ผ้าเบรค

 • รหัสสินค้า: 770-1087030

  ฿737

  คะแนนวีไบค์: +14 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  XL80 S 80 (Model: HD04 Frame No.: HD04-1000011-) Rear XL50 S (Model: AD03 Frame No.: AD03-1000001-) Rear XL80 S 80 (Model: HD04 Frame No.: HD04-1000011-) For Front NS50R (Model:) For rear Little Cub 97-99 (Model: C50 Frame No.: C50-4300001-4523759) For Rear Little Cub 97-99 (Model: C50 Frame No.: C50-4300001-4523759) For Front Little Cub 08- (FI Vehicle) (Model:AA01 Frame No.:AA01-4000001-) For Rear Little Cub 08- (FI Vehicle) (Model:AA01 Frame No.:AA01-4000001-) For Front Little Cub 00-07 (Model: AA01 Frame No.: AA01-3000001-) For Rear Little Cub 00-07 (Model:AA01 Frame No.:AA01-3000001-) For Front raccoon 80 (Model: AD02 Frame No.: AD02-1000017-) For Front raccoon 80 (Model: AD02 Frame No.: AD02-1000017-) For rear Magna 50 95-96 (Model: AC13 Frame No.: AC13-1000010-) For Rear Benly CD90 93-98 (Model: HA03 Frame No.: HA03-1400001-) For rear Benly CD90 93-98 (Model: HA03 Frame No.: HA03-1400001-) For front Benly CD50 93-98 (Model: CD50 Frame No.: CD50-2000001-) For Rear Benly CD90 80- (Model: HA03 Frame No.: HA03-1000003-1303689) For rear Benly CD50 93-98 (Model: CD50 Frame No.: CD50-2000001-) For Front Benry 90S 96-98 (Model: HA03 Frame No.: HA03-1600005-) For rear Benly CD50 79-92 (Model: CD50 Frame No.: CD50-1300001-1904169) For Rear Benry 90S 96-98 (Model: HA03 Frame No.: HA03-1600005-) For front Benry 50S 96-07 (Model: CD50 Frame No.: CD50-2200001-) For Rear Benry 50S 96-07 (Model: CD50 Frame No.: CD50-2200001-) For Front Benry. 99-07 (Model: CD50 Frame No.: CD50-2500001-) For Rear Benry. 99-07 (Model: CD50 Frame No.: CD50-2500001-) For Front Press Cub 50 93-99 (Model: C50 Frame No.: C50-0400001-2138506) For Front Press Cub 50 00-07 (Model:AA01 Frame No.:AA01-1000001-) For Front Press Cub 50 08- (FI Vehicle) (Model: AA01 Frame No.: AA01-1700001-) For Front Broad90 95 (Model: HF06 Frame No.: HF06-1000001-) For Front broadcloth 95 (Model:AF33 Frame No.:AF33-1000001-) For Front TODAY. 07- (FI Vehicle) (Model: AF67 Frame No.: AF67-1000001-) For Rear Topics. 95- TOPIC [Topic] Flex : TOPIC [Topic] Pro (Model : AF38 Frame No. : AF38-1000027-) For Front TODAY. 02-07 (Model: AF61 Frame No.: AF61-1000001-) For Rear diocesan 04-07 (Model: AF62 Frame No.: AF62-5000001-) For Rear diocesan 07- (Model: AF68 Frame No.: AF68-3000001-) For Rear Dio (4-stroke) 07- (Model: AF68 Frame No.: AF68-1000001-) For Rear Dio (4-stroke) 04-07 (Model: AF62 Frame No.: AF62-1000001-) For Rear solo 03- (Model:AC17 Frame No.:AC17-1000001-) For Front solo 03- (Model:AC17 Frame No.:AC17-1000001-) For Rear Super Cub 90 99-02 Deluxe|Custom (Model: HA02 Frame No.: HA02-2200001-) For rear Super Cub 90 93-97 Deluxe|Custom (Model: HA02 Frame No.: HA02-1900001-2168024) For rear Super Cub 90 93-97 Deluxe|Custom (Model: HA02 Frame No.: HA02-1900001-2168024) For Front Super Cub 90 87-92 Deluxe|Custom (Model: HA02 Frame No.: HA02-1600001-1837169) For rear Super Cub 70 99 Deluxe C70 C70-1500001-169 for rear Super Cub 70 99 Super Custom C70 C70-1500001-169 for rear Super Cub 70 93-97 Deluxe C70 C70-1200001-1428149 for rear Super Cub 70 93-97 Deluxe C70 C70-1200001-1428149 for front Super Cub 70 93-97 Super Custom C70 C70-1200001-1428149 for rear Super Cub 70 93-97 Super Custom C70 C70-1200001-1428149 for front Super Cub 70 92 Deluxe C70 C70-1000001-1131339 for front Super Cub 70 92 Super Custom C70 C70-1000001-1131339 For Front Super Cub 50 Pro 12-21 (FI Vehicle) (Model: AA04 Frame No.: AA04-1100001-) For Rear Super Cub 50 Pro 12-21 (FI Vehicle) (Model: AA04 Frame No.: AA04-1100001-) For Front Super Cub 50 Custom 93-99 C50 C50-0400001-2299999 For rear Super Cub 50 Custom 93-99 C50 C50-0400001-2299999 For front Super Cub 50 Custom 92-93 C50 C50-0200001-0327924 For front Super Cub 50 Custom 87-88 C50 C50-9600001-9917474 For rear Super Cub 50 Custom 00-07 For FI vehicles AA01 AA01-1000001- Rear Super Cub 50 Custom 00-07 For FI vehicles AA01 AA01-1000001- Front Super Cub 50 Custom 00-07 AA01 Frame NO:AA01-1000001- For Front Super Cub 50 Custom 00-07 AA01 AA01-1000001- For rear Super Cub 50 93-99 Deluxe C50 C50-0400001-2299999 for rear Super Cub 50 93-99 Standard C50 C50-0400001-2299999 for rear Super Cub 50 93-99 Standard C50 C50-0400001-2299999 for front Super Cub 50 92-93 Business C50 C50-0200001-0327924 for front Super Cub 50 92-93 Standard C50 C50-0200001-0327924 for front Super Cub 50 87-88 Business C50 C50-9600001-9917474 for rear Super Cub 50 87-88 Deluxe C50 C50-9600001-9917474 for rear Super Cub 50 87-88 Standard C50 C50-9600001-9917474 for rear Super Cub 50 00-07 Deluxe FI Car AA01 AA01-1000001- For rear Super Cub 50 00-07 Deluxe AA01 Frame NO:AA01-1000001- Front Super Cub 50 00-07 For deluxe FI vehicles AA01 AA01-1000001- Front Super Cub 50 00-07 Deluxe AA01 AA01-1000001- for rear Super Cub 50 00-07 Standard FI Vehicle AA01 AA01-1000001- For rear Super Cub 50 00-07 Standard FI car AA01 AA01-1000001- For front Super Cub 50 00-07 Standard AA01 Frame NO:AA01-1000001- Front Super Cub 50 00-07 Standard AA01 AA01-1000001- For rear Super Cub 110 Pro 12-21 (Model: JA10 Frame No.: JA10-3000001-) For Rear Super Cub 110 Pro 09-21 (Model: JA07 Frame No.: JA07-3000001-) For Rear Super Cub 110 Pro 12-21 (Model: JA10 Frame No.: JA10-3000001-) For Front Super Cub 110 Pro 09-21 (Model: JA07 Frame No.: JA07-3000001-) For Front Super Cub 110 12-21 (Model: JA10 Frame No.: JA10-1000001-) For Rear Super Cub 110 12-21 (Model:JA10 Frame No.:JA10-1000001-) For Front Giorno (4-stroke) 11- (Model: AF70 Frame No.: AF70-1000001-) For Rear jazz 95- (Model: AC09 Frame No.: AC09-1300001-) For rear jolqab 99-01 (Model:AF53 Frame No.:AF53-1000001-) For Rear jazz 86-92 (Model: AC09 Frame No.: AC09-1000001-) For Rear jazz 95- (Model: AC09 Frame No.: AC09-1300001-) For Front jazz 86-92 (Model:AC09 Frame No.:AC09-1000001-) For Front gyro canopy 00-20 (Model: TA02 Frame No.: TA02-1500001-) For Front cabina 94 (Model:AF33 Frame No.:AF33-1000001-) For Front Cabina 90 94 (Model: HF06 Frame No.: HF06-1000001-) For Front Ape 50 08- (FI Vehicle) (Model: AC16 Frame No.: AC16-1600001-) For Rear Ape 50 08- (FI Vehicle) (Model: AC16 Frame No.: AC16-1600001-) For Front Ape 50 01-07 (Model: AC16 Frame No.: AC16-1000001-1599999) For Rear Ape 100 02-09 (Model: HC07 Frame No.: HC07-1000001-) For Rear Ape 50 01-07 (Model:AC16 Frame No.:AC16-1000001-1599999) For Front Ape 100 02-09 (Model: HC07 Frame No.: HC07-1000001-) For Front XE75 76- (Model: CE75 Frame No.: CE75-1010206-) For Front XE75 76- (Model: CE75 Frame No.: CE75-1010206-) For Rear XE50 76- | II (Model: CE50 Frame No.: CE50-1000030-) For Rear XE50 76- | II (Model: CE50 Frame No.: CE50-1000030-) For Front TL50 76 BIALS [BIALS] (Model: TL50 Frame No.: TL50-1000010-) For rear TL50 76 BIALS [BIALS] (Model: TL50 Frame No.: TL50-1000010-) For front NS50F 90- Aero (Model: AC08 Frame No.: AC08-1500001-) For rear MTX80R 83 (Model: HD08 Frame No.: HD08-1000016-) For Rear NS50F 88-89 Aero (Model: AC08 Frame No.: AC08-1300006-) For rear NS50F 87 Aero (Model: AC08 Frame No.: AC08-1200008-) For rear MTX80R 83 (Model: HD08 Frame No.: HD08-1000016-) For Front MTX50/R 84-86 (Model: AD06 Frame No.: AD06-1100009-) For Rear MTX50/R 84-86 (Model: AD06 Frame No.: AD06-1100009-) For Front MTX50/R 82 (Model: AD04 Frame No.: AD04-1000013-) For Rear MTX50/R 82 (Model: AD04 Frame No.: AD04-1000013-) For Front MT50 79 (Model: AD01 Frame No.: AD01-1000027-) For Rear MT50 79 (Model: AD01 Frame No.: AD01-1000027-) For Front MCX50 82 (Model: AC04 Frame No.: AC04-1000038-) For Rear MBX80 Integra 83- Integra (Model: HC04 Frame No.: HC04-1000003-) For rear MBX50 86- F (Model: AC08 Frame No.: AC08-1100001-) Rear MBX50 82-83 (Model: AC03 Frame No.: AC03-1000026-) For rear MBX50 84-85 (Model: AC08 Frame No.: AC08-1000006-) For Rear MBX125F 83- (Model: JC10 Frame No.: JC10-1000018-) For Rear MB80 80 (Model: HC01 Frame No.: HC01-1000017-) For Rear MB50 79- (Model: AC01 Frame No.: AC01-1000037-) For rear CL50 97-99 BENLY50 [BENLY] (Model: CD50 Frame No.: CD50-4000001-) For Front CL50 97-99 BENLY50 [BENLY] (Model: CD50 Frame No.: CD50-4000001-) For Rear CBX250 85 S (Model:MC12 Frame No.:MC12-1000001-) Rear CBX125 89- F (Model: JC11 Frame No.: JC11-1300001-) Rear CBX125 84-88 F (Model:JC11 Frame No.:JC11-1000001-) Rear CBX125 87- Custom (Model: JC12 Frame No.: JC12-1300001-) For Rear CBX125 84- Custom (Model:JC12 Frame No.:JC12-1000001-) Rear CB90 70 (Model: CB90 Frame No.: CB90-1300007-) For Rear CB50 80- J|CB50S (Model:AC02 Frame No.:AC02-1000001-) For Rear CB50 72- J|CB50S (Model: CB50J Frame No.: CB50J-1000011-) For Rear Super Cub 50 (AA04) 12- (FI Vehicle) (Model: AA04 Frame No.: AA04-1000001-) For Rear Super Cub 50 93-99 Business C50 C50-0400001-2299999 for rear Super Cub 50 (AA04) 12- (FI Vehicle) (Model:AA04 Frame No.:AA04-1000001-) For Front Super Cub 50 93-99 Business C50 C50-0400001-2299999 for front Super Cub 50 93-99 Deluxe C50 C50-0400001-2299999 for front
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  จำนวน: สำหรับ 1 ล้อ
  ใช้วัสดุที่ไม่ใช่ใยหิน

  รายละเอียดคำถาม

  ซับในพิเศษที่ยึดเกาะได้ดีและลดการเสื่อมสภาพแม้ในอุณหภูมิสูงรูปแบบ "ร่อง" ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนและป้องกันฝุ่นจากการสะสมและทำให้ผลของเบรกคงที่. หมายเหตุ: แม้ว่าการรับรองรถจักรยานยนต์จะไม่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาและการติดตั้งชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเบรกอีกต่อไป แต่ก็ยังมีความสำคัญดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณติดตั้งให้. Brake Shoe เป็นสินค้าสิ้นเปลือง. เมื่อวัสดุบุรองลงมาเหลือ 1 มม. ให้เปลี่ยนรองเท้าใหม่ ..

  คำเตือน

  * หมายเลขชิ้นส่วนเก่า: 770-1087010 * มีความเป็นไปได้ที่จะจัดส่งในหมายเลขชิ้นส่วนเก่าตามเวลาที่สั่ง แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและประสิทธิภาพ. โปรดตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์โดยผู้ผลิต HP
  * โปรดทราบว่าข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุผลของผู้ผลิต

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  XL80 S 80 (Model: HD04 Frame No.: HD04-1000011-) Rear XL50 S (Model: AD03 Frame No.: AD03-1000001-) Rear XL80 S 80 (Model: HD04 Frame No.: HD04-1000011-) For Front NS50R (Model:) For rear Little Cub 97-99 (Model: C50 Frame No.: C50-4300001-4523759) For Rear Little Cub 97-99 (Model: C50 Frame No.: C50-4300001-4523759) For Front Little Cub 08- (FI Vehicle) (Model:AA01 Frame No.:AA01-4000001-) For Rear Little Cub 08- (FI Vehicle) (Model:AA01 Frame No.:AA01-4000001-) For Front Little Cub 00-07 (Model: AA01 Frame No.: AA01-3000001-) For Rear Little Cub 00-07 (Model:AA01 Frame No.:AA01-3000001-) For Front raccoon 80 (Model: AD02 Frame No.: AD02-1000017-) For Front raccoon 80 (Model: AD02 Frame No.: AD02-1000017-) For rear Magna 50 95-96 (Model: AC13 Frame No.: AC13-1000010-) For Rear Benly CD90 93-98 (Model: HA03 Frame No.: HA03-1400001-) For rear Benly CD90 93-98 (Model: HA03 Frame No.: HA03-1400001-) For front Benly CD50 93-98 (Model: CD50 Frame No.: CD50-2000001-) For Rear Benly CD90 80- (Model: HA03 Frame No.: HA03-1000003-1303689) For rear Benly CD50 93-98 (Model: CD50 Frame No.: CD50-2000001-) For Front Benry 90S 96-98 (Model: HA03 Frame No.: HA03-1600005-) For rear Benly CD50 79-92 (Model: CD50 Frame No.: CD50-1300001-1904169) For Rear Benry 90S 96-98 (Model: HA03 Frame No.: HA03-1600005-) For front Benry 50S 96-07 (Model: CD50 Frame No.: CD50-2200001-) For Rear Benry 50S 96-07 (Model: CD50 Frame No.: CD50-2200001-) For Front Benry. 99-07 (Model: CD50 Frame No.: CD50-2500001-) For Rear Benry. 99-07 (Model: CD50 Frame No.: CD50-2500001-) For Front Press Cub 50 93-99 (Model: C50 Frame No.: C50-0400001-2138506) For Front Press Cub 50 00-07 (Model:AA01 Frame No.:AA01-1000001-) For Front Press Cub 50 08- (FI Vehicle) (Model: AA01 Frame No.: AA01-1700001-) For Front Broad90 95 (Model: HF06 Frame No.: HF06-1000001-) For Front broadcloth 95 (Model:AF33 Frame No.:AF33-1000001-) For Front TODAY. 07- (FI Vehicle) (Model: AF67 Frame No.: AF67-1000001-) For Rear Topics. 95- TOPIC [Topic] Flex : TOPIC [Topic] Pro (Model : AF38 Frame No. : AF38-1000027-) For Front TODAY. 02-07 (Model: AF61 Frame No.: AF61-1000001-) For Rear diocesan 04-07 (Model: AF62 Frame No.: AF62-5000001-) For Rear diocesan 07- (Model: AF68 Frame No.: AF68-3000001-) For Rear Dio (4-stroke) 07- (Model: AF68 Frame No.: AF68-1000001-) For Rear Dio (4-stroke) 04-07 (Model: AF62 Frame No.: AF62-1000001-) For Rear solo 03- (Model:AC17 Frame No.:AC17-1000001-) For Front solo 03- (Model:AC17 Frame No.:AC17-1000001-) For Rear Super Cub 90 99-02 Deluxe|Custom (Model: HA02 Frame No.: HA02-2200001-) For rear Super Cub 90 93-97 Deluxe|Custom (Model: HA02 Frame No.: HA02-1900001-2168024) For rear Super Cub 90 93-97 Deluxe|Custom (Model: HA02 Frame No.: HA02-1900001-2168024) For Front Super Cub 90 87-92 Deluxe|Custom (Model: HA02 Frame No.: HA02-1600001-1837169) For rear Super Cub 70 99 Deluxe C70 C70-1500001-169 for rear Super Cub 70 99 Super Custom C70 C70-1500001-169 for rear Super Cub 70 93-97 Deluxe C70 C70-1200001-1428149 for rear Super Cub 70 93-97 Deluxe C70 C70-1200001-1428149 for front Super Cub 70 93-97 Super Custom C70 C70-1200001-1428149 for rear Super Cub 70 93-97 Super Custom C70 C70-1200001-1428149 for front Super Cub 70 92 Deluxe C70 C70-1000001-1131339 for front Super Cub 70 92 Super Custom C70 C70-1000001-1131339 For Front Super Cub 50 Pro 12-21 (FI Vehicle) (Model: AA04 Frame No.: AA04-1100001-) For Rear Super Cub 50 Pro 12-21 (FI Vehicle) (Model: AA04 Frame No.: AA04-1100001-) For Front Super Cub 50 Custom 93-99 C50 C50-0400001-2299999 For rear Super Cub 50 Custom 93-99 C50 C50-0400001-2299999 For front Super Cub 50 Custom 92-93 C50 C50-0200001-0327924 For front Super Cub 50 Custom 87-88 C50 C50-9600001-9917474 For rear Super Cub 50 Custom 00-07 For FI vehicles AA01 AA01-1000001- Rear Super Cub 50 Custom 00-07 For FI vehicles AA01 AA01-1000001- Front Super Cub 50 Custom 00-07 AA01 Frame NO:AA01-1000001- For Front Super Cub 50 Custom 00-07 AA01 AA01-1000001- For rear Super Cub 50 93-99 Deluxe C50 C50-0400001-2299999 for rear Super Cub 50 93-99 Standard C50 C50-0400001-2299999 for rear Super Cub 50 93-99 Standard C50 C50-0400001-2299999 for front Super Cub 50 92-93 Business C50 C50-0200001-0327924 for front Super Cub 50 92-93 Standard C50 C50-0200001-0327924 for front Super Cub 50 87-88 Business C50 C50-9600001-9917474 for rear Super Cub 50 87-88 Deluxe C50 C50-9600001-9917474 for rear Super Cub 50 87-88 Standard C50 C50-9600001-9917474 for rear Super Cub 50 00-07 Deluxe FI Car AA01 AA01-1000001- For rear Super Cub 50 00-07 Deluxe AA01 Frame NO:AA01-1000001- Front Super Cub 50 00-07 For deluxe FI vehicles AA01 AA01-1000001- Front Super Cub 50 00-07 Deluxe AA01 AA01-1000001- for rear Super Cub 50 00-07 Standard FI Vehicle AA01 AA01-1000001- For rear Super Cub 50 00-07 Standard FI car AA01 AA01-1000001- For front Super Cub 50 00-07 Standard AA01 Frame NO:AA01-1000001- Front Super Cub 50 00-07 Standard AA01 AA01-1000001- For rear Super Cub 110 Pro 12-21 (Model: JA10 Frame No.: JA10-3000001-) For Rear Super Cub 110 Pro 09-21 (Model: JA07 Frame No.: JA07-3000001-) For Rear Super Cub 110 Pro 12-21 (Model: JA10 Frame No.: JA10-3000001-) For Front Super Cub 110 Pro 09-21 (Model: JA07 Frame No.: JA07-3000001-) For Front Super Cub 110 12-21 (Model: JA10 Frame No.: JA10-1000001-) For Rear Super Cub 110 12-21 (Model:JA10 Frame No.:JA10-1000001-) For Front Giorno (4-stroke) 11- (Model: AF70 Frame No.: AF70-1000001-) For Rear jazz 95- (Model: AC09 Frame No.: AC09-1300001-) For rear jolqab 99-01 (Model:AF53 Frame No.:AF53-1000001-) For Rear jazz 86-92 (Model: AC09 Frame No.: AC09-1000001-) For Rear jazz 95- (Model: AC09 Frame No.: AC09-1300001-) For Front jazz 86-92 (Model:AC09 Frame No.:AC09-1000001-) For Front gyro canopy 00-20 (Model: TA02 Frame No.: TA02-1500001-) For Front cabina 94 (Model:AF33 Frame No.:AF33-1000001-) For Front Cabina 90 94 (Model: HF06 Frame No.: HF06-1000001-) For Front Ape 50 08- (FI Vehicle) (Model: AC16 Frame No.: AC16-1600001-) For Rear Ape 50 08- (FI Vehicle) (Model: AC16 Frame No.: AC16-1600001-) For Front Ape 50 01-07 (Model: AC16 Frame No.: AC16-1000001-1599999) For Rear Ape 100 02-09 (Model: HC07 Frame No.: HC07-1000001-) For Rear Ape 50 01-07 (Model:AC16 Frame No.:AC16-1000001-1599999) For Front Ape 100 02-09 (Model: HC07 Frame No.: HC07-1000001-) For Front XE75 76- (Model: CE75 Frame No.: CE75-1010206-) For Front XE75 76- (Model: CE75 Frame No.: CE75-1010206-) For Rear XE50 76- | II (Model: CE50 Frame No.: CE50-1000030-) For Rear XE50 76- | II (Model: CE50 Frame No.: CE50-1000030-) For Front TL50 76 BIALS [BIALS] (Model: TL50 Frame No.: TL50-1000010-) For rear TL50 76 BIALS [BIALS] (Model: TL50 Frame No.: TL50-1000010-) For front NS50F 90- Aero (Model: AC08 Frame No.: AC08-1500001-) For rear MTX80R 83 (Model: HD08 Frame No.: HD08-1000016-) For Rear NS50F 88-89 Aero (Model: AC08 Frame No.: AC08-1300006-) For rear NS50F 87 Aero (Model: AC08 Frame No.: AC08-1200008-) For rear MTX80R 83 (Model: HD08 Frame No.: HD08-1000016-) For Front MTX50/R 84-86 (Model: AD06 Frame No.: AD06-1100009-) For Rear MTX50/R 84-86 (Model: AD06 Frame No.: AD06-1100009-) For Front MTX50/R 82 (Model: AD04 Frame No.: AD04-1000013-) For Rear MTX50/R 82 (Model: AD04 Frame No.: AD04-1000013-) For Front MT50 79 (Model: AD01 Frame No.: AD01-1000027-) For Rear MT50 79 (Model: AD01 Frame No.: AD01-1000027-) For Front MCX50 82 (Model: AC04 Frame No.: AC04-1000038-) For Rear MBX80 Integra 83- Integra (Model: HC04 Frame No.: HC04-1000003-) For rear MBX50 86- F (Model: AC08 Frame No.: AC08-1100001-) Rear MBX50 82-83 (Model: AC03 Frame No.: AC03-1000026-) For rear MBX50 84-85 (Model: AC08 Frame No.: AC08-1000006-) For Rear MBX125F 83- (Model: JC10 Frame No.: JC10-1000018-) For Rear MB80 80 (Model: HC01 Frame No.: HC01-1000017-) For Rear MB50 79- (Model: AC01 Frame No.: AC01-1000037-) For rear CL50 97-99 BENLY50 [BENLY] (Model: CD50 Frame No.: CD50-4000001-) For Front CL50 97-99 BENLY50 [BENLY] (Model: CD50 Frame No.: CD50-4000001-) For Rear CBX250 85 S (Model:MC12 Frame No.:MC12-1000001-) Rear CBX125 89- F (Model: JC11 Frame No.: JC11-1300001-) Rear CBX125 84-88 F (Model:JC11 Frame No.:JC11-1000001-) Rear CBX125 87- Custom (Model: JC12 Frame No.: JC12-1300001-) For Rear CBX125 84- Custom (Model:JC12 Frame No.:JC12-1000001-) Rear CB90 70 (Model: CB90 Frame No.: CB90-1300007-) For Rear CB50 80- J|CB50S (Model:AC02 Frame No.:AC02-1000001-) For Rear CB50 72- J|CB50S (Model: CB50J Frame No.: CB50J-1000011-) For Rear Super Cub 50 (AA04) 12- (FI Vehicle) (Model: AA04 Frame No.: AA04-1000001-) For Rear Super Cub 50 93-99 Business C50 C50-0400001-2299999 for rear Super Cub 50 (AA04) 12- (FI Vehicle) (Model:AA04 Frame No.:AA04-1000001-) For Front Super Cub 50 93-99 Business C50 C50-0400001-2299999 for front Super Cub 50 93-99 Deluxe C50 C50-0400001-2299999 for front
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  4.6

  / 5

  (5 ทบทวน)

  3

  2

  0

  0

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  Used for JA2 Helmet70SUPERDREAM110

  15 Feb 2022
  5.0
  Installed after seeing various people's reviews.
  I haven't tried DAYTONA, but I've MATCHED it for myself.

  I changed it at the same time as Takegawa's Arm, and it works better front and rear.
  ดูรายละเอียด
  ติดตั้งหลังจากเห็นรีวิวของหลายๆท่าน
  ฉันไม่ได้ลอง DAYTONA แต่ฉันได้จับคู่มันเพื่อตัวเอง

  ฉันเปลี่ยนพร้อมกับแขนของ Takegawa และทำงานได้ดีขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  to be tested

  28 Jan 2022
  4.0
  โดย

  XXme

  hk.gif
  I am using a honda ape 50. First, the brake pads are a safety issue, so I don't mind using more expensive brake pads, and I have also replaced the original cylinder, every time I need to brake when driving It needs a lot of preparation in advance, although the brake pads are installed, but I have not had time to test the effect ดูรายละเอียด
  ฉันใช้ฮอนด้า ape 50 อย่างแรก ผ้าเบรกเป็นปัญหาด้านความปลอดภัย ดังนั้นฉันจึงไม่รังเกียจที่จะใช้ผ้าเบรกที่แพงกว่านั้น และฉันก็เปลี่ยนกระบอกสูบเดิมทุกครั้งที่ฉันต้องเบรกเมื่อขับรถ มันต้องมี เตรียมตัวล่วงหน้าไว้มาก แม้จะติดตั้งผ้าเบรคแล้ว แต่ยังไม่มีเวลาทดสอบเอฟเฟคเลย ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  It works well. I feel safe.

  12 Dec 2021
  5.0
  It works well, of course! I'm glad I changed it.
  The OEM Front Brake works slowly and gradually, so the BottomLink Suspension was rarely fully raised even when fully breaking, but when I switched to this, after the Front was firmly raised, it started to sink by the rocking back! This is the first time I've ever had this problem. (It's the exact opposite of Tele Scauper).
  I don't know if the surface of the shoe was fading or if it was always like this, but it clearly worked differently because there was plenty of OEMShoe left after the change.

  Rear is Rear and it feels like it works scauper well and Tire locks up more often. (^_^:
  I've done about 1600km on OEM so far and have only had one full Breaking where the Rear locked up, but after the change, it has locked up a few times already, although I've tried to step on it consciously. (Dangerous in reverse? Hahaha)

  Breaking is a delicate thing and it should be controlled not to be locked. Now Downhill is not so scary...?
  ดูรายละเอียด
  มันใช้งานได้ดีแน่นอน! ฉันดีใจที่เปลี่ยนมัน
  เบรคหน้าของ OEM ทำงานช้าและค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้นช่วงล่างของ BottomLink จึงแทบจะยกขึ้นได้ไม่เต็มที่แม้จะเบรกจนสุด แต่เมื่อฉันเปลี่ยนมาใช้สิ่งนี้ หลังจากที่ด้านหน้าถูกยกขึ้นอย่างมั่นคง มันก็เริ่มจมลงด้วยการโยกกลับ! นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเคยมีปัญหานี้ (ตรงข้ามกับ Tele Scauper)
  ฉันไม่รู้ว่าพื้นผิวของรองเท้าเฟดหรือเป็นแบบนี้เสมอ แต่มันทำงานแตกต่างออกไปอย่างชัดเจนเพราะมี OEMShoe เหลืออยู่มากมายหลังจากการเปลี่ยนแปลง

  Rear is Rear และมันรู้สึกเหมือนทำงาน scauper ดีและยางล็อคขึ้นบ่อยขึ้น. (^_^:
  ฉันขับ OEM ไปได้ประมาณ 1600 กม. และมีเพียง Breaking เต็มรูปแบบที่ด้านหลังล็อคไว้ แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลง มันก็ล็อคสองสามครั้งแล้ว แม้ว่าฉันจะพยายามเหยียบมันอย่างมีสติ (อันตรายในทางกลับกัน?

  การแตกหักเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและควรควบคุมไม่ให้ล็อค ตอนนี้ดาวน์ฮิลล์ไม่น่ากลัวเท่าไหร่...?
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  It's always this

  02 Oct 2021
  4.0
  [How is it used?
  It is used for SUPER CUB110.
  I always buy this product when I need to replace it.

  How was your experience with it?
  JA10 has uneasiness in Brake because Drum is very small, but I feel that this Brake Shoe stops comparatively well among them.
  I haven't compared it with other companies' products, but I am satisfied with its performance.
  You can continue to use it for a certain length of time if you check and clean it frequently when you replace the tire.
  The price is cheap, so you can replace it as soon as it starts to work suspiciously.
  ดูรายละเอียด
  [ใช้ยังไง?
  ใช้สำหรับ SUPER CUB110
  ฉันมักจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้เมื่อฉันต้องการเปลี่ยน

  ประสบการณ์ของคุณกับมันเป็นอย่างไร?
  JA10 มีความอึดอัดในการเบรกเพราะดรัมมีขนาดเล็กมาก แต่ฉันรู้สึกว่าจานเบรกนี้หยุดได้ค่อนข้างดีในหมู่พวกเขา
  ฉันไม่ได้เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น แต่ฉันพอใจกับประสิทธิภาพของมัน
  คุณสามารถใช้มันต่อไปได้เป็นระยะเวลาหนึ่งหากคุณตรวจสอบและทำความสะอาดบ่อยๆ เมื่อคุณเปลี่ยนยาง
  ราคาถูก ดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยนได้ทันทีที่เริ่มทำงานอย่างน่าสงสัย
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Rear's Brake is in Check.

  20 Apr 2021
  5.0
  I replaced the rear drum brake because it was not working well.
  I guess it depends on how you drive, but I would lightly apply the Rear brake before the Corner.

  good point
  I think the product is very accurate. I don't think you have to spend File or anything to break it in.

  OEM is high in performance and durability, it is the same as that of high quality.
  It's KITACO, so I can trust them.

  A bad point
  If you are not familiar with the installation process, you may find it difficult to install the Large. If you are not familiar with the installation process, it may be difficult to install.

  Brake is only available in Large, so please check back often for Small.
  There's no harm in changing it.
  ดูรายละเอียด
  ฉันเปลี่ยนดรัมเบรกหลังเพราะมันทำงานได้ไม่ดี
  ฉันเดาว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณขับ แต่ฉันขอเบรกหลังก่อนถึงโค้งเบา ๆ

  จุดดี
  ฉันคิดว่าผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องมาก ฉันไม่คิดว่าคุณต้องใช้ File หรืออะไรเพื่อทำลายมัน

  OEM มีประสิทธิภาพและความทนทานสูง เช่นเดียวกับคุณภาพสูง
  มันคือ KITACO ฉันจึงวางใจได้

  จุดไม่ดี
  หากคุณไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการติดตั้ง คุณอาจพบว่าการติดตั้ง Large นั้นทำได้ยาก หากคุณไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการติดตั้ง การติดตั้งอาจทำได้ยาก

  เบรกมีให้ในรุ่นใหญ่เท่านั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบอีกครั้งสำหรับรุ่นเล็ก
  เปลี่ยนก็ไม่เสียหาย
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด