Boots Chiaripa EN650AGF 49006-1088

 • รหัสสินค้า: 49006-1088

  ฿322

  คะแนนวีไบค์: +3 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  KAWASAKI
  Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (F-7) Front Brake model_code:LAF as_required:2 Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (F-7) Front Brake model_code:L9F as_required:2 Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (F-7) Front Brake model_code:L8F as_required:2 Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (F-7) Front Brake model_code:L7F as_required:2 Z650 22 ER650 KNFAN (44) Front brake model_code:KNFAN as_required:2 Z650 20 ER650 KLF (44) Front brake model_code:KLF as_required:2 Z650 17-19 ER650 HHF/HJF/HKF (44) Front Brake model_code:HKF as_required:2 Z650 17-19 ER650 HHF/HJF/HKF (44) Front Brake model_code:HJF as_required:2 Z650 17-19 ER650 HHF/HJF/HKF (44) Front Brake model_code:HHF as_required:2 Z400 21-22 ER400 DMFNN/DNFNN (46) Rear Brake model_code:DNFNN as_required:1 Z400 21-22 ER400 DMFNN/DNFNN (46) Rear brake model_code:DMFNN as_required:1 Z400 21-22 ER400 DMFNN/DNFNN (44) Front Brake model_code:DNFNN as_required:1 Z400 21-22 ER400 DMFNN/DNFNN (44) Front brake model_code:DMFNN as_required:1 Z400 21 ER400 DMFNN (46) Rear brake model_code:DMFNN as_required:1 Z400 21 ER400 DMFNN (44) Front brake model_code:DMFNN as_required:1 Z400 19-20 ER400 DKF/DLF (46) Rear Brake model_code:DLF as_required:1 Z400 19-20 ER400 DKF/DLF (46) Rear Brake model_code:DKF as_required:1 Z400 19-20 ER400 DKF/DLF (44) Front Brake model_code:DLF as_required:1 Z400 19-20 ER400 DKF/DLF (44) Front Brake model_code:DKF as_required:1 Z400 19 ER400 DKF (46) Rear Brake model_code:DKF as_required:1 Z400 19 ER400 DKF (44) Front brake model_code:DKF as_required:1 Z250SL 16-17 BR250 (40) Rear Brake EGF/EHF model_code:EHF as_required:1 Z250SL 16-17 BR250 (40) Rear Brake EGF/EHF model_code:EGF as_required:1 Z250SL 16-17 BR250 (38) Front Brake EGF/EHF model_code:EHF as_required:1 Z250SL 16-17 BR250 (38) Front Brake EGF/EHF model_code:EGF as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (42) Rear Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DHFA as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (42) Rear Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DHF as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (42) Rear Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DGF as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (42) Rear Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DFF as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (40) Front Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DHFA as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (40) Front Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DHF as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (40) Front Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DGF as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (40) Front Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DFF as_required:1 Z250 22 ER250 ENFNN (46) Rear Brake model_code:ENFNN as_required:1 Z250 22 ER250 ENFNN (44) Front Brake model_code:ENFNN as_required:1 Z250 21 ER250 EMFNN (46) Rear brake model_code:EMFNN as_required:1 Z250 21 ER250 EMFNN (44) Front brake model_code:EMFNN as_required:1 Z250 19-20 ER250 EKF/ELF (46) Rear Brake model_code:ELF as_required:1 Z250 19-20 ER250 EKF/ELF (46) Rear Brake model_code:EKF as_required:1 Z250 19-20 ER250 EKF/ELF (44) Front Brake model_code:ELF as_required:1 Z250 19-20 ER250 EKF/ELF (44) Front Brake model_code:EKF as_required:1 Z250 19 ER250 EKF (46) Rear Brake model_code:EKF as_required:1 Z250 19 ER250 EKF (44) Front brake model_code:EKF as_required:1 Z250 13-14 ER250 CDF/CDS/CEF (45) rear brake model_code:CEF as_required:1 Z250 13-14 ER250 CDF/CDS/CEF (45) rear brake model_code:CDS as_required:1 Z250 13-14 ER250 CDF/CDS/CEF (45) rear brake model_code:CDF as_required:1 Z250 13-14 ER250 CDF/CDS/CEF (43) Front Brake model_code:CEF as_required:1 Z250 13-14 ER250 CDF/CDS/CEF (43) Front Brake model_code:CDS as_required:1 Z250 13-14 ER250 CDF/CDS/CEF (43) Front Brake model_code:CDF as_required:1 Z125 PRO 21 BR125 (35) Rear brake HMFNN model_code:HMFNN as_required:1 Z125 PRO 21 BR125 (33) front brake HMFNN model_code:HMFNN as_required:1 Z125 PRO 20 BR125 (35) Rear brake HLF model_code:HLF as_required:1 Z125 PRO 20 BR125 (33) Front Brake HLF model_code:HLF as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (35) Rear Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HKFA as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (35) Rear Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HKF as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (35) Rear Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HJFA as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (35) Rear Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HJF as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (33) Front Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HKFA as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (33) Front Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HKF as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (33) Front Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HJFA as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (33) Front Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HJF as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (35) Rear Brake HGF/HGF/HHF/HHF model_code:HHFA as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (35) Rear Brake HGF/HGF/HHF/HHF model_code:HHF as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (35) Rear Brake HGF/HGF/HHF/HHF model_code:HGFA as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (35) Rear Brake HGF/HGF/HHF/HHF model_code:HGF as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (33) Front Brake HGF/HGF/HHF/HF model_code:HHFA as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (33) Front Brake HGF/HGF/HHF/HF model_code:HHF as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (33) Front Brake HGF/HGF/HHF/HF model_code:HGFA as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (33) Front Brake HGF/HGF/HHF/HF model_code:HGF as_required:1 Z125 PRO 16-16 BR125 (35) Rear Brake HGF/HGF model_code:HGFA as_required:1 Z125 PRO 16-16 BR125 (35) Rear Brake HGF/HGF model_code:HGF as_required:1 Z125 PRO 16-16 BR125 (33) Front Brake HGF/HGF model_code:HGFA as_required:1 Z125 PRO 16-16 BR125 (33) Front Brake HGF/HGF model_code:HGF as_required:1 W800 STREET 22 EJ800 FNFNN (43) Rear Brake model_code:FNFNN as_required:1 W800 STREET 21 EJ800 BMFNN (43) Rear Brake model_code:BMFNN as_required:1 W800 STREET 19-20 EJ800 BKF/BLF (43) Rear Brake model_code:BLF as_required:1 W800 STREET 19-20 EJ800 BKF/BLF (43) Rear Brake model_code:BKF as_required:1 W800 CAFE 22 EJ800 GNFNN (43) Rear Brake model_code:GNFNN as_required:1 W800 CAFE 21 EJ800 CMFNN (43) Rear Brake model_code:CMFNN as_required:1 W800 CAFE 19-20 EJ800 CKF/CLF (43) Rear Brake model_code:CLF as_required:1 W800 CAFE 19-20 EJ800 CKF/CLF (43) Rear Brake model_code:CKF as_required:1 W800 22 EJ800 ENFNN (43) Rear Brake model_code:ENFNN as_required:1 W800 21 EJ800 DMFNN (43) Rear Brake model_code:DMFNN as_required:1 W800 20 EJ800 DLF (43) Rear Brake model_code:DLF as_required:1 VULCAN S ABS 17 EN650 DHF (43) front brake model_code:DHFA as_required:1 VULCAN S ABS 16 EN650 BGF (43) Front brake model_code:BGF as_required:1 VULCAN S 21 EN650 GMFAN (44) Front brake model_code:GMFAN as_required:1 VULCAN S 19-20 EN650 GKF/GKFA/GLFA (44) Front Brake model_code:GLFA as_required:1 VULCAN S 19-20 EN650 GKF/GKFA/GLFA (44) Front Brake model_code:GKFA as_required:1 VULCAN S 19-20 EN650 GKF/GKFA/GLFA (44) Front Brake model_code:GKF as_required:1 VULCAN S 17 EN650 (42) Front Brake CHF model_code:CHF as_required:1 VULCAN S 16 EN650 (42) Front Brake AGF model_code:AGF as_required:1 VERSYS-X 250 TOURER 20 KLE250 BLFA/BLFB (43) Rear Brake model_code:BLFB as_required:1 VERSYS-X 250 TOURER 20 KLE250 BLFA/BLFB (43) Rear Brake model_code:BLFA as_required:1 VERSYS-X 250 TOURER 20 KLE250 (41) Front Brake BLFA/BLFB model_code:BLFB as_required:1 VERSYS-X 250 TOURER 20 KLE250 (41) Front Brake BLFA/BLFB model_code:BLFA as_required:1 VERSYS-X 250 ABS 17 KLE250 DHF (43) Rear Brake model_code:DHF as_required:1 VERSYS-X 250 ABS 17 KLE250 BHF (43) Rear Brake model_code:BHF as_required:1 VERSYS-X 250 ABS 17 KLE250 (41) Front Brake DHF model_code:DHF as_required:1 VERSYS-X 250 ABS 17 KLE250 (41) Front Brake BHF model_code:BHF as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA (43) Rear Brake model_code:BKFA as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA (43) Rear Brake model_code:BKF as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA (43) Rear Brake model_code:BJFA as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA (43) Rear Brake model_code:BJF as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA (43) Rear Brake model_code:BHF as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 (41) Front Brake BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA model_code:BKFA as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 (41) Front Brake BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA model_code:BKF as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 (41) Front Brake BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA model_code:BJFA as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 (41) Front Brake BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA model_code:BJF as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 (41) Front Brake BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA model_code:BHF as_required:1 VERSYS-X 250 17-18 KLE250 DHF/DJF/DJFA (43) Rear Brake model_code:DJFA as_required:1 VERSYS-X 250 17-18 KLE250 DHF/DJF/DJFA (43) Rear Brake model_code:DJF as_required:1 VERSYS-X 250 17-18 KLE250 DHF/DJF/DJFA (43) Rear Brake model_code:DHF as_required:1 VERSYS-X 250 17-18 KLE250 (41) Front Brake DHF/DJF/DJFA model_code:DJFA as_required:1 VERSYS-X 250 17-18 KLE250 (41) Front Brake DHF/DJF/DJFA model_code:DJF as_required:1 VERSYS-X 250 17-18 KLE250 (41) Front Brake DHF/DJF/DJFA model_code:DHF as_required:1 VERSYS 650 ABS 15-16 KLE650 FFF/FGF (F-6) Front Brake model_code:FGF as_required:2 VERSYS 650 ABS 15-16 KLE650 FFF/FGF (F-6) Front Brake model_code:FFF as_required:2 PRAIRIE 360 03 KVF360-A1 (F-6) Front Brake model_code:A1 as_required:2 NINJA ZX-6R ABS 16-16 ZX636 FGF/FGF (F-8) Rear Brake model_code:FGFA as_required:1 NINJA ZX-6R ABS 16-16 ZX636 FGF/FGF (F-8) Rear Brake model_code:FGF as_required:1 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (F-8) Rear Brake model_code:FFFA as_required:1 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (F-8) Rear Brake model_code:FFF as_required:1 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (F-8) Rear Brake model_code:FEF as_required:1 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (F-8) Rear Brake model_code:FDF as_required:1 NINJA ZX-6R 22 ZX636 GNFAN (45) Rear Brake model_code:GNFAN as_required:1 NINJA ZX-6R 21 ZX636 GMFNN/GMFAN (45) Rear brake model_code:GMFNN as_required:1 NINJA ZX-6R 21 ZX636 GMFNN/GMFAN (45) Rear brake model_code:GMFAN as_required:1 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 GKF/GKFA/GLF/GLFA (45) Rear Brake model_code:GLFA as_required:1 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 GKF/GKFA/GLF/GLFA (45) Rear Brake model_code:GLF as_required:1 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 GKF/GKFA/GLF/GLFA (45) Rear Brake model_code:GKFA as_required:1 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 GKF/GKFA/GLF/GLFA (45) Rear Brake model_code:GKF as_required:1 NINJA ZX-10RR 21 ZX1002 NMFNN (45) Rear Brake model_code:NMFNN as_required:1 NINJA ZX-10RR 19 ZX1002 GKF (45) Rear Brake model_code:GKF as_required:1 NINJA ZX-10RR 17-18 ZX1000 ZHF/ZJF (45) Rear Brake model_code:ZJF as_required:1 NINJA ZX-10RR 17-18 ZX1000 ZHF/ZJF (45) Rear Brake model_code:ZHF as_required:1 NINJA ZX-10R SE 19 ZX1002 HKF (45) Rear brake model_code:HKF as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 17-17 ZX1000 SHF/SHF (F-9) Rear Brake model_code:SHFA as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 17-17 ZX1000 SHF/SHF (F-9) Rear Brake model_code:SHF as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 16-16 ZX1000 SGF/SGF/SGF (F-9) Rear Brake model_code:SGFB as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 16-16 ZX1000 SGF/SGF/SGF (F-9) Rear Brake model_code:SGFA as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 16-16 ZX1000 SGF/SGF/SGF (F-9) Rear Brake model_code:SGF as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 15 ZX1000 KFF (F-8) Rear Brake model_code:KFFA as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 11-14 ZX1000 KBF/KCF/KDF/KEF (F-8) Rear Brake model_code:KEF as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 11-14 ZX1000 KBF/KCF/KDF/KEF (F-8) Rear Brake model_code:KDF as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 11-14 ZX1000 KBF/KCF/KDF/KEF (F-8) Rear Brake model_code:KCF as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 11-14 ZX1000 KBF/KCF/KDF/KEF (F-8) Rear Brake model_code:KBF as_required:1 NINJA ZX-10R 22 ZX1002 LNFAN (45) Rear brake model_code:LNFAN as_required:1 NINJA ZX-10R 21 ZX1002 MMFNL/MMFAL (44) Rear Brake model_code:MMFNL as_required:1 NINJA ZX-10R 21 ZX1002 MMFNL/MMFAL (44) Rear Brake model_code:MMFAL as_required:1 NINJA ZX-10R 21 ZX1002 LMFAN (45) Rear brake model_code:LMFAN as_required:1 NINJA ZX-10R 19-20 ZX1002 EKFA/ELFA (45) Rear brake model_code:ELFA as_required:1 NINJA ZX-10R 19-20 ZX1002 EKFA/ELFA (45) Rear Brake model_code:EKFA as_required:1 NINJA ZX-10R 18 ZX1002 CJF (45) Rear Brake model_code:CJF as_required:1 NINJA ZX-10R 17-18 ZX1000 SHF/SHFA/SJF/SJFA (45) Rear Brake model_code:SJFA as_required:1 NINJA ZX-10R 17-18 ZX1000 SHF/SHFA/SJF/SJFA (45) Rear Brake model_code:SJF as_required:1 NINJA ZX-10R 17-18 ZX1000 SHF/SHFA/SJF/SJFA (45) Rear Brake model_code:SHFA as_required:1 NINJA ZX-10R 17-18 ZX1000 SHF/SHFA/SJF/SJFA (45) Rear Brake model_code:SHF as_required:1 NINJA ZX-10R 15 ZX1000 JFF (F-7) Rear Brake model_code:JFFA as_required:1 NINJA ZX-10R 11-14 ZX1000 JBF/JCF/JDF/JEF (F-7) Rear Brake model_code:JEF as_required:1 NINJA ZX-10R 11-14 ZX1000 JBF/JCF/JDF/JEF (F-7) Rear Brake model_code:JDF as_required:1 NINJA ZX-10R 11-14 ZX1000 JBF/JCF/JDF/JEF (F-7) Rear Brake model_code:JCF as_required:1 NINJA ZX-10R 11-14 ZX1000 JBF/JCF/JDF/JEF (F-7) Rear Brake model_code:JBF as_required:1 NINJA H2 SX SE+ 19-20 ZX1002 DKF/DLF (46) Rear brake model_code:DLF as_required:1 NINJA H2 SX SE+ 19-20 ZX1002 DKF/DLF (46) Rear Brake model_code:DKF as_required:1 NINJA H2 SX SE 18-20 ZX1002 BJF/BKF/BLF (46) Rear Brake model_code:BLF as_required:1 NINJA H2 SX SE 18-20 ZX1002 BJF/BKF/BLF (46) Rear Brake model_code:BKF as_required:1 NINJA H2 SX SE 18-20 ZX1002 BJF/BKF/BLF (46) Rear Brake model_code:BJF as_required:1 NINJA H2 SX 18-19 ZX1002 AJF/AKF (46) Rear Brake model_code:AKF as_required:1 NINJA H2 SX 18-19 ZX1002 AJF/AKF (46) Rear Brake model_code:AJF as_required:1 NINJA 650 21-22 EX650 MMFAN/MNFAN (44) Front brake model_code:MNFAN as_required:2 NINJA 650 21-22 EX650 MMFAN/MNFAN (44) Front brake model_code:MMFAN as_required:2 NINJA 650 21 EX650 MMFAN (44) Front brake model_code:MMFAN as_required:2 NINJA 650 20 EX650 MLF/MLFA (44) Front brake model_code:MLFA as_required:2 NINJA 650 20 EX650 MLF/MLFA (44) Front brake model_code:MLF as_required:2 NINJA 650 19 EX650 KKF/KKFA (44) Front brake model_code:KKFA as_required:2 NINJA 650 19 EX650 KKF/KKFA (44) Front brake model_code:KKF as_required:2 NINJA 650 17-18 EX650 KHF/KHFA/KJF/KJFA (44) Front Brake model_code:KJFA as_required:2 NINJA 650 17-18 EX650 KHF/KHFA/KJF/KJFA (44) Front Brake model_code:KJF as_required:2 NINJA 650 17-18 EX650 KHF/KHFA/KJF/KJFA (44) Front Brake model_code:KHFA as_required:2 NINJA 650 17-18 EX650 KHF/KHFA/KJF/KJFA (44) Front Brake model_code:KHF as_required:2 NINJA 400 22 EX400 GNFAN/GNFBN (46) Rear brake model_code:GNFBN as_required:1 NINJA 400 22 EX400 GNFAN/GNFBN (46) Rear brake model_code:GNFAN as_required:1 NINJA 400 22 EX400 GNFAN/GNFBN (44) Front brake model_code:GNFBN as_required:1 NINJA 400 22 EX400 GNFAN/GNFBN (44) Front brake model_code:GNFAN as_required:1 NINJA 400 21 EX400 GMFNN/GMFAN (46) Rear brake model_code:GMFNN as_required:1 NINJA 400 21 EX400 GMFNN/GMFAN (46) Rear brake model_code:GMFAN as_required:1 NINJA 400 21 EX400 GMFNN/GMFAN (44) Front brake model_code:GMFNN as_required:1 NINJA 400 21 EX400 GMFNN/GMFAN (44) Front brake model_code:GMFAN as_required:1 NINJA 400 20 EX400 GLFA (46) rear brake model_code:GLFA as_required:1 NINJA 400 20 EX400 GLFA (44) Front brake model_code:GLFA as_required:1 NINJA 400 19 EX400 GKFA/GKFB (46) Rear Brake model_code:GKFB as_required:1 NINJA 400 19 EX400 GKFA/GKFB (46) Rear Brake model_code:GKFA as_required:1 NINJA 400 19 EX400 GKFA/GKFB (44) Front Brake model_code:GKFB as_required:1 NINJA 400 19 EX400 GKFA/GKFB (44) Front Brake model_code:GKFA as_required:1 NINJA 400 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (46) Rear Brake model_code:GJFB as_required:1 NINJA 400 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (46) Rear Brake model_code:GJFA as_required:1 NINJA 400 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (46) Rear Brake model_code:GJF as_required:1 NINJA 400 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (44) Front Brake model_code:GJFB as_required:1 NINJA 400 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (44) Front Brake model_code:GJFA as_required:1 NINJA 400 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (44) Front Brake model_code:GJF as_required:1 NINJA 250SL ABS 16 BX250 (41) Rear Brake BGF model_code:BGFA as_required:1 NINJA 250SL ABS 16 BX250 (39) Front Brake BGF model_code:BGFA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-14) Rear Brake model_code:BGFA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-14) Rear Brake model_code:BGF as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-14) Rear Brake model_code:BFSA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-14) Rear Brake model_code:BFS as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-14) Rear Brake model_code:BFF as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-11) Front Brake model_code:BGFA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-11) Front Brake model_code:BGF as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-11) Front Brake model_code:BFSA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-11) Front Brake model_code:BFS as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-11) Front Brake model_code:BFF as_required:1 NINJA 250SL 15-16 BX250 AFF/AGF (44) Rear Brake model_code:AGF as_required:1 NINJA 250SL 15-16 BX250 AFF/AGF (44) Rear Brake model_code:AFF as_required:1 NINJA 250SL 15-16 BX250 (41) Front Brake AFF/AGF model_code:AGF as_required:1 NINJA 250SL 15-16 BX250 (41) Front Brake AFF/AGF model_code:AFF as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (41) Rear Brake KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCFB as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (41) Rear Brake KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KCFA as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (41) Rear Brake KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCF as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (41) Rear Brake KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBFA as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (41) Rear Brake KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBF as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (39) Front Brake KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCFB as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (39) Front Brake KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCFA as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (39) Front Brake KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCF as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (39) Front Brake KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBFA as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (39) Front Brake KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBF as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (41) Rear Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAFA as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (41) Rear Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAF as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (41) Rear Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9FA as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (41) Rear Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9F as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (41) Rear Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K8F as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (39) Front Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAFA as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (39) Front Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAF as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (39) Front Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9FA as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (39) Front Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9F as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (39) Front Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K8F as_required:1 NINJA 250 ABS 15-17 EX250 (42) Rear Brake MFF/MGF/MHF model_code:MHF as_required:1 NINJA 250 ABS 15-17 EX250 (42) Rear Brake MFF/MGF/MHF model_code:MGF as_required:1 NINJA 250 ABS 15-17 EX250 (42) Rear Brake MFF/MGF/MHF model_code:MFF as_required:1 NINJA 250 ABS 15-17 EX250 (40) Front Brake MFF/MGF/MHF model_code:MHF as_required:1 NINJA 250 ABS 15-17 EX250 (40) Front Brake MFF/MGF/MHF model_code:MGF as_required:1 NINJA 250 ABS 15-17 EX250 (40) Front Brake MFF/MGF/MHF model_code:MFF as_required:1 NINJA 250 ABS 13-14 EX250 MDF/MEF/MES (44) rear brake model_code:MESA as_required:1 NINJA 250 ABS 13-14 EX250 MDF/MEF/MES (44) rear brake model_code:MEFA as_required:1 NINJA 250 ABS 13-14 EX250 MDF/MEF/MES (44) rear brake model_code:MDFA as_required:1 NINJA 250 ABS 13-14 EX250 (42) front brake MDF/MEF/MES model_code:MESA as_required:1 NINJA 250 ABS 13-14 EX250 (42) front brake MDF/MEF/MES model_code:MEFA as_required:1 NINJA 250 ABS 13-14 EX250 (42) front brake MDF/MEF/MES model_code:MDFA as_required:1 NINJA 250 22 EX250 PNFNN/PNFAN (46) Rear brake model_code:PNFNN as_required:1 NINJA 250 22 EX250 PNFNN/PNFAN (46) Rear brake model_code:PNFAN as_required:1 NINJA 250 22 EX250 PNFNN/PNFAN (44) Front brake model_code:PNFNN as_required:1 NINJA 250 22 EX250 PNFNN/PNFAN (44) Front brake model_code:PNFAN as_required:1 NINJA 250 21 EX250 PMFNN/PMFAN (46) Rear brake model_code:PMFNN as_required:1 NINJA 250 21 EX250 PMFNN/PMFAN (46) Rear brake model_code:PMFAN as_required:1 NINJA 250 21 EX250 PMFNN/PMFAN (44) Front brake model_code:PMFNN as_required:1 NINJA 250 21 EX250 PMFNN/PMFAN (44) Front brake model_code:PMFAN as_required:1 NINJA 250 20 EX250 PLFA (46) rear brake model_code:PLFA as_required:1 NINJA 250 20 EX250 PLFA (44) Front brake model_code:PLFA as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (46) Rear Brake model_code:PKFA as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (46) Rear Brake model_code:PKF as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (46) Rear Brake model_code:PJFA as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (46) Rear Brake model_code:PJF as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (44) Front Brake model_code:PKFA as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (44) Front Brake model_code:PKF as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (44) Front Brake model_code:PJFA as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (44) Front Brake model_code:PJF as_required:1 NINJA 250 17 EX250 (42) Rear Brake RHF model_code:RHF as_required:1 NINJA 250 17 EX250 (41) Rear Brake LHF model_code:LHF as_required:1 NINJA 250 17 EX250 (40) Front brake RHF model_code:RHF as_required:1 NINJA 250 17 EX250 (39) Front Brake LHF model_code:LHF as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (41) Rear Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LGFA as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (41) Rear Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LGF as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (41) Rear Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LFFA as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (41) Rear Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LFF as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (39) Front Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LGFA as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (39) Front Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LGF as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (39) Front Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LFFA as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (39) Front Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LFF as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 LEF/LEF/LES/LES (43) Rear Brake model_code:LESA as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 LEF/LEF/LES/LES (43) Rear Brake model_code:LES as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 LEF/LEF/LES/LES (43) Rear Brake model_code:LEFA as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 LEF/LEF/LES/LES (43) Rear Brake model_code:LEF as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 (41) Front Brake LEF/LEF/LES/LES model_code:LESA as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 (41) Front Brake LEF/LEF/LES/LES model_code:LES as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 (41) Front Brake LEF/LEF/LES/LES model_code:LEFA as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 (41) Front Brake LEF/LEF/LES/LES model_code:LEF as_required:1 NINJA 250 13-13 EX250 (41) Rear Brake LDF/LDF model_code:LDFA as_required:1 NINJA 250 13-13 EX250 (41) Rear Brake LDF/LDF model_code:LDF as_required:1 NINJA 250 13-13 EX250 (39) Front Brake LDF/LDF model_code:LDFA as_required:1 NINJA 250 13-13 EX250 (39) Front Brake LDF/LDF model_code:LDF as_required:1 MEGURO K3 22 EJ800 JNFNN (43) Rear Brake model_code:JNFNN as_required:1 MEGURO K3 21 EJ800 HMFNN (43) Rear Brake model_code:HMFNN as_required:1 KX85-II 22 KX85 (31) Rear Brake DNFNN model_code:DNFNN as_required:1 KX85-II 21 KX85 (31) rear brake DMFNN model_code:DMFNN as_required:1 KX85-II 19-20 KX85 (31) rear brake DKF/DLF model_code:DLF as_required:1 KX85-II 19-20 KX85 (31) rear brake DKF/DLF model_code:DKF as_required:1 KX85-II 19 KX85 (31) Rear Brake DKF model_code:DKF as_required:1 KX85-II 14-18 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF/DJF model_code:DJF as_required:1 KX85-II 14-18 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF/DJF model_code:DHF as_required:1 KX85-II 14-18 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF/DJF model_code:DGF as_required:1 KX85-II 14-18 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF/DJF model_code:DFF as_required:1 KX85-II 14-18 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF/DJF model_code:DEF as_required:1 KX85-II 14-17 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF model_code:DHF as_required:1 KX85-II 14-17 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF model_code:DGF as_required:1 KX85-II 14-17 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF model_code:DFF as_required:1 KX85-II 14-17 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF model_code:DEF as_required:1 KX85 22 KX85 (31) Rear Brake CNFNN model_code:CNFNN as_required:1 KX85 21 KX85 (31) Rear brake CMFNN model_code:CMFNN as_required:1 KX85 19-20 KX85 (31) rear brake CKF/CLF model_code:CLF as_required:1 KX85 19-20 KX85 (31) rear brake CKF/CLF model_code:CKF as_required:1 KX85 14-18 KX85 (31) Rear Brake CEF/CFF/CGF/CHF/CJF model_code:CJF as_required:1 KX85 14-18 KX85 (31) Rear Brake CEF/CFF/CGF/CHF/CJF model_code:CHF as_required:1 KX85 14-18 KX85 (31) Rear Brake CEF/CFF/CGF/CHF/CJF model_code:CGF as_required:1 KX85 14-18 KX85 (31) Rear Brake CEF/CFF/CGF/CHF/CJF model_code:CFF as_required:1 KX85 14-18 KX85 (31) Rear Brake CEF/CFF/CGF/CHF/CJF model_code:CEF as_required:1 KX80/KX80-II 98-99 KX80-X1/X2/Z1/Z2 (31) Rear Brake model_code:Z2 as_required:1 KX80/KX80-II 98-99 KX80-X1/X2/Z1/Z2 (31) Rear Brake model_code:Z1 as_required:1 KX80/KX80-II 98-99 KX80-X1/X2/Z1/Z2 (31) Rear Brake model_code:X2 as_required:1 KX80/KX80-II 98-99 KX80-X1/X2/Z1/Z2 (31) Rear Brake model_code:X1 as_required:1 KX80/KX80-II 00-00 KX80-X3/Z3 (31) Rear brake model_code:Z3 as_required:1 KX80/KX80-II 00-00 KX80-X3/Z3 (31) Rear brake model_code:X3 as_required:1 KX80 96-97 KX80-S6/S7/V6/V7 (34) Rear Brake model_code:V7 as_required:1 KX80 96-97 KX80-S6/S7/V6/V7 (34) Rear Brake model_code:V6 as_required:1 KX80 96-97 KX80-S6/S7/V6/V7 (34) Rear Brake model_code:S7 as_required:1 KX80 96-97 KX80-S6/S7/V6/V7 (34) Rear Brake model_code:S6 as_required:1 KX80 94-95 KX80-S4/S5/V4/V5 (32) Rear Brake model_code:V5 as_required:1 KX80 94-95 KX80-S4/S5/V4/V5 (32) Rear Brake model_code:V4 as_required:1 KX80 94-95 KX80-S4/S5/V4/V5 (32) Rear Brake model_code:S5 as_required:1 KX80 94-95 KX80-S4/S5/V4/V5 (32) Rear Brake model_code:S4 as_required:1 KX80 92-93 KX80-S2/S3/V2/V3 (32) Rear Caliper model_code:V3 as_required:1 KX80 92-93 KX80-S2/S3/V2/V3 (32) Rear Caliper model_code:V2 as_required:1 KX80 92-93 KX80-S2/S3/V2/V3 (32) Rear Caliper model_code:S3 as_required:1 KX80 92-93 KX80-S2/S3/V2/V3 (32) Rear Caliper model_code:S2 as_required:1 KX80 91-91 KX80-S1/V1 (32) Rear caliper model_code:V1 as_required:1 KX80 91-91 KX80-S1/V1 (32) Rear caliper model_code:S1 as_required:1 KX80 89-90 KX80-M2/M3/P2/P3 (31) Rear Brake model_code:P3 as_required:1 KX80 89-90 KX80-M2/M3/P2/P3 (31) Rear Brake model_code:P2 as_required:1 KX80 89-90 KX80-M2/M3/P2/P3 (31) Rear Brake model_code:M3 as_required:1 KX80 89-90 KX80-M2/M3/P2/P3 (31) Rear Brake model_code:M2 as_required:1 KX80 88 KX80-M1 (31) Rear brake model_code:M1 as_required:1 KX65 21-22 KX65 (31) Rear brake CMFNN/CNFNN model_code:CNFNN as_required:1 KX65 21-22 KX65 (31) Rear brake CMFNN/CNFNN model_code:CMFNN as_required:1 KX65 21-22 KX65 (29) Front brake CMFNN/CNFNN model_code:CNFNN as_required:1 KX65 21-22 KX65 (29) Front brake CMFNN/CNFNN model_code:CMFNN as_required:1 KX65 21 KX65 (31) Rear brake CMFNN model_code:CMFNN as_required:1 KX65 21 KX65 (29) front brake CMFNN model_code:CMFNN as_required:1 KX65 15-19 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AKF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AJF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AHF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AGF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AFF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AKF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AJF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AHF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AGF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AFF as_required:1 KX65 15-17 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF model_code:AHF as_required:1 KX65 15-17 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF model_code:AGF as_required:1 KX65 15-17 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF model_code:AFF as_required:1 KX65 15-17 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF model_code:AHF as_required:1 KX65 15-17 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF model_code:AGF as_required:1 KX65 15-17 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF model_code:AFF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (31) Rear Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:ADF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (31) Rear Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:ACF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (31) Rear Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:ABF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (31) Rear Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:AAF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (29) Front Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:AEF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (29) Front Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:ADF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (29) Front Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:ACF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (29) Front Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:ABF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (29) Front Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:AAF as_required:1 KX65 06-09 KX65 (31) Rear Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A9FA as_required:1 KX65 06-09 KX65 (31) Rear Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A9F as_required:1 KX65 06-09 KX65 (31) Rear Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A8F as_required:1 KX65 06-09 KX65 (31) Rear Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A7F as_required:1 KX65 06-09 KX65 (31) Rear Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A6F as_required:1 KX65 06-09 KX65 (29) Front Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A9FA as_required:1 KX65 06-09 KX65 (29) Front Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A9F as_required:1 KX65 06-09 KX65 (29) Front Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A8F as_required:1 KX65 06-09 KX65 (29) Front Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A7F as_required:1 KX65 06-09 KX65 (29) Front Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A6F as_required:1 KX65 05 KX65-A6 (31) Rear Brake model_code:A6 as_required:1 KX65 05 KX65-A6 (29) Front Brake model_code:A6 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (34) Rear Brake (KX65-A5) model_code:A5 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (31) Front Brake (KX65-A5) model_code:A5 as_required:1 KX450XC 21-22 KX450 (42) Rear Brake KMFNN/KNFNN model_code:KNFNN as_required:1 KX450XC 21-22 KX450 (42) Rear Brake KMFNN/KNFNN model_code:KMFNN as_required:1 KX450XC 21-22 KX450 (40) Front Brake KMFNN/KNFNN model_code:KNFNN as_required:1 KX450XC 21-22 KX450 (40) Front Brake KMFNN/KNFNN model_code:KMFNN as_required:1 KX450XC 21 KX450 (42) Rear Brake KMFNN model_code:KMFNN as_required:1 KX450XC 21 KX450 (40) front brake KMFNN model_code:KMFNN as_required:1 KX450F 17-18 KX450 HHF/HJF (43) Rear Brake model_code:HJF as_required:1 KX450F 17-18 KX450 HHF/HJF (43) Rear Brake model_code:HHF as_required:1 KX450F 17-18 KX450 (41) Front Brake HHF/HJF model_code:HJF as_required:1 KX450F 17-18 KX450 (41) Front Brake HHF/HJF model_code:HHF as_required:1 KX450F 16 KX450 (42) Rear Brake HGF model_code:HGF as_required:1 KX450F 16 KX450 (40) Front Brake HGF model_code:HGF as_required:1 KX450F 15 KX450 (42) Rear Brake FFF model_code:FFF as_required:1 KX450F 15 KX450 (40) Front Brake FFF model_code:FFF as_required:1 KX450F 13-14 KX450 (42) Rear Brake FDF/FEF model_code:FEF as_required:1 KX450F 13-14 KX450 (42) Rear Brake FDF/FEF model_code:FDF as_required:1 KX450F 13-14 KX450 (40) Front Brake FDF/FEF model_code:FEF as_required:1 KX450F 13-14 KX450 (40) Front Brake FDF/FEF model_code:FDF as_required:1 KX450F 12 KX450 (42) Rear brake FCF model_code:FCF as_required:1 KX450F 12 KX450 (40) Front brake FCF model_code:FCF as_required:1 KX450F 11 KX450 (42) Rear Brake EBF model_code:EBF as_required:1 KX450F 11 KX450 (40) Front brake EBF model_code:EBF as_required:1 KX450F 10 KX450 (42) Rear Brake EAF model_code:EAF as_required:1 KX450F 10 KX450 (40) Front brake EAF model_code:EAF as_required:1 KX450F 09 KX450 (42) Rear Brake E9F model_code:E9F as_required:1 KX450F 09 KX450 (40) Front Brake E9F model_code:E9F as_required:1 KX450F 08 KX450 (40) Rear Brake D8F model_code:D8F as_required:1 KX450F 08 KX450 (38) Front Brake D8F model_code:D8F as_required:1 KX450F 07 KX450 (40) Rear Brake D7F model_code:D7F as_required:1 KX450F 07 KX450 (38) Front Brake D7F model_code:D7F as_required:1 KX450F 06 KX450 (40) Rear Brake D6F model_code:D6F as_required:1 KX450F 06 KX450 (38) Front Brake D6F model_code:D6F as_required:1 KX450 21-22 KX450 (42) Rear Brake JMFNN/JNFNN model_code:JNFNN as_required:1 KX450 21-22 KX450 (42) Rear Brake JMFNN/JNFNN model_code:JMFNN as_required:1 KX450 21-22 KX450 (40) Front Brake JMFNN/JNFNN model_code:JNFNN as_required:1 KX450 21-22 KX450 (40) Front Brake JMFNN/JNFNN model_code:JMFNN as_required:1 KX450 21 KX450 (42) Rear brake JMFNN model_code:JMFNN as_required:1 KX450 21 KX450 (40) Front brake JMFNN model_code:JMFNN as_required:1 KX450 19-20 KX450 (42) Rear Brake JKF/JLF model_code:JLF as_required:1 KX450 19-20 KX450 (42) Rear Brake JKF/JLF model_code:JKF as_required:1 KX450 19-20 KX450 (40) Front Brake JKF/JLF model_code:JLF as_required:1 KX450 19-20 KX450 (40) Front Brake JKF/JLF model_code:JKF as_required:1 KX250XC 21-22 KX252 (40) Rear Brake DMFNN/DNFNN model_code:DNFNN as_required:1 KX250XC 21-22 KX252 (40) Rear Brake DMFNN/DNFNN model_code:DMFNN as_required:1 KX250XC 21-22 KX252 (38) Front Brake DMFNN/DNFNN model_code:DNFNN as_required:1 KX250XC 21-22 KX252 (38) Front Brake DMFNN/DNFNN model_code:DMFNN as_required:1 KX250F 17 KX252 (40) Rear Brake AHF model_code:AHF as_required:1 KX250F 17 KX252 (38) Front Brake AHF model_code:AHF as_required:1 KX250F 15-16 KX250 (40) Rear Brake ZFF/ZGF model_code:ZGF as_required:1 KX250F 15-16 KX250 (40) Rear Brake ZFF/ZGF model_code:ZFF as_required:1 KX250F 15-16 KX250 (38) Front Brake ZFF/ZGF model_code:ZGF as_required:1 KX250F 15-16 KX250 (38) Front Brake ZFF/ZGF model_code:ZFF as_required:1 KX250F 13-14 KX250 (41) Rear Brake ZDF/ZEF model_code:ZEF as_required:1 KX250F 13-14 KX250 (41) Rear Brake ZDF/ZEF model_code:ZDF as_required:1 KX250F 13-14 KX250 (39) Front Brake ZDF/ZEF model_code:ZEF as_required:1 KX250F 13-14 KX250 (39) Front Brake ZDF/ZEF model_code:ZDF as_required:1 KX250F 12 KX250 (40) Rear Brake YCF model_code:YCF as_required:1 KX250F 12 KX250 (38) Front Brake YCF model_code:YCF as_required:1 KX250F 11 KX250 (40) Rear Brake YBF model_code:YBF as_required:1 KX250F 11 KX250 (38) Front Brake YBF model_code:YBF as_required:1 KX250F 10 KX250 (38) Rear Brake XAF model_code:XAFA as_required:1 KX250F 10 KX250 (36) Front Brake XAF model_code:XAFA as_required:1 KX250F 09-09 KX250 (37) Rear Brake W9F/W9F model_code:W9FA as_required:1 KX250F 09-09 KX250 (37) Rear Brake W9F/W9F model_code:W9F as_required:1 KX250F 09-09 KX250 (35) Front Brake W9F/W9F model_code:W9FA as_required:1 KX250F 09-09 KX250 (35) Front Brake W9F/W9F model_code:W9F as_required:1 KX250F 08 KX250 (37) Rear Brake T8F model_code:T8F as_required:1 KX250F 08 KX250 (35) Front Brake T8F model_code:T8F as_required:1 KX250F 07 KX250 (37) Rear Brake T7F model_code:T7F as_required:1 KX250F 07 KX250 (35) Front Brake T7F model_code:T7F as_required:1 KX250F 06 KX250 (37) Rear Brake T6F model_code:T6F as_required:1 KX250F 06 KX250 (35) Front Brake T6F model_code:T6F as_required:1 KX250F 05 KX250-N2 (37) Rear Brake model_code:N2 as_required:1 KX250F 05 KX250-N2 (35) Front Brake model_code:N2 as_required:1 KX250F 04 KX250-N1 (37) Rear Brake model_code:N1 as_required:1 KX250F 04 KX250-N1 (35) Front Brake model_code:N1 as_required:1 KX250 99 KX250-L1 (31) rear brake model_code:L1 as_required:1 KX250 99 KX250-L1 (29) front brake model_code:L1 as_required:1 KX250 98 KX250-K5 (31) Rear Brake model_code:K5 as_required:1 KX250 98 KX250-K5 (29) Front Brake model_code:K5 as_required:1 KX250 97 KX250-K4 (31) Rear Brake model_code:K4 as_required:1 KX250 97 KX250-K4 (29) Front brake model_code:K4 as_required:1 KX250 96 KX250-K3 (31) Rear Brake model_code:K3 as_required:1 KX250 96 KX250-K3 (29) Front Brake model_code:K3 as_required:1 KX250 95 KX250-K2 (31) Rear brake model_code:K2 as_required:1 KX250 95 KX250-K2 (29) Front brake model_code:K2 as_required:1 KX250 94 KX250-K1 (31) Rear Brake model_code:K1 as_required:1 KX250 94 KX250-K1 (29) Front brake model_code:K1 as_required:1 KX250 93 KX250-J2 (31) Rear caliper model_code:J2 as_required:1 KX250 93 KX250-J2 (29) Front caliper model_code:J2 as_required:1 KX250 92 KX250-J1 (31) Rear caliper model_code:J1 as_required:1 KX250 92 KX250-J1 (29) Front caliper model_code:J1 as_required:1 KX250 90-91 KX250-H1/H2 (32) Rear caliper model_code:H2 as_required:1 KX250 90-91 KX250-H1/H2 (32) Rear caliper model_code:H1 as_required:1 KX250 90-91 KX250-H1/H2 (30) Front caliper model_code:H2 as_required:1 KX250 90-91 KX250-H1/H2 (30) Front caliper model_code:H1 as_required:1 KX250 89 KX250-G1 (31) Rear brake model_code:G1 as_required:1 KX250 89 KX250-G1 (29) Front brake model_code:G1 as_required:1 KX250 21-22 KX252 (40) Rear brake CMFNN/CNFNN model_code:CNFNN as_required:1 KX250 21-22 KX252 (40) Rear brake CMFNN/CNFNN model_code:CMFNN as_required:1 KX250 21-22 KX252 (38) Front Brake CMFNN/CNFNN model_code:CNFNN as_required:1 KX250 21-22 KX252 (38) Front Brake CMFNN/CNFNN model_code:CMFNN as_required:1 KX250 20 KX252 (40) Rear brake BLF model_code:BLF as_required:1 KX250 20 KX252 (38) Front Brake BLF model_code:BLF as_required:1 KX250 18-19 KX252 (40) Rear Brake AJF/AKF model_code:AKF as_required:1 KX250 18-19 KX252 (40) Rear Brake AJF/AKF model_code:AJF as_required:1 KX250 18-19 KX252 (38) Front Brake AJF/AKF model_code:AKF as_required:1 KX250 18-19 KX252 (38) Front Brake AJF/AKF model_code:AJF as_required:1 KX250 06-08 KX250 (31) Rear Brake R6F/R7F/R8F model_code:R8F as_required:1 KX250 06-08 KX250 (31) Rear Brake R6F/R7F/R8F model_code:R7F as_required:1 KX250 06-08 KX250 (31) Rear Brake R6F/R7F/R8F model_code:R6F as_required:1 KX250 06-08 KX250 (29) Front Brake R6F/R7F/R8F model_code:R8F as_required:1 KX250 06-08 KX250 (29) Front Brake R6F/R7F/R8F model_code:R7F as_required:1 KX250 06-08 KX250 (29) Front Brake R6F/R7F/R8F model_code:R6F as_required:1 KX250 05 KX250-R1 (31) rear brake model_code:R1 as_required:1 KX250 05 KX250-R1 (29) Front brake model_code:R1 as_required:1 KX250 04 KX250-M2 (31) Rear Brake model_code:M2 as_required:1 KX250 04 KX250-M2 (29) Front Brake model_code:M2 as_required:1 KX250 03 KX250-M1 (31) Rear Brake model_code:M1 as_required:1 KX250 03 KX250-M1 (29) Front Brake model_code:M1 as_required:1 KX250 02 KX250-L4 (31) Rear Brake model_code:L4 as_required:1 KX250 02 KX250-L4 (29) Front Brake model_code:L4 as_required:1 KX250 01 KX250-L3 (31) Rear Brake model_code:L3 as_required:1 KX250 01 KX250-L3 (29) Front Brake model_code:L3 as_required:1 KX250 00 KX250-L2 (31) Rear Brake model_code:L2 as_required:1 KX250 00 KX250-L2 (29) Front brake model_code:L2 as_required:1 KX125 99 KX125-L1 (31) rear brake model_code:L1 as_required:1 KX125 99 KX125-L1 (29) front brake model_code:L1 as_required:1 KX125 98 KX125-K5 (31) Rear Brake model_code:K5 as_required:1 KX125 98 KX125-K5 (29) Front Brake model_code:K5 as_required:1 KX125 97 KX125-K4 (31) Rear brake model_code:K4 as_required:1 KX125 97 KX125-K4 (29) Front brake model_code:K4 as_required:1 KX125 96 KX125-K3 (31) Rear Brake model_code:K3 as_required:1 KX125 96 KX125-K3 (29) Front Brake model_code:K3 as_required:1 KX125 95 KX125-K2 (31) Rear brake model_code:K2 as_required:1 KX125 95 KX125-K2 (29) Front brake model_code:K2 as_required:1 KX125 94 KX125-K1 (31) Rear brake model_code:K1 as_required:1 KX125 94 KX125-K1 (29) Front brake model_code:K1 as_required:1 KX125 93 KX125-J2 (31) Rear caliper model_code:J2 as_required:1 KX125 93 KX125-J2 (29) Front caliper model_code:J2 as_required:1 KX125 92 KX125-J1 (31) Rear caliper model_code:J1 as_required:1 KX125 92 KX125-J1 (29) Front caliper model_code:J1 as_required:1 KX125 90-91 KX125-H1/H2 (34) Rear caliper model_code:H2 as_required:1 KX125 90-91 KX125-H1/H2 (34) Rear caliper model_code:H1 as_required:1 KX125 90-91 KX125-H1/H2 (32) Front caliper model_code:H2 as_required:1 KX125 90-91 KX125-H1/H2 (32) Front caliper model_code:H1 as_required:1 KX125 89 KX125-G1 (31) Rear brake model_code:G1 as_required:1 KX125 89 KX125-G1 (29) Front brake model_code:G1 as_required:1 KX125 06-08 KX125 (31) Rear Brake M6F/M7F/M8F model_code:M8F as_required:1 KX125 06-08 KX125 (31) Rear Brake M6F/M7F/M8F model_code:M7F as_required:1 KX125 06-08 KX125 (31) Rear Brake M6F/M7F/M8F model_code:M6F as_required:1 KX125 06-08 KX125 (29) Front Brake M6F/M7F/M8F model_code:M8F as_required:1 KX125 06-08 KX125 (29) Front Brake M6F/M7F/M8F model_code:M7F as_required:1 KX125 06-08 KX125 (29) Front Brake M6F/M7F/M8F model_code:M6F as_required:1 KX125 05 KX125-M3 (31) Rear Brake model_code:M3 as_required:1 KX125 05 KX125-M3 (29) Front Brake model_code:M3 as_required:1 KX125 04 KX125-M2 (31) Rear Brake model_code:M2 as_required:1 KX125 04 KX125-M2 (29) Front Brake model_code:M2 as_required:1 KX125 03 KX125-M1 (31) Rear Brake model_code:M1 as_required:1 KX125 03 KX125-M1 (29) Front Brake model_code:M1 as_required:1 KX125 02 KX125-L4 (31) Rear Brake model_code:L4 as_required:1 KX125 02 KX125-L4 (29) Front Brake model_code:L4 as_required:1 KX125 01 KX125-L3 (31) Rear Brake model_code:L3 as_required:1 KX125 01 KX125-L3 (29) Front Brake model_code:L3 as_required:1 KX125 00 KX125-L2 (31) Rear Brake model_code:L2 as_required:1 KX125 00 KX125-L2 (29) Front brake model_code:L2 as_required:1 KX112 22 KX112 (31) Rear Brake ANFNN model_code:ANFNN as_required:1 KX100 21 KX100 (31) rear brake FMFNN model_code:FMFNN as_required:1 KX100 16-20 KX100 (31) Rear Brake FGF/FHF/FJF/FKF/FLF model_code:FLF as_required:1 KX100 16-20 KX100 (31) Rear Brake FGF/FHF/FJF/FKF/FLF model_code:FKF as_required:1 KX100 16-20 KX100 (31) Rear Brake FGF/FHF/FJF/FKF/FLF model_code:FJF as_required:1 KX100 16-20 KX100 (31) Rear Brake FGF/FHF/FJF/FKF/FLF model_code:FHF as_required:1 KX100 16-20 KX100 (31) Rear Brake FGF/FHF/FJF/FKF/FLF model_code:FGF as_required:1 KX100 16-17 KX100 (31) Rear Brake FGF/FHF model_code:FHF as_required:1 KX100 16-17 KX100 (31) Rear Brake FGF/FHF model_code:FGF as_required:1 KSR110 13 KL110 DDF (E-5) Rear Brake model_code:DDF as_required:1 KSR110 13 KL110 DDF (E-3) Front Brake model_code:DDF as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (33) Rear Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A8S as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (33) Rear Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A8F as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (33) Rear Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A7F as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (33) Rear Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A6FA as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (33) Rear Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A6F as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (31) Front Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A8S as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (31) Front Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A8F as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (31) Front Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A7F as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (31) Front Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A6FA as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (31) Front Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A6F as_required:1 KSR110 05 KL110-A3 (33) Rear Brake model_code:A3 as_required:1 KSR110 05 KL110-A3 (31) Front Brake model_code:A3 as_required:1 KSR110 03-04 KL110-A1/A2 (35) Rear Brake (KL110-A2) model_code:A2 as_required:1 KSR110 03-04 KL110-A1/A2 (34) Rear Brake (KL110-A1) model_code:A1 as_required:1 KSR110 03-04 KL110-A1/A2 (32) Front Brake (KL110-A2) model_code:A2 as_required:1 KSR110 03-04 KL110-A1/A2 (31) Front Brake (KL110-A1) model_code:A1 as_required:1 KSR PRO 14 KL110 EEF (E-5) Rear Brake model_code:EEF as_required:1 KSR PRO 14 KL110 EEF (E-3) Front Brake model_code:EEF as_required:1 KLX450R 08-09 KLX450 (41) Rear Brake A8F/A9F model_code:A9F as_required:1 KLX450R 08-09 KLX450 (41) Rear Brake A8F/A9F model_code:A8F as_required:1 KLX450R 08-09 KLX450 (39) Front Brake A8F/A9F model_code:A9F as_required:1 KLX450R 08-09 KLX450 (39) Front Brake A8F/A9F model_code:A8F as_required:1 KLX300R 96 KLX300-A1 (37) Rear Brake model_code:A1 as_required:1 KLX300R 96 KLX300-A1 (35) Front Brake model_code:A1 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (37) Rear Brake model_code:E5 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (37) Rear Brake model_code:E4 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (37) Rear Brake model_code:E3 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (37) Rear Brake model_code:E2 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (37) Rear Brake model_code:E1 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (35) Front Brake model_code:E5 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (35) Front Brake model_code:E4 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (35) Front Brake model_code:E3 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (35) Front Brake model_code:E2 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (35) Front Brake model_code:E1 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (37) Rear Brake model_code:D3 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (37) Rear Brake model_code:D2 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (37) Rear Brake model_code:D1 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (35) Front Brake model_code:D3 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (35) Front Brake model_code:D2 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (35) Front Brake model_code:D1 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (38) Rear Brake model_code:F4 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (38) Rear Brake model_code:F3 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (38) Rear Brake model_code:F2 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (38) Rear Brake model_code:F1 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (36) Front Brake model_code:F4 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (36) Front Brake model_code:F3 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (36) Front Brake model_code:F2 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (36) Front Brake model_code:F1 as_required:1 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (37) Rear Brake model_code:H2 as_required:1 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (37) Rear Brake model_code:H1 as_required:1 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (35) Front Brake model_code:H2 as_required:1 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (35) Front Brake model_code:H1 as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (41) Rear Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGS as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (41) Rear Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (41) Rear Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SFF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (41) Rear Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SEF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (41) Rear Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SDF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (39) Front Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGS as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (39) Front Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (39) Front Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SFF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (39) Front Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SEF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (39) Front Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SDF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (42) Rear Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SCF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (42) Rear Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SBF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (42) Rear Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SAF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (42) Rear Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S9F as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (42) Rear Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S8F as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (40) Front Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SCF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (40) Front Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SBF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (40) Front Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SAF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (40) Front Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S9F as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (40) Front Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S8F as_required:1 KLX250 06-07 KLX250 (38) Rear Brake H6F/H7F model_code:H7F as_required:1 KLX250 06-07 KLX250 (38) Rear Brake H6F/H7F model_code:H6F as_required:1 KLX250 06-07 KLX250 (36) Front Brake H6F/H7F model_code:H7F as_required:1 KLX250 06-07 KLX250 (36) Front Brake H6F/H7F model_code:H6F as_required:1 KLX250 05 KLX250-H7 (38) Rear Brake model_code:H7 as_required:1 KLX250 05 KLX250-H7 (36) Front Brake model_code:H7 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (41) Rear Brake (KLX250-H6) model_code:H6 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (38) Front Brake (KLX250-H6) model_code:H6 as_required:1 KLX230R S 22 KLX230 (37) rear brake FNFNN model_code:FNFNN as_required:1 KLX230R S 22 KLX230 (35) front brake FNFNN model_code:FNFNN as_required:1 KLX230R 21-22 KLX230 (37) Rear Brake EMFNN/ENFNN model_code:ENFNN as_required:1 KLX230R 21-22 KLX230 (37) Rear Brake EMFNN/ENFNN model_code:EMFNN as_required:1 KLX230R 21-22 KLX230 (35) Front Brake EMFNN/ENFNN model_code:ENFNN as_required:1 KLX230R 21-22 KLX230 (35) Front Brake EMFNN/ENFNN model_code:EMFNN as_required:1 KLX230R 21 KLX230 (37) rear brake EMFNN model_code:EMFNN as_required:1 KLX230R 21 KLX230 (35) Front brake EMFNN model_code:EMFNN as_required:1 KLX230R 20 KLX230 (37) Rear brake ELF model_code:ELF as_required:1 KLX230R 20 KLX230 (35) Front brake ELF model_code:ELF as_required:1 KLX230 20 KLX230 (39) Rear Brake ALF model_code:ALF as_required:1 KLX230 20 KLX230 (37) Front Brake ALF model_code:ALF as_required:1 KLX125 15-16 KLX125 (37) Rear Brake CFF/CGF model_code:CGF as_required:1 KLX125 15-16 KLX125 (37) Rear Brake CFF/CGF model_code:CFF as_required:1 KLX125 15-16 KLX125 (35) Front Brake CFF/CGF model_code:CGF as_required:1 KLX125 15-16 KLX125 (35) Front Brake CFF/CGF model_code:CFF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (38) rear brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CEF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (38) rear brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CDF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (38) rear brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CCS as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (38) rear brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CBF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (38) rear brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CAF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (36) Front Brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CEF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (36) Front Brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CDF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (36) Front Brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CCS as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (36) Front Brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CBF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (36) Front Brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CAF as_required:1 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (33) Rear Brake model_code:F4 as_required:1 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (33) Rear Brake model_code:F3 as_required:1 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (33) Rear Brake model_code:F2 as_required:1 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (31) Front Brake model_code:F4 as_required:1 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (31) Front Brake model_code:F3 as_required:1 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (31) Front Brake model_code:F2 as_required:1 KDX250SR 91 KDX250-F1 (32) Rear caliper model_code:F1 as_required:1 KDX250SR 91 KDX250-F1 (30) Front caliper model_code:F1 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (32) Rear Brake model_code:D4 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (32) Rear Brake model_code:D3 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (32) Rear Brake model_code:D2 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (32) Rear Brake model_code:D1 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (30) Front Brake model_code:D4 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (30) Front Brake model_code:D3 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (30) Front Brake model_code:D2 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (30) Front Brake model_code:D1 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (32) Rear Brake model_code:B5 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (32) Rear Brake model_code:B4 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (32) Rear Brake model_code:B3 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (32) Rear Brake model_code:B2 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (32) Rear Brake model_code:B1 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (30) Front Brake model_code:B3 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (30) Front Brake model_code:B2 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (30) Front Brake model_code:B1 as_required:1 KDX220R 94-95 KDX220-A1/A2 (31) Rear brake model_code:A2 as_required:1 KDX220R 94-95 KDX220-A1/A2 (31) Rear brake model_code:A1 as_required:1 KDX220R 94-95 KDX220-A1/A2 (29) Front Brake model_code:A2 as_required:1 KDX220R 94-95 KDX220-A1/A2 (29) Front Brake model_code:A1 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (35) Rear Brake model_code:G5 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (35) Rear Brake model_code:G4 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (35) Rear Brake model_code:G3 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (35) Rear Brake model_code:G2 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (33) Front Brake model_code:G5 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (33) Front Brake model_code:G4 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (33) Front Brake model_code:G3 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (33) Front Brake model_code:G2 as_required:1 KDX200SR 89 KDX200-G1 (32) Rear brake model_code:G1 as_required:1 KDX200R 89-90 KDX200-E1/E2 (33) Rear caliper model_code:E2 as_required:1 KDX200R 89-90 KDX200-E1/E2 (33) Rear caliper model_code:E1 as_required:1 KDX200R 89-90 KDX200-E1/E2 (31) Front Caliper (KDX200-E2) model_code:E2 as_required:1 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (36) Rear Brake model_code:A8 as_required:1 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (36) Rear Brake model_code:A5 as_required:1 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (36) Rear Brake model_code:A4 as_required:1 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (36) Rear Brake model_code:A3 as_required:1 KDX125SR 90-91 KDX125-A1/A2 (34) Rear caliper model_code:A2 as_required:1 KDX125SR 90-91 KDX125-A1/A2 (34) Rear caliper model_code:A1 as_required:1 ELIMINATOR 98-99 BN125-A1/A2 (31) Front Brake model_code:A2 as_required:1 ELIMINATOR 98-99 BN125-A1/A2 (31) Front Brake model_code:A1 as_required:1 ELIMINATOR 06-08 BN125 (31) Front Brake A6F/A7F/A8F model_code:A8F as_required:1 ELIMINATOR 06-08 BN125 (31) Front Brake A6F/A7F/A8F model_code:A7F as_required:1 ELIMINATOR 06-08 BN125 (31) Front Brake A6F/A7F/A8F model_code:A6F as_required:1 ELIMINATOR 05 BN125-A8 (31) Front Brake model_code:A8 as_required:1 ELIMINATOR 00-03 BN125-A3/A4/A5/A6 (34) Front Brake (BN125-A3) model_code:A3 as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (41) Rear Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGS as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (41) Rear Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (41) Rear Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VFF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (41) Rear Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VEF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (39) Front Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGS as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (39) Front Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (39) Front Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VFF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (39) Front Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VEF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (41) Rear Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VDF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (41) Rear Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VCF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (41) Rear Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VBF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (41) Rear Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V9F as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (41) Rear Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V8F as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (39) Front Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VDF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (39) Front Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VCF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (39) Front Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VBF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (39) Front Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V9F as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (39) Front Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V8F as_required:1 D-TRACKER 125 15 KLX125 (37) Rear Brake DFF model_code:DFF as_required:1 D-TRACKER 125 15 KLX125 (35) Front Brake DFF model_code:DFF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (38) rear brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DEF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (38) rear brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DDF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (38) rear brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DCS as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (38) rear brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DBF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (38) rear brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DAF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (36) Front Brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DEF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (36) Front Brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DDF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (36) Front Brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DCS as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (36) Front Brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DBF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (36) Front Brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DAF as_required:1 D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (37) Rear Brake model_code:J2 as_required:1 D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (37) Rear Brake model_code:J1 as_required:1 D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (35) Front Brake model_code:J2 as_required:1 D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (35) Front Brake model_code:J1 as_required:1 D-TRACKER 06-07 KLX250 (39) Rear Brake M6F/M7F model_code:M7F as_required:1 D-TRACKER 06-07 KLX250 (39) Rear Brake M6F/M7F model_code:M6F as_required:1 D-TRACKER 06-07 KLX250 (37) Front Brake M6F/M7F model_code:M7F as_required:1 D-TRACKER 06-07 KLX250 (37) Front Brake M6F/M7F model_code:M6F as_required:1 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (39) Rear Brake model_code:M2 as_required:1 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (39) Rear Brake model_code:M1 as_required:1 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (37) Front Brake model_code:M2 as_required:1 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (37) Front Brake model_code:M1 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (38) Rear Brake model_code:J6 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (38) Rear Brake model_code:J5 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (38) Rear Brake model_code:J4 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (36) Front Brake model_code:J6 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (36) Front Brake model_code:J5 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (36) Front Brake model_code:J4 as_required:1 KX85-II 12-13 KX85 (31) Rear Brake ACF/BCF/ADF/BDF model_code:BDF as_required:1 KX85-II 12-13 KX85 (31) Rear Brake ACF/BCF/ADF/BDF model_code:BCF as_required:1 KX85-II 12-13 KX85 (31) Rear Brake ACF/BCF/ADF/BDF model_code:ACF as_required:1 KX85-II 12-13 KX85 (31) rear brakes ACF/BCF/ADF/BDF model_code:ADF as_required:1 KX85-II 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:BBF as_required:1 KX85-II 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:BAF as_required:1 KX85-II 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:ABF as_required:1 KX85-II 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:AAF as_required:1 KX85-II 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:B9F as_required:1 KX85-II 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:B9FA as_required:1 KX85-II 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:B8F as_required:1 KX85-II 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:A9F as_required:1 KX85-II 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:B7F as_required:1 KX85-II 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:A8F as_required:1 KX85-II 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:B6F as_required:1 KX85-II 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:A7F as_required:1 KX85-II 05-05 KX85-A5/B5 (31) Rear Brake model_code:B5 as_required:1 KX85-II 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:A6F as_required:1 KX85-II 05-05 KX85-A5/B5 (31) Rear Brake model_code:A5 as_required:1 KX85-II 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) rear brake model_code:B4 as_required:1 KX85-II 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) rear brake model_code:A4 as_required:1 KX85-II 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) Rear Brake model_code:B3 as_required:1 KX85-II 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) rear brake model_code:A3 as_required:1 KX85-II 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:B2 as_required:1 KX85-II 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:B1 as_required:1 KX85-II 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:A2 as_required:1 KX85-II 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:A1 as_required:1 KX85 12-13 KX85 (31) Rear Brake ACF/BCF/ADF/BDF model_code:BDF as_required:1 KX85 12-13 KX85 (31) Rear Brake ACF/BCF/ADF/BDF model_code:BCF as_required:1 KX85 12-13 KX85 (31) rear brakes ACF/BCF/ADF/BDF model_code:ADF as_required:1 KX85 12-13 KX85 (31) Rear Brake ACF/BCF/ADF/BDF model_code:ACF as_required:1 KX85 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:BAF as_required:1 KX85 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:BBF as_required:1 KX85 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:A1 as_required:1 KX85 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:A2 as_required:1 KX85 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:B1 as_required:1 KX85 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:B2 as_required:1 KX85 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) rear brake model_code:A3 as_required:1 KX85 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) rear brake model_code:A4 as_required:1 KX85 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) Rear Brake model_code:B3 as_required:1 KX85 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) rear brake model_code:B4 as_required:1 KX85 05-05 KX85-A5/B5 (31) Rear Brake model_code:A5 as_required:1 KX85 05-05 KX85-A5/B5 (31) Rear Brake model_code:B5 as_required:1 KX85 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:A6F as_required:1 KX85 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:A7F as_required:1 KX85 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:B6F as_required:1 KX85 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:B7F as_required:1 KX85 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:A8F as_required:1 KX85 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:A9F as_required:1 KX85 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:B8F as_required:1 KX85 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:B9F as_required:1 KX85 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:B9FA as_required:1 KX85 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:AAF as_required:1 KX85 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:ABF as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (33) Rear Brake (KX65-A1-A4) model_code:A4 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (33) Rear Brake (KX65-A1-A4) model_code:A2 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (33) Rear Brake (KX65-A1-A4) model_code:A3 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (33) Rear Brake (KX65-A1-A4) model_code:A1 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (30) Front Brake (KX65-A1-A4) model_code:A4 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (30) Front Brake (KX65-A1-A4) model_code:A3 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (30) Front Brake (KX65-A1-A4) model_code:A2 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (30) Front Brake (KX65-A1-A4) model_code:A1 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (40) Rear Brake (KLX250-H3-H5) model_code:H5 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (40) Rear Brake (KLX250-H3-H5) model_code:H4 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (40) Rear Brake (KLX250-H3-H5) model_code:H3 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (37) Front Brake (KLX250-H3-H5) model_code:H5 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (37) Front Brake (KLX250-H3-H5) model_code:H4 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (37) Front Brake (KLX250-H3-H5) model_code:H3 as_required:1 ELIMINATOR 00-03 BN125-A3/A4/A5/A6 (35) Front Brake (BN125-A4-A6) model_code:A6 as_required:1 ELIMINATOR 00-03 BN125-A3/A4/A5/A6 (35) Front Brake (BN125-A4-A6) model_code:A5 as_required:1 ELIMINATOR 00-03 BN125-A3/A4/A5/A6 (35) Front Brake (BN125-A4-A6) model_code:A4 as_required:1
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  หมายเลขชิ้นส่วน:490061088

  คำอธิบาย

  * สินค้ารายการนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก ส่งคืน หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังการสั่งซื้อได้

  ใช้สำหรับรุ่น

  KAWASAKI
  Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (F-7) Front Brake model_code:LAF as_required:2 Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (F-7) Front Brake model_code:L9F as_required:2 Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (F-7) Front Brake model_code:L8F as_required:2 Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (F-7) Front Brake model_code:L7F as_required:2 Z650 22 ER650 KNFAN (44) Front brake model_code:KNFAN as_required:2 Z650 20 ER650 KLF (44) Front brake model_code:KLF as_required:2 Z650 17-19 ER650 HHF/HJF/HKF (44) Front Brake model_code:HKF as_required:2 Z650 17-19 ER650 HHF/HJF/HKF (44) Front Brake model_code:HJF as_required:2 Z650 17-19 ER650 HHF/HJF/HKF (44) Front Brake model_code:HHF as_required:2 Z400 21-22 ER400 DMFNN/DNFNN (46) Rear Brake model_code:DNFNN as_required:1 Z400 21-22 ER400 DMFNN/DNFNN (46) Rear brake model_code:DMFNN as_required:1 Z400 21-22 ER400 DMFNN/DNFNN (44) Front Brake model_code:DNFNN as_required:1 Z400 21-22 ER400 DMFNN/DNFNN (44) Front brake model_code:DMFNN as_required:1 Z400 21 ER400 DMFNN (46) Rear brake model_code:DMFNN as_required:1 Z400 21 ER400 DMFNN (44) Front brake model_code:DMFNN as_required:1 Z400 19-20 ER400 DKF/DLF (46) Rear Brake model_code:DLF as_required:1 Z400 19-20 ER400 DKF/DLF (46) Rear Brake model_code:DKF as_required:1 Z400 19-20 ER400 DKF/DLF (44) Front Brake model_code:DLF as_required:1 Z400 19-20 ER400 DKF/DLF (44) Front Brake model_code:DKF as_required:1 Z400 19 ER400 DKF (46) Rear Brake model_code:DKF as_required:1 Z400 19 ER400 DKF (44) Front brake model_code:DKF as_required:1 Z250SL 16-17 BR250 (40) Rear Brake EGF/EHF model_code:EHF as_required:1 Z250SL 16-17 BR250 (40) Rear Brake EGF/EHF model_code:EGF as_required:1 Z250SL 16-17 BR250 (38) Front Brake EGF/EHF model_code:EHF as_required:1 Z250SL 16-17 BR250 (38) Front Brake EGF/EHF model_code:EGF as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (42) Rear Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DHFA as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (42) Rear Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DHF as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (42) Rear Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DGF as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (42) Rear Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DFF as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (40) Front Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DHFA as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (40) Front Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DHF as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (40) Front Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DGF as_required:1 Z250 ABS 15-17 ER250 (40) Front Brake DFF/DGF/DHF/DHF model_code:DFF as_required:1 Z250 22 ER250 ENFNN (46) Rear Brake model_code:ENFNN as_required:1 Z250 22 ER250 ENFNN (44) Front Brake model_code:ENFNN as_required:1 Z250 21 ER250 EMFNN (46) Rear brake model_code:EMFNN as_required:1 Z250 21 ER250 EMFNN (44) Front brake model_code:EMFNN as_required:1 Z250 19-20 ER250 EKF/ELF (46) Rear Brake model_code:ELF as_required:1 Z250 19-20 ER250 EKF/ELF (46) Rear Brake model_code:EKF as_required:1 Z250 19-20 ER250 EKF/ELF (44) Front Brake model_code:ELF as_required:1 Z250 19-20 ER250 EKF/ELF (44) Front Brake model_code:EKF as_required:1 Z250 19 ER250 EKF (46) Rear Brake model_code:EKF as_required:1 Z250 19 ER250 EKF (44) Front brake model_code:EKF as_required:1 Z250 13-14 ER250 CDF/CDS/CEF (45) rear brake model_code:CEF as_required:1 Z250 13-14 ER250 CDF/CDS/CEF (45) rear brake model_code:CDS as_required:1 Z250 13-14 ER250 CDF/CDS/CEF (45) rear brake model_code:CDF as_required:1 Z250 13-14 ER250 CDF/CDS/CEF (43) Front Brake model_code:CEF as_required:1 Z250 13-14 ER250 CDF/CDS/CEF (43) Front Brake model_code:CDS as_required:1 Z250 13-14 ER250 CDF/CDS/CEF (43) Front Brake model_code:CDF as_required:1 Z125 PRO 21 BR125 (35) Rear brake HMFNN model_code:HMFNN as_required:1 Z125 PRO 21 BR125 (33) front brake HMFNN model_code:HMFNN as_required:1 Z125 PRO 20 BR125 (35) Rear brake HLF model_code:HLF as_required:1 Z125 PRO 20 BR125 (33) Front Brake HLF model_code:HLF as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (35) Rear Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HKFA as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (35) Rear Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HKF as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (35) Rear Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HJFA as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (35) Rear Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HJF as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (33) Front Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HKFA as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (33) Front Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HKF as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (33) Front Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HJFA as_required:1 Z125 PRO 18-19 BR125 (33) Front Brake HJF/HJFA/HKF/HKFA model_code:HJF as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (35) Rear Brake HGF/HGF/HHF/HHF model_code:HHFA as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (35) Rear Brake HGF/HGF/HHF/HHF model_code:HHF as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (35) Rear Brake HGF/HGF/HHF/HHF model_code:HGFA as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (35) Rear Brake HGF/HGF/HHF/HHF model_code:HGF as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (33) Front Brake HGF/HGF/HHF/HF model_code:HHFA as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (33) Front Brake HGF/HGF/HHF/HF model_code:HHF as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (33) Front Brake HGF/HGF/HHF/HF model_code:HGFA as_required:1 Z125 PRO 16-17 BR125 (33) Front Brake HGF/HGF/HHF/HF model_code:HGF as_required:1 Z125 PRO 16-16 BR125 (35) Rear Brake HGF/HGF model_code:HGFA as_required:1 Z125 PRO 16-16 BR125 (35) Rear Brake HGF/HGF model_code:HGF as_required:1 Z125 PRO 16-16 BR125 (33) Front Brake HGF/HGF model_code:HGFA as_required:1 Z125 PRO 16-16 BR125 (33) Front Brake HGF/HGF model_code:HGF as_required:1 W800 STREET 22 EJ800 FNFNN (43) Rear Brake model_code:FNFNN as_required:1 W800 STREET 21 EJ800 BMFNN (43) Rear Brake model_code:BMFNN as_required:1 W800 STREET 19-20 EJ800 BKF/BLF (43) Rear Brake model_code:BLF as_required:1 W800 STREET 19-20 EJ800 BKF/BLF (43) Rear Brake model_code:BKF as_required:1 W800 CAFE 22 EJ800 GNFNN (43) Rear Brake model_code:GNFNN as_required:1 W800 CAFE 21 EJ800 CMFNN (43) Rear Brake model_code:CMFNN as_required:1 W800 CAFE 19-20 EJ800 CKF/CLF (43) Rear Brake model_code:CLF as_required:1 W800 CAFE 19-20 EJ800 CKF/CLF (43) Rear Brake model_code:CKF as_required:1 W800 22 EJ800 ENFNN (43) Rear Brake model_code:ENFNN as_required:1 W800 21 EJ800 DMFNN (43) Rear Brake model_code:DMFNN as_required:1 W800 20 EJ800 DLF (43) Rear Brake model_code:DLF as_required:1 VULCAN S ABS 17 EN650 DHF (43) front brake model_code:DHFA as_required:1 VULCAN S ABS 16 EN650 BGF (43) Front brake model_code:BGF as_required:1 VULCAN S 21 EN650 GMFAN (44) Front brake model_code:GMFAN as_required:1 VULCAN S 19-20 EN650 GKF/GKFA/GLFA (44) Front Brake model_code:GLFA as_required:1 VULCAN S 19-20 EN650 GKF/GKFA/GLFA (44) Front Brake model_code:GKFA as_required:1 VULCAN S 19-20 EN650 GKF/GKFA/GLFA (44) Front Brake model_code:GKF as_required:1 VULCAN S 17 EN650 (42) Front Brake CHF model_code:CHF as_required:1 VULCAN S 16 EN650 (42) Front Brake AGF model_code:AGF as_required:1 VERSYS-X 250 TOURER 20 KLE250 BLFA/BLFB (43) Rear Brake model_code:BLFB as_required:1 VERSYS-X 250 TOURER 20 KLE250 BLFA/BLFB (43) Rear Brake model_code:BLFA as_required:1 VERSYS-X 250 TOURER 20 KLE250 (41) Front Brake BLFA/BLFB model_code:BLFB as_required:1 VERSYS-X 250 TOURER 20 KLE250 (41) Front Brake BLFA/BLFB model_code:BLFA as_required:1 VERSYS-X 250 ABS 17 KLE250 DHF (43) Rear Brake model_code:DHF as_required:1 VERSYS-X 250 ABS 17 KLE250 BHF (43) Rear Brake model_code:BHF as_required:1 VERSYS-X 250 ABS 17 KLE250 (41) Front Brake DHF model_code:DHF as_required:1 VERSYS-X 250 ABS 17 KLE250 (41) Front Brake BHF model_code:BHF as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA (43) Rear Brake model_code:BKFA as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA (43) Rear Brake model_code:BKF as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA (43) Rear Brake model_code:BJFA as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA (43) Rear Brake model_code:BJF as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA (43) Rear Brake model_code:BHF as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 (41) Front Brake BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA model_code:BKFA as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 (41) Front Brake BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA model_code:BKF as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 (41) Front Brake BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA model_code:BJFA as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 (41) Front Brake BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA model_code:BJF as_required:1 VERSYS-X 250 17-19 KLE250 (41) Front Brake BHF/BJF/BJFA/BKF/BKFA model_code:BHF as_required:1 VERSYS-X 250 17-18 KLE250 DHF/DJF/DJFA (43) Rear Brake model_code:DJFA as_required:1 VERSYS-X 250 17-18 KLE250 DHF/DJF/DJFA (43) Rear Brake model_code:DJF as_required:1 VERSYS-X 250 17-18 KLE250 DHF/DJF/DJFA (43) Rear Brake model_code:DHF as_required:1 VERSYS-X 250 17-18 KLE250 (41) Front Brake DHF/DJF/DJFA model_code:DJFA as_required:1 VERSYS-X 250 17-18 KLE250 (41) Front Brake DHF/DJF/DJFA model_code:DJF as_required:1 VERSYS-X 250 17-18 KLE250 (41) Front Brake DHF/DJF/DJFA model_code:DHF as_required:1 VERSYS 650 ABS 15-16 KLE650 FFF/FGF (F-6) Front Brake model_code:FGF as_required:2 VERSYS 650 ABS 15-16 KLE650 FFF/FGF (F-6) Front Brake model_code:FFF as_required:2 PRAIRIE 360 03 KVF360-A1 (F-6) Front Brake model_code:A1 as_required:2 NINJA ZX-6R ABS 16-16 ZX636 FGF/FGF (F-8) Rear Brake model_code:FGFA as_required:1 NINJA ZX-6R ABS 16-16 ZX636 FGF/FGF (F-8) Rear Brake model_code:FGF as_required:1 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (F-8) Rear Brake model_code:FFFA as_required:1 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (F-8) Rear Brake model_code:FFF as_required:1 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (F-8) Rear Brake model_code:FEF as_required:1 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (F-8) Rear Brake model_code:FDF as_required:1 NINJA ZX-6R 22 ZX636 GNFAN (45) Rear Brake model_code:GNFAN as_required:1 NINJA ZX-6R 21 ZX636 GMFNN/GMFAN (45) Rear brake model_code:GMFNN as_required:1 NINJA ZX-6R 21 ZX636 GMFNN/GMFAN (45) Rear brake model_code:GMFAN as_required:1 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 GKF/GKFA/GLF/GLFA (45) Rear Brake model_code:GLFA as_required:1 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 GKF/GKFA/GLF/GLFA (45) Rear Brake model_code:GLF as_required:1 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 GKF/GKFA/GLF/GLFA (45) Rear Brake model_code:GKFA as_required:1 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 GKF/GKFA/GLF/GLFA (45) Rear Brake model_code:GKF as_required:1 NINJA ZX-10RR 21 ZX1002 NMFNN (45) Rear Brake model_code:NMFNN as_required:1 NINJA ZX-10RR 19 ZX1002 GKF (45) Rear Brake model_code:GKF as_required:1 NINJA ZX-10RR 17-18 ZX1000 ZHF/ZJF (45) Rear Brake model_code:ZJF as_required:1 NINJA ZX-10RR 17-18 ZX1000 ZHF/ZJF (45) Rear Brake model_code:ZHF as_required:1 NINJA ZX-10R SE 19 ZX1002 HKF (45) Rear brake model_code:HKF as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 17-17 ZX1000 SHF/SHF (F-9) Rear Brake model_code:SHFA as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 17-17 ZX1000 SHF/SHF (F-9) Rear Brake model_code:SHF as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 16-16 ZX1000 SGF/SGF/SGF (F-9) Rear Brake model_code:SGFB as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 16-16 ZX1000 SGF/SGF/SGF (F-9) Rear Brake model_code:SGFA as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 16-16 ZX1000 SGF/SGF/SGF (F-9) Rear Brake model_code:SGF as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 15 ZX1000 KFF (F-8) Rear Brake model_code:KFFA as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 11-14 ZX1000 KBF/KCF/KDF/KEF (F-8) Rear Brake model_code:KEF as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 11-14 ZX1000 KBF/KCF/KDF/KEF (F-8) Rear Brake model_code:KDF as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 11-14 ZX1000 KBF/KCF/KDF/KEF (F-8) Rear Brake model_code:KCF as_required:1 NINJA ZX-10R ABS 11-14 ZX1000 KBF/KCF/KDF/KEF (F-8) Rear Brake model_code:KBF as_required:1 NINJA ZX-10R 22 ZX1002 LNFAN (45) Rear brake model_code:LNFAN as_required:1 NINJA ZX-10R 21 ZX1002 MMFNL/MMFAL (44) Rear Brake model_code:MMFNL as_required:1 NINJA ZX-10R 21 ZX1002 MMFNL/MMFAL (44) Rear Brake model_code:MMFAL as_required:1 NINJA ZX-10R 21 ZX1002 LMFAN (45) Rear brake model_code:LMFAN as_required:1 NINJA ZX-10R 19-20 ZX1002 EKFA/ELFA (45) Rear brake model_code:ELFA as_required:1 NINJA ZX-10R 19-20 ZX1002 EKFA/ELFA (45) Rear Brake model_code:EKFA as_required:1 NINJA ZX-10R 18 ZX1002 CJF (45) Rear Brake model_code:CJF as_required:1 NINJA ZX-10R 17-18 ZX1000 SHF/SHFA/SJF/SJFA (45) Rear Brake model_code:SJFA as_required:1 NINJA ZX-10R 17-18 ZX1000 SHF/SHFA/SJF/SJFA (45) Rear Brake model_code:SJF as_required:1 NINJA ZX-10R 17-18 ZX1000 SHF/SHFA/SJF/SJFA (45) Rear Brake model_code:SHFA as_required:1 NINJA ZX-10R 17-18 ZX1000 SHF/SHFA/SJF/SJFA (45) Rear Brake model_code:SHF as_required:1 NINJA ZX-10R 15 ZX1000 JFF (F-7) Rear Brake model_code:JFFA as_required:1 NINJA ZX-10R 11-14 ZX1000 JBF/JCF/JDF/JEF (F-7) Rear Brake model_code:JEF as_required:1 NINJA ZX-10R 11-14 ZX1000 JBF/JCF/JDF/JEF (F-7) Rear Brake model_code:JDF as_required:1 NINJA ZX-10R 11-14 ZX1000 JBF/JCF/JDF/JEF (F-7) Rear Brake model_code:JCF as_required:1 NINJA ZX-10R 11-14 ZX1000 JBF/JCF/JDF/JEF (F-7) Rear Brake model_code:JBF as_required:1 NINJA H2 SX SE+ 19-20 ZX1002 DKF/DLF (46) Rear brake model_code:DLF as_required:1 NINJA H2 SX SE+ 19-20 ZX1002 DKF/DLF (46) Rear Brake model_code:DKF as_required:1 NINJA H2 SX SE 18-20 ZX1002 BJF/BKF/BLF (46) Rear Brake model_code:BLF as_required:1 NINJA H2 SX SE 18-20 ZX1002 BJF/BKF/BLF (46) Rear Brake model_code:BKF as_required:1 NINJA H2 SX SE 18-20 ZX1002 BJF/BKF/BLF (46) Rear Brake model_code:BJF as_required:1 NINJA H2 SX 18-19 ZX1002 AJF/AKF (46) Rear Brake model_code:AKF as_required:1 NINJA H2 SX 18-19 ZX1002 AJF/AKF (46) Rear Brake model_code:AJF as_required:1 NINJA 650 21-22 EX650 MMFAN/MNFAN (44) Front brake model_code:MNFAN as_required:2 NINJA 650 21-22 EX650 MMFAN/MNFAN (44) Front brake model_code:MMFAN as_required:2 NINJA 650 21 EX650 MMFAN (44) Front brake model_code:MMFAN as_required:2 NINJA 650 20 EX650 MLF/MLFA (44) Front brake model_code:MLFA as_required:2 NINJA 650 20 EX650 MLF/MLFA (44) Front brake model_code:MLF as_required:2 NINJA 650 19 EX650 KKF/KKFA (44) Front brake model_code:KKFA as_required:2 NINJA 650 19 EX650 KKF/KKFA (44) Front brake model_code:KKF as_required:2 NINJA 650 17-18 EX650 KHF/KHFA/KJF/KJFA (44) Front Brake model_code:KJFA as_required:2 NINJA 650 17-18 EX650 KHF/KHFA/KJF/KJFA (44) Front Brake model_code:KJF as_required:2 NINJA 650 17-18 EX650 KHF/KHFA/KJF/KJFA (44) Front Brake model_code:KHFA as_required:2 NINJA 650 17-18 EX650 KHF/KHFA/KJF/KJFA (44) Front Brake model_code:KHF as_required:2 NINJA 400 22 EX400 GNFAN/GNFBN (46) Rear brake model_code:GNFBN as_required:1 NINJA 400 22 EX400 GNFAN/GNFBN (46) Rear brake model_code:GNFAN as_required:1 NINJA 400 22 EX400 GNFAN/GNFBN (44) Front brake model_code:GNFBN as_required:1 NINJA 400 22 EX400 GNFAN/GNFBN (44) Front brake model_code:GNFAN as_required:1 NINJA 400 21 EX400 GMFNN/GMFAN (46) Rear brake model_code:GMFNN as_required:1 NINJA 400 21 EX400 GMFNN/GMFAN (46) Rear brake model_code:GMFAN as_required:1 NINJA 400 21 EX400 GMFNN/GMFAN (44) Front brake model_code:GMFNN as_required:1 NINJA 400 21 EX400 GMFNN/GMFAN (44) Front brake model_code:GMFAN as_required:1 NINJA 400 20 EX400 GLFA (46) rear brake model_code:GLFA as_required:1 NINJA 400 20 EX400 GLFA (44) Front brake model_code:GLFA as_required:1 NINJA 400 19 EX400 GKFA/GKFB (46) Rear Brake model_code:GKFB as_required:1 NINJA 400 19 EX400 GKFA/GKFB (46) Rear Brake model_code:GKFA as_required:1 NINJA 400 19 EX400 GKFA/GKFB (44) Front Brake model_code:GKFB as_required:1 NINJA 400 19 EX400 GKFA/GKFB (44) Front Brake model_code:GKFA as_required:1 NINJA 400 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (46) Rear Brake model_code:GJFB as_required:1 NINJA 400 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (46) Rear Brake model_code:GJFA as_required:1 NINJA 400 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (46) Rear Brake model_code:GJF as_required:1 NINJA 400 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (44) Front Brake model_code:GJFB as_required:1 NINJA 400 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (44) Front Brake model_code:GJFA as_required:1 NINJA 400 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (44) Front Brake model_code:GJF as_required:1 NINJA 250SL ABS 16 BX250 (41) Rear Brake BGF model_code:BGFA as_required:1 NINJA 250SL ABS 16 BX250 (39) Front Brake BGF model_code:BGFA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-14) Rear Brake model_code:BGFA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-14) Rear Brake model_code:BGF as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-14) Rear Brake model_code:BFSA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-14) Rear Brake model_code:BFS as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-14) Rear Brake model_code:BFF as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-11) Front Brake model_code:BGFA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-11) Front Brake model_code:BGF as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-11) Front Brake model_code:BFSA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-11) Front Brake model_code:BFS as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (E-11) Front Brake model_code:BFF as_required:1 NINJA 250SL 15-16 BX250 AFF/AGF (44) Rear Brake model_code:AGF as_required:1 NINJA 250SL 15-16 BX250 AFF/AGF (44) Rear Brake model_code:AFF as_required:1 NINJA 250SL 15-16 BX250 (41) Front Brake AFF/AGF model_code:AGF as_required:1 NINJA 250SL 15-16 BX250 (41) Front Brake AFF/AGF model_code:AFF as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (41) Rear Brake KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCFB as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (41) Rear Brake KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KCFA as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (41) Rear Brake KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCF as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (41) Rear Brake KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBFA as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (41) Rear Brake KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBF as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (39) Front Brake KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCFB as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (39) Front Brake KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCFA as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (39) Front Brake KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCF as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (39) Front Brake KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBFA as_required:1 NINJA 250R 11-12 EX250 (39) Front Brake KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBF as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (41) Rear Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAFA as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (41) Rear Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAF as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (41) Rear Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9FA as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (41) Rear Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9F as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (41) Rear Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K8F as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (39) Front Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAFA as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (39) Front Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAF as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (39) Front Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9FA as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (39) Front Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9F as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (39) Front Brake K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K8F as_required:1 NINJA 250 ABS 15-17 EX250 (42) Rear Brake MFF/MGF/MHF model_code:MHF as_required:1 NINJA 250 ABS 15-17 EX250 (42) Rear Brake MFF/MGF/MHF model_code:MGF as_required:1 NINJA 250 ABS 15-17 EX250 (42) Rear Brake MFF/MGF/MHF model_code:MFF as_required:1 NINJA 250 ABS 15-17 EX250 (40) Front Brake MFF/MGF/MHF model_code:MHF as_required:1 NINJA 250 ABS 15-17 EX250 (40) Front Brake MFF/MGF/MHF model_code:MGF as_required:1 NINJA 250 ABS 15-17 EX250 (40) Front Brake MFF/MGF/MHF model_code:MFF as_required:1 NINJA 250 ABS 13-14 EX250 MDF/MEF/MES (44) rear brake model_code:MESA as_required:1 NINJA 250 ABS 13-14 EX250 MDF/MEF/MES (44) rear brake model_code:MEFA as_required:1 NINJA 250 ABS 13-14 EX250 MDF/MEF/MES (44) rear brake model_code:MDFA as_required:1 NINJA 250 ABS 13-14 EX250 (42) front brake MDF/MEF/MES model_code:MESA as_required:1 NINJA 250 ABS 13-14 EX250 (42) front brake MDF/MEF/MES model_code:MEFA as_required:1 NINJA 250 ABS 13-14 EX250 (42) front brake MDF/MEF/MES model_code:MDFA as_required:1 NINJA 250 22 EX250 PNFNN/PNFAN (46) Rear brake model_code:PNFNN as_required:1 NINJA 250 22 EX250 PNFNN/PNFAN (46) Rear brake model_code:PNFAN as_required:1 NINJA 250 22 EX250 PNFNN/PNFAN (44) Front brake model_code:PNFNN as_required:1 NINJA 250 22 EX250 PNFNN/PNFAN (44) Front brake model_code:PNFAN as_required:1 NINJA 250 21 EX250 PMFNN/PMFAN (46) Rear brake model_code:PMFNN as_required:1 NINJA 250 21 EX250 PMFNN/PMFAN (46) Rear brake model_code:PMFAN as_required:1 NINJA 250 21 EX250 PMFNN/PMFAN (44) Front brake model_code:PMFNN as_required:1 NINJA 250 21 EX250 PMFNN/PMFAN (44) Front brake model_code:PMFAN as_required:1 NINJA 250 20 EX250 PLFA (46) rear brake model_code:PLFA as_required:1 NINJA 250 20 EX250 PLFA (44) Front brake model_code:PLFA as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (46) Rear Brake model_code:PKFA as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (46) Rear Brake model_code:PKF as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (46) Rear Brake model_code:PJFA as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (46) Rear Brake model_code:PJF as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (44) Front Brake model_code:PKFA as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (44) Front Brake model_code:PKF as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (44) Front Brake model_code:PJFA as_required:1 NINJA 250 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (44) Front Brake model_code:PJF as_required:1 NINJA 250 17 EX250 (42) Rear Brake RHF model_code:RHF as_required:1 NINJA 250 17 EX250 (41) Rear Brake LHF model_code:LHF as_required:1 NINJA 250 17 EX250 (40) Front brake RHF model_code:RHF as_required:1 NINJA 250 17 EX250 (39) Front Brake LHF model_code:LHF as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (41) Rear Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LGFA as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (41) Rear Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LGF as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (41) Rear Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LFFA as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (41) Rear Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LFF as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (39) Front Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LGFA as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (39) Front Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LGF as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (39) Front Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LFFA as_required:1 NINJA 250 15-16 EX250 (39) Front Brake LFF/LFF/LGF/LGF model_code:LFF as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 LEF/LEF/LES/LES (43) Rear Brake model_code:LESA as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 LEF/LEF/LES/LES (43) Rear Brake model_code:LES as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 LEF/LEF/LES/LES (43) Rear Brake model_code:LEFA as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 LEF/LEF/LES/LES (43) Rear Brake model_code:LEF as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 (41) Front Brake LEF/LEF/LES/LES model_code:LESA as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 (41) Front Brake LEF/LEF/LES/LES model_code:LES as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 (41) Front Brake LEF/LEF/LES/LES model_code:LEFA as_required:1 NINJA 250 14-14 EX250 (41) Front Brake LEF/LEF/LES/LES model_code:LEF as_required:1 NINJA 250 13-13 EX250 (41) Rear Brake LDF/LDF model_code:LDFA as_required:1 NINJA 250 13-13 EX250 (41) Rear Brake LDF/LDF model_code:LDF as_required:1 NINJA 250 13-13 EX250 (39) Front Brake LDF/LDF model_code:LDFA as_required:1 NINJA 250 13-13 EX250 (39) Front Brake LDF/LDF model_code:LDF as_required:1 MEGURO K3 22 EJ800 JNFNN (43) Rear Brake model_code:JNFNN as_required:1 MEGURO K3 21 EJ800 HMFNN (43) Rear Brake model_code:HMFNN as_required:1 KX85-II 22 KX85 (31) Rear Brake DNFNN model_code:DNFNN as_required:1 KX85-II 21 KX85 (31) rear brake DMFNN model_code:DMFNN as_required:1 KX85-II 19-20 KX85 (31) rear brake DKF/DLF model_code:DLF as_required:1 KX85-II 19-20 KX85 (31) rear brake DKF/DLF model_code:DKF as_required:1 KX85-II 19 KX85 (31) Rear Brake DKF model_code:DKF as_required:1 KX85-II 14-18 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF/DJF model_code:DJF as_required:1 KX85-II 14-18 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF/DJF model_code:DHF as_required:1 KX85-II 14-18 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF/DJF model_code:DGF as_required:1 KX85-II 14-18 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF/DJF model_code:DFF as_required:1 KX85-II 14-18 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF/DJF model_code:DEF as_required:1 KX85-II 14-17 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF model_code:DHF as_required:1 KX85-II 14-17 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF model_code:DGF as_required:1 KX85-II 14-17 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF model_code:DFF as_required:1 KX85-II 14-17 KX85 (31) Rear Brake DEF/DFF/DGF/DHF model_code:DEF as_required:1 KX85 22 KX85 (31) Rear Brake CNFNN model_code:CNFNN as_required:1 KX85 21 KX85 (31) Rear brake CMFNN model_code:CMFNN as_required:1 KX85 19-20 KX85 (31) rear brake CKF/CLF model_code:CLF as_required:1 KX85 19-20 KX85 (31) rear brake CKF/CLF model_code:CKF as_required:1 KX85 14-18 KX85 (31) Rear Brake CEF/CFF/CGF/CHF/CJF model_code:CJF as_required:1 KX85 14-18 KX85 (31) Rear Brake CEF/CFF/CGF/CHF/CJF model_code:CHF as_required:1 KX85 14-18 KX85 (31) Rear Brake CEF/CFF/CGF/CHF/CJF model_code:CGF as_required:1 KX85 14-18 KX85 (31) Rear Brake CEF/CFF/CGF/CHF/CJF model_code:CFF as_required:1 KX85 14-18 KX85 (31) Rear Brake CEF/CFF/CGF/CHF/CJF model_code:CEF as_required:1 KX80/KX80-II 98-99 KX80-X1/X2/Z1/Z2 (31) Rear Brake model_code:Z2 as_required:1 KX80/KX80-II 98-99 KX80-X1/X2/Z1/Z2 (31) Rear Brake model_code:Z1 as_required:1 KX80/KX80-II 98-99 KX80-X1/X2/Z1/Z2 (31) Rear Brake model_code:X2 as_required:1 KX80/KX80-II 98-99 KX80-X1/X2/Z1/Z2 (31) Rear Brake model_code:X1 as_required:1 KX80/KX80-II 00-00 KX80-X3/Z3 (31) Rear brake model_code:Z3 as_required:1 KX80/KX80-II 00-00 KX80-X3/Z3 (31) Rear brake model_code:X3 as_required:1 KX80 96-97 KX80-S6/S7/V6/V7 (34) Rear Brake model_code:V7 as_required:1 KX80 96-97 KX80-S6/S7/V6/V7 (34) Rear Brake model_code:V6 as_required:1 KX80 96-97 KX80-S6/S7/V6/V7 (34) Rear Brake model_code:S7 as_required:1 KX80 96-97 KX80-S6/S7/V6/V7 (34) Rear Brake model_code:S6 as_required:1 KX80 94-95 KX80-S4/S5/V4/V5 (32) Rear Brake model_code:V5 as_required:1 KX80 94-95 KX80-S4/S5/V4/V5 (32) Rear Brake model_code:V4 as_required:1 KX80 94-95 KX80-S4/S5/V4/V5 (32) Rear Brake model_code:S5 as_required:1 KX80 94-95 KX80-S4/S5/V4/V5 (32) Rear Brake model_code:S4 as_required:1 KX80 92-93 KX80-S2/S3/V2/V3 (32) Rear Caliper model_code:V3 as_required:1 KX80 92-93 KX80-S2/S3/V2/V3 (32) Rear Caliper model_code:V2 as_required:1 KX80 92-93 KX80-S2/S3/V2/V3 (32) Rear Caliper model_code:S3 as_required:1 KX80 92-93 KX80-S2/S3/V2/V3 (32) Rear Caliper model_code:S2 as_required:1 KX80 91-91 KX80-S1/V1 (32) Rear caliper model_code:V1 as_required:1 KX80 91-91 KX80-S1/V1 (32) Rear caliper model_code:S1 as_required:1 KX80 89-90 KX80-M2/M3/P2/P3 (31) Rear Brake model_code:P3 as_required:1 KX80 89-90 KX80-M2/M3/P2/P3 (31) Rear Brake model_code:P2 as_required:1 KX80 89-90 KX80-M2/M3/P2/P3 (31) Rear Brake model_code:M3 as_required:1 KX80 89-90 KX80-M2/M3/P2/P3 (31) Rear Brake model_code:M2 as_required:1 KX80 88 KX80-M1 (31) Rear brake model_code:M1 as_required:1 KX65 21-22 KX65 (31) Rear brake CMFNN/CNFNN model_code:CNFNN as_required:1 KX65 21-22 KX65 (31) Rear brake CMFNN/CNFNN model_code:CMFNN as_required:1 KX65 21-22 KX65 (29) Front brake CMFNN/CNFNN model_code:CNFNN as_required:1 KX65 21-22 KX65 (29) Front brake CMFNN/CNFNN model_code:CMFNN as_required:1 KX65 21 KX65 (31) Rear brake CMFNN model_code:CMFNN as_required:1 KX65 21 KX65 (29) front brake CMFNN model_code:CMFNN as_required:1 KX65 15-19 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AKF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AJF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AHF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AGF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AFF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AKF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AJF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AHF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AGF as_required:1 KX65 15-19 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF/AJF/AKF model_code:AFF as_required:1 KX65 15-17 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF model_code:AHF as_required:1 KX65 15-17 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF model_code:AGF as_required:1 KX65 15-17 KX65 (31) Rear Brake AFF/AGF/AHF model_code:AFF as_required:1 KX65 15-17 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF model_code:AHF as_required:1 KX65 15-17 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF model_code:AGF as_required:1 KX65 15-17 KX65 (29) Front Brake AFF/AGF/AHF model_code:AFF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (31) Rear Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:ADF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (31) Rear Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:ACF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (31) Rear Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:ABF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (31) Rear Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:AAF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (29) Front Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:AEF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (29) Front Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:ADF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (29) Front Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:ACF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (29) Front Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:ABF as_required:1 KX65 10-14 KX65 (29) Front Brake AAF/ABF/ACF/ADF/AEF model_code:AAF as_required:1 KX65 06-09 KX65 (31) Rear Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A9FA as_required:1 KX65 06-09 KX65 (31) Rear Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A9F as_required:1 KX65 06-09 KX65 (31) Rear Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A8F as_required:1 KX65 06-09 KX65 (31) Rear Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A7F as_required:1 KX65 06-09 KX65 (31) Rear Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A6F as_required:1 KX65 06-09 KX65 (29) Front Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A9FA as_required:1 KX65 06-09 KX65 (29) Front Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A9F as_required:1 KX65 06-09 KX65 (29) Front Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A8F as_required:1 KX65 06-09 KX65 (29) Front Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A7F as_required:1 KX65 06-09 KX65 (29) Front Brake A6F/A7F/A8F/A9F/A9F model_code:A6F as_required:1 KX65 05 KX65-A6 (31) Rear Brake model_code:A6 as_required:1 KX65 05 KX65-A6 (29) Front Brake model_code:A6 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (34) Rear Brake (KX65-A5) model_code:A5 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (31) Front Brake (KX65-A5) model_code:A5 as_required:1 KX450XC 21-22 KX450 (42) Rear Brake KMFNN/KNFNN model_code:KNFNN as_required:1 KX450XC 21-22 KX450 (42) Rear Brake KMFNN/KNFNN model_code:KMFNN as_required:1 KX450XC 21-22 KX450 (40) Front Brake KMFNN/KNFNN model_code:KNFNN as_required:1 KX450XC 21-22 KX450 (40) Front Brake KMFNN/KNFNN model_code:KMFNN as_required:1 KX450XC 21 KX450 (42) Rear Brake KMFNN model_code:KMFNN as_required:1 KX450XC 21 KX450 (40) front brake KMFNN model_code:KMFNN as_required:1 KX450F 17-18 KX450 HHF/HJF (43) Rear Brake model_code:HJF as_required:1 KX450F 17-18 KX450 HHF/HJF (43) Rear Brake model_code:HHF as_required:1 KX450F 17-18 KX450 (41) Front Brake HHF/HJF model_code:HJF as_required:1 KX450F 17-18 KX450 (41) Front Brake HHF/HJF model_code:HHF as_required:1 KX450F 16 KX450 (42) Rear Brake HGF model_code:HGF as_required:1 KX450F 16 KX450 (40) Front Brake HGF model_code:HGF as_required:1 KX450F 15 KX450 (42) Rear Brake FFF model_code:FFF as_required:1 KX450F 15 KX450 (40) Front Brake FFF model_code:FFF as_required:1 KX450F 13-14 KX450 (42) Rear Brake FDF/FEF model_code:FEF as_required:1 KX450F 13-14 KX450 (42) Rear Brake FDF/FEF model_code:FDF as_required:1 KX450F 13-14 KX450 (40) Front Brake FDF/FEF model_code:FEF as_required:1 KX450F 13-14 KX450 (40) Front Brake FDF/FEF model_code:FDF as_required:1 KX450F 12 KX450 (42) Rear brake FCF model_code:FCF as_required:1 KX450F 12 KX450 (40) Front brake FCF model_code:FCF as_required:1 KX450F 11 KX450 (42) Rear Brake EBF model_code:EBF as_required:1 KX450F 11 KX450 (40) Front brake EBF model_code:EBF as_required:1 KX450F 10 KX450 (42) Rear Brake EAF model_code:EAF as_required:1 KX450F 10 KX450 (40) Front brake EAF model_code:EAF as_required:1 KX450F 09 KX450 (42) Rear Brake E9F model_code:E9F as_required:1 KX450F 09 KX450 (40) Front Brake E9F model_code:E9F as_required:1 KX450F 08 KX450 (40) Rear Brake D8F model_code:D8F as_required:1 KX450F 08 KX450 (38) Front Brake D8F model_code:D8F as_required:1 KX450F 07 KX450 (40) Rear Brake D7F model_code:D7F as_required:1 KX450F 07 KX450 (38) Front Brake D7F model_code:D7F as_required:1 KX450F 06 KX450 (40) Rear Brake D6F model_code:D6F as_required:1 KX450F 06 KX450 (38) Front Brake D6F model_code:D6F as_required:1 KX450 21-22 KX450 (42) Rear Brake JMFNN/JNFNN model_code:JNFNN as_required:1 KX450 21-22 KX450 (42) Rear Brake JMFNN/JNFNN model_code:JMFNN as_required:1 KX450 21-22 KX450 (40) Front Brake JMFNN/JNFNN model_code:JNFNN as_required:1 KX450 21-22 KX450 (40) Front Brake JMFNN/JNFNN model_code:JMFNN as_required:1 KX450 21 KX450 (42) Rear brake JMFNN model_code:JMFNN as_required:1 KX450 21 KX450 (40) Front brake JMFNN model_code:JMFNN as_required:1 KX450 19-20 KX450 (42) Rear Brake JKF/JLF model_code:JLF as_required:1 KX450 19-20 KX450 (42) Rear Brake JKF/JLF model_code:JKF as_required:1 KX450 19-20 KX450 (40) Front Brake JKF/JLF model_code:JLF as_required:1 KX450 19-20 KX450 (40) Front Brake JKF/JLF model_code:JKF as_required:1 KX250XC 21-22 KX252 (40) Rear Brake DMFNN/DNFNN model_code:DNFNN as_required:1 KX250XC 21-22 KX252 (40) Rear Brake DMFNN/DNFNN model_code:DMFNN as_required:1 KX250XC 21-22 KX252 (38) Front Brake DMFNN/DNFNN model_code:DNFNN as_required:1 KX250XC 21-22 KX252 (38) Front Brake DMFNN/DNFNN model_code:DMFNN as_required:1 KX250F 17 KX252 (40) Rear Brake AHF model_code:AHF as_required:1 KX250F 17 KX252 (38) Front Brake AHF model_code:AHF as_required:1 KX250F 15-16 KX250 (40) Rear Brake ZFF/ZGF model_code:ZGF as_required:1 KX250F 15-16 KX250 (40) Rear Brake ZFF/ZGF model_code:ZFF as_required:1 KX250F 15-16 KX250 (38) Front Brake ZFF/ZGF model_code:ZGF as_required:1 KX250F 15-16 KX250 (38) Front Brake ZFF/ZGF model_code:ZFF as_required:1 KX250F 13-14 KX250 (41) Rear Brake ZDF/ZEF model_code:ZEF as_required:1 KX250F 13-14 KX250 (41) Rear Brake ZDF/ZEF model_code:ZDF as_required:1 KX250F 13-14 KX250 (39) Front Brake ZDF/ZEF model_code:ZEF as_required:1 KX250F 13-14 KX250 (39) Front Brake ZDF/ZEF model_code:ZDF as_required:1 KX250F 12 KX250 (40) Rear Brake YCF model_code:YCF as_required:1 KX250F 12 KX250 (38) Front Brake YCF model_code:YCF as_required:1 KX250F 11 KX250 (40) Rear Brake YBF model_code:YBF as_required:1 KX250F 11 KX250 (38) Front Brake YBF model_code:YBF as_required:1 KX250F 10 KX250 (38) Rear Brake XAF model_code:XAFA as_required:1 KX250F 10 KX250 (36) Front Brake XAF model_code:XAFA as_required:1 KX250F 09-09 KX250 (37) Rear Brake W9F/W9F model_code:W9FA as_required:1 KX250F 09-09 KX250 (37) Rear Brake W9F/W9F model_code:W9F as_required:1 KX250F 09-09 KX250 (35) Front Brake W9F/W9F model_code:W9FA as_required:1 KX250F 09-09 KX250 (35) Front Brake W9F/W9F model_code:W9F as_required:1 KX250F 08 KX250 (37) Rear Brake T8F model_code:T8F as_required:1 KX250F 08 KX250 (35) Front Brake T8F model_code:T8F as_required:1 KX250F 07 KX250 (37) Rear Brake T7F model_code:T7F as_required:1 KX250F 07 KX250 (35) Front Brake T7F model_code:T7F as_required:1 KX250F 06 KX250 (37) Rear Brake T6F model_code:T6F as_required:1 KX250F 06 KX250 (35) Front Brake T6F model_code:T6F as_required:1 KX250F 05 KX250-N2 (37) Rear Brake model_code:N2 as_required:1 KX250F 05 KX250-N2 (35) Front Brake model_code:N2 as_required:1 KX250F 04 KX250-N1 (37) Rear Brake model_code:N1 as_required:1 KX250F 04 KX250-N1 (35) Front Brake model_code:N1 as_required:1 KX250 99 KX250-L1 (31) rear brake model_code:L1 as_required:1 KX250 99 KX250-L1 (29) front brake model_code:L1 as_required:1 KX250 98 KX250-K5 (31) Rear Brake model_code:K5 as_required:1 KX250 98 KX250-K5 (29) Front Brake model_code:K5 as_required:1 KX250 97 KX250-K4 (31) Rear Brake model_code:K4 as_required:1 KX250 97 KX250-K4 (29) Front brake model_code:K4 as_required:1 KX250 96 KX250-K3 (31) Rear Brake model_code:K3 as_required:1 KX250 96 KX250-K3 (29) Front Brake model_code:K3 as_required:1 KX250 95 KX250-K2 (31) Rear brake model_code:K2 as_required:1 KX250 95 KX250-K2 (29) Front brake model_code:K2 as_required:1 KX250 94 KX250-K1 (31) Rear Brake model_code:K1 as_required:1 KX250 94 KX250-K1 (29) Front brake model_code:K1 as_required:1 KX250 93 KX250-J2 (31) Rear caliper model_code:J2 as_required:1 KX250 93 KX250-J2 (29) Front caliper model_code:J2 as_required:1 KX250 92 KX250-J1 (31) Rear caliper model_code:J1 as_required:1 KX250 92 KX250-J1 (29) Front caliper model_code:J1 as_required:1 KX250 90-91 KX250-H1/H2 (32) Rear caliper model_code:H2 as_required:1 KX250 90-91 KX250-H1/H2 (32) Rear caliper model_code:H1 as_required:1 KX250 90-91 KX250-H1/H2 (30) Front caliper model_code:H2 as_required:1 KX250 90-91 KX250-H1/H2 (30) Front caliper model_code:H1 as_required:1 KX250 89 KX250-G1 (31) Rear brake model_code:G1 as_required:1 KX250 89 KX250-G1 (29) Front brake model_code:G1 as_required:1 KX250 21-22 KX252 (40) Rear brake CMFNN/CNFNN model_code:CNFNN as_required:1 KX250 21-22 KX252 (40) Rear brake CMFNN/CNFNN model_code:CMFNN as_required:1 KX250 21-22 KX252 (38) Front Brake CMFNN/CNFNN model_code:CNFNN as_required:1 KX250 21-22 KX252 (38) Front Brake CMFNN/CNFNN model_code:CMFNN as_required:1 KX250 20 KX252 (40) Rear brake BLF model_code:BLF as_required:1 KX250 20 KX252 (38) Front Brake BLF model_code:BLF as_required:1 KX250 18-19 KX252 (40) Rear Brake AJF/AKF model_code:AKF as_required:1 KX250 18-19 KX252 (40) Rear Brake AJF/AKF model_code:AJF as_required:1 KX250 18-19 KX252 (38) Front Brake AJF/AKF model_code:AKF as_required:1 KX250 18-19 KX252 (38) Front Brake AJF/AKF model_code:AJF as_required:1 KX250 06-08 KX250 (31) Rear Brake R6F/R7F/R8F model_code:R8F as_required:1 KX250 06-08 KX250 (31) Rear Brake R6F/R7F/R8F model_code:R7F as_required:1 KX250 06-08 KX250 (31) Rear Brake R6F/R7F/R8F model_code:R6F as_required:1 KX250 06-08 KX250 (29) Front Brake R6F/R7F/R8F model_code:R8F as_required:1 KX250 06-08 KX250 (29) Front Brake R6F/R7F/R8F model_code:R7F as_required:1 KX250 06-08 KX250 (29) Front Brake R6F/R7F/R8F model_code:R6F as_required:1 KX250 05 KX250-R1 (31) rear brake model_code:R1 as_required:1 KX250 05 KX250-R1 (29) Front brake model_code:R1 as_required:1 KX250 04 KX250-M2 (31) Rear Brake model_code:M2 as_required:1 KX250 04 KX250-M2 (29) Front Brake model_code:M2 as_required:1 KX250 03 KX250-M1 (31) Rear Brake model_code:M1 as_required:1 KX250 03 KX250-M1 (29) Front Brake model_code:M1 as_required:1 KX250 02 KX250-L4 (31) Rear Brake model_code:L4 as_required:1 KX250 02 KX250-L4 (29) Front Brake model_code:L4 as_required:1 KX250 01 KX250-L3 (31) Rear Brake model_code:L3 as_required:1 KX250 01 KX250-L3 (29) Front Brake model_code:L3 as_required:1 KX250 00 KX250-L2 (31) Rear Brake model_code:L2 as_required:1 KX250 00 KX250-L2 (29) Front brake model_code:L2 as_required:1 KX125 99 KX125-L1 (31) rear brake model_code:L1 as_required:1 KX125 99 KX125-L1 (29) front brake model_code:L1 as_required:1 KX125 98 KX125-K5 (31) Rear Brake model_code:K5 as_required:1 KX125 98 KX125-K5 (29) Front Brake model_code:K5 as_required:1 KX125 97 KX125-K4 (31) Rear brake model_code:K4 as_required:1 KX125 97 KX125-K4 (29) Front brake model_code:K4 as_required:1 KX125 96 KX125-K3 (31) Rear Brake model_code:K3 as_required:1 KX125 96 KX125-K3 (29) Front Brake model_code:K3 as_required:1 KX125 95 KX125-K2 (31) Rear brake model_code:K2 as_required:1 KX125 95 KX125-K2 (29) Front brake model_code:K2 as_required:1 KX125 94 KX125-K1 (31) Rear brake model_code:K1 as_required:1 KX125 94 KX125-K1 (29) Front brake model_code:K1 as_required:1 KX125 93 KX125-J2 (31) Rear caliper model_code:J2 as_required:1 KX125 93 KX125-J2 (29) Front caliper model_code:J2 as_required:1 KX125 92 KX125-J1 (31) Rear caliper model_code:J1 as_required:1 KX125 92 KX125-J1 (29) Front caliper model_code:J1 as_required:1 KX125 90-91 KX125-H1/H2 (34) Rear caliper model_code:H2 as_required:1 KX125 90-91 KX125-H1/H2 (34) Rear caliper model_code:H1 as_required:1 KX125 90-91 KX125-H1/H2 (32) Front caliper model_code:H2 as_required:1 KX125 90-91 KX125-H1/H2 (32) Front caliper model_code:H1 as_required:1 KX125 89 KX125-G1 (31) Rear brake model_code:G1 as_required:1 KX125 89 KX125-G1 (29) Front brake model_code:G1 as_required:1 KX125 06-08 KX125 (31) Rear Brake M6F/M7F/M8F model_code:M8F as_required:1 KX125 06-08 KX125 (31) Rear Brake M6F/M7F/M8F model_code:M7F as_required:1 KX125 06-08 KX125 (31) Rear Brake M6F/M7F/M8F model_code:M6F as_required:1 KX125 06-08 KX125 (29) Front Brake M6F/M7F/M8F model_code:M8F as_required:1 KX125 06-08 KX125 (29) Front Brake M6F/M7F/M8F model_code:M7F as_required:1 KX125 06-08 KX125 (29) Front Brake M6F/M7F/M8F model_code:M6F as_required:1 KX125 05 KX125-M3 (31) Rear Brake model_code:M3 as_required:1 KX125 05 KX125-M3 (29) Front Brake model_code:M3 as_required:1 KX125 04 KX125-M2 (31) Rear Brake model_code:M2 as_required:1 KX125 04 KX125-M2 (29) Front Brake model_code:M2 as_required:1 KX125 03 KX125-M1 (31) Rear Brake model_code:M1 as_required:1 KX125 03 KX125-M1 (29) Front Brake model_code:M1 as_required:1 KX125 02 KX125-L4 (31) Rear Brake model_code:L4 as_required:1 KX125 02 KX125-L4 (29) Front Brake model_code:L4 as_required:1 KX125 01 KX125-L3 (31) Rear Brake model_code:L3 as_required:1 KX125 01 KX125-L3 (29) Front Brake model_code:L3 as_required:1 KX125 00 KX125-L2 (31) Rear Brake model_code:L2 as_required:1 KX125 00 KX125-L2 (29) Front brake model_code:L2 as_required:1 KX112 22 KX112 (31) Rear Brake ANFNN model_code:ANFNN as_required:1 KX100 21 KX100 (31) rear brake FMFNN model_code:FMFNN as_required:1 KX100 16-20 KX100 (31) Rear Brake FGF/FHF/FJF/FKF/FLF model_code:FLF as_required:1 KX100 16-20 KX100 (31) Rear Brake FGF/FHF/FJF/FKF/FLF model_code:FKF as_required:1 KX100 16-20 KX100 (31) Rear Brake FGF/FHF/FJF/FKF/FLF model_code:FJF as_required:1 KX100 16-20 KX100 (31) Rear Brake FGF/FHF/FJF/FKF/FLF model_code:FHF as_required:1 KX100 16-20 KX100 (31) Rear Brake FGF/FHF/FJF/FKF/FLF model_code:FGF as_required:1 KX100 16-17 KX100 (31) Rear Brake FGF/FHF model_code:FHF as_required:1 KX100 16-17 KX100 (31) Rear Brake FGF/FHF model_code:FGF as_required:1 KSR110 13 KL110 DDF (E-5) Rear Brake model_code:DDF as_required:1 KSR110 13 KL110 DDF (E-3) Front Brake model_code:DDF as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (33) Rear Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A8S as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (33) Rear Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A8F as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (33) Rear Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A7F as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (33) Rear Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A6FA as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (33) Rear Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A6F as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (31) Front Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A8S as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (31) Front Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A8F as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (31) Front Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A7F as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (31) Front Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A6FA as_required:1 KSR110 06-08 KL110 (31) Front Brake A6F/A6F/A7F/A8F/A8S model_code:A6F as_required:1 KSR110 05 KL110-A3 (33) Rear Brake model_code:A3 as_required:1 KSR110 05 KL110-A3 (31) Front Brake model_code:A3 as_required:1 KSR110 03-04 KL110-A1/A2 (35) Rear Brake (KL110-A2) model_code:A2 as_required:1 KSR110 03-04 KL110-A1/A2 (34) Rear Brake (KL110-A1) model_code:A1 as_required:1 KSR110 03-04 KL110-A1/A2 (32) Front Brake (KL110-A2) model_code:A2 as_required:1 KSR110 03-04 KL110-A1/A2 (31) Front Brake (KL110-A1) model_code:A1 as_required:1 KSR PRO 14 KL110 EEF (E-5) Rear Brake model_code:EEF as_required:1 KSR PRO 14 KL110 EEF (E-3) Front Brake model_code:EEF as_required:1 KLX450R 08-09 KLX450 (41) Rear Brake A8F/A9F model_code:A9F as_required:1 KLX450R 08-09 KLX450 (41) Rear Brake A8F/A9F model_code:A8F as_required:1 KLX450R 08-09 KLX450 (39) Front Brake A8F/A9F model_code:A9F as_required:1 KLX450R 08-09 KLX450 (39) Front Brake A8F/A9F model_code:A8F as_required:1 KLX300R 96 KLX300-A1 (37) Rear Brake model_code:A1 as_required:1 KLX300R 96 KLX300-A1 (35) Front Brake model_code:A1 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (37) Rear Brake model_code:E5 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (37) Rear Brake model_code:E4 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (37) Rear Brake model_code:E3 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (37) Rear Brake model_code:E2 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (37) Rear Brake model_code:E1 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (35) Front Brake model_code:E5 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (35) Front Brake model_code:E4 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (35) Front Brake model_code:E3 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (35) Front Brake model_code:E2 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (35) Front Brake model_code:E1 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (37) Rear Brake model_code:D3 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (37) Rear Brake model_code:D2 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (37) Rear Brake model_code:D1 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (35) Front Brake model_code:D3 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (35) Front Brake model_code:D2 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (35) Front Brake model_code:D1 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (38) Rear Brake model_code:F4 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (38) Rear Brake model_code:F3 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (38) Rear Brake model_code:F2 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (38) Rear Brake model_code:F1 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (36) Front Brake model_code:F4 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (36) Front Brake model_code:F3 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (36) Front Brake model_code:F2 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (36) Front Brake model_code:F1 as_required:1 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (37) Rear Brake model_code:H2 as_required:1 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (37) Rear Brake model_code:H1 as_required:1 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (35) Front Brake model_code:H2 as_required:1 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (35) Front Brake model_code:H1 as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (41) Rear Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGS as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (41) Rear Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (41) Rear Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SFF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (41) Rear Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SEF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (41) Rear Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SDF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (39) Front Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGS as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (39) Front Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (39) Front Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SFF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (39) Front Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SEF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (39) Front Brake SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SDF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (42) Rear Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SCF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (42) Rear Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SBF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (42) Rear Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SAF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (42) Rear Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S9F as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (42) Rear Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S8F as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (40) Front Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SCF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (40) Front Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SBF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (40) Front Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SAF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (40) Front Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S9F as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (40) Front Brake S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S8F as_required:1 KLX250 06-07 KLX250 (38) Rear Brake H6F/H7F model_code:H7F as_required:1 KLX250 06-07 KLX250 (38) Rear Brake H6F/H7F model_code:H6F as_required:1 KLX250 06-07 KLX250 (36) Front Brake H6F/H7F model_code:H7F as_required:1 KLX250 06-07 KLX250 (36) Front Brake H6F/H7F model_code:H6F as_required:1 KLX250 05 KLX250-H7 (38) Rear Brake model_code:H7 as_required:1 KLX250 05 KLX250-H7 (36) Front Brake model_code:H7 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (41) Rear Brake (KLX250-H6) model_code:H6 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (38) Front Brake (KLX250-H6) model_code:H6 as_required:1 KLX230R S 22 KLX230 (37) rear brake FNFNN model_code:FNFNN as_required:1 KLX230R S 22 KLX230 (35) front brake FNFNN model_code:FNFNN as_required:1 KLX230R 21-22 KLX230 (37) Rear Brake EMFNN/ENFNN model_code:ENFNN as_required:1 KLX230R 21-22 KLX230 (37) Rear Brake EMFNN/ENFNN model_code:EMFNN as_required:1 KLX230R 21-22 KLX230 (35) Front Brake EMFNN/ENFNN model_code:ENFNN as_required:1 KLX230R 21-22 KLX230 (35) Front Brake EMFNN/ENFNN model_code:EMFNN as_required:1 KLX230R 21 KLX230 (37) rear brake EMFNN model_code:EMFNN as_required:1 KLX230R 21 KLX230 (35) Front brake EMFNN model_code:EMFNN as_required:1 KLX230R 20 KLX230 (37) Rear brake ELF model_code:ELF as_required:1 KLX230R 20 KLX230 (35) Front brake ELF model_code:ELF as_required:1 KLX230 20 KLX230 (39) Rear Brake ALF model_code:ALF as_required:1 KLX230 20 KLX230 (37) Front Brake ALF model_code:ALF as_required:1 KLX125 15-16 KLX125 (37) Rear Brake CFF/CGF model_code:CGF as_required:1 KLX125 15-16 KLX125 (37) Rear Brake CFF/CGF model_code:CFF as_required:1 KLX125 15-16 KLX125 (35) Front Brake CFF/CGF model_code:CGF as_required:1 KLX125 15-16 KLX125 (35) Front Brake CFF/CGF model_code:CFF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (38) rear brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CEF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (38) rear brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CDF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (38) rear brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CCS as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (38) rear brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CBF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (38) rear brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CAF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (36) Front Brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CEF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (36) Front Brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CDF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (36) Front Brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CCS as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (36) Front Brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CBF as_required:1 KLX125 10-14 KLX125 (36) Front Brake CAF/CBF/CCS/CDF/CEF model_code:CAF as_required:1 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (33) Rear Brake model_code:F4 as_required:1 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (33) Rear Brake model_code:F3 as_required:1 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (33) Rear Brake model_code:F2 as_required:1 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (31) Front Brake model_code:F4 as_required:1 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (31) Front Brake model_code:F3 as_required:1 KDX250SR 92-94 KDX250-F2/F3/F4 (31) Front Brake model_code:F2 as_required:1 KDX250SR 91 KDX250-F1 (32) Rear caliper model_code:F1 as_required:1 KDX250SR 91 KDX250-F1 (30) Front caliper model_code:F1 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (32) Rear Brake model_code:D4 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (32) Rear Brake model_code:D3 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (32) Rear Brake model_code:D2 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (32) Rear Brake model_code:D1 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (30) Front Brake model_code:D4 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (30) Front Brake model_code:D3 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (30) Front Brake model_code:D2 as_required:1 KDX250R 91-94 KDX250-D1/D2/D3/D4 (30) Front Brake model_code:D1 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (32) Rear Brake model_code:B5 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (32) Rear Brake model_code:B4 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (32) Rear Brake model_code:B3 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (32) Rear Brake model_code:B2 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (32) Rear Brake model_code:B1 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (30) Front Brake model_code:B3 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (30) Front Brake model_code:B2 as_required:1 KDX220SR 94-99 KDX220-B1/B2/B3/B4/B5 (30) Front Brake model_code:B1 as_required:1 KDX220R 94-95 KDX220-A1/A2 (31) Rear brake model_code:A2 as_required:1 KDX220R 94-95 KDX220-A1/A2 (31) Rear brake model_code:A1 as_required:1 KDX220R 94-95 KDX220-A1/A2 (29) Front Brake model_code:A2 as_required:1 KDX220R 94-95 KDX220-A1/A2 (29) Front Brake model_code:A1 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (35) Rear Brake model_code:G5 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (35) Rear Brake model_code:G4 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (35) Rear Brake model_code:G3 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (35) Rear Brake model_code:G2 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (33) Front Brake model_code:G5 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (33) Front Brake model_code:G4 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (33) Front Brake model_code:G3 as_required:1 KDX200SR 90-93 KDX200-G2/G3/G4/G5 (33) Front Brake model_code:G2 as_required:1 KDX200SR 89 KDX200-G1 (32) Rear brake model_code:G1 as_required:1 KDX200R 89-90 KDX200-E1/E2 (33) Rear caliper model_code:E2 as_required:1 KDX200R 89-90 KDX200-E1/E2 (33) Rear caliper model_code:E1 as_required:1 KDX200R 89-90 KDX200-E1/E2 (31) Front Caliper (KDX200-E2) model_code:E2 as_required:1 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (36) Rear Brake model_code:A8 as_required:1 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (36) Rear Brake model_code:A5 as_required:1 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (36) Rear Brake model_code:A4 as_required:1 KDX125SR 92-99 KDX125-A3/A4/A5/A8 (36) Rear Brake model_code:A3 as_required:1 KDX125SR 90-91 KDX125-A1/A2 (34) Rear caliper model_code:A2 as_required:1 KDX125SR 90-91 KDX125-A1/A2 (34) Rear caliper model_code:A1 as_required:1 ELIMINATOR 98-99 BN125-A1/A2 (31) Front Brake model_code:A2 as_required:1 ELIMINATOR 98-99 BN125-A1/A2 (31) Front Brake model_code:A1 as_required:1 ELIMINATOR 06-08 BN125 (31) Front Brake A6F/A7F/A8F model_code:A8F as_required:1 ELIMINATOR 06-08 BN125 (31) Front Brake A6F/A7F/A8F model_code:A7F as_required:1 ELIMINATOR 06-08 BN125 (31) Front Brake A6F/A7F/A8F model_code:A6F as_required:1 ELIMINATOR 05 BN125-A8 (31) Front Brake model_code:A8 as_required:1 ELIMINATOR 00-03 BN125-A3/A4/A5/A6 (34) Front Brake (BN125-A3) model_code:A3 as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (41) Rear Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGS as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (41) Rear Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (41) Rear Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VFF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (41) Rear Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VEF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (39) Front Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGS as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (39) Front Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (39) Front Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VFF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (39) Front Brake VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VEF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (41) Rear Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VDF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (41) Rear Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VCF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (41) Rear Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VBF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (41) Rear Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V9F as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (41) Rear Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V8F as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (39) Front Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VDF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (39) Front Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VCF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (39) Front Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VBF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (39) Front Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V9F as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (39) Front Brake V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V8F as_required:1 D-TRACKER 125 15 KLX125 (37) Rear Brake DFF model_code:DFF as_required:1 D-TRACKER 125 15 KLX125 (35) Front Brake DFF model_code:DFF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (38) rear brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DEF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (38) rear brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DDF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (38) rear brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DCS as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (38) rear brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DBF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (38) rear brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DAF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (36) Front Brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DEF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (36) Front Brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DDF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (36) Front Brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DCS as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (36) Front Brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DBF as_required:1 D-TRACKER 125 10-14 KLX125 (36) Front Brake DAF/DBF/DCS/DDF/DEF model_code:DAF as_required:1 D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (37) Rear Brake model_code:J2 as_required:1 D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (37) Rear Brake model_code:J1 as_required:1 D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (35) Front Brake model_code:J2 as_required:1 D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (35) Front Brake model_code:J1 as_required:1 D-TRACKER 06-07 KLX250 (39) Rear Brake M6F/M7F model_code:M7F as_required:1 D-TRACKER 06-07 KLX250 (39) Rear Brake M6F/M7F model_code:M6F as_required:1 D-TRACKER 06-07 KLX250 (37) Front Brake M6F/M7F model_code:M7F as_required:1 D-TRACKER 06-07 KLX250 (37) Front Brake M6F/M7F model_code:M6F as_required:1 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (39) Rear Brake model_code:M2 as_required:1 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (39) Rear Brake model_code:M1 as_required:1 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (37) Front Brake model_code:M2 as_required:1 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (37) Front Brake model_code:M1 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (38) Rear Brake model_code:J6 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (38) Rear Brake model_code:J5 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (38) Rear Brake model_code:J4 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (36) Front Brake model_code:J6 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (36) Front Brake model_code:J5 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (36) Front Brake model_code:J4 as_required:1 KX85-II 12-13 KX85 (31) Rear Brake ACF/BCF/ADF/BDF model_code:BDF as_required:1 KX85-II 12-13 KX85 (31) Rear Brake ACF/BCF/ADF/BDF model_code:BCF as_required:1 KX85-II 12-13 KX85 (31) Rear Brake ACF/BCF/ADF/BDF model_code:ACF as_required:1 KX85-II 12-13 KX85 (31) rear brakes ACF/BCF/ADF/BDF model_code:ADF as_required:1 KX85-II 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:BBF as_required:1 KX85-II 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:BAF as_required:1 KX85-II 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:ABF as_required:1 KX85-II 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:AAF as_required:1 KX85-II 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:B9F as_required:1 KX85-II 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:B9FA as_required:1 KX85-II 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:B8F as_required:1 KX85-II 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:A9F as_required:1 KX85-II 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:B7F as_required:1 KX85-II 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:A8F as_required:1 KX85-II 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:B6F as_required:1 KX85-II 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:A7F as_required:1 KX85-II 05-05 KX85-A5/B5 (31) Rear Brake model_code:B5 as_required:1 KX85-II 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:A6F as_required:1 KX85-II 05-05 KX85-A5/B5 (31) Rear Brake model_code:A5 as_required:1 KX85-II 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) rear brake model_code:B4 as_required:1 KX85-II 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) rear brake model_code:A4 as_required:1 KX85-II 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) Rear Brake model_code:B3 as_required:1 KX85-II 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) rear brake model_code:A3 as_required:1 KX85-II 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:B2 as_required:1 KX85-II 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:B1 as_required:1 KX85-II 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:A2 as_required:1 KX85-II 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:A1 as_required:1 KX85 12-13 KX85 (31) Rear Brake ACF/BCF/ADF/BDF model_code:BDF as_required:1 KX85 12-13 KX85 (31) Rear Brake ACF/BCF/ADF/BDF model_code:BCF as_required:1 KX85 12-13 KX85 (31) rear brakes ACF/BCF/ADF/BDF model_code:ADF as_required:1 KX85 12-13 KX85 (31) Rear Brake ACF/BCF/ADF/BDF model_code:ACF as_required:1 KX85 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:BAF as_required:1 KX85 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:BBF as_required:1 KX85 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:A1 as_required:1 KX85 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:A2 as_required:1 KX85 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:B1 as_required:1 KX85 01-02 KX85-A1/A2/B1/B2 (31) Rear Brake model_code:B2 as_required:1 KX85 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) rear brake model_code:A3 as_required:1 KX85 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) rear brake model_code:A4 as_required:1 KX85 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) Rear Brake model_code:B3 as_required:1 KX85 03-04 KX85-A3/A4/B3/B4 (32) rear brake model_code:B4 as_required:1 KX85 05-05 KX85-A5/B5 (31) Rear Brake model_code:A5 as_required:1 KX85 05-05 KX85-A5/B5 (31) Rear Brake model_code:B5 as_required:1 KX85 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:A6F as_required:1 KX85 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:A7F as_required:1 KX85 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:B6F as_required:1 KX85 06-07 KX85 (31) Rear Brake A6F/A7F/B6F/B7F model_code:B7F as_required:1 KX85 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:A8F as_required:1 KX85 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:A9F as_required:1 KX85 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:B8F as_required:1 KX85 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:B9F as_required:1 KX85 08-09 KX85 (31) Rear Brake A8F/A9F/B8F/B9F/B9F model_code:B9FA as_required:1 KX85 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:AAF as_required:1 KX85 10-11 KX85 (31) Rear Brake AAF/BAF/ABF/BBF model_code:ABF as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (33) Rear Brake (KX65-A1-A4) model_code:A4 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (33) Rear Brake (KX65-A1-A4) model_code:A2 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (33) Rear Brake (KX65-A1-A4) model_code:A3 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (33) Rear Brake (KX65-A1-A4) model_code:A1 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (30) Front Brake (KX65-A1-A4) model_code:A4 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (30) Front Brake (KX65-A1-A4) model_code:A3 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (30) Front Brake (KX65-A1-A4) model_code:A2 as_required:1 KX65 00-04 KX65-A1/A2/A3/A4/A5 (30) Front Brake (KX65-A1-A4) model_code:A1 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (40) Rear Brake (KLX250-H3-H5) model_code:H5 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (40) Rear Brake (KLX250-H3-H5) model_code:H4 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (40) Rear Brake (KLX250-H3-H5) model_code:H3 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (37) Front Brake (KLX250-H3-H5) model_code:H5 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (37) Front Brake (KLX250-H3-H5) model_code:H4 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (37) Front Brake (KLX250-H3-H5) model_code:H3 as_required:1 ELIMINATOR 00-03 BN125-A3/A4/A5/A6 (35) Front Brake (BN125-A4-A6) model_code:A6 as_required:1 ELIMINATOR 00-03 BN125-A3/A4/A5/A6 (35) Front Brake (BN125-A4-A6) model_code:A5 as_required:1 ELIMINATOR 00-03 BN125-A3/A4/A5/A6 (35) Front Brake (BN125-A4-A6) model_code:A4 as_required:1
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด