Cap 895-14169-00

 • รหัสสินค้า: 8951416900

  ฿141

  คะแนนวีไบค์: +2 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  YAMAHA
  BOLT 20-21 XVS95CLB Intake 1 BOLT 20-21 XVS95CLCB Intake 1 MT03 20-21 MT03LB Intake MT03 20-21 MT03LGY Intake MT07 20-21 MT07LB Intake 2 MT07 20-21 MT07LCB Intake 2 MT07 20-21 MT07LCGY Intake 2 MT07 20-21 MT07LCL Intake 2 MT07 20-21 MT07LGY Intake 2 MT07 20-21 MT07LL Intake 2 MT10 20-21 MT10LB Intake 2 MT10 20-21 MT10LCB Intake 2 MT10 20-21 MT10LCGY Intake 2 MT10 20-21 MT10LGY Intake 2 YZFR1 20-21 YZFR1ML Intake 2 YZFR1 20-21 YZFR1MLC Intake 2 BOLT 19-21 XVS95CKB Intake 1 BOLT 19-21 XVS95CKCB Intake 1 MT07 19-21 MT07KB Intake 2 MT07 19-21 MT07KCB Intake 2 MT07 19-21 MT07KCGY Intake 2 MT07 19-21 MT07KCL Intake 2 MT07 19-21 MT07KGY Intake 2 MT07 19-21 MT07KL Intake 2 MT10 19-21 MT10KB Intake 2 MT10 19-21 MT10KCB Intake 2 MT10 19-21 MT10KCGY Intake 2 MT10 19-21 MT10KGY Intake 2 SUPER TENERE ES 19-20 XTZ12EKCGY Intake 2 SUPER TENERE ES 19-20 XTZ12EKGY Intake 2 YZFR1 19-21 YZFR1MK Intake 2 YZFR1 19-21 YZFR1MKC Intake 2 BOLT 18-21 XVS95CJB Intake 1 BOLT 18-21 XVS95CJCB Intake 1 MT07 18-21 MT07JCGY Intake 2 MT07 18-21 MT07JCL Intake 2 MT07 18-21 MT07JCW Intake 2 MT07 18-21 MT07JGY Intake 2 MT07 18-21 MT07JL Intake 2 MT07 18-21 MT07JW Intake 2 SR400 18-21 SR400JCL Intake SR400 18-21 SR400JL Intake SUPER TENERE ES 18-20 XTZ12EJCL Intake 2 SUPER TENERE ES 18-20 XTZ12EJL Intake 2 YZFR1M 18-21 YZFR1MJ Intake 2 YZFR1M 18-21 YZFR1MJC Intake 2 BOLT 17-21 XVS95CHB Intake 1 BOLT 17-21 XVS95CHCB Intake 1 SUPER TENERE ES 17-20 XTZ12EHCL Intake 2 SUPER TENERE ES 17-20 XTZ12EHL Intake 2 YZFR1M 17-21 YZFR1MH Intake 2 YZFR1M 17-21 YZFR1MHC Intake 2 SUPER TENERE ES 16-20 XTZ12EGB Intake 2 SUPER TENERE ES 16-20 XTZ12EGCB Intake 2 YZFR1M 16-21 YZFR1MG Intake 2 YZFR1M 16-21 YZFR1MGC Intake 2 SUPER TENERE ES 15-20 XTZ12EFCR Intake 2 SUPER TENERE ES 15-20 XTZ12EFR Intake 2 YZFR1M 15-21 YZFR1MF Intake 2 YZFR1M 15-21 YZFR1MFC Intake 2 SUPER TENERE ES 14-20 XTZ12EECGY Intake 2 SUPER TENERE ES 14-20 XTZ12EEGY Intake 2 SUPER TENERE ES 20 XTZ12ELCGY Intake 2 SUPER TENERE ES 20 XTZ12ELGY Intake 2 VMAX 20 VMX17LCGY Intake 2 VMAX 20 VMX17LGY Intake 2 FJR1300 19 A FJR13AKCGY Intake 2 FJR1300 19 A FJR13AKGY Intake 2 VMAX 19 VMX17KCGY Intake 2 VMAX 19 VMX17KGY Intake 2 FJR1300 18 A FJR13AJCL Intake 2 FJR1300 18 A FJR13AJL Intake 2 MT10 18 MT10JCGY Intake 2 MT10 18 MT10JCL Intake 2 MT10 18 MT10JGY Intake 2 MT10 18 MT10JL Intake 2 SUPER TENERE 18 XTZ12JCL Intake 2 SUPER TENERE 18 XTZ12JL Intake 2 VMAX 18 VMX17JCGY Intake 2 VMAX 18 VMX17JGY Intake 2 FJR1300 17 A FJR13AHB Intake 2 FJR1300 17 A FJR13AHCB Intake 2 FZ10 17 FZ10HB Intake 2 FZ10 17 FZ10HCB Intake 2 FZ10 17 FZ10HCGY Intake 2 FZ10 17 FZ10HGY Intake 2 R3 17 YZFR3HB Intake R3 17 YZFR3HL Intake R3 17 ABS YZFR3AHB Intake R3 17 ABS YZFR3AHW Intake SR400 17 SR400HB Intake SR400 17 SR400HCB Intake STRYKER 17 XVS13CHB Intake 1 STRYKER 17 XVS13CHCB Intake 1 SUPER TENERE 17 XTZ12HCL Intake 2 SUPER TENERE 17 XTZ12HCT Intake 2 SUPER TENERE 17 XTZ12HL Intake 2 SUPER TENERE 17 XTZ12HT Intake 2 VMAX 17 VMX17HCR Intake 2 VMAX 17 VMX17HR Intake 2 BOLT 16 XVS95CGB Intake 1 BOLT 16 XVS95CGCB Intake 1 BOLT 16 XVS95CGCL Intake 1 BOLT 16 XVS95CGL Intake 1 BOLT C SPEC 16 XVS95CRG Intake 1 BOLT C SPEC 16 XVS95CRGC Intake 1 FJR1300 16 A FJR13AG Intake 2 FJR1300 16 A FJR13AGC Intake 2 SR400 16 SR400GB Intake SR400 16 SR400GCB Intake STRYKER 16 XVS13CGCL Intake 1 STRYKER 16 XVS13CGCO Intake 1 STRYKER 16 XVS13CGL Intake 1 STRYKER 16 XVS13CGO Intake 1 STRYKER BULLET COWL 16 XVS13CGCGY Intake 1 STRYKER BULLET COWL 16 XVS13CGCY Intake 1 STRYKER BULLET COWL 16 XVS13CGGY Intake 1 STRYKER BULLET COWL 16 XVS13CGY Intake 1 SUPER TENERE 16 XTZ12GB Intake 2 SUPER TENERE 16 XTZ12GCB Intake 2 SUPER TENERE 16 XTZ12GCY Intake 2 SUPER TENERE 16 XTZ12GY Intake 2 VMAX 16 VMX17GCL Intake 2 VMAX 16 VMX17GL Intake 2 BOLT 15 XVS95CFCL Intake 1 BOLT 15 XVS95CFCR Intake 1 BOLT 15 XVS95CFL Intake 1 BOLT 15 XVS95CFR Intake 1 BOLT C SPEC 15 XVS95CRFCG Intake 1 BOLT C SPEC 15 XVS95CRFCS Intake 1 BOLT C SPEC 15 XVS95CRFG Intake 1 BOLT C SPEC 15 XVS95CRFS Intake 1 FJR1300 15 A FJR13AF Intake 2 FJR1300 15 A FJR13AFC Intake 2 SR400 15 SR400FCGY Intake SR400 15 SR400FGY Intake STRYKER 15 XVS13CFCR Intake 1 STRYKER 15 XVS13CFCS Intake 1 STRYKER 15 XVS13CFR Intake 1 STRYKER 15 XVS13CFS Intake 1 STRYKER BULLET COWL 15 XVS13CFCGR Intake 1 STRYKER BULLET COWL 15 XVS13CFGR Intake 1 SUPER TENERE 15 XTZ12FCR Intake 2 SUPER TENERE 15 XTZ12FCS Intake 2 SUPER TENERE 15 XTZ12FR Intake 2 SUPER TENERE 15 XTZ12FS Intake 2 VMAX 15 VMX17FCR Intake 2 VMAX 15 VMX17FR Intake 2 BOLT 14 XVS95CECW Intake 1 BOLT 14 XVS95CEW Intake 1 BOLT 14 XVS95CEB Intake 1 BOLT 14 XVS95CECB Intake 1 FJR1300 14 A FJR13AECR Intake 2 FJR1300 14 A FJR13AER Intake 2 STRYKER 14 XVS13CECGY Intake 1 STRYKER 14 XVS13CECL Intake 1 STRYKER 14 XVS13CECR Intake 1 STRYKER 14 XVS13CEGY Intake 1 STRYKER 14 XVS13CEL Intake 1 STRYKER 14 XVS13CER Intake 1 SUPER TENERE 14 XTZ12ECGY Intake 2 SUPER TENERE 14 XTZ12ECL Intake 2 SUPER TENERE 14 XTZ12EGY Intake 2 SUPER TENERE 14 XTZ12EL Intake 2 VMAX 14 VMX17ECGY Intake 2 VMAX 14 VMX17EGY Intake 2 STRYKER 13 XVS13CDB Intake 1 STRYKER 13 XVS13CDCB Intake 1 STRYKER 13 XVS13CDCR Intake 1 STRYKER 13 XVS13CDCW Intake 1 STRYKER 13 XVS13CDR Intake 1 STRYKER 13 XVS13CDW Intake 1 SUPER TENERE 13 XTZ12DCG Intake 2 SUPER TENERE 13 XTZ12DCW Intake 2 SUPER TENERE 13 XTZ12DG Intake 2 SUPER TENERE 13 XTZ12DW Intake 2 VMAX 13 VMX17D Intake 2 VMAX 13 VMX17DC Intake 2 YZF-R1 13 YZFR1DCG Intake 2 YZF-R1 13 YZFR1DCL Intake 2 YZF-R1 13 YZFR1DCR Intake 2 YZF-R1 13 YZFR1DG Intake 2 YZF-R1 13 YZFR1DL Intake 2 YZF-R1 13 YZFR1DR Intake 2 FJR1300 12 A FJR13ABCL Intake 2 FJR1300 12 A FJR13ABL Intake 2 STRYKER 12 XVS13CBB Intake 1 STRYKER 12 XVS13CBCB Intake 1 STRYKER 12 XVS13CBCO Intake 1 STRYKER 12 XVS13CBCR Intake 1 STRYKER 12 XVS13CBO Intake 1 STRYKER 12 XVS13CBR Intake 1 SUPER TENERE 12 XTZ12BB Intake 2 SUPER TENERE 12 XTZ12BCB Intake 2 SUPER TENERE 12 XTZ12BCL Intake 2 SUPER TENERE 12 XTZ12BL Intake 2 YZF-R1 12 YZFR1BB Intake 2 YZF-R1 12 YZFR1BCB Intake 2 YZF-R1 12 YZFR1BCL Intake 2 YZF-R1 12 YZFR1BCW Intake 2 YZF-R1 12 YZFR1BL Intake 2 YZF-R1 12 YZFR1BW Intake 2 YZF-R1 WORLD GP 50TH ANNIVERSARY ED 12 YZFR1BCGP Intake 2 YZF-R1 WORLD GP 50TH ANNIVERSARY ED 12 YZFR1BGP Intake 2 YZF-R1 WORLD GP 50TH ANNIVERSARY ED 12 YZFR1BGPC Intake 2 YZF-R6 12 YZFR6BB Intake 2 YZF-R6 12 YZFR6BCB Intake 2 YZF-R6 12 YZFR6BCL Intake 2 YZF-R6 12 YZFR6BCW Intake 2 YZF-R6 12 YZFR6BL Intake 2 YZF-R6 12 YZFR6BW Intake 2 YZF-R6 WORLD GP 50TH ANNIVERSARY 12 YZFR6BCGP Intake 2 YZF-R6 WORLD GP 50TH ANNIVERSARY 12 YZFR6BGP Intake 2 FJR1300 11 A FJR13AACS Intake 2 FJR1300 11 A FJR13AAS Intake 2 STRYKER 11 XVS13CAB Intake 1 STRYKER 11 XVS13CACB Intake 1 STRYKER 11 XVS13CACL Intake 1 STRYKER 11 XVS13CACO Intake 1 STRYKER 11 XVS13CAL Intake 1 STRYKER 11 XVS13CAO Intake 1 VMAX 11 VMX17ACG Intake 2 VMAX 11 VMX17AG Intake 2 YZF-R1 11 YZFR1AB Intake 2 YZF-R1 11 YZFR1ACB Intake 2 YZF-R1 11 YZFR1ACL Intake 2 YZF-R1 11 YZFR1ACR Intake 2 YZF-R1 11 YZFR1AL Intake 2 YZF-R1 11 YZFR1AR Intake 2 FJR1300 10 A FJR13AZCS Intake 2 FJR1300 10 A FJR13AZS Intake 2 V-MAX 10 VMX17ZCR Intake 2 V-MAX 10 VMX17ZR Intake 2 YZF-R1 10 YZFR1ZB Intake 2 YZF-R1 10 YZFR1ZCB Intake 2 YZF-R1 10 YZFR1ZCL Intake 2 YZF-R1 10 YZFR1ZCW Intake 2 YZF-R1 10 YZFR1ZL Intake 2 YZF-R1 10 YZFR1ZW Intake 2 YZF-R1 LE 10 YZFR1LEZ Intake 2 YZF-R1 LE 10 YZFR1LEZC Intake 2 YZF-R6 10 YZFR6ZB Intake 2 YZF-R6 10 YZFR6ZCB Intake 2 YZF-R6 10 YZFR6ZCL Intake 2 YZF-R6 10 YZFR6ZCW Intake 2 YZF-R6 10 YZFR6ZL Intake 2 YZF-R6 10 YZFR6ZW Intake 2 V STAR 1100 CLASSIC 09 XVS11AWYCG Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 09 XVS11AWYCR Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 09 XVS11AWYG Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 09 XVS11AWYR Carburetor YZF-R1 09 YZFR1YB Intake 2 YZF-R1 09 YZFR1YCB Intake 2 YZF-R1 09 YZFR1YCL Intake 2 YZF-R1 09 YZFR1YCW Intake 2 YZF-R1 09 YZFR1YCY Intake 2 YZF-R1 09 YZFR1YL Intake 2 YZF-R1 09 YZFR1YW Intake 2 YZF-R1 09 YZFR1YY Intake 2 FJR1300 08 A FJR13AXCB Intake 2 R1 08 YZFR1XCB Intake 2 R1 08 YZFR1XCL Intake 2 R1 08 YZFR1XCR Intake 2 V STAR 1100 CLASSIC 08 XVS11AWXB Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 08 XVS11AWXCB Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 08 XVS11AWXCW Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 08 XVS11AWXW Carburetor YZF-R1 08 YZFR1XB Intake 2 YZF-R1 08 YZFR1XL Intake 2 YZF-R1 08 YZFR1XR Intake 2 YZF-R6 08 YZFR6XB Intake 2 YZF-R6 08 YZFR6XCB Intake 2 YZF-R6 08 YZFR6XCL Intake 2 YZF-R6 08 YZFR6XCS Intake 2 YZF-R6 08 YZFR6XL Intake 2 YZF-R6 08 YZFR6XS Intake 2 YZF-R6 W/ FLAMES 08 YZFR6XCY Intake 2 YZF-R6 W/ FLAMES 08 YZFR6XY Intake 2 FJR1300 07 A FJR13AW Intake 2 FJR1300 07 A FJR13AWC Intake 2 V STAR 1100 CLASSIC 07 XVS11AWW Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 07 XVS11AWWC Carburetor YFZ-R1 07 YZFR1W Intake 2 V STAR 1100 CLASSIC CAST 06 XVS11AWV Carburetor V STAR 1100 CLASSIC CAST CA 06 XVS11AWVC Carburetor FJR1300 05 FJR13T Intake 2 FJR1300 05 FJR13TC Intake 2 V STAR 1100 CLASSIC 05 XVS11AWT Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 05 XVS11AWTC Carburetor FJR1300 04 FJR1300S Intake 2 FJR1300 04 FJR1300SC Intake 2 V STAR 1100 CLASSIC 04 XVS11AS Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 04 XVS11ASC Carburetor FJR1300 03 FJR1300R Intake 2 FJR1300 03 FJR1300RC Intake 2 V STAR 1100 CLASSIC - CAST WHEEL 03 XVS1100AWR Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 03 XVS1100AR Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 03 XVS1100ARC Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 02 XVS1100AP Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 02 XVS1100APC Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 01 XVS1100AN Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 01 XVS1100ANC Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 00 XVS1100AM Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 00 XVS1100AMC Carburetor V-STAR 1100 99 XVS1100L Carburetor V-STAR 1100 99 XVS1100LC Carburetor DT100K 83 Carburetor DT100J 82 Carburetor DT100H 81 Carburetor DT125H 81 Carburetor DT100G 80 Carburetor DT125G 80 Carburetor DT100F 79 Carburetor DT125F 79 Carburetor DT100E 78 Carburetor BOLT R SPEC (XVS95CFB) 15 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CFCB) 15 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CFCS) 15 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CFS) 15 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CGCR) 16 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CGCY) 16 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CGR) 16 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CGY) 16 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CHCR) 17 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CHCS) 17 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CHR) 17 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CHS) 17 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CECGR) 14 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CECGY) 14 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CEGR) 14 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CEGY) 14 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CJCGY) 18 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CJCL) 18 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CJGY) 18 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CJL) 18 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CKCS) 19 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CKS) 19 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CLCS) 20 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CLS) 20 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CMB) 21 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CMCB) 21 Intake 1 FJR 1300A (FJR13ADCG) 13 Intake 2 FJR 1300A (FJR13ADG) 13 Intake 2 FJR 1300A (FJR13AXB) 08 Intake 2 FJR 1300A (FJR13AYB) 09 Intake 2 FJR 1300A (FJR13AYCB) 09 Intake 2 FJR 1300AE (FJR13AEXS) 08 Intake 2 FJR 1300AE (FJR13AEYCG) 09 Intake 2 FJR 1300AE (FJR13AEYG) 09 Intake 2 FJR13 Electric Shift (FJR13AEV) 06 Intake 2 FJR13 Electric Shift (FJR13AEVC) 06 Intake 2 FJR1300 POLICE (FJR13PKW) 19 Intake 2 FJR1300 POLICE (FJR13PLW) 20 Intake 2 FJR1300 POLICE (FJR13PMW) 21 Intake 2 FJR1300ABS (FJR1300AS) 04 Intake 2 FJR1300ABS (FJR1300ASC) 04 Intake 2 FJR1300ABS (FJR13AT) 05 Intake 2 FJR1300ABS (FJR13ATC) 05 Intake 2 FJR1300AE (FJR13AEW) 07 Intake 2 FJR1300AE (FJR13AEWC) 07 Intake 2 FJR1300AE (FJR13AEXCS) 08 Intake 2 FJR1300E (FJR13ESECR) 14 Intake 2 FJR1300E (FJR13ESER) 14 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESF) 15 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESFC) 15 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESG) 16 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESGC) 16 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESHB) 17 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESHCB) 17 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESJCL) 18 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESJL) 18 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESL) 20 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESLC) 20 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESM) 21 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESMC) 21 Intake 2 FJR1300P (FJR13PJW) 18 Intake 2 FJR13ABS (FJR13AV) 06 Intake 2 FJR13ABS (FJR13AVC) 06 Intake 2 FJR13ES (FJR13ESKCL) 19 Intake 2 FJR13ES (FJR13ESKL) 19 Intake 2 FZ07 (FZ07FCGY) 15 Intake 2 FZ07 (FZ07FCR) 15 Intake 2 FZ07 (FZ07FCW) 15 Intake 2 FZ07 (FZ07FGY) 15 Intake 2 FZ07 (FZ07FR) 15 Intake 2 FZ07 (FZ07FW) 15 Intake 2 FZ07 (FZ07GB) 16 Intake 2 FZ07 (FZ07GCB) 16 Intake 2 FZ07 (FZ07GCGY) 16 Intake 2 FZ07 (FZ07GCS) 16 Intake 2 FZ07 (FZ07GCY) 16 Intake 2 FZ07 (FZ07GGY) 16 Intake 2 FZ07 (FZ07GS) 16 Intake 2 FZ07 (FZ07HCL) 17 Intake 2 FZ07 (FZ07HCR) 17 Intake 2 FZ07 (FZ07HCS) 17 Intake 2 FZ07 (FZ07HL) 17 Intake 2 FZ07 (FZ07HR) 17 Intake 2 FZ07 (FZ07HS) 17 Intake 2 FZ07 ABS (FZ07AHCR) 17 Intake 2 FZ07 ABS (FZ07AHR) 17 Intake 2 MT-03 (MT03MB) 21 Intake MT-03 (MT03MGY) 21 Intake MT07 (MT07MB) 21 Intake 2 MT07 (MT07MCB) 21 Intake 2 MT07 (MT07MCGY) 21 Intake 2 MT07 (MT07MCL) 21 Intake 2 MT07 (MT07MGY) 21 Intake 2 MT07 (MT07ML) 21 Intake 2 MT09 (MT09MB) 21 Intake MT09 (MT09MB) 21 Intake 2 MT09 (MT09MCB) 21 Intake MT09 (MT09MCB) 21 Intake 2 MT09 (MT09MCGY) 21 Intake MT09 (MT09MCGY) 21 Intake 2 MT09 (MT09MCL) 21 Intake MT09 (MT09MCL) 21 Intake 2 MT09 (MT09MGY) 21 Intake MT09 (MT09MGY) 21 Intake 2 MT09 (MT09ML) 21 Intake MT09 (MT09ML) 21 Intake 2 MT09 SP (MT09SPMB) 21 Intake 1 (For U49) MT09 SP (MT09SPMB) 21 Intake 2 (For Cal) MT09 SP (MT09SPMCB) 21 Intake 1 (For U49) MT09 SP (MT09SPMCB) 21 Intake 2 (For Cal) MT10 (MT10MB) 21 Intake 2 MT10 (MT10MCB) 21 Intake 2 MT10 (MT10MCL) 21 Intake 2 MT10 (MT10ML) 21 Intake 2 RAIDER (XV19CBCS) 12 Intake RAIDER (XV19CBS) 12 Intake RAIDER (XV19CDB) 13 Intake RAIDER (XV19CDCB) 13 Intake RAIDER (XV19CECR) 14 Intake RAIDER (XV19CER) 14 Intake RAIDER (XV19CFCGY) 15 Intake RAIDER (XV19CFGY) 15 Intake RAIDER (XV19CGCR) 16 Intake RAIDER (XV19CGR) 16 Intake RAIDER (XV19CHB) 17 Intake RAIDER (XV19CHCB) 17 Intake RAIDER BULLET COWL (XV19CFB) 15 Intake RAIDER BULLET COWL (XV19CFCB) 15 Intake RAIDER S (XV19CSBB) 12 Intake RAIDER S (XV19CSBCB) 12 Intake RAIDER S (XV19CSBCP) 12 Intake RAIDER S (XV19CSBP) 12 Intake RAIDER S (XV19CSDCR) 13 Intake RAIDER S (XV19CSDCW) 13 Intake RAIDER S (XV19CSDR) 13 Intake RAIDER S (XV19CSDW) 13 Intake RAIDER S (XV19CSECL) 14 Intake RAIDER S (XV19CSEL) 14 Intake RAIDER S (XV19CSFCR) 15 Intake RAIDER S (XV19CSFR) 15 Intake RAIDER S (XV19CTSBB) 12 Intake RAIDER S (XV19CTSBCB) 12 Intake RAIDER SCL (XV19CBCO) 12 Intake RAIDER SCL (XV19CBO) 12 Intake RAIDER SCL (XV19SCLD) 13 Intake RAIDER SCL (XV19SCLDC) 13 Intake RAIDER SCL (XV19SCLE) 14 Intake RAIDER SCL (XV19SCLEC) 14 Intake ROADLINER S (XV19SBCG) 12 Intake ROADLINER S (XV19SBG) 12 Intake ROADLINER S (XV19SDB) 13 Intake ROADLINER S (XV19SDCB) 13 Intake ROADLINER S (XV19SECL) 14 Intake ROADLINER S (XV19SEL) 14 Intake SR950 (SCR95HCGY) 17 Intake 1 SR950 (SCR95HCR) 17 Intake 1 SR950 (SCR95HGY) 17 Intake 1 SR950 (SCR95HR) 17 Intake 1 STRATOLINE S (XV19CTSECS) 14 Intake STRATOLINE S (XV19CTSES) 14 Intake STRATOLINER DELUXE (XV19CTFAB) 11 Intake STRATOLINER DELUXE (XV19CTFACB) 11 Intake STRATOLINER DELUXE (XV19CTFBCS) 12 Intake STRATOLINER DELUXE (XV19CTFBS) 12 Intake STRATOLINER DELUXE (XV19CTFECR) 14 Intake STRATOLINER DELUXE (XV19CTFER) 14 Intake STRATOLINER S (XV19CTSDCL) 13 Intake STRATOLINER S (XV19CTSDL) 13 Intake SUPER TENERE ES (XTZ12EMB) 21 Intake 2 SUPER TENERE ES (XTZ12EMCB) 21 Intake 2 SV STAR 1300 TOURER (XVS13CTF) 15 Intake 1 SV STAR 1300 TOURER (XVS13CTFC) 15 Intake 1 TENERE 700 (XTZ7MB) 21 Intake 2 TENERE 700 (XTZ7MCB) 21 Intake 2 TENERE 700 (XTZ7MCGY) 21 Intake 2 TENERE 700 (XTZ7MCW) 21 Intake 2 TENERE 700 (XTZ7MGY) 21 Intake 2 TENERE 700 (XTZ7MW) 21 Intake 2 TRACER 900 GT (MTT9GTMCR) 21 Intake 1 (For U49) TRACER 900 GT (MTT9GTMCR) 21 Intake 2 (For Cal) TRACER 900 GT (MTT9GTMCS) 21 Intake 1 (For U49) TRACER 900 GT (MTT9GTMCS) 21 Intake 2 (For Cal) TRACER 900 GT (MTT9GTMR) 21 Intake 1 (For U49) TRACER 900 GT (MTT9GTMR) 21 Intake 2 (For Cal) TRACER 900 GT (MTT9GTMS) 21 Intake 1 (For U49) TRACER 900 GT (MTT9GTMS) 21 Intake 2 (For Cal) V -STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM (XVS11T) 05 Carburetor V -STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM (XVS11TC) 05 Carburetor V MAX (VMX17BB) 12 Intake 2 V MAX (VMX17BCB) 12 Intake 2 V MAX (VMX17YB) 09 Intake 2 V MAX (VMX17YCB) 09 Intake 2 V STA 950 TOURER (XVS95CTFCL) 15 Intake 1 V STA 950 TOURER (XVS95CTFCW) 15 Intake 1 V STA 950 TOURER (XVS95CTFL) 15 Intake 1 V STA 950 TOURER (XVS95CTFW) 15 Intake 1 V STAR 1100 CUSTOM (XVS11S) 04 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM (XVS11SC) 04 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM (XVS11W) 07 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM (XVS11WC) 07 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM (XVS11XCL) 08 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM (XVS11XL) 08 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM (XVS11YCR) 09 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM (XVS11YR) 09 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM MIDNIGHT (XVS11W-M) 07 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM MIDNIGHT (XVS11WC-M) 07 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM W/FLAMES (XVS11V-F) 06 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM W/FLAMES (XVS11VC-F) 06 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM WFLAMES (XVS11T-F) 05 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM WFLAMES (XVS11TC-F) 05 Carburetor V STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM (XVS11V) 06 Carburetor V STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM (XVS11XB) 08 Carburetor V STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM (XVS11XCB) 08 Carburetor V STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM (XVS11YB) 09 Carburetor V STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM (XVS11YCB) 09 Carburetor V STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM CA (XVS11VC) 06 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (CAST WHEEL) (XVS1100ATR) 03 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATS) 04 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATSC) 04 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATT) 05 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATTC) 05 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATV) 06 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATW) 07 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATWC) 07 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATXB) 08 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATXCB) 08 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATXCR) 08 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATXR) 08 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATYB) 09 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATYCB) 09 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATYCL) 09 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATYL) 09 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO CA (XVS11ATVC) 06 Carburetor V STAR 1300 (XVS13AAB) 11 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13AACB) 11 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13ABCR) 12 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13ABR) 12 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13ADB) 13 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13ADCB) 13 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13AECR) 14 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13AER) 14 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13AFCS) 15 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13AFS) 15 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13BGF) 15 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13BGFC) 15 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13BGFCR) 15 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13BGFR) 15 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13BGHB) 17 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13BGHCB) 17 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13CTFD) 13 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13CTFDC) 13 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13CTFE) 14 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13CTFEC) 14 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13CTFF) 15 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13CTFFC) 15 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTACR) 11 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTAR) 11 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTBCG) 12 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTBCL) 12 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTBG) 12 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTBL) 12 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTDCR) 13 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTDR) 13 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTEB) 14 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTECB) 14 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTGCR) 16 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTGR) 16 Intake 1 V STAR 950 (XVS95AB) 11 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ACB) 11 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ACL) 11 Intake 1 V STAR 950 (XVS95AL) 11 Intake 1 V STAR 950 (XVS95BCR) 12 Intake 1 V STAR 950 (XVS95BCS) 12 Intake 1 V STAR 950 (XVS95BR) 12 Intake 1 V STAR 950 (XVS95BS) 12 Intake 1 V STAR 950 (XVS95DB) 13 Intake 1 V STAR 950 (XVS95DCB) 13 Intake 1 V STAR 950 (XVS95DCW) 13 Intake 1 V STAR 950 (XVS95DW) 13 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ECR) 14 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ER) 14 Intake 1 V STAR 950 (XVS95FB) 15 Intake 1 V STAR 950 (XVS95FCB) 15 Intake 1 V STAR 950 (XVS95FCO) 15 Intake 1 V STAR 950 (XVS95FO) 15 Intake 1 V STAR 950 (XVS95GCL) 16 Intake 1 V STAR 950 (XVS95GCS) 16 Intake 1 V STAR 950 (XVS95GL) 16 Intake 1 V STAR 950 (XVS95GS) 16 Intake 1 V STAR 950 (XVS95YB) 09 Intake 1 V STAR 950 (XVS95YCB) 09 Intake 1 V STAR 950 (XVS95YCL) 09 Intake 1 V STAR 950 (XVS95YCR) 09 Intake 1 V STAR 950 (XVS95YL) 09 Intake 1 V STAR 950 (XVS95YR) 09 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ZB) 10 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ZCB) 10 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ZCR) 10 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ZCW) 10 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ZR) 10 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ZW) 10 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTAB) 11 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTACB) 11 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTACR) 11 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTAR) 11 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTBB) 12 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTBCB) 12 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTBCL) 12 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTBL) 12 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTDB) 13 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTDCB) 13 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTDCR) 13 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTDR) 13 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTEB) 14 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTECB) 14 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTGB) 16 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTGCB) 16 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTGCG) 16 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTGG) 16 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTHCR) 17 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTHR) 17 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTYB) 09 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTYCB) 09 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTYCR) 09 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTYCS) 09 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTYR) 09 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTYS) 09 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTZB) 10 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTZCB) 10 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTZCG) 10 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTZG) 10 Intake 1 V STAR DELUXE (XVS13BGG) 16 Intake 1 V STAR DELUXE (XVS13BGGC) 16 Intake 1 V STAR TOURER (XVS13CTHCL) 17 Intake 1 V STAR TOURER (XVS13CTHL) 17 Intake 1 V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100M) 00 Carburetor V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100MC) 00 Carburetor V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100N) 01 Carburetor V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100NC) 01 Carburetor V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100P) 02 Carburetor V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100PC) 02 Carburetor V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100R) 03 Carburetor V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100RC) 03 Carburetor XSR700 (XSR700JCGY) 18 Intake 3 XSR700 (XSR700JCL) 18 Intake 3 XSR700 (XSR700JCR) 18 Intake 3 XSR700 (XSR700JGY) 18 Intake 3 XSR700 (XSR700JL) 18 Intake 3 XSR700 (XSR700JR) 18 Intake 3 XSR700 (XSR700KCGY) 19 Intake 3 XSR700 (XSR700KGY) 19 Intake 3 XSR700 (XSR700LCW) 20 Intake 3 XSR700 (XSR700LW) 20 Intake 3 XSR700 (XSR700MCW) 21 Intake 3 XSR700 (XSR700MW) 21 Intake 3 YFZ-R1 (YZFR1WC) 07 Intake 2 YZFR1 (YZFR1ECGY) 14 Intake 2 YZFR1 (YZFR1ECL) 14 Intake 2 YZFR1 (YZFR1ECR) 14 Intake 2 YZFR1 (YZFR1EGY) 14 Intake 2 YZFR1 (YZFR1EL) 14 Intake 2 YZFR1 (YZFR1ER) 14 Intake 2 YZFR1 (YZFR1FB) 15 Intake 2 YZFR1 (YZFR1FCB) 15 Intake 2 YZFR1 (YZFR1FCL) 15 Intake 2 YZFR1 (YZFR1FCR) 15 Intake 2 YZFR1 (YZFR1FL) 15 Intake 2 YZFR1 (YZFR1FR) 15 Intake 2 YZFR1 (YZFR1GCGY) 16 Intake 2 YZFR1 (YZFR1GCL) 16 Intake 2 YZFR1 (YZFR1GGY) 16 Intake 2 YZFR1 (YZFR1GL) 16 Intake 2 YZFR1 (YZFR1HB) 17 Intake 2 YZFR1 (YZFR1HCB) 17 Intake 2 YZFR1 (YZFR1HCL) 17 Intake 2 YZFR1 (YZFR1HL) 17 Intake 2 YZFR1 (YZFR1JB) 18 Intake 2 YZFR1 (YZFR1JCB) 18 Intake 2 YZFR1 (YZFR1JCL) 18 Intake 2 YZFR1 (YZFR1JL) 18 Intake 2 YZFR1 (YZFR1K1CL) 19 Intake 2 YZFR1 (YZFR1K1CR) 19 Intake 2 YZFR1 (YZFR1K1L) 19 Intake 2 YZFR1 (YZFR1K1R) 19 Intake 2 YZFR1 (YZFR1LB) 20 Intake 2 YZFR1 (YZFR1LCB) 20 Intake 2 YZFR1 (YZFR1LCL) 20 Intake 2 YZFR1 (YZFR1LL) 20 Intake 2 YZFR1 (YZFR1M1B) 21 Intake 2 YZFR1 (YZFR1M1CB) 21 Intake 2 YZFR1 (YZFR1M1CL) 21 Intake 2 YZFR1 (YZFR1M1L) 21 Intake 2 YZFR1 60TH ANNIVERSARY (YZFR1GCY) 16 Intake 2 YZFR1 60TH ANNIVERSARY (YZFR1GY) 16 Intake 2 YZFR1M (YZFR1MM) 21 Intake 2 YZFR1M (YZFR1MMC) 21 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SGCGY) 16 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SGCW) 16 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SGGY) 16 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SGW) 16 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SHCGY) 17 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SHGY) 17 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SJCGY) 18 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SJGY) 18 Intake 2 YZFR3 (YZFR3AJB) 18 Intake YZFR3 (YZFR3AJW) 18 Intake YZFR3 (YZFR3FB) 15 Intake YZFR3 (YZFR3FL) 15 Intake YZFR3 (YZFR3FR) 15 Intake YZFR3 (YZFR3GGY) 16 Intake YZFR3 (YZFR3GL) 16 Intake YZFR3 (YZFR3GW) 16 Intake YZFR3 (YZFR3JB) 18 Intake YZFR3 (YZFR3JL) 18 Intake YZFR3 (YZFR3KB) 19 Intake YZFR3 (YZFR3KL) 19 Intake YZFR3 (YZFR3LL) 20 Intake YZFR3 ABS (YZFR3AKB) 19 Intake YZFR3 ABS (YZFR3AKW) 19 Intake YZFR3 ABS (YZFR3ALB) 20 Intake YZFR3 ABS (YZFR3ALL) 20 Intake YZFR3 ABS (YZFR3ALME) 20 Intake YZFR3 ABS (YZFR3ALS) 20 Intake YZFR3 ABS (YZFR3AMB) 21 Intake YZFR3 ABS (YZFR3AML) 21 Intake YZFR3 ABS (YZFR3AMT) 21 Intake YZFR3 MONSTER (YZFR3AMME) 21 Intake YZFR6 (YZFR6AB) 11 Intake 2 YZFR6 (YZFR6ACB) 11 Intake 2 YZFR6 (YZFR6ACL) 11 Intake 2 YZFR6 (YZFR6ACR) 11 Intake 2 YZFR6 (YZFR6AL) 11 Intake 2 YZFR6 (YZFR6AR) 11 Intake 2 YZFR6 (YZFR6DCG) 13 Intake 2 YZFR6 (YZFR6DCL) 13 Intake 2 YZFR6 (YZFR6DCR) 13 Intake 2 YZFR6 (YZFR6DG) 13 Intake 2 YZFR6 (YZFR6DL) 13 Intake 2 YZFR6 (YZFR6DR) 13 Intake 2 YZFR6 (YZFR6ECGY) 14 Intake 2 YZFR6 (YZFR6ECL) 14 Intake 2 YZFR6 (YZFR6ECR) 14 Intake 2 YZFR6 (YZFR6EGY) 14 Intake 2 YZFR6 (YZFR6EL) 14 Intake 2 YZFR6 (YZFR6ER) 14 Intake 2 YZFR6 (YZFR6FB) 15 Intake 2 YZFR6 (YZFR6FCB) 15 Intake 2 YZFR6 (YZFR6FCL) 15 Intake 2 YZFR6 (YZFR6FCW) 15 Intake 2 YZFR6 (YZFR6FL) 15 Intake 2 YZFR6 (YZFR6FW) 15 Intake 2 YZFR6 (YZFR6GCGY) 16 Intake 2 YZFR6 (YZFR6GCL) 16 Intake 2 YZFR6 (YZFR6GGY) 16 Intake 2 YZFR6 (YZFR6GL) 16 Intake 2 YZFR6 (YZFR6HB) 17 Intake 2 YZFR6 (YZFR6HCB) 17 Intake 2 YZFR6 (YZFR6HCL) 17 Intake 2 YZFR6 (YZFR6HCW) 17 Intake 2 YZFR6 (YZFR6HL) 17 Intake 2 YZFR6 (YZFR6HW) 17 Intake 2 YZFR6 (YZFR6JCGY) 18 Intake 2 YZFR6 (YZFR6JCL) 18 Intake 2 YZFR6 (YZFR6JCW) 18 Intake 2 YZFR6 (YZFR6JGY) 18 Intake 2 YZFR6 (YZFR6JL) 18 Intake 2 YZFR6 (YZFR6JW) 18 Intake 2 YZFR6 (YZFR6KCGY) 19 Intake 2 YZFR6 (YZFR6KCL) 19 Intake 2 YZFR6 (YZFR6KCW) 19 Intake 2 YZFR6 (YZFR6KGY) 19 Intake 2 YZFR6 (YZFR6KL) 19 Intake 2 YZFR6 (YZFR6KW) 19 Intake 2 YZFR6 (YZFR6L1B) 20 Intake 2 YZFR6 (YZFR6L1CB) 20 Intake 2 YZFR6 (YZFR6L1CL) 20 Intake 2 YZFR6 (YZFR6L1CO) 20 Intake 2 YZFR6 (YZFR6L1L) 20 Intake 2 YZFR6 (YZFR6L1O) 20 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YB) 09 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YCB) 09 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YCL) 09 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YCO) 09 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YCW) 09 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YL) 09 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YO) 09 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YW) 09 Intake 2 YZFR6 60TH ANNIVERSARY (YZFR6GCY) 16 Intake 2 YZFR6 60TH ANNIVERSARY (YZFR6GY) 16 Intake 2
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  หมายเลขอะไหล่: 895-14169-00

  คำอธิบาย

  * สินค้ารายการนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก ส่งคืน หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังการสั่งซื้อได้

  ใช้สำหรับรุ่น

  YAMAHA
  BOLT 20-21 XVS95CLB Intake 1 BOLT 20-21 XVS95CLCB Intake 1 MT03 20-21 MT03LB Intake MT03 20-21 MT03LGY Intake MT07 20-21 MT07LB Intake 2 MT07 20-21 MT07LCB Intake 2 MT07 20-21 MT07LCGY Intake 2 MT07 20-21 MT07LCL Intake 2 MT07 20-21 MT07LGY Intake 2 MT07 20-21 MT07LL Intake 2 MT10 20-21 MT10LB Intake 2 MT10 20-21 MT10LCB Intake 2 MT10 20-21 MT10LCGY Intake 2 MT10 20-21 MT10LGY Intake 2 YZFR1 20-21 YZFR1ML Intake 2 YZFR1 20-21 YZFR1MLC Intake 2 BOLT 19-21 XVS95CKB Intake 1 BOLT 19-21 XVS95CKCB Intake 1 MT07 19-21 MT07KB Intake 2 MT07 19-21 MT07KCB Intake 2 MT07 19-21 MT07KCGY Intake 2 MT07 19-21 MT07KCL Intake 2 MT07 19-21 MT07KGY Intake 2 MT07 19-21 MT07KL Intake 2 MT10 19-21 MT10KB Intake 2 MT10 19-21 MT10KCB Intake 2 MT10 19-21 MT10KCGY Intake 2 MT10 19-21 MT10KGY Intake 2 SUPER TENERE ES 19-20 XTZ12EKCGY Intake 2 SUPER TENERE ES 19-20 XTZ12EKGY Intake 2 YZFR1 19-21 YZFR1MK Intake 2 YZFR1 19-21 YZFR1MKC Intake 2 BOLT 18-21 XVS95CJB Intake 1 BOLT 18-21 XVS95CJCB Intake 1 MT07 18-21 MT07JCGY Intake 2 MT07 18-21 MT07JCL Intake 2 MT07 18-21 MT07JCW Intake 2 MT07 18-21 MT07JGY Intake 2 MT07 18-21 MT07JL Intake 2 MT07 18-21 MT07JW Intake 2 SR400 18-21 SR400JCL Intake SR400 18-21 SR400JL Intake SUPER TENERE ES 18-20 XTZ12EJCL Intake 2 SUPER TENERE ES 18-20 XTZ12EJL Intake 2 YZFR1M 18-21 YZFR1MJ Intake 2 YZFR1M 18-21 YZFR1MJC Intake 2 BOLT 17-21 XVS95CHB Intake 1 BOLT 17-21 XVS95CHCB Intake 1 SUPER TENERE ES 17-20 XTZ12EHCL Intake 2 SUPER TENERE ES 17-20 XTZ12EHL Intake 2 YZFR1M 17-21 YZFR1MH Intake 2 YZFR1M 17-21 YZFR1MHC Intake 2 SUPER TENERE ES 16-20 XTZ12EGB Intake 2 SUPER TENERE ES 16-20 XTZ12EGCB Intake 2 YZFR1M 16-21 YZFR1MG Intake 2 YZFR1M 16-21 YZFR1MGC Intake 2 SUPER TENERE ES 15-20 XTZ12EFCR Intake 2 SUPER TENERE ES 15-20 XTZ12EFR Intake 2 YZFR1M 15-21 YZFR1MF Intake 2 YZFR1M 15-21 YZFR1MFC Intake 2 SUPER TENERE ES 14-20 XTZ12EECGY Intake 2 SUPER TENERE ES 14-20 XTZ12EEGY Intake 2 SUPER TENERE ES 20 XTZ12ELCGY Intake 2 SUPER TENERE ES 20 XTZ12ELGY Intake 2 VMAX 20 VMX17LCGY Intake 2 VMAX 20 VMX17LGY Intake 2 FJR1300 19 A FJR13AKCGY Intake 2 FJR1300 19 A FJR13AKGY Intake 2 VMAX 19 VMX17KCGY Intake 2 VMAX 19 VMX17KGY Intake 2 FJR1300 18 A FJR13AJCL Intake 2 FJR1300 18 A FJR13AJL Intake 2 MT10 18 MT10JCGY Intake 2 MT10 18 MT10JCL Intake 2 MT10 18 MT10JGY Intake 2 MT10 18 MT10JL Intake 2 SUPER TENERE 18 XTZ12JCL Intake 2 SUPER TENERE 18 XTZ12JL Intake 2 VMAX 18 VMX17JCGY Intake 2 VMAX 18 VMX17JGY Intake 2 FJR1300 17 A FJR13AHB Intake 2 FJR1300 17 A FJR13AHCB Intake 2 FZ10 17 FZ10HB Intake 2 FZ10 17 FZ10HCB Intake 2 FZ10 17 FZ10HCGY Intake 2 FZ10 17 FZ10HGY Intake 2 R3 17 YZFR3HB Intake R3 17 YZFR3HL Intake R3 17 ABS YZFR3AHB Intake R3 17 ABS YZFR3AHW Intake SR400 17 SR400HB Intake SR400 17 SR400HCB Intake STRYKER 17 XVS13CHB Intake 1 STRYKER 17 XVS13CHCB Intake 1 SUPER TENERE 17 XTZ12HCL Intake 2 SUPER TENERE 17 XTZ12HCT Intake 2 SUPER TENERE 17 XTZ12HL Intake 2 SUPER TENERE 17 XTZ12HT Intake 2 VMAX 17 VMX17HCR Intake 2 VMAX 17 VMX17HR Intake 2 BOLT 16 XVS95CGB Intake 1 BOLT 16 XVS95CGCB Intake 1 BOLT 16 XVS95CGCL Intake 1 BOLT 16 XVS95CGL Intake 1 BOLT C SPEC 16 XVS95CRG Intake 1 BOLT C SPEC 16 XVS95CRGC Intake 1 FJR1300 16 A FJR13AG Intake 2 FJR1300 16 A FJR13AGC Intake 2 SR400 16 SR400GB Intake SR400 16 SR400GCB Intake STRYKER 16 XVS13CGCL Intake 1 STRYKER 16 XVS13CGCO Intake 1 STRYKER 16 XVS13CGL Intake 1 STRYKER 16 XVS13CGO Intake 1 STRYKER BULLET COWL 16 XVS13CGCGY Intake 1 STRYKER BULLET COWL 16 XVS13CGCY Intake 1 STRYKER BULLET COWL 16 XVS13CGGY Intake 1 STRYKER BULLET COWL 16 XVS13CGY Intake 1 SUPER TENERE 16 XTZ12GB Intake 2 SUPER TENERE 16 XTZ12GCB Intake 2 SUPER TENERE 16 XTZ12GCY Intake 2 SUPER TENERE 16 XTZ12GY Intake 2 VMAX 16 VMX17GCL Intake 2 VMAX 16 VMX17GL Intake 2 BOLT 15 XVS95CFCL Intake 1 BOLT 15 XVS95CFCR Intake 1 BOLT 15 XVS95CFL Intake 1 BOLT 15 XVS95CFR Intake 1 BOLT C SPEC 15 XVS95CRFCG Intake 1 BOLT C SPEC 15 XVS95CRFCS Intake 1 BOLT C SPEC 15 XVS95CRFG Intake 1 BOLT C SPEC 15 XVS95CRFS Intake 1 FJR1300 15 A FJR13AF Intake 2 FJR1300 15 A FJR13AFC Intake 2 SR400 15 SR400FCGY Intake SR400 15 SR400FGY Intake STRYKER 15 XVS13CFCR Intake 1 STRYKER 15 XVS13CFCS Intake 1 STRYKER 15 XVS13CFR Intake 1 STRYKER 15 XVS13CFS Intake 1 STRYKER BULLET COWL 15 XVS13CFCGR Intake 1 STRYKER BULLET COWL 15 XVS13CFGR Intake 1 SUPER TENERE 15 XTZ12FCR Intake 2 SUPER TENERE 15 XTZ12FCS Intake 2 SUPER TENERE 15 XTZ12FR Intake 2 SUPER TENERE 15 XTZ12FS Intake 2 VMAX 15 VMX17FCR Intake 2 VMAX 15 VMX17FR Intake 2 BOLT 14 XVS95CECW Intake 1 BOLT 14 XVS95CEW Intake 1 BOLT 14 XVS95CEB Intake 1 BOLT 14 XVS95CECB Intake 1 FJR1300 14 A FJR13AECR Intake 2 FJR1300 14 A FJR13AER Intake 2 STRYKER 14 XVS13CECGY Intake 1 STRYKER 14 XVS13CECL Intake 1 STRYKER 14 XVS13CECR Intake 1 STRYKER 14 XVS13CEGY Intake 1 STRYKER 14 XVS13CEL Intake 1 STRYKER 14 XVS13CER Intake 1 SUPER TENERE 14 XTZ12ECGY Intake 2 SUPER TENERE 14 XTZ12ECL Intake 2 SUPER TENERE 14 XTZ12EGY Intake 2 SUPER TENERE 14 XTZ12EL Intake 2 VMAX 14 VMX17ECGY Intake 2 VMAX 14 VMX17EGY Intake 2 STRYKER 13 XVS13CDB Intake 1 STRYKER 13 XVS13CDCB Intake 1 STRYKER 13 XVS13CDCR Intake 1 STRYKER 13 XVS13CDCW Intake 1 STRYKER 13 XVS13CDR Intake 1 STRYKER 13 XVS13CDW Intake 1 SUPER TENERE 13 XTZ12DCG Intake 2 SUPER TENERE 13 XTZ12DCW Intake 2 SUPER TENERE 13 XTZ12DG Intake 2 SUPER TENERE 13 XTZ12DW Intake 2 VMAX 13 VMX17D Intake 2 VMAX 13 VMX17DC Intake 2 YZF-R1 13 YZFR1DCG Intake 2 YZF-R1 13 YZFR1DCL Intake 2 YZF-R1 13 YZFR1DCR Intake 2 YZF-R1 13 YZFR1DG Intake 2 YZF-R1 13 YZFR1DL Intake 2 YZF-R1 13 YZFR1DR Intake 2 FJR1300 12 A FJR13ABCL Intake 2 FJR1300 12 A FJR13ABL Intake 2 STRYKER 12 XVS13CBB Intake 1 STRYKER 12 XVS13CBCB Intake 1 STRYKER 12 XVS13CBCO Intake 1 STRYKER 12 XVS13CBCR Intake 1 STRYKER 12 XVS13CBO Intake 1 STRYKER 12 XVS13CBR Intake 1 SUPER TENERE 12 XTZ12BB Intake 2 SUPER TENERE 12 XTZ12BCB Intake 2 SUPER TENERE 12 XTZ12BCL Intake 2 SUPER TENERE 12 XTZ12BL Intake 2 YZF-R1 12 YZFR1BB Intake 2 YZF-R1 12 YZFR1BCB Intake 2 YZF-R1 12 YZFR1BCL Intake 2 YZF-R1 12 YZFR1BCW Intake 2 YZF-R1 12 YZFR1BL Intake 2 YZF-R1 12 YZFR1BW Intake 2 YZF-R1 WORLD GP 50TH ANNIVERSARY ED 12 YZFR1BCGP Intake 2 YZF-R1 WORLD GP 50TH ANNIVERSARY ED 12 YZFR1BGP Intake 2 YZF-R1 WORLD GP 50TH ANNIVERSARY ED 12 YZFR1BGPC Intake 2 YZF-R6 12 YZFR6BB Intake 2 YZF-R6 12 YZFR6BCB Intake 2 YZF-R6 12 YZFR6BCL Intake 2 YZF-R6 12 YZFR6BCW Intake 2 YZF-R6 12 YZFR6BL Intake 2 YZF-R6 12 YZFR6BW Intake 2 YZF-R6 WORLD GP 50TH ANNIVERSARY 12 YZFR6BCGP Intake 2 YZF-R6 WORLD GP 50TH ANNIVERSARY 12 YZFR6BGP Intake 2 FJR1300 11 A FJR13AACS Intake 2 FJR1300 11 A FJR13AAS Intake 2 STRYKER 11 XVS13CAB Intake 1 STRYKER 11 XVS13CACB Intake 1 STRYKER 11 XVS13CACL Intake 1 STRYKER 11 XVS13CACO Intake 1 STRYKER 11 XVS13CAL Intake 1 STRYKER 11 XVS13CAO Intake 1 VMAX 11 VMX17ACG Intake 2 VMAX 11 VMX17AG Intake 2 YZF-R1 11 YZFR1AB Intake 2 YZF-R1 11 YZFR1ACB Intake 2 YZF-R1 11 YZFR1ACL Intake 2 YZF-R1 11 YZFR1ACR Intake 2 YZF-R1 11 YZFR1AL Intake 2 YZF-R1 11 YZFR1AR Intake 2 FJR1300 10 A FJR13AZCS Intake 2 FJR1300 10 A FJR13AZS Intake 2 V-MAX 10 VMX17ZCR Intake 2 V-MAX 10 VMX17ZR Intake 2 YZF-R1 10 YZFR1ZB Intake 2 YZF-R1 10 YZFR1ZCB Intake 2 YZF-R1 10 YZFR1ZCL Intake 2 YZF-R1 10 YZFR1ZCW Intake 2 YZF-R1 10 YZFR1ZL Intake 2 YZF-R1 10 YZFR1ZW Intake 2 YZF-R1 LE 10 YZFR1LEZ Intake 2 YZF-R1 LE 10 YZFR1LEZC Intake 2 YZF-R6 10 YZFR6ZB Intake 2 YZF-R6 10 YZFR6ZCB Intake 2 YZF-R6 10 YZFR6ZCL Intake 2 YZF-R6 10 YZFR6ZCW Intake 2 YZF-R6 10 YZFR6ZL Intake 2 YZF-R6 10 YZFR6ZW Intake 2 V STAR 1100 CLASSIC 09 XVS11AWYCG Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 09 XVS11AWYCR Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 09 XVS11AWYG Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 09 XVS11AWYR Carburetor YZF-R1 09 YZFR1YB Intake 2 YZF-R1 09 YZFR1YCB Intake 2 YZF-R1 09 YZFR1YCL Intake 2 YZF-R1 09 YZFR1YCW Intake 2 YZF-R1 09 YZFR1YCY Intake 2 YZF-R1 09 YZFR1YL Intake 2 YZF-R1 09 YZFR1YW Intake 2 YZF-R1 09 YZFR1YY Intake 2 FJR1300 08 A FJR13AXCB Intake 2 R1 08 YZFR1XCB Intake 2 R1 08 YZFR1XCL Intake 2 R1 08 YZFR1XCR Intake 2 V STAR 1100 CLASSIC 08 XVS11AWXB Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 08 XVS11AWXCB Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 08 XVS11AWXCW Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 08 XVS11AWXW Carburetor YZF-R1 08 YZFR1XB Intake 2 YZF-R1 08 YZFR1XL Intake 2 YZF-R1 08 YZFR1XR Intake 2 YZF-R6 08 YZFR6XB Intake 2 YZF-R6 08 YZFR6XCB Intake 2 YZF-R6 08 YZFR6XCL Intake 2 YZF-R6 08 YZFR6XCS Intake 2 YZF-R6 08 YZFR6XL Intake 2 YZF-R6 08 YZFR6XS Intake 2 YZF-R6 W/ FLAMES 08 YZFR6XCY Intake 2 YZF-R6 W/ FLAMES 08 YZFR6XY Intake 2 FJR1300 07 A FJR13AW Intake 2 FJR1300 07 A FJR13AWC Intake 2 V STAR 1100 CLASSIC 07 XVS11AWW Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 07 XVS11AWWC Carburetor YFZ-R1 07 YZFR1W Intake 2 V STAR 1100 CLASSIC CAST 06 XVS11AWV Carburetor V STAR 1100 CLASSIC CAST CA 06 XVS11AWVC Carburetor FJR1300 05 FJR13T Intake 2 FJR1300 05 FJR13TC Intake 2 V STAR 1100 CLASSIC 05 XVS11AWT Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 05 XVS11AWTC Carburetor FJR1300 04 FJR1300S Intake 2 FJR1300 04 FJR1300SC Intake 2 V STAR 1100 CLASSIC 04 XVS11AS Carburetor V STAR 1100 CLASSIC 04 XVS11ASC Carburetor FJR1300 03 FJR1300R Intake 2 FJR1300 03 FJR1300RC Intake 2 V STAR 1100 CLASSIC - CAST WHEEL 03 XVS1100AWR Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 03 XVS1100AR Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 03 XVS1100ARC Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 02 XVS1100AP Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 02 XVS1100APC Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 01 XVS1100AN Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 01 XVS1100ANC Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 00 XVS1100AM Carburetor V-STAR 1100 CLASSIC 00 XVS1100AMC Carburetor V-STAR 1100 99 XVS1100L Carburetor V-STAR 1100 99 XVS1100LC Carburetor DT100K 83 Carburetor DT100J 82 Carburetor DT100H 81 Carburetor DT125H 81 Carburetor DT100G 80 Carburetor DT125G 80 Carburetor DT100F 79 Carburetor DT125F 79 Carburetor DT100E 78 Carburetor BOLT R SPEC (XVS95CFB) 15 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CFCB) 15 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CFCS) 15 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CFS) 15 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CGCR) 16 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CGCY) 16 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CGR) 16 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CGY) 16 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CHCR) 17 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CHCS) 17 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CHR) 17 Intake 1 BOLT R SPEC (XVS95CHS) 17 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CECGR) 14 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CECGY) 14 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CEGR) 14 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CEGY) 14 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CJCGY) 18 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CJCL) 18 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CJGY) 18 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CJL) 18 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CKCS) 19 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CKS) 19 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CLCS) 20 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CLS) 20 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CMB) 21 Intake 1 BOLT R-SPEC (XVS95CMCB) 21 Intake 1 FJR 1300A (FJR13ADCG) 13 Intake 2 FJR 1300A (FJR13ADG) 13 Intake 2 FJR 1300A (FJR13AXB) 08 Intake 2 FJR 1300A (FJR13AYB) 09 Intake 2 FJR 1300A (FJR13AYCB) 09 Intake 2 FJR 1300AE (FJR13AEXS) 08 Intake 2 FJR 1300AE (FJR13AEYCG) 09 Intake 2 FJR 1300AE (FJR13AEYG) 09 Intake 2 FJR13 Electric Shift (FJR13AEV) 06 Intake 2 FJR13 Electric Shift (FJR13AEVC) 06 Intake 2 FJR1300 POLICE (FJR13PKW) 19 Intake 2 FJR1300 POLICE (FJR13PLW) 20 Intake 2 FJR1300 POLICE (FJR13PMW) 21 Intake 2 FJR1300ABS (FJR1300AS) 04 Intake 2 FJR1300ABS (FJR1300ASC) 04 Intake 2 FJR1300ABS (FJR13AT) 05 Intake 2 FJR1300ABS (FJR13ATC) 05 Intake 2 FJR1300AE (FJR13AEW) 07 Intake 2 FJR1300AE (FJR13AEWC) 07 Intake 2 FJR1300AE (FJR13AEXCS) 08 Intake 2 FJR1300E (FJR13ESECR) 14 Intake 2 FJR1300E (FJR13ESER) 14 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESF) 15 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESFC) 15 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESG) 16 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESGC) 16 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESHB) 17 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESHCB) 17 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESJCL) 18 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESJL) 18 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESL) 20 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESLC) 20 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESM) 21 Intake 2 FJR1300ES (FJR13ESMC) 21 Intake 2 FJR1300P (FJR13PJW) 18 Intake 2 FJR13ABS (FJR13AV) 06 Intake 2 FJR13ABS (FJR13AVC) 06 Intake 2 FJR13ES (FJR13ESKCL) 19 Intake 2 FJR13ES (FJR13ESKL) 19 Intake 2 FZ07 (FZ07FCGY) 15 Intake 2 FZ07 (FZ07FCR) 15 Intake 2 FZ07 (FZ07FCW) 15 Intake 2 FZ07 (FZ07FGY) 15 Intake 2 FZ07 (FZ07FR) 15 Intake 2 FZ07 (FZ07FW) 15 Intake 2 FZ07 (FZ07GB) 16 Intake 2 FZ07 (FZ07GCB) 16 Intake 2 FZ07 (FZ07GCGY) 16 Intake 2 FZ07 (FZ07GCS) 16 Intake 2 FZ07 (FZ07GCY) 16 Intake 2 FZ07 (FZ07GGY) 16 Intake 2 FZ07 (FZ07GS) 16 Intake 2 FZ07 (FZ07HCL) 17 Intake 2 FZ07 (FZ07HCR) 17 Intake 2 FZ07 (FZ07HCS) 17 Intake 2 FZ07 (FZ07HL) 17 Intake 2 FZ07 (FZ07HR) 17 Intake 2 FZ07 (FZ07HS) 17 Intake 2 FZ07 ABS (FZ07AHCR) 17 Intake 2 FZ07 ABS (FZ07AHR) 17 Intake 2 MT-03 (MT03MB) 21 Intake MT-03 (MT03MGY) 21 Intake MT07 (MT07MB) 21 Intake 2 MT07 (MT07MCB) 21 Intake 2 MT07 (MT07MCGY) 21 Intake 2 MT07 (MT07MCL) 21 Intake 2 MT07 (MT07MGY) 21 Intake 2 MT07 (MT07ML) 21 Intake 2 MT09 (MT09MB) 21 Intake MT09 (MT09MB) 21 Intake 2 MT09 (MT09MCB) 21 Intake MT09 (MT09MCB) 21 Intake 2 MT09 (MT09MCGY) 21 Intake MT09 (MT09MCGY) 21 Intake 2 MT09 (MT09MCL) 21 Intake MT09 (MT09MCL) 21 Intake 2 MT09 (MT09MGY) 21 Intake MT09 (MT09MGY) 21 Intake 2 MT09 (MT09ML) 21 Intake MT09 (MT09ML) 21 Intake 2 MT09 SP (MT09SPMB) 21 Intake 1 (For U49) MT09 SP (MT09SPMB) 21 Intake 2 (For Cal) MT09 SP (MT09SPMCB) 21 Intake 1 (For U49) MT09 SP (MT09SPMCB) 21 Intake 2 (For Cal) MT10 (MT10MB) 21 Intake 2 MT10 (MT10MCB) 21 Intake 2 MT10 (MT10MCL) 21 Intake 2 MT10 (MT10ML) 21 Intake 2 RAIDER (XV19CBCS) 12 Intake RAIDER (XV19CBS) 12 Intake RAIDER (XV19CDB) 13 Intake RAIDER (XV19CDCB) 13 Intake RAIDER (XV19CECR) 14 Intake RAIDER (XV19CER) 14 Intake RAIDER (XV19CFCGY) 15 Intake RAIDER (XV19CFGY) 15 Intake RAIDER (XV19CGCR) 16 Intake RAIDER (XV19CGR) 16 Intake RAIDER (XV19CHB) 17 Intake RAIDER (XV19CHCB) 17 Intake RAIDER BULLET COWL (XV19CFB) 15 Intake RAIDER BULLET COWL (XV19CFCB) 15 Intake RAIDER S (XV19CSBB) 12 Intake RAIDER S (XV19CSBCB) 12 Intake RAIDER S (XV19CSBCP) 12 Intake RAIDER S (XV19CSBP) 12 Intake RAIDER S (XV19CSDCR) 13 Intake RAIDER S (XV19CSDCW) 13 Intake RAIDER S (XV19CSDR) 13 Intake RAIDER S (XV19CSDW) 13 Intake RAIDER S (XV19CSECL) 14 Intake RAIDER S (XV19CSEL) 14 Intake RAIDER S (XV19CSFCR) 15 Intake RAIDER S (XV19CSFR) 15 Intake RAIDER S (XV19CTSBB) 12 Intake RAIDER S (XV19CTSBCB) 12 Intake RAIDER SCL (XV19CBCO) 12 Intake RAIDER SCL (XV19CBO) 12 Intake RAIDER SCL (XV19SCLD) 13 Intake RAIDER SCL (XV19SCLDC) 13 Intake RAIDER SCL (XV19SCLE) 14 Intake RAIDER SCL (XV19SCLEC) 14 Intake ROADLINER S (XV19SBCG) 12 Intake ROADLINER S (XV19SBG) 12 Intake ROADLINER S (XV19SDB) 13 Intake ROADLINER S (XV19SDCB) 13 Intake ROADLINER S (XV19SECL) 14 Intake ROADLINER S (XV19SEL) 14 Intake SR950 (SCR95HCGY) 17 Intake 1 SR950 (SCR95HCR) 17 Intake 1 SR950 (SCR95HGY) 17 Intake 1 SR950 (SCR95HR) 17 Intake 1 STRATOLINE S (XV19CTSECS) 14 Intake STRATOLINE S (XV19CTSES) 14 Intake STRATOLINER DELUXE (XV19CTFAB) 11 Intake STRATOLINER DELUXE (XV19CTFACB) 11 Intake STRATOLINER DELUXE (XV19CTFBCS) 12 Intake STRATOLINER DELUXE (XV19CTFBS) 12 Intake STRATOLINER DELUXE (XV19CTFECR) 14 Intake STRATOLINER DELUXE (XV19CTFER) 14 Intake STRATOLINER S (XV19CTSDCL) 13 Intake STRATOLINER S (XV19CTSDL) 13 Intake SUPER TENERE ES (XTZ12EMB) 21 Intake 2 SUPER TENERE ES (XTZ12EMCB) 21 Intake 2 SV STAR 1300 TOURER (XVS13CTF) 15 Intake 1 SV STAR 1300 TOURER (XVS13CTFC) 15 Intake 1 TENERE 700 (XTZ7MB) 21 Intake 2 TENERE 700 (XTZ7MCB) 21 Intake 2 TENERE 700 (XTZ7MCGY) 21 Intake 2 TENERE 700 (XTZ7MCW) 21 Intake 2 TENERE 700 (XTZ7MGY) 21 Intake 2 TENERE 700 (XTZ7MW) 21 Intake 2 TRACER 900 GT (MTT9GTMCR) 21 Intake 1 (For U49) TRACER 900 GT (MTT9GTMCR) 21 Intake 2 (For Cal) TRACER 900 GT (MTT9GTMCS) 21 Intake 1 (For U49) TRACER 900 GT (MTT9GTMCS) 21 Intake 2 (For Cal) TRACER 900 GT (MTT9GTMR) 21 Intake 1 (For U49) TRACER 900 GT (MTT9GTMR) 21 Intake 2 (For Cal) TRACER 900 GT (MTT9GTMS) 21 Intake 1 (For U49) TRACER 900 GT (MTT9GTMS) 21 Intake 2 (For Cal) V -STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM (XVS11T) 05 Carburetor V -STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM (XVS11TC) 05 Carburetor V MAX (VMX17BB) 12 Intake 2 V MAX (VMX17BCB) 12 Intake 2 V MAX (VMX17YB) 09 Intake 2 V MAX (VMX17YCB) 09 Intake 2 V STA 950 TOURER (XVS95CTFCL) 15 Intake 1 V STA 950 TOURER (XVS95CTFCW) 15 Intake 1 V STA 950 TOURER (XVS95CTFL) 15 Intake 1 V STA 950 TOURER (XVS95CTFW) 15 Intake 1 V STAR 1100 CUSTOM (XVS11S) 04 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM (XVS11SC) 04 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM (XVS11W) 07 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM (XVS11WC) 07 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM (XVS11XCL) 08 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM (XVS11XL) 08 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM (XVS11YCR) 09 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM (XVS11YR) 09 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM MIDNIGHT (XVS11W-M) 07 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM MIDNIGHT (XVS11WC-M) 07 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM W/FLAMES (XVS11V-F) 06 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM W/FLAMES (XVS11VC-F) 06 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM WFLAMES (XVS11T-F) 05 Carburetor V STAR 1100 CUSTOM WFLAMES (XVS11TC-F) 05 Carburetor V STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM (XVS11V) 06 Carburetor V STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM (XVS11XB) 08 Carburetor V STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM (XVS11XCB) 08 Carburetor V STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM (XVS11YB) 09 Carburetor V STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM (XVS11YCB) 09 Carburetor V STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM CA (XVS11VC) 06 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (CAST WHEEL) (XVS1100ATR) 03 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATS) 04 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATSC) 04 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATT) 05 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATTC) 05 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATV) 06 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATW) 07 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATWC) 07 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATXB) 08 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATXCB) 08 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATXCR) 08 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATXR) 08 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATYB) 09 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATYCB) 09 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATYCL) 09 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATYL) 09 Carburetor V STAR 1100 SILVERADO CA (XVS11ATVC) 06 Carburetor V STAR 1300 (XVS13AAB) 11 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13AACB) 11 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13ABCR) 12 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13ABR) 12 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13ADB) 13 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13ADCB) 13 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13AECR) 14 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13AER) 14 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13AFCS) 15 Intake 1 V STAR 1300 (XVS13AFS) 15 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13BGF) 15 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13BGFC) 15 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13BGFCR) 15 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13BGFR) 15 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13BGHB) 17 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13BGHCB) 17 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13CTFD) 13 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13CTFDC) 13 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13CTFE) 14 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13CTFEC) 14 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13CTFF) 15 Intake 1 V STAR 1300 DELUXE (XVS13CTFFC) 15 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTACR) 11 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTAR) 11 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTBCG) 12 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTBCL) 12 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTBG) 12 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTBL) 12 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTDCR) 13 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTDR) 13 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTEB) 14 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTECB) 14 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTGCR) 16 Intake 1 V STAR 1300 TOURER (XVS13CTGR) 16 Intake 1 V STAR 950 (XVS95AB) 11 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ACB) 11 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ACL) 11 Intake 1 V STAR 950 (XVS95AL) 11 Intake 1 V STAR 950 (XVS95BCR) 12 Intake 1 V STAR 950 (XVS95BCS) 12 Intake 1 V STAR 950 (XVS95BR) 12 Intake 1 V STAR 950 (XVS95BS) 12 Intake 1 V STAR 950 (XVS95DB) 13 Intake 1 V STAR 950 (XVS95DCB) 13 Intake 1 V STAR 950 (XVS95DCW) 13 Intake 1 V STAR 950 (XVS95DW) 13 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ECR) 14 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ER) 14 Intake 1 V STAR 950 (XVS95FB) 15 Intake 1 V STAR 950 (XVS95FCB) 15 Intake 1 V STAR 950 (XVS95FCO) 15 Intake 1 V STAR 950 (XVS95FO) 15 Intake 1 V STAR 950 (XVS95GCL) 16 Intake 1 V STAR 950 (XVS95GCS) 16 Intake 1 V STAR 950 (XVS95GL) 16 Intake 1 V STAR 950 (XVS95GS) 16 Intake 1 V STAR 950 (XVS95YB) 09 Intake 1 V STAR 950 (XVS95YCB) 09 Intake 1 V STAR 950 (XVS95YCL) 09 Intake 1 V STAR 950 (XVS95YCR) 09 Intake 1 V STAR 950 (XVS95YL) 09 Intake 1 V STAR 950 (XVS95YR) 09 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ZB) 10 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ZCB) 10 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ZCR) 10 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ZCW) 10 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ZR) 10 Intake 1 V STAR 950 (XVS95ZW) 10 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTAB) 11 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTACB) 11 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTACR) 11 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTAR) 11 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTBB) 12 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTBCB) 12 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTBCL) 12 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTBL) 12 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTDB) 13 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTDCB) 13 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTDCR) 13 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTDR) 13 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTEB) 14 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTECB) 14 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTGB) 16 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTGCB) 16 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTGCG) 16 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTGG) 16 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTHCR) 17 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTHR) 17 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTYB) 09 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTYCB) 09 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTYCR) 09 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTYCS) 09 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTYR) 09 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTYS) 09 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTZB) 10 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTZCB) 10 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTZCG) 10 Intake 1 V STAR 950 TOURER (XVS95CTZG) 10 Intake 1 V STAR DELUXE (XVS13BGG) 16 Intake 1 V STAR DELUXE (XVS13BGGC) 16 Intake 1 V STAR TOURER (XVS13CTHCL) 17 Intake 1 V STAR TOURER (XVS13CTHL) 17 Intake 1 V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100M) 00 Carburetor V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100MC) 00 Carburetor V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100N) 01 Carburetor V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100NC) 01 Carburetor V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100P) 02 Carburetor V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100PC) 02 Carburetor V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100R) 03 Carburetor V-STAR 1100 CUSTOM (XVS1100RC) 03 Carburetor XSR700 (XSR700JCGY) 18 Intake 3 XSR700 (XSR700JCL) 18 Intake 3 XSR700 (XSR700JCR) 18 Intake 3 XSR700 (XSR700JGY) 18 Intake 3 XSR700 (XSR700JL) 18 Intake 3 XSR700 (XSR700JR) 18 Intake 3 XSR700 (XSR700KCGY) 19 Intake 3 XSR700 (XSR700KGY) 19 Intake 3 XSR700 (XSR700LCW) 20 Intake 3 XSR700 (XSR700LW) 20 Intake 3 XSR700 (XSR700MCW) 21 Intake 3 XSR700 (XSR700MW) 21 Intake 3 YFZ-R1 (YZFR1WC) 07 Intake 2 YZFR1 (YZFR1ECGY) 14 Intake 2 YZFR1 (YZFR1ECL) 14 Intake 2 YZFR1 (YZFR1ECR) 14 Intake 2 YZFR1 (YZFR1EGY) 14 Intake 2 YZFR1 (YZFR1EL) 14 Intake 2 YZFR1 (YZFR1ER) 14 Intake 2 YZFR1 (YZFR1FB) 15 Intake 2 YZFR1 (YZFR1FCB) 15 Intake 2 YZFR1 (YZFR1FCL) 15 Intake 2 YZFR1 (YZFR1FCR) 15 Intake 2 YZFR1 (YZFR1FL) 15 Intake 2 YZFR1 (YZFR1FR) 15 Intake 2 YZFR1 (YZFR1GCGY) 16 Intake 2 YZFR1 (YZFR1GCL) 16 Intake 2 YZFR1 (YZFR1GGY) 16 Intake 2 YZFR1 (YZFR1GL) 16 Intake 2 YZFR1 (YZFR1HB) 17 Intake 2 YZFR1 (YZFR1HCB) 17 Intake 2 YZFR1 (YZFR1HCL) 17 Intake 2 YZFR1 (YZFR1HL) 17 Intake 2 YZFR1 (YZFR1JB) 18 Intake 2 YZFR1 (YZFR1JCB) 18 Intake 2 YZFR1 (YZFR1JCL) 18 Intake 2 YZFR1 (YZFR1JL) 18 Intake 2 YZFR1 (YZFR1K1CL) 19 Intake 2 YZFR1 (YZFR1K1CR) 19 Intake 2 YZFR1 (YZFR1K1L) 19 Intake 2 YZFR1 (YZFR1K1R) 19 Intake 2 YZFR1 (YZFR1LB) 20 Intake 2 YZFR1 (YZFR1LCB) 20 Intake 2 YZFR1 (YZFR1LCL) 20 Intake 2 YZFR1 (YZFR1LL) 20 Intake 2 YZFR1 (YZFR1M1B) 21 Intake 2 YZFR1 (YZFR1M1CB) 21 Intake 2 YZFR1 (YZFR1M1CL) 21 Intake 2 YZFR1 (YZFR1M1L) 21 Intake 2 YZFR1 60TH ANNIVERSARY (YZFR1GCY) 16 Intake 2 YZFR1 60TH ANNIVERSARY (YZFR1GY) 16 Intake 2 YZFR1M (YZFR1MM) 21 Intake 2 YZFR1M (YZFR1MMC) 21 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SGCGY) 16 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SGCW) 16 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SGGY) 16 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SGW) 16 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SHCGY) 17 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SHGY) 17 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SJCGY) 18 Intake 2 YZFR1S (YZFR1SJGY) 18 Intake 2 YZFR3 (YZFR3AJB) 18 Intake YZFR3 (YZFR3AJW) 18 Intake YZFR3 (YZFR3FB) 15 Intake YZFR3 (YZFR3FL) 15 Intake YZFR3 (YZFR3FR) 15 Intake YZFR3 (YZFR3GGY) 16 Intake YZFR3 (YZFR3GL) 16 Intake YZFR3 (YZFR3GW) 16 Intake YZFR3 (YZFR3JB) 18 Intake YZFR3 (YZFR3JL) 18 Intake YZFR3 (YZFR3KB) 19 Intake YZFR3 (YZFR3KL) 19 Intake YZFR3 (YZFR3LL) 20 Intake YZFR3 ABS (YZFR3AKB) 19 Intake YZFR3 ABS (YZFR3AKW) 19 Intake YZFR3 ABS (YZFR3ALB) 20 Intake YZFR3 ABS (YZFR3ALL) 20 Intake YZFR3 ABS (YZFR3ALME) 20 Intake YZFR3 ABS (YZFR3ALS) 20 Intake YZFR3 ABS (YZFR3AMB) 21 Intake YZFR3 ABS (YZFR3AML) 21 Intake YZFR3 ABS (YZFR3AMT) 21 Intake YZFR3 MONSTER (YZFR3AMME) 21 Intake YZFR6 (YZFR6AB) 11 Intake 2 YZFR6 (YZFR6ACB) 11 Intake 2 YZFR6 (YZFR6ACL) 11 Intake 2 YZFR6 (YZFR6ACR) 11 Intake 2 YZFR6 (YZFR6AL) 11 Intake 2 YZFR6 (YZFR6AR) 11 Intake 2 YZFR6 (YZFR6DCG) 13 Intake 2 YZFR6 (YZFR6DCL) 13 Intake 2 YZFR6 (YZFR6DCR) 13 Intake 2 YZFR6 (YZFR6DG) 13 Intake 2 YZFR6 (YZFR6DL) 13 Intake 2 YZFR6 (YZFR6DR) 13 Intake 2 YZFR6 (YZFR6ECGY) 14 Intake 2 YZFR6 (YZFR6ECL) 14 Intake 2 YZFR6 (YZFR6ECR) 14 Intake 2 YZFR6 (YZFR6EGY) 14 Intake 2 YZFR6 (YZFR6EL) 14 Intake 2 YZFR6 (YZFR6ER) 14 Intake 2 YZFR6 (YZFR6FB) 15 Intake 2 YZFR6 (YZFR6FCB) 15 Intake 2 YZFR6 (YZFR6FCL) 15 Intake 2 YZFR6 (YZFR6FCW) 15 Intake 2 YZFR6 (YZFR6FL) 15 Intake 2 YZFR6 (YZFR6FW) 15 Intake 2 YZFR6 (YZFR6GCGY) 16 Intake 2 YZFR6 (YZFR6GCL) 16 Intake 2 YZFR6 (YZFR6GGY) 16 Intake 2 YZFR6 (YZFR6GL) 16 Intake 2 YZFR6 (YZFR6HB) 17 Intake 2 YZFR6 (YZFR6HCB) 17 Intake 2 YZFR6 (YZFR6HCL) 17 Intake 2 YZFR6 (YZFR6HCW) 17 Intake 2 YZFR6 (YZFR6HL) 17 Intake 2 YZFR6 (YZFR6HW) 17 Intake 2 YZFR6 (YZFR6JCGY) 18 Intake 2 YZFR6 (YZFR6JCL) 18 Intake 2 YZFR6 (YZFR6JCW) 18 Intake 2 YZFR6 (YZFR6JGY) 18 Intake 2 YZFR6 (YZFR6JL) 18 Intake 2 YZFR6 (YZFR6JW) 18 Intake 2 YZFR6 (YZFR6KCGY) 19 Intake 2 YZFR6 (YZFR6KCL) 19 Intake 2 YZFR6 (YZFR6KCW) 19 Intake 2 YZFR6 (YZFR6KGY) 19 Intake 2 YZFR6 (YZFR6KL) 19 Intake 2 YZFR6 (YZFR6KW) 19 Intake 2 YZFR6 (YZFR6L1B) 20 Intake 2 YZFR6 (YZFR6L1CB) 20 Intake 2 YZFR6 (YZFR6L1CL) 20 Intake 2 YZFR6 (YZFR6L1CO) 20 Intake 2 YZFR6 (YZFR6L1L) 20 Intake 2 YZFR6 (YZFR6L1O) 20 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YB) 09 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YCB) 09 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YCL) 09 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YCO) 09 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YCW) 09 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YL) 09 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YO) 09 Intake 2 YZFR6 (YZFR6YW) 09 Intake 2 YZFR6 60TH ANNIVERSARY (YZFR6GCY) 16 Intake 2 YZFR6 60TH ANNIVERSARY (YZFR6GY) 16 Intake 2
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า