Lever, R. Steering Hunt 53175GR2000

  • รหัสสินค้า: 53175GR2000
    • NEW

฿543

คะแนนวีไบค์: +5 pt

ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
ถึง ThaiLand
เปลี่ยน
เลือกที่อยู่:
ThaiLand
ค่าจัดส่ง ฿100

จำนวน

สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

ใช้สำหรับรุ่น

ดูทั้งหมด
HONDA
Cabina 90 SCX90R 94 Cabina 90 SCX90R Cabina SCX50R 94 Cabina SCX50R ELITE E SB50PJ 88 ELITE E SB50PJ ELITE E SB50PK 89 ELITE E SB50PK ELITE E SB50PL 90 ELITE E SB50PL ELITE ES SB50J 88 ELITE ES SB50J EZ-9 92 Cub EZ90N EZ-9 93 Cub EZ90P EZ-9 94 Cub EZ90P EZ-9 95 Cub EZ90S PAL SB50H 87 PAL SB50H PAL SB50MH 87 PAL SB50MH PAL SB50MJ 88 PAL SB50MJ Vision NE50L 90 Vision NE50L Z50R 93 Z50R P Z50R 94 Z50R R Z50R 95 Z50R S Z50R 96 Z50R T Z50R 97 Z50R V Z50R 98 Z50R W JULIO 99 Julio NTS50X Giorno 92 Giorno SN50N Giorno 94 Giorno SN50R Giorno 95 Giorno SN50S Giorno 96 Giorno Special SN50T Giorno 97 Giorno Special SN50V Giorno 99 Giorno SN50X SUPER CUB 50 92 C50 N SUPER CUB 50 92 Cub 50 Business C50BN SUPER CUB 50 92 Cub 50 Custom C50CMN SUPER CUB 50 92 Cub 50 Deluxe C50DN SUPER CUB 50 92 Cub 50 Standard C50SN SUPER CUB 50 93 C50 P SUPER CUB 50 93 Cub 50 Custom C50CMP SUPER CUB 50 93 Cub 50 Deluxe C50DP SUPER CUB 50 93 Cub 50 Standard C50SP SUPER CUB 50 95 Cub 50 Business C50BS SUPER CUB 50 95 Cub 50 Deluxe C50DS SUPER CUB 50 95 Cub 50 Standard C50SS SUPER CUB 50 96 C50 T SUPER CUB 50 97 Cub 50 Business C50BV SUPER CUB 50 97 Cub 50 Custom C50CMV SUPER CUB 50 97 Cub 50 Deluxe C50DV SUPER CUB 50 97 Cub 50 Standard C50SV SUPER CUB70 92 Cub 70 Custom C70CMN SUPER CUB70 94 C70 CWR SUPER CUB70 95 Cub 70 Custom C70CMS SUPER CUB70 95 Cub 70 Deluxe C70DS SUPER CUB70 97 Cub 70 Custom C70CMV SUPER CUB70 97 Cub 70 Deluxe C70DV SUPER CUB 90 92 Cub 90 Custom C90CMN SUPER CUB 90 92 Cub 90 Deluxe C90DN SUPER CUB 90 93 C90 MP SUPER CUB 90 93 C90 P SUPER CUB 90 93 Cub 90 Custom C90CMP SUPER CUB 90 93 Cub 90 Deluxe C90DP SUPER CUB 90 94 C90 CWR SUPER CUB 90 95 Cub 90 Custom C90CMS SUPER CUB 90 95 Cub 90 Deluxe C90DS SUPER CUB 90 97 C90 CWV SUPER CUB 90 97 Cub 90 Custom C90CMV SUPER CUB 90 97 Cub 90 Deluxe C90DV SUPER CUB 90 98 Cub 90 Standard C90STW SUPER CUB 90 99 Cub 90 Standard C90STX TACT 96 Tact Stand-up SZ50T TACT 96 Tact SZ50T DAX 88 DAX ST50J DAX 89 DAX ST50K DAX 89 DAX ST70K DAX 90 DAX ST50L DAX 92 DAX ST50N DAX 92 DAX ST70N DAX 94 DAX ST50R DAX 94 DAX ST70R DAX 95 DAX ST50S DAX 96 DAX ST70T BROAD 95 Broad SCX50S BROAD 90 95 Broad 90 SCX90S CUB press 50 88 Press Cub 50 Deluxe C50BNDJ CUB press 50 88 Press Cub 50 Standard C50BNJ CUB press 50 89 Press Cub 50 Deluxe C50BNDK CUB press 50 89 Press Cub 50 Standard C50BNK CUB press 50 92 Press Cub 50 Deluxe C50BNDN CUB press 50 92 Press Cub 50 Standard C50BNN CUB press 50 93 Press Cub 50 Deluxe C50BNDP CUB press 50 93 Press Cub 50 Standard C50BNP CUB press 50 95 Press Cub 50 Deluxe C50BNDS CUB press 50 95 Press Cub 50 Standard C50BNS CUB press 50 97 Press Cub 50 Deluxe C50BNDV CUB press 50 97 Press Cub 50 Standard C50BNV LIVE DIO 94 Live DIO SK50MR LIVE DIO 95 Live DIO Cesta SK50MS LIVE DIO 95 Live DIO SK50MS LIVE DIO 96 Live DIO SK50MT LIVE DIOSR 96 DIO SR SK50MT LIVE DIOSR 97 DIO SR SK50MV Chaly CF50D 83 Chaly CF50D
แสดงเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

คุณสมบัติ

หมายเลขชิ้นส่วน:53175-GR2-000
ทางเลือกหมายเลขชิ้นส่วน:53175-GR2-010

คำอธิบาย

* สินค้ารายการนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก ส่งคืน หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังการสั่งซื้อได้

คำเตือน

*ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพ การรวมเข้ากับยานพาหนะอื่น ฯลฯ ผู้ผลิตอาจใช้ชิ้นส่วนที่แตกต่างจากที่ใช้เมื่อผลิตภัณฑ์ออกครั้งแรกเป็นชิ้นส่วนทดแทน (ส่วนรวม).
*ผู้ผลิตถือว่าชิ้นส่วนนั้นเทียบเท่ากับอะไหล่แท้ ดังนั้นแม้คุณจะสั่งซื้อหมายเลขชิ้นส่วนเก่า ก็อาจถูกเปลี่ยนเป็นอะไหล่ทดแทนโดยอัตโนมัติ (ส่วนรวม).

ใช้สำหรับรุ่น

HONDA
Cabina 90 SCX90R 94 Cabina 90 SCX90R Cabina SCX50R 94 Cabina SCX50R ELITE E SB50PJ 88 ELITE E SB50PJ ELITE E SB50PK 89 ELITE E SB50PK ELITE E SB50PL 90 ELITE E SB50PL ELITE ES SB50J 88 ELITE ES SB50J EZ-9 92 Cub EZ90N EZ-9 93 Cub EZ90P EZ-9 94 Cub EZ90P EZ-9 95 Cub EZ90S PAL SB50H 87 PAL SB50H PAL SB50MH 87 PAL SB50MH PAL SB50MJ 88 PAL SB50MJ Vision NE50L 90 Vision NE50L Z50R 93 Z50R P Z50R 94 Z50R R Z50R 95 Z50R S Z50R 96 Z50R T Z50R 97 Z50R V Z50R 98 Z50R W JULIO 99 Julio NTS50X Giorno 92 Giorno SN50N Giorno 94 Giorno SN50R Giorno 95 Giorno SN50S Giorno 96 Giorno Special SN50T Giorno 97 Giorno Special SN50V Giorno 99 Giorno SN50X SUPER CUB 50 92 C50 N SUPER CUB 50 92 Cub 50 Business C50BN SUPER CUB 50 92 Cub 50 Custom C50CMN SUPER CUB 50 92 Cub 50 Deluxe C50DN SUPER CUB 50 92 Cub 50 Standard C50SN SUPER CUB 50 93 C50 P SUPER CUB 50 93 Cub 50 Custom C50CMP SUPER CUB 50 93 Cub 50 Deluxe C50DP SUPER CUB 50 93 Cub 50 Standard C50SP SUPER CUB 50 95 Cub 50 Business C50BS SUPER CUB 50 95 Cub 50 Deluxe C50DS SUPER CUB 50 95 Cub 50 Standard C50SS SUPER CUB 50 96 C50 T SUPER CUB 50 97 Cub 50 Business C50BV SUPER CUB 50 97 Cub 50 Custom C50CMV SUPER CUB 50 97 Cub 50 Deluxe C50DV SUPER CUB 50 97 Cub 50 Standard C50SV SUPER CUB70 92 Cub 70 Custom C70CMN SUPER CUB70 94 C70 CWR SUPER CUB70 95 Cub 70 Custom C70CMS SUPER CUB70 95 Cub 70 Deluxe C70DS SUPER CUB70 97 Cub 70 Custom C70CMV SUPER CUB70 97 Cub 70 Deluxe C70DV SUPER CUB 90 92 Cub 90 Custom C90CMN SUPER CUB 90 92 Cub 90 Deluxe C90DN SUPER CUB 90 93 C90 MP SUPER CUB 90 93 C90 P SUPER CUB 90 93 Cub 90 Custom C90CMP SUPER CUB 90 93 Cub 90 Deluxe C90DP SUPER CUB 90 94 C90 CWR SUPER CUB 90 95 Cub 90 Custom C90CMS SUPER CUB 90 95 Cub 90 Deluxe C90DS SUPER CUB 90 97 C90 CWV SUPER CUB 90 97 Cub 90 Custom C90CMV SUPER CUB 90 97 Cub 90 Deluxe C90DV SUPER CUB 90 98 Cub 90 Standard C90STW SUPER CUB 90 99 Cub 90 Standard C90STX TACT 96 Tact Stand-up SZ50T TACT 96 Tact SZ50T DAX 88 DAX ST50J DAX 89 DAX ST50K DAX 89 DAX ST70K DAX 90 DAX ST50L DAX 92 DAX ST50N DAX 92 DAX ST70N DAX 94 DAX ST50R DAX 94 DAX ST70R DAX 95 DAX ST50S DAX 96 DAX ST70T BROAD 95 Broad SCX50S BROAD 90 95 Broad 90 SCX90S CUB press 50 88 Press Cub 50 Deluxe C50BNDJ CUB press 50 88 Press Cub 50 Standard C50BNJ CUB press 50 89 Press Cub 50 Deluxe C50BNDK CUB press 50 89 Press Cub 50 Standard C50BNK CUB press 50 92 Press Cub 50 Deluxe C50BNDN CUB press 50 92 Press Cub 50 Standard C50BNN CUB press 50 93 Press Cub 50 Deluxe C50BNDP CUB press 50 93 Press Cub 50 Standard C50BNP CUB press 50 95 Press Cub 50 Deluxe C50BNDS CUB press 50 95 Press Cub 50 Standard C50BNS CUB press 50 97 Press Cub 50 Deluxe C50BNDV CUB press 50 97 Press Cub 50 Standard C50BNV LIVE DIO 94 Live DIO SK50MR LIVE DIO 95 Live DIO Cesta SK50MS LIVE DIO 95 Live DIO SK50MS LIVE DIO 96 Live DIO SK50MT LIVE DIOSR 96 DIO SR SK50MT LIVE DIOSR 97 DIO SR SK50MV Chaly CF50D 83 Chaly CF50D
แสดงเพิ่มเติม

ทบทวน

สินค้าที่ดูก่อนหน้า

มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

สินค้าแนะนำ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าแนะนำ

สินค้าที่ดูล่าสุด