในประเทศไทยให้มีความเป็น มาตรฐานสากลมากขึ้นจากที่เคยเป็นมา มีการทดลองทางด้านยานยนตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อคุณภาพของสินค้า เรามีนโยบายในการผลิตสินค้าที่มุ่งเน้นความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพื่อความปลอดภัยในตัวสินค้าและตัวของลูกค้าเอง สินค้าของเราจึงมีการรับรองการผลิตสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน ISO9001 และ TS16949 มาตราฐานยานยนตร์ระดับสากล

เพื่อยืนยันคุณภาพ ของสินค้าที่เราผลิต และออกแบบโดยทีมวิศกรที่มีความชำนานในเรื่องการผลิตอะไหล่ยานยนตร์ และทีมผู้บริหารที่มีประสมการณ์และความชำนานเกี่ยวกับจักรยานยนตร์มาอย่าง ยาวนาน

แล้วเรายังได้ออกแบบใบมีรูปแบบสวยงามด้วยอีกทั้นยังตงกับการต้องการของลูกค้าได้จงตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการได้ ทั้นทนการใช้งานและสวยงามใช้งานได้จริง ทำให้เราได้มีการตอบรับจากลูกค้าได้อย่างดีแถมทั้นยังราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าด้วย

ส่วนเรืองการพัฒนาที่เราพัฒนาอย่างไม่หยุด ทั้นรูปแบบที่ใหม่ๆแล้วยังลวดลายที่เราได้ออกแบบให้โดนใจลูกค้าด้วย แถวเราได้มีคอนเซ็ปต์ที่ว่า ทน สวย ได้มาตราฐาน ราคาโดนใจ   เพราะ4คำนี้ที่บริทัษเราได้นึกถึงลูกค้าตลอดมา แล้วยังยังไมหยุดพัฒนาเพือความต้องการลูกของเรา และกล่องที่เราใช้ใสสินค้าที่ออกแบบได้สวยงามแถวยังคู่มือการติดตั้นที่แถมมาในทุกกล่องทำให้เราติดตั้นเองได้ง่ายขึ้ง

Leon จึงเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในหมู่แฟนๆ 2 ล้อและผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นอย่างมาก

ค้นหาสินค้าจากรุ่นรถ