ลูกปืนแผงคอ

 • รหัสสินค้า: BRH-010A

  ฿191 ฿209 9 %

  คะแนนวีไบค์: +2 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  Spacy 50 AF02 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CH50MSE Smart Dio Z4 (Smart Dio) AF63 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SKX50S7 [Type] 2J/3J Smart Dio Z4 (Smart Dio) AF63 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SKX50S4/SKX50S5/SKX50S6 [Type] 2J/3J Smart Dio DX (Smart Dio) AF57 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SKX507 [Type] 7J Smart Dio DX (Smart Dio) AF57 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SKX504/SKX505 [Type] 7J Smart Dio DX (Smart Dio) AF57 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SKX503 [Type] 6J/7J/9J Smart Dio DX AF57 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SKX501/SKX502/SKX50S2 [Type] J/3J/6J/7J Smart Dio AF56 [Genuine Part No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SKX507 [Type] 4J/5J Smart Dio AF56 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SKX504/SKX505 [Type] 4J/5J Smart Dio AF56 [Genuine Part No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SKX503 [Type] 4J/5J/8J Smart Dio AF56 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SKX501/SKX502 [Type] J/4J/5J ROAD FOX TB10 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] TG50ME PAX CLUB AF14 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SG50MJ PAL (Met in PAL) AF17 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SB50MH/SB50MJ PAL (Met in PAL) AF17 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SB50H Live Dio ZX (Live Dio) AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MM1-V/SK50MM2-V [Type] 5J Live Dio S (Live Dio) AF34 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MM1-VII/SK50MM1-VIII/SK50MM1-IX/SK50MM2-YB Special [Type] 7J / 7J/A / 8J / 8J/A / 9J / 9J/A /YB Live Dio ZX AF35 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MY-V/SK50MY-VYC/SK50MY-YE Special [Type] 5J/5YC/YE Live Dio J Special Live Dio Special) AF34 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MY-VII/SK50MY-VIII/SK50MY-YG [Type] 7J/8J/YG Live Dio J Special AF34 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MY-YA [Type] YA Live Dio AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MY-II [Type] 2J Live Dio AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MY [Type] J LEAD90 (Lead) HF05 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH90MP [Type] J/YA LEAD90 (Lead) HF05 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH90MN [Type] K LEAD90 (Lead) HF05 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH90MJ [Type] K LEAD50 (Lead) AF48 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH50W/NH50X [Type] J/2J LEAD50 (Lead) AF48 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NH501 [Type] J/2J/3J LEAD50 (Lead) AF20 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH50MP [Type] J LEAD50 (Lead) AF20 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH50MJ/NH50MN [Type] K LEAD100 (Lead) JF06 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH100W/NH100X [Type] J/2J LEAD100 (Lead) JF06 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH1001 [Type] J/2J/3J LEAD EX (Lead) JF19 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] NHX110WHA [Type] J Julio AF52 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NTS50W/NTS50X/NTS50Y [Type] J/YB/YC/YE Julio AF52 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NTS50W [Type] YA GYRO X (GYRO Postal Service) TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50MDY-IVJ/NJ50MDY-YA [Type] 4J/YA GYRO X TD02 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NJ50MDB [Type] J/8J GYRO X TD02 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NJ50MD8 [Type] J/8J GYRO X TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50MDY [Type] 2J/3J GYRO X TD01 [Genuine Part No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NJ50MDR [Type] 2J/3J GYRO X TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50MDP [Type] 2J/3J GYRO X TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50MDN [Type] 2J/3J GYRO X TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50MDL [Type] J/2J/3J/ 2J/A/ 3J/A GYRO X TD01 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NJ50MDF [Type] MDF-1 GYRO X TD01 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NJ50MDD [Type] MD-2 GYRO X TD01 [OE Part No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NJ50MC [Type] MC-2 GYRO X TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50M7/NJ50MD7 [Type] J/2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50M5/NJ50MD5 [Type] J/2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50M2/NJ50MD2/NJ50M4/NJ50MD4 [Type] J/2J GYRO Up TA01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] TB50Y/TB504/TB505/TB507 [Type] J GYRO Up TA01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] TB50P [Type] J GYRO Up TA01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] TB50MF [Type] J/ J/A GYRO Up TA01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] TB50M [Type] J Giorno Deluxe AF70 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] NCH50E [Type] 2J Giorno Crea AF54 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHX50Y/CHX50Y-II/CHX50Y-III/CHX50Y-IV/CHX50Y-V/CHX50Y-VI/CHX501 [Type] J/2J/3J/4J/5J/6J/YA Giorno Crea AF54 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHX50X/CHX50X-II/CHX50X-III/CHX50X-IV [Type] J/2J/3J/4J Giorno AF24 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SN50T [Type] YB Giorno AF24 (Stock No. 53211-GC8-003) [Model No.] SN50N/SN50R/SN50S/SN50T/SN50V/SN50W/SN50X [Type] J/YA/YC/YD/YE/YF Giorno AF70 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] NCH50B/NCH50C/NCH50E/NCH50F/NCH50SHD [Type] J/3J/Y1 giorcub (giorcub) AF53 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model] SNC50X [Type] J/3J Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MW-YD [Type] YD Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MV-YB [Type] YB Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MV-V/SK50MV-YC/SK50MW-V [Type] 5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MS-III/SK50MT-V/SK50MT-YC [Type] 3J/5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MR-III [Type] 3J Dio ZX (Dio) AF28 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MP-3/SK50MP-4 [Type] 3J/4J Dio ZX (Dio) AF28 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MN-3 [Type] 3J Dio XR BAJA AF28 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MMR-2/SK50MMT-2 [Type] 2J Dio ST (Dio) AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MT-VI [Type] 6J Dio SR (Dio) AF35 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MR-II/SK50MS-II/SK50MT-II [Type] 2J Dio SR (Dio) AF28 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MM-2/SK50MM-YD/SK50MN-2/SK50MP-2 [Type] 2J/YD Dio SR (Dio) AF25 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50ML-IIJ/SK50ML-YG [Type] 2J/YG Dio Special AF68 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSK50SH8/NSK50SH9/NSK50SHA [Type] J/2J Dio Special AF68 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSK50SHB [Type] J/2J Dio Fit AF27 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50V/SK50V-2/SK50W/SK50X/SK50X-2 [Type] J/2J/YA Dio Cesta (Dio Cesta) AF68 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] NSC50SHE [Type] J Dio Cesta (Dio Cesta) AF68 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSC50SHB [Type] J Dio Cesta (Dio Cesta) AF68 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSC50SH8/NSC50SH9 [Type] J/2J Dio cesta AF62 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSC50SH7 [Type] J Dio cesta AF62 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSC50SH4/NSC50SH5/NSC50SH6 [Type] J Dio cesta AF34 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MW-IV [Type] 4J Dio cesta AF34 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MS-IV [Type] 4J Dio AF68 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] NSK50SHE [Type] J Dio AF62 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSK50SH7 [Type] J Dio AF62 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSK50SH4/NSK50SH5/NSK50SH6 [Type] J Dio AF35 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MV/SK50MW [Type] J Dio AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MV-YA [Type] YA Dio AF34 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MR/SK50MS/SK50MT [Type] J Dio AF27 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MMT [Type] J Dio AF27 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MMR [Type] J Dio AF27 [OE Part No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MM/SK50MM-YA/SK50MN/SK50MN-YA/SK50MN-YB/SK50MP/SK50MP-YA [Type] J/YA/YB Dio AF27 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MM-YC [Type] YC Dio AF18 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50ML-1J/SK50ML-YF [Type] 1J/YF Dio AF18 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MJ/SK50MK-YA/SK50MK-YB/SK50MK-YC/SK50MK-YD/SK50MK-YE [Type] J/YA/YB/YC/YD/YE crea SCOOPY・Special AF55 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] CHF50S7 [Type] YK crea SCOOPY・Special AF55 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] CHF50S7 [Type] YJ crea SCOOPY・Special AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF505 [Type] YJ crea SCOOPY・Special AF55 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] CHF503 [Type] YG/YH crea SCOOPY i Special AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF502 [Type] YF crea SCOOPY-i AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF507 [Type] 2J crea SCOOPY-i AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF503/CHF504/CHF505 [Type] 2J crea SCOOPY-i AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF501/CHF502 [Type] 2J/4J/6J/YC/YD crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF508/CHF509/CHF50A [Type] 3J crea SCOOPY AF55 [OE Part Number] 53211-GC8-003 [Model Name] CHF501/CHF502 [Type] J/3J/5J/YA/YB/YE/YG crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF50A [Type] 6J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF509 [Type] 4J/5J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF509 [Type] 2J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF508/CHF509 [Type] J crea SCOOPY AF55 [Genuine Part Number] 53211-GC8-003 [Model Name] CHF507 [Type] J/3J/7J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF503/CHF504/CHF505 [Type] J/3J/5J/7J CABINA 90 (Cabina) HF06 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SCX90R [Type] J CABINA AF33 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model] SCX50R/SCX50R-II [Type] J/2J Broad 90 (Broad) HF06 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SCX90S-III [Type] 3J Broad AF33 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SCX50S-III [Type] 3J BENLY110 PRO JA09 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW1102WHC [Type] J BENLY110 (BENLY) JA09 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW110WHC [Type] J/2J BENLY110 (BENLY) JA09 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW1101WHC [Type] J BENLY PRO AA03 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW502WHC [Type] J BENLY AA03 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW50WHC [Type] J/2J BENLY AA03 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW501WHC [Type] J SPACY100 (Spacey) JF13 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SCR100WH3 [Type] J SPACY100 (Spacey) JF13 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SCR100WH6 [Type] J SPACY100 (Spacey) JF13 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SCR100WH7 [Type] J TACT AF09 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NB50ME [Type] 43467 TACT AF09 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NB50MF/NB50MSG [Type] 43467 TACT AF09 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NE50ME [Type] 43467 TACT AF09 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NE50ME [Type] YA TACT AF09 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NE50MF [Type] 43467 TACT AF09 [OE Part No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NE50MF [Type] YA/YB TACT AF09 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model Name] NE50MG [Type] YD TACT AF16 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SA50MH/SA50MHII/SA50MH-YA/SA50MJ [Type] H/H2/H-YA/J TACT AF24 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model Name] SZ50MK-II/SZ50MK-YA/SZ50MN-II [Type] 2J/2K/YA TACT AF24 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SZ50MK/SZ50MN [Type] K/J TACT AF30 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SZ50P/SZ50MP-III/SZ50R/SZ50R-III [Type] J/3J TACT AF30 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SZ50T/SZ50T-III [Type] J/3J TACT AF31 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SZ50P-II/SZ50R-II [Type] 2J TACT AF31 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SZ50T-II [Type] 2J TACT AF51 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SZ50W-J/SZ50W-IIJ [Type] J/2J TACT AF51 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SZ50X-J/SZ50X-IIJ/SZ50X-YC [Type] J/2J/YC Today AF67 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NFS501SH7/NFS501SH8/NFS501SH9/NFS501SHA [Type] J/2J Today AF67 [Genuine part number] 53211-GFC-900/53211-KCW-870 [Model name] NFS501SHB/NFS501SHC [Type] J/2J Today AF61 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NVS501SH2/NVS501SH4/NVS501SH5/NVS501SH6 [Type] J/2J Today AF61 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NVS501SH7 [Type] J/2J Topic AF38 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] WW50S/WW50DS/WW50NS [Type] J/2J/3J Gyro X TD02 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NJ50MDJ [Type] J/8J Benry. AA05 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW501WHG [Type] J Benry. AA05 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW501WHJ [Type] J Benly 110 Pro JA09 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW1102WHG [Type] J Benly 110 Pro JA09 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW1102WHJ [Type] J Benly Pro AA05 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW502WHG [Type] J Benly Pro AA05 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW502WHJ [Type] J Benry 110 JA09 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW1101WHG [Type] J Benry 110 JA09 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW1101WHJ [Type] J
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  [ปริมาณ] 1 ชิ้น.
  [ขนาด] เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 27.1 มม. x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.7 มม. x สูง 15 มม
  [หมายเลขชิ้นส่วน OEM ที่สอดคล้องกัน] 50301-GM0-000, 50301-KCW-870
  ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า OEM

  คำเตือน

  *There may be changes in product specifications due to manufacturer's reasons.

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  Spacy 50 AF02 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CH50MSE Smart Dio Z4 (Smart Dio) AF63 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SKX50S7 [Type] 2J/3J Smart Dio Z4 (Smart Dio) AF63 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SKX50S4/SKX50S5/SKX50S6 [Type] 2J/3J Smart Dio DX (Smart Dio) AF57 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SKX507 [Type] 7J Smart Dio DX (Smart Dio) AF57 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SKX504/SKX505 [Type] 7J Smart Dio DX (Smart Dio) AF57 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SKX503 [Type] 6J/7J/9J Smart Dio DX AF57 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SKX501/SKX502/SKX50S2 [Type] J/3J/6J/7J Smart Dio AF56 [Genuine Part No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SKX507 [Type] 4J/5J Smart Dio AF56 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SKX504/SKX505 [Type] 4J/5J Smart Dio AF56 [Genuine Part No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SKX503 [Type] 4J/5J/8J Smart Dio AF56 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SKX501/SKX502 [Type] J/4J/5J ROAD FOX TB10 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] TG50ME PAX CLUB AF14 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SG50MJ PAL (Met in PAL) AF17 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SB50MH/SB50MJ PAL (Met in PAL) AF17 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SB50H Live Dio ZX (Live Dio) AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MM1-V/SK50MM2-V [Type] 5J Live Dio S (Live Dio) AF34 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MM1-VII/SK50MM1-VIII/SK50MM1-IX/SK50MM2-YB Special [Type] 7J / 7J/A / 8J / 8J/A / 9J / 9J/A /YB Live Dio ZX AF35 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MY-V/SK50MY-VYC/SK50MY-YE Special [Type] 5J/5YC/YE Live Dio J Special Live Dio Special) AF34 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MY-VII/SK50MY-VIII/SK50MY-YG [Type] 7J/8J/YG Live Dio J Special AF34 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MY-YA [Type] YA Live Dio AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MY-II [Type] 2J Live Dio AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MY [Type] J LEAD90 (Lead) HF05 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH90MP [Type] J/YA LEAD90 (Lead) HF05 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH90MN [Type] K LEAD90 (Lead) HF05 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH90MJ [Type] K LEAD50 (Lead) AF48 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH50W/NH50X [Type] J/2J LEAD50 (Lead) AF48 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NH501 [Type] J/2J/3J LEAD50 (Lead) AF20 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH50MP [Type] J LEAD50 (Lead) AF20 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH50MJ/NH50MN [Type] K LEAD100 (Lead) JF06 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH100W/NH100X [Type] J/2J LEAD100 (Lead) JF06 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NH1001 [Type] J/2J/3J LEAD EX (Lead) JF19 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] NHX110WHA [Type] J Julio AF52 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NTS50W/NTS50X/NTS50Y [Type] J/YB/YC/YE Julio AF52 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NTS50W [Type] YA GYRO X (GYRO Postal Service) TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50MDY-IVJ/NJ50MDY-YA [Type] 4J/YA GYRO X TD02 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NJ50MDB [Type] J/8J GYRO X TD02 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NJ50MD8 [Type] J/8J GYRO X TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50MDY [Type] 2J/3J GYRO X TD01 [Genuine Part No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NJ50MDR [Type] 2J/3J GYRO X TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50MDP [Type] 2J/3J GYRO X TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50MDN [Type] 2J/3J GYRO X TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50MDL [Type] J/2J/3J/ 2J/A/ 3J/A GYRO X TD01 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NJ50MDF [Type] MDF-1 GYRO X TD01 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NJ50MDD [Type] MD-2 GYRO X TD01 [OE Part No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NJ50MC [Type] MC-2 GYRO X TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50M7/NJ50MD7 [Type] J/2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50M5/NJ50MD5 [Type] J/2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NJ50M2/NJ50MD2/NJ50M4/NJ50MD4 [Type] J/2J GYRO Up TA01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] TB50Y/TB504/TB505/TB507 [Type] J GYRO Up TA01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] TB50P [Type] J GYRO Up TA01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] TB50MF [Type] J/ J/A GYRO Up TA01 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] TB50M [Type] J Giorno Deluxe AF70 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] NCH50E [Type] 2J Giorno Crea AF54 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHX50Y/CHX50Y-II/CHX50Y-III/CHX50Y-IV/CHX50Y-V/CHX50Y-VI/CHX501 [Type] J/2J/3J/4J/5J/6J/YA Giorno Crea AF54 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHX50X/CHX50X-II/CHX50X-III/CHX50X-IV [Type] J/2J/3J/4J Giorno AF24 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SN50T [Type] YB Giorno AF24 (Stock No. 53211-GC8-003) [Model No.] SN50N/SN50R/SN50S/SN50T/SN50V/SN50W/SN50X [Type] J/YA/YC/YD/YE/YF Giorno AF70 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] NCH50B/NCH50C/NCH50E/NCH50F/NCH50SHD [Type] J/3J/Y1 giorcub (giorcub) AF53 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model] SNC50X [Type] J/3J Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MW-YD [Type] YD Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MV-YB [Type] YB Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MV-V/SK50MV-YC/SK50MW-V [Type] 5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MS-III/SK50MT-V/SK50MT-YC [Type] 3J/5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MR-III [Type] 3J Dio ZX (Dio) AF28 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MP-3/SK50MP-4 [Type] 3J/4J Dio ZX (Dio) AF28 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MN-3 [Type] 3J Dio XR BAJA AF28 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MMR-2/SK50MMT-2 [Type] 2J Dio ST (Dio) AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MT-VI [Type] 6J Dio SR (Dio) AF35 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MR-II/SK50MS-II/SK50MT-II [Type] 2J Dio SR (Dio) AF28 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MM-2/SK50MM-YD/SK50MN-2/SK50MP-2 [Type] 2J/YD Dio SR (Dio) AF25 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50ML-IIJ/SK50ML-YG [Type] 2J/YG Dio Special AF68 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSK50SH8/NSK50SH9/NSK50SHA [Type] J/2J Dio Special AF68 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSK50SHB [Type] J/2J Dio Fit AF27 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50V/SK50V-2/SK50W/SK50X/SK50X-2 [Type] J/2J/YA Dio Cesta (Dio Cesta) AF68 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] NSC50SHE [Type] J Dio Cesta (Dio Cesta) AF68 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSC50SHB [Type] J Dio Cesta (Dio Cesta) AF68 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSC50SH8/NSC50SH9 [Type] J/2J Dio cesta AF62 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSC50SH7 [Type] J Dio cesta AF62 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSC50SH4/NSC50SH5/NSC50SH6 [Type] J Dio cesta AF34 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MW-IV [Type] 4J Dio cesta AF34 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MS-IV [Type] 4J Dio AF68 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] NSK50SHE [Type] J Dio AF62 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSK50SH7 [Type] J Dio AF62 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NSK50SH4/NSK50SH5/NSK50SH6 [Type] J Dio AF35 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MV/SK50MW [Type] J Dio AF35 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MV-YA [Type] YA Dio AF34 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MR/SK50MS/SK50MT [Type] J Dio AF27 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MMT [Type] J Dio AF27 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MMR [Type] J Dio AF27 [OE Part No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MM/SK50MM-YA/SK50MN/SK50MN-YA/SK50MN-YB/SK50MP/SK50MP-YA [Type] J/YA/YB Dio AF27 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SK50MM-YC [Type] YC Dio AF18 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50ML-1J/SK50ML-YF [Type] 1J/YF Dio AF18 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SK50MJ/SK50MK-YA/SK50MK-YB/SK50MK-YC/SK50MK-YD/SK50MK-YE [Type] J/YA/YB/YC/YD/YE crea SCOOPY・Special AF55 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] CHF50S7 [Type] YK crea SCOOPY・Special AF55 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] CHF50S7 [Type] YJ crea SCOOPY・Special AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF505 [Type] YJ crea SCOOPY・Special AF55 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] CHF503 [Type] YG/YH crea SCOOPY i Special AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF502 [Type] YF crea SCOOPY-i AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF507 [Type] 2J crea SCOOPY-i AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF503/CHF504/CHF505 [Type] 2J crea SCOOPY-i AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF501/CHF502 [Type] 2J/4J/6J/YC/YD crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF508/CHF509/CHF50A [Type] 3J crea SCOOPY AF55 [OE Part Number] 53211-GC8-003 [Model Name] CHF501/CHF502 [Type] J/3J/5J/YA/YB/YE/YG crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF50A [Type] 6J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF509 [Type] 4J/5J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF509 [Type] 2J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF508/CHF509 [Type] J crea SCOOPY AF55 [Genuine Part Number] 53211-GC8-003 [Model Name] CHF507 [Type] J/3J/7J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] CHF503/CHF504/CHF505 [Type] J/3J/5J/7J CABINA 90 (Cabina) HF06 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SCX90R [Type] J CABINA AF33 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model] SCX50R/SCX50R-II [Type] J/2J Broad 90 (Broad) HF06 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SCX90S-III [Type] 3J Broad AF33 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SCX50S-III [Type] 3J BENLY110 PRO JA09 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW1102WHC [Type] J BENLY110 (BENLY) JA09 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW110WHC [Type] J/2J BENLY110 (BENLY) JA09 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW1101WHC [Type] J BENLY PRO AA03 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW502WHC [Type] J BENLY AA03 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW50WHC [Type] J/2J BENLY AA03 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW501WHC [Type] J SPACY100 (Spacey) JF13 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SCR100WH3 [Type] J SPACY100 (Spacey) JF13 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SCR100WH6 [Type] J SPACY100 (Spacey) JF13 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SCR100WH7 [Type] J TACT AF09 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NB50ME [Type] 43467 TACT AF09 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NB50MF/NB50MSG [Type] 43467 TACT AF09 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] NE50ME [Type] 43467 TACT AF09 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NE50ME [Type] YA TACT AF09 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NE50MF [Type] 43467 TACT AF09 [OE Part No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NE50MF [Type] YA/YB TACT AF09 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model Name] NE50MG [Type] YD TACT AF16 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SA50MH/SA50MHII/SA50MH-YA/SA50MJ [Type] H/H2/H-YA/J TACT AF24 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model Name] SZ50MK-II/SZ50MK-YA/SZ50MN-II [Type] 2J/2K/YA TACT AF24 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SZ50MK/SZ50MN [Type] K/J TACT AF30 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SZ50P/SZ50MP-III/SZ50R/SZ50R-III [Type] J/3J TACT AF30 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SZ50T/SZ50T-III [Type] J/3J TACT AF31 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SZ50P-II/SZ50R-II [Type] 2J TACT AF31 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] SZ50T-II [Type] 2J TACT AF51 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SZ50W-J/SZ50W-IIJ [Type] J/2J TACT AF51 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] SZ50X-J/SZ50X-IIJ/SZ50X-YC [Type] J/2J/YC Today AF67 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NFS501SH7/NFS501SH8/NFS501SH9/NFS501SHA [Type] J/2J Today AF67 [Genuine part number] 53211-GFC-900/53211-KCW-870 [Model name] NFS501SHB/NFS501SHC [Type] J/2J Today AF61 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NVS501SH2/NVS501SH4/NVS501SH5/NVS501SH6 [Type] J/2J Today AF61 [Genuine part number] 53211-GFC-900 [Model name] NVS501SH7 [Type] J/2J Topic AF38 [Genuine part number] 53211-GC8-003 [Model name] WW50S/WW50DS/WW50NS [Type] J/2J/3J Gyro X TD02 [Stock No.] 53211-GC8-003 [Model No.] NJ50MDJ [Type] J/8J Benry. AA05 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW501WHG [Type] J Benry. AA05 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW501WHJ [Type] J Benly 110 Pro JA09 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW1102WHG [Type] J Benly 110 Pro JA09 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW1102WHJ [Type] J Benly Pro AA05 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW502WHG [Type] J Benly Pro AA05 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW502WHJ [Type] J Benry 110 JA09 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW1101WHG [Type] J Benry 110 JA09 [Genuine part number] 53211-KCW-870 [Model name] MW1101WHJ [Type] J
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  3.0

  / 5

  (2 ทบทวน)

  0

  1

  0

  1

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  It is a necessary and sufficient quality.

  29 Jan 2021
  4.0
  I used it on my N-MAX LowerStem bearing. I was going to buy OEM but it was cheaper than OEM so I used it.

  I opened the package and checked various things as a layman, but as for the construction, I felt that the quality was comparable to that of OEM. Because it is not possible to measure the exact precision, I do not understand, but especially without BALI etc., the smoothness of the surface was also felt in a good state. The only thing is that there is a light amount of Rust on the Race that can be removed by rubbing, so I thought it would be necessary to devise a better storage level and wrapping paper for the parts.
  The Level is cheaper than OEM Parts, so it makes sense to me. You just need to remove it with a perc and polish it a little where you are concerned.

  After the replacement, the operation was smooth! Stem maintenance is Large, but even when new, there are many units that do not run smoothly due to over-tightening or low Grease. It takes a lot of time and effort, but it's worth it.
  ดูรายละเอียด
  ฉันใช้มันกับตลับลูกปืน N-MAX LowerStem ของฉัน ฉันกำลังจะซื้อ OEM แต่ราคาถูกกว่า OEM ดังนั้นฉันจึงใช้มัน

  ฉันเปิดบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ในฐานะคนธรรมดา แต่สำหรับการก่อสร้าง ฉันรู้สึกว่าคุณภาพนั้นเทียบได้กับ OEM เนื่องจากไม่สามารถวัดค่าความเที่ยงตรงแม่นยำได้ ฉันจึงไม่เข้าใจ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มี BALI ฯลฯ ความเรียบของพื้นผิวก็รู้สึกได้ในสถานะที่ดีเช่นกัน สิ่งเดียวคือมี Rust on the Race ในปริมาณเล็กน้อยที่สามารถลบออกได้โดยการถู ดังนั้นฉันคิดว่าจำเป็นต้องกำหนดระดับการจัดเก็บที่ดีขึ้นและกระดาษห่อสำหรับชิ้นส่วนต่างๆ
  ระดับนั้นถูกกว่าชิ้นส่วน OEM ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลสำหรับฉัน คุณเพียงแค่ต้องเอามันออกด้วย perc และขัดมันเล็กน้อยในจุดที่คุณกังวล

  หลังจากเปลี่ยนแล้ว การดำเนินการก็ราบรื่น! การบำรุงรักษาลำต้นมีขนาดใหญ่ แต่ถึงแม้จะใหม่ มีหลายยูนิตที่ทำงานไม่ราบรื่นเนื่องจากมีการขันแน่นเกินไปหรือจาระบีต่ำ ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก แต่ก็คุ้มค่า
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Grease is not enclosed.

  04 Sep 2017
  2.0
  Inside Race and Bearing are integrated, and Stace has Under Race - I was concerned when driving Bearing. Moreover, although it may be unnecessary although it is integrated, Grease is not enclosed in it and play is likely to come soon and it is uneasy.
  The height of the outer race on the upper side does not match and the stem has come out. When closing it with Torque prescribed, the movement disappears, so it stopped with a proper loose Torque.
  I regretted that I should have made it an OEM.
  The body is MAJESTY 125 FI
  ดูรายละเอียด
  Inside Race and Bearing ถูกรวมเข้าด้วยกันและ Stace มี Under Race - ฉันกังวลเมื่อขับแบริ่ง ยิ่งกว่านั้น ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นแม้ว่าจะถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน แต่ Grease ไม่ได้ถูกปิดอยู่ในนั้น และการเล่นก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ และไม่สบายใจ
  ส่วนสูงด้านนอกของเรซด้านบนไม่ตรงกันและก้านหลุดออกมา เมื่อปิดด้วยแรงบิดที่กำหนด การเคลื่อนไหวจะหายไป จึงหยุดด้วยแรงบิดที่หลวมพอสมควร
  ฉันเสียใจที่ฉันควรทำเป็น OEM
  ตัวเครื่องเป็น MAJESTY 125 FI
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด