Tomewa(Jikuyou) 13MM Zr1200DGF 480J1300

 • รหัสสินค้า: 480J1300

  ฿42

  คะแนนวีไบค์: +0 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  KAWASAKI
  D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (12) Gear change mechanism model_code:J2 as_required:1 D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (12) Gear change mechanism model_code:J1 as_required:1 D-TRACKER 06-07 KLX250 (12) Gear Change Mechanism M6F/M7F model_code:M7F as_required:1 D-TRACKER 06-07 KLX250 (12) Gear Change Mechanism M6F/M7F model_code:M6F as_required:1 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (12) Gear change mechanism model_code:M2 as_required:1 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (12) Gear change mechanism model_code:M1 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (12) gear change mechanism model_code:J6 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (12) gear change mechanism model_code:J5 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (12) gear change mechanism model_code:J4 as_required:1 250TR 11-13 BJ250 (12) Gear change mechanism KBF/KBF/KCF/KDF model_code:KDF as_required:1 250TR 11-13 BJ250 (12) Gear change mechanism KBF/KBF/KCF/KDF model_code:KCF as_required:1 250TR 11-13 BJ250 (12) Gear change mechanism KBF/KBF/KCF/KDF model_code:KBFA as_required:1 250TR 07-09 BJ250 (12) gear change mechanism K7F/K8F/K8F/K9F model_code:K9F as_required:1 250TR 11-13 BJ250 (12) Gear change mechanism KBF/KBF/KCF/KDF model_code:KBF as_required:1 250TR 07-09 BJ250 (12) gear change mechanism K7F/K8F/K8F/K9F model_code:K8FA as_required:1 250TR 07-09 BJ250 (12) gear change mechanism K7F/K8F/K8F/K9F model_code:K8F as_required:1 250TR 07-09 BJ250 (12) gear change mechanism K7F/K8F/K8F/K9F model_code:K7F as_required:1 250TR 06 BJ250 (12) Gear Change Mechanism F6F model_code:F6F as_required:1 250TR 02-04 BJ250-F1/F2/F3 (13) Gear change mechanism model_code:F3 as_required:1 250TR 05 BJ250-F4 (12) Gear change mechanism model_code:F4 as_required:1 250TR 02-04 BJ250-F1/F2/F3 (13) Gear change mechanism model_code:F2 as_required:1 250TR 02-04 BJ250-F1/F2/F3 (13) Gear change mechanism model_code:F1 as_required:1 ER-6N 09-10 ER650 C9F/CAF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CAF as_required:1 ER-6N 09-10 ER650 C9F/CAF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:C9F as_required:1 ER-6N 06-08 ER650 A6F/A7F/A8F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A8F as_required:1 ER-6N 06-08 ER650 A6F/A7F/A8F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A7F as_required:1 ER-6N 06-08 ER650 A6F/A7F/A8F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A6F as_required:1 ER-6F 09-10 EX650 C9F/CAF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CAF as_required:1 ER-6F 09-10 EX650 C9F/CAF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:C9F as_required:1 ER-6F 07-08 EX650 A7F/A8F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A8F as_required:1 ER-6F 07-08 EX650 A7F/A8F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A7F as_required:1 ER-4N ABS 11-13 ER400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CDF model_code:CDF as_required:1 ER-4N ABS 11-13 ER400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CDF model_code:CCF as_required:1 ER-4N ABS 11-13 ER400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CDF model_code:CBF as_required:1 ER-4N 11-13 ER400 (13) Gear change mechanism BBF/BCF/BDF model_code:BDF as_required:1 ER-4N 11-13 ER400 (13) Gear change mechanism BBF/BCF/BDF model_code:BCF as_required:1 ER-4N 11-13 ER400 (13) Gear change mechanism BBF/BCF/BDF model_code:BBF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (12) Gear change mechanism VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGS as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (12) gear change mechanism VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (12) gear change mechanism VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VFF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (12) gear change mechanism V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VDF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (12) Gear change mechanism VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VEF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (12) gear change mechanism V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V8F as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (12) gear change mechanism V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V9F as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (12) Gear change mechanism V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VBF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (12) gear change mechanism V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VCF as_required:1 ZZR400 97-99 ZX400-N5/N6/N7 (20) Oil Pump model_code:N7 as_required:1 ZZR400 97-99 ZX400-N5/N6/N7 (20) Oil Pump model_code:N6 as_required:1 ZZR400 97-99 ZX400-N5/N6/N7 (20) Oil Pump model_code:N5 as_required:1 ZZR400 97-99 ZX400-N5/N6/N7 (12) Gear change mechanism model_code:N7 as_required:1 ZZR400 97-99 ZX400-N5/N6/N7 (12) Gear change mechanism model_code:N6 as_required:1 ZZR400 97-99 ZX400-N5/N6/N7 (12) Gear change mechanism model_code:N5 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (20) Oil Pump model_code:N4 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (20) Oil Pump model_code:N3 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (20) Oil Pump model_code:N2 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (20) Oil Pump model_code:N1 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (12) Gear change mechanism model_code:N4 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (12) Gear change mechanism model_code:N3 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (12) Gear change mechanism model_code:N2 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (12) Gear change mechanism model_code:N1 as_required:1 ZZR400 06-06 ZX400 (20) Oil Pump N6F/N6S model_code:N6S as_required:1 ZZR400 06-06 ZX400 (20) Oil Pump N6F/N6S model_code:N6F as_required:1 ZZR400 06-06 ZX400 (12) Gear Change Mechanism N6F/N6S model_code:N6S as_required:1 ZZR400 06-06 ZX400 (12) Gear Change Mechanism N6F/N6S model_code:N6F as_required:1 ZZR400 04-05 ZX400-N10/N11 (20) Oil Pump model_code:N11 as_required:1 ZZR400 04-05 ZX400-N10/N11 (20) Oil Pump model_code:N10 as_required:1 ZZR400 04-05 ZX400-N10/N11 (12) Gear change mechanism model_code:N11 as_required:1 ZZR400 04-05 ZX400-N10/N11 (12) Gear change mechanism model_code:N10 as_required:1 ZZR400 01-03 ZX400-N8/N9 (20) Oil Pump model_code:N9 as_required:1 ZZR400 01-03 ZX400-N8/N9 (20) Oil Pump model_code:N8 as_required:1 ZZR400 01-03 ZX400-N8/N9 (12) Gear change mechanism model_code:N9 as_required:1 ZZR400 01-03 ZX400-N8/N9 (12) Gear change mechanism model_code:N8 as_required:1 ZZR1200 02-05 ZX1200-C1/C2/C3/C4 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:C4 as_required:1 ZZR1200 02-05 ZX1200-C1/C2/C3/C4 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:C3 as_required:1 ZZR1200 02-05 ZX1200-C1/C2/C3/C4 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:C2 as_required:1 ZZR1200 02-05 ZX1200-C1/C2/C3/C4 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:C1 as_required:1 ZZ-R400 90-92 ZX400-K1/K2/K3 (19) Oil Pump model_code:K3 as_required:1 ZZ-R400 90-92 ZX400-K1/K2/K3 (19) Oil Pump model_code:K2 as_required:1 ZZ-R400 90-92 ZX400-K1/K2/K3 (19) Oil Pump model_code:K1 as_required:1 ZZ-R400 90-92 ZX400-K1/K2/K3 (12) Gear change mechanism model_code:K3 as_required:1 ZZ-R400 90-92 ZX400-K1/K2/K3 (12) Gear change mechanism model_code:K2 as_required:1 ZZ-R400 90-92 ZX400-K1/K2/K3 (12) Gear change mechanism model_code:K1 as_required:1 ZZ-R1100 99-01 ZX1100-D7/D9 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:D9 as_required:1 ZZ-R1100 99-01 ZX1100-D7/D9 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:D7 as_required:1 ZXR750R 94 ZX750-M2 (13) Gear change mechanism model_code:M2 as_required:1 ZXR750R 91 ZX750-K1 (13) Gear change mechanism model_code:K1 as_required:1 ZXR750 93-95 ZX750-L1/L2/L3 (13) Gear change mechanism model_code:L3 as_required:1 ZXR750 93-95 ZX750-L1/L2/L3 (13) Gear change mechanism model_code:L2 as_required:1 ZXR750 93-95 ZX750-L1/L2/L3 (13) Gear change mechanism model_code:L1 as_required:1 ZXR750 91-92 ZX750-J1/J2 (13) Gear change mechanism model_code:J2 as_required:1 ZXR750 91-92 ZX750-J1/J2 (13) Gear change mechanism model_code:J1 as_required:1 ZXR750 90 ZX750-H2 (13) Gear change mechanism model_code:H2 as_required:1 ZXR750 89 ZX750-H1 (13) Gear change mechanism model_code:H1 as_required:1 ZRX1200S 04 ZR1200-B4 (13) Gear Change Mechanism model_code:B4 as_required:1 ZRX1200S 01-03 ZR1200-B1/B2/B3 (13) Gear change mechanism model_code:B3 as_required:1 ZRX1200S 01-03 ZR1200-B1/B2/B3 (13) Gear change mechanism model_code:B2 as_required:1 ZRX1200S 01-03 ZR1200-B1/B2/B3 (13) Gear change mechanism model_code:B1 as_required:1 ZRX1200S 01-02 ZR1200-B1/B2 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:B2 as_required:1 ZRX1200S 01-02 ZR1200-B1/B2 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:B1 as_required:1 ZRX1200R 06-08 ZR1200 (13) gear change mechanism A6F/A7F/A8F/A8F model_code:A8FA as_required:1 ZRX1200R 06-08 ZR1200 (13) gear change mechanism A6F/A7F/A8F/A8F model_code:A8F as_required:1 ZRX1200R 06-08 ZR1200 (13) gear change mechanism A6F/A7F/A8F/A8F model_code:A7F as_required:1 ZRX1200R 06-08 ZR1200 (13) gear change mechanism A6F/A7F/A8F/A8F model_code:A6F as_required:1 ZRX1200R 06-07 ZR1200 A6F/A7F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A7F as_required:1 ZRX1200R 06-07 ZR1200 A6F/A7F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A6F as_required:1 ZRX1200R 04-05 ZR1200-A4/A5 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A5 as_required:1 ZRX1200R 04-05 ZR1200-A4/A5 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A4 as_required:1 ZRX1200R 04-05 ZR1200-A4/A5 (13) Gear change mechanism model_code:A5 as_required:1 ZRX1200R 04-05 ZR1200-A4/A5 (13) Gear change mechanism model_code:A4 as_required:1 ZRX1200R 01-03 ZR1200-A1/A2/A3 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A3 as_required:1 ZRX1200R 01-03 ZR1200-A1/A2/A3 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A2 as_required:1 ZRX1200R 01-03 ZR1200-A1/A2/A3 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A1 as_required:1 ZRX1200R 01-03 ZR1200-A1/A2/A3 (13) Gear change mechanism model_code:A3 as_required:1 ZRX1200R 01-03 ZR1200-A1/A2/A3 (13) Gear change mechanism model_code:A2 as_required:1 ZRX1200R 01-03 ZR1200-A1/A2/A3 (13) Gear change mechanism model_code:A1 as_required:1 ZRX1200 DAEG 16-16 ZR1200 (13) Gear change mechanism DGF/DGF/DGF model_code:DGFB as_required:1 ZRX1200 DAEG 16-16 ZR1200 (13) Gear change mechanism DGF/DGF/DGF model_code:DGFA as_required:1 ZRX1200 DAEG 16-16 ZR1200 (13) Gear change mechanism DGF/DGF/DGF model_code:DGF as_required:1 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (13) Gear change mechanism DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DFFA as_required:1 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (13) Gear change mechanism DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DFF as_required:1 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (13) Gear change mechanism DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DEFA as_required:1 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (13) Gear change mechanism DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DEF as_required:1 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (13) Gear change mechanism DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DDFA as_required:1 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (13) Gear change mechanism DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DDF as_required:1 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (13) Gear change mechanism DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DCFA as_required:1 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (13) Gear change mechanism DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DCF as_required:1 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (13) Gear Change Mechanism D9F/D9F/DAF/DBF model_code:DBF as_required:1 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (13) Gear Change Mechanism D9F/D9F/DAF/DBF model_code:DAF as_required:1 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (13) Gear Change Mechanism D9F/D9F/DAF/DBF model_code:D9FA as_required:1 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (13) Gear Change Mechanism D9F/D9F/DAF/DBF model_code:D9F as_required:1 ZRX1100-II 97-00 ZR1100-D1/D2/D3/D4 (13) Gear change mechanism model_code:D4 as_required:1 ZRX1100-II 97-00 ZR1100-D1/D2/D3/D4 (13) Gear change mechanism model_code:D3 as_required:1 ZRX1100-II 97-00 ZR1100-D1/D2/D3/D4 (13) Gear change mechanism model_code:D2 as_required:1 ZRX1100-II 97-00 ZR1100-D1/D2/D3/D4 (13) Gear change mechanism model_code:D1 as_required:1 ZRX1100 97-00 ZR1100-C1/C2/C3/C4 (13) Gear change mechanism model_code:C1 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (22) Oil Pump model_code:F8 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (22) Oil Pump model_code:F7 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (22) Oil Pump model_code:F6 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (22) Oil Pump model_code:F5 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (22) Oil Pump model_code:F4 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (15) Gear change mechanism model_code:F8 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (15) Gear change mechanism model_code:F7 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (15) Gear change mechanism model_code:F6 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (15) Gear change mechanism model_code:F5 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (15) Gear change mechanism model_code:F4 as_required:1 ZRX-II 95-97 ZR400-F1/F2/F3 (19) Oil Pump model_code:F3 as_required:1 ZRX-II 95-97 ZR400-F1/F2/F3 (19) Oil Pump model_code:F2 as_required:1 ZRX-II 95-97 ZR400-F1/F2/F3 (19) Oil Pump model_code:F1 as_required:1 ZRX-II 95-97 ZR400-F1/F2/F3 (12) Gear change mechanism model_code:F3 as_required:1 ZRX-II 95-97 ZR400-F1/F2/F3 (12) Gear change mechanism model_code:F2 as_required:1 ZRX-II 95-97 ZR400-F1/F2/F3 (12) Gear change mechanism model_code:F1 as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (19) Oil Pump F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F8FA as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (19) Oil Pump F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F8F as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (19) Oil Pump F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F7F as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (19) Oil Pump F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F6F as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F8FA as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F8F as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F7F as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F6F as_required:1 ZRX-II 05 ZR400-F10 (19) Oil Pump model_code:F10 as_required:1 ZRX-II 05 ZR400-F10 (12) Gear change mechanism model_code:F10 as_required:1 ZRX-II 04 ZR400-F9 (19) Oil Pump model_code:F9 as_required:1 ZRX-II 04 ZR400-F9 (12) Gear Change Mechanism model_code:F9 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (22) Oil Pump model_code:E8 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (22) Oil Pump model_code:E7 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (22) Oil Pump model_code:E6 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (22) Oil Pump model_code:E5 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (22) Oil Pump model_code:E4 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (15) Gear change mechanism model_code:E8 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (15) Gear change mechanism model_code:E7 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (15) Gear change mechanism model_code:E6 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (15) Gear change mechanism model_code:E5 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (15) Gear change mechanism model_code:E4 as_required:1 ZRX 94-96 ZR400-E1/E2/E3 (19) Oil Pump model_code:E3 as_required:1 ZRX 94-96 ZR400-E1/E2/E3 (19) Oil Pump model_code:E2 as_required:1 ZRX 94-96 ZR400-E1/E2/E3 (19) Oil Pump model_code:E1 as_required:1 ZRX 94-96 ZR400-E1/E2/E3 (12) Gear change mechanism model_code:E3 as_required:1 ZRX 94-96 ZR400-E1/E2/E3 (12) Gear change mechanism model_code:E2 as_required:1 ZRX 94-96 ZR400-E1/E2/E3 (12) Gear change mechanism model_code:E1 as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (19) Oil Pump E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E8FA as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (19) Oil Pump E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E8F as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (19) Oil Pump E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E7F as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (19) Oil Pump E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E6F as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E8FA as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E8F as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E7F as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E6F as_required:1 ZRX 05 ZR400-E10 (19) Oil Pump model_code:E10 as_required:1 ZRX 05 ZR400-E10 (12) Gear change mechanism model_code:E10 as_required:1 ZRX 04 ZR400-E9 (19) Oil Pump model_code:E9 as_required:1 ZRX 04 ZR400-E9 (12) Gear change mechanism model_code:E9 as_required:1 ZEPHYR 1100 RS 96-99 ZR1100-B1/B2/B3 (14) Gear change mechanism model_code:B3 as_required:1 ZEPHYR 1100 RS 96-99 ZR1100-B1/B2/B3 (14) Gear change mechanism model_code:B2 as_required:1 ZEPHYR 1100 RS 96-99 ZR1100-B1/B2/B3 (14) Gear change mechanism model_code:B1 as_required:1 ZEPHYR 1100 RS 02 ZR1100-B5 (14) Gear Change Mechanism model_code:B5 as_required:1 ZEPHYR 1100 92-99 ZR1100-A1/A2/A3/A4/A5 (15) Gear change mechanism model_code:A5 as_required:1 ZEPHYR 1100 92-99 ZR1100-A1/A2/A3/A4/A5 (15) Gear change mechanism model_code:A4 as_required:1 ZEPHYR 1100 92-99 ZR1100-A1/A2/A3/A4/A5 (15) Gear change mechanism model_code:A3 as_required:1 ZEPHYR 1100 92-99 ZR1100-A1/A2/A3/A4/A5 (15) Gear change mechanism model_code:A2 as_required:1 ZEPHYR 1100 92-99 ZR1100-A1/A2/A3/A4/A5 (15) Gear change mechanism model_code:A1 as_required:1 ZEPHYR 1100 06-06 ZR1100 (14) Gear change mechanism A6F/A6F/A6S/A6S model_code:A6SA as_required:1 ZEPHYR 1100 06-06 ZR1100 (14) Gear change mechanism A6F/A6F/A6S/A6S model_code:A6S as_required:1 ZEPHYR 1100 06-06 ZR1100 (14) Gear change mechanism A6F/A6F/A6S/A6S model_code:A6FA as_required:1 ZEPHYR 1100 06-06 ZR1100 (14) Gear change mechanism A6F/A6F/A6S/A6S model_code:A6F as_required:1 ZEPHYR 1100 05 ZR1100-A10 (14) Gear change mechanism model_code:A10 as_required:1 ZEPHYR 1100 02-04 ZR1100-A7/A8/A9 (15) Gear change mechanism model_code:A9 as_required:1 ZEPHYR 1100 02-04 ZR1100-A7/A8/A9 (15) Gear change mechanism model_code:A8 as_required:1 ZEPHYR 1100 02-04 ZR1100-A7/A8/A9 (15) Gear change mechanism model_code:A7 as_required:1 Z650 22 ER650 (13) Gear change mechanism KNFAN model_code:KNFAN as_required:1 Z650 20 ER650 (13) Gear change mechanism KLF model_code:KLF as_required:1 Z650 17-19 ER650 (13) Gear Change Mechanism HHF/HJF/HKF model_code:HKF as_required:1 Z650 17-19 ER650 (13) Gear Change Mechanism HHF/HJF/HKF model_code:HJF as_required:1 Z650 17-19 ER650 (13) Gear Change Mechanism HHF/HJF/HKF model_code:HHF as_required:1 Z250SL 16-17 BR250 (12) Gear Change Mechanism EGF/EHF model_code:EHF as_required:1 Z250SL 16-17 BR250 (12) Gear Change Mechanism EGF/EHF model_code:EGF as_required:1 Z H2 SE 22 ZR1000 (23) Oil Pump LNFNN model_code:LNFNN as_required:1 Z H2 SE 21 ZR1000 (23) Oil pump LMFNN model_code:LMFNN as_required:1 Z H2 22 ZR1000 (23) Oil pump KNFAN model_code:KNFAN as_required:1 Z H2 21 ZR1000 (23) Oil pump KMFNN model_code:KMFNN as_required:1 Z H2 20 ZR1000 (23) Oil Pump KLF model_code:KLF as_required:1 W800 STREET 22 EJ800 (13) Gear change mechanism FNFNN model_code:FNFNN as_required:1 W800 STREET 21 EJ800 (13) Gear change mechanism BMFNN model_code:BMFNN as_required:1 W800 STREET 19-20 EJ800 (13) Gear change mechanism BKF/BLF model_code:BLF as_required:1 W800 STREET 19-20 EJ800 (13) Gear change mechanism BKF/BLF model_code:BKF as_required:1 W800 CAFE 22 EJ800 (13) Gear change mechanism GNFNN model_code:GNFNN as_required:1 W800 CAFE 21 EJ800 (13) Gear change mechanism CMFNN model_code:CMFNN as_required:1 W800 CAFE 19-20 EJ800 (13) Gear change mechanism CKF/CLF model_code:CLF as_required:1 W800 CAFE 19-20 EJ800 (13) Gear change mechanism CKF/CLF model_code:CKF as_required:1 W800 22 EJ800 (13) Gear Change Mechanism ENFNN model_code:ENFNN as_required:1 W800 21 EJ800 (13) Gear change mechanism DMFNN model_code:DMFNN as_required:1 W800 20 EJ800 (13) Gear change mechanism DLF model_code:DLF as_required:1 W800 16-16 EJ800 (13) Gear change mechanism AGF/AGF/AGS model_code:AGS as_required:1 W800 16-16 EJ800 (13) Gear change mechanism AGF/AGF/AGS model_code:AGFA as_required:1 W800 16-16 EJ800 (13) Gear change mechanism AGF/AGF/AGS model_code:AGF as_required:1 W800 15-15 EJ800 (13) Gear change mechanism AFF/AFF/AFF model_code:AFFB as_required:1 W800 15-15 EJ800 (13) Gear change mechanism AFF/AFF/AFF model_code:AFFA as_required:1 W800 15-15 EJ800 (13) Gear Change Mechanism AFF/AFF/AFF model_code:AFF as_required:1 W800 14-14 EJ800 (13) Gear change mechanism AEF/AEF/AEF model_code:AEFB as_required:1 W800 14-14 EJ800 (13) Gear change mechanism AEF/AEF/AEF model_code:AEFA as_required:1 W800 14-14 EJ800 (13) Gear Change Mechanism AEF/AEF/AEF model_code:AEF as_required:1 W800 12-13 EJ800 (13) Gear change mechanism ACF/ACF/ACF/ADF/ADF model_code:ADFA as_required:1 W800 12-13 EJ800 (13) Gear change mechanism ACF/ACF/ACF/ADF/ADF model_code:ADF as_required:1 W800 12-13 EJ800 (13) Gear change mechanism ACF/ACF/ACF/ADF/ADF model_code:ACFB as_required:1 W800 12-13 EJ800 (13) Gear change mechanism ACF/ACF/ACF/ADF/ADF model_code:ACFA as_required:1 W800 12-13 EJ800 (13) Gear change mechanism ACF/ACF/ACF/ADF/ADF model_code:ACF as_required:1 W800 11-11 EJ800 (13) Gear change mechanism ABF/ABF/ABS/ABS model_code:ABSA as_required:1 W800 11-11 EJ800 (13) Gear change mechanism ABF/ABF/ABS/ABS model_code:ABS as_required:1 W800 11-11 EJ800 (13) Gear change mechanism ABF/ABF/ABS/ABS model_code:ABFA as_required:1 W800 11-11 EJ800 (13) Gear change mechanism ABF/ABF/ABS/ABS model_code:ABF as_required:1 W650 99 EJ650-C1 (14) Gear change mechanism model_code:C1 as_required:1 W650 99 EJ650-A1 (14) Gear change mechanism model_code:A1 as_required:1 W650 08-08 EJ650 (14) Gear Change Mechanism D8F/E8F model_code:E8F as_required:1 W650 08-08 EJ650 (14) Gear change mechanism D8F/E8F model_code:D8F as_required:1 W650 06-08 EJ650 (14) Gear change mechanism C6F/C7F/C8F model_code:C8F as_required:1 W650 06-08 EJ650 (14) Gear change mechanism C6F/C7F/C8F model_code:C7F as_required:1 W650 06-08 EJ650 (14) Gear change mechanism C6F/C7F/C8F model_code:C6F as_required:1 W650 06-08 EJ650 (14) Gear change mechanism A6F/A7F/A8F model_code:A8F as_required:1 W650 06-08 EJ650 (14) Gear change mechanism A6F/A7F/A8F model_code:A7F as_required:1 W650 06-08 EJ650 (14) Gear change mechanism A6F/A7F/A8F model_code:A6F as_required:1 W650 06-07 EJ650 (14) Gear change mechanism D6F/D7F/E6F/E7F model_code:E7F as_required:1 W650 06-07 EJ650 (14) Gear change mechanism D6F/D7F/E6F/E7F model_code:E6F as_required:1 W650 06-07 EJ650 (14) Gear change mechanism D6F/D7F/E6F/E7F model_code:D7F as_required:1 W650 06-07 EJ650 (14) Gear change mechanism D6F/D7F/E6F/E7F model_code:D6F as_required:1 W650 05-05 EJ650-D3/E3 (14) gear change mechanism model_code:E3 as_required:1 W650 05-05 EJ650-D3/E3 (14) Gear change mechanism model_code:D3 as_required:1 W650 05 EJ650-C7 (14) Gear change mechanism model_code:C7 as_required:1 W650 05 EJ650-A7 (14) Gear change mechanism model_code:A7 as_required:1 W650 03-04 EJ650-D1/D2/E1/E2 (14) gear change mechanism model_code:E2 as_required:1 W650 03-04 EJ650-D1/D2/E1/E2 (14) gear change mechanism model_code:E1 as_required:1 W650 03-04 EJ650-D1/D2/E1/E2 (14) gear change mechanism model_code:D2 as_required:1 W650 03-04 EJ650-D1/D2/E1/E2 (14) gear change mechanism model_code:D1 as_required:1 W650 01-04 EJ650-C3/C4/C5/C6 (14) gear change mechanism model_code:C6 as_required:1 W650 01-04 EJ650-C3/C4/C5/C6 (14) gear change mechanism model_code:C5 as_required:1 W650 01-04 EJ650-C3/C4/C5/C6 (14) gear change mechanism model_code:C4 as_required:1 W650 01-04 EJ650-C3/C4/C5/C6 (14) gear change mechanism model_code:C3 as_required:1 W650 01-04 EJ650-A3/A4/A5/A6 (14) gear change mechanism model_code:A6 as_required:1 W650 01-04 EJ650-A3/A4/A5/A6 (14) gear change mechanism model_code:A5 as_required:1 W650 01-04 EJ650-A3/A4/A5/A6 (14) gear change mechanism model_code:A4 as_required:1 W650 01-04 EJ650-A3/A4/A5/A6 (14) gear change mechanism model_code:A3 as_required:1 W400 08 EJ400 (13) Gear Change Mechanism B8F model_code:B8F as_required:1 W400 06-08 EJ400 (13) Gear change mechanism A6F/A7F/A7F/A8F/A8F model_code:A8FA as_required:1 W400 06-08 EJ400 (13) Gear change mechanism A6F/A7F/A7F/A8F/A8F model_code:A8F as_required:1 W400 06-08 EJ400 (13) Gear change mechanism A6F/A7F/A7F/A8F/A8F model_code:A7FA as_required:1 W400 06-08 EJ400 (13) Gear change mechanism A6F/A7F/A7F/A8F/A8F model_code:A7F as_required:1 W400 06-08 EJ400 (13) Gear change mechanism A6F/A7F/A7F/A8F/A8F model_code:A6F as_required:1 VULCAN-II 98 VN400-B4 (12) Gear change mechanism model_code:B4 as_required:1 VULCAN S ABS 17 EN650 (13) Gear change mechanism DHF model_code:DHFA as_required:1 VULCAN S ABS 16 EN650 (13) Gear change mechanism BGF model_code:BGF as_required:1 VULCAN S 21 EN650 (13) Gear change mechanism GMFAN model_code:GMFAN as_required:1 VULCAN S 19-20 EN650 (13) Gear change mechanism GKF/GKFA/GLFA model_code:GLFA as_required:1 VULCAN S 19-20 EN650 (13) Gear change mechanism GKF/GKFA/GLFA model_code:GKFA as_required:1 VULCAN S 19-20 EN650 (13) Gear change mechanism GKF/GKFA/GLFA model_code:GKF as_required:1 VULCAN S 17 EN650 (13) Gear change mechanism CHF model_code:CHF as_required:1 VULCAN S 16 EN650 (13) Gear change mechanism AGF model_code:AGF as_required:1 VULCAN DRIFTER 99-00 VN400-D1/D2 (12) Gear change mechanism model_code:D2 as_required:1 VULCAN DRIFTER 99-00 VN400-D1/D2 (12) Gear change mechanism model_code:D1 as_required:1 VULCAN DRIFTER 01-02 VN400-D3/D4 (12) Gear change mechanism model_code:D4 as_required:1 VULCAN DRIFTER 01-02 VN400-D3/D4 (12) Gear change mechanism model_code:D3 as_required:1 VULCAN CLASSIC 96-01 VN400-C1/C2/C4/C5/C6 (13) Gear change mechanism model_code:C6 as_required:1 VULCAN CLASSIC 96-01 VN400-C1/C2/C4/C5/C6 (13) Gear change mechanism model_code:C5 as_required:1 VULCAN CLASSIC 96-01 VN400-C1/C2/C4/C5/C6 (13) Gear change mechanism model_code:C4 as_required:1 VULCAN CLASSIC 96-01 VN400-C1/C2/C4/C5/C6 (13) Gear change mechanism model_code:C2 as_required:1 VULCAN CLASSIC 96-01 VN400-C1/C2/C4/C5/C6 (13) Gear change mechanism model_code:C1 as_required:1 VULCAN CLASSIC 02-03 VN400-C7/C8 (12) Gear change mechanism model_code:C8 as_required:1 VULCAN CLASSIC 02-03 VN400-C7/C8 (12) Gear change mechanism model_code:C7 as_required:1 VULCAN 900 CUSTOM 07-08 VN900 (12) Gear change mechanism C7F/C8F/C8S model_code:C8S as_required:1 VULCAN 900 CUSTOM 07-08 VN900 (12) Gear change mechanism C7F/C8F/C8S model_code:C8F as_required:1 VULCAN 900 CUSTOM 07-08 VN900 (12) Gear change mechanism C7F/C8F/C8S model_code:C7F as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (12) Gear change mechanism BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BGF as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (12) Gear change mechanism BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BFF as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (12) Gear change mechanism BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BEFA as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (12) Gear change mechanism BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BDFA as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (13) Gear change mechanism B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:BCF as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (13) Gear change mechanism B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:BBF as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (13) Gear change mechanism B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:BAF as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (13) Gear change mechanism B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:B8F as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (13) Gear change mechanism B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:B7F as_required:1 VULCAN 800 DRIFTER 99 VN800-C1 (12) Gear change mechanism model_code:C1 as_required:1 VULCAN 800 CLASSIC 96-00 VN800-B1/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B5 as_required:1 VULCAN 800 CLASSIC 96-00 VN800-B1/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B4 as_required:1 VULCAN 800 CLASSIC 96-00 VN800-B1/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B1 as_required:1 VULCAN 800 96-97 VN800-A2/A3 (12) Gear change mechanism model_code:A3 as_required:1 VULCAN 800 96-97 VN800-A2/A3 (12) Gear change mechanism model_code:A2 as_required:1 VULCAN 1500 MEAN STREAK 02-03 VN1500-P1/P2 (12) Gear change mechanism model_code:P2 as_required:1 VULCAN 1500 MEAN STREAK 02-03 VN1500-P1/P2 (12) Gear change mechanism model_code:P1 as_required:1 VULCAN 1500 DRIFTER 99 VN1500-J1 (12) Gear change mechanism model_code:J1 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSICTOURER 98-99 VN1500-G1/G2 (13) Gear change mechanism model_code:G2 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSICTOURER 98-99 VN1500-G1/G2 (13) Gear change mechanism model_code:G1 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC TOURER FI 00-03 VN1500-L1/L2/L3/L4 (14) Gear change mechanism model_code:L4 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC TOURER FI 00-03 VN1500-L1/L2/L3/L4 (14) Gear change mechanism model_code:L3 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC TOURER FI 00-03 VN1500-L1/L2/L3/L4 (14) Gear change mechanism model_code:L2 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC TOURER FI 00-03 VN1500-L1/L2/L3/L4 (14) Gear change mechanism model_code:L1 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC FI 00-02 VN1500-N1/N2/N3 (13) Gear Change Mechanism model_code:N3 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC FI 00-02 VN1500-N1/N2/N3 (13) Gear Change Mechanism model_code:N2 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC FI 00-02 VN1500-N1/N2/N3 (13) Gear Change Mechanism model_code:N1 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC 98-99 VN1500-E1/E2 (13) Gear change mechanism model_code:E2 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC 98-99 VN1500-E1/E2 (13) Gear change mechanism model_code:E1 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC 96-97 VN1500-D1/D2 (12) Gear change mechanism model_code:D2 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC 96-97 VN1500-D1/D2 (12) Gear change mechanism model_code:D1 as_required:1 VERSYS 650 ABS 15-16 KLE650 FFF/FGF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:FGF as_required:1 VERSYS 650 ABS 15-16 KLE650 FFF/FGF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:FFF as_required:1 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CEF as_required:1 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CDF as_required:1 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CCF as_required:1 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CBF as_required:1 VERSYS 10 KLE650 CAF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CAF as_required:1 VERSYS 07-09 KLE650 A7F/A8F/A9F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A9F as_required:1 VERSYS 07-09 KLE650 A7F/A8F/A9F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A8F as_required:1 VERSYS 07-09 KLE650 A7F/A8F/A9F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A7F as_required:1 SUPER SHERPA 97-97 KL250-G1/G1A (12) Gear change mechanism model_code:G1A as_required:1 SUPER SHERPA 97-97 KL250-G1/G1A (12) Gear change mechanism model_code:G1 as_required:1 SUPER SHERPA 97-01 KL250-H1/H1A/H2/H4/H5 (15) Gear change mechanism model_code:H5 as_required:1 SUPER SHERPA 97-01 KL250-H1/H1A/H2/H4/H5 (15) Gear change mechanism model_code:H4 as_required:1 SUPER SHERPA 97-01 KL250-H1/H1A/H2/H4/H5 (15) Gear change mechanism model_code:H2 as_required:1 SUPER SHERPA 97-01 KL250-H1/H1A/H2/H4/H5 (15) Gear change mechanism model_code:H1A as_required:1 SUPER SHERPA 97-01 KL250-H1/H1A/H2/H4/H5 (15) Gear change mechanism model_code:H1 as_required:1 SUPER SHERPA 06-07 KL250 (12) Gear Change Mechanism H6F/H7F model_code:H7F as_required:1 SUPER SHERPA 06-07 KL250 (12) Gear Change Mechanism H6F/H7F model_code:H6F as_required:1 SUPER SHERPA 05 KL250-H9 (12) Gear change mechanism model_code:H9 as_required:1 SUPER SHERPA 02-04 KL250-H6/H8 (12) gear change mechanism model_code:H8 as_required:1 SUPER SHERPA 02-04 KL250-H6/H8 (12) Gear change mechanism model_code:H6 as_required:1 NINJA ZX-7RR 96-97 ZX750-N1/N2 (C-4) Gear Change Mechanism model_code:N2 as_required:1 NINJA ZX-7RR 96-97 ZX750-N1/N2 (C-4) Gear Change Mechanism model_code:N1 as_required:1 NINJA ZX-7RR 96 ZX750-N1 (13) Gear change mechanism model_code:N1 as_required:1 NINJA ZX-7R 00-02 ZX750-P5/P6/P7 (C-4) Gear Change Mechanism model_code:P7 as_required:1 NINJA ZX-7R 00-02 ZX750-P5/P6/P7 (C-4) Gear Change Mechanism model_code:P6 as_required:1 NINJA ZX-7R 00-02 ZX750-P5/P6/P7 (C-4) Gear Change Mechanism model_code:P5 as_required:1 NINJA H2R 21 ZX1000 (22) Oil pump YMFNN model_code:YMFNN as_required:1 NINJA H2R 18-19 ZX1000 (22) Oil Pump YJF/YKF model_code:YKF as_required:1 NINJA H2R 18-19 ZX1000 (22) Oil Pump YJF/YKF model_code:YJF as_required:1 NINJA H2R 15-16 ZX1000 (22) Oil pump PFF/PGF model_code:PGF as_required:1 NINJA H2R 15-16 ZX1000 (22) Oil pump PFF/PGF model_code:PFF as_required:1 NINJA H2 SX SE+ 19-20 ZX1002 (23) Oil pump DKF/DLF model_code:DLF as_required:1 NINJA H2 SX SE+ 19-20 ZX1002 (23) Oil pump DKF/DLF model_code:DKF as_required:1 NINJA H2 SX SE 18-20 ZX1002 (23) Oil pump BJF/BKF/BLF model_code:BLF as_required:1 NINJA H2 SX SE 18-20 ZX1002 (23) Oil pump BJF/BKF/BLF model_code:BKF as_required:1 NINJA H2 SX SE 18-20 ZX1002 (23) Oil pump BJF/BKF/BLF model_code:BJF as_required:1 NINJA H2 SX 18-19 ZX1002 (23) Oil Pump AJF/AKF model_code:AKF as_required:1 NINJA H2 SX 18-19 ZX1002 (23) Oil Pump AJF/AKF model_code:AJF as_required:1 NINJA H2 CARBON 21 ZX1002 (23) Oil pump JMANN model_code:JMANN as_required:1 NINJA H2 CARBON 19-20 ZX1002 (23) Oil pump JKF/JLF model_code:JLF as_required:1 NINJA H2 CARBON 19-20 ZX1002 (23) Oil pump JKF/JLF model_code:JKF as_required:1 NINJA H2 17-18 ZX1000 (23) Oil Pump XHF/XHFA/XJF/XJFA model_code:XJFA as_required:1 NINJA H2 17-18 ZX1000 (23) Oil Pump XHF/XHFA/XJF/XJFA model_code:XJF as_required:1 NINJA H2 17-18 ZX1000 (23) Oil Pump XHF/XHFA/XJF/XJFA model_code:XHFA as_required:1 NINJA H2 17-18 ZX1000 (23) Oil Pump XHF/XHFA/XJF/XJFA model_code:XHF as_required:1 NINJA H2 15-16 ZX1000 NFF/NGF (D-6) Oil Pump model_code:NGF as_required:1 NINJA H2 15-16 ZX1000 NFF/NGF (D-6) Oil Pump model_code:NFF as_required:1 NINJA 650R 09-11 EX650 C9F/CAF/CBF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CBF as_required:1 NINJA 650R 09-11 EX650 C9F/CAF/CBF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CAF as_required:1 NINJA 650R 09-11 EX650 C9F/CAF/CBF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:C9F as_required:1 NINJA 650 21-22 EX650 (13) Gear change mechanism MMFAN/MNFAN model_code:MNFAN as_required:1 NINJA 650 21-22 EX650 (13) Gear change mechanism MMFAN/MNFAN model_code:MMFAN as_required:1 NINJA 650 21 EX650 (13) Gear change mechanism MMFAN model_code:MMFAN as_required:1 NINJA 650 20 EX650 (13) Gear change mechanism MLF/MLFA model_code:MLFA as_required:1 NINJA 650 20 EX650 (13) Gear change mechanism MLF/MLFA model_code:MLF as_required:1 NINJA 650 19 EX650 (13) Gear change mechanism KKF/KKFA model_code:KKFA as_required:1 NINJA 650 19 EX650 (13) Gear change mechanism KKF/KKFA model_code:KKF as_required:1 NINJA 650 17-18 EX650 (13) gear change mechanism KHF/KHFA/KJF/KJFA model_code:KJFA as_required:1 NINJA 650 17-18 EX650 (13) gear change mechanism KHF/KHFA/KJF/KJFA model_code:KJF as_required:1 NINJA 650 17-18 EX650 (13) gear change mechanism KHF/KHFA/KJF/KJFA model_code:KHFA as_required:1 NINJA 650 17-18 EX650 (13) gear change mechanism KHF/KHFA/KJF/KJFA model_code:KHF as_required:1 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EGF as_required:1 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EFF as_required:1 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EEF as_required:1 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EDS as_required:1 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:ECF as_required:1 NINJA 650 12-14 EX650 ECF/EDS/EEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EEF as_required:1 NINJA 650 12-14 EX650 ECF/EDS/EEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EDS as_required:1 NINJA 650 12-14 EX650 ECF/EDS/EEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:ECF as_required:1 NINJA 400R ABS 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism DBF/DCF/DDF model_code:DDF as_required:1 NINJA 400R ABS 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism DBF/DCF/DDF model_code:DCF as_required:1 NINJA 400R ABS 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism DBF/DCF/DDF model_code:DBF as_required:1 NINJA 400R ABS 11-12 EX400 (13) Gear change mechanism DBF/DCF model_code:DCF as_required:1 NINJA 400R ABS 11-12 EX400 (13) Gear change mechanism DBF/DCF model_code:DBF as_required:1 NINJA 400R 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CDFA as_required:1 NINJA 400R 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CDF as_required:1 NINJA 400R 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CCFA as_required:1 NINJA 400R 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CCF as_required:1 NINJA 400R 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CBF as_required:1 NINJA 400 ABS 16-17 EX400 (13) Gear change mechanism FGF/FHF/FHF model_code:FHFA as_required:1 NINJA 400 ABS 16-17 EX400 (13) Gear change mechanism FGF/FHF/FHF model_code:FHF as_required:1 NINJA 400 ABS 16-17 EX400 (13) Gear change mechanism FGF/FHF/FHF model_code:FGF as_required:1 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FFFA as_required:1 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FFF as_required:1 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FEFB as_required:1 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FEFA as_required:1 NINJA 400 16-17 EX400 (13) Gear change mechanism EGF/EHF model_code:EHF as_required:1 NINJA 400 16-17 EX400 (13) Gear change mechanism EGF/EHF model_code:EGF as_required:1 NINJA 400 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EFFA as_required:1 NINJA 400 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EFF as_required:1 NINJA 400 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EEFA as_required:1 NINJA 400 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EEF as_required:1 NINJA 250SL ABS 16 BX250 (12) Gear change mechanism BGF model_code:BGFA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (B-14) Gear Change Mechanism model_code:BGFA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (B-14) Gear Change Mechanism model_code:BGF as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (B-14) Gear Change Mechanism model_code:BFSA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (B-14) Gear Change Mechanism model_code:BFS as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (B-14) Gear Change Mechanism model_code:BFF as_required:1 NINJA 250SL 15-16 BX250 (12) Gear change mechanism AFF/AGF model_code:AGF as_required:1 NINJA 250SL 15-16 BX250 (12) Gear change mechanism AFF/AGF model_code:AFF as_required:1 MEGURO K3 22 EJ800 (13) Gear change mechanism JNFNN model_code:JNFNN as_required:1 MEGURO K3 21 EJ800 (13) Gear change mechanism HMFNN model_code:HMFNN as_required:1 KLX300R 96 KLX300-A1 (13) Gear change mechanism model_code:A1 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E5 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E4 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E3 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E2 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E1 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (13) Gear change mechanism model_code:D3 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (13) Gear change mechanism model_code:D2 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (13) Gear change mechanism model_code:D1 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (12) Gear change mechanism model_code:F4 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (12) Gear change mechanism model_code:F3 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (12) Gear change mechanism model_code:F2 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (12) Gear change mechanism model_code:F1 as_required:1 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (12) Gear change mechanism model_code:H2 as_required:1 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (12) Gear change mechanism model_code:H1 as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (12) Gear change mechanism SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGS as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (12) Gear change mechanism SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (12) Gear change mechanism SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SFF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (12) Gear change mechanism SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SEF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (12) Gear change mechanism SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SDF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (12) Gear change mechanism S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SCF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (12) Gear change mechanism S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SBF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (12) Gear change mechanism S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SAF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (12) Gear change mechanism S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S9F as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (12) Gear change mechanism S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S8F as_required:1 KLX250 06-07 KLX250 (12) Gear Change Mechanism H6F/H7F model_code:H7F as_required:1 KLX250 06-07 KLX250 (12) Gear Change Mechanism H6F/H7F model_code:H6F as_required:1 KLX250 05 KLX250-H7 (12) Gear change mechanism model_code:H7 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (12) gear change mechanism model_code:H6 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (12) gear change mechanism model_code:H5 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (12) gear change mechanism model_code:H4 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (12) gear change mechanism model_code:H3 as_required:1 GPZ900R 98-02 ZX900-A11/A12/A13/A14/A15 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:A15 as_required:1 GPZ900R 98-02 ZX900-A11/A12/A13/A14/A15 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:A14 as_required:1 GPZ900R 98-02 ZX900-A11/A12/A13/A14/A15 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:A13 as_required:1 GPZ900R 98-02 ZX900-A11/A12/A13/A14/A15 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:A12 as_required:1 GPZ900R 98-02 ZX900-A11/A12/A13/A14/A15 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:A11 as_required:1 GPZ900R 93-99 ZX900-A10/A11/A12 (13) Gear change mechanism model_code:A12 as_required:1 GPZ900R 93-99 ZX900-A10/A11/A12 (13) Gear change mechanism model_code:A11 as_required:1 GPZ900R 93-99 ZX900-A10/A11/A12 (13) Gear change mechanism model_code:A10 as_required:1 GPZ900R 91-92 ZX900-A8/A9 (13) Gear change mechanism model_code:A9 as_required:1 GPZ900R 91-92 ZX900-A8/A9 (13) Gear change mechanism model_code:A8 as_required:1 GPZ900R 03 ZX900-A16 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A16 as_required:1 GPZ1100 ABS 96 ZX1100-F1 (13) Gear change mechanism model_code:F1 as_required:1 GPZ1100 95-99 ZX1100-E1/E2/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E5 as_required:1 GPZ1100 95-99 ZX1100-E1/E2/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E2 as_required:1 GPZ1100 95-99 ZX1100-E1/E2/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E1 as_required:1 GPX750R 87-88 ZX750-F1/F2 (13) Gear change mechanism model_code:F2 as_required:1 GPX750R 87-88 ZX750-F1/F2 (13) Gear change mechanism model_code:F1 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 06 BJ250 (12) Gear Change Mechanism G6F model_code:G6F as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 05 BJ250-G4 (12) Gear change mechanism model_code:G4 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 02-04 BJ250-G1/G2/G3 (13) gear change mechanism model_code:G3 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 02-04 BJ250-G1/G2/G3 (13) Gear change mechanism model_code:G2 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 02-04 BJ250-G1/G2/G3 (13) Gear change mechanism model_code:G1 as_required:1 ESTRELLA-RS CUSTOM 96-99 BJ250-E1/E2/E3/E4/E4A (14) Gear change mechanism model_code:E4A as_required:1 ESTRELLA-RS CUSTOM 96-99 BJ250-E1/E2/E3/E4/E4A (14) Gear change mechanism model_code:E4 as_required:1 ESTRELLA-RS CUSTOM 96-99 BJ250-E1/E2/E3/E4/E4A (14) Gear change mechanism model_code:E3 as_required:1 ESTRELLA-RS CUSTOM 96-99 BJ250-E1/E2/E3/E4/E4A (14) Gear change mechanism model_code:E2 as_required:1 ESTRELLA-RS CUSTOM 96-99 BJ250-E1/E2/E3/E4/E4A (14) Gear change mechanism model_code:E1 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (12) Gear change mechanism model_code:C5 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (12) Gear change mechanism model_code:C4 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (12) Gear change mechanism model_code:C3 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (12) Gear change mechanism model_code:C1A as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (12) Gear change mechanism model_code:C1 as_required:1 ESTRELLA-RS 06 BJ250 (12) Gear Change Mechanism C6F model_code:C6F as_required:1 ESTRELLA-RS 04-05 BJ250-C10/C11 (12) Gear change mechanism model_code:C11 as_required:1 ESTRELLA-RS 04-05 BJ250-C10/C11 (12) Gear change mechanism model_code:C10 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM LIMITED EDITIO 02 BJ250-H1 (12) Gear Change Mechanism model_code:H1 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 96-99 BJ250-D1/D2/D3/D4/D4A (14) Gear change mechanism model_code:D4A as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 96-99 BJ250-D1/D2/D3/D4/D4A (14) Gear change mechanism model_code:D4 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 96-99 BJ250-D1/D2/D3/D4/D4A (14) Gear change mechanism model_code:D3 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 96-99 BJ250-D1/D2/D3/D4/D4A (14) Gear change mechanism model_code:D2 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 96-99 BJ250-D1/D2/D3/D4/D4A (14) Gear change mechanism model_code:D1 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 06 BJ250 (12) Gear Change Mechanism D6F model_code:D6F as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 05 BJ250-D10 (12) Gear Change Mechanism model_code:D10 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 00-04 BJ250-D5/D6/D7/D8/D9 (13) gear change mechanism model_code:D9 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 00-04 BJ250-D5/D6/D7/D8/D9 (13) gear change mechanism model_code:D8 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 00-04 BJ250-D5/D6/D7/D8/D9 (13) gear change mechanism model_code:D7 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 00-04 BJ250-D5/D6/D7/D8/D9 (13) gear change mechanism model_code:D6 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 00-04 BJ250-D5/D6/D7/D8/D9 (13) gear change mechanism model_code:D5 as_required:1 ESTRELLA 98-99 BJ250-B6/B7/B7A (14) Gear change mechanism model_code:B7A as_required:1 ESTRELLA 98-99 BJ250-B6/B7/B7A (14) Gear change mechanism model_code:B7 as_required:1 ESTRELLA 98-99 BJ250-B6/B7/B7A (14) Gear change mechanism model_code:B6 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B5 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B4 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B3 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B2 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B1 as_required:1 ESTRELLA 16-17 BJ250 (12) gear change mechanism LGF/LGFA/LHF/LHFA/LHFB model_code:LHFB as_required:1 ESTRELLA 16-17 BJ250 (12) gear change mechanism LGF/LGFA/LHF/LHFA/LHFB model_code:LHFA as_required:1 ESTRELLA 16-17 BJ250 (12) gear change mechanism LGF/LGFA/LHF/LHFA/LHFB model_code:LHF as_required:1 ESTRELLA 16-17 BJ250 (12) gear change mechanism LGF/LGFA/LHF/LHFA/LHFB model_code:LGFA as_required:1 ESTRELLA 16-17 BJ250 (12) gear change mechanism LGF/LGFA/LHF/LHFA/LHFB model_code:LGF as_required:1 ESTRELLA 14-15 BJ250 (12) Gear change mechanism LEF/LEF/LFF/LFF model_code:LFFA as_required:1 ESTRELLA 14-15 BJ250 (12) Gear change mechanism LEF/LEF/LFF/LFF model_code:LFF as_required:1 ESTRELLA 14-15 BJ250 (12) Gear change mechanism LEF/LEF/LFF/LFF model_code:LEFA as_required:1 ESTRELLA 14-15 BJ250 (12) Gear change mechanism LEF/LEF/LFF/LFF model_code:LEF as_required:1 ESTRELLA 13 BJ250 (12) Gear change mechanism JDF model_code:JDF as_required:1 ESTRELLA 07-12 BJ250 (12) Gear Change Mechanism J7F/J8F/J9F/JBF/JCF model_code:JCF as_required:1 ESTRELLA 07-12 BJ250 (12) Gear Change Mechanism J7F/J8F/J9F/JBF/JCF model_code:JBF as_required:1 ESTRELLA 07-12 BJ250 (12) Gear Change Mechanism J7F/J8F/J9F/JBF/JCF model_code:J9F as_required:1 ESTRELLA 07-12 BJ250 (12) Gear Change Mechanism J7F/J8F/J9F/JBF/JCF model_code:J8F as_required:1 ESTRELLA 07-12 BJ250 (12) Gear Change Mechanism J7F/J8F/J9F/JBF/JCF model_code:J7F as_required:1 ER-6N 12-14 ER650 ECF/EDS/EEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EEF as_required:1 ER-6N 12-14 ER650 ECF/EDS/EEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EDS as_required:1 ER-6N 12-14 ER650 ECF/EDS/EEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:ECF as_required:1 ER-6N 09-11 ER650 C9F/CAF/CBF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CBF as_required:1 ER-6N 09-11 ER650 C9F/CAF/CBF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CAF as_required:1 ER-6N 09-11 ER650 C9F/CAF/CBF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:C9F as_required:1 VULCAN 97-98 VN400-A3/A4 (12) Gear change mechanism model_code:A4 as_required:1 VULCAN 97-98 VN400-A3/A4 (12) Gear change mechanism model_code:A3 as_required:1 VULCAN 95-96 VN400-A1/A2/B1/B2 (12) Gear change mechanism model_code:B2 as_required:1 VULCAN 95-96 VN400-A1/A2/B1/B2 (12) Gear change mechanism model_code:B1 as_required:1 VULCAN 95-96 VN400-A1/A2/B1/B2 (12) Gear change mechanism model_code:A2 as_required:1 VULCAN 95-96 VN400-A1/A2/B1/B2 (12) Gear change mechanism model_code:A1 as_required:1
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  หมายเลขชิ้นส่วน: 480J1300

  คำอธิบาย

  * สินค้ารายการนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก ส่งคืน หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังการสั่งซื้อได้

  ใช้สำหรับรุ่น

  KAWASAKI
  D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (12) Gear change mechanism model_code:J2 as_required:1 D-TRACKER 98-99 KLX250-J1/J2 (12) Gear change mechanism model_code:J1 as_required:1 D-TRACKER 06-07 KLX250 (12) Gear Change Mechanism M6F/M7F model_code:M7F as_required:1 D-TRACKER 06-07 KLX250 (12) Gear Change Mechanism M6F/M7F model_code:M6F as_required:1 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (12) Gear change mechanism model_code:M2 as_required:1 D-TRACKER 04-05 KLX250-M1/M2 (12) Gear change mechanism model_code:M1 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (12) gear change mechanism model_code:J6 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (12) gear change mechanism model_code:J5 as_required:1 D-TRACKER 01-03 KLX250-J4/J5/J6 (12) gear change mechanism model_code:J4 as_required:1 250TR 11-13 BJ250 (12) Gear change mechanism KBF/KBF/KCF/KDF model_code:KDF as_required:1 250TR 11-13 BJ250 (12) Gear change mechanism KBF/KBF/KCF/KDF model_code:KCF as_required:1 250TR 11-13 BJ250 (12) Gear change mechanism KBF/KBF/KCF/KDF model_code:KBFA as_required:1 250TR 07-09 BJ250 (12) gear change mechanism K7F/K8F/K8F/K9F model_code:K9F as_required:1 250TR 11-13 BJ250 (12) Gear change mechanism KBF/KBF/KCF/KDF model_code:KBF as_required:1 250TR 07-09 BJ250 (12) gear change mechanism K7F/K8F/K8F/K9F model_code:K8FA as_required:1 250TR 07-09 BJ250 (12) gear change mechanism K7F/K8F/K8F/K9F model_code:K8F as_required:1 250TR 07-09 BJ250 (12) gear change mechanism K7F/K8F/K8F/K9F model_code:K7F as_required:1 250TR 06 BJ250 (12) Gear Change Mechanism F6F model_code:F6F as_required:1 250TR 02-04 BJ250-F1/F2/F3 (13) Gear change mechanism model_code:F3 as_required:1 250TR 05 BJ250-F4 (12) Gear change mechanism model_code:F4 as_required:1 250TR 02-04 BJ250-F1/F2/F3 (13) Gear change mechanism model_code:F2 as_required:1 250TR 02-04 BJ250-F1/F2/F3 (13) Gear change mechanism model_code:F1 as_required:1 ER-6N 09-10 ER650 C9F/CAF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CAF as_required:1 ER-6N 09-10 ER650 C9F/CAF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:C9F as_required:1 ER-6N 06-08 ER650 A6F/A7F/A8F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A8F as_required:1 ER-6N 06-08 ER650 A6F/A7F/A8F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A7F as_required:1 ER-6N 06-08 ER650 A6F/A7F/A8F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A6F as_required:1 ER-6F 09-10 EX650 C9F/CAF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CAF as_required:1 ER-6F 09-10 EX650 C9F/CAF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:C9F as_required:1 ER-6F 07-08 EX650 A7F/A8F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A8F as_required:1 ER-6F 07-08 EX650 A7F/A8F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A7F as_required:1 ER-4N ABS 11-13 ER400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CDF model_code:CDF as_required:1 ER-4N ABS 11-13 ER400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CDF model_code:CCF as_required:1 ER-4N ABS 11-13 ER400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CDF model_code:CBF as_required:1 ER-4N 11-13 ER400 (13) Gear change mechanism BBF/BCF/BDF model_code:BDF as_required:1 ER-4N 11-13 ER400 (13) Gear change mechanism BBF/BCF/BDF model_code:BCF as_required:1 ER-4N 11-13 ER400 (13) Gear change mechanism BBF/BCF/BDF model_code:BBF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (12) Gear change mechanism VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGS as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (12) gear change mechanism VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VGF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (12) gear change mechanism VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VFF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (12) gear change mechanism V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VDF as_required:1 D-TRACKER X 14-16 KLX250 (12) Gear change mechanism VEF/VFF/VGF/VGS model_code:VEF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (12) gear change mechanism V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V8F as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (12) gear change mechanism V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:V9F as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (12) Gear change mechanism V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VBF as_required:1 D-TRACKER X 08-13 KLX250 (12) gear change mechanism V8F/V9F/VBF/VCF/VDF model_code:VCF as_required:1 ZZR400 97-99 ZX400-N5/N6/N7 (20) Oil Pump model_code:N7 as_required:1 ZZR400 97-99 ZX400-N5/N6/N7 (20) Oil Pump model_code:N6 as_required:1 ZZR400 97-99 ZX400-N5/N6/N7 (20) Oil Pump model_code:N5 as_required:1 ZZR400 97-99 ZX400-N5/N6/N7 (12) Gear change mechanism model_code:N7 as_required:1 ZZR400 97-99 ZX400-N5/N6/N7 (12) Gear change mechanism model_code:N6 as_required:1 ZZR400 97-99 ZX400-N5/N6/N7 (12) Gear change mechanism model_code:N5 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (20) Oil Pump model_code:N4 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (20) Oil Pump model_code:N3 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (20) Oil Pump model_code:N2 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (20) Oil Pump model_code:N1 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (12) Gear change mechanism model_code:N4 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (12) Gear change mechanism model_code:N3 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (12) Gear change mechanism model_code:N2 as_required:1 ZZR400 93-96 ZX400-N1/N2/N3/N4 (12) Gear change mechanism model_code:N1 as_required:1 ZZR400 06-06 ZX400 (20) Oil Pump N6F/N6S model_code:N6S as_required:1 ZZR400 06-06 ZX400 (20) Oil Pump N6F/N6S model_code:N6F as_required:1 ZZR400 06-06 ZX400 (12) Gear Change Mechanism N6F/N6S model_code:N6S as_required:1 ZZR400 06-06 ZX400 (12) Gear Change Mechanism N6F/N6S model_code:N6F as_required:1 ZZR400 04-05 ZX400-N10/N11 (20) Oil Pump model_code:N11 as_required:1 ZZR400 04-05 ZX400-N10/N11 (20) Oil Pump model_code:N10 as_required:1 ZZR400 04-05 ZX400-N10/N11 (12) Gear change mechanism model_code:N11 as_required:1 ZZR400 04-05 ZX400-N10/N11 (12) Gear change mechanism model_code:N10 as_required:1 ZZR400 01-03 ZX400-N8/N9 (20) Oil Pump model_code:N9 as_required:1 ZZR400 01-03 ZX400-N8/N9 (20) Oil Pump model_code:N8 as_required:1 ZZR400 01-03 ZX400-N8/N9 (12) Gear change mechanism model_code:N9 as_required:1 ZZR400 01-03 ZX400-N8/N9 (12) Gear change mechanism model_code:N8 as_required:1 ZZR1200 02-05 ZX1200-C1/C2/C3/C4 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:C4 as_required:1 ZZR1200 02-05 ZX1200-C1/C2/C3/C4 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:C3 as_required:1 ZZR1200 02-05 ZX1200-C1/C2/C3/C4 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:C2 as_required:1 ZZR1200 02-05 ZX1200-C1/C2/C3/C4 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:C1 as_required:1 ZZ-R400 90-92 ZX400-K1/K2/K3 (19) Oil Pump model_code:K3 as_required:1 ZZ-R400 90-92 ZX400-K1/K2/K3 (19) Oil Pump model_code:K2 as_required:1 ZZ-R400 90-92 ZX400-K1/K2/K3 (19) Oil Pump model_code:K1 as_required:1 ZZ-R400 90-92 ZX400-K1/K2/K3 (12) Gear change mechanism model_code:K3 as_required:1 ZZ-R400 90-92 ZX400-K1/K2/K3 (12) Gear change mechanism model_code:K2 as_required:1 ZZ-R400 90-92 ZX400-K1/K2/K3 (12) Gear change mechanism model_code:K1 as_required:1 ZZ-R1100 99-01 ZX1100-D7/D9 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:D9 as_required:1 ZZ-R1100 99-01 ZX1100-D7/D9 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:D7 as_required:1 ZXR750R 94 ZX750-M2 (13) Gear change mechanism model_code:M2 as_required:1 ZXR750R 91 ZX750-K1 (13) Gear change mechanism model_code:K1 as_required:1 ZXR750 93-95 ZX750-L1/L2/L3 (13) Gear change mechanism model_code:L3 as_required:1 ZXR750 93-95 ZX750-L1/L2/L3 (13) Gear change mechanism model_code:L2 as_required:1 ZXR750 93-95 ZX750-L1/L2/L3 (13) Gear change mechanism model_code:L1 as_required:1 ZXR750 91-92 ZX750-J1/J2 (13) Gear change mechanism model_code:J2 as_required:1 ZXR750 91-92 ZX750-J1/J2 (13) Gear change mechanism model_code:J1 as_required:1 ZXR750 90 ZX750-H2 (13) Gear change mechanism model_code:H2 as_required:1 ZXR750 89 ZX750-H1 (13) Gear change mechanism model_code:H1 as_required:1 ZRX1200S 04 ZR1200-B4 (13) Gear Change Mechanism model_code:B4 as_required:1 ZRX1200S 01-03 ZR1200-B1/B2/B3 (13) Gear change mechanism model_code:B3 as_required:1 ZRX1200S 01-03 ZR1200-B1/B2/B3 (13) Gear change mechanism model_code:B2 as_required:1 ZRX1200S 01-03 ZR1200-B1/B2/B3 (13) Gear change mechanism model_code:B1 as_required:1 ZRX1200S 01-02 ZR1200-B1/B2 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:B2 as_required:1 ZRX1200S 01-02 ZR1200-B1/B2 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:B1 as_required:1 ZRX1200R 06-08 ZR1200 (13) gear change mechanism A6F/A7F/A8F/A8F model_code:A8FA as_required:1 ZRX1200R 06-08 ZR1200 (13) gear change mechanism A6F/A7F/A8F/A8F model_code:A8F as_required:1 ZRX1200R 06-08 ZR1200 (13) gear change mechanism A6F/A7F/A8F/A8F model_code:A7F as_required:1 ZRX1200R 06-08 ZR1200 (13) gear change mechanism A6F/A7F/A8F/A8F model_code:A6F as_required:1 ZRX1200R 06-07 ZR1200 A6F/A7F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A7F as_required:1 ZRX1200R 06-07 ZR1200 A6F/A7F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A6F as_required:1 ZRX1200R 04-05 ZR1200-A4/A5 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A5 as_required:1 ZRX1200R 04-05 ZR1200-A4/A5 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A4 as_required:1 ZRX1200R 04-05 ZR1200-A4/A5 (13) Gear change mechanism model_code:A5 as_required:1 ZRX1200R 04-05 ZR1200-A4/A5 (13) Gear change mechanism model_code:A4 as_required:1 ZRX1200R 01-03 ZR1200-A1/A2/A3 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A3 as_required:1 ZRX1200R 01-03 ZR1200-A1/A2/A3 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A2 as_required:1 ZRX1200R 01-03 ZR1200-A1/A2/A3 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A1 as_required:1 ZRX1200R 01-03 ZR1200-A1/A2/A3 (13) Gear change mechanism model_code:A3 as_required:1 ZRX1200R 01-03 ZR1200-A1/A2/A3 (13) Gear change mechanism model_code:A2 as_required:1 ZRX1200R 01-03 ZR1200-A1/A2/A3 (13) Gear change mechanism model_code:A1 as_required:1 ZRX1200 DAEG 16-16 ZR1200 (13) Gear change mechanism DGF/DGF/DGF model_code:DGFB as_required:1 ZRX1200 DAEG 16-16 ZR1200 (13) Gear change mechanism DGF/DGF/DGF model_code:DGFA as_required:1 ZRX1200 DAEG 16-16 ZR1200 (13) Gear change mechanism DGF/DGF/DGF model_code:DGF as_required:1 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (13) Gear change mechanism DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DFFA as_required:1 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (13) Gear change mechanism DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DFF as_required:1 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (13) Gear change mechanism DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DEFA as_required:1 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (13) Gear change mechanism DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DEF as_required:1 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (13) Gear change mechanism DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DDFA as_required:1 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (13) Gear change mechanism DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DDF as_required:1 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (13) Gear change mechanism DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DCFA as_required:1 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (13) Gear change mechanism DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DCF as_required:1 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (13) Gear Change Mechanism D9F/D9F/DAF/DBF model_code:DBF as_required:1 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (13) Gear Change Mechanism D9F/D9F/DAF/DBF model_code:DAF as_required:1 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (13) Gear Change Mechanism D9F/D9F/DAF/DBF model_code:D9FA as_required:1 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (13) Gear Change Mechanism D9F/D9F/DAF/DBF model_code:D9F as_required:1 ZRX1100-II 97-00 ZR1100-D1/D2/D3/D4 (13) Gear change mechanism model_code:D4 as_required:1 ZRX1100-II 97-00 ZR1100-D1/D2/D3/D4 (13) Gear change mechanism model_code:D3 as_required:1 ZRX1100-II 97-00 ZR1100-D1/D2/D3/D4 (13) Gear change mechanism model_code:D2 as_required:1 ZRX1100-II 97-00 ZR1100-D1/D2/D3/D4 (13) Gear change mechanism model_code:D1 as_required:1 ZRX1100 97-00 ZR1100-C1/C2/C3/C4 (13) Gear change mechanism model_code:C1 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (22) Oil Pump model_code:F8 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (22) Oil Pump model_code:F7 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (22) Oil Pump model_code:F6 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (22) Oil Pump model_code:F5 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (22) Oil Pump model_code:F4 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (15) Gear change mechanism model_code:F8 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (15) Gear change mechanism model_code:F7 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (15) Gear change mechanism model_code:F6 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (15) Gear change mechanism model_code:F5 as_required:1 ZRX-II 98-03 ZR400-F4/F5/F6/F7/F8 (15) Gear change mechanism model_code:F4 as_required:1 ZRX-II 95-97 ZR400-F1/F2/F3 (19) Oil Pump model_code:F3 as_required:1 ZRX-II 95-97 ZR400-F1/F2/F3 (19) Oil Pump model_code:F2 as_required:1 ZRX-II 95-97 ZR400-F1/F2/F3 (19) Oil Pump model_code:F1 as_required:1 ZRX-II 95-97 ZR400-F1/F2/F3 (12) Gear change mechanism model_code:F3 as_required:1 ZRX-II 95-97 ZR400-F1/F2/F3 (12) Gear change mechanism model_code:F2 as_required:1 ZRX-II 95-97 ZR400-F1/F2/F3 (12) Gear change mechanism model_code:F1 as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (19) Oil Pump F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F8FA as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (19) Oil Pump F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F8F as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (19) Oil Pump F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F7F as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (19) Oil Pump F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F6F as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F8FA as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F8F as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F7F as_required:1 ZRX-II 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism F6F/F7F/F8F/F8F model_code:F6F as_required:1 ZRX-II 05 ZR400-F10 (19) Oil Pump model_code:F10 as_required:1 ZRX-II 05 ZR400-F10 (12) Gear change mechanism model_code:F10 as_required:1 ZRX-II 04 ZR400-F9 (19) Oil Pump model_code:F9 as_required:1 ZRX-II 04 ZR400-F9 (12) Gear Change Mechanism model_code:F9 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (22) Oil Pump model_code:E8 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (22) Oil Pump model_code:E7 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (22) Oil Pump model_code:E6 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (22) Oil Pump model_code:E5 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (22) Oil Pump model_code:E4 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (15) Gear change mechanism model_code:E8 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (15) Gear change mechanism model_code:E7 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (15) Gear change mechanism model_code:E6 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (15) Gear change mechanism model_code:E5 as_required:1 ZRX 98-03 ZR400-E4/E5/E6/E7/E8 (15) Gear change mechanism model_code:E4 as_required:1 ZRX 94-96 ZR400-E1/E2/E3 (19) Oil Pump model_code:E3 as_required:1 ZRX 94-96 ZR400-E1/E2/E3 (19) Oil Pump model_code:E2 as_required:1 ZRX 94-96 ZR400-E1/E2/E3 (19) Oil Pump model_code:E1 as_required:1 ZRX 94-96 ZR400-E1/E2/E3 (12) Gear change mechanism model_code:E3 as_required:1 ZRX 94-96 ZR400-E1/E2/E3 (12) Gear change mechanism model_code:E2 as_required:1 ZRX 94-96 ZR400-E1/E2/E3 (12) Gear change mechanism model_code:E1 as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (19) Oil Pump E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E8FA as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (19) Oil Pump E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E8F as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (19) Oil Pump E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E7F as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (19) Oil Pump E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E6F as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E8FA as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E8F as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E7F as_required:1 ZRX 06-08 ZR400 (12) Gear change mechanism E6F/E7F/E8F/E8F model_code:E6F as_required:1 ZRX 05 ZR400-E10 (19) Oil Pump model_code:E10 as_required:1 ZRX 05 ZR400-E10 (12) Gear change mechanism model_code:E10 as_required:1 ZRX 04 ZR400-E9 (19) Oil Pump model_code:E9 as_required:1 ZRX 04 ZR400-E9 (12) Gear change mechanism model_code:E9 as_required:1 ZEPHYR 1100 RS 96-99 ZR1100-B1/B2/B3 (14) Gear change mechanism model_code:B3 as_required:1 ZEPHYR 1100 RS 96-99 ZR1100-B1/B2/B3 (14) Gear change mechanism model_code:B2 as_required:1 ZEPHYR 1100 RS 96-99 ZR1100-B1/B2/B3 (14) Gear change mechanism model_code:B1 as_required:1 ZEPHYR 1100 RS 02 ZR1100-B5 (14) Gear Change Mechanism model_code:B5 as_required:1 ZEPHYR 1100 92-99 ZR1100-A1/A2/A3/A4/A5 (15) Gear change mechanism model_code:A5 as_required:1 ZEPHYR 1100 92-99 ZR1100-A1/A2/A3/A4/A5 (15) Gear change mechanism model_code:A4 as_required:1 ZEPHYR 1100 92-99 ZR1100-A1/A2/A3/A4/A5 (15) Gear change mechanism model_code:A3 as_required:1 ZEPHYR 1100 92-99 ZR1100-A1/A2/A3/A4/A5 (15) Gear change mechanism model_code:A2 as_required:1 ZEPHYR 1100 92-99 ZR1100-A1/A2/A3/A4/A5 (15) Gear change mechanism model_code:A1 as_required:1 ZEPHYR 1100 06-06 ZR1100 (14) Gear change mechanism A6F/A6F/A6S/A6S model_code:A6SA as_required:1 ZEPHYR 1100 06-06 ZR1100 (14) Gear change mechanism A6F/A6F/A6S/A6S model_code:A6S as_required:1 ZEPHYR 1100 06-06 ZR1100 (14) Gear change mechanism A6F/A6F/A6S/A6S model_code:A6FA as_required:1 ZEPHYR 1100 06-06 ZR1100 (14) Gear change mechanism A6F/A6F/A6S/A6S model_code:A6F as_required:1 ZEPHYR 1100 05 ZR1100-A10 (14) Gear change mechanism model_code:A10 as_required:1 ZEPHYR 1100 02-04 ZR1100-A7/A8/A9 (15) Gear change mechanism model_code:A9 as_required:1 ZEPHYR 1100 02-04 ZR1100-A7/A8/A9 (15) Gear change mechanism model_code:A8 as_required:1 ZEPHYR 1100 02-04 ZR1100-A7/A8/A9 (15) Gear change mechanism model_code:A7 as_required:1 Z650 22 ER650 (13) Gear change mechanism KNFAN model_code:KNFAN as_required:1 Z650 20 ER650 (13) Gear change mechanism KLF model_code:KLF as_required:1 Z650 17-19 ER650 (13) Gear Change Mechanism HHF/HJF/HKF model_code:HKF as_required:1 Z650 17-19 ER650 (13) Gear Change Mechanism HHF/HJF/HKF model_code:HJF as_required:1 Z650 17-19 ER650 (13) Gear Change Mechanism HHF/HJF/HKF model_code:HHF as_required:1 Z250SL 16-17 BR250 (12) Gear Change Mechanism EGF/EHF model_code:EHF as_required:1 Z250SL 16-17 BR250 (12) Gear Change Mechanism EGF/EHF model_code:EGF as_required:1 Z H2 SE 22 ZR1000 (23) Oil Pump LNFNN model_code:LNFNN as_required:1 Z H2 SE 21 ZR1000 (23) Oil pump LMFNN model_code:LMFNN as_required:1 Z H2 22 ZR1000 (23) Oil pump KNFAN model_code:KNFAN as_required:1 Z H2 21 ZR1000 (23) Oil pump KMFNN model_code:KMFNN as_required:1 Z H2 20 ZR1000 (23) Oil Pump KLF model_code:KLF as_required:1 W800 STREET 22 EJ800 (13) Gear change mechanism FNFNN model_code:FNFNN as_required:1 W800 STREET 21 EJ800 (13) Gear change mechanism BMFNN model_code:BMFNN as_required:1 W800 STREET 19-20 EJ800 (13) Gear change mechanism BKF/BLF model_code:BLF as_required:1 W800 STREET 19-20 EJ800 (13) Gear change mechanism BKF/BLF model_code:BKF as_required:1 W800 CAFE 22 EJ800 (13) Gear change mechanism GNFNN model_code:GNFNN as_required:1 W800 CAFE 21 EJ800 (13) Gear change mechanism CMFNN model_code:CMFNN as_required:1 W800 CAFE 19-20 EJ800 (13) Gear change mechanism CKF/CLF model_code:CLF as_required:1 W800 CAFE 19-20 EJ800 (13) Gear change mechanism CKF/CLF model_code:CKF as_required:1 W800 22 EJ800 (13) Gear Change Mechanism ENFNN model_code:ENFNN as_required:1 W800 21 EJ800 (13) Gear change mechanism DMFNN model_code:DMFNN as_required:1 W800 20 EJ800 (13) Gear change mechanism DLF model_code:DLF as_required:1 W800 16-16 EJ800 (13) Gear change mechanism AGF/AGF/AGS model_code:AGS as_required:1 W800 16-16 EJ800 (13) Gear change mechanism AGF/AGF/AGS model_code:AGFA as_required:1 W800 16-16 EJ800 (13) Gear change mechanism AGF/AGF/AGS model_code:AGF as_required:1 W800 15-15 EJ800 (13) Gear change mechanism AFF/AFF/AFF model_code:AFFB as_required:1 W800 15-15 EJ800 (13) Gear change mechanism AFF/AFF/AFF model_code:AFFA as_required:1 W800 15-15 EJ800 (13) Gear Change Mechanism AFF/AFF/AFF model_code:AFF as_required:1 W800 14-14 EJ800 (13) Gear change mechanism AEF/AEF/AEF model_code:AEFB as_required:1 W800 14-14 EJ800 (13) Gear change mechanism AEF/AEF/AEF model_code:AEFA as_required:1 W800 14-14 EJ800 (13) Gear Change Mechanism AEF/AEF/AEF model_code:AEF as_required:1 W800 12-13 EJ800 (13) Gear change mechanism ACF/ACF/ACF/ADF/ADF model_code:ADFA as_required:1 W800 12-13 EJ800 (13) Gear change mechanism ACF/ACF/ACF/ADF/ADF model_code:ADF as_required:1 W800 12-13 EJ800 (13) Gear change mechanism ACF/ACF/ACF/ADF/ADF model_code:ACFB as_required:1 W800 12-13 EJ800 (13) Gear change mechanism ACF/ACF/ACF/ADF/ADF model_code:ACFA as_required:1 W800 12-13 EJ800 (13) Gear change mechanism ACF/ACF/ACF/ADF/ADF model_code:ACF as_required:1 W800 11-11 EJ800 (13) Gear change mechanism ABF/ABF/ABS/ABS model_code:ABSA as_required:1 W800 11-11 EJ800 (13) Gear change mechanism ABF/ABF/ABS/ABS model_code:ABS as_required:1 W800 11-11 EJ800 (13) Gear change mechanism ABF/ABF/ABS/ABS model_code:ABFA as_required:1 W800 11-11 EJ800 (13) Gear change mechanism ABF/ABF/ABS/ABS model_code:ABF as_required:1 W650 99 EJ650-C1 (14) Gear change mechanism model_code:C1 as_required:1 W650 99 EJ650-A1 (14) Gear change mechanism model_code:A1 as_required:1 W650 08-08 EJ650 (14) Gear Change Mechanism D8F/E8F model_code:E8F as_required:1 W650 08-08 EJ650 (14) Gear change mechanism D8F/E8F model_code:D8F as_required:1 W650 06-08 EJ650 (14) Gear change mechanism C6F/C7F/C8F model_code:C8F as_required:1 W650 06-08 EJ650 (14) Gear change mechanism C6F/C7F/C8F model_code:C7F as_required:1 W650 06-08 EJ650 (14) Gear change mechanism C6F/C7F/C8F model_code:C6F as_required:1 W650 06-08 EJ650 (14) Gear change mechanism A6F/A7F/A8F model_code:A8F as_required:1 W650 06-08 EJ650 (14) Gear change mechanism A6F/A7F/A8F model_code:A7F as_required:1 W650 06-08 EJ650 (14) Gear change mechanism A6F/A7F/A8F model_code:A6F as_required:1 W650 06-07 EJ650 (14) Gear change mechanism D6F/D7F/E6F/E7F model_code:E7F as_required:1 W650 06-07 EJ650 (14) Gear change mechanism D6F/D7F/E6F/E7F model_code:E6F as_required:1 W650 06-07 EJ650 (14) Gear change mechanism D6F/D7F/E6F/E7F model_code:D7F as_required:1 W650 06-07 EJ650 (14) Gear change mechanism D6F/D7F/E6F/E7F model_code:D6F as_required:1 W650 05-05 EJ650-D3/E3 (14) gear change mechanism model_code:E3 as_required:1 W650 05-05 EJ650-D3/E3 (14) Gear change mechanism model_code:D3 as_required:1 W650 05 EJ650-C7 (14) Gear change mechanism model_code:C7 as_required:1 W650 05 EJ650-A7 (14) Gear change mechanism model_code:A7 as_required:1 W650 03-04 EJ650-D1/D2/E1/E2 (14) gear change mechanism model_code:E2 as_required:1 W650 03-04 EJ650-D1/D2/E1/E2 (14) gear change mechanism model_code:E1 as_required:1 W650 03-04 EJ650-D1/D2/E1/E2 (14) gear change mechanism model_code:D2 as_required:1 W650 03-04 EJ650-D1/D2/E1/E2 (14) gear change mechanism model_code:D1 as_required:1 W650 01-04 EJ650-C3/C4/C5/C6 (14) gear change mechanism model_code:C6 as_required:1 W650 01-04 EJ650-C3/C4/C5/C6 (14) gear change mechanism model_code:C5 as_required:1 W650 01-04 EJ650-C3/C4/C5/C6 (14) gear change mechanism model_code:C4 as_required:1 W650 01-04 EJ650-C3/C4/C5/C6 (14) gear change mechanism model_code:C3 as_required:1 W650 01-04 EJ650-A3/A4/A5/A6 (14) gear change mechanism model_code:A6 as_required:1 W650 01-04 EJ650-A3/A4/A5/A6 (14) gear change mechanism model_code:A5 as_required:1 W650 01-04 EJ650-A3/A4/A5/A6 (14) gear change mechanism model_code:A4 as_required:1 W650 01-04 EJ650-A3/A4/A5/A6 (14) gear change mechanism model_code:A3 as_required:1 W400 08 EJ400 (13) Gear Change Mechanism B8F model_code:B8F as_required:1 W400 06-08 EJ400 (13) Gear change mechanism A6F/A7F/A7F/A8F/A8F model_code:A8FA as_required:1 W400 06-08 EJ400 (13) Gear change mechanism A6F/A7F/A7F/A8F/A8F model_code:A8F as_required:1 W400 06-08 EJ400 (13) Gear change mechanism A6F/A7F/A7F/A8F/A8F model_code:A7FA as_required:1 W400 06-08 EJ400 (13) Gear change mechanism A6F/A7F/A7F/A8F/A8F model_code:A7F as_required:1 W400 06-08 EJ400 (13) Gear change mechanism A6F/A7F/A7F/A8F/A8F model_code:A6F as_required:1 VULCAN-II 98 VN400-B4 (12) Gear change mechanism model_code:B4 as_required:1 VULCAN S ABS 17 EN650 (13) Gear change mechanism DHF model_code:DHFA as_required:1 VULCAN S ABS 16 EN650 (13) Gear change mechanism BGF model_code:BGF as_required:1 VULCAN S 21 EN650 (13) Gear change mechanism GMFAN model_code:GMFAN as_required:1 VULCAN S 19-20 EN650 (13) Gear change mechanism GKF/GKFA/GLFA model_code:GLFA as_required:1 VULCAN S 19-20 EN650 (13) Gear change mechanism GKF/GKFA/GLFA model_code:GKFA as_required:1 VULCAN S 19-20 EN650 (13) Gear change mechanism GKF/GKFA/GLFA model_code:GKF as_required:1 VULCAN S 17 EN650 (13) Gear change mechanism CHF model_code:CHF as_required:1 VULCAN S 16 EN650 (13) Gear change mechanism AGF model_code:AGF as_required:1 VULCAN DRIFTER 99-00 VN400-D1/D2 (12) Gear change mechanism model_code:D2 as_required:1 VULCAN DRIFTER 99-00 VN400-D1/D2 (12) Gear change mechanism model_code:D1 as_required:1 VULCAN DRIFTER 01-02 VN400-D3/D4 (12) Gear change mechanism model_code:D4 as_required:1 VULCAN DRIFTER 01-02 VN400-D3/D4 (12) Gear change mechanism model_code:D3 as_required:1 VULCAN CLASSIC 96-01 VN400-C1/C2/C4/C5/C6 (13) Gear change mechanism model_code:C6 as_required:1 VULCAN CLASSIC 96-01 VN400-C1/C2/C4/C5/C6 (13) Gear change mechanism model_code:C5 as_required:1 VULCAN CLASSIC 96-01 VN400-C1/C2/C4/C5/C6 (13) Gear change mechanism model_code:C4 as_required:1 VULCAN CLASSIC 96-01 VN400-C1/C2/C4/C5/C6 (13) Gear change mechanism model_code:C2 as_required:1 VULCAN CLASSIC 96-01 VN400-C1/C2/C4/C5/C6 (13) Gear change mechanism model_code:C1 as_required:1 VULCAN CLASSIC 02-03 VN400-C7/C8 (12) Gear change mechanism model_code:C8 as_required:1 VULCAN CLASSIC 02-03 VN400-C7/C8 (12) Gear change mechanism model_code:C7 as_required:1 VULCAN 900 CUSTOM 07-08 VN900 (12) Gear change mechanism C7F/C8F/C8S model_code:C8S as_required:1 VULCAN 900 CUSTOM 07-08 VN900 (12) Gear change mechanism C7F/C8F/C8S model_code:C8F as_required:1 VULCAN 900 CUSTOM 07-08 VN900 (12) Gear change mechanism C7F/C8F/C8S model_code:C7F as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (12) Gear change mechanism BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BGF as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (12) Gear change mechanism BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BFF as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (12) Gear change mechanism BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BEFA as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (12) Gear change mechanism BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BDFA as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (13) Gear change mechanism B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:BCF as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (13) Gear change mechanism B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:BBF as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (13) Gear change mechanism B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:BAF as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (13) Gear change mechanism B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:B8F as_required:1 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (13) Gear change mechanism B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:B7F as_required:1 VULCAN 800 DRIFTER 99 VN800-C1 (12) Gear change mechanism model_code:C1 as_required:1 VULCAN 800 CLASSIC 96-00 VN800-B1/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B5 as_required:1 VULCAN 800 CLASSIC 96-00 VN800-B1/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B4 as_required:1 VULCAN 800 CLASSIC 96-00 VN800-B1/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B1 as_required:1 VULCAN 800 96-97 VN800-A2/A3 (12) Gear change mechanism model_code:A3 as_required:1 VULCAN 800 96-97 VN800-A2/A3 (12) Gear change mechanism model_code:A2 as_required:1 VULCAN 1500 MEAN STREAK 02-03 VN1500-P1/P2 (12) Gear change mechanism model_code:P2 as_required:1 VULCAN 1500 MEAN STREAK 02-03 VN1500-P1/P2 (12) Gear change mechanism model_code:P1 as_required:1 VULCAN 1500 DRIFTER 99 VN1500-J1 (12) Gear change mechanism model_code:J1 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSICTOURER 98-99 VN1500-G1/G2 (13) Gear change mechanism model_code:G2 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSICTOURER 98-99 VN1500-G1/G2 (13) Gear change mechanism model_code:G1 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC TOURER FI 00-03 VN1500-L1/L2/L3/L4 (14) Gear change mechanism model_code:L4 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC TOURER FI 00-03 VN1500-L1/L2/L3/L4 (14) Gear change mechanism model_code:L3 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC TOURER FI 00-03 VN1500-L1/L2/L3/L4 (14) Gear change mechanism model_code:L2 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC TOURER FI 00-03 VN1500-L1/L2/L3/L4 (14) Gear change mechanism model_code:L1 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC FI 00-02 VN1500-N1/N2/N3 (13) Gear Change Mechanism model_code:N3 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC FI 00-02 VN1500-N1/N2/N3 (13) Gear Change Mechanism model_code:N2 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC FI 00-02 VN1500-N1/N2/N3 (13) Gear Change Mechanism model_code:N1 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC 98-99 VN1500-E1/E2 (13) Gear change mechanism model_code:E2 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC 98-99 VN1500-E1/E2 (13) Gear change mechanism model_code:E1 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC 96-97 VN1500-D1/D2 (12) Gear change mechanism model_code:D2 as_required:1 VULCAN 1500 CLASSIC 96-97 VN1500-D1/D2 (12) Gear change mechanism model_code:D1 as_required:1 VERSYS 650 ABS 15-16 KLE650 FFF/FGF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:FGF as_required:1 VERSYS 650 ABS 15-16 KLE650 FFF/FGF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:FFF as_required:1 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CEF as_required:1 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CDF as_required:1 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CCF as_required:1 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CBF as_required:1 VERSYS 10 KLE650 CAF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CAF as_required:1 VERSYS 07-09 KLE650 A7F/A8F/A9F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A9F as_required:1 VERSYS 07-09 KLE650 A7F/A8F/A9F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A8F as_required:1 VERSYS 07-09 KLE650 A7F/A8F/A9F (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A7F as_required:1 SUPER SHERPA 97-97 KL250-G1/G1A (12) Gear change mechanism model_code:G1A as_required:1 SUPER SHERPA 97-97 KL250-G1/G1A (12) Gear change mechanism model_code:G1 as_required:1 SUPER SHERPA 97-01 KL250-H1/H1A/H2/H4/H5 (15) Gear change mechanism model_code:H5 as_required:1 SUPER SHERPA 97-01 KL250-H1/H1A/H2/H4/H5 (15) Gear change mechanism model_code:H4 as_required:1 SUPER SHERPA 97-01 KL250-H1/H1A/H2/H4/H5 (15) Gear change mechanism model_code:H2 as_required:1 SUPER SHERPA 97-01 KL250-H1/H1A/H2/H4/H5 (15) Gear change mechanism model_code:H1A as_required:1 SUPER SHERPA 97-01 KL250-H1/H1A/H2/H4/H5 (15) Gear change mechanism model_code:H1 as_required:1 SUPER SHERPA 06-07 KL250 (12) Gear Change Mechanism H6F/H7F model_code:H7F as_required:1 SUPER SHERPA 06-07 KL250 (12) Gear Change Mechanism H6F/H7F model_code:H6F as_required:1 SUPER SHERPA 05 KL250-H9 (12) Gear change mechanism model_code:H9 as_required:1 SUPER SHERPA 02-04 KL250-H6/H8 (12) gear change mechanism model_code:H8 as_required:1 SUPER SHERPA 02-04 KL250-H6/H8 (12) Gear change mechanism model_code:H6 as_required:1 NINJA ZX-7RR 96-97 ZX750-N1/N2 (C-4) Gear Change Mechanism model_code:N2 as_required:1 NINJA ZX-7RR 96-97 ZX750-N1/N2 (C-4) Gear Change Mechanism model_code:N1 as_required:1 NINJA ZX-7RR 96 ZX750-N1 (13) Gear change mechanism model_code:N1 as_required:1 NINJA ZX-7R 00-02 ZX750-P5/P6/P7 (C-4) Gear Change Mechanism model_code:P7 as_required:1 NINJA ZX-7R 00-02 ZX750-P5/P6/P7 (C-4) Gear Change Mechanism model_code:P6 as_required:1 NINJA ZX-7R 00-02 ZX750-P5/P6/P7 (C-4) Gear Change Mechanism model_code:P5 as_required:1 NINJA H2R 21 ZX1000 (22) Oil pump YMFNN model_code:YMFNN as_required:1 NINJA H2R 18-19 ZX1000 (22) Oil Pump YJF/YKF model_code:YKF as_required:1 NINJA H2R 18-19 ZX1000 (22) Oil Pump YJF/YKF model_code:YJF as_required:1 NINJA H2R 15-16 ZX1000 (22) Oil pump PFF/PGF model_code:PGF as_required:1 NINJA H2R 15-16 ZX1000 (22) Oil pump PFF/PGF model_code:PFF as_required:1 NINJA H2 SX SE+ 19-20 ZX1002 (23) Oil pump DKF/DLF model_code:DLF as_required:1 NINJA H2 SX SE+ 19-20 ZX1002 (23) Oil pump DKF/DLF model_code:DKF as_required:1 NINJA H2 SX SE 18-20 ZX1002 (23) Oil pump BJF/BKF/BLF model_code:BLF as_required:1 NINJA H2 SX SE 18-20 ZX1002 (23) Oil pump BJF/BKF/BLF model_code:BKF as_required:1 NINJA H2 SX SE 18-20 ZX1002 (23) Oil pump BJF/BKF/BLF model_code:BJF as_required:1 NINJA H2 SX 18-19 ZX1002 (23) Oil Pump AJF/AKF model_code:AKF as_required:1 NINJA H2 SX 18-19 ZX1002 (23) Oil Pump AJF/AKF model_code:AJF as_required:1 NINJA H2 CARBON 21 ZX1002 (23) Oil pump JMANN model_code:JMANN as_required:1 NINJA H2 CARBON 19-20 ZX1002 (23) Oil pump JKF/JLF model_code:JLF as_required:1 NINJA H2 CARBON 19-20 ZX1002 (23) Oil pump JKF/JLF model_code:JKF as_required:1 NINJA H2 17-18 ZX1000 (23) Oil Pump XHF/XHFA/XJF/XJFA model_code:XJFA as_required:1 NINJA H2 17-18 ZX1000 (23) Oil Pump XHF/XHFA/XJF/XJFA model_code:XJF as_required:1 NINJA H2 17-18 ZX1000 (23) Oil Pump XHF/XHFA/XJF/XJFA model_code:XHFA as_required:1 NINJA H2 17-18 ZX1000 (23) Oil Pump XHF/XHFA/XJF/XJFA model_code:XHF as_required:1 NINJA H2 15-16 ZX1000 NFF/NGF (D-6) Oil Pump model_code:NGF as_required:1 NINJA H2 15-16 ZX1000 NFF/NGF (D-6) Oil Pump model_code:NFF as_required:1 NINJA 650R 09-11 EX650 C9F/CAF/CBF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CBF as_required:1 NINJA 650R 09-11 EX650 C9F/CAF/CBF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CAF as_required:1 NINJA 650R 09-11 EX650 C9F/CAF/CBF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:C9F as_required:1 NINJA 650 21-22 EX650 (13) Gear change mechanism MMFAN/MNFAN model_code:MNFAN as_required:1 NINJA 650 21-22 EX650 (13) Gear change mechanism MMFAN/MNFAN model_code:MMFAN as_required:1 NINJA 650 21 EX650 (13) Gear change mechanism MMFAN model_code:MMFAN as_required:1 NINJA 650 20 EX650 (13) Gear change mechanism MLF/MLFA model_code:MLFA as_required:1 NINJA 650 20 EX650 (13) Gear change mechanism MLF/MLFA model_code:MLF as_required:1 NINJA 650 19 EX650 (13) Gear change mechanism KKF/KKFA model_code:KKFA as_required:1 NINJA 650 19 EX650 (13) Gear change mechanism KKF/KKFA model_code:KKF as_required:1 NINJA 650 17-18 EX650 (13) gear change mechanism KHF/KHFA/KJF/KJFA model_code:KJFA as_required:1 NINJA 650 17-18 EX650 (13) gear change mechanism KHF/KHFA/KJF/KJFA model_code:KJF as_required:1 NINJA 650 17-18 EX650 (13) gear change mechanism KHF/KHFA/KJF/KJFA model_code:KHFA as_required:1 NINJA 650 17-18 EX650 (13) gear change mechanism KHF/KHFA/KJF/KJFA model_code:KHF as_required:1 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EGF as_required:1 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EFF as_required:1 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EEF as_required:1 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EDS as_required:1 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:ECF as_required:1 NINJA 650 12-14 EX650 ECF/EDS/EEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EEF as_required:1 NINJA 650 12-14 EX650 ECF/EDS/EEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EDS as_required:1 NINJA 650 12-14 EX650 ECF/EDS/EEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:ECF as_required:1 NINJA 400R ABS 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism DBF/DCF/DDF model_code:DDF as_required:1 NINJA 400R ABS 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism DBF/DCF/DDF model_code:DCF as_required:1 NINJA 400R ABS 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism DBF/DCF/DDF model_code:DBF as_required:1 NINJA 400R ABS 11-12 EX400 (13) Gear change mechanism DBF/DCF model_code:DCF as_required:1 NINJA 400R ABS 11-12 EX400 (13) Gear change mechanism DBF/DCF model_code:DBF as_required:1 NINJA 400R 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CDFA as_required:1 NINJA 400R 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CDF as_required:1 NINJA 400R 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CCFA as_required:1 NINJA 400R 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CCF as_required:1 NINJA 400R 11-13 EX400 (13) Gear change mechanism CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CBF as_required:1 NINJA 400 ABS 16-17 EX400 (13) Gear change mechanism FGF/FHF/FHF model_code:FHFA as_required:1 NINJA 400 ABS 16-17 EX400 (13) Gear change mechanism FGF/FHF/FHF model_code:FHF as_required:1 NINJA 400 ABS 16-17 EX400 (13) Gear change mechanism FGF/FHF/FHF model_code:FGF as_required:1 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FFFA as_required:1 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FFF as_required:1 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FEFB as_required:1 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FEFA as_required:1 NINJA 400 16-17 EX400 (13) Gear change mechanism EGF/EHF model_code:EHF as_required:1 NINJA 400 16-17 EX400 (13) Gear change mechanism EGF/EHF model_code:EGF as_required:1 NINJA 400 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EFFA as_required:1 NINJA 400 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EFF as_required:1 NINJA 400 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EEFA as_required:1 NINJA 400 14-15 EX400 (13) Gear change mechanism EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EEF as_required:1 NINJA 250SL ABS 16 BX250 (12) Gear change mechanism BGF model_code:BGFA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (B-14) Gear Change Mechanism model_code:BGFA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (B-14) Gear Change Mechanism model_code:BGF as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (B-14) Gear Change Mechanism model_code:BFSA as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (B-14) Gear Change Mechanism model_code:BFS as_required:1 NINJA 250SL ABS 15-16 BX250 BFF/BFFNN/BFS/BFSNN/BFS (B-14) Gear Change Mechanism model_code:BFF as_required:1 NINJA 250SL 15-16 BX250 (12) Gear change mechanism AFF/AGF model_code:AGF as_required:1 NINJA 250SL 15-16 BX250 (12) Gear change mechanism AFF/AGF model_code:AFF as_required:1 MEGURO K3 22 EJ800 (13) Gear change mechanism JNFNN model_code:JNFNN as_required:1 MEGURO K3 21 EJ800 (13) Gear change mechanism HMFNN model_code:HMFNN as_required:1 KLX300R 96 KLX300-A1 (13) Gear change mechanism model_code:A1 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E5 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E4 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E3 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E2 as_required:1 KLX250SR 93-97 KLX250-E1/E2/E3/E4/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E1 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (13) Gear change mechanism model_code:D3 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (13) Gear change mechanism model_code:D2 as_required:1 KLX250R 93-95 KLX250-D1/D2/D3 (13) Gear change mechanism model_code:D1 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (12) Gear change mechanism model_code:F4 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (12) Gear change mechanism model_code:F3 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (12) Gear change mechanism model_code:F2 as_required:1 KLX250ES 94-97 KLX250-F1/F2/F3/F4 (12) Gear change mechanism model_code:F1 as_required:1 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (12) Gear change mechanism model_code:H2 as_required:1 KLX250 98-99 KLX250-H1/H2 (12) Gear change mechanism model_code:H1 as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (12) Gear change mechanism SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGS as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (12) Gear change mechanism SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SGF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (12) Gear change mechanism SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SFF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (12) Gear change mechanism SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SEF as_required:1 KLX250 13-16 KLX250 (12) Gear change mechanism SDF/SEF/SFF/SGF/SGS model_code:SDF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (12) Gear change mechanism S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SCF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (12) Gear change mechanism S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SBF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (12) Gear change mechanism S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:SAF as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (12) Gear change mechanism S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S9F as_required:1 KLX250 08-12 KLX250 (12) Gear change mechanism S8F/S9F/SAF/SBF/SCF model_code:S8F as_required:1 KLX250 06-07 KLX250 (12) Gear Change Mechanism H6F/H7F model_code:H7F as_required:1 KLX250 06-07 KLX250 (12) Gear Change Mechanism H6F/H7F model_code:H6F as_required:1 KLX250 05 KLX250-H7 (12) Gear change mechanism model_code:H7 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (12) gear change mechanism model_code:H6 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (12) gear change mechanism model_code:H5 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (12) gear change mechanism model_code:H4 as_required:1 KLX250 01-04 KLX250-H3/H4/H5/H6 (12) gear change mechanism model_code:H3 as_required:1 GPZ900R 98-02 ZX900-A11/A12/A13/A14/A15 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:A15 as_required:1 GPZ900R 98-02 ZX900-A11/A12/A13/A14/A15 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:A14 as_required:1 GPZ900R 98-02 ZX900-A11/A12/A13/A14/A15 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:A13 as_required:1 GPZ900R 98-02 ZX900-A11/A12/A13/A14/A15 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:A12 as_required:1 GPZ900R 98-02 ZX900-A11/A12/A13/A14/A15 (C-5) Gear Change Mechanism model_code:A11 as_required:1 GPZ900R 93-99 ZX900-A10/A11/A12 (13) Gear change mechanism model_code:A12 as_required:1 GPZ900R 93-99 ZX900-A10/A11/A12 (13) Gear change mechanism model_code:A11 as_required:1 GPZ900R 93-99 ZX900-A10/A11/A12 (13) Gear change mechanism model_code:A10 as_required:1 GPZ900R 91-92 ZX900-A8/A9 (13) Gear change mechanism model_code:A9 as_required:1 GPZ900R 91-92 ZX900-A8/A9 (13) Gear change mechanism model_code:A8 as_required:1 GPZ900R 03 ZX900-A16 (C-3) Gear Change Mechanism model_code:A16 as_required:1 GPZ1100 ABS 96 ZX1100-F1 (13) Gear change mechanism model_code:F1 as_required:1 GPZ1100 95-99 ZX1100-E1/E2/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E5 as_required:1 GPZ1100 95-99 ZX1100-E1/E2/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E2 as_required:1 GPZ1100 95-99 ZX1100-E1/E2/E5 (13) Gear change mechanism model_code:E1 as_required:1 GPX750R 87-88 ZX750-F1/F2 (13) Gear change mechanism model_code:F2 as_required:1 GPX750R 87-88 ZX750-F1/F2 (13) Gear change mechanism model_code:F1 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 06 BJ250 (12) Gear Change Mechanism G6F model_code:G6F as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 05 BJ250-G4 (12) Gear change mechanism model_code:G4 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 02-04 BJ250-G1/G2/G3 (13) gear change mechanism model_code:G3 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 02-04 BJ250-G1/G2/G3 (13) Gear change mechanism model_code:G2 as_required:1 ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 02-04 BJ250-G1/G2/G3 (13) Gear change mechanism model_code:G1 as_required:1 ESTRELLA-RS CUSTOM 96-99 BJ250-E1/E2/E3/E4/E4A (14) Gear change mechanism model_code:E4A as_required:1 ESTRELLA-RS CUSTOM 96-99 BJ250-E1/E2/E3/E4/E4A (14) Gear change mechanism model_code:E4 as_required:1 ESTRELLA-RS CUSTOM 96-99 BJ250-E1/E2/E3/E4/E4A (14) Gear change mechanism model_code:E3 as_required:1 ESTRELLA-RS CUSTOM 96-99 BJ250-E1/E2/E3/E4/E4A (14) Gear change mechanism model_code:E2 as_required:1 ESTRELLA-RS CUSTOM 96-99 BJ250-E1/E2/E3/E4/E4A (14) Gear change mechanism model_code:E1 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (12) Gear change mechanism model_code:C5 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (12) Gear change mechanism model_code:C4 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (12) Gear change mechanism model_code:C3 as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (12) Gear change mechanism model_code:C1A as_required:1 ESTRELLA-RS 95-99 BJ250-C1/C1A/C3/C4/C5 (12) Gear change mechanism model_code:C1 as_required:1 ESTRELLA-RS 06 BJ250 (12) Gear Change Mechanism C6F model_code:C6F as_required:1 ESTRELLA-RS 04-05 BJ250-C10/C11 (12) Gear change mechanism model_code:C11 as_required:1 ESTRELLA-RS 04-05 BJ250-C10/C11 (12) Gear change mechanism model_code:C10 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM LIMITED EDITIO 02 BJ250-H1 (12) Gear Change Mechanism model_code:H1 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 96-99 BJ250-D1/D2/D3/D4/D4A (14) Gear change mechanism model_code:D4A as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 96-99 BJ250-D1/D2/D3/D4/D4A (14) Gear change mechanism model_code:D4 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 96-99 BJ250-D1/D2/D3/D4/D4A (14) Gear change mechanism model_code:D3 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 96-99 BJ250-D1/D2/D3/D4/D4A (14) Gear change mechanism model_code:D2 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 96-99 BJ250-D1/D2/D3/D4/D4A (14) Gear change mechanism model_code:D1 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 06 BJ250 (12) Gear Change Mechanism D6F model_code:D6F as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 05 BJ250-D10 (12) Gear Change Mechanism model_code:D10 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 00-04 BJ250-D5/D6/D7/D8/D9 (13) gear change mechanism model_code:D9 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 00-04 BJ250-D5/D6/D7/D8/D9 (13) gear change mechanism model_code:D8 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 00-04 BJ250-D5/D6/D7/D8/D9 (13) gear change mechanism model_code:D7 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 00-04 BJ250-D5/D6/D7/D8/D9 (13) gear change mechanism model_code:D6 as_required:1 ESTRELLA CUSTOM 00-04 BJ250-D5/D6/D7/D8/D9 (13) gear change mechanism model_code:D5 as_required:1 ESTRELLA 98-99 BJ250-B6/B7/B7A (14) Gear change mechanism model_code:B7A as_required:1 ESTRELLA 98-99 BJ250-B6/B7/B7A (14) Gear change mechanism model_code:B7 as_required:1 ESTRELLA 98-99 BJ250-B6/B7/B7A (14) Gear change mechanism model_code:B6 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B5 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B4 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B3 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B2 as_required:1 ESTRELLA 92-97 BJ250-B1/B2/B3/B4/B5 (12) Gear change mechanism model_code:B1 as_required:1 ESTRELLA 16-17 BJ250 (12) gear change mechanism LGF/LGFA/LHF/LHFA/LHFB model_code:LHFB as_required:1 ESTRELLA 16-17 BJ250 (12) gear change mechanism LGF/LGFA/LHF/LHFA/LHFB model_code:LHFA as_required:1 ESTRELLA 16-17 BJ250 (12) gear change mechanism LGF/LGFA/LHF/LHFA/LHFB model_code:LHF as_required:1 ESTRELLA 16-17 BJ250 (12) gear change mechanism LGF/LGFA/LHF/LHFA/LHFB model_code:LGFA as_required:1 ESTRELLA 16-17 BJ250 (12) gear change mechanism LGF/LGFA/LHF/LHFA/LHFB model_code:LGF as_required:1 ESTRELLA 14-15 BJ250 (12) Gear change mechanism LEF/LEF/LFF/LFF model_code:LFFA as_required:1 ESTRELLA 14-15 BJ250 (12) Gear change mechanism LEF/LEF/LFF/LFF model_code:LFF as_required:1 ESTRELLA 14-15 BJ250 (12) Gear change mechanism LEF/LEF/LFF/LFF model_code:LEFA as_required:1 ESTRELLA 14-15 BJ250 (12) Gear change mechanism LEF/LEF/LFF/LFF model_code:LEF as_required:1 ESTRELLA 13 BJ250 (12) Gear change mechanism JDF model_code:JDF as_required:1 ESTRELLA 07-12 BJ250 (12) Gear Change Mechanism J7F/J8F/J9F/JBF/JCF model_code:JCF as_required:1 ESTRELLA 07-12 BJ250 (12) Gear Change Mechanism J7F/J8F/J9F/JBF/JCF model_code:JBF as_required:1 ESTRELLA 07-12 BJ250 (12) Gear Change Mechanism J7F/J8F/J9F/JBF/JCF model_code:J9F as_required:1 ESTRELLA 07-12 BJ250 (12) Gear Change Mechanism J7F/J8F/J9F/JBF/JCF model_code:J8F as_required:1 ESTRELLA 07-12 BJ250 (12) Gear Change Mechanism J7F/J8F/J9F/JBF/JCF model_code:J7F as_required:1 ER-6N 12-14 ER650 ECF/EDS/EEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EEF as_required:1 ER-6N 12-14 ER650 ECF/EDS/EEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:EDS as_required:1 ER-6N 12-14 ER650 ECF/EDS/EEF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:ECF as_required:1 ER-6N 09-11 ER650 C9F/CAF/CBF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CBF as_required:1 ER-6N 09-11 ER650 C9F/CAF/CBF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:CAF as_required:1 ER-6N 09-11 ER650 C9F/CAF/CBF (C-3) Gear Change Mechanism model_code:C9F as_required:1 VULCAN 97-98 VN400-A3/A4 (12) Gear change mechanism model_code:A4 as_required:1 VULCAN 97-98 VN400-A3/A4 (12) Gear change mechanism model_code:A3 as_required:1 VULCAN 95-96 VN400-A1/A2/B1/B2 (12) Gear change mechanism model_code:B2 as_required:1 VULCAN 95-96 VN400-A1/A2/B1/B2 (12) Gear change mechanism model_code:B1 as_required:1 VULCAN 95-96 VN400-A1/A2/B1/B2 (12) Gear change mechanism model_code:A2 as_required:1 VULCAN 95-96 VN400-A1/A2/B1/B2 (12) Gear change mechanism model_code:A1 as_required:1
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด