น็อตยึดฝาครัทช์

 • รหัสสินค้า: 18258

  ฿238

  คะแนนวีไบค์: +2 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  DIO SR [AF28]. 91 [Frame No.] AF28-1000001 to 1103272 DIO SR [AF28]. 92 [Frame No.] AF28-1200001 to 1314504 DIO SR [AF28]. 93 [Frame No.] AF28-1400001 to 1470438 DIO SR [AF35]. 94 [Frame No.] AF35-1000001 to 1048328 DIO SR [AF35]. 94 [Frame No.] AF35-1000001 to 1078328 DIO SR [AF35]. 95 [Frame No.] AF35-1200001 to 1267150 DIO SR [AF35]. 96 [Frame No.] AF35-1400001 to 1459615 DIO XR Baja [AF28]. 94 [Frame No.] AF25-2000001 to 2004016 DIO XR Baja [AF28]. 96 Frame No.] AF25-2100001 or later DIO ZX [AF28]. 92 [Frame No.] AF28-1219654 to 1317704 DIO ZX [AF28]. 93 [Frame No.] AF28-1404733 to 1470938 DIO ZX [AF35]. 94 [Frame No.] AF35-1000001 to 1080618 DIO ZX [AF35]. 95 [Frame No.] AF35-1200001 to 1266550 DIO ZX [AF35]. 96 [Frame No.] AF35-1400001 to 1459965 DIO ZX [AF35]. 97 [Frame No.] AF35-1500001 to 1699999 DIO ZX [AF35]. 98 [Frame No.] AF35-1700001 to 1999999 DIO [AF27]. 91 [Frame No.] AF27-1000001 to 1202664 DIO [AF27]. 92 [Frame No.] AF27-1300001 to 1439027 DIO [AF27]. 93 [Frame No.] AF27-1500001 to 1628469 DIO [AF27]. 94 [Frame No.] AF27-2000001 to 2137494 DIO [AF27]. 96 Frame No.] AF27-2200001 or later DIO [AF35]. 97 [Frame No.] AF35-1500001 to 1699999 DIO [AF35]. 98 [Frame No.] AF35-1700001 to 1999999 DJ-1 RR [AF19] 1988 88 [Frame No.] AF19-1000013 to 1039473 DJ-1 R[AF12] 1986 86 [Frame No.] AF12-1165422 to 1309466 DJ-1 R[AF12] 1987 87 [Frame No.] AF12-1400013 to 1445152 DJ-1[AF12] 1985 85 [Frame No.] AF12-1000014 to 1309066 DJ-1 [AF12] 1986 86 [Frame No.] AF12-1264670 to 1310166 Giouno [AF24] 1992 92 [Frame No.] AF24-1400001 to 1420235 Giouno [AF24] 1994 94 [Frame No.] AF24-1500001 to 1553654 Giouno [AF24] 1997 97 Frame No.] AF24-1800001 or later Giouno [AF24] 1998 98 Frame No.] AF24-1900001 or later G'(G-dash)[AF23] 1989 89 Frame No.] AF23-1001001 or later LEAD [AF01]. 82 [Frame No.] AF01-1000036 to 1110840 LEAD [AF01]. 83 [Frame No.] AF01-1328139 and later LEAD [AF20]. 88 [Frame No.] AF20-1000001 to 1073211 LEAD [AF20]. 92 [Frame No.] AF20-1100001 to 1113234 LEAD [AF20]. 93 Frame No.] AF20-1200001 or later LEAD [AF48]. 01 Frame No.] AF48-1200001 or later LEAD [AF48]. 98 Frame No.] AF48-1000001 or later LEAD [AF48]. 99 Frame No.] AF48-1100001 or later LEAD S (lead) [AF01]. 83 Frame No.] AF01-1300001 or later LEAD50R (Lead)[AF10] 1986 86 [Frame No.] AF10-1200021 to 1223955 LEAD50SS (LEAD)[AF10] 1984 84 [Frame No.] AF10-1000013 to 1081372 LEAD50SS (Lead)[AF10] 1986 86 [Frame No.] AF10-1200013 to 1223805 LEAD80 (Lead) [HF01] 1984 84 LEAD80 SS (Lead) [HF04] 1985 85 [Frame No.] HF04-1000013 to 1014807 Live DIO ZX [AF35]. 00 [Frame No.] AF35-2000001 to 2199999 Live DIO ZX [AF35]. 01 [Frame No.] AF35-2300001 to 2399999 PAL [AF17] 1987 87 [Frame No.] AF17-1000026 to 1075600 PAL [AF17] 1988 88 [Frame No.] AF17-1100002 to 1145964 PAL(PAL)[AF17] 1990 90 [Frame No.] AF17-1200001 to 1263737 PAL [AF17] 1992 92 [Frame No.] AF17-1300001 to 13212424 PAL [AF17] 1993 93 Frame No.] AF17-1400001 or later TACT (Tact) [AF24] 1992 92 [Frame No.] AF24-2000001 to 2029939 TACT (Tact) [AF30] 1993 93 [Frame No.] AF30-1000001 to 1032618 TACT (tact) [AF30] 1994 94 [Frame No.] AF30-1100001 to 1129393 TACT (Tact) [AF30] 1996 96 Frame No.] AF30-1200001 or later
  แสดงเพิ่มเติม
  SUZUKI
  address [ca1cb]. 87 [Frame No.] CA1CB-100001 or later address [ca1cb]. 89 [Frame No.] CA1CB-170387 or later address [ca1cb]. 90 [Frame No.] CA1CB-203272 or later address [ca1cb]. 90 [Frame No.] CA1CB-215596 or later ADDRESS [CA1NA]. 98 [Frame No.] CA1NA-100001 or later ADDRESS WAY [CA1CB]. 88 [Frame No.] CA1CC-100001 or later Hi-UP R [CA1DB] 1989 89 [Frame No.] CA1DB-100001 or later Hi-UP R (Hi-up) [CA1DB] 1990 90 [Frame No.] CA1DB-132088 or later Let's IIS (Let's) [CA1KB]. 03 [Frame No.] CA1PC-100001 or later Let's IIS (Let's) [CA1KB]. 97 [Frame No.] CA1KB-100001 or later Let's IIS (Let's) [CA1KB]. 98 [Frame No.] CA1KB-106536 or later SEPIA 1990 90 [Frame No.] CA1EA-171966 or later SEPIA 1991 91 [Frame No.] CA1EA-227226 to 275769 SEPIA 1992 92 [Frame No.] CA1EA-275770 or later SEPIA 1993 93 [Frame No.] CA1EA-192366 or later SEPIA ZZ (Sepia) 90 [Frame No.] CA1EB-100032 or later SEPIA ZZ (Sepia) 90 [Frame No.] CA1EB-140409 or later SEPIA ZZ (Sepia) 92 [Frame No.] CA1EB-232526 or later SEPIA ZZ (Sepia) 93 [Frame No.] CA1HC-100001 or later SEPIA ZZ (Sepia) 94 [Frame No.] CA1EB- SEPIA ZZ (Sepia) 94 [Frame No.] CA1HC-142259 or later SEPIA ZZ (Sepia) 95 [Frame No.] CA1HC-166416 or later STREET MAGIC 97 Frame No.] CA1LA-100001 or later STREET MAGIC [CF12A]. 98 Frame No.] CF12A-101485 or later STREET MAGIC II 00 [Frame No.] CA1LB-116027 or later STREET MAGIC II 03 [Frame No.] CA1LB-118219 or later STREET MAGIC II 05 [Frame No.] CA1LB-118931 or later STREET MAGIC II (Street Magic) [CF12A]. 98 Frame No.] CF12A-100001 or later ZZ50 (Z2) 00 [Frame No.] CA1PB-100001 or later Address 110 01-21 Frame No.] CF11A-501100 or later Address 110 03 Frame No.] CF11A-506397 or later Address 110 98 Frame No.] CF11A-100001 or later Address 110 99-21 Frame No.] CF11A-109365 or later Address V100 00 Frame No.] CE11A-302997 or later Address V100 01 Frame No.] CE11A-508323 or later Address V100 91 Frame No.] CE11A-100035 or later Address V100 92 [Frame No.] CE11A-131277 or later Address V100 93 [Frame No.] CE11A-131277 or later Address V100 95 Frame No.] CE11A-208045 or later Address V100 96 [Frame No.] CE11A- Address V100 97 Frame No.] CE11A-223882 or later Address V100 99 [Frame No.] CE11A-288537 or later Address V100 99 [Frame No.] CE11A-294817 or later
  แสดงเพิ่มเติม
  YAMAHA
  ACTIVE [CH50EE] 1983 83 Frame No.] 35R-240101 or later ACTIVE [CH50EM] 1983 83 Frame No.] 35R-000101 or later ACTIVE SPORT [CH50ET] 1984 84 Frame No.] 35R-540101 or later ACTIVE SPORT [CH50ET] 1985 85 Frame No.] 35R-600101 or later AXIS [YA50] 1990 90 [Frame No.] 3VP-2024101 to 2175000 AXIS [YA50] 1991 91 [Frame No.] 3VP-2855101 to 2906000 AXIS [YA50] 1994 94 [Frame No.] 3VP-6595101 or later AXIS [YA50] 1997 97 [Frame No.] 3VP- BOX'N [CQ50E] 1985 85 [Frame No.] 1HV-2660101 and later BW'S (Bewith) [YW50F] 2012 12 [Frame No.] SA44J- BW'S (Bewith) [YW50F] 2015 15 [Frame No.] SA44J- CHAMP [CJ50EE] 1984 84 Frame No.] 54V-6380101 or later CHAMP [CJ50EM] 1984 84 Frame No.] 54V-6140101 or later CHAMP [CJ50EM] 1986 86 Frame No.] 54V-3760101 or later CHAMP [CJ50ES] 1986 86 Frame No.] 54V-3700101 or later CHAMP [CJ50RS] 1987 87 [Frame No.] 2NA-1450101 or later CHAMP [CJ50RS] 1988 88 [Frame No.] 2NA-2194101 or later CHAMP [CX50] 1988 88 Frame No.] 3FC-000101 or later JOG [CY90Z]. 91 Frame No.]3WF-000101 to 031000 JOG [CY90Z]. 92 [Frame No.] 3WF-122101 or later JOG [CY90Z]. 94 [Frame No.] 3WF-179101 or later JOG [CY90Z]. 96 [Frame No.] 3WF- JOG [CY90]. 97 [Frame No.] 3WF- JOG APRIO [YJ50]. 94 [Frame No.] 4JP-5770101 to 6221000 JOG APRIO EX (Applio) [YJ50EX]. 94 [Frame No.] 4LV-6342101 to 6433000 JOG CASUAL (Casual) [YV50C] 1998 98 [Frame No.] SA01J- JOG EX [YG50EX]. 93 [Frame No.] 3YK-5337101 to 5428000 JOG Z II [YV50Z] 1998 98 [Frame No.] SA04J- JOG ZR [YG50Z] 1996 96 [Frame No.] 3YK-6715101 to 7323300 JOG ZR [YG50Z] 1996 96 [Frame No.] 3YK-7323301 and later JOG ZR [YG50Z] 1997 97 [Frame No.] 3YK- JOG ZR [YG50Z] 1998 98 [Frame No.] 3YK- JOG ZR [YG50Z] 2000 00 [Frame No.] SA13J- JOG ZS [YG50ZS] 1992 92 [Frame No.] 3YK-4575101 to 4676000 JOG [CE50E]. 83 Frame No.] 27V-1900101 or later JOG [CE50E]. 84 Frame No.] 27V-2504101 or later JOG [CE50E]. 85 Frame No.] 27V-2807101 or later JOG [CE50E]. 85 [Frame No.] 27V-3200101 to 3219100 JOG [CE50E]. 86 [Frame No.] 27V-3220101 or later JOG [CE50E]. 86 [Frame No.] 27V-3940101 to 3947100 JOG [CG50ED]. 87 Frame No.] 27V-1692101 or later JOG [CG50ES]. 87 [Frame No.] 2JA-1783101 or later JOG [CG50E]. 87 [Frame No.] 2JA-1000101 or later TRY [CP50E] 1985 85 Frame No.] 52W-1000101 or later VINO (Vino) [YJ50R]. 00 [Frame No.] SA10J- VINO (Vino) [YJ50R]. 97 [Frame No.] 5AU- VINO (Vino) [YJ50R]. 98 [Frame No.] 5AU- VINO (Vino) [YJ50R]. 99 [Frame No.] 5AU- VINO CLASSIC [YJ50R]. 00 [Frame No.] SA10J-
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  M28 × P1.0 สำหรับด้ายบวก
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 38 มม.
  2 ชิ้น 1 ชุด

  รายละเอียดคำถาม

  เมื่อถอดและติดตั้งตัวเรือนคลัตช์ช่างทั่วไปที่ไม่มีเครื่องมือพิเศษสามารถทำได้โดยแตะที่น็อต. ถั่วพิเศษเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและรวดเร็ว
  น็อตของแท้เองไม่สามารถทนต่อการติดตั้งและถอดซ้ำได้ แต่น็อตพิเศษนี้สามารถใช้งานซ้ำได้เป็นเวลานาน. เป็นไปได้.

  คำเตือน

  * DAYTONA ไม่สามารถใช้ประแจขันน็อตคลัตช์ได้เนื่องจากขนาดจะไม่ตรงกัน

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  DIO SR [AF28]. 91 [Frame No.] AF28-1000001 to 1103272 DIO SR [AF28]. 92 [Frame No.] AF28-1200001 to 1314504 DIO SR [AF28]. 93 [Frame No.] AF28-1400001 to 1470438 DIO SR [AF35]. 94 [Frame No.] AF35-1000001 to 1048328 DIO SR [AF35]. 94 [Frame No.] AF35-1000001 to 1078328 DIO SR [AF35]. 95 [Frame No.] AF35-1200001 to 1267150 DIO SR [AF35]. 96 [Frame No.] AF35-1400001 to 1459615 DIO XR Baja [AF28]. 94 [Frame No.] AF25-2000001 to 2004016 DIO XR Baja [AF28]. 96 Frame No.] AF25-2100001 or later DIO ZX [AF28]. 92 [Frame No.] AF28-1219654 to 1317704 DIO ZX [AF28]. 93 [Frame No.] AF28-1404733 to 1470938 DIO ZX [AF35]. 94 [Frame No.] AF35-1000001 to 1080618 DIO ZX [AF35]. 95 [Frame No.] AF35-1200001 to 1266550 DIO ZX [AF35]. 96 [Frame No.] AF35-1400001 to 1459965 DIO ZX [AF35]. 97 [Frame No.] AF35-1500001 to 1699999 DIO ZX [AF35]. 98 [Frame No.] AF35-1700001 to 1999999 DIO [AF27]. 91 [Frame No.] AF27-1000001 to 1202664 DIO [AF27]. 92 [Frame No.] AF27-1300001 to 1439027 DIO [AF27]. 93 [Frame No.] AF27-1500001 to 1628469 DIO [AF27]. 94 [Frame No.] AF27-2000001 to 2137494 DIO [AF27]. 96 Frame No.] AF27-2200001 or later DIO [AF35]. 97 [Frame No.] AF35-1500001 to 1699999 DIO [AF35]. 98 [Frame No.] AF35-1700001 to 1999999 DJ-1 RR [AF19] 1988 88 [Frame No.] AF19-1000013 to 1039473 DJ-1 R[AF12] 1986 86 [Frame No.] AF12-1165422 to 1309466 DJ-1 R[AF12] 1987 87 [Frame No.] AF12-1400013 to 1445152 DJ-1[AF12] 1985 85 [Frame No.] AF12-1000014 to 1309066 DJ-1 [AF12] 1986 86 [Frame No.] AF12-1264670 to 1310166 Giouno [AF24] 1992 92 [Frame No.] AF24-1400001 to 1420235 Giouno [AF24] 1994 94 [Frame No.] AF24-1500001 to 1553654 Giouno [AF24] 1997 97 Frame No.] AF24-1800001 or later Giouno [AF24] 1998 98 Frame No.] AF24-1900001 or later G'(G-dash)[AF23] 1989 89 Frame No.] AF23-1001001 or later LEAD [AF01]. 82 [Frame No.] AF01-1000036 to 1110840 LEAD [AF01]. 83 [Frame No.] AF01-1328139 and later LEAD [AF20]. 88 [Frame No.] AF20-1000001 to 1073211 LEAD [AF20]. 92 [Frame No.] AF20-1100001 to 1113234 LEAD [AF20]. 93 Frame No.] AF20-1200001 or later LEAD [AF48]. 01 Frame No.] AF48-1200001 or later LEAD [AF48]. 98 Frame No.] AF48-1000001 or later LEAD [AF48]. 99 Frame No.] AF48-1100001 or later LEAD S (lead) [AF01]. 83 Frame No.] AF01-1300001 or later LEAD50R (Lead)[AF10] 1986 86 [Frame No.] AF10-1200021 to 1223955 LEAD50SS (LEAD)[AF10] 1984 84 [Frame No.] AF10-1000013 to 1081372 LEAD50SS (Lead)[AF10] 1986 86 [Frame No.] AF10-1200013 to 1223805 LEAD80 (Lead) [HF01] 1984 84 LEAD80 SS (Lead) [HF04] 1985 85 [Frame No.] HF04-1000013 to 1014807 Live DIO ZX [AF35]. 00 [Frame No.] AF35-2000001 to 2199999 Live DIO ZX [AF35]. 01 [Frame No.] AF35-2300001 to 2399999 PAL [AF17] 1987 87 [Frame No.] AF17-1000026 to 1075600 PAL [AF17] 1988 88 [Frame No.] AF17-1100002 to 1145964 PAL(PAL)[AF17] 1990 90 [Frame No.] AF17-1200001 to 1263737 PAL [AF17] 1992 92 [Frame No.] AF17-1300001 to 13212424 PAL [AF17] 1993 93 Frame No.] AF17-1400001 or later TACT (Tact) [AF24] 1992 92 [Frame No.] AF24-2000001 to 2029939 TACT (Tact) [AF30] 1993 93 [Frame No.] AF30-1000001 to 1032618 TACT (tact) [AF30] 1994 94 [Frame No.] AF30-1100001 to 1129393 TACT (Tact) [AF30] 1996 96 Frame No.] AF30-1200001 or later
  แสดงเพิ่มเติม
  SUZUKI
  address [ca1cb]. 87 [Frame No.] CA1CB-100001 or later address [ca1cb]. 89 [Frame No.] CA1CB-170387 or later address [ca1cb]. 90 [Frame No.] CA1CB-203272 or later address [ca1cb]. 90 [Frame No.] CA1CB-215596 or later ADDRESS [CA1NA]. 98 [Frame No.] CA1NA-100001 or later ADDRESS WAY [CA1CB]. 88 [Frame No.] CA1CC-100001 or later Hi-UP R [CA1DB] 1989 89 [Frame No.] CA1DB-100001 or later Hi-UP R (Hi-up) [CA1DB] 1990 90 [Frame No.] CA1DB-132088 or later Let's IIS (Let's) [CA1KB]. 03 [Frame No.] CA1PC-100001 or later Let's IIS (Let's) [CA1KB]. 97 [Frame No.] CA1KB-100001 or later Let's IIS (Let's) [CA1KB]. 98 [Frame No.] CA1KB-106536 or later SEPIA 1990 90 [Frame No.] CA1EA-171966 or later SEPIA 1991 91 [Frame No.] CA1EA-227226 to 275769 SEPIA 1992 92 [Frame No.] CA1EA-275770 or later SEPIA 1993 93 [Frame No.] CA1EA-192366 or later SEPIA ZZ (Sepia) 90 [Frame No.] CA1EB-100032 or later SEPIA ZZ (Sepia) 90 [Frame No.] CA1EB-140409 or later SEPIA ZZ (Sepia) 92 [Frame No.] CA1EB-232526 or later SEPIA ZZ (Sepia) 93 [Frame No.] CA1HC-100001 or later SEPIA ZZ (Sepia) 94 [Frame No.] CA1EB- SEPIA ZZ (Sepia) 94 [Frame No.] CA1HC-142259 or later SEPIA ZZ (Sepia) 95 [Frame No.] CA1HC-166416 or later STREET MAGIC 97 Frame No.] CA1LA-100001 or later STREET MAGIC [CF12A]. 98 Frame No.] CF12A-101485 or later STREET MAGIC II 00 [Frame No.] CA1LB-116027 or later STREET MAGIC II 03 [Frame No.] CA1LB-118219 or later STREET MAGIC II 05 [Frame No.] CA1LB-118931 or later STREET MAGIC II (Street Magic) [CF12A]. 98 Frame No.] CF12A-100001 or later ZZ50 (Z2) 00 [Frame No.] CA1PB-100001 or later Address 110 01-21 Frame No.] CF11A-501100 or later Address 110 03 Frame No.] CF11A-506397 or later Address 110 98 Frame No.] CF11A-100001 or later Address 110 99-21 Frame No.] CF11A-109365 or later Address V100 00 Frame No.] CE11A-302997 or later Address V100 01 Frame No.] CE11A-508323 or later Address V100 91 Frame No.] CE11A-100035 or later Address V100 92 [Frame No.] CE11A-131277 or later Address V100 93 [Frame No.] CE11A-131277 or later Address V100 95 Frame No.] CE11A-208045 or later Address V100 96 [Frame No.] CE11A- Address V100 97 Frame No.] CE11A-223882 or later Address V100 99 [Frame No.] CE11A-288537 or later Address V100 99 [Frame No.] CE11A-294817 or later
  แสดงเพิ่มเติม
  YAMAHA
  ACTIVE [CH50EE] 1983 83 Frame No.] 35R-240101 or later ACTIVE [CH50EM] 1983 83 Frame No.] 35R-000101 or later ACTIVE SPORT [CH50ET] 1984 84 Frame No.] 35R-540101 or later ACTIVE SPORT [CH50ET] 1985 85 Frame No.] 35R-600101 or later AXIS [YA50] 1990 90 [Frame No.] 3VP-2024101 to 2175000 AXIS [YA50] 1991 91 [Frame No.] 3VP-2855101 to 2906000 AXIS [YA50] 1994 94 [Frame No.] 3VP-6595101 or later AXIS [YA50] 1997 97 [Frame No.] 3VP- BOX'N [CQ50E] 1985 85 [Frame No.] 1HV-2660101 and later BW'S (Bewith) [YW50F] 2012 12 [Frame No.] SA44J- BW'S (Bewith) [YW50F] 2015 15 [Frame No.] SA44J- CHAMP [CJ50EE] 1984 84 Frame No.] 54V-6380101 or later CHAMP [CJ50EM] 1984 84 Frame No.] 54V-6140101 or later CHAMP [CJ50EM] 1986 86 Frame No.] 54V-3760101 or later CHAMP [CJ50ES] 1986 86 Frame No.] 54V-3700101 or later CHAMP [CJ50RS] 1987 87 [Frame No.] 2NA-1450101 or later CHAMP [CJ50RS] 1988 88 [Frame No.] 2NA-2194101 or later CHAMP [CX50] 1988 88 Frame No.] 3FC-000101 or later JOG [CY90Z]. 91 Frame No.]3WF-000101 to 031000 JOG [CY90Z]. 92 [Frame No.] 3WF-122101 or later JOG [CY90Z]. 94 [Frame No.] 3WF-179101 or later JOG [CY90Z]. 96 [Frame No.] 3WF- JOG [CY90]. 97 [Frame No.] 3WF- JOG APRIO [YJ50]. 94 [Frame No.] 4JP-5770101 to 6221000 JOG APRIO EX (Applio) [YJ50EX]. 94 [Frame No.] 4LV-6342101 to 6433000 JOG CASUAL (Casual) [YV50C] 1998 98 [Frame No.] SA01J- JOG EX [YG50EX]. 93 [Frame No.] 3YK-5337101 to 5428000 JOG Z II [YV50Z] 1998 98 [Frame No.] SA04J- JOG ZR [YG50Z] 1996 96 [Frame No.] 3YK-6715101 to 7323300 JOG ZR [YG50Z] 1996 96 [Frame No.] 3YK-7323301 and later JOG ZR [YG50Z] 1997 97 [Frame No.] 3YK- JOG ZR [YG50Z] 1998 98 [Frame No.] 3YK- JOG ZR [YG50Z] 2000 00 [Frame No.] SA13J- JOG ZS [YG50ZS] 1992 92 [Frame No.] 3YK-4575101 to 4676000 JOG [CE50E]. 83 Frame No.] 27V-1900101 or later JOG [CE50E]. 84 Frame No.] 27V-2504101 or later JOG [CE50E]. 85 Frame No.] 27V-2807101 or later JOG [CE50E]. 85 [Frame No.] 27V-3200101 to 3219100 JOG [CE50E]. 86 [Frame No.] 27V-3220101 or later JOG [CE50E]. 86 [Frame No.] 27V-3940101 to 3947100 JOG [CG50ED]. 87 Frame No.] 27V-1692101 or later JOG [CG50ES]. 87 [Frame No.] 2JA-1783101 or later JOG [CG50E]. 87 [Frame No.] 2JA-1000101 or later TRY [CP50E] 1985 85 Frame No.] 52W-1000101 or later VINO (Vino) [YJ50R]. 00 [Frame No.] SA10J- VINO (Vino) [YJ50R]. 97 [Frame No.] 5AU- VINO (Vino) [YJ50R]. 98 [Frame No.] 5AU- VINO (Vino) [YJ50R]. 99 [Frame No.] 5AU- VINO CLASSIC [YJ50R]. 00 [Frame No.] SA10J-
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  5.0

  / 5

  (1 ทบทวน)

  1

  0

  0

  0

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  there isnt really much i can say about this clutch housing nut other than it works fine. it replaced my oem yamaha cv50 one without issue, 2 pack is hand to have a spare

  04 Jul 2015
  5.0
  โดย

  NO NAME

  au.gif
  there isnt really much i can say about this clutch housing nut other than it works fine. it replaced my oem yamaha cv50 one without issue, 2 pack is hand to have a spare ดูรายละเอียด
  ไม่มีอะไรมากที่ฉันสามารถพูดเกี่ยวกับน๊อตตัวเรือนคลัตช์นี้ได้นอกจากมันใช้งานได้ดี มันแทนที่ oem yamaha cv50 ของฉันโดยไม่มีปัญหา 2 แพ็คมีอะไหล่ ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด