สเตอร์หลัง 48T แฟลต 00-17BT [1210-0364]

 • รหัสสินค้า: 1210-0364

  ฿3,398

  คะแนนวีไบค์: +34 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HARLEY-DAVIDSON
  XL 1200X Forty-Eight 10-17 XL 1200S Sport 00-03 Heritage Classic - FLSTC 15-16 Heritage Classic (EFI) - FLSTC 07-17 XL 883R 02-03 XL 883R (EFI) 07 Dyna Low Rider - FXDL 00-05 Dyna Low Rider (EFI) - FXDL 07-09 Heritage Classic - FLSTC 00-06 XL 883R 05-06 Dyna Switchback - FLD 2012 - 2016 Dyna Super Glide T-Sport - FXDXT 2001 - 2003 Dyna Super Glide Sport - FXDX 2000 - 2005 Dyna Super Glide Sport Injected - FXDX I 2004 - 2005 Dyna Super Glide Injected - FXD I 2004 - 2006 Dyna Super Glide Custom Injected - FXDC I 2005 - 2006 Dyna Super Glide Custom (EFI) - FXDC 2007 - 2014 Dyna Super Glide Custom - FXDC 2005 Dyna Street Bob - FXDB-I 2006 Dyna Super Glide (EFI) - FXD 2007 - 2010 Dyna Super Glide - FXD 2000 - 2005 15th Anniversary Fat Boy-Injected - FLSTF-I 2005 Blackline - FXS 2011 - 2013 Breakout (EFI) FXSB 2013 - 2017 Cross Bones (EFI) - FLSTSB 2008 - 2011 Deluxe (EFI) - FLSTN 2007 - 2017 Deluxe - FLSTN 2005 - 2006 Deluxe-Injected - FLSTN-I 2005 - 2006 Deuce (EFI) - FXSTD 2007 Deuce - FXSTD 2000 - 2006 Deuce-Injected - FXSTD-I 2001 - 2006 Dyna Convertible - FXDS-CONV 2000 Dyna Fat Bob (EFI) - FXDF 2008 - 2017 Dyna Low Rider (EFI) -FXDL 2014 - 2017 Dyna Low Rider Sport - FXDLS 2016 - 2017 Dyna Low Rider-Injected - FXDL-I 2004 - 2006 Dyna Street Bob (EFI) - FXDB 2007 - 2017 FXR 4 2000 FLS Slim 2012 - 2017 Fatboy S - FLSTFBS 2016 - 2017 Fat Boy-Injected - FLSTF-I 2001 - 2006 Fat Boy Lo - FLSTFB 2010 - 2016 Fat Boy - FLSTF 2000 - 2006 Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG 2007 - 2008 Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG 2010 - 2017 Dyna Wide Glide - FXDWG 2000 - 2005 Dyna Wide Glide-Injected - FXDWG-I 2004 - 2006 Electra Glide Classic (EFI) - FLHTC 2007 - 2008 Electra Glide Classic - FLHTC 2000 - 2005 Electra Glide Classic Injected - FLHTC I 2000 - 2006 Electra Glide Standard (EFI) - FLHT 2007 - 2008 Electra Glide Standard - FLHT 2000 - 2006 Electra Glide Standard Injected - FLHT I 2003 - 2006 Electra Glide Ultra Classic (EFI) - FLHTCU 2007 - 2008 Electra Glide Ultra Classic Injected - FLHTCU I 2000 - 2006 Fat Boy (EFI) - FLSTF 2007 - 2017 XR 1200X 2011 - 2012 XR 1200 2009 - 2010 XLH 883 Hugger 2000 - 2003 XLH 883 2000 - 2003 XLH 1200 2000 - 2003 XL50 50th Anniversary (EFI) 2007 XL 883N Iron 2009 - 2017 XL 883L Superlow 2011 - 2017 XL 883L Low (EFI) 2007 - 2010 XL 883L Low 2005 - 2006 XL 883C Custom (EFI) 2007 - 2009 XL 883C Custom 2000 - 2006 XL 883 (EFI) 2007 - 2008 XL 883 2004 - 2006 XL 1200V Seventy-Two 2012 - 2016 XL 1200R Roadster (EFI) 2007 - 2008 XL 1200R Roadster 2004 - 2006 XL 1200N Nightster 2007 - 2012 XL 1200L Low (EFI) 2007 - 2011 XL 1200L Low 2006 XL 1200CX Roadster 2016 - 2017 XL 1200C Custom (EFI) 2007 - 2017 XL 1200C Custom 2000 - 2006 Superlow - XL 1200T 2014 - 2017 Super Glide Injected - FXD35-I 2006 Street Glide-Injected - FLHX-I 2006 Rocker (EFI) - FXCW 2008 - 2009 Road King-Injected - FLHR-I 2000 - 2006 Road King Custom Injected - FLHRS I 2004 - 2006 Road King Custom - FLHRS 2004 - 2006 Road King Custom (EFI) - FLHRS 2007 Road King Classic Injected - FLHRC I 2000 - 2006 Road King Classic (EFI) - FLHRC 2007 - 2008 Road King - FLHR 2000 - 2006 Road King (EFI) - FLHR 2007 - 2008 Road Glide-Injected - FLTR-I 2000 - 2006 Road Glide - FLTR 2000 - 2002 Road Glide (EFI) - FLTR 2007 - 2008 Heritage Springer-Injected - FLSTS-I 2001 - 2003 Heritage Springer - FLSTS 2000 - 2003 Heritage Softail Injected - FLST I 2006 Heritage Classic-Injected - FLSTC-I 2001 - 2006 Heritage - FLST 2006 Softail Standard Injected - FXST I 2001 - 2006 Street Glide - FLHX 2006 Street Glide (EFI) - FLHX 2007 - 2008 Softail Standard - FXST 2000 - 2006 Softail Standard (EFI) - FXST 2007 Softail Springer Classic Injected - FLSTSC I 2005 - 2006 Softail Springer Injected - FXSTS I 2001 - 2006 Softail Springer Classic (EFI) - FLSTSC 2007 Softail Springer Classic - FLSTSC 2005 - 2006 Softail Springer - FXSTS 2000 - 2006 Softail Slim S - FLSS 2016 - 2017 Softail Night Train Injected - FXSTB I 2001 - 2006 Softail Night Train - FXSTB 2000 - 2006 Softail Night Train (EFI) - FXSTB 2007 - 2009 Rocker C (EFI) - FXCWC 2008 - 2011 Softail Custom (EFI) - FXSTC 2007 - 2010 Dyna Switchback - FLD 2012 - 2016 Dyna Super Glide T-Sport - FXDXT 2001 - 2003 Dyna Super Glide Sport - FXDX 2000 - 2005 Dyna Super Glide Sport Injected - FXDX I 2004 - 2005 Dyna Super Glide Injected - FXD I 2004 - 2006 Dyna Super Glide Custom Injected - FXDC I 2005 - 2006 Dyna Super Glide Custom (EFI) - FXDC 2007 - 2014 Dyna Super Glide Custom - FXDC 2005 Dyna Street Bob - FXDB-I 2006 Dyna Super Glide (EFI) - FXD 2007 - 2010 Dyna Super Glide - FXD 2000 - 2005 15th Anniversary Fat Boy-Injected - FLSTF-I 2005 Blackline - FXS 2011 - 2013 Breakout (EFI) FXSB 2013 - 2017 Cross Bones (EFI) - FLSTSB 2008 - 2011 Deluxe (EFI) - FLSTN 2007 - 2017 Deluxe - FLSTN 2005 - 2006 Deluxe-Injected - FLSTN-I 2005 - 2006 Deuce (EFI) - FXSTD 2007 Deuce - FXSTD 2000 - 2006 Deuce-Injected - FXSTD-I 2001 - 2006 Dyna Convertible - FXDS-CONV 2000 Dyna Fat Bob (EFI) - FXDF 2008 - 2017 Dyna Low Rider (EFI) -FXDL 2014 - 2017 Dyna Low Rider Sport - FXDLS 2016 - 2017 Dyna Low Rider-Injected - FXDL-I 2004 - 2006 Dyna Street Bob (EFI) - FXDB 2007 - 2017 FXR 4 2000 FLS Slim 2012 - 2017 Fatboy S - FLSTFBS 2016 - 2017 Fat Boy-Injected - FLSTF-I 2001 - 2006 Fat Boy Lo - FLSTFB 2010 - 2016 Fat Boy - FLSTF 2000 - 2006 Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG 2007 - 2008 Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG 2010 - 2017 Dyna Wide Glide - FXDWG 2000 - 2005 Dyna Wide Glide-Injected - FXDWG-I 2004 - 2006 Electra Glide Classic (EFI) - FLHTC 2007 - 2008 Electra Glide Classic - FLHTC 2000 - 2005 Electra Glide Classic Injected - FLHTC I 2000 - 2006 Electra Glide Standard (EFI) - FLHT 2007 - 2008 Electra Glide Standard - FLHT 2000 - 2006 Electra Glide Standard Injected - FLHT I 2003 - 2006 Electra Glide Ultra Classic (EFI) - FLHTCU 2007 - 2008 Electra Glide Ultra Classic Injected - FLHTCU I 2000 - 2006 Fat Boy (EFI) - FLSTF 2007 - 2017 XR 1200X 2011 - 2012 XR 1200 2009 - 2010 XLH 883 Hugger 2000 - 2003 XLH 883 2000 - 2003 XLH 1200 2000 - 2003 XL50 50th Anniversary (EFI) 2007 XL 883N Iron 2009 - 2017 XL 883L Superlow 2011 - 2017 XL 883L Low (EFI) 2007 - 2010 XL 883L Low 2005 - 2006 XL 883C Custom (EFI) 2007 - 2009 XL 883C Custom 2000 - 2006 XL 883 (EFI) 2007 - 2008 XL 883 2004 - 2006 XL 1200V Seventy-Two 2012 - 2016 XL 1200R Roadster (EFI) 2007 - 2008 XL 1200R Roadster 2004 - 2006 XL 1200N Nightster 2007 - 2012 XL 1200L Low (EFI) 2007 - 2011 XL 1200L Low 2006 XL 1200CX Roadster 2016 - 2017 XL 1200C Custom (EFI) 2007 - 2017 XL 1200C Custom 2000 - 2006 Superlow - XL 1200T 2014 - 2017 Super Glide Injected - FXD35-I 2006 Street Glide-Injected - FLHX-I 2006 Rocker (EFI) - FXCW 2008 - 2009 Road King-Injected - FLHR-I 2000 - 2006 Road King Custom Injected - FLHRS I 2004 - 2006 Road King Custom - FLHRS 2004 - 2006 Road King Custom (EFI) - FLHRS 2007 Road King Classic Injected - FLHRC I 2000 - 2006 Road King Classic (EFI) - FLHRC 2007 - 2008 Road King - FLHR 2000 - 2006 Road King (EFI) - FLHR 2007 - 2008 Road Glide-Injected - FLTR-I 2000 - 2006 Road Glide - FLTR 2000 - 2002 Road Glide (EFI) - FLTR 2007 - 2008 Heritage Springer-Injected - FLSTS-I 2001 - 2003 Heritage Springer - FLSTS 2000 - 2003 Heritage Softail Injected - FLST I 2006 Heritage Classic-Injected - FLSTC-I 2001 - 2006 Heritage - FLST 2006 Softail Standard Injected - FXST I 2001 - 2006 Street Glide - FLHX 2006 Street Glide (EFI) - FLHX 2007 - 2008 Softail Standard - FXST 2000 - 2006 Softail Standard (EFI) - FXST 2007 Softail Springer Classic Injected - FLSTSC I 2005 - 2006 Softail Springer Injected - FXSTS I 2001 - 2006 Softail Springer Classic (EFI) - FLSTSC 2007 Softail Springer Classic - FLSTSC 2005 - 2006 Softail Springer - FXSTS 2000 - 2006 Softail Slim S - FLSS 2016 - 2017 Softail Night Train Injected - FXSTB I 2001 - 2006 Softail Night Train - FXSTB 2000 - 2006 Softail Night Train (EFI) - FXSTB 2007 - 2009 Rocker C (EFI) - FXCWC 2008 - 2011 Softail Custom (EFI) - FXSTC 2007 - 2010
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  บอร์ : 2.22"
  สี : ธรรมชาติ
  เคลือบ : โครเมียม
  ทำในสหรัฐอเมริกา : ไม่
  วัสดุ : เหล็ก
  ระยะออฟเซ็ต : 0.0"
  แพ็คเกจ : ต่อชุดหนึ่ง
  พิทช์ : 530
  ตำแหน่ง : ตัวขับเคลื่อนหลัง
  ใช้ในที่เฉพาะเจาะจง : ใช่
  สไตล์ : อะไหล่ทดแทน เพิ่มสมรรถนะ
  ซี่ฟันเฟือง : 48
  ไทป์ : ล้อสเตอร์

  รายละเอียดคำถาม

  ・ แปลงสายพานขับหลังเป็น 530 โซ่
  ・ เหล็กชุบโครเมี่ยม
  ・ มีให้เลือกทั้งแบบแบนหรือแบบจาน


  อุปกรณ์ป้องกัน R&G Aero Crash มี Aero Bobbins ที่มีสไตล์และมีสไตล์และมีให้เลือกในสีดำหรือสีขาว
  การแปลงสายพานขับหลังเป็นโซ่ 530
  เหล็กชุบโครเมี่ยม
  มีจำหน่ายในแฟลตหรือจาน

  คำเตือน

  * คู่มือการใช้งานจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

  ใช้สำหรับรุ่น

  HARLEY-DAVIDSON
  XL 1200X Forty-Eight 10-17 XL 1200S Sport 00-03 Heritage Classic - FLSTC 15-16 Heritage Classic (EFI) - FLSTC 07-17 XL 883R 02-03 XL 883R (EFI) 07 Dyna Low Rider - FXDL 00-05 Dyna Low Rider (EFI) - FXDL 07-09 Heritage Classic - FLSTC 00-06 XL 883R 05-06 Dyna Switchback - FLD 2012 - 2016 Dyna Super Glide T-Sport - FXDXT 2001 - 2003 Dyna Super Glide Sport - FXDX 2000 - 2005 Dyna Super Glide Sport Injected - FXDX I 2004 - 2005 Dyna Super Glide Injected - FXD I 2004 - 2006 Dyna Super Glide Custom Injected - FXDC I 2005 - 2006 Dyna Super Glide Custom (EFI) - FXDC 2007 - 2014 Dyna Super Glide Custom - FXDC 2005 Dyna Street Bob - FXDB-I 2006 Dyna Super Glide (EFI) - FXD 2007 - 2010 Dyna Super Glide - FXD 2000 - 2005 15th Anniversary Fat Boy-Injected - FLSTF-I 2005 Blackline - FXS 2011 - 2013 Breakout (EFI) FXSB 2013 - 2017 Cross Bones (EFI) - FLSTSB 2008 - 2011 Deluxe (EFI) - FLSTN 2007 - 2017 Deluxe - FLSTN 2005 - 2006 Deluxe-Injected - FLSTN-I 2005 - 2006 Deuce (EFI) - FXSTD 2007 Deuce - FXSTD 2000 - 2006 Deuce-Injected - FXSTD-I 2001 - 2006 Dyna Convertible - FXDS-CONV 2000 Dyna Fat Bob (EFI) - FXDF 2008 - 2017 Dyna Low Rider (EFI) -FXDL 2014 - 2017 Dyna Low Rider Sport - FXDLS 2016 - 2017 Dyna Low Rider-Injected - FXDL-I 2004 - 2006 Dyna Street Bob (EFI) - FXDB 2007 - 2017 FXR 4 2000 FLS Slim 2012 - 2017 Fatboy S - FLSTFBS 2016 - 2017 Fat Boy-Injected - FLSTF-I 2001 - 2006 Fat Boy Lo - FLSTFB 2010 - 2016 Fat Boy - FLSTF 2000 - 2006 Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG 2007 - 2008 Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG 2010 - 2017 Dyna Wide Glide - FXDWG 2000 - 2005 Dyna Wide Glide-Injected - FXDWG-I 2004 - 2006 Electra Glide Classic (EFI) - FLHTC 2007 - 2008 Electra Glide Classic - FLHTC 2000 - 2005 Electra Glide Classic Injected - FLHTC I 2000 - 2006 Electra Glide Standard (EFI) - FLHT 2007 - 2008 Electra Glide Standard - FLHT 2000 - 2006 Electra Glide Standard Injected - FLHT I 2003 - 2006 Electra Glide Ultra Classic (EFI) - FLHTCU 2007 - 2008 Electra Glide Ultra Classic Injected - FLHTCU I 2000 - 2006 Fat Boy (EFI) - FLSTF 2007 - 2017 XR 1200X 2011 - 2012 XR 1200 2009 - 2010 XLH 883 Hugger 2000 - 2003 XLH 883 2000 - 2003 XLH 1200 2000 - 2003 XL50 50th Anniversary (EFI) 2007 XL 883N Iron 2009 - 2017 XL 883L Superlow 2011 - 2017 XL 883L Low (EFI) 2007 - 2010 XL 883L Low 2005 - 2006 XL 883C Custom (EFI) 2007 - 2009 XL 883C Custom 2000 - 2006 XL 883 (EFI) 2007 - 2008 XL 883 2004 - 2006 XL 1200V Seventy-Two 2012 - 2016 XL 1200R Roadster (EFI) 2007 - 2008 XL 1200R Roadster 2004 - 2006 XL 1200N Nightster 2007 - 2012 XL 1200L Low (EFI) 2007 - 2011 XL 1200L Low 2006 XL 1200CX Roadster 2016 - 2017 XL 1200C Custom (EFI) 2007 - 2017 XL 1200C Custom 2000 - 2006 Superlow - XL 1200T 2014 - 2017 Super Glide Injected - FXD35-I 2006 Street Glide-Injected - FLHX-I 2006 Rocker (EFI) - FXCW 2008 - 2009 Road King-Injected - FLHR-I 2000 - 2006 Road King Custom Injected - FLHRS I 2004 - 2006 Road King Custom - FLHRS 2004 - 2006 Road King Custom (EFI) - FLHRS 2007 Road King Classic Injected - FLHRC I 2000 - 2006 Road King Classic (EFI) - FLHRC 2007 - 2008 Road King - FLHR 2000 - 2006 Road King (EFI) - FLHR 2007 - 2008 Road Glide-Injected - FLTR-I 2000 - 2006 Road Glide - FLTR 2000 - 2002 Road Glide (EFI) - FLTR 2007 - 2008 Heritage Springer-Injected - FLSTS-I 2001 - 2003 Heritage Springer - FLSTS 2000 - 2003 Heritage Softail Injected - FLST I 2006 Heritage Classic-Injected - FLSTC-I 2001 - 2006 Heritage - FLST 2006 Softail Standard Injected - FXST I 2001 - 2006 Street Glide - FLHX 2006 Street Glide (EFI) - FLHX 2007 - 2008 Softail Standard - FXST 2000 - 2006 Softail Standard (EFI) - FXST 2007 Softail Springer Classic Injected - FLSTSC I 2005 - 2006 Softail Springer Injected - FXSTS I 2001 - 2006 Softail Springer Classic (EFI) - FLSTSC 2007 Softail Springer Classic - FLSTSC 2005 - 2006 Softail Springer - FXSTS 2000 - 2006 Softail Slim S - FLSS 2016 - 2017 Softail Night Train Injected - FXSTB I 2001 - 2006 Softail Night Train - FXSTB 2000 - 2006 Softail Night Train (EFI) - FXSTB 2007 - 2009 Rocker C (EFI) - FXCWC 2008 - 2011 Softail Custom (EFI) - FXSTC 2007 - 2010 Dyna Switchback - FLD 2012 - 2016 Dyna Super Glide T-Sport - FXDXT 2001 - 2003 Dyna Super Glide Sport - FXDX 2000 - 2005 Dyna Super Glide Sport Injected - FXDX I 2004 - 2005 Dyna Super Glide Injected - FXD I 2004 - 2006 Dyna Super Glide Custom Injected - FXDC I 2005 - 2006 Dyna Super Glide Custom (EFI) - FXDC 2007 - 2014 Dyna Super Glide Custom - FXDC 2005 Dyna Street Bob - FXDB-I 2006 Dyna Super Glide (EFI) - FXD 2007 - 2010 Dyna Super Glide - FXD 2000 - 2005 15th Anniversary Fat Boy-Injected - FLSTF-I 2005 Blackline - FXS 2011 - 2013 Breakout (EFI) FXSB 2013 - 2017 Cross Bones (EFI) - FLSTSB 2008 - 2011 Deluxe (EFI) - FLSTN 2007 - 2017 Deluxe - FLSTN 2005 - 2006 Deluxe-Injected - FLSTN-I 2005 - 2006 Deuce (EFI) - FXSTD 2007 Deuce - FXSTD 2000 - 2006 Deuce-Injected - FXSTD-I 2001 - 2006 Dyna Convertible - FXDS-CONV 2000 Dyna Fat Bob (EFI) - FXDF 2008 - 2017 Dyna Low Rider (EFI) -FXDL 2014 - 2017 Dyna Low Rider Sport - FXDLS 2016 - 2017 Dyna Low Rider-Injected - FXDL-I 2004 - 2006 Dyna Street Bob (EFI) - FXDB 2007 - 2017 FXR 4 2000 FLS Slim 2012 - 2017 Fatboy S - FLSTFBS 2016 - 2017 Fat Boy-Injected - FLSTF-I 2001 - 2006 Fat Boy Lo - FLSTFB 2010 - 2016 Fat Boy - FLSTF 2000 - 2006 Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG 2007 - 2008 Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG 2010 - 2017 Dyna Wide Glide - FXDWG 2000 - 2005 Dyna Wide Glide-Injected - FXDWG-I 2004 - 2006 Electra Glide Classic (EFI) - FLHTC 2007 - 2008 Electra Glide Classic - FLHTC 2000 - 2005 Electra Glide Classic Injected - FLHTC I 2000 - 2006 Electra Glide Standard (EFI) - FLHT 2007 - 2008 Electra Glide Standard - FLHT 2000 - 2006 Electra Glide Standard Injected - FLHT I 2003 - 2006 Electra Glide Ultra Classic (EFI) - FLHTCU 2007 - 2008 Electra Glide Ultra Classic Injected - FLHTCU I 2000 - 2006 Fat Boy (EFI) - FLSTF 2007 - 2017 XR 1200X 2011 - 2012 XR 1200 2009 - 2010 XLH 883 Hugger 2000 - 2003 XLH 883 2000 - 2003 XLH 1200 2000 - 2003 XL50 50th Anniversary (EFI) 2007 XL 883N Iron 2009 - 2017 XL 883L Superlow 2011 - 2017 XL 883L Low (EFI) 2007 - 2010 XL 883L Low 2005 - 2006 XL 883C Custom (EFI) 2007 - 2009 XL 883C Custom 2000 - 2006 XL 883 (EFI) 2007 - 2008 XL 883 2004 - 2006 XL 1200V Seventy-Two 2012 - 2016 XL 1200R Roadster (EFI) 2007 - 2008 XL 1200R Roadster 2004 - 2006 XL 1200N Nightster 2007 - 2012 XL 1200L Low (EFI) 2007 - 2011 XL 1200L Low 2006 XL 1200CX Roadster 2016 - 2017 XL 1200C Custom (EFI) 2007 - 2017 XL 1200C Custom 2000 - 2006 Superlow - XL 1200T 2014 - 2017 Super Glide Injected - FXD35-I 2006 Street Glide-Injected - FLHX-I 2006 Rocker (EFI) - FXCW 2008 - 2009 Road King-Injected - FLHR-I 2000 - 2006 Road King Custom Injected - FLHRS I 2004 - 2006 Road King Custom - FLHRS 2004 - 2006 Road King Custom (EFI) - FLHRS 2007 Road King Classic Injected - FLHRC I 2000 - 2006 Road King Classic (EFI) - FLHRC 2007 - 2008 Road King - FLHR 2000 - 2006 Road King (EFI) - FLHR 2007 - 2008 Road Glide-Injected - FLTR-I 2000 - 2006 Road Glide - FLTR 2000 - 2002 Road Glide (EFI) - FLTR 2007 - 2008 Heritage Springer-Injected - FLSTS-I 2001 - 2003 Heritage Springer - FLSTS 2000 - 2003 Heritage Softail Injected - FLST I 2006 Heritage Classic-Injected - FLSTC-I 2001 - 2006 Heritage - FLST 2006 Softail Standard Injected - FXST I 2001 - 2006 Street Glide - FLHX 2006 Street Glide (EFI) - FLHX 2007 - 2008 Softail Standard - FXST 2000 - 2006 Softail Standard (EFI) - FXST 2007 Softail Springer Classic Injected - FLSTSC I 2005 - 2006 Softail Springer Injected - FXSTS I 2001 - 2006 Softail Springer Classic (EFI) - FLSTSC 2007 Softail Springer Classic - FLSTSC 2005 - 2006 Softail Springer - FXSTS 2000 - 2006 Softail Slim S - FLSS 2016 - 2017 Softail Night Train Injected - FXSTB I 2001 - 2006 Softail Night Train - FXSTB 2000 - 2006 Softail Night Train (EFI) - FXSTB 2007 - 2009 Rocker C (EFI) - FXCWC 2008 - 2011 Softail Custom (EFI) - FXSTC 2007 - 2010
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด