Insulator Zr1200DGF 16073-3707

 • รหัสสินค้า: 16073-3707

  ฿134

  คะแนนวีไบค์: +2 Points

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  KAWASAKI
  ZRX1200 DAEG 16-16 ZR1200 (18) Throttle DGF/DGF/DGF model_code:DGF as_required:4 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (18) Throttle DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DFF as_required:4 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (18) Throttle DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DFFA as_required:4 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (18) Throttle DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DEFA as_required:4 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (18) Throttle DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DEF as_required:4 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (18) Throttle DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DDFA as_required:4 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (18) Throttle DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DDF as_required:4 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (18) Throttle DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DCFA as_required:4 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (18) Throttle D9F/D9F/DAF/DBF model_code:DBF as_required:4 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (18) Throttle DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DCF as_required:4 ER-6N 12-14 ER650 ECF/EDS/EEF (C-9) Throttle model_code:ECF as_required:2 ER-6N 09-11 ER650 C9F/CAF/CBF (C-9) Throttle model_code:CBF as_required:2 ER-6N 09-11 ER650 C9F/CAF/CBF (C-9) Throttle model_code:CAF as_required:2 ER-6N 09-11 ER650 C9F/CAF/CBF (C-9) Throttle model_code:C9F as_required:2 ER-6N 09-10 ER650 C9F/CAF (C-9) Throttle model_code:CAF as_required:2 ER-6N 09-10 ER650 C9F/CAF (C-9) Throttle model_code:C9F as_required:2 ER-6N 06-08 ER650 A6F/A7F/A8F (C-12) Throttle model_code:A8F as_required:2 ER-4N ABS 11-13 ER400 (18) Throttle CBF/CCF/CDF model_code:CCF as_required:2 ER-4N ABS 11-13 ER400 (18) Throttle CBF/CCF/CDF model_code:CDF as_required:2 ER-6F 07-08 EX650 A7F/A8F (C-13) Throttle model_code:A7F as_required:2 ER-6F 07-08 EX650 A7F/A8F (C-13) Throttle model_code:A8F as_required:2 ER-6F 09-10 EX650 C9F/CAF (C-9) Throttle model_code:C9F as_required:2 ER-6F 09-10 EX650 C9F/CAF (C-9) Throttle model_code:CAF as_required:2 ER-6N 06-08 ER650 A6F/A7F/A8F (C-12) Throttle model_code:A6F as_required:2 ER-6N 06-08 ER650 A6F/A7F/A8F (C-12) Throttle model_code:A7F as_required:2 KX250F 13-14 KX250 (17) Throttle ZDF/ZEF model_code:ZEF as_required:1 KX250F 13-14 KX250 (17) Throttle ZDF/ZEF model_code:ZDF as_required:1 ER-6N 12-14 ER650 ECF/EDS/EEF (C-9) Throttle model_code:EDS as_required:2 ER-6N 12-14 ER650 ECF/EDS/EEF (C-9) Throttle model_code:EEF as_required:2 KX250F 11 KX250 (16) Throttle YBF model_code:YBF as_required:1 KX250F 12 KX250 (16) Throttle YCF model_code:YCF as_required:1 KX450F 10 KX450 (16) Throttle EAF model_code:EAF as_required:1 KX250F 15-16 KX250 (16) Throttle ZFF/ZGF model_code:ZFF as_required:1 KX250F 15-16 KX250 (16) Throttle ZFF/ZGF model_code:ZGF as_required:1 KX450F 09 KX450 (16) Throttle E9F model_code:E9F as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (16) Throttle K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAF as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (16) Throttle K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAFA as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (16) Throttle K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9FA as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (16) Throttle K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9F as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (16) Throttle K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K8F as_required:2 NINJA 1000 ABS 14-16 ZX1000 MEF/MFF/MGF (C-9) Throttle model_code:MGF as_required:4 NINJA 1000 ABS 14-16 ZX1000 MEF/MFF/MGF (C-9) Throttle model_code:MFF as_required:4 NINJA 1000 ABS 14-16 ZX1000 MEF/MFF/MGF (C-9) Throttle model_code:MEF as_required:4 NINJA 1000 ABS 11-13 ZX1000 HBF/HCF/HDF (C-8) Throttle model_code:HDF as_required:4 NINJA 1000 ABS 11-13 ZX1000 HBF/HCF/HDF (C-8) Throttle model_code:HCF as_required:4 NINJA 1000 ABS 11-13 ZX1000 HBF/HCF/HDF (C-8) Throttle model_code:HBF as_required:4 NINJA 1000 17-19 ZX1000 (18) Throttle WHF/WJF/WKF model_code:WJF as_required:4 NINJA 1000 17-19 ZX1000 (18) Throttle WHF/WJF/WKF model_code:WKF as_required:4 NINJA 1000 17-19 ZX1000 (18) Throttle WHF/WJF/WKF model_code:WHF as_required:4 NINJA 1000 14-15 ZX1000 LEF/LFF (C-8) Throttle model_code:LFF as_required:4 NINJA 1000 14-15 ZX1000 LEF/LFF (C-8) Throttle model_code:LEF as_required:4 NINJA 1000 11-13 ZX1000 GBF/GCF/GDF (C-8) Throttle model_code:GCF as_required:4 NINJA 1000 11-13 ZX1000 GBF/GCF/GDF (C-8) Throttle model_code:GDF as_required:4 NINJA 1000 11-13 ZX1000 GBF/GCF/GDF (C-8) Throttle model_code:GBF as_required:4 KX450F 15 KX450 (16) Throttle FFF model_code:FFF as_required:1 KX450F 13-14 KX450 (16) Throttle FDF/FEF model_code:FEF as_required:1 KX450F 13-14 KX450 (16) Throttle FDF/FEF model_code:FDF as_required:1 KX450F 11 KX450 (16) Throttle EBF model_code:EBF as_required:1 KX450F 12 KX450 (16) Throttle FCF model_code:FCF as_required:1 NINJA 400 16-17 EX400 (18) Throttle EGF/EHF model_code:EGF as_required:2 NINJA 400 16-17 EX400 (18) Throttle EGF/EHF model_code:EHF as_required:2 NINJA 400 14-15 EX400 (18) Throttle EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EFFA as_required:2 NINJA 400 14-15 EX400 (18) Throttle EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EFF as_required:2 NINJA 400 14-15 EX400 (18) Throttle EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EEFA as_required:2 NINJA 400 14-15 EX400 (18) Throttle EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EEF as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (16) Throttle KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCFB as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (16) Throttle KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KCFA as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (16) Throttle KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBF as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (16) Throttle KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBFA as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (16) Throttle KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCF as_required:2 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (C-8) Throttle model_code:FDF as_required:4 NINJA ZX-6R 22 ZX636 (17) Throttle GNFAN model_code:GNFAN as_required:4 NINJA ZX-6R 21 ZX636 (17) Throttle GMFNN/GMFAN model_code:GMFNN as_required:4 NINJA ZX-6R 21 ZX636 (17) Throttle GMFNN/GMFAN model_code:GMFAN as_required:4 NINJA ZX-6R 21 ZX600 (17) Throttle RMFNN model_code:RMFNN as_required:4 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 (17) Throttle GKF/GKFA/GLF/GLFA model_code:GLFA as_required:4 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 (17) Throttle GKF/GKFA/GLF/GLFA model_code:GLF as_required:4 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 (17) Throttle GKF/GKFA/GLF/GLFA model_code:GKFA as_required:4 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 (17) Throttle GKF/GKFA/GLF/GLFA model_code:GKF as_required:4 NINJA ZX-6R 18-20 ZX600 (17) Throttle RJF/RKF/RLF model_code:RLF as_required:4 NINJA ZX-6R 18-20 ZX600 (17) Throttle RJF/RKF/RLF model_code:RKF as_required:4 NINJA ZX-6R 18-20 ZX600 (17) Throttle RJF/RKF/RLF model_code:RJF as_required:4 NINJA ZX-6R 18-19 ZX600 (17) Throttle RJF/RKF model_code:RKF as_required:4 NINJA ZX-6R 18-19 ZX600 (17) Throttle RJF/RKF model_code:RJF as_required:4 NINJA ZX-6R 12-17 ZX600 RCF/REF/RFF/RGF/RHF (C-10) Throttle model_code:RHF as_required:4 NINJA ZX-6R 12-17 ZX600 RCF/REF/RFF/RGF/RHF (C-10) Throttle model_code:RGF as_required:4 NINJA ZX-6R 12-17 ZX600 RCF/REF/RFF/RGF/RHF (C-10) Throttle model_code:RFF as_required:4 NINJA ZX-6R 12-17 ZX600 RCF/REF/RFF/RGF/RHF (C-10) Throttle model_code:REF as_required:4 NINJA ZX-6R 12-17 ZX600 RCF/REF/RFF/RGF/RHF (C-10) Throttle model_code:RCF as_required:4 NINJA ZX-6R 12 ZX600 RCF (C-10) Throttle model_code:RCF as_required:4 NINJA ZX-6R 09-11 ZX600 R9F/RAF/RAF/RBF (C-10) Throttle model_code:RBF as_required:4 NINJA ZX-6R 09-11 ZX600 R9F/RAF/RAF/RBF (C-10) Throttle model_code:RAFA as_required:4 NINJA ZX-6R 09-11 ZX600 R9F/RAF/RAF/RBF (C-10) Throttle model_code:RAF as_required:4 NINJA ZX-6R 09-11 ZX600 R9F/RAF/RAF/RBF (C-10) Throttle model_code:R9F as_required:4 NINJA ZX-6R 07-08 ZX600 P7F/P8F/P8F (C-9) Throttle model_code:P8FA as_required:4 NINJA ZX-6R 07-08 ZX600 P7F/P8F/P8F (C-9) Throttle model_code:P8F as_required:4 NINJA ZX-6R 07-08 ZX600 P7F/P8F/P8F (C-9) Throttle model_code:P7F as_required:4 NINJA ZX-6R 07-08 ZX600 P7F/P8F (C-8) Throttle model_code:P8F as_required:4 NINJA ZX-6R 07-08 ZX600 P7F/P8F (C-8) Throttle model_code:P7F as_required:4 NINJA ZX-6R 07 ZX600 P7F (C-9) Throttle model_code:P7F as_required:4 NINJA ZX-6R 06 ZX636 C6F (C-8) Throttle model_code:C6F as_required:4 NINJA ZX-6R 05 ZX636-C1 (C-8) Throttle model_code:C1 as_required:4 NINJA ZX-6R 03-04 ZX636-B1H/B2H (C-8) Throttle (1/2) model_code:B2H as_required:4 NINJA ZX-6R 03-04 ZX636-B1H/B2H (C-8) Throttle (1/2) model_code:B1H as_required:4 NINJA ZX-12R 06 ZX1200 B6F (C-10) Throttle model_code:B6F as_required:4 NINJA ZX-12R 02-05 ZX1200-B1/B2/B3/B4 (C-12) Throttle model_code:B4 as_required:4 NINJA ZX-12R 02-05 ZX1200-B1/B2/B3/B4 (C-12) Throttle model_code:B3 as_required:4 NINJA ZX-10R 10 ZX1000 FAF (C-9) Throttle model_code:FAF as_required:4 NINJA ZX-10R 08-09 ZX1000 E8F/E9F/E9F (C-9) Throttle model_code:E9FA as_required:4 NINJA ZX-10R 08-09 ZX1000 E8F/E9F/E9F (C-9) Throttle model_code:E9F as_required:4 NINJA ZX-10R 08-09 ZX1000 E8F/E9F/E9F (C-9) Throttle model_code:E8F as_required:4 NINJA 650R 09-11 EX650 C9F/CAF/CBF (C-9) Throttle model_code:CAF as_required:2 NINJA 650R 09-11 EX650 C9F/CAF/CBF (C-9) Throttle model_code:CBF as_required:2 NINJA 650R 09-11 EX650 C9F/CAF/CBF (C-9) Throttle model_code:C9F as_required:2 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-9) Throttle model_code:EGF as_required:2 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-9) Throttle model_code:EFF as_required:2 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-9) Throttle model_code:EEF as_required:2 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-9) Throttle model_code:EDS as_required:2 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-9) Throttle model_code:ECF as_required:2 NINJA 650 12-14 EX650 ECF/EDS/EEF (C-9) Throttle model_code:EEF as_required:2 NINJA 650 12-14 EX650 ECF/EDS/EEF (C-9) Throttle model_code:EDS as_required:2 NINJA 650 12-14 EX650 ECF/EDS/EEF (C-9) Throttle model_code:ECF as_required:2 NINJA 400R ABS 11-13 EX400 (18) Throttle DBF/DCF/DDF model_code:DDF as_required:2 NINJA 400R ABS 11-13 EX400 (18) Throttle DBF/DCF/DDF model_code:DCF as_required:2 NINJA 400R ABS 11-13 EX400 (18) Throttle DBF/DCF/DDF model_code:DBF as_required:2 NINJA 400R ABS 11-12 EX400 (18) Throttle DBF/DCF model_code:DCF as_required:2 NINJA 400R ABS 11-12 EX400 (18) Throttle DBF/DCF model_code:DBF as_required:2 NINJA 400R 11-13 EX400 (18) Throttle CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CDFA as_required:2 NINJA 400R 11-13 EX400 (18) Throttle CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CDF as_required:2 NINJA 400R 11-13 EX400 (18) Throttle CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CCFA as_required:2 NINJA 400R 11-13 EX400 (18) Throttle CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CCF as_required:2 NINJA 400R 11-13 EX400 (18) Throttle CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CBF as_required:2 NINJA 400 ABS 16-17 EX400 (18) Throttle FGF/FHF/FHF model_code:FHFA as_required:2 NINJA 400 ABS 16-17 EX400 (18) Throttle FGF/FHF/FHF model_code:FHF as_required:2 NINJA 400 ABS 16-17 EX400 (18) Throttle FGF/FHF/FHF model_code:FGF as_required:2 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (18) Throttle FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FFFA as_required:2 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (18) Throttle FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FEFA as_required:2 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (18) Throttle FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FEFB as_required:2 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (18) Throttle FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FFF as_required:2 Z1000 17-19 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF/HKF model_code:HHF as_required:4 Z1000 17-19 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF/JKF model_code:JKF as_required:4 Z1000 17-19 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF/JKF model_code:JJF as_required:4 Z1000 17-18 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF model_code:HJF as_required:4 Z1000 17-19 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF/JKF model_code:JHF as_required:4 Z1000 17-18 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF model_code:JJF as_required:4 Z1000 17-18 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF model_code:HHF as_required:4 Z1000 17-18 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF model_code:JHF as_required:4 Z1000 14-16 ZR1000 FEF/FFF/FGF (C-10) Throttle model_code:FGF as_required:4 Z1000 14-16 ZR1000 FEF/FFF/FGF (C-10) Throttle model_code:FFF as_required:4 Z1000 14-16 ZR1000 FEF/FFF/FGF (C-10) Throttle model_code:FEF as_required:4 Z1000 12-13 ZR1000 DCF/DDF (C-8) Throttle model_code:DDF as_required:4 Z1000 12-13 ZR1000 DCF/DDF (C-8) Throttle model_code:DCF as_required:4 Z1000 10-11 ZR1000 DAF/DBF (C-9) Throttle model_code:DBF as_required:4 Z1000 10 ZR1000 DAF (C-9) Throttle model_code:DAF as_required:4 Z1000 10-11 ZR1000 DAF/DBF (C-9) Throttle model_code:DAF as_required:4 Z1000 07-09 ZR1000 B7F/B8F/B9F (C-8) Throttle model_code:B9F as_required:4 Z1000 07-09 ZR1000 B7F/B8F/B9F (C-8) Throttle model_code:B8F as_required:4 Z1000 07-09 ZR1000 B7F/B8F/B9F (C-8) Throttle model_code:B7F as_required:4 Z1000 06 ZR1000 A6F (C-7) Throttle model_code:A6F as_required:4 Z1000 03-05 ZR1000-A1/A2/A3 (C-9) Throttle (A2/A3) model_code:A3 as_required:4 Z1000 03-05 ZR1000-A1/A2/A3 (C-9) Throttle (A2/A3) model_code:A2 as_required:4 VULCAN S ABS 17 EN650 (18) Throttle DHF model_code:DHFA as_required:2 Z1000 03-05 ZR1000-A1/A2/A3 (C-8) Throttle (A1) model_code:A1 as_required:4 VULCAN S ABS 16 EN650 (18) Throttle BGF model_code:BGF as_required:2 VULCAN S 21 EN650 (18) Throttle GMFAN model_code:GMFAN as_required:2 VULCAN S 19-20 EN650 (18) Throttle GKF/GKFA/GLFA model_code:GLFA as_required:2 VULCAN S 19-20 EN650 (18) Throttle GKF/GKFA/GLFA model_code:GKFA as_required:2 VULCAN S 19-20 EN650 (18) Throttle GKF/GKFA/GLFA model_code:GKF as_required:2 VULCAN S 17 EN650 (18) Throttle CHF model_code:CHF as_required:2 VULCAN 900 CUSTOM 07-08 VN900 (17) throttle (C8F/C8S) C7F/C8F/C8S model_code:C8S as_required:2 VULCAN S 16 EN650 (18) Throttle AGF model_code:AGF as_required:2 VULCAN 900 CUSTOM 07-08 VN900 (17) throttle (C8F/C8S) C7F/C8F/C8S model_code:C8F as_required:2 VULCAN 900 CUSTOM 07-08 VN900 (16) throttle (C7F) C7F/C8F/C8S model_code:C7F as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (16) Throttle BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BGF as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (16) Throttle BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BFF as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (16) Throttle BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BEFA as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (16) Throttle BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BDFA as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (17) Throttle (B7F) B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:B7F as_required:2 VN2000 04-05 VN2000-A1/A2 (C-14) Throttle model_code:A2 as_required:2 VN2000 04-05 VN2000-A1/A2 (C-14) Throttle model_code:A1 as_required:2 VERSYS 650 ABS 15-16 KLE650 FFF/FGF (C-9) Throttle model_code:FGF as_required:2 VERSYS 650 ABS 15-16 KLE650 FFF/FGF (C-9) Throttle model_code:FFF as_required:2 VERSYS 1000 12-14 KLZ1000 ACF/ADF/AEF (C-8) Throttle model_code:AEF as_required:4 VERSYS 1000 12-14 KLZ1000 ACF/ADF/AEF (C-8) Throttle model_code:ADF as_required:4 VERSYS 1000 12-14 KLZ1000 ACF/ADF/AEF (C-8) Throttle model_code:ACF as_required:4 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-9) Throttle model_code:CEF as_required:2 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-9) Throttle model_code:CCF as_required:2 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-9) Throttle model_code:CDF as_required:2 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-9) Throttle model_code:CBF as_required:2 VERSYS 10 KLE650 CAF (C-9) Throttle model_code:CAF as_required:2 VERSYS 07-09 KLE650 A7F/A8F/A9F (C-12) Throttle model_code:A9F as_required:2 VERSYS 07-09 KLE650 A7F/A8F/A9F (C-12) Throttle model_code:A8F as_required:2 VERSYS 07-09 KLE650 A7F/A8F/A9F (C-12) Throttle model_code:A7F as_required:2 NINJA ZX-6RR 05 ZX600-N1H (C-9) Throttle model_code:N1H as_required:4 NINJA ZX-6RR 03 ZX600-K1H (C-7) Throttle (1/2) model_code:K1H as_required:4 NINJA ZX-6RR 04 ZX600-M1H (C-9) Throttle (1/2) model_code:M1H as_required:4 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (C-8) Throttle model_code:FEF as_required:4 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (C-8) Throttle model_code:FFF as_required:4 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (C-8) Throttle model_code:FFFA as_required:4 NINJA ZX-6R ABS 16-16 ZX636 FGF/FGF (C-8) Throttle model_code:FGF as_required:4 NINJA ZX-6R ABS 16-16 ZX636 FGF/FGF (C-8) Throttle model_code:FGFA as_required:4 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (18) Throttle D9F/D9F/DAF/DBF model_code:DAF as_required:4 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (18) Throttle D9F/D9F/DAF/DBF model_code:D9FA as_required:4 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (18) Throttle D9F/D9F/DAF/DBF model_code:D9F as_required:4 Z750S 06-07 ZR750 K6F/K7F (C-7) Throttle model_code:K7F as_required:4 Z750S 06-07 ZR750 K6F/K7F (C-7) Throttle model_code:K6F as_required:4 Z750S 05 ZR750-K1 (C-7) Throttle model_code:K1 as_required:4 Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (C-8) Throttle model_code:LAF as_required:4 Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (C-8) Throttle model_code:L9F as_required:4 Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (C-8) Throttle model_code:L8F as_required:4 Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (C-8) Throttle model_code:L7F as_required:4 Z750 04-05 ZR750-J1/J2 (C-7) Throttle model_code:J2 as_required:4 Z750 04-05 ZR750-J1/J2 (C-7) Throttle model_code:J1 as_required:4 Z1000 R EDITION 17-20 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF/JKF/JLF model_code:JLF as_required:4 Z1000 R EDITION 17-20 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF/JKF/JLF model_code:JKF as_required:4 Z1000 R EDITION 17-20 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF/JKF/JLF model_code:JJF as_required:4 Z1000 R EDITION 17-20 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF/JKF/JLF model_code:JHF as_required:4 Z1000 ABS 14-16 ZR1000 GEF/GFF/GGF (C-10) Throttle model_code:GGF as_required:4 Z1000 ABS 14-16 ZR1000 GEF/GFF/GGF (C-10) Throttle model_code:GFF as_required:4 Z1000 ABS 14-16 ZR1000 GEF/GFF/GGF (C-10) Throttle model_code:GEFA as_required:4 Z1000 21 ZR1000 (18) Throttle HMFNN model_code:HMFNN as_required:4 Z1000 17-20 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF/HKF/HLF model_code:HLF as_required:4 Z1000 17-20 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF/HKF/HLF model_code:HKF as_required:4 Z1000 17-20 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF/HKF/HLF model_code:HJF as_required:4 Z1000 17-19 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF/HKF model_code:HJF as_required:4 Z1000 17-19 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF/HKF model_code:HKF as_required:4 Z1000 17-20 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF/HKF/HLF model_code:HHF as_required:4 ZRX1200 DAEG 16-16 ZR1200 (18) Throttle DGF/DGF/DGF model_code:DGFA as_required:4 ZRX1200 DAEG 16-16 ZR1200 (18) Throttle DGF/DGF/DGF model_code:DGFB as_required:4 ER-4N ABS 11-13 ER400 (18) Throttle CBF/CCF/CDF model_code:CBF as_required:2 ER-4N 11-13 ER400 (18) Throttle BBF/BCF/BDF model_code:BDF as_required:2 ER-4N 11-13 ER400 (18) Throttle BBF/BCF/BDF model_code:BCF as_required:2 ER-4N 11-13 ER400 (18) Throttle BBF/BCF/BDF model_code:BBF as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (18) Throttle (B8F/BAF-BCF) B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:BCF as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (18) Throttle (B8F/BAF-BCF) B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:BBF as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (18) Throttle (B8F/BAF-BCF) B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:BAF as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (18) Throttle (B8F/BAF-BCF) B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:B8F as_required:2 Ninja ZX-6R ABS KRT Edition 23 (ZX636GP) Throttle Ninja ZX-6R ABS KRT Edition 23 (ZX636GP) Throttle Requirement:4 Vulcan S ABS 23 (EN650DPFNN) Throttle Requires:2 Vulcan S CAFE 23 (EN650LPFNL) Throttle Vulcan S 23 (EN650CPFAN) Throttle Vulcan S 23 (EN650CPFNN) Throttle Quantity required:2 Vulcan 900 Custom 23 (VN900FPFAL) Throttle Vulcan 900 Custom 23 (VN900FPFAN) Throttle quantity required:2 Vulcan 900 Classic LT 23 (VN900DPFNN) Throttle 2 Vulcan 900 Classic LT 23 (VN900DPFNN) Throttle Vulcan 900 Classic 23 (VN900EPFAL) Throttle Vulcan 900 Classic 23 (VN900EPFAN) Throttle quantity required:2 Vulcan 1700 Voyager ABS 23 (VN1700BPFNN Throttle Vulcan 1700 Voyager ABS 23 (VN1700BPFNN Throttle 2 Vulcan 1700 Vaquero ABS 23 (VN1700KPFAN Throttle 2 Vulcan 1700 Vaquero ABS 23 (VN1700KPFAN Throttle
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  หมายเลขชิ้นส่วน:160733707

  คำอธิบาย

  * สินค้ารายการนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก ส่งคืน หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังการสั่งซื้อได้

  ใช้สำหรับรุ่น

  KAWASAKI
  ZRX1200 DAEG 16-16 ZR1200 (18) Throttle DGF/DGF/DGF model_code:DGF as_required:4 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (18) Throttle DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DFF as_required:4 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (18) Throttle DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DFFA as_required:4 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (18) Throttle DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DEFA as_required:4 ZRX1200 DAEG 14-15 ZR1200 (18) Throttle DEF/DEF/DFF/DFF model_code:DEF as_required:4 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (18) Throttle DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DDFA as_required:4 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (18) Throttle DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DDF as_required:4 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (18) Throttle DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DCFA as_required:4 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (18) Throttle D9F/D9F/DAF/DBF model_code:DBF as_required:4 ZRX1200 DAEG 12-13 ZR1200 (18) Throttle DCF/DCF/DDF/DDF model_code:DCF as_required:4 ER-6N 12-14 ER650 ECF/EDS/EEF (C-9) Throttle model_code:ECF as_required:2 ER-6N 09-11 ER650 C9F/CAF/CBF (C-9) Throttle model_code:CBF as_required:2 ER-6N 09-11 ER650 C9F/CAF/CBF (C-9) Throttle model_code:CAF as_required:2 ER-6N 09-11 ER650 C9F/CAF/CBF (C-9) Throttle model_code:C9F as_required:2 ER-6N 09-10 ER650 C9F/CAF (C-9) Throttle model_code:CAF as_required:2 ER-6N 09-10 ER650 C9F/CAF (C-9) Throttle model_code:C9F as_required:2 ER-6N 06-08 ER650 A6F/A7F/A8F (C-12) Throttle model_code:A8F as_required:2 ER-4N ABS 11-13 ER400 (18) Throttle CBF/CCF/CDF model_code:CCF as_required:2 ER-4N ABS 11-13 ER400 (18) Throttle CBF/CCF/CDF model_code:CDF as_required:2 ER-6F 07-08 EX650 A7F/A8F (C-13) Throttle model_code:A7F as_required:2 ER-6F 07-08 EX650 A7F/A8F (C-13) Throttle model_code:A8F as_required:2 ER-6F 09-10 EX650 C9F/CAF (C-9) Throttle model_code:C9F as_required:2 ER-6F 09-10 EX650 C9F/CAF (C-9) Throttle model_code:CAF as_required:2 ER-6N 06-08 ER650 A6F/A7F/A8F (C-12) Throttle model_code:A6F as_required:2 ER-6N 06-08 ER650 A6F/A7F/A8F (C-12) Throttle model_code:A7F as_required:2 KX250F 13-14 KX250 (17) Throttle ZDF/ZEF model_code:ZEF as_required:1 KX250F 13-14 KX250 (17) Throttle ZDF/ZEF model_code:ZDF as_required:1 ER-6N 12-14 ER650 ECF/EDS/EEF (C-9) Throttle model_code:EDS as_required:2 ER-6N 12-14 ER650 ECF/EDS/EEF (C-9) Throttle model_code:EEF as_required:2 KX250F 11 KX250 (16) Throttle YBF model_code:YBF as_required:1 KX250F 12 KX250 (16) Throttle YCF model_code:YCF as_required:1 KX450F 10 KX450 (16) Throttle EAF model_code:EAF as_required:1 KX250F 15-16 KX250 (16) Throttle ZFF/ZGF model_code:ZFF as_required:1 KX250F 15-16 KX250 (16) Throttle ZFF/ZGF model_code:ZGF as_required:1 KX450F 09 KX450 (16) Throttle E9F model_code:E9F as_required:1 NINJA 250R 08-10 EX250 (16) Throttle K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAF as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (16) Throttle K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:KAFA as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (16) Throttle K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9FA as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (16) Throttle K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K9F as_required:2 NINJA 250R 08-10 EX250 (16) Throttle K8F/K9F/K9F/KAF/KAF model_code:K8F as_required:2 NINJA 1000 ABS 14-16 ZX1000 MEF/MFF/MGF (C-9) Throttle model_code:MGF as_required:4 NINJA 1000 ABS 14-16 ZX1000 MEF/MFF/MGF (C-9) Throttle model_code:MFF as_required:4 NINJA 1000 ABS 14-16 ZX1000 MEF/MFF/MGF (C-9) Throttle model_code:MEF as_required:4 NINJA 1000 ABS 11-13 ZX1000 HBF/HCF/HDF (C-8) Throttle model_code:HDF as_required:4 NINJA 1000 ABS 11-13 ZX1000 HBF/HCF/HDF (C-8) Throttle model_code:HCF as_required:4 NINJA 1000 ABS 11-13 ZX1000 HBF/HCF/HDF (C-8) Throttle model_code:HBF as_required:4 NINJA 1000 17-19 ZX1000 (18) Throttle WHF/WJF/WKF model_code:WJF as_required:4 NINJA 1000 17-19 ZX1000 (18) Throttle WHF/WJF/WKF model_code:WKF as_required:4 NINJA 1000 17-19 ZX1000 (18) Throttle WHF/WJF/WKF model_code:WHF as_required:4 NINJA 1000 14-15 ZX1000 LEF/LFF (C-8) Throttle model_code:LFF as_required:4 NINJA 1000 14-15 ZX1000 LEF/LFF (C-8) Throttle model_code:LEF as_required:4 NINJA 1000 11-13 ZX1000 GBF/GCF/GDF (C-8) Throttle model_code:GCF as_required:4 NINJA 1000 11-13 ZX1000 GBF/GCF/GDF (C-8) Throttle model_code:GDF as_required:4 NINJA 1000 11-13 ZX1000 GBF/GCF/GDF (C-8) Throttle model_code:GBF as_required:4 KX450F 15 KX450 (16) Throttle FFF model_code:FFF as_required:1 KX450F 13-14 KX450 (16) Throttle FDF/FEF model_code:FEF as_required:1 KX450F 13-14 KX450 (16) Throttle FDF/FEF model_code:FDF as_required:1 KX450F 11 KX450 (16) Throttle EBF model_code:EBF as_required:1 KX450F 12 KX450 (16) Throttle FCF model_code:FCF as_required:1 NINJA 400 16-17 EX400 (18) Throttle EGF/EHF model_code:EGF as_required:2 NINJA 400 16-17 EX400 (18) Throttle EGF/EHF model_code:EHF as_required:2 NINJA 400 14-15 EX400 (18) Throttle EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EFFA as_required:2 NINJA 400 14-15 EX400 (18) Throttle EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EFF as_required:2 NINJA 400 14-15 EX400 (18) Throttle EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EEFA as_required:2 NINJA 400 14-15 EX400 (18) Throttle EEF/EEF/EFF/EFF model_code:EEF as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (16) Throttle KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCFB as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (16) Throttle KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KCFA as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (16) Throttle KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBF as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (16) Throttle KBF/KBF/KCF/KCF/KCF model_code:KBFA as_required:2 NINJA 250R 11-12 EX250 (16) Throttle KBF/KBF/KCF/KCF model_code:KCF as_required:2 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (C-8) Throttle model_code:FDF as_required:4 NINJA ZX-6R 22 ZX636 (17) Throttle GNFAN model_code:GNFAN as_required:4 NINJA ZX-6R 21 ZX636 (17) Throttle GMFNN/GMFAN model_code:GMFNN as_required:4 NINJA ZX-6R 21 ZX636 (17) Throttle GMFNN/GMFAN model_code:GMFAN as_required:4 NINJA ZX-6R 21 ZX600 (17) Throttle RMFNN model_code:RMFNN as_required:4 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 (17) Throttle GKF/GKFA/GLF/GLFA model_code:GLFA as_required:4 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 (17) Throttle GKF/GKFA/GLF/GLFA model_code:GLF as_required:4 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 (17) Throttle GKF/GKFA/GLF/GLFA model_code:GKFA as_required:4 NINJA ZX-6R 19-20 ZX636 (17) Throttle GKF/GKFA/GLF/GLFA model_code:GKF as_required:4 NINJA ZX-6R 18-20 ZX600 (17) Throttle RJF/RKF/RLF model_code:RLF as_required:4 NINJA ZX-6R 18-20 ZX600 (17) Throttle RJF/RKF/RLF model_code:RKF as_required:4 NINJA ZX-6R 18-20 ZX600 (17) Throttle RJF/RKF/RLF model_code:RJF as_required:4 NINJA ZX-6R 18-19 ZX600 (17) Throttle RJF/RKF model_code:RKF as_required:4 NINJA ZX-6R 18-19 ZX600 (17) Throttle RJF/RKF model_code:RJF as_required:4 NINJA ZX-6R 12-17 ZX600 RCF/REF/RFF/RGF/RHF (C-10) Throttle model_code:RHF as_required:4 NINJA ZX-6R 12-17 ZX600 RCF/REF/RFF/RGF/RHF (C-10) Throttle model_code:RGF as_required:4 NINJA ZX-6R 12-17 ZX600 RCF/REF/RFF/RGF/RHF (C-10) Throttle model_code:RFF as_required:4 NINJA ZX-6R 12-17 ZX600 RCF/REF/RFF/RGF/RHF (C-10) Throttle model_code:REF as_required:4 NINJA ZX-6R 12-17 ZX600 RCF/REF/RFF/RGF/RHF (C-10) Throttle model_code:RCF as_required:4 NINJA ZX-6R 12 ZX600 RCF (C-10) Throttle model_code:RCF as_required:4 NINJA ZX-6R 09-11 ZX600 R9F/RAF/RAF/RBF (C-10) Throttle model_code:RBF as_required:4 NINJA ZX-6R 09-11 ZX600 R9F/RAF/RAF/RBF (C-10) Throttle model_code:RAFA as_required:4 NINJA ZX-6R 09-11 ZX600 R9F/RAF/RAF/RBF (C-10) Throttle model_code:RAF as_required:4 NINJA ZX-6R 09-11 ZX600 R9F/RAF/RAF/RBF (C-10) Throttle model_code:R9F as_required:4 NINJA ZX-6R 07-08 ZX600 P7F/P8F/P8F (C-9) Throttle model_code:P8FA as_required:4 NINJA ZX-6R 07-08 ZX600 P7F/P8F/P8F (C-9) Throttle model_code:P8F as_required:4 NINJA ZX-6R 07-08 ZX600 P7F/P8F/P8F (C-9) Throttle model_code:P7F as_required:4 NINJA ZX-6R 07-08 ZX600 P7F/P8F (C-8) Throttle model_code:P8F as_required:4 NINJA ZX-6R 07-08 ZX600 P7F/P8F (C-8) Throttle model_code:P7F as_required:4 NINJA ZX-6R 07 ZX600 P7F (C-9) Throttle model_code:P7F as_required:4 NINJA ZX-6R 06 ZX636 C6F (C-8) Throttle model_code:C6F as_required:4 NINJA ZX-6R 05 ZX636-C1 (C-8) Throttle model_code:C1 as_required:4 NINJA ZX-6R 03-04 ZX636-B1H/B2H (C-8) Throttle (1/2) model_code:B2H as_required:4 NINJA ZX-6R 03-04 ZX636-B1H/B2H (C-8) Throttle (1/2) model_code:B1H as_required:4 NINJA ZX-12R 06 ZX1200 B6F (C-10) Throttle model_code:B6F as_required:4 NINJA ZX-12R 02-05 ZX1200-B1/B2/B3/B4 (C-12) Throttle model_code:B4 as_required:4 NINJA ZX-12R 02-05 ZX1200-B1/B2/B3/B4 (C-12) Throttle model_code:B3 as_required:4 NINJA ZX-10R 10 ZX1000 FAF (C-9) Throttle model_code:FAF as_required:4 NINJA ZX-10R 08-09 ZX1000 E8F/E9F/E9F (C-9) Throttle model_code:E9FA as_required:4 NINJA ZX-10R 08-09 ZX1000 E8F/E9F/E9F (C-9) Throttle model_code:E9F as_required:4 NINJA ZX-10R 08-09 ZX1000 E8F/E9F/E9F (C-9) Throttle model_code:E8F as_required:4 NINJA 650R 09-11 EX650 C9F/CAF/CBF (C-9) Throttle model_code:CAF as_required:2 NINJA 650R 09-11 EX650 C9F/CAF/CBF (C-9) Throttle model_code:CBF as_required:2 NINJA 650R 09-11 EX650 C9F/CAF/CBF (C-9) Throttle model_code:C9F as_required:2 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-9) Throttle model_code:EGF as_required:2 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-9) Throttle model_code:EFF as_required:2 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-9) Throttle model_code:EEF as_required:2 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-9) Throttle model_code:EDS as_required:2 NINJA 650 12-16 EX650 ECF/EDS/EEF/EFF/EGF (C-9) Throttle model_code:ECF as_required:2 NINJA 650 12-14 EX650 ECF/EDS/EEF (C-9) Throttle model_code:EEF as_required:2 NINJA 650 12-14 EX650 ECF/EDS/EEF (C-9) Throttle model_code:EDS as_required:2 NINJA 650 12-14 EX650 ECF/EDS/EEF (C-9) Throttle model_code:ECF as_required:2 NINJA 400R ABS 11-13 EX400 (18) Throttle DBF/DCF/DDF model_code:DDF as_required:2 NINJA 400R ABS 11-13 EX400 (18) Throttle DBF/DCF/DDF model_code:DCF as_required:2 NINJA 400R ABS 11-13 EX400 (18) Throttle DBF/DCF/DDF model_code:DBF as_required:2 NINJA 400R ABS 11-12 EX400 (18) Throttle DBF/DCF model_code:DCF as_required:2 NINJA 400R ABS 11-12 EX400 (18) Throttle DBF/DCF model_code:DBF as_required:2 NINJA 400R 11-13 EX400 (18) Throttle CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CDFA as_required:2 NINJA 400R 11-13 EX400 (18) Throttle CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CDF as_required:2 NINJA 400R 11-13 EX400 (18) Throttle CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CCFA as_required:2 NINJA 400R 11-13 EX400 (18) Throttle CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CCF as_required:2 NINJA 400R 11-13 EX400 (18) Throttle CBF/CCF/CCF/CDF/CDF model_code:CBF as_required:2 NINJA 400 ABS 16-17 EX400 (18) Throttle FGF/FHF/FHF model_code:FHFA as_required:2 NINJA 400 ABS 16-17 EX400 (18) Throttle FGF/FHF/FHF model_code:FHF as_required:2 NINJA 400 ABS 16-17 EX400 (18) Throttle FGF/FHF/FHF model_code:FGF as_required:2 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (18) Throttle FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FFFA as_required:2 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (18) Throttle FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FEFA as_required:2 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (18) Throttle FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FEFB as_required:2 NINJA 400 ABS 14-15 EX400 (18) Throttle FEF/FEF/FFF/FFF model_code:FFF as_required:2 Z1000 17-19 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF/HKF model_code:HHF as_required:4 Z1000 17-19 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF/JKF model_code:JKF as_required:4 Z1000 17-19 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF/JKF model_code:JJF as_required:4 Z1000 17-18 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF model_code:HJF as_required:4 Z1000 17-19 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF/JKF model_code:JHF as_required:4 Z1000 17-18 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF model_code:JJF as_required:4 Z1000 17-18 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF model_code:HHF as_required:4 Z1000 17-18 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF model_code:JHF as_required:4 Z1000 14-16 ZR1000 FEF/FFF/FGF (C-10) Throttle model_code:FGF as_required:4 Z1000 14-16 ZR1000 FEF/FFF/FGF (C-10) Throttle model_code:FFF as_required:4 Z1000 14-16 ZR1000 FEF/FFF/FGF (C-10) Throttle model_code:FEF as_required:4 Z1000 12-13 ZR1000 DCF/DDF (C-8) Throttle model_code:DDF as_required:4 Z1000 12-13 ZR1000 DCF/DDF (C-8) Throttle model_code:DCF as_required:4 Z1000 10-11 ZR1000 DAF/DBF (C-9) Throttle model_code:DBF as_required:4 Z1000 10 ZR1000 DAF (C-9) Throttle model_code:DAF as_required:4 Z1000 10-11 ZR1000 DAF/DBF (C-9) Throttle model_code:DAF as_required:4 Z1000 07-09 ZR1000 B7F/B8F/B9F (C-8) Throttle model_code:B9F as_required:4 Z1000 07-09 ZR1000 B7F/B8F/B9F (C-8) Throttle model_code:B8F as_required:4 Z1000 07-09 ZR1000 B7F/B8F/B9F (C-8) Throttle model_code:B7F as_required:4 Z1000 06 ZR1000 A6F (C-7) Throttle model_code:A6F as_required:4 Z1000 03-05 ZR1000-A1/A2/A3 (C-9) Throttle (A2/A3) model_code:A3 as_required:4 Z1000 03-05 ZR1000-A1/A2/A3 (C-9) Throttle (A2/A3) model_code:A2 as_required:4 VULCAN S ABS 17 EN650 (18) Throttle DHF model_code:DHFA as_required:2 Z1000 03-05 ZR1000-A1/A2/A3 (C-8) Throttle (A1) model_code:A1 as_required:4 VULCAN S ABS 16 EN650 (18) Throttle BGF model_code:BGF as_required:2 VULCAN S 21 EN650 (18) Throttle GMFAN model_code:GMFAN as_required:2 VULCAN S 19-20 EN650 (18) Throttle GKF/GKFA/GLFA model_code:GLFA as_required:2 VULCAN S 19-20 EN650 (18) Throttle GKF/GKFA/GLFA model_code:GKFA as_required:2 VULCAN S 19-20 EN650 (18) Throttle GKF/GKFA/GLFA model_code:GKF as_required:2 VULCAN S 17 EN650 (18) Throttle CHF model_code:CHF as_required:2 VULCAN 900 CUSTOM 07-08 VN900 (17) throttle (C8F/C8S) C7F/C8F/C8S model_code:C8S as_required:2 VULCAN S 16 EN650 (18) Throttle AGF model_code:AGF as_required:2 VULCAN 900 CUSTOM 07-08 VN900 (17) throttle (C8F/C8S) C7F/C8F/C8S model_code:C8F as_required:2 VULCAN 900 CUSTOM 07-08 VN900 (16) throttle (C7F) C7F/C8F/C8S model_code:C7F as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (16) Throttle BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BGF as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (16) Throttle BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BFF as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (16) Throttle BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BEFA as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 13-16 VN900 (16) Throttle BDF/BEF/BFF/BGF model_code:BDFA as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (17) Throttle (B7F) B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:B7F as_required:2 VN2000 04-05 VN2000-A1/A2 (C-14) Throttle model_code:A2 as_required:2 VN2000 04-05 VN2000-A1/A2 (C-14) Throttle model_code:A1 as_required:2 VERSYS 650 ABS 15-16 KLE650 FFF/FGF (C-9) Throttle model_code:FGF as_required:2 VERSYS 650 ABS 15-16 KLE650 FFF/FGF (C-9) Throttle model_code:FFF as_required:2 VERSYS 1000 12-14 KLZ1000 ACF/ADF/AEF (C-8) Throttle model_code:AEF as_required:4 VERSYS 1000 12-14 KLZ1000 ACF/ADF/AEF (C-8) Throttle model_code:ADF as_required:4 VERSYS 1000 12-14 KLZ1000 ACF/ADF/AEF (C-8) Throttle model_code:ACF as_required:4 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-9) Throttle model_code:CEF as_required:2 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-9) Throttle model_code:CCF as_required:2 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-9) Throttle model_code:CDF as_required:2 VERSYS 11-14 KLE650 CBF/CCF/CDF/CEF (C-9) Throttle model_code:CBF as_required:2 VERSYS 10 KLE650 CAF (C-9) Throttle model_code:CAF as_required:2 VERSYS 07-09 KLE650 A7F/A8F/A9F (C-12) Throttle model_code:A9F as_required:2 VERSYS 07-09 KLE650 A7F/A8F/A9F (C-12) Throttle model_code:A8F as_required:2 VERSYS 07-09 KLE650 A7F/A8F/A9F (C-12) Throttle model_code:A7F as_required:2 NINJA ZX-6RR 05 ZX600-N1H (C-9) Throttle model_code:N1H as_required:4 NINJA ZX-6RR 03 ZX600-K1H (C-7) Throttle (1/2) model_code:K1H as_required:4 NINJA ZX-6RR 04 ZX600-M1H (C-9) Throttle (1/2) model_code:M1H as_required:4 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (C-8) Throttle model_code:FEF as_required:4 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (C-8) Throttle model_code:FFF as_required:4 NINJA ZX-6R ABS 13-15 ZX636 FDF/FEF/FFF/FFF (C-8) Throttle model_code:FFFA as_required:4 NINJA ZX-6R ABS 16-16 ZX636 FGF/FGF (C-8) Throttle model_code:FGF as_required:4 NINJA ZX-6R ABS 16-16 ZX636 FGF/FGF (C-8) Throttle model_code:FGFA as_required:4 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (18) Throttle D9F/D9F/DAF/DBF model_code:DAF as_required:4 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (18) Throttle D9F/D9F/DAF/DBF model_code:D9FA as_required:4 ZRX1200 DAEG 09-11 ZR1200 (18) Throttle D9F/D9F/DAF/DBF model_code:D9F as_required:4 Z750S 06-07 ZR750 K6F/K7F (C-7) Throttle model_code:K7F as_required:4 Z750S 06-07 ZR750 K6F/K7F (C-7) Throttle model_code:K6F as_required:4 Z750S 05 ZR750-K1 (C-7) Throttle model_code:K1 as_required:4 Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (C-8) Throttle model_code:LAF as_required:4 Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (C-8) Throttle model_code:L9F as_required:4 Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (C-8) Throttle model_code:L8F as_required:4 Z750 07-10 ZR750 L7F/L8F/L9F/LAF (C-8) Throttle model_code:L7F as_required:4 Z750 04-05 ZR750-J1/J2 (C-7) Throttle model_code:J2 as_required:4 Z750 04-05 ZR750-J1/J2 (C-7) Throttle model_code:J1 as_required:4 Z1000 R EDITION 17-20 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF/JKF/JLF model_code:JLF as_required:4 Z1000 R EDITION 17-20 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF/JKF/JLF model_code:JKF as_required:4 Z1000 R EDITION 17-20 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF/JKF/JLF model_code:JJF as_required:4 Z1000 R EDITION 17-20 ZR1000 (18) Throttle JHF/JJF/JKF/JLF model_code:JHF as_required:4 Z1000 ABS 14-16 ZR1000 GEF/GFF/GGF (C-10) Throttle model_code:GGF as_required:4 Z1000 ABS 14-16 ZR1000 GEF/GFF/GGF (C-10) Throttle model_code:GFF as_required:4 Z1000 ABS 14-16 ZR1000 GEF/GFF/GGF (C-10) Throttle model_code:GEFA as_required:4 Z1000 21 ZR1000 (18) Throttle HMFNN model_code:HMFNN as_required:4 Z1000 17-20 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF/HKF/HLF model_code:HLF as_required:4 Z1000 17-20 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF/HKF/HLF model_code:HKF as_required:4 Z1000 17-20 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF/HKF/HLF model_code:HJF as_required:4 Z1000 17-19 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF/HKF model_code:HJF as_required:4 Z1000 17-19 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF/HKF model_code:HKF as_required:4 Z1000 17-20 ZR1000 (18) Throttle HHF/HJF/HKF/HLF model_code:HHF as_required:4 ZRX1200 DAEG 16-16 ZR1200 (18) Throttle DGF/DGF/DGF model_code:DGFA as_required:4 ZRX1200 DAEG 16-16 ZR1200 (18) Throttle DGF/DGF/DGF model_code:DGFB as_required:4 ER-4N ABS 11-13 ER400 (18) Throttle CBF/CCF/CDF model_code:CBF as_required:2 ER-4N 11-13 ER400 (18) Throttle BBF/BCF/BDF model_code:BDF as_required:2 ER-4N 11-13 ER400 (18) Throttle BBF/BCF/BDF model_code:BCF as_required:2 ER-4N 11-13 ER400 (18) Throttle BBF/BCF/BDF model_code:BBF as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (18) Throttle (B8F/BAF-BCF) B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:BCF as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (18) Throttle (B8F/BAF-BCF) B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:BBF as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (18) Throttle (B8F/BAF-BCF) B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:BAF as_required:2 VULCAN 900 CLASSIC 07-12 VN900 (18) Throttle (B8F/BAF-BCF) B7F/B8F/BAF/BBF/BCF model_code:B8F as_required:2 Ninja ZX-6R ABS KRT Edition 23 (ZX636GP) Throttle Ninja ZX-6R ABS KRT Edition 23 (ZX636GP) Throttle Requirement:4 Vulcan S ABS 23 (EN650DPFNN) Throttle Requires:2 Vulcan S CAFE 23 (EN650LPFNL) Throttle Vulcan S 23 (EN650CPFAN) Throttle Vulcan S 23 (EN650CPFNN) Throttle Quantity required:2 Vulcan 900 Custom 23 (VN900FPFAL) Throttle Vulcan 900 Custom 23 (VN900FPFAN) Throttle quantity required:2 Vulcan 900 Classic LT 23 (VN900DPFNN) Throttle 2 Vulcan 900 Classic LT 23 (VN900DPFNN) Throttle Vulcan 900 Classic 23 (VN900EPFAL) Throttle Vulcan 900 Classic 23 (VN900EPFAN) Throttle quantity required:2 Vulcan 1700 Voyager ABS 23 (VN1700BPFNN Throttle Vulcan 1700 Voyager ABS 23 (VN1700BPFNN Throttle 2 Vulcan 1700 Vaquero ABS 23 (VN1700KPFAN Throttle 2 Vulcan 1700 Vaquero ABS 23 (VN1700KPFAN Throttle
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด

  New Custom Article

  ดูทั้งหมด