CapCOMP.,Radiator 19045GBF700

  • รหัสสินค้า: 19045GBF700
    • NEW

฿1,300

คะแนนวีไบค์: +26 pt

ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
ถึง ThaiLand
เปลี่ยน
เลือกที่อยู่:
ThaiLand
ค่าจัดส่ง ฿100

จำนวน

สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

ใช้สำหรับรุ่น

ดูทั้งหมด
HONDA
CBR1100XX SUPERBLACKBIRD 97 Super Blackbird CBR1100XXV CBR1100XX SUPERBLACKBIRD 98 Super Blackbird CBR1100XXW CBR600F 00 CBR600F Y CBR600F 01 CBR600F 1 CBR600F 01 CBR600F Special Edition CBR600FS1 CBR600F 01 CBR600F VR Special CBR600FR1 CBR600F 01 CBR600F4 1 CBR600F 02 CBR600F 2 CBR600F 02 CBR600F Special Edition CBR600FS2 CBR600F 02 CBR600F VR Special CBR600FR2 CBR600F 02 CBR600F4 2 CBR600F 02 CBR600F4i CBR600FR2 CBR600F 03 CBR600F 3 CBR600F 03 CBR600F4 3 CBR600F 04 CBR600F 4 CBR600F 04 CBR600F4 4 CBR600F 97 CBR600F V CBR600F 98 CBR600F W CBR600F 99 CBR600F X CBR900RRFire blade 00 Fireblade CBR900RRY CBR900RRFire blade 01 Fireblade CBR900RR1 CBR900RRFire blade 98 CBR900RR W CBR900RRFire blade 98 FIRE BLADE CBR900RRW CBR900RRFire blade 98 Fireblade CBR900RRW CBR900RRFire blade 99 CBR900RR X CBR900RRFire blade 99 Fireblade CBR900RRX CBR929RRFire blade 00 CBR929RR CBR900RRY CBR929RRFire blade 01 CBR929RR CBR900RR1 CR125R 00 CR125R Y CR125R 02 CR125R 2 CR125R 03 CR125R 3 CR125R 06 CR125R 6 CR125R 07 CR125R 7 CR125R 94 CR125R R CR125R 95 CR125R S CR125R 96 CR125R T CR125R 97 CR125R V CR125R 98 CR125R W CR125R 99 CR125R X CR250 00 CR250R Y CR250 01 CR250R 1 CR250 02 CR250R 2 CR250 03 CR250R 3 CR250 04 CR250R 4 CR250 05 CR250R 5 CR250 06 CR250R 6 CR250 07 CR250R 7 CR250 94 CR250R R CR250 95 CR250R S CR250 96 CR250R T CR250 97 CR250R V CR250 98 CR250R W CR250 99 CR250R X CR500 00 CR500R Y CR500 94 CR500R R CR500 95 CR500R S CR500 96 CR500R T CR500 97 CR500R V CR500 98 CR500R W CR500 99 CR500R X CR80R/RII 00 CR80R Y CR80R/RII 00 CR80RB Y CR80R/RII 01 CR80R 1 CR80R/RII 02 CR80R 2 CR80R/RII 02 CR80R2 CR80RB2 CR80R/RII 02 CR80RB 2 CR80R/RII 94 CR80R R CR80R/RII 95 CR80R S CR80R/RII 96 CR80R T CR80R/RII 97 CR80R V CR80R/RII 97 CR80R2 CR80RBV CR80R/RII 97 CR80RB V CR80R/RII 98 CR80R W CR80R/RII 99 CR80R X CR85R/RII 03 CR85RB 3 CR85R/RII 04 CR85R 4 CR85R/RII 04 CR85RB 4 CR85R/RII 05 CR85R 5 CR85R/RII 05 CR85R5 CR85R/RII 05 CR85RB5 CR85R/RII 06 CR85R 6 CR85R/RII 06 CR85RB 6 CR85R/RII 07 CR85R 7 CRF450R 03 CRF450R 3 VFR800 00 INTERCEPTOR VFR800FIY VFR800 00 VFR 800FIY VFR800 01 INTERCEPTOR VFR800FI1 VFR800 01 VFR 800FI1 VFR800 98 INTERCEPTOR VFR800FIW VFR800 98 VFR 800FIW VFR800 99 INTERCEPTOR VFR800FIX VFR800 99 VFR 800FIX VTR1000FVTR1000F FIRESTORM 00 FireStorm VTR1000FY VTR1000FVTR1000F FIRESTORM 01 FireStorm VTR1000F1 VTR1000FVTR1000F FIRESTORM 02 FireStorm VTR1000F2 VTR1000FVTR1000F FIRESTORM 97 FireStorm VTR1000FV VTR1000FVTR1000F FIRESTORM 98 FireStorm VTR1000FW VTR1000FVTR1000F FIRESTORM 99 FireStorm VTR1000FX VTR1000SP 00 RC51 RVT1000RY VTR1000SP 00 RC51 VTR1000SPY VTR1000SP 00 VTR1000 SP-1 VTR1000SPY VTR1000SP 01 RC51 RVT1000R1 VTR1000SP 01 RC51 VTR1000SP1 VTR1000SP 01 VTR1000 SP-1 VTR1000SP1 VTX1800 02 VTX1800C 2 VTX1800 03 VTX1800C 3 VTX1800 04 VTX1800C 4 XL1000V VARADERO 00 Varadero XL1000VY XL1000V VARADERO 01 Varadero XL1000V1 XL1000V VARADERO 99 Varadero XL1000VX GOLD WING 01 Gold Wing GL1800A1 GOLD WING 02 Gold Wing GL1800A2 GOLD WING 03 Gold Wing GL1800A3 GOLD WING 04 Gold Wing GL18004 GOLD WING 04 Gold Wing GL1800A4 SHADOW Aero (VT1100) 00 Shadow VT1100C2Y SHADOW Aero (VT1100) 01 Shadow VT1100C21 SHADOW Aero (VT1100) 02 Shadow VT1100C22 SHADOW Aero (VT1100) 03 Shadow VT1100C23 SHADOW Aero (VT1100) 04 Shadow VT1100C24 SHADOW Aero (VT750C) 00 Shadow Aero VT750C2Y SHADOW Aero (VT750C) 97 Shadow Aero VT750C2V SHADOW Aero (VT750C) 98 Shadow Aero VT750C2W SHADOW Aero (VT750C) 99 Shadow Aero VT750C2X SHADOW400 01 Shadow 400 NV400C1 SHADOW400 01 Shadow 400 NV400C21 SHADOW400 03 Shadow 400 NV400C23 SHADOW400 03 Shadow 400 NV400C3 SHADOW400 97 Shadow 400 NV400C2V SHADOW400 98 Shadow 400 NV400C2W SHADOW400 99 Shadow 400 NV400C2X SHADOW400 99 Shadow 400 NV400CX SHADOW600 00 Shadow VLX Deluxe VT600CDY SHADOW600 00 Shadow VLX VT600CY SHADOW600 01 Shadow VLX Deluxe VT600CD1 SHADOW600 01 Shadow VLX VT600C1 SHADOW600 02 Shadow VLX VT600C2 SHADOW600 03 Shadow VLX VT600C3 SHADOW600 97 Shadow VLX VT600CDV SHADOW600 97 Shadow VT600CV SHADOW600 98 Shadow VLX VT600CDW SHADOW600 98 Shadow VT600CW SHADOW600 99 Shadow VLX VT600CD2X SHADOW600 99 Shadow VLX VT600CDX SHADOW600 99 Shadow VT600CX SHADOW750 00 Shadow Deluxe VT600CD2Y SHADOW750 00 Shadow VT750CY SHADOW750 01 Shadow 750 NV750C1 SHADOW750 01 Shadow 750 NV750C21 SHADOW750 01 Shadow Aero VT750C21 SHADOW750 97 Shadow 750 NV750C2V SHADOW750 97 Shadow VT750CV SHADOW750 98 Shadow 750 NV750C2W SHADOW750 98 Shadow VT750CW SHADOW750 99 Shadow 750 NV750C2X SHADOW750 99 Shadow 750 NV750CX SHADOW750 99 Shadow VT750CX Silver wing400 02 Silver Wing FJS4002 Silver wing600 01 Silver Wing FJS6001 Silver wing600 02 Silver Wing FJS6002 Silver wing600 02 SILVER WING FSC6002 CB400 SUPERHAWKIII 00 Super Hawk VTR1000FY CB400 SUPERHAWKIII 01 Super Hawk VTR1000F1 CB400 SUPERHAWKIII 02 Super Hawk VTR1000F2 CB400 SUPERHAWKIII 98 Super Hawk VTR1000FW CB400 SUPERHAWKIII 99 Super Hawk VTR1000FX STEED400 01 Steed VLX NV400CB1 STEED400 98 Steed VLS NV400CSW STEED400 98 Steed VLX NV400CBW
แสดงเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

คุณสมบัติ

หมายเลขชิ้นส่วน:19045-GBF-700
หมายเลขชิ้นส่วนสำรอง:19045-MZ1-621

คำอธิบาย

* สินค้ารายการนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก ส่งคืน หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังการสั่งซื้อได้

คำเตือน

*ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพ การรวมเข้ากับยานพาหนะอื่น ฯลฯ ผู้ผลิตอาจใช้ชิ้นส่วนที่แตกต่างจากที่ใช้เมื่อผลิตภัณฑ์ออกครั้งแรกเป็นชิ้นส่วนทดแทน (ส่วนรวม).
*ผู้ผลิตถือว่าชิ้นส่วนนั้นเทียบเท่ากับอะไหล่แท้ ดังนั้นแม้คุณจะสั่งซื้อหมายเลขชิ้นส่วนเก่า ก็อาจถูกเปลี่ยนเป็นอะไหล่ทดแทนโดยอัตโนมัติ (ส่วนรวม).

ใช้สำหรับรุ่น

HONDA
CBR1100XX SUPERBLACKBIRD 97 Super Blackbird CBR1100XXV CBR1100XX SUPERBLACKBIRD 98 Super Blackbird CBR1100XXW CBR600F 00 CBR600F Y CBR600F 01 CBR600F 1 CBR600F 01 CBR600F Special Edition CBR600FS1 CBR600F 01 CBR600F VR Special CBR600FR1 CBR600F 01 CBR600F4 1 CBR600F 02 CBR600F 2 CBR600F 02 CBR600F Special Edition CBR600FS2 CBR600F 02 CBR600F VR Special CBR600FR2 CBR600F 02 CBR600F4 2 CBR600F 02 CBR600F4i CBR600FR2 CBR600F 03 CBR600F 3 CBR600F 03 CBR600F4 3 CBR600F 04 CBR600F 4 CBR600F 04 CBR600F4 4 CBR600F 97 CBR600F V CBR600F 98 CBR600F W CBR600F 99 CBR600F X CBR900RRFire blade 00 Fireblade CBR900RRY CBR900RRFire blade 01 Fireblade CBR900RR1 CBR900RRFire blade 98 CBR900RR W CBR900RRFire blade 98 FIRE BLADE CBR900RRW CBR900RRFire blade 98 Fireblade CBR900RRW CBR900RRFire blade 99 CBR900RR X CBR900RRFire blade 99 Fireblade CBR900RRX CBR929RRFire blade 00 CBR929RR CBR900RRY CBR929RRFire blade 01 CBR929RR CBR900RR1 CR125R 00 CR125R Y CR125R 02 CR125R 2 CR125R 03 CR125R 3 CR125R 06 CR125R 6 CR125R 07 CR125R 7 CR125R 94 CR125R R CR125R 95 CR125R S CR125R 96 CR125R T CR125R 97 CR125R V CR125R 98 CR125R W CR125R 99 CR125R X CR250 00 CR250R Y CR250 01 CR250R 1 CR250 02 CR250R 2 CR250 03 CR250R 3 CR250 04 CR250R 4 CR250 05 CR250R 5 CR250 06 CR250R 6 CR250 07 CR250R 7 CR250 94 CR250R R CR250 95 CR250R S CR250 96 CR250R T CR250 97 CR250R V CR250 98 CR250R W CR250 99 CR250R X CR500 00 CR500R Y CR500 94 CR500R R CR500 95 CR500R S CR500 96 CR500R T CR500 97 CR500R V CR500 98 CR500R W CR500 99 CR500R X CR80R/RII 00 CR80R Y CR80R/RII 00 CR80RB Y CR80R/RII 01 CR80R 1 CR80R/RII 02 CR80R 2 CR80R/RII 02 CR80R2 CR80RB2 CR80R/RII 02 CR80RB 2 CR80R/RII 94 CR80R R CR80R/RII 95 CR80R S CR80R/RII 96 CR80R T CR80R/RII 97 CR80R V CR80R/RII 97 CR80R2 CR80RBV CR80R/RII 97 CR80RB V CR80R/RII 98 CR80R W CR80R/RII 99 CR80R X CR85R/RII 03 CR85RB 3 CR85R/RII 04 CR85R 4 CR85R/RII 04 CR85RB 4 CR85R/RII 05 CR85R 5 CR85R/RII 05 CR85R5 CR85R/RII 05 CR85RB5 CR85R/RII 06 CR85R 6 CR85R/RII 06 CR85RB 6 CR85R/RII 07 CR85R 7 CRF450R 03 CRF450R 3 VFR800 00 INTERCEPTOR VFR800FIY VFR800 00 VFR 800FIY VFR800 01 INTERCEPTOR VFR800FI1 VFR800 01 VFR 800FI1 VFR800 98 INTERCEPTOR VFR800FIW VFR800 98 VFR 800FIW VFR800 99 INTERCEPTOR VFR800FIX VFR800 99 VFR 800FIX VTR1000FVTR1000F FIRESTORM 00 FireStorm VTR1000FY VTR1000FVTR1000F FIRESTORM 01 FireStorm VTR1000F1 VTR1000FVTR1000F FIRESTORM 02 FireStorm VTR1000F2 VTR1000FVTR1000F FIRESTORM 97 FireStorm VTR1000FV VTR1000FVTR1000F FIRESTORM 98 FireStorm VTR1000FW VTR1000FVTR1000F FIRESTORM 99 FireStorm VTR1000FX VTR1000SP 00 RC51 RVT1000RY VTR1000SP 00 RC51 VTR1000SPY VTR1000SP 00 VTR1000 SP-1 VTR1000SPY VTR1000SP 01 RC51 RVT1000R1 VTR1000SP 01 RC51 VTR1000SP1 VTR1000SP 01 VTR1000 SP-1 VTR1000SP1 VTX1800 02 VTX1800C 2 VTX1800 03 VTX1800C 3 VTX1800 04 VTX1800C 4 XL1000V VARADERO 00 Varadero XL1000VY XL1000V VARADERO 01 Varadero XL1000V1 XL1000V VARADERO 99 Varadero XL1000VX GOLD WING 01 Gold Wing GL1800A1 GOLD WING 02 Gold Wing GL1800A2 GOLD WING 03 Gold Wing GL1800A3 GOLD WING 04 Gold Wing GL18004 GOLD WING 04 Gold Wing GL1800A4 SHADOW Aero (VT1100) 00 Shadow VT1100C2Y SHADOW Aero (VT1100) 01 Shadow VT1100C21 SHADOW Aero (VT1100) 02 Shadow VT1100C22 SHADOW Aero (VT1100) 03 Shadow VT1100C23 SHADOW Aero (VT1100) 04 Shadow VT1100C24 SHADOW Aero (VT750C) 00 Shadow Aero VT750C2Y SHADOW Aero (VT750C) 97 Shadow Aero VT750C2V SHADOW Aero (VT750C) 98 Shadow Aero VT750C2W SHADOW Aero (VT750C) 99 Shadow Aero VT750C2X SHADOW400 01 Shadow 400 NV400C1 SHADOW400 01 Shadow 400 NV400C21 SHADOW400 03 Shadow 400 NV400C23 SHADOW400 03 Shadow 400 NV400C3 SHADOW400 97 Shadow 400 NV400C2V SHADOW400 98 Shadow 400 NV400C2W SHADOW400 99 Shadow 400 NV400C2X SHADOW400 99 Shadow 400 NV400CX SHADOW600 00 Shadow VLX Deluxe VT600CDY SHADOW600 00 Shadow VLX VT600CY SHADOW600 01 Shadow VLX Deluxe VT600CD1 SHADOW600 01 Shadow VLX VT600C1 SHADOW600 02 Shadow VLX VT600C2 SHADOW600 03 Shadow VLX VT600C3 SHADOW600 97 Shadow VLX VT600CDV SHADOW600 97 Shadow VT600CV SHADOW600 98 Shadow VLX VT600CDW SHADOW600 98 Shadow VT600CW SHADOW600 99 Shadow VLX VT600CD2X SHADOW600 99 Shadow VLX VT600CDX SHADOW600 99 Shadow VT600CX SHADOW750 00 Shadow Deluxe VT600CD2Y SHADOW750 00 Shadow VT750CY SHADOW750 01 Shadow 750 NV750C1 SHADOW750 01 Shadow 750 NV750C21 SHADOW750 01 Shadow Aero VT750C21 SHADOW750 97 Shadow 750 NV750C2V SHADOW750 97 Shadow VT750CV SHADOW750 98 Shadow 750 NV750C2W SHADOW750 98 Shadow VT750CW SHADOW750 99 Shadow 750 NV750C2X SHADOW750 99 Shadow 750 NV750CX SHADOW750 99 Shadow VT750CX Silver wing400 02 Silver Wing FJS4002 Silver wing600 01 Silver Wing FJS6001 Silver wing600 02 Silver Wing FJS6002 Silver wing600 02 SILVER WING FSC6002 CB400 SUPERHAWKIII 00 Super Hawk VTR1000FY CB400 SUPERHAWKIII 01 Super Hawk VTR1000F1 CB400 SUPERHAWKIII 02 Super Hawk VTR1000F2 CB400 SUPERHAWKIII 98 Super Hawk VTR1000FW CB400 SUPERHAWKIII 99 Super Hawk VTR1000FX STEED400 01 Steed VLX NV400CB1 STEED400 98 Steed VLS NV400CSW STEED400 98 Steed VLX NV400CBW
แสดงเพิ่มเติม

ทบทวน

สินค้าที่ดูก่อนหน้า

มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

สินค้าแนะนำ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าแนะนำ

สินค้าที่ดูล่าสุด