หน้าแรก

【HONDA】สัญญาณกันขโมย

ภาพผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
ราคาเต็ม: ฿2,583
คะแนนวีไบค์: 52

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

[คุณสมบัติของสินค้า]

[หมายเลขอะไหล่เดิมของผู้ผลิต] 08E70-HAC-000

[คำอธิบาย]


[คำเตือน]

• 400X 2BL-NC47 NC47E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E73-MGZ-K81)
* สายรัด ย่อย (08Z71-MGZ-K80)

• CB1100 2BL-SC65 SC65E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้ง สัญญาณเตือน (08E55-MGC-000)

• CB1100 EX-2BL SC65 SC65E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการ ติดตั้งสัญญาณเตือน (08E55-MGC-000)

• CB1100 RS-2BL SC65 SC65E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมา กับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E55-MGC-000)

• CB1300SF 2BL-SC54 SC54E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบ มากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E55-MFP-000A)

• CB223S JBK-MC40 MD33E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* เทปสอง หน้า (08E55-EWN-000)

• CB400 SUPER BOL D & # 39; หรือ 2BL-NC42 NC42E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่ง ที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E55-MFM-000, 08E72-MFM-C00)

• CB400 SUPER FOUR-2BL NC42 NC42E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้ง สัญญาณเตือน (08E55-MFM-000, 08E72-MFM-C00)

• CB400F EBL-NC47 NC47E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่ง ที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E73-MGZ-K00)
* สายรัดย่อย (08Z71-MGZ-K00)

• CB650F 2BL-RC83 RC83E
[ ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-MJE-J00)
* ไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อติดตั้งโครงยึดหน่วย ฯลฯ (08E73 -MJE-J00) รถจักรยานยนต์ HONDA ฯลฯ บนรถ (เสาอากาศแยกประเภท).

• CBR1000RR 2BL-SC77 SC77E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-MKF-J40)

• CBR250RR 2BK-MC51 MC51E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E73-K64-J00)
* สายรัดย่อย (08E00-K64-J00)

• CBR400R 2BL-NC47 NC47E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็ นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-MJW-K00)
* สายรัดย่อย (08Z70-MJW-K00)
* ขายึดและ ฯลฯ สัญญาณเตือน (08E73-MJW-K00)
* ต้องใช้ขายึด ฯลฯ และสัญญาณเตือน (08E73-MJW-K00) เมื่อติดตั้งชุดติดตั้งรถยนต์ ฯลฯ 2 ล้อ HONDA (เสาอากาศแยกประเภท) * เป็นจำนวนรวมทั้ง ฯลฯ และขายึดสัญญาณเตือน

• CBR600RR EBL-PC40 PC40E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับ การติดตั้งสัญญาณเตือน (08E72-MJC-J00)

• CBR650F 2BL-RC83 RC83E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมา กับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-MJE-J00)
* ไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อติดตั้งโครงยึดหน่วย ฯลฯ (08E73-MJE-J00) รถจักรยานยนต์ HONDA ฯลฯ บนรถ (เสาอากาศแยกประเภท).

• CRF1000L แอฟริกาแฝด 2BL-SD04 SD04E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* ไฟตัดหมอกและอุปกรณ์ติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-MJP-JA0)

• CROSS CUB EBJ-JA10 JA10E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-KZV- J00)

• CTX1300 EBL-SC74 SC74E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-MJN -J10)

• CTX700 EBL-RC69 RC68E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญา ณ เตือน (08E71-MJF-J10)

• CTX700N EBL-RC68 RC68E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติด ตั้งสัญญาณเตือน (08E71-MJF-J10)

• Dio110 2BJ-JF58 JF58E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการ ติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-K44-J10)

• GROM 2BJ-JC75 JC75E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* เทปสองหน้า (08E55 -EWN-000)

•ลิง JBH-AB27 AB28E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน ( 08E55-GFL-000)
* เทปสองหน้า (08E55-EWN-000)

• RC88E NC750S 2BL-RC88
* ชุดรีเลย์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของ NC750S
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* การติดตั้งสิ่งที่แนบมา (08E70-MKA-J30)

• NC750X 2BL-RC90 RC88E
* ชุดรีเลย์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ NC750X E แพคเกจ
* แพ็คเกจ NC750X E เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-MKA-J30)
* ชุดรีเลย์ (08A70-MGS-D30)

• NM4-01 2BL-RC82 RC70E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบ มากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-MJS-J70)

• NM4-02 2BL-RC82 RC70E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-MJS-J70)

• PCX EBJ-JF56 JF56E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-K35-J00)

• PCX150 JBK-KF18 KF18E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-K35-J00)

• VFR800F 2BL-RC79 RC79E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-MJM-J10)

• VFR800X 2BL-RC80 RC79E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก] * สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-MJM-J10)

• X-ADV-2BL RC95 RC88E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยก ต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E72-MK H-J00)

• Integra EBL-RC71 RC70E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E71 -MJL-J70)

•ซิลเวอร์วิง GT (400) EBL-NF03 NF01E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการ ติดตั้งสัญญาณเตือน (08E50-MFT-000)

•ซิลเวอร์วิง GT (600) EBL-PF02 PF01E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E50-MFT-000)

•ซุปเปอร์ CUB110 2BJ-JA44 JA10E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-K88-l00)

•ซุปเปอร์ CUB50 2BH-AA09 AA04E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก] * สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-K88-l00)

•ซุปเปอร์ CUB50 PRO / SUPER CUB110 PRO 2BH-AA07 AA04E
[ชิ้นส่วนการติด ตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* สิ่งที่แนบมากับการติดตั้งสัญญาณเตือน (08E70-K88-l00)

•เบ็นลี่ 110 2BJ-JA09 JA09E
[ ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหา ก]
* เทปสองหน้า (08E55-EWN-000)

•เบ็นลี่ 2BH-AA05 AA05E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* เทปสองหน้า (08E55-EWN-000)

•เบ็นลี่โปร 2BH-AA05 AA05E
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยกต่างหาก]
* เทปสองหน้า (08E55-EWN-000)

•ตะกั่ว 125 2BJ-JF45 JF45E
* ต้องเจาะรูระหว่างการติดตั้ง
[ชิ้นส่วนการติดตั้งที่จำเป็นแยก ต่างหาก]
* การติดตั้งสิ่งที่แนบมา (08E70-K12-910)

* ต้องมีความรู้พิเศษในการติดตั้ง
* รายการที่โพสต์อาจ ถูกยกเลิกหรือราคาเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้อาจต้องใช้เวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

[รายละเอียดสินค้า]

•เป็นกลไกป้องกันการโจรกรรมซึ่งจะมีเสียงเตือนเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน
•การเชื่อมต่อไฟแสดงสถานะเสริมจะได้ผล

• CTX700 EBL-RC69 RC68E
[หมายเลขใบสมัคร]
13M / RC69-1000001- (CTX700)
13 เมตร / RC68-1000001- (CTX700N)

• CTX700N EBL-RC68 RC68E
[หมายเลขใบสมัคร]
13M / RC69-1000001- (CTX700)
13 เมตร / RC68-1000001- (CTX700N)

• DIO JBH-AF68 AF70E
[หมายเลขใบสมัคร]
14M / AF68-1400001- | 11M / AF68-1300001- | 10M / AF68-1200001- | 09m / AF68-1100001-
08M / AF68-1000001- | 07m / AF62-1300001- | 06m / AF62-1200001- | 05m / AF62-1100001-
04M / AF62-1000001-

• DIO เชสเตอร์ JBH-AF68 AF70E
[หมายเลขใบสมัคร]
14M / AF68- 3300001- | 11M / AF68-3200001- | 09m / AF68-3100001- | 08M / AF68-3000001-
07m / AF62-5300001- | 06m / AF62-5200001- | 05m / AF62-5100001- | 04M / AF62-5000001-

• CB1300SF 2BL-SC54 SC54E
[หมายเลขใบสมัคร]
18M / SC54-2300001- | 14M / SC54-2000001- | 13 เมตร / SC54-1900001-
11M / SC54-1800001- | 10 เมตร / SC54-1700001-

• CB1100 2BL-SC65 SC65E
[หมายเลขใบสมัคร]
CB1100: 17M / SC65-1500001- | 14 เมตร / SC65-1300001-
CB1100EX / CB1100RS: 17M / SC65-1500001-

• CB1100 EX-2BL SC65 SC65E
[หมายเลขใบสมัคร]
CB1100 : 17M / SC65-1500001- | 14 เมตร / SC65-1300001-
CB1100EX / CB1100RS: 17M / SC65-1500001-

• CB1100 RS-2BL SC65 SC65E
[หมายเลขใบสมัคร]
CB1100 : 17M / SC65-1500001- | 14 เมตร / SC65-1300001-
CB1100EX / CB1100RS: 17M / SC65-1500001-

• VTR JBK-MC33 MC15E
[หมายเลขใบสมัคร]
VTR 2017YM / MC33-1700001- | 15M / MC33-1600001- | 13M / MC33-1500001- | 11 ล้าน / MC33-1400001-
09m / MC33-1300001-
VTR ประเภท LD 2017YM / MC33-1700001- | 15M / MC33-1600001-
VTR-F 2017YM / MC33-1700001- | 15M / MC33-1600001- | 13 เมตร / MC33-1500001-

• VTR-F-MC33 JBK MC15E
[หมายเลขใบสมัคร]
VTR 2017YM / MC33-1700001- | 15M / MC33-1600001- | 13M / MC33-1500001- | 11 ล้าน / MC33-1400001-
09m / MC33-1300001-
VTR ประเภท LD 2017YM / MC33-1700001- | 15M / MC33-1600001-
VTR-F 2017YM / MC33-1700001- | 15M / MC33-1600001- | 13 เมตร / MC33-1500001-

•ซุปเปอร์ Cub 50 Pro / ซูเปอร์ Cub 110 Pro 2BH-AA07 AA04E
[หมายเลขใบสมัคร]
ซูเปอร์ Cub 50 18 ม / AA07-1000001-
ซูเปอร์คับ 110 18M / JA42-1000001-

•ซุปเปอร์ Cub 110 2BJ-JA44 JA10E
[หมายเลขใบสมัคร]
ซูเปอร์ฑิมภ์ 50 18 ม / AA09-1000001-
ซูเปอร์ Cub 110 18 เมตร / JA44-1000001-

•ซุปเปอร์ Cub 50 2BH-AA09 AA04E
[หมายเลขใบสมัคร]
ซูเปอร์ฑิมภ์ 50 18 ม / AA09-1000001-
ซูเปอร์ Cub 110 18 เมตร / JA44-1000001-

•ลูกน้อย JBH-AA01 AA02E
[หมายเลขใบสมัคร] 08M / AA01-4000001- | 07m / AA01-3900001- | 05m / AA01-3800001- | 05m / AA01-3700001- (พิเศษ) 04M / AA01-3600001- | 02M / AA01-3500001- | 01M / AA01-3307461- | 00 ม / AA01-3042082-

• Gyro Canopy 2BH-TA03 TA03E
[หมายเลขใบสมัคร] 08M / TA03-1000001-

•ไจโร X 2BH-TD02 TA03E
[หมายเลขใบสมัคร] 08M / TD02-1000001-

•ซิลเวอร์วิง GT (400) EBL-NF03 NF01E
[หมายเลขใบสมัคร] 09 ล้าน / NF03-1000001 -

•ซิลเวอร์วิง GT (600) EBL-PF02 PF01E
[หมายเลขใบสมัคร] 09 ล้าน / PF02-1000001-

• CB223S JBK-MC40 MD33E
[หมายเลขใบสมัคร] 10 ม / MC10-1100001- | 08 ม / MC10-1000001-

•วันนี้ JBH-AF67 AF70E
[หมายเลขใบสมัคร] 11M / AF67-1400001- | 10M / AF67-1300001- | 09m / AF67-1200001- | จาก 08M / AF67-1100001 ถึง 07m / AF67-1000001-

• FORZA Z / ฟอร์ซา Z ABS JBK-MF10 MF10E
[หมายเลขใบสมัคร] 11M / MF10-1300001- | 10M / MF10-1200001- | 09m / MF10-1100001- | 08M / MF10-1000001-

• FORZA / FORZA ABS / เฟส TYPE-S JBK-MF11 MF11E
[หมายเลขใบสมัคร] 11M / MF11-1100001- | 09 ม / MF11-1000001-

• CB400F EBL-NC47 NC47E
[หมายเลขใบสมัคร] 13M / NC47-1000001-

• CBR400R 2BL-NC47 NC47E
[หมายเลขใบสมัคร] 13M / NC47-1000001-

• CBR600RR EBL-PC40 PC40E
[หมายเลขใบสมัคร] 13 เมตร / PC40-1600001-

•บูรณาการ EBL-RC71 RC70E
[หมายเลขใบสมัคร] 14 เมตร / RC71-1000001-

• NM4-01 2BL-RC82 RC70E
[หมายเลขใบสมัคร] 14 เมตร / RC82-1000001-

• NM4-02 2BL-RC82 RC70E
[หมายเลขใบสมัคร] 14 เมตร / RC82-1000001-

• CTX1300 EBL -SC74 SC74E
[หมายเลขใบสมัคร] 14M / SC74-1000001-

• NC750S 2BL-RC88 RC88E
[หมายเลขใบสมัคร] 16M / RC88-1000001-

• NC750X 2BL-RC90 RC88E
[หมายเลขใบสมัคร] 16M / RC90-1000001-

• CBR1000RR 2BL-SC77 SC77E
[หมายเลขใบสมัคร] 17M / SC77-1000001-

• MONKEYJBH-AB27 AB28E
[หมายเลขใบสมัคร] 17YM AB27-2400001- | 16M / AB27-2300001- | 11M / AB27-2000001- | 09m / AB27-1900001-

• Dio110 2BJ-JF58 JF58E
[หมายเลขใบสมัคร] 17YM JF58-1100001- | 17YM JF58-1120001-

• 400X 2BL-NC47 NC47E
[หมายเลขใบสมัคร] ตั้งแต่ 17YM / NC47-1200001 ถึง 16M / NC47-1100001-

• CB400 SUPER BOL D & # 39; หรือ 2BL-NC42 NC42E
[หมายเลขใบสมัคร] 18M / NC42-1900001- | 14 เมตร / NC42-1600001-

• CB400 SUPER FOUR-2BL NC42 NC42E
[หมายเลขใบสมัคร] 18M / NC42-1900001- | 14 เมตร / NC42-1600001-

ตรงรุ่น

รีวิวสินค้า

  As usual a top quality from service from Webike the payment transaction was easy and shipping was fast even though I am on the other side of the world. The item was packaged well and secure. Beware that the manual and fitting instructions are printed in Japanese, so I needed to translate the manual and fitting instructions into English. Once I did the translation the alarm was pretty easy to install. The alarm works well and I am pleased with the alarm. Hopefully my motorcycle will be more secure now it has this alarm installed and it will deter any potential thieves. Please note that I have removed one star from my rating because the manual and fitting instructions were not in English. I would have given five stars if the manual and fitting instructions were written in English.

  Tamper prevention - I think that it will be deterrent to theft. If you have the tool of the smallest limit for installation, you can easily do it yourself. There are rare cases that it malfunctions in strong winds, but there is almost no problem.

  I'm from sri lanka , its hard find OEM products here bt when i saw this site and orderd it fast shipped also a hight tone siren alarm here no need to aditional work just plug security harness thats all need. The packing of package is good and secure , they even give you two security stickers and wire tides. Alarm amed in 60s and when you repair your bike or filling fuel to bike you can turn it off thats a good option . Finnaly to say its good product no need about your bike battery life,

  I'm from sri lanka , its hard find OEM products here bt when i saw this site and orderd it fast shipped also a hight tone siren alarm here no need to aditional work just plug security harness thats all need. The packing of package is good and secure , they even give you two security stickers and wire tides. Alarm amed in 60s and when you repair your bike or filling fuel to bike you can turn it off thats a good option . Finnaly to say its good product no need about your bike battery life,

  - Decision of purchase
  I went to Honda DREAM for 6 month check this month and if I was talking about Security, from a clerk "It is necessary if Custom has done so far!" It was a word of. As expected, Parts that can be easily removed easily come to a lot, so I bought it for Security Enhancement.

  - Impression after using it
  Handling after installation Looking at the Instruction Manual Setting method - I checked how to release at refueling. I can not describe detailed contents for Security, but I can understand it as soon as I try it several times. Since there is also a balance with the Dirts Japan OP Top Indicator also for cancellation at the time of refueling, it was necessary to adjust the TopIndicator side slightly. After setting, I checked to sound an alarm sound for operation confirmation. Here too, because of Security, it is impossible to post what warning sounds will sound in what movement, but you can protect your favorite car Grom firmly!

  - Mounting difficulty
  Installation method is also Security, detailed contents can not be posted, but individuals are also possible. Just maintenance Kill is necessary because it is necessary! Afterwards SpeakerWiring is slightly longer so I installed it by processing original. By the way, although handling Instruction Manual is included in the product, installation Instruction Manual is not enclosed on Security, so it is caution. If you have maintenance service Kill you can understand even without installation Instruction Manual!

  - Others
  Although the posted image is only AlarmBody and Speaker's publication, once you open the item you received AlarmBody - Speaker - Double-sided Tape - Tying Band - Security sticker(Large - Small) - Handling Instruction Manual - A warranty card was enclosed. When installing on Grom, Honda : Alarm and Honda : Can be installed if Indicator Lamp is available. By the way, it is posted in the number 08E70-HAC-000 of this person in Grom Accessories described in Honda's Homepage. For reference → http : / / www. honda. co. jp / bike-accessories / GROM / security / index. html

  - Decision of purchase
  I went to Honda DREAM for 6 month check this month and if I was talking about Security, from a clerk "It is necessary if Custom has done so far!" It was a word of. As expected, Parts that can be easily removed easily come to a lot, so I bought it for Security Enhancement.

  - Impression after using it
  Handling after installation Looking at the Instruction Manual Setting method - I checked how to release at refueling. I can not describe detailed contents for Security, but I can understand it as soon as I try it several times. Since there is also a balance with the Dirts Japan OP Top Indicator also for cancellation at the time of refueling, it was necessary to adjust the TopIndicator side slightly. After setting, I checked to sound an alarm sound for operation confirmation. Here too, because of Security, it is impossible to post what warning sounds will sound in what movement, but you can protect your favorite car Grom firmly!

  - Mounting difficulty
  Installation method is also Security, detailed contents can not be posted, but individuals are also possible. Just maintenance Kill is necessary because it is necessary! Afterwards SpeakerWiring is slightly longer so I installed it by processing original. By the way, although handling Instruction Manual is included in the product, installation Instruction Manual is not enclosed on Security, so it is caution. If you have maintenance service Kill you can understand even without installation Instruction Manual!

  - Others
  Although the posted image is only AlarmBody and Speaker's publication, once you open the item you received AlarmBody - Speaker - Double-sided Tape - Tying Band - Security sticker(Large - Small) - Handling Instruction Manual - A warranty card was enclosed. When installing on Grom, Honda : Alarm and Honda : Can be installed if Indicator Lamp is available. By the way, it is posted in the number 08E70-HAC-000 of this person in Grom Accessories described in Honda's Homepage. For reference → http : / / www. honda. co. jp / bike-accessories / GROM / security / index. html

สินค้าที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

【YAMAHA】Alarm Immobilizer Standard Equipped Vehicle A324
ชุดกันขโมย A324 YAMAHA DRAGSTAR 400 Classic (XVS400, V-Star400)
【SUZUKI】Alarm Set
สัญญาณกันขโมย SUZUKI V-strom 650XT
【SUZUKI】Alarm Set
Alarm Set SUZUKI GSX1300R HAYABUSA
【YAMAHA】YAMAHA Alarm (A323) for Moped Scooters
กันขโมย YAMAHA Vino Molfe
【YAMAHA】Alarm
กันขโมย YAMAHA JOG 4st
【SUZUKI】Alarm Set
ชุดกันขโมย SUZUKI LETS BASKET
【SUZUKI】Alarm Set (Theft Deterrent System)
สัญญาณกันขโมย SUZUKI LETS50 (4cycle)
【YAMAHA】YAMAHA Alarm for Immobilized vehicle (A324)
กันขโมย YAMAHA (A324) YAMAHA MT-09 (FZ-09)
【YAMAHA】Alarm Immobilizer NEW Scooter A323
กันขโมย YAMAHA Remote JOG
【SUZUKI】Alarm Set (Theft Deterrent System)
สัญญาณกันขโมย SUZUKI Let's 4 Basket
【SUZUKI】Alarm Immobilizer (Anti-theft Devices)
สัญญาณกันขโมย SUZUKI RV200 VANVAN
【HONDA】Immobilizer Alarm
ชุดวัดไฟ HONDA DIO CHESTA
【SUZUKI】Alarm Set
ชุดกันขโมย SUZUKI ADDRESS V50