สเตอร์หน้า (Flat)

 • รหัสสินค้า: 49545

  ฿481 ฿528 9 %

  คะแนนวีไบค์: +5 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • กรุณาเลือกตัวเลือกของสินค้า
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  MBX50 83 [Frame No.] AC03-1000026 to 1036169 MBX50 84 [Frame No.] AC08-1000006 to 1011105 NS-1 91 Frame No.] AC12-1000001 or later NS-1 93 Frame No.] AC12-1100001 or later NS-1 94 Frame No.] AC12-1200001 or later NS-1 95 Frame No.] AC12-1300001 or later NS-1 96 Frame No.] AC12-1400001 or later NS-1 97 Frame No.] AC12-1500001 or later NS-1 98 Frame No.] AC12-1600001 or later NS50F 87 Frame No.] AC08-1200001 or later NS50F 88 Frame No.] AC08-1300001 or later NS50F 89 Frame No.] AC08-1400001 or later NS50F 90 Frame No.] AC08-1500001 or later NSF100 06-21 [Frame No.] HR01- NSF100 07-21 [Frame No.] HR01- NSF100 08-21 [Frame No.] HR01- NSF100 09-21 [Frame No.] HR01- NSF100 10-21 [Frame No.] HR01- NSF100 11-21 [Frame No.] HR01- NSF100 12-21 [Frame No.] HR01- NSF100 13-21 [Frame No.] HR01- NSF100 14-21 [Frame No.] HR01- NSF100 15-21 [Frame No.] HR01- NSR50 87 Frame No.] AC10-1000001 or later NSR50 88 Frame No.] AC10-1100001 or later NSR50 89 Frame No.] AC10-1200001 or later NSR50 90 Frame No.] AC10-1300001 or later NSR50 92 Frame No.] AC10-1400001 or later NSR50 93 Frame No.] AC10-1500001 or later NSR50 94 Frame No.] AC10-1600001 or later NSR50 95 Frame No.] AC10-1700001 or later NSR50 97 Frame No.] AC10-1800001 or later NSR80 87 Frame No.] HC06-1000001 or later NSR80 89 Frame No.] HC06-1100001 or later NSR80 90 Frame No.] HC06-1200001 or later NSR80 92 Frame No.] HC06-1300001 or later NSR80 93 Frame No.] HC06-1400001 or later NSR80 94 Frame No.] HC06-1500001 or later NSR80 95 Frame No.] HC06-1600001 or later XR100 Motard 05 HD13 [Frame No.] HD13-1000001 or later XR100 Motard 07 HD13 [Frame No.] HD13-1100001 or later XR50 Motard 05 AD14 [Frame No.] AD14-1000001 to 1099999 XR50 Motard 07 AD14 [Frame No.] AD14-1100001 or later Ape 100 02 [Frame No.] HC07-1000001 to 1099999 Ape 100 03 [Frame No.] HC07-1000001 to 1499999 Ape 100 04 Frame No.] HC07-1200001 or later Ape 100 06 [Frame No.] HC07-1300001 to 1399999 Ape 100 07 [Frame No.] HC07-1400001 to 1499999 Ape 100 08 [Frame No.] HC07-1500001 to 1599999 Ape 100 09 Frame No.] HC07-1600001 or later Ape 50 01 [Frame No.] AC16-1000001 to 1099999 Ape 50 02 [Frame No.] AC16-1100001 to 1199999 Ape 50 03 [Frame No.] AC16-1000001 to 1599999 Ape 50 03 [Frame No.] AC16-1200001 to 1299999 Ape 50 04 Frame No.] AC16-1300001 or later Ape 50 06 [Frame No.] AC16-1400001 to 1499999 Ape 50 07 [Frame No.] AC16-1500001 to 1599999 Ape 50 08 Frame No.] AC16-1600001 or later gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 00 [Frame No.] AB27-1000001 to 1099999 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 01 [Frame No.] AB27-1100001 to 1199999 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 04 Frame No.] AB27-1400001 or later gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 05 [Frame No.] AB27-1600001 to 1609999 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 07 Frame No.] AB27-1800001 or later gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 78 [Frame No.] Z50J-1300027 to 1410978 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 81 [Frame No.] Z50J-1412284 to 1428813 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 82 [Frame No.] Z50J-1429176 to 1437665 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 83 [Frame No.] Z50J-1500001 to 1510100 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 85 [Frame No.] Z50J-1606093 to 1627457 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88 Frame No.] Z50J-1627606 or later gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 98 [Frame No.] Z50J-2500001 to 2599999 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 99 [Frame No.] Z50J-2600001 to 2699999 Shirley 50. 72 Shirley 50. 81 Frame No.] CF50-3000031 or later Shirley 50. 82 Frame No.] CF50-3000031 or later Shirley 50. 83 [Frame No.] CF50-3200001 to 3206963 Shirley 50. 84 [Frame No.] CF50-3300001 to 3334689 Shirley 50. 88 [Frame No.] CF50-3400001 to 3502705 Shirley 50. 92 Frame No.] CF50-3600001 or later Shirley 50. 93 Frame No.] CF50-3700001 or later jazz 86 AC09 [Frame No.] AC09-1000030 to 1017300 jazz 87 AC09 [Frame No.] AC09-1014596 to 1017350 jazz 88 AC09 [Frame No.] AC09-1017351 to 1101805 jazz 92 AC09 [Frame No.] AC09-1200001 to 1204104 jazz 93 AC09 [Frame No.] AC09-1300001 to 1307226 jazz 95 AC09 [Frame No.] AC09-1400001 or later jolqab 01 Frame No.] AF53-1100001 or later jolqab 99 Frame No.] AF53-1000001 or later Super Cub 50 00 [Frame No.] AA01-1000001 to 1199999 Super Cub 50 01 Frame No.] AA01-1200001 or later Super Cub 50 02 Frame No.] AA01-1300001 or later Super Cub 50 05 [Frame No.] AA01-1500001 to 1599999 Super Cub 50 06 [Frame No.] AA01 Super Cub 50 07 [Frame No.] AA01 Super Cub 50 07 [Frame No.] AA01-1600001 to 1699999 Super Cub 50 08 [Frame No.] AA01 Super Cub 50 08 Frame No.] AA01-1700001 or later Super Cub 50 83 [Frame No.] C50-8900001 to 8984713 Super Cub 50 83 [Frame No.] C50-8900001 to 8984813 Super Cub 50 83 [Frame No.] C50-8909929 to 8984978 Super Cub 50 84 [Frame No.] C50-9000001 to 9315126 Super Cub 50 84 [Frame No.] C50-9000001 to 9315276 Super Cub 50 84 [Frame No.] C50-9000001 to 9315696 Super Cub 50 86 [Frame No.] C50-9400001 to 9501023 Super Cub 50 86 [Frame No.] C50-9400001 to 9501273 Super Cub 50 86 [Frame No.] C50-9400001 to 9501323 Super Cub 50 87 [Frame No.] C50-9600001 to 0095210 Super Cub 50 88 [Frame No.] C50-9659063 to 9670231 Super Cub 50 92 [Frame No.] C50-0200001 to 0320404 Super Cub 50 92 [Frame No.] C50-0200001 to 0326164 Super Cub 50 93 [Frame No.] C50-0400001 to 0571945 Super Cub 50 93 [Frame No.] C50-0400001 to 0573585 Super Cub 50 95 Frame No.] C50-0600001 or later Super Cub 50 97 Frame No.] C50-0800001 or later Super Cub 50 99 Frame No.] C50-2100001 or later Super Cub 70 86 [Frame No.] C70-8500005 to 8518322 Super Cub 70 86 [Frame No.] C70-8500008 to 8518080 Super Cub 70 87 Frame No.] C70-8600003 or later Super Cub 70 87 [Frame No.] C70-8600008 or later Super Cub 70 92 [Frame No.] C70-1000001 to 1131149 Super Cub 70 92 [Frame No.] C70-1000001 to 1131339 Super Cub 70 93 Frame No.] C70-1200001 or later Super Cub 70 95 Frame No.] C70-1300001 or later Super Cub 90 82 [Frame No.] HC02-1300021 to 1412556 Super Cub 90 82 [Frame No.] HC02-1300026 to 1413007 Super Cub 90 82 [Frame No.] HC02-1300026 to 1413057 Super Cub 90 86 [Frame No.] HC02-1500005 to 1524072 Super Cub 90 86 [Frame No.] HC02-1500008 to 1523972 Super Cub 90 87 Frame No.] HC02-1600004 or later Super Cub 90 87 [Frame No.] HC02-1600009 or later Super Cub 90 92 [Frame No.] HC02-1800001 to 1836869 Super Cub 90 92 [Frame No.] HC02-1800005 to 1837169 Super Cub 90 93 Frame No.] HC02-1900001 or later Super Cub 90 95 Frame No.] HC02-2000001 or later Super Cub 90 97 Frame No.] HC02-2100001 or later solo 03 dachshund 69 [Frame No.] ST50-1000001 to 1007655 dachshund 70 [Frame No.] ST50-3000001 to 3037670 dachshund 71 [Frame No.] ST50-4000001 to 4057710 dachshund 72 Frame No.] ST50-5000001 to 5072200 dachshund 76 Frame No.] ST50-6200001 or later dachshund 95 Frame No.] AB26-1000001 or later Dax 70 69 [Frame No.] ST70-100001 to 137313 Dax 70 71 [Frame No.] ST70-4000001 to 4030165 Dax 70 72 [Frame No.] ST70-5000001 to 5042430 Dax 70 76 Frame No.] ST70-6200001 or later Benry 50S 04 [Frame No.] CD50-2600001 to 2699999 Benry 50S 05 [Frame No.] CD50-2700001 to 2799999 Benry 50S 07 Frame No.] CD50-2800001 or later Benry 50S 96 [Frame No.] CD50-2200005 to 2299999 Benry 50S 97 [Frame No.] CD50-2300001 to 2399999 Benry 50S 98 [Frame No.] CD50-2400001 to 2499999 Benry 50S 99 [Frame No.] CD50-2500001 to 2599999 BENRY CD50 11 BENRY CD50 12 BENRY CD50 13 BENRY CD50 14 BENRY CD50 79 [Frame No.] CD50-1300001 to 1330600 BENRY CD50 84 [Frame No.] CD50-1500001 to 1504754 BENRY CD50 85 [Frame No.] CD50-1600001 to 1610444 BENRY CD50 87 [Frame No.] CD50-1700001-1716658 BENRY CD50 87 [Frame No.] CD50-1800001-1802203 BENRY CD50 92 Frame No.] CD50-1900001 or later BENRY CD50 93 Frame No.] CD50-2000001 or later BENRY CD50 97 BENLY CL50 [Frame No.] CD50-4000001 to 4099999 BENRY CD50 98 Frame No.] CD50-2400001 or later BENRY CD50 99 BENLY CL50 [Frame No.] CD50-4100001 or later Magna 50 01 AC13 [Frame No.] AC13-1200001 to 1299999 Magna 50 03 AC13 [Frame No.] AC13-1300001 to 1399999 Magna 50 04 AC13 [Frame No.] AC13-1400001 to 1499999 Magna 50 05 AC13 [Frame No.] AC13-1500001 to 1599999 Magna 50 07 AC13 [Frame No.] AC13-1600001 or later Magna 50 95 AC13 [Frame No.] AC13-1000010 to 1099999 Magna 50 99 AC13 [Frame No.] AC13-1100001 to 1199999 monkey 00 [Frame No.] AB27-1000001 to 1099999 monkey 01 Frame No.] AB27-1100001 or later monkey 02 Frame No.] AB27-1200001 or later monkey 04 [Frame No.] AB27-1400001 to 1499999 monkey 06 [Frame No.] AB27-1700001 to 1799999 monkey 07 [Frame No.] AB27-1800001 to 1899999 monkey 09 [Frame No.] AB27-1900001 to 1999999 monkey 11 [Frame No.] AB27-2000001 to 2099999 monkey 12 Frame No.] AB27-2100001 or later monkey 14 Frame No.] AB27-2200001 or later monkey 69 Frame No.] Z50A-169786 or later monkey 70 Frame No.] Z50A-263303 or later monkey 71 [Frame No.] Z50A-2000002 to 2010525 monkey 74 [Frame No.] Z50J-1000001 to 1028999 monkey 75 [Frame No.] Z50J-1100001 to 1195595 monkey 78 [Frame No.] Z50J-1300017 to 1412278 monkey 78 [Frame No.] Z50J-1354719 to 1370528 monkey 81 [Frame No.] Z50J-1412384 to 1428713 monkey 81 [Frame No.] Z50J-1423514 to 1429113 monkey 82 [Frame No.] Z50J-1429116 to 1437095 monkey 83 [Frame No.] Z50J-1501051 to 1510400 monkey 85 [Frame No.] Z50J-1600008 to 1616092 monkey 88 [Frame No.] Z50J-1627459 to 1632802 monkey 88 Frame No.] Z50J-1627608 or later monkey 90 Frame No.] Z50J-1636201 or later monkey 92 Frame No.] Z50J-2000001 or later monkey 93 [Frame No.] Z50J-2100001 to 2114151 monkey 95 [Frame No.] Z50J-2200001 to 2299999 monkey 96 [Frame No.] Z50J-2300001 to 2306110 monkey 97 [Frame No.] Z50J-2400001 to 2499999 Monkey BAJA 91 [Frame No.] Z50J-1700001 to 1900805 Monkey BAJA 92 [Frame No.] Z50J-2000001 to 2006661 Monkey BAJA 93 Frame No.] Z50J-2100001 or later Monkey R 87 Frame No.] AB22-1000017 or later Monkey RT 88 [Frame No.] AB22-1007601 or later little cub 00 Frame No.] AA01-3000001 or later little cub 01 Frame No.] AA01-3300001 or later little cub 08 [Frame No.] AA01-4000001 to 4099999 little cub 14 [Frame No.] AA01-4100001 to 4199999 little cub 97 Frame No.] C50-4300001 or later little cub 98 Frame No.] C50-4400001 or later
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  ขนาด: 420

  รายละเอียดคำถาม

  ใช้เหล็กชุบแข็งโครโมลี่หรูหรา. เป็นเฟืองขับสำหรับรถแข่งที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงซึ่งผ่านกรรมวิธีด้วยรูคาร์บูไรซ์และการอบชุบด้วยความร้อนด้วยคาร์บูไรซ์. เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับเครื่องยนต์ปรับแต่งกำลังสูงและกำลังอัดสูง 4!

  คำอธิบาย

  คลิกที่นี่เพื่อซ่อมอะไหล่

  คำเตือน

  * ต้องเปลี่ยนร่วมกับสเตอร์หลังและโซ่ในกรณีที่แตกต่างจากขนาดโซ่ STD
  * สินค้าในรูปคือ 13T.

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  MBX50 83 [Frame No.] AC03-1000026 to 1036169 MBX50 84 [Frame No.] AC08-1000006 to 1011105 NS-1 91 Frame No.] AC12-1000001 or later NS-1 93 Frame No.] AC12-1100001 or later NS-1 94 Frame No.] AC12-1200001 or later NS-1 95 Frame No.] AC12-1300001 or later NS-1 96 Frame No.] AC12-1400001 or later NS-1 97 Frame No.] AC12-1500001 or later NS-1 98 Frame No.] AC12-1600001 or later NS50F 87 Frame No.] AC08-1200001 or later NS50F 88 Frame No.] AC08-1300001 or later NS50F 89 Frame No.] AC08-1400001 or later NS50F 90 Frame No.] AC08-1500001 or later NSF100 06-21 [Frame No.] HR01- NSF100 07-21 [Frame No.] HR01- NSF100 08-21 [Frame No.] HR01- NSF100 09-21 [Frame No.] HR01- NSF100 10-21 [Frame No.] HR01- NSF100 11-21 [Frame No.] HR01- NSF100 12-21 [Frame No.] HR01- NSF100 13-21 [Frame No.] HR01- NSF100 14-21 [Frame No.] HR01- NSF100 15-21 [Frame No.] HR01- NSR50 87 Frame No.] AC10-1000001 or later NSR50 88 Frame No.] AC10-1100001 or later NSR50 89 Frame No.] AC10-1200001 or later NSR50 90 Frame No.] AC10-1300001 or later NSR50 92 Frame No.] AC10-1400001 or later NSR50 93 Frame No.] AC10-1500001 or later NSR50 94 Frame No.] AC10-1600001 or later NSR50 95 Frame No.] AC10-1700001 or later NSR50 97 Frame No.] AC10-1800001 or later NSR80 87 Frame No.] HC06-1000001 or later NSR80 89 Frame No.] HC06-1100001 or later NSR80 90 Frame No.] HC06-1200001 or later NSR80 92 Frame No.] HC06-1300001 or later NSR80 93 Frame No.] HC06-1400001 or later NSR80 94 Frame No.] HC06-1500001 or later NSR80 95 Frame No.] HC06-1600001 or later XR100 Motard 05 HD13 [Frame No.] HD13-1000001 or later XR100 Motard 07 HD13 [Frame No.] HD13-1100001 or later XR50 Motard 05 AD14 [Frame No.] AD14-1000001 to 1099999 XR50 Motard 07 AD14 [Frame No.] AD14-1100001 or later Ape 100 02 [Frame No.] HC07-1000001 to 1099999 Ape 100 03 [Frame No.] HC07-1000001 to 1499999 Ape 100 04 Frame No.] HC07-1200001 or later Ape 100 06 [Frame No.] HC07-1300001 to 1399999 Ape 100 07 [Frame No.] HC07-1400001 to 1499999 Ape 100 08 [Frame No.] HC07-1500001 to 1599999 Ape 100 09 Frame No.] HC07-1600001 or later Ape 50 01 [Frame No.] AC16-1000001 to 1099999 Ape 50 02 [Frame No.] AC16-1100001 to 1199999 Ape 50 03 [Frame No.] AC16-1000001 to 1599999 Ape 50 03 [Frame No.] AC16-1200001 to 1299999 Ape 50 04 Frame No.] AC16-1300001 or later Ape 50 06 [Frame No.] AC16-1400001 to 1499999 Ape 50 07 [Frame No.] AC16-1500001 to 1599999 Ape 50 08 Frame No.] AC16-1600001 or later gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 00 [Frame No.] AB27-1000001 to 1099999 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 01 [Frame No.] AB27-1100001 to 1199999 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 04 Frame No.] AB27-1400001 or later gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 05 [Frame No.] AB27-1600001 to 1609999 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 07 Frame No.] AB27-1800001 or later gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 78 [Frame No.] Z50J-1300027 to 1410978 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 81 [Frame No.] Z50J-1412284 to 1428813 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 82 [Frame No.] Z50J-1429176 to 1437665 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 83 [Frame No.] Z50J-1500001 to 1510100 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 85 [Frame No.] Z50J-1606093 to 1627457 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88 Frame No.] Z50J-1627606 or later gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 98 [Frame No.] Z50J-2500001 to 2599999 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 99 [Frame No.] Z50J-2600001 to 2699999 Shirley 50. 72 Shirley 50. 81 Frame No.] CF50-3000031 or later Shirley 50. 82 Frame No.] CF50-3000031 or later Shirley 50. 83 [Frame No.] CF50-3200001 to 3206963 Shirley 50. 84 [Frame No.] CF50-3300001 to 3334689 Shirley 50. 88 [Frame No.] CF50-3400001 to 3502705 Shirley 50. 92 Frame No.] CF50-3600001 or later Shirley 50. 93 Frame No.] CF50-3700001 or later jazz 86 AC09 [Frame No.] AC09-1000030 to 1017300 jazz 87 AC09 [Frame No.] AC09-1014596 to 1017350 jazz 88 AC09 [Frame No.] AC09-1017351 to 1101805 jazz 92 AC09 [Frame No.] AC09-1200001 to 1204104 jazz 93 AC09 [Frame No.] AC09-1300001 to 1307226 jazz 95 AC09 [Frame No.] AC09-1400001 or later jolqab 01 Frame No.] AF53-1100001 or later jolqab 99 Frame No.] AF53-1000001 or later Super Cub 50 00 [Frame No.] AA01-1000001 to 1199999 Super Cub 50 01 Frame No.] AA01-1200001 or later Super Cub 50 02 Frame No.] AA01-1300001 or later Super Cub 50 05 [Frame No.] AA01-1500001 to 1599999 Super Cub 50 06 [Frame No.] AA01 Super Cub 50 07 [Frame No.] AA01 Super Cub 50 07 [Frame No.] AA01-1600001 to 1699999 Super Cub 50 08 [Frame No.] AA01 Super Cub 50 08 Frame No.] AA01-1700001 or later Super Cub 50 83 [Frame No.] C50-8900001 to 8984713 Super Cub 50 83 [Frame No.] C50-8900001 to 8984813 Super Cub 50 83 [Frame No.] C50-8909929 to 8984978 Super Cub 50 84 [Frame No.] C50-9000001 to 9315126 Super Cub 50 84 [Frame No.] C50-9000001 to 9315276 Super Cub 50 84 [Frame No.] C50-9000001 to 9315696 Super Cub 50 86 [Frame No.] C50-9400001 to 9501023 Super Cub 50 86 [Frame No.] C50-9400001 to 9501273 Super Cub 50 86 [Frame No.] C50-9400001 to 9501323 Super Cub 50 87 [Frame No.] C50-9600001 to 0095210 Super Cub 50 88 [Frame No.] C50-9659063 to 9670231 Super Cub 50 92 [Frame No.] C50-0200001 to 0320404 Super Cub 50 92 [Frame No.] C50-0200001 to 0326164 Super Cub 50 93 [Frame No.] C50-0400001 to 0571945 Super Cub 50 93 [Frame No.] C50-0400001 to 0573585 Super Cub 50 95 Frame No.] C50-0600001 or later Super Cub 50 97 Frame No.] C50-0800001 or later Super Cub 50 99 Frame No.] C50-2100001 or later Super Cub 70 86 [Frame No.] C70-8500005 to 8518322 Super Cub 70 86 [Frame No.] C70-8500008 to 8518080 Super Cub 70 87 Frame No.] C70-8600003 or later Super Cub 70 87 [Frame No.] C70-8600008 or later Super Cub 70 92 [Frame No.] C70-1000001 to 1131149 Super Cub 70 92 [Frame No.] C70-1000001 to 1131339 Super Cub 70 93 Frame No.] C70-1200001 or later Super Cub 70 95 Frame No.] C70-1300001 or later Super Cub 90 82 [Frame No.] HC02-1300021 to 1412556 Super Cub 90 82 [Frame No.] HC02-1300026 to 1413007 Super Cub 90 82 [Frame No.] HC02-1300026 to 1413057 Super Cub 90 86 [Frame No.] HC02-1500005 to 1524072 Super Cub 90 86 [Frame No.] HC02-1500008 to 1523972 Super Cub 90 87 Frame No.] HC02-1600004 or later Super Cub 90 87 [Frame No.] HC02-1600009 or later Super Cub 90 92 [Frame No.] HC02-1800001 to 1836869 Super Cub 90 92 [Frame No.] HC02-1800005 to 1837169 Super Cub 90 93 Frame No.] HC02-1900001 or later Super Cub 90 95 Frame No.] HC02-2000001 or later Super Cub 90 97 Frame No.] HC02-2100001 or later solo 03 dachshund 69 [Frame No.] ST50-1000001 to 1007655 dachshund 70 [Frame No.] ST50-3000001 to 3037670 dachshund 71 [Frame No.] ST50-4000001 to 4057710 dachshund 72 Frame No.] ST50-5000001 to 5072200 dachshund 76 Frame No.] ST50-6200001 or later dachshund 95 Frame No.] AB26-1000001 or later Dax 70 69 [Frame No.] ST70-100001 to 137313 Dax 70 71 [Frame No.] ST70-4000001 to 4030165 Dax 70 72 [Frame No.] ST70-5000001 to 5042430 Dax 70 76 Frame No.] ST70-6200001 or later Benry 50S 04 [Frame No.] CD50-2600001 to 2699999 Benry 50S 05 [Frame No.] CD50-2700001 to 2799999 Benry 50S 07 Frame No.] CD50-2800001 or later Benry 50S 96 [Frame No.] CD50-2200005 to 2299999 Benry 50S 97 [Frame No.] CD50-2300001 to 2399999 Benry 50S 98 [Frame No.] CD50-2400001 to 2499999 Benry 50S 99 [Frame No.] CD50-2500001 to 2599999 BENRY CD50 11 BENRY CD50 12 BENRY CD50 13 BENRY CD50 14 BENRY CD50 79 [Frame No.] CD50-1300001 to 1330600 BENRY CD50 84 [Frame No.] CD50-1500001 to 1504754 BENRY CD50 85 [Frame No.] CD50-1600001 to 1610444 BENRY CD50 87 [Frame No.] CD50-1700001-1716658 BENRY CD50 87 [Frame No.] CD50-1800001-1802203 BENRY CD50 92 Frame No.] CD50-1900001 or later BENRY CD50 93 Frame No.] CD50-2000001 or later BENRY CD50 97 BENLY CL50 [Frame No.] CD50-4000001 to 4099999 BENRY CD50 98 Frame No.] CD50-2400001 or later BENRY CD50 99 BENLY CL50 [Frame No.] CD50-4100001 or later Magna 50 01 AC13 [Frame No.] AC13-1200001 to 1299999 Magna 50 03 AC13 [Frame No.] AC13-1300001 to 1399999 Magna 50 04 AC13 [Frame No.] AC13-1400001 to 1499999 Magna 50 05 AC13 [Frame No.] AC13-1500001 to 1599999 Magna 50 07 AC13 [Frame No.] AC13-1600001 or later Magna 50 95 AC13 [Frame No.] AC13-1000010 to 1099999 Magna 50 99 AC13 [Frame No.] AC13-1100001 to 1199999 monkey 00 [Frame No.] AB27-1000001 to 1099999 monkey 01 Frame No.] AB27-1100001 or later monkey 02 Frame No.] AB27-1200001 or later monkey 04 [Frame No.] AB27-1400001 to 1499999 monkey 06 [Frame No.] AB27-1700001 to 1799999 monkey 07 [Frame No.] AB27-1800001 to 1899999 monkey 09 [Frame No.] AB27-1900001 to 1999999 monkey 11 [Frame No.] AB27-2000001 to 2099999 monkey 12 Frame No.] AB27-2100001 or later monkey 14 Frame No.] AB27-2200001 or later monkey 69 Frame No.] Z50A-169786 or later monkey 70 Frame No.] Z50A-263303 or later monkey 71 [Frame No.] Z50A-2000002 to 2010525 monkey 74 [Frame No.] Z50J-1000001 to 1028999 monkey 75 [Frame No.] Z50J-1100001 to 1195595 monkey 78 [Frame No.] Z50J-1300017 to 1412278 monkey 78 [Frame No.] Z50J-1354719 to 1370528 monkey 81 [Frame No.] Z50J-1412384 to 1428713 monkey 81 [Frame No.] Z50J-1423514 to 1429113 monkey 82 [Frame No.] Z50J-1429116 to 1437095 monkey 83 [Frame No.] Z50J-1501051 to 1510400 monkey 85 [Frame No.] Z50J-1600008 to 1616092 monkey 88 [Frame No.] Z50J-1627459 to 1632802 monkey 88 Frame No.] Z50J-1627608 or later monkey 90 Frame No.] Z50J-1636201 or later monkey 92 Frame No.] Z50J-2000001 or later monkey 93 [Frame No.] Z50J-2100001 to 2114151 monkey 95 [Frame No.] Z50J-2200001 to 2299999 monkey 96 [Frame No.] Z50J-2300001 to 2306110 monkey 97 [Frame No.] Z50J-2400001 to 2499999 Monkey BAJA 91 [Frame No.] Z50J-1700001 to 1900805 Monkey BAJA 92 [Frame No.] Z50J-2000001 to 2006661 Monkey BAJA 93 Frame No.] Z50J-2100001 or later Monkey R 87 Frame No.] AB22-1000017 or later Monkey RT 88 [Frame No.] AB22-1007601 or later little cub 00 Frame No.] AA01-3000001 or later little cub 01 Frame No.] AA01-3300001 or later little cub 08 [Frame No.] AA01-4000001 to 4099999 little cub 14 [Frame No.] AA01-4100001 to 4199999 little cub 97 Frame No.] C50-4300001 or later little cub 98 Frame No.] C50-4400001 or later
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  3.8

  / 5

  (6 ทบทวน)

  1

  3

  2

  0

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  For Setting

  10 Sep 2015
  4.0
  I used it for solo of my car.
  As for goods, it is not possible without impossibility.
  There is no big difference between the price and others, and I chose this product because there was more stock than anything.
  More than anything BrandImage made by DAYTONA also has a mistake.
  I always use KITACO's in mass retailers but I think that there is no honest difference.
  ดูรายละเอียด
  ฉันใช้มันสำหรับโซโลของรถของฉัน
  สำหรับสินค้านั้นเป็นไปไม่ได้หากปราศจากความเป็นไปไม่ได้
  ราคากับสินค้าอื่นๆ ไม่ได้แตกต่างกันมาก และฉันเลือกผลิตภัณฑ์นี้เพราะมีสต็อกมากกว่าสิ่งใด
  มากกว่าสิ่งอื่นใด BrandImage ที่ทำโดย DAYTONA ก็มีข้อผิดพลาดเช่นกัน
  ฉันมักจะใช้ KITACO ในร้านค้าปลีกจำนวนมาก แต่ฉันคิดว่าไม่มีความแตกต่างที่ตรงไปตรงมา
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  From CUB 90's OEM 15 T to 16 T

  27 Jun 2015
  5.0
  It was attached to CUB 90.
  OEM changed from 15T to 16T.
  I was able to reduce the engine speed when cruising 60 km.
  Unless we stopped and started frequently like newspaper deliveries, I felt this was good even at OEM.
  Somewhat acceleration has slowed, but I am satisfied.

  Installation is simple.
  There is no need to remove the rear wheels, Chain's Length can also be kept intact.
  In Medium-sized Motorcycle and above, there is Case where Nut prescription Torque of Front sprocket is Large, desorption requires Impact wrench, but CUB can correspond with Double-end Wrench.
  Since it can be replaced easily, it seems that you can also use it properly for both regular riding and long distance Touring.

  It is inexpensive and can change the driving performance, so it seems that durability can be expected with Steel ☆ It was rated as X 5.
  ดูรายละเอียด
  มันถูกแนบมากับ CUB 90
  OEM เปลี่ยนจาก 15T เป็น 16T
  ฉันสามารถลดความเร็วรอบเครื่องยนต์ได้เมื่อขับไป 60 กม.
  เว้นแต่เราจะหยุดและเริ่มบ่อยเหมือนส่งหนังสือพิมพ์ ฉันรู้สึกว่าสิ่งนี้ดีแม้ใน OEM
  การเร่งความเร็วค่อนข้างช้า แต่ฉันพอใจ

  การติดตั้งทำได้ง่าย
  ไม่จำเป็นต้องถอดล้อหลัง สามารถเก็บความยาวของโซ่ไว้ได้
  ในรถจักรยานยนต์ขนาดกลางขึ้นไป มีกรณีที่แรงบิดกำหนดของน็อตของเฟืองหน้ามีขนาดใหญ่ การคายการดูดซับต้องใช้ประแจผลกระทบ แต่ CUB สามารถใช้ประแจปลายคู่ได้
  เนื่องจากสามารถเปลี่ยนได้ง่าย ดูเหมือนว่าคุณยังสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมสำหรับทั้งการขี่ปกติและ Touring ทางไกล

  มีราคาไม่แพงและสามารถเปลี่ยนประสิทธิภาพในการขับขี่ได้ ดังนั้นดูเหมือนว่าความทนทานสามารถคาดหวังได้ด้วย Steel ☆ ได้รับการจัดอันดับเป็น X 5
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Although the product of the other company was used until now, Mr. Daytona's thing was used this time.
  If it says frankly, it will not be so much different from an old sprocket.
  Mr. Daytona's thing is more expensive.
  There are no portions which

  27 Sep 2011
  3.0
  Although the product of the other company was used until now, Mr. Daytona's thing was used this time.
  If it says frankly, it will not be so much different from an old sprocket.
  Mr. Daytona's thing is more expensive.
  There are no portions which are hard to use for the product itself.
  It can be used ordinarily and can run in comfort.
  Since attachment is not different from an ordinary sprocket, either, daytona Brando is recommended at a favorite person.
  Since the person that what can be used ordinarily [ it is cheap and ] without Brando relations is good has cheaper one at the product of the other company, we recommend you there.
  ดูรายละเอียด
  แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นจะถูกนำมาใช้จนถึงขณะนี้ สิ่งของของนายเดย์โทนาก็ถูกใช้ไปในครั้งนี้
  ถ้าพูดตามตรงก็ไม่ต่างจากเฟืองตัวเก่ามากนัก
  ของนายเดย์โทน่าแพงกว่า
  ไม่มีส่วนที่ใช้งานยากสำหรับตัวผลิตภัณฑ์เอง
  ใช้งานได้ปกติและวิ่งได้อย่างสบาย
  เนื่องจากสิ่งที่แนบมาไม่ต่างจากเฟืองธรรมดา เดย์โทนาแบรนโดจึงเหมาะสำหรับบุคคลที่ชื่นชอบ
  เนื่องจากคนที่สามารถใช้ได้ตามปกติ [ ถูก และ ] ไม่มีความสัมพันธ์แบบแบรนโดนั้นดี มีราคาถูกกว่าที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น เราจึงแนะนำให้คุณไปที่นั่น
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  It purchased in order to raise a folio number.
  durable -- that's right, since it carries out and is not expensive to there, they are goods which we can recommend to you.

  27 Sep 2011
  4.0
  It purchased in order to raise a folio number.
  durable -- that's right, since it carries out and is not expensive to there, they are goods which we can recommend to you.
  ดูรายละเอียด
  ซื้อเพื่อเพิ่มจำนวนโฟลิโอ
  ทนทาน -- ถูกต้อง เนื่องจากใช้งานได้จริงและราคาไม่แพง จึงเป็นสินค้าที่เราแนะนำให้คุณได้
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  It attached speed UP16T.
  It is used for the SUPORO blanket of a kitaco, and adjustment of torque UP.
  (The product made from a kitaco is 12T.15T) It was . (normal is 14T).
  the product made from a daytona -- a few -- a price -- it is high.

  08 Nov 2010
  4.0
  It attached speed UP16T.
  It is used for the SUPORO blanket of a kitaco, and adjustment of torque UP.
  (The product made from a kitaco is 12T.15T) It was . (normal is 14T).
  the product made from a daytona -- a few -- a price -- it is high.
  ดูรายละเอียด
  มันแนบความเร็ว UP16T
  ใช้สำหรับผ้าห่ม SUPORO ของ kitaco และการปรับแรงบิดขึ้น
  (สินค้าที่ทำมาจากคิตาโกะคือ 12T.15T) มันคือ . (ปกติคือ 14T)
  ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเดย์โทนา -- ไม่กี่ -- ราคา -- มันสูง
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด