ถ้วยลูกปืนคอ

 • รหัสสินค้า: BRY-003A

  ฿336

  คะแนนวีไบค์: +6 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  YAMAHA
  YD125 3NS [Stock No.] 156-23411-00 [Model No.] YD125/YD125S [Type] 3NS1/3NS2 XJ400 4G0 [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XJ400 [Type] 4G00 Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model Name] XV250S [Type] 3DMC/3DMD Virago 3DM [stock number] 156-23411-00 [model name] XV250S [type] 3DMB/3DME Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV250 [Type] 3DMF Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV250 [Type] 3DMA Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV250 [Type] 3DM9 Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV250 [Type] 3DM6/3DM8 Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV250 [Type] 3DM5/3DM7 Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV250 [Type] 3DM2/3DM4 Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV250 [Type] 3DM1/3DM3 Virago 2NT [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV400 [Type] 3JB8 Virago 2NT [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV400 [Type] 3JB7 Virago 2NT [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV400 [Type] 3JB6 Virago 2NT [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] XV400 [Type] 3JB1/3JB2/3JB3/3JB4/3JB5 TZR50R 4EU [Stock No.] 156-23411-00 [Model No.] TZR50R [Type] 4EU3/4EU4 TZR50R 4EU [Stock No.] 156-23411-00 [Model No.] TZR50R [Type] 4EU1/4EU2 TZR50 3TU [Stock No.] 156-23411-00 [Model Name] TZR50 [Type] 3TU1/3TU2/3TU3 TZR125 3TY [Stock No.] 156-23411-00 [Model] TZR125 [Type] 3TY1/3TY2 SRX250F 51Y [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SRX250/SRX250F [Type] 51Y/52E SRX250 3WP [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SRX250 [Type] 3WP1 SR500 2J2 [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR500 [Type] 2J3 SR500 1JN [Genuine part number] 156-23411-00 except 3GW9 (frame No. 232222-) [Model name] SR500 [Type] 3GW4/3GW6/3GW7/3GW8/3GW9 SR500 1JN [Genuine part number] 156-23411-00 [Model] SR500 [Type] 3GW1 SR500 1JN [Genuine part number] 156-23411-00 [Model] SR500 [Type] 1JN0 SR400S 1JR [stock number] 156-23411-00 [model] SR400/SR400S [type] 3HT5/3HT6/3HT7/3HT8/3HT9 SR400S 1JR [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR400/SR400S [Type] 3HT3/3HT4 SR400 2H6 [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR400 [Type] 34F SR400 2H6 [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR400 [Type] 2H60 SR400 1JR [Stock No.] 156-23411-00 Compatible only with frame No.-341851 [Model] SR400 [Type] 3HTA SR400 1JR [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR400 [Type] 3HT1 SR400 1JR [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR400 [Type] 1JR SR125 5N0 [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR125 [Type] 5N0 SR125 4WP [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR125/SR125L/SR125B [Type] 4WP1/4WP2/4WP3/4WP4 SR125 4DD [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR125 [Type] 4DD1/4DD2 RZ50 RA02J [Stock No.] 156-23411-00 [Model] RZ50 [Type] 5FC2/5FC3 RZ50 RA01J [Stock No.] 156-23411-00 [Model] RZ50 [Type] 5FC1 RZ250 29L [Stock No.] 156-23411-00 [Model] RZ250RR [Type] 51L RZ250 29L [Stock No.] 156-23411-00 [Model] RZ250R [Type] 29L RZ250 29L [Stock No.] 156-23411-00 [Model] RZ250R [Type] 1AR RZ250 29L [Stock No.] 156-23411-00 [Model] RZ250 [Type] 3HM1 RZ250 29L [Stock No.] 156-23411-00 [Model] RZ250 [Type] 1XG R1-Z 3XC [OE Part No.] 156-23411-00 [Model No.] R1-Z [Type] 3XC1/3XC2/3XC3 NEWS Mate 90 4NM [stock number] 156-23411-00 [model name] T90D/T90N [type] 4NM1/4NM2/4NM3/4NM4/4NM5/4NM6/4NM7 Majesty 4HC [Stock No.] 156-23411-00 Compatible only with frame No.-023803 [Model No.] YP250 [Type] 4HC1 GRAND Axis SB06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] YA100W [Type] 5FA5/5FA6 GRAND Axis SB06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] YA100W [Type] 5FA3/5FA4 GRAND Axis SB06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] YA100W [Type] 5FA2 GRAND Axis SB01J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] YA100 [Type] 5FA1 GEAR UA08J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50S [Type] 10BT GEAR UA08J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50N [Type] 10BS GEAR UA08J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50 [Type] 10BR GEAR UA07J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50S [Type] 10BM GEAR UA07J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50N [Type] 10BL GEAR UA07J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50 [Type] 10BK GEAR UA06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50S [Type] 10B6/10BA/10BF GEAR UA06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50S [Type] 10B2 GEAR UA06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50N [Type] 10B7/10BB/10BG GEAR UA06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50N [Type] 10B3 GEAR UA06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50 [Type] 10B9/10BE GEAR UA06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50 [Type] 10B5 GEAR UA06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50 [Type] 10B1 GEAR 4KN [Stock No.] 156-23411-00 [Model No.] BA50S/BA50ST [Type] 4KN2/4KN3 GEAR 4KN [Stock No.] 156-23411-00 [Model No.] BA50 [Type] 4KN1 FZR250R 3LN [Stock No.] 156-23411-00 [Model Name] FZR250R [Type] 3LN6/3LN7 FZR250R 3LN [Stock No.] 156-23411-00 [Model] FZR250R [Type] 3LN3/3LN5 FZR250R 3LN [Stock No.] 156-23411-00 [Model] FZR250R [Type] 3LN1 FZR250 2KR [Stock No.] 156-23411-00 [Model] FZR250 [Type] 2KR/3HX1 FZ250R 1HX [Stock No.] 156-23411-00 [Model] FZ250R [Type] 1HX DT50LC 5R2 [Stock No.] 156-23411-00 [Model] DT50LC [Type] 3LM5 DT125 17F [Stock No.] 156-23411-00 [Model] DT125 [Type] 33G CYGNUS X (Cygnus) SE44J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125SR [Type] 1YP5 CYGNUS X (Cygnus) SE44J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125SR [Type] 1YP2 CYGNUS X (Cygnus) SE44J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125 [Type] 1YP1 CYGNUS X (Cygnus) SE12J [Genuine Part No.] 1MH-F3411-00 [Model No.] XC125/XC125SR [Type] 5UA4/5UA5/5UA6/5UA7/5UA8/5UA9/5UAA/5UAB CYGNUS X (Cygnus) SE12J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125/XC125SR [Type] 5UA1/5UA2 CYGNUS X SE44J [stock number] 1MH-F3411-00 [model name] XC125/XC125SR [type] 28S1/28S2/28S4/28S5/28S6/28S7/28S9 CYGNUS 4KP [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XC125T [Type] 4KP1 BWS (BWease) SA02J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] YW50 [Type] 5DA1 AXIS Treet SE53J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125E [Type] 41D5/41D6 AXIS Treet SE53J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125E [Type] 41D4 AXIS Treet SE53J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] XC125E [Type] 41D3 AXIS Treet SE53J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125E [Type] 41D2 AXIS Treet SE53J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125E [Type] 41D1 YB-1 UA05J [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] YB-1 [Type] 5JE1/5JE3/5JE6 YB50 UA05J [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] YB50 [Type] 5JE2/5JE5 TW200E DG07J [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] TW200E [Type] 5LB1/5LB2 TW200 2JL [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] TW200E [Type] 4CS6 TW200 2JL [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] TW200E [Type] 4CS4 TW200 2JL [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] TW200 [Type] 2JL/4CS1/4CS2/4CS3/4CS5 Town mate 90 UB02J [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] T90D/T90N [Type] 4NME/4NMF Town mate 90 UB02J [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] T90D/T90N [Type] 4NMA/4NMB/4NMC/4NMD SR500S 1JN [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] SR500/SR500S [Type] 3GW3/3GW5 SR500 1JN [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] SR500/SR500S [Type] 3GW3/3GW5 NEWS Mate 90 UB02J [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] T90D/T90N [Type] 4NM8/4NM9 DT50 17W [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] DT50 [Type] 3LM1/3LM2/3LM3/3LM4 Cygnus SV (Cygnus) SE07J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] XC125SV [Type] 5NN1
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  [ปริมาณ] 1 ชิ้น.
  [ขนาด] เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25 มม. x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 43 มม. x สูง 4.5 มม (การแข่งขันกรวยบนพวงมาลัย)
  [หมายเลขชิ้นส่วน OEM ที่สอดคล้องกัน] 22F-23411-01, 4C6-F3413-00, 22F-23411-00, 22F-23411-01
  ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า OEM

  คำเตือน

  *There may be changes in product specifications due to manufacturer's reasons.

  ใช้สำหรับรุ่น

  YAMAHA
  YD125 3NS [Stock No.] 156-23411-00 [Model No.] YD125/YD125S [Type] 3NS1/3NS2 XJ400 4G0 [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XJ400 [Type] 4G00 Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model Name] XV250S [Type] 3DMC/3DMD Virago 3DM [stock number] 156-23411-00 [model name] XV250S [type] 3DMB/3DME Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV250 [Type] 3DMF Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV250 [Type] 3DMA Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV250 [Type] 3DM9 Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV250 [Type] 3DM6/3DM8 Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV250 [Type] 3DM5/3DM7 Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV250 [Type] 3DM2/3DM4 Virago 3DM [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV250 [Type] 3DM1/3DM3 Virago 2NT [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV400 [Type] 3JB8 Virago 2NT [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV400 [Type] 3JB7 Virago 2NT [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XV400 [Type] 3JB6 Virago 2NT [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] XV400 [Type] 3JB1/3JB2/3JB3/3JB4/3JB5 TZR50R 4EU [Stock No.] 156-23411-00 [Model No.] TZR50R [Type] 4EU3/4EU4 TZR50R 4EU [Stock No.] 156-23411-00 [Model No.] TZR50R [Type] 4EU1/4EU2 TZR50 3TU [Stock No.] 156-23411-00 [Model Name] TZR50 [Type] 3TU1/3TU2/3TU3 TZR125 3TY [Stock No.] 156-23411-00 [Model] TZR125 [Type] 3TY1/3TY2 SRX250F 51Y [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SRX250/SRX250F [Type] 51Y/52E SRX250 3WP [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SRX250 [Type] 3WP1 SR500 2J2 [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR500 [Type] 2J3 SR500 1JN [Genuine part number] 156-23411-00 except 3GW9 (frame No. 232222-) [Model name] SR500 [Type] 3GW4/3GW6/3GW7/3GW8/3GW9 SR500 1JN [Genuine part number] 156-23411-00 [Model] SR500 [Type] 3GW1 SR500 1JN [Genuine part number] 156-23411-00 [Model] SR500 [Type] 1JN0 SR400S 1JR [stock number] 156-23411-00 [model] SR400/SR400S [type] 3HT5/3HT6/3HT7/3HT8/3HT9 SR400S 1JR [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR400/SR400S [Type] 3HT3/3HT4 SR400 2H6 [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR400 [Type] 34F SR400 2H6 [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR400 [Type] 2H60 SR400 1JR [Stock No.] 156-23411-00 Compatible only with frame No.-341851 [Model] SR400 [Type] 3HTA SR400 1JR [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR400 [Type] 3HT1 SR400 1JR [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR400 [Type] 1JR SR125 5N0 [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR125 [Type] 5N0 SR125 4WP [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR125/SR125L/SR125B [Type] 4WP1/4WP2/4WP3/4WP4 SR125 4DD [Stock No.] 156-23411-00 [Model] SR125 [Type] 4DD1/4DD2 RZ50 RA02J [Stock No.] 156-23411-00 [Model] RZ50 [Type] 5FC2/5FC3 RZ50 RA01J [Stock No.] 156-23411-00 [Model] RZ50 [Type] 5FC1 RZ250 29L [Stock No.] 156-23411-00 [Model] RZ250RR [Type] 51L RZ250 29L [Stock No.] 156-23411-00 [Model] RZ250R [Type] 29L RZ250 29L [Stock No.] 156-23411-00 [Model] RZ250R [Type] 1AR RZ250 29L [Stock No.] 156-23411-00 [Model] RZ250 [Type] 3HM1 RZ250 29L [Stock No.] 156-23411-00 [Model] RZ250 [Type] 1XG R1-Z 3XC [OE Part No.] 156-23411-00 [Model No.] R1-Z [Type] 3XC1/3XC2/3XC3 NEWS Mate 90 4NM [stock number] 156-23411-00 [model name] T90D/T90N [type] 4NM1/4NM2/4NM3/4NM4/4NM5/4NM6/4NM7 Majesty 4HC [Stock No.] 156-23411-00 Compatible only with frame No.-023803 [Model No.] YP250 [Type] 4HC1 GRAND Axis SB06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] YA100W [Type] 5FA5/5FA6 GRAND Axis SB06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] YA100W [Type] 5FA3/5FA4 GRAND Axis SB06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] YA100W [Type] 5FA2 GRAND Axis SB01J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] YA100 [Type] 5FA1 GEAR UA08J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50S [Type] 10BT GEAR UA08J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50N [Type] 10BS GEAR UA08J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50 [Type] 10BR GEAR UA07J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50S [Type] 10BM GEAR UA07J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50N [Type] 10BL GEAR UA07J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50 [Type] 10BK GEAR UA06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50S [Type] 10B6/10BA/10BF GEAR UA06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50S [Type] 10B2 GEAR UA06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50N [Type] 10B7/10BB/10BG GEAR UA06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50N [Type] 10B3 GEAR UA06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50 [Type] 10B9/10BE GEAR UA06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50 [Type] 10B5 GEAR UA06J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] BX50 [Type] 10B1 GEAR 4KN [Stock No.] 156-23411-00 [Model No.] BA50S/BA50ST [Type] 4KN2/4KN3 GEAR 4KN [Stock No.] 156-23411-00 [Model No.] BA50 [Type] 4KN1 FZR250R 3LN [Stock No.] 156-23411-00 [Model Name] FZR250R [Type] 3LN6/3LN7 FZR250R 3LN [Stock No.] 156-23411-00 [Model] FZR250R [Type] 3LN3/3LN5 FZR250R 3LN [Stock No.] 156-23411-00 [Model] FZR250R [Type] 3LN1 FZR250 2KR [Stock No.] 156-23411-00 [Model] FZR250 [Type] 2KR/3HX1 FZ250R 1HX [Stock No.] 156-23411-00 [Model] FZ250R [Type] 1HX DT50LC 5R2 [Stock No.] 156-23411-00 [Model] DT50LC [Type] 3LM5 DT125 17F [Stock No.] 156-23411-00 [Model] DT125 [Type] 33G CYGNUS X (Cygnus) SE44J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125SR [Type] 1YP5 CYGNUS X (Cygnus) SE44J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125SR [Type] 1YP2 CYGNUS X (Cygnus) SE44J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125 [Type] 1YP1 CYGNUS X (Cygnus) SE12J [Genuine Part No.] 1MH-F3411-00 [Model No.] XC125/XC125SR [Type] 5UA4/5UA5/5UA6/5UA7/5UA8/5UA9/5UAA/5UAB CYGNUS X (Cygnus) SE12J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125/XC125SR [Type] 5UA1/5UA2 CYGNUS X SE44J [stock number] 1MH-F3411-00 [model name] XC125/XC125SR [type] 28S1/28S2/28S4/28S5/28S6/28S7/28S9 CYGNUS 4KP [Stock No.] 156-23411-00 [Model] XC125T [Type] 4KP1 BWS (BWease) SA02J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] YW50 [Type] 5DA1 AXIS Treet SE53J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125E [Type] 41D5/41D6 AXIS Treet SE53J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125E [Type] 41D4 AXIS Treet SE53J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] XC125E [Type] 41D3 AXIS Treet SE53J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125E [Type] 41D2 AXIS Treet SE53J [Stock No.] 1MH-F3411-00 [Model] XC125E [Type] 41D1 YB-1 UA05J [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] YB-1 [Type] 5JE1/5JE3/5JE6 YB50 UA05J [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] YB50 [Type] 5JE2/5JE5 TW200E DG07J [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] TW200E [Type] 5LB1/5LB2 TW200 2JL [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] TW200E [Type] 4CS6 TW200 2JL [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] TW200E [Type] 4CS4 TW200 2JL [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] TW200 [Type] 2JL/4CS1/4CS2/4CS3/4CS5 Town mate 90 UB02J [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] T90D/T90N [Type] 4NME/4NMF Town mate 90 UB02J [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] T90D/T90N [Type] 4NMA/4NMB/4NMC/4NMD SR500S 1JN [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] SR500/SR500S [Type] 3GW3/3GW5 SR500 1JN [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] SR500/SR500S [Type] 3GW3/3GW5 NEWS Mate 90 UB02J [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] T90D/T90N [Type] 4NM8/4NM9 DT50 17W [Genuine part number] 156-23411-00 [Model name] DT50 [Type] 3LM1/3LM2/3LM3/3LM4 Cygnus SV (Cygnus) SE07J [Genuine part number] 1MH-F3411-00 [Model name] XC125SV [Type] 5NN1
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  3.0

  / 5

  (2 ทบทวน)

  0

  1

  0

  1

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  It is a necessary and sufficient quality.

  29 Jan 2021
  4.0
  I used it on my N-MAX LowerStem bearing. I was going to buy OEM but it was cheaper than OEM so I used it.

  I opened the package and checked various things as a layman, but as for the construction, I felt that the quality was comparable to that of OEM. Because it is not possible to measure the exact precision, I do not understand, but especially without BALI etc., the smoothness of the surface was also felt in a good state. The only thing is that there is a light amount of Rust on the Race that can be removed by rubbing, so I thought it would be necessary to devise a better storage level and wrapping paper for the parts.
  The Level is cheaper than OEM Parts, so it makes sense to me. You just need to remove it with a perc and polish it a little where you are concerned.

  After the replacement, the operation was smooth! Stem maintenance is Large, but even when new, there are many units that do not run smoothly due to over-tightening or low Grease. It takes a lot of time and effort, but it's worth it.
  ดูรายละเอียด
  ฉันใช้มันกับตลับลูกปืน N-MAX LowerStem ของฉัน ฉันกำลังจะซื้อ OEM แต่ราคาถูกกว่า OEM ดังนั้นฉันจึงใช้มัน

  ฉันเปิดบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ในฐานะคนธรรมดา แต่สำหรับการก่อสร้าง ฉันรู้สึกว่าคุณภาพนั้นเทียบได้กับ OEM เนื่องจากไม่สามารถวัดค่าความเที่ยงตรงแม่นยำได้ ฉันจึงไม่เข้าใจ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มี BALI ฯลฯ ความเรียบของพื้นผิวก็รู้สึกได้ในสถานะที่ดีเช่นกัน สิ่งเดียวคือมี Rust on the Race ในปริมาณเล็กน้อยที่สามารถลบออกได้โดยการถู ดังนั้นฉันคิดว่าจำเป็นต้องกำหนดระดับการจัดเก็บที่ดีขึ้นและกระดาษห่อสำหรับชิ้นส่วนต่างๆ
  ระดับนั้นถูกกว่าชิ้นส่วน OEM ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลสำหรับฉัน คุณเพียงแค่ต้องเอามันออกด้วย perc และขัดมันเล็กน้อยในจุดที่คุณกังวล

  หลังจากเปลี่ยนแล้ว การดำเนินการก็ราบรื่น! การบำรุงรักษาลำต้นมีขนาดใหญ่ แต่ถึงแม้จะใหม่ มีหลายยูนิตที่ทำงานไม่ราบรื่นเนื่องจากมีการขันแน่นเกินไปหรือจาระบีต่ำ ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก แต่ก็คุ้มค่า
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Grease is not enclosed.

  04 Sep 2017
  2.0
  Inside Race and Bearing are integrated, and Stace has Under Race - I was concerned when driving Bearing. Moreover, although it may be unnecessary although it is integrated, Grease is not enclosed in it and play is likely to come soon and it is uneasy.
  The height of the outer race on the upper side does not match and the stem has come out. When closing it with Torque prescribed, the movement disappears, so it stopped with a proper loose Torque.
  I regretted that I should have made it an OEM.
  The body is MAJESTY 125 FI
  ดูรายละเอียด
  Inside Race and Bearing ถูกรวมเข้าด้วยกันและ Stace มี Under Race - ฉันกังวลเมื่อขับแบริ่ง ยิ่งกว่านั้น ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นแม้ว่าจะถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน แต่ Grease ไม่ได้ถูกปิดอยู่ในนั้น และการเล่นก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ และไม่สบายใจ
  ส่วนสูงด้านนอกของเรซด้านบนไม่ตรงกันและก้านหลุดออกมา เมื่อปิดด้วยแรงบิดที่กำหนด การเคลื่อนไหวจะหายไป จึงหยุดด้วยแรงบิดที่หลวมพอสมควร
  ฉันเสียใจที่ฉันควรทำเป็น OEM
  ตัวเครื่องเป็น MAJESTY 125 FI
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด