ปะเก็นลูกลอย

 • รหัสสินค้า: FCG-005H

  ฿261

  คะแนนวีไบค์: +3 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  Live Dio ZX (Live Dio) AF35 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MM1-V/SK50MM2-V [Type] 5J Live Dio S (Live Dio) AF34 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MM1-VII/SK50MM1-VIII/SK50MM1-IX/SK50MM2-YB Special [Type] 7J / 7J/A / 8J / 8J/A / 9J / 9J/A /YB Live Dio ZX AF35 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MY-V/SK50MY-VYC/SK50MY-YE Special [Type] 5J/5YC/YE Live Dio J Special Live Dio Special) AF34 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MY-VII/SK50MY-VIII/SK50MY-YG [Type] 7J/8J/YG Live Dio J Special AF34 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] SK50MY-YA [Type] YA Live Dio AF35 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] SK50MY-II [Type] 2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] NJ50MDY [Type] 2J/3J Live Dio AF35 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] SK50MY [Type] J GYRO X TD01 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] NJ50M7/NJ50MD7 [Type] J/2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] NJ50M5/NJ50MD5 [Type] J/2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] NJ50M2/NJ50MD2/NJ50M4/NJ50MD4 [Type] J/2J GYRO Up TA01 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] TB50Y/TB504/TB505/TB507 [Type] J GYRO Canopy TA02 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] TC50Y/TC50Y2 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] TC507 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] TC504/TC504-2 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] TC503 [Type] YM GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] TC502/TC502-2 [Type] J/2J/YG/YK Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MW-YD [Type] YD Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MV-YB [Type] YB Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MV-V/SK50MV-YC/SK50MW-V [Type] 5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 16010-GBL-000/16163-KG8-901 Stock No. 16010-GBL-000 is ASSY [Model No.] SK50MS-III/SK50MT-V/SK50MT-YC [Type] 3J/5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 16010-GBL-000 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MR-III [Type] 3J Dio XR BAJA AF28 [Stock No.] 16010-GW0-003/16163-KG8-901 * Stock No. 16010-GW0-003 is an ASSY [Model No.] SK50MMR-2/SK50MMT-2 [Type] 2J Dio ST (Dio) AF35 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] SK50MT-VI [Type] 6J Dio SR (Dio) AF35 [Stock No.] 16010-GBL-000/16163-KG8-901 Stock No. 16010-GBL-000 is ASSY [Model No.] SK50MR-II/SK50MS-II/SK50MT-II [Type] 2J Dio Fit AF27 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50V/SK50V-2/SK50W/SK50X/SK50X-2 [Type] J/2J/YA Dio cesta AF34 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] SK50MW-IV [Type] 4J Dio cesta AF34 [Stock No.] 16010-GBL-000 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MS-IV [Type] 4J Dio AF35 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MV/SK50MW [Type] J Dio AF35 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MV-YA [Type] YA Dio AF34 [Stock No.] 16010-GBL-000/16163-KG8-901 Stock No. 16010-GBL-000 is ASSY [Model] SK50MR/SK50MS/SK50MT [Type] J Dio AF27 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MMT [Type] J Dio AF27 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MMR [Type] J Dio AF27 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MM/SK50MM-YA/SK50MN/SK50MN-YA/SK50MN-YB/SK50MP/SK50MP-YA [Type] J/YA/YB Dio AF27 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MM-YC [Type] YC Dio AF18 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50ML-1J/SK50ML-YF [Type] 1J/YF Dio AF18 [Stock No.] 16010-GM0-003/16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MJ/SK50MK-YA/SK50MK-YB/SK50MK-YC/SK50MK-YD/SK50MK-YE [Type] J/YA/YB/YC/YD/YE Dio ZX (Dio) AF28 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MP-3/SK50MP-4 [Type] 3J/4J Dio ZX (Dio) AF28 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MN-3 [Type] 3J Dio SR (Dio) AF28 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MM-2/SK50MM-YD/SK50MN-2/SK50MP-2 [Type] 2J/YD Dio SR (Dio) AF25 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50ML-IIJ/SK50ML-YG [Type] 2J/YG
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  [หมายเลขชิ้นส่วน OEM ที่สอดคล้องกัน] 16010-GBL-000, 16010-GM0-003, 16010-GW0-003, 16163-KG8-901

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  Live Dio ZX (Live Dio) AF35 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MM1-V/SK50MM2-V [Type] 5J Live Dio S (Live Dio) AF34 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MM1-VII/SK50MM1-VIII/SK50MM1-IX/SK50MM2-YB Special [Type] 7J / 7J/A / 8J / 8J/A / 9J / 9J/A /YB Live Dio ZX AF35 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MY-V/SK50MY-VYC/SK50MY-YE Special [Type] 5J/5YC/YE Live Dio J Special Live Dio Special) AF34 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MY-VII/SK50MY-VIII/SK50MY-YG [Type] 7J/8J/YG Live Dio J Special AF34 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] SK50MY-YA [Type] YA Live Dio AF35 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] SK50MY-II [Type] 2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] NJ50MDY [Type] 2J/3J Live Dio AF35 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] SK50MY [Type] J GYRO X TD01 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] NJ50M7/NJ50MD7 [Type] J/2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] NJ50M5/NJ50MD5 [Type] J/2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] NJ50M2/NJ50MD2/NJ50M4/NJ50MD4 [Type] J/2J GYRO Up TA01 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] TB50Y/TB504/TB505/TB507 [Type] J GYRO Canopy TA02 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] TC50Y/TC50Y2 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] TC507 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] TC504/TC504-2 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] TC503 [Type] YM GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] TC502/TC502-2 [Type] J/2J/YG/YK Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MW-YD [Type] YD Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MV-YB [Type] YB Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MV-V/SK50MV-YC/SK50MW-V [Type] 5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 16010-GBL-000/16163-KG8-901 Stock No. 16010-GBL-000 is ASSY [Model No.] SK50MS-III/SK50MT-V/SK50MT-YC [Type] 3J/5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 16010-GBL-000 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MR-III [Type] 3J Dio XR BAJA AF28 [Stock No.] 16010-GW0-003/16163-KG8-901 * Stock No. 16010-GW0-003 is an ASSY [Model No.] SK50MMR-2/SK50MMT-2 [Type] 2J Dio ST (Dio) AF35 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] SK50MT-VI [Type] 6J Dio SR (Dio) AF35 [Stock No.] 16010-GBL-000/16163-KG8-901 Stock No. 16010-GBL-000 is ASSY [Model No.] SK50MR-II/SK50MS-II/SK50MT-II [Type] 2J Dio Fit AF27 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50V/SK50V-2/SK50W/SK50X/SK50X-2 [Type] J/2J/YA Dio cesta AF34 [Stock No.] 16163-KG8-901 [Model No.] SK50MW-IV [Type] 4J Dio cesta AF34 [Stock No.] 16010-GBL-000 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MS-IV [Type] 4J Dio AF35 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MV/SK50MW [Type] J Dio AF35 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MV-YA [Type] YA Dio AF34 [Stock No.] 16010-GBL-000/16163-KG8-901 Stock No. 16010-GBL-000 is ASSY [Model] SK50MR/SK50MS/SK50MT [Type] J Dio AF27 [Genuine part number] 16163-KG8-901 [Model name] SK50MMT [Type] J Dio AF27 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MMR [Type] J Dio AF27 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MM/SK50MM-YA/SK50MN/SK50MN-YA/SK50MN-YB/SK50MP/SK50MP-YA [Type] J/YA/YB Dio AF27 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MM-YC [Type] YC Dio AF18 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50ML-1J/SK50ML-YF [Type] 1J/YF Dio AF18 [Stock No.] 16010-GM0-003/16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MJ/SK50MK-YA/SK50MK-YB/SK50MK-YC/SK50MK-YD/SK50MK-YE [Type] J/YA/YB/YC/YD/YE Dio ZX (Dio) AF28 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MP-3/SK50MP-4 [Type] 3J/4J Dio ZX (Dio) AF28 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MN-3 [Type] 3J Dio SR (Dio) AF28 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50MM-2/SK50MM-YD/SK50MN-2/SK50MP-2 [Type] 2J/YD Dio SR (Dio) AF25 [Stock No.] 16010-GW0-003 * Stock No. ASSY [Model No.] SK50ML-IIJ/SK50ML-YG [Type] 2J/YG
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  3.3

  / 5

  (4 ทบทวน)

  1

  1

  1

  0

  1

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  all three times

  22 Jul 2022
  1.0
  I have tried it on three vehicles and it leaks on all of them. It is completely useless. The only thing that helped was getting the OEM number. It was an expensive document. ดูรายละเอียด
  ฉันได้ลองกับรถสามคันและมันรั่วกับทุกคัน มันไร้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ สิ่งเดียวที่ช่วยได้คือการได้รับหมายเลข OEM มันเป็นเอกสารราคาแพง ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Buy for carburetor of APE 50

  01 Sep 2021
  3.0
  The OEM Product was unexpectedly expensive, so I bought this product, which is slightly cheaper than the OEM Product.
  I put it on and the Size is Exactly and I can use it without any problem.


  When I purchased the external Gasket for PC20 at Yahoo!
  When I tightened it with a screw, it was a situation that stuck out a little (Gas leak was Large strong), but
  This product was Large sturdy.
  ดูรายละเอียด
  ผลิตภัณฑ์ OEM มีราคาแพงอย่างไม่คาดคิด ดังนั้นฉันจึงซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งถูกกว่าผลิตภัณฑ์ OEM เล็กน้อย
  ฉันใส่มันและขนาดถูกต้องและฉันสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ


  เมื่อฉันซื้อปะเก็นภายนอกสำหรับ PC20 ที่ Yahoo!
  พอขันสกรูให้แน่นก็เป็นสถานการณ์ที่ติดขัดเล็กน้อย (แก๊สรั่วมากแรง) แต่
  สินค้าชิ้นนี้มีความทนทานสูง
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Good Cost performance

  19 May 2021
  4.0
  I quoted OEM Product before purchase and NTBFloat Chamber Gasket has good Cost performance, so I bought it immediately. The quality is normal and no problem to use. ดูรายละเอียด
  ฉันเสนอราคาผลิตภัณฑ์ OEM ก่อนซื้อและ NTBFloat Chamber Gasket มีต้นทุนที่ดี ดังนั้นฉันจึงซื้อมันทันที คุณภาพเป็นเรื่องปกติและไม่มีปัญหาในการใช้งาน ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Carburetor Gasket Exchange

  18 Jun 2018
  5.0
  Since it got old and Gasoline leakage got worse, exchange, as I was looking for various items There was a product with this PartsSingle Body so purchase, because it is the most fragile part at Maintenance so Quantity : It is cheaper than purchasing with Set but slightly expensive ? ? ? Even when compared with OEM, there seems to be no leakage and Large seems to be durable. ดูรายละเอียด
  เนื่องจากมันเก่าและน้ำมันเบนซินรั่วก็แย่ลงเปลี่ยนขณะที่ฉันกำลังมองหารายการต่างๆ มีผลิตภัณฑ์ที่มี PartsSingle Body นี้จึงซื้อเพราะเป็นส่วนที่เปราะบางที่สุดที่ Maintenance ดังนั้นปริมาณ : ถูกกว่าซื้อพร้อม Set แต่ ราคาแพงเล็กน้อย ? ? ? เมื่อเทียบกับ OEM ดูเหมือนว่าจะไม่มีการรั่วซึมและ Large ดูเหมือนว่าจะทนทาน ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด