การคืนสินค้า & การคืนเงิน

การคืนสินค้า

ข้อผิดพลาดทางเราหรือของเสียจากผู้ผลิต

หากสินค้าที่คุณได้รับเกิดความเสียหายขึ้น โปรดติดต่อเราทางอีเมล์ พร้อมด้วยรูปประกอบภายใน 30 วัน เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

เคลม

หากคุณมีสินค้าเคลมที่ต้องการให้เราดำเนินการ โปรดติดต่อที่ Webike Thaiparts พร้อมด้วยรูปประกอบภายใน 30 วัน เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

Webike Thaiparts จะปรึกษากับผู้ผลิต หรือบริษัทขนส่งเกี่ยวกับสินค้าที่เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้

หากคุุณมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกลับ โปรดติดต่อเราที่ th_info@webike.net

สินค้าส่งกลับ

สินค้าที่ส่งกลับจะต้องเป็นสินค้าใหม่และปราศจากการใช้งานใดๆทั้งสิ้น และจะต้องมีสภาพเดียวกันกับตอนที่จัดส่งไปในพัสดุอันเดิม ถ้าการชำระเงินของสินค้านั้นผ่านทาง Paypal เราจะคืนเงินผ่านบัญชี Paypal ที่ใช้ในการสั่งซื้อ

หากสินค้าที่คุณได้รับเกิดความเสียหายขึ้น โปรดติดต่อเราทางอีเมล์พร้อมด้วยรูปประกอบภายใน 30 วัน เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หากคุณมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกลับ โปรดติดต่อเราที่th_info@webike.net

การส่งสินค้าส่วนบุคคลกลับ

ทางเราจะไม่รับของใดๆก็ตามที่มีการดัดแปลงหรือทำขึ้นเอง นอกเสียจากว่าเป็นของเสียที่สามารถส่งคืนได้ด้วยนโยบายการส่งของเสียกลับคืนของเรา นโยบายการส่งคืน เราไม่สามารถคืนเงินให้สำหรับของที่ส่งกลับมาโดยปราศจากการอนุมัติ

สถานะของที่ส่งกลับ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการส่งกับได้ที่เว็บไซต์ของ ไปรษณีย์ไทย

สามารถคืนของได้หรือไม่

หากท่านได้รับสินค้าแล้วพบว่ามีการเสียหายจากการขนส่งสามารถแจ้งปัญหาได้ภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้า

ส่งคืนสินค้าอย่างไร

ส่งคืนสินค้าให้กับเราผ่าทางไปรษณีย์ไทย หลังจากที่เราได้รับสินค้าที่ท่านส่งคืนแล้ว เราจะทำการส่งสินค้าชิ้นใหม่ หรือ โอนเงินกลับคืนไปให้ท่าน ที่ข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้

การคืนเงิน

จำนวนเงินที่คืน

จำนวนเงินที่คืนนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลของการส่งกลับ หากเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากเราหรือผู้ผลิต เราจะทำการคืนให้เต็มจำนวนตามที่เราได้รับ หากเป็นความเข้าใจผิดของผู้ซื้อ เราจะคืนเงินให้เท่ากับราคาสินค้า และจะคืนเงินตามราคาในกรณีที่ต้องการยกเลิก 60 วันจากการสั่งซื้อ

ค่าธรรมเนียมการขนส่ง

ค่าธรรมเนียมการขนส่งไม่สามารถคืนได้นอกเสียจากว่าจำเป็นต้องส่งสินค้ากลับเนื่องด้วยเกิดข้อผิดพลาดจากทางเราหรือผู้ผลิต

ใครจะเป็นคนออกค่าจัดส่งสินค้าคืน

หากคุณส่งสินค้าคืนเนื่องด้วยความไม่ชอบใจหลังติดตั้งหรือไม่ลงตัวกับรถของคุณ คุณจะต้องชำระค่าขนส่งในการส่งกลับเอง

คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมการขนส่งของคุณคืนหากสินค้าที่ส่งคืนเกิดจากความเสียหายหรือมีข้อผิดพลาดของเรา

สามารถขอคืนค่าขนส่งได้หรือไม่

เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าขนส่งให้ในกรณีที่มีการคืนของเนื่องจากเราไม่สามารถขอคืนค่าขนส่งจากผู้ให้บริการขนส่งได้