ชุดลูกปืนคอ

 • รหัสสินค้า: BGB-316

  ฿101

  คะแนนวีไบค์: +2 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • กรุณาเลือกตัวเลือกของสินค้า
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  YAMAHA
  Majesty 4HC [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] YP250 [Type] 4HC2/4HC3 GRAND Axis SB01J [Genuine part number] 93503-16003 piece 22 [Model name] YA100 [Type] 5FA1 GEAR 4KN [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] BA50ST [Type] 4KN5 GEAR 4KN [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] BA50S/BA50ST [Type] 4KN2/4KN3 GEAR 4KN [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] BA50NH [Type] 4KN8 GEAR 4KN [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] BA50N [Type] 4KN6 GEAR 4KN [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] BA50 [Type] 4KN4/4KN7 GEAR 4KN [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] BA50 [Type] 4KN1 DT50LC 5R2 [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] DT50LC [Type] 3LM5 BWS (BWease) SA02J [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] YW50 [Type] 5DA1 Axis 3VR [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model No.] YA90H/YA90HS [Type] 3VR3/3VR4 Axis 3VR [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model Name] YA90 [Type] 3VR8/3VR9 Axis 3VR [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model Name] YA90 [Type] 3VR1/3VR2/3VR7 Axis 3VP [Stock No.] 93503-16003 44 for top and bottom together [Model No.] YA50H/YA50HS [Type] 3VP5/3VP6 Axis 3VP [Stock No.] 93503-16003 44 up and down [Model Name] YA50/YA50D [Type] 3VP1/3VP2/3VP3/3VP4/3VP7/3VP8/3VP9/3VPA/3VPC Majesty 4HC [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] YP250 [Type] 4HC4/4HC5 Majesty 4HC [Stock No.] 93503-16003 Qty22 Fla. No. 021304- only [Model No.] YP250 [Type] 4HC1 Majesty 5CA [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] YP125A [Type] 5CA8A/5CA8B Majesty 5CA [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] YP125C [Type] 5CA7A/5CA7B/5CA7C Majesty 5CA [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] YP125D [Type] 5CA4A/5CA4B Majesty 5CA [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] YP125FI [Type] 5CA9A/5CA9B/5CA9C Majesty SG01J [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] YP250A [Type] 5CG2/5CG4 Majesty SG01J [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] YP250S [Type] 5CG1/5CG3 Mate V50 [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model] V50 [Type] 3AC5 Mate V50 [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model] V50 [Type] 3AC6 Mate 80 (Mate) V80 [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model] V80D [Type] 4AW1/4AW2/4AW3 Mate DELUXE V50 [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model] V50D [Type] 4AT4 Mate DELUXE V50 [Stock No.] 93503-16003 44 (upper and lower combined) [Model] V50D [Type] 4AT5 Mate DELUXE 80 V80 [Stock No.] 93503-16003 44 (upper and lower) [Model] V80D [Type] 4AW4 Mate/Mate DELUXE V50 [OE Part No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model No.] V50/V50D [Type] 3AC1/3AC3/3AC4/4AT1/4AT2/4AT3 NEWS Mate V50 [OE Part No.] 93503-16003 44 (upper and lower combined) [Model No.] V50N [Type] 4AV1/4AV2/4AV3 NEWS Mate V50 [OE Part No.] 93503-16003 44 (upper and lower combined) [Model No.] V50N [Type] 4AV4 NEWS Mate V50 [OE Part No.] 93503-16003 44 (upper and lower combined) [Model No.] V50N [Type] 4AV5 NEWS Mate 80 (Newsmate) V80 [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model No.] V80N [Type] 3KG1 NEWS Mate 80 (Newsmate) V80 [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model No.] V80N [Type] 3KG2/3KG3/3KG4 NEWS Mate 90 4NM [Stock No.] 93503-16003 Piece 22 Only compatible with 4NM1-4NM5 [Model Name] T90D/T90N [Type] 4NM1/4NM2/4NM3/4NM4/4NM5/4NM6/4NM7 NEWS Mate DELUXE 80 V80 [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model] V80N [Type] 3KG5 RZ50 RA01J [Stock No.] 93503-16003 Piece 22 [Model] RZ50 [Type] 5FC1 SR125 4DD [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] SR125 [Type] 4DD1/4DD2 SR125 4WP [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] SR125/SR125L/SR125B [Type] 4WP1/4WP2/4WP3/4WP4 Town mate 22F [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model No.] T50/T50D [Type] 3EL7/3EL8 Town mate 22F [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model No.] T50/T50ED/T50D [Type] 3EL9/3ELA/3ELB/3ELC/3ELD/3ELE/3ELF TW200 2JL [Genuine part number] 93503-16003 piece 22 [Model] TW200E [Type] 4CS4 TW200 2JL [Genuine part number] 93503-16003 piece 22 [Model] TW200E [Type] 4CS6 TW200 2JL [Genuine part number] 93503-16003 Piece 22 Only compatible with 4CS3/5 [Model name] TW200 [Type] 2JL/4CS1/4CS2/4CS3/4CS5
  แสดงเพิ่มเติม
  SUZUKI
  swish DV12B [Stock No.] 06111-06003 Piece 22 [Model No.] UG125SEBL9/UG125SECL9 swish DV12B [Genuine part number] 06111-06003 25 [Model name] UG125SEBL9/UG125SECL9 gyxer NG4BG [Stock No.] 06111-06003 piece 22 [Model No.] GSX150ZL9 WOLF NA11A [Genuine part number] 06111-06003 piece 22 [Model name] TV50/TV50M/TV50P Landy. FM50 [Genuine part number] 06111-06003 44 (top and bottom together) [Model name] FM50-4/FM50-5/FM50-6/FM50A/FM50A-2/FM50A-3/FM50A-4/FM50AM KATANA NF41B [Genuine part number] 06111-06003 piece 22 [Model name] GS125EK/GS125EM KATANA NF41B [Genuine part number] 06111-06003 piece 22 [Model name] GS125E/GS125E-2/GS125EJ GSX-S125 ABS DL32B [stock number] 06111-06003 piece 23 [model name] GSX-S125AL8/GSX-S125XAL8/GSX-S125AL9/GSX-S125XAL9 GSX-S125 ABS DL32B [stock number] 06111-06003 28 [model name] GSX-S125AL8/GSX-S125XAL8/GSX-S125AL9/GSX-S125XAL9 GSX-R125 ABS DL33B [stock number] 06111-06003 piece 23 [model number] GSX-R125AL8/GSX-R125XAL8/GSX-R125XAL9 GSX-R125 ABS DL33B [stock number] 06111-06003 28 [model name] GSX-R125AL8/GSX-R125XAL8/GSX-R125XAL9 GN125E NF41A [Genuine part number] 06111-06003 piece 22 [Model name] GN125EK/GN125EM GN125E NF41A [Genuine part number] 06111-06003 piece 22 [Model name] GN125E/GN125EJ Bridie Postal Service BD42A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB90YK1/FB90CK1/FB90SK1/FB90YHK1/FB90CHK1/FB90SHK1 [Type] K1 Bridie Postal Service BD41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB90YT/FB90YV/FB90CV/FB90SV [Type] T/V Bridie Postal Service BD41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB90YR [Type] R Bridie Postal Service BD41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB90SW/FB90SHX/FB90YY/FB90CY/FB90SY/FB90YHY/FB90CHY/FB90SHY [Type] W/X/Y ADDRESS 125 (ADDRESS) DT11A [Genuine part number] 06111-06003 Piece 23 [Model name] UU125L9/UU125NZQL9 ADDRESS 125 (ADDRESS) DT11A [Genuine part number] 06111-06003 28 [Model name] UU125L9/UU125NZQL9 ADDRESS 125 (ADDRESS) DT11A [Genuine part number] 06111-06003 Piece 23 [Model name] UU125L8/UU125NZQL8 ADDRESS 125 (ADDRESS) DT11A [Genuine part number] 06111-06003 28 [Model name] UU125L8/UU125NZQL8 ADDRESS 110 (ADDRESS) CE47A [Genuine part number] 06111-06003 piece 23 [Model name] UK110L8 ADDRESS 110 (ADDRESS) CE47A [Genuine part number] 06111-06003 28 [Model name] UK110L8 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB80M Cold weather/FB80GM [Type] M 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB80GT [Type] T 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (top and bottom together) [Model] FB80GS [Type] S 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (top and bottom together) [Model name] FB80GDT [Type] T 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (top and bottom together) [Model name] FB80GDS [Type] S 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (top and bottom together) [Model name] FB80GDM [Type] M 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (top and bottom together) [Model name] FB80GD-2 [Type] 2 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (top and bottom together) [Model name] FB80-2/FB80G-2 [Type] 2 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB80 Cold/FB80L Cold/FB80G/FB80CD [Type] 1 4Cycles Birdie 50 BA41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB50T/FB50GT/FB50GDT/FB50Y/FB50GY/FB50GDY [Type] T/Y 4Cycles Birdie 50 BA41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB50S/FB50GS/FB50DS [Type] S 4Cycles Birdie 50 BA41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB50M/FB50LM/FB50GM/FB50DM [Type] M 4Cycles Birdie 50 BA41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB50D/FB50C/FB50CD/FB50D-2 [Type] 43467 4Cycles Birdie 50 BA41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB50 Cold/FB50L Cold/FB50G/FB50-2/FB50L-2/FB50G-2 [Type] 43467 2Cycles Birdie 50 BA13A [Genuine part number] 06111-06003 49 (upper and lower combined) [Model name] RC50GM/RC50GDM [Type] M 2Cycles Birdie BA14A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] RC50T/RC50GT/RC50GDT/RC50Y/RC50GY/RC50GDY [Type] T/Y 2Cycles Birdie BA14A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] RC50S/RC50LS/RC50GS/RC50GDS [Type] S 2Cycles Birdie BA14A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] RC50PT [Type] T 2Cycles Birdie BA14A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] RC50PS [Type] S
  แสดงเพิ่มเติม
  KAWASAKI
  Z250 KZ250G [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] Z250-C3 Z125 PRO BR125H [Genuine part number] 600A0600 46 (upper and lower combined) [Model name] BR125HJF/BR125HJFA/BR125HKF/BR125HKFA Z125 PRO BR125H [Genuine part number] 600A0600 46 (upper and lower combined) [Model name] BR125HGF/BR125HGFA/BR125HHF/BR125HHFA KX80 KX080F [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KX80-F2/KX80-F3 KX80 KX080F [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KX80-F1 KX80 KX080D [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KX80-D1/KX80-D2 KX80 KX080B [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KX80-B1/KX80-B2 KX80 KX080A [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KX80-A1 KX60 KX060B [Genuine part number] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model name] KX60-B1/KX60-B2/KX60-B3/KX60-B4/KX60-B5/KX60-B6/KX60-B7/KX60-B8/KX60-B9/KX60-B10/KX60-B11/KX60- b12/kx60-b13/kx60-b14/kx60-b15/kx60-b16 KS-II MX080A [Genuine part number] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model name] KMX80-A1/KMX80-A2 KS-I MX050A [Genuine part number] 600A0600 46 (Top and bottom together) [Model name] KMX50-A1/KMX50-A2 KSR-II MX080B [Genuine part number] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model name] KMX80-B1/KMX80-B2/KMX80-B4/KMX80-B5/KMX80-B6 KSR-I MX050B [Genuine part number] 600A0600 46 (Top and bottom together) [Model name] KMX50-B4/KMX50-B5/KMX50-B6 KSR-I MX050B [Genuine part number] 600A0600 46 (Top and bottom together) [Model name] KMX50-B1/KMX50-B2 KSR110 KL110A [Genuine part number] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model name] KL110-A1/KL110-A2/KL110-A3/KL110A6F/KL110A6FA/KL110A7F/KL110A8F/KL110A8S KMX200 MX200A [Genuine part number] 600A0600 Piece 23 [Model name] KMX200-A1/KMX200-A2/KMX200-A3/KMX200-A4 KMX125 MX125A [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KMX125-A1/KMX125-A2/KMX125-A3/KMX125-A4 KM90-A MC [Genuine part number] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model name] KM90-A8 KLX110L LX110D [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KLX110DAF/KLX110DBF/KLX110DCF/KLX110DDF KLX110 LX110A [Genuine part number] 600A0600 46 (upper and lower together) [Model name] KLX110-A1/KLX110-A2/KLX110-A3/KLX110-A4/KLX110A6F/KLX110A7F/KLX110A8F/KLX110A9F/KLX110A9FA KDX125SR DX125A [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KDX125-A3 KDX125SR DX125A [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KDX125-A1/KDX125-A2/KDX125-A4/KDX125-A5/KDX125-A8 ELIMINATOR 250V (ELIMINATOR) VN250A [Genuine part number] 600A0600 39 (top and bottom together) [Model name] VN250-C1/VN250-C2/VN250C6F/VN250C7F ELIMINATOR 250V (ELIMINATOR) VN250A [Genuine part number] 600A0600 39 (top and bottom together) [Model name] VN250-B1/VN250-B2/VN250-B3 ELIMINATOR 250V (ELIMINATOR) VN250A [Genuine part number] 600A0600 39 (top and bottom together) [Model name] VN250-A2A ELIMINATOR 250V (ELIMINATOR) VN250A [Genuine part number] 600A0600 39 (top and bottom together) [Model name] VN250-A1/VN250-A2 AR80-CII AR080C [Genuine part number] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model name] AR80-C1 AV50-A AV050A [Genuine part number] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model name] AV50-A1/AV50-A2/AV50-A3/AV50-A4/AV50-A5 AR80 AR080A [Genuine Part No.] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model No.] AR80-A1/AR80-A2/AR80-C2/AR80-C3/AR80-C4/AR80-C5/AR80-C6/AR80-C7 AR50 AR050A [Genuine Part No.] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model No.] AR50-A1/AR50-A2/AR50-C2/AR50-C3/AR50-C4/AR50-C5/AR50-C7/AR50-C8 AR125-A AR125A [Genuine part number] 600A0600 46 (upper and lower together) [Model name] AR125-A2/AR125-A3 AR125S AR125A [Genuine part number] 600A0600 46 (upper and lower combined) [Model name] AR125-A6/AR125-A8
  แสดงเพิ่มเติม
  HONDA
  Z50J Z50J [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] Z50J/Z50J1 TLM50 AD07 [Genuine part number] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model name] TLM50E TL50 TL50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] TL50 TL125 TL125S [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] TL125S SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD90 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model name] MD90K2/MD90Z SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD90 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD90B SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD90 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD90A SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD70 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD70Z SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD70 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD70K1 SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD70 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD70B SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD70 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD70A SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD50Z SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD50K1 SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD50B SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD50A SUPER CUB 90 (Super Cub) HA02 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] C90DMC-2 [Type] DM2 SUPER CUB 90 (Super Cub) HA02 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] C90DC-2 [Type] D2 SUPER CUB 90 (Super Cub) HA02 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] C90DC-1 [Type] D1 SUPER CUB 70 (Super Cub) C70 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C70DC-2 [Type] D2 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-9649777 [Model name] C50SH [Type] SH SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-9649777 [Model Name] C50DH [Type] DH SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-9649777 [Model name] C50CMH [Type] CMH SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-9649777 [Model No.] C50BH [Type] BH SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model] C50SG [Type] SG SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50E-4 [Type] E4 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50E-1 [Type] E1 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50DME-5 [Type] DME5 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50DME-2 [Type] DME2 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50DMD-2 [Type] DMD2 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50DMC-5 [Type] DM5 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50DMC-2 [Type] DM2 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] C50DG [Type] DG SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] C50DE-2 [Type] DE2 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model No.] C50DE-1 [Type] DE1 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] C50DD-2 [Type] DD2 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50DD-1 [Type] DD1 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] C50DC-2 [Type] D2 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50DC-1 [Type] D1 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50D-4 [Type] D4 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50D-1 [Type] D1 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] C50CMG [Type] CMG SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50C-4 [Type] 4 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50C-1 [Type] 1 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] C50BG [Type] BG SUPER CUB HA02 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-1609583 [Model No.] C90DH [Type] DH SUPER CUB HA02 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-1609583 [Model No.] C90CMH [Type] CMH SUPER CUB HA02 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] C90DG [Type] DG SUPER CUB HA02 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] C90CMG [Type] CMG SUPER CUB C70 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-8608086 [Model name] C70DH [Type] DH SUPER CUB C70 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-8608086 [Model name] C70CMH [Type] CMH SUPER CUB C70 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C70DG [Type] DG SUPER CUB C70 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C70CMG [Type] CMG REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] CA250TT [Type] J/2J REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] CA250TR [Type] TR/TR-2 REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] CA250TP [Type] TP/TP-4 REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] CA250TN [Type] TN REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] CA250TL [Type] TL/TL-3 REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model] CA250TJ [Type] TJ/TJ-YC REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] CA250TG [Type] TG-YA REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model] CA250TH [Type] TH/TH-YA/TH-2 REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] CA250TF [Type] TF-YA REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] CA250TF [Type] TF RACCOON AD02 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MM50A nighthawk 250 MC26 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model name] NAS250N/NAS250R/NAS250R-II MT50 AD01 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MT50Z MOTRA AD05 [Genuine part number] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model name] CT50JC Monkey Z50J [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-1616897 [Model name] Z50JF-VII [Type] 7 Monkey Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] Z50JZ-IL/Z50JZ-IIL/Z50JB-I/Z50JC-IV/Z50JE-IV [Type] 1/4/1L/2L Monkey Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] Z50JZ-II [Type] 2 Monkey Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model No.] Z50JZ-I [Type] 1 Monkey Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] Z50JF-VIIL [Type] 7L Monkey Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] Z50JB-LA [Type] LA MBX50 AC03 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MBX50C MBX125 JC10 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] MBX125FD GORILLA Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] Z50JZ-IIIL [Type] 3L GORILLA Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] Z50JZ-III [Type] 3 GORILLA Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model No.] Z50JB-LB [Type] LB GORILLA Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] Z50JF-VI [Type] 6 CY50 CY50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] CY50K2 GORILLA Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] Z50JB-III/Z50JC-VI/Z50JE-VI [Type] 43530 CR80R HE04 [Stock No.] 96211-06000 Piece 21 [Model name] CR80RF CR80R HE04 [Stock No.] 96211-06000 Piece 21 [Model No.] CR80RE CR80R HE04 [Stock No.] 96211-06000 Piece 21 [Model name] CR80R2F CR80R HE04 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] CR80RD CR80R HE02 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] CR80RC CR80R HE02 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] CR80RA/CR80RB CHALET NY50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] NY50 CBX125F JC11 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] CBX125FN [Type] J CBX125F JC11 [stock number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [model] CBX125FE/CBX125FH [type] K CBX125C JC12 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] CBX125CN [Type] J CBX125C JC12 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model] CBX125CH [Type] K CBX125C JC12 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] CBX125CE [Type] K CB125T JC06 [stock number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [model name] CB125TJ/CB125TM/CB125TP/CB125TW CB125T JC06 [stock number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [model name] CB125TF
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  [ขนาด] 16/3 (ประมาณ 4.8 มม.)
  [หมายเลขผลิตภัณฑ์ OEM ที่สอดคล้องกัน] 06111-06003, 600A0600, 93503-16003, 96211-06000

  รายละเอียดคำถาม


  คำเตือน


  ใช้สำหรับรุ่น

  YAMAHA
  Majesty 4HC [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] YP250 [Type] 4HC2/4HC3 GRAND Axis SB01J [Genuine part number] 93503-16003 piece 22 [Model name] YA100 [Type] 5FA1 GEAR 4KN [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] BA50ST [Type] 4KN5 GEAR 4KN [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] BA50S/BA50ST [Type] 4KN2/4KN3 GEAR 4KN [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] BA50NH [Type] 4KN8 GEAR 4KN [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] BA50N [Type] 4KN6 GEAR 4KN [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] BA50 [Type] 4KN4/4KN7 GEAR 4KN [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] BA50 [Type] 4KN1 DT50LC 5R2 [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] DT50LC [Type] 3LM5 BWS (BWease) SA02J [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] YW50 [Type] 5DA1 Axis 3VR [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model No.] YA90H/YA90HS [Type] 3VR3/3VR4 Axis 3VR [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model Name] YA90 [Type] 3VR8/3VR9 Axis 3VR [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model Name] YA90 [Type] 3VR1/3VR2/3VR7 Axis 3VP [Stock No.] 93503-16003 44 for top and bottom together [Model No.] YA50H/YA50HS [Type] 3VP5/3VP6 Axis 3VP [Stock No.] 93503-16003 44 up and down [Model Name] YA50/YA50D [Type] 3VP1/3VP2/3VP3/3VP4/3VP7/3VP8/3VP9/3VPA/3VPC Majesty 4HC [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] YP250 [Type] 4HC4/4HC5 Majesty 4HC [Stock No.] 93503-16003 Qty22 Fla. No. 021304- only [Model No.] YP250 [Type] 4HC1 Majesty 5CA [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] YP125A [Type] 5CA8A/5CA8B Majesty 5CA [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] YP125C [Type] 5CA7A/5CA7B/5CA7C Majesty 5CA [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] YP125D [Type] 5CA4A/5CA4B Majesty 5CA [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model No.] YP125FI [Type] 5CA9A/5CA9B/5CA9C Majesty SG01J [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] YP250A [Type] 5CG2/5CG4 Majesty SG01J [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] YP250S [Type] 5CG1/5CG3 Mate V50 [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model] V50 [Type] 3AC5 Mate V50 [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model] V50 [Type] 3AC6 Mate 80 (Mate) V80 [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model] V80D [Type] 4AW1/4AW2/4AW3 Mate DELUXE V50 [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model] V50D [Type] 4AT4 Mate DELUXE V50 [Stock No.] 93503-16003 44 (upper and lower combined) [Model] V50D [Type] 4AT5 Mate DELUXE 80 V80 [Stock No.] 93503-16003 44 (upper and lower) [Model] V80D [Type] 4AW4 Mate/Mate DELUXE V50 [OE Part No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model No.] V50/V50D [Type] 3AC1/3AC3/3AC4/4AT1/4AT2/4AT3 NEWS Mate V50 [OE Part No.] 93503-16003 44 (upper and lower combined) [Model No.] V50N [Type] 4AV1/4AV2/4AV3 NEWS Mate V50 [OE Part No.] 93503-16003 44 (upper and lower combined) [Model No.] V50N [Type] 4AV4 NEWS Mate V50 [OE Part No.] 93503-16003 44 (upper and lower combined) [Model No.] V50N [Type] 4AV5 NEWS Mate 80 (Newsmate) V80 [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model No.] V80N [Type] 3KG1 NEWS Mate 80 (Newsmate) V80 [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model No.] V80N [Type] 3KG2/3KG3/3KG4 NEWS Mate 90 4NM [Stock No.] 93503-16003 Piece 22 Only compatible with 4NM1-4NM5 [Model Name] T90D/T90N [Type] 4NM1/4NM2/4NM3/4NM4/4NM5/4NM6/4NM7 NEWS Mate DELUXE 80 V80 [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model] V80N [Type] 3KG5 RZ50 RA01J [Stock No.] 93503-16003 Piece 22 [Model] RZ50 [Type] 5FC1 SR125 4DD [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] SR125 [Type] 4DD1/4DD2 SR125 4WP [Stock No.] 93503-16003 piece 22 [Model] SR125/SR125L/SR125B [Type] 4WP1/4WP2/4WP3/4WP4 Town mate 22F [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model No.] T50/T50D [Type] 3EL7/3EL8 Town mate 22F [Stock No.] 93503-16003 Top and bottom together 44 [Model No.] T50/T50ED/T50D [Type] 3EL9/3ELA/3ELB/3ELC/3ELD/3ELE/3ELF TW200 2JL [Genuine part number] 93503-16003 piece 22 [Model] TW200E [Type] 4CS4 TW200 2JL [Genuine part number] 93503-16003 piece 22 [Model] TW200E [Type] 4CS6 TW200 2JL [Genuine part number] 93503-16003 Piece 22 Only compatible with 4CS3/5 [Model name] TW200 [Type] 2JL/4CS1/4CS2/4CS3/4CS5
  แสดงเพิ่มเติม
  SUZUKI
  swish DV12B [Stock No.] 06111-06003 Piece 22 [Model No.] UG125SEBL9/UG125SECL9 swish DV12B [Genuine part number] 06111-06003 25 [Model name] UG125SEBL9/UG125SECL9 gyxer NG4BG [Stock No.] 06111-06003 piece 22 [Model No.] GSX150ZL9 WOLF NA11A [Genuine part number] 06111-06003 piece 22 [Model name] TV50/TV50M/TV50P Landy. FM50 [Genuine part number] 06111-06003 44 (top and bottom together) [Model name] FM50-4/FM50-5/FM50-6/FM50A/FM50A-2/FM50A-3/FM50A-4/FM50AM KATANA NF41B [Genuine part number] 06111-06003 piece 22 [Model name] GS125EK/GS125EM KATANA NF41B [Genuine part number] 06111-06003 piece 22 [Model name] GS125E/GS125E-2/GS125EJ GSX-S125 ABS DL32B [stock number] 06111-06003 piece 23 [model name] GSX-S125AL8/GSX-S125XAL8/GSX-S125AL9/GSX-S125XAL9 GSX-S125 ABS DL32B [stock number] 06111-06003 28 [model name] GSX-S125AL8/GSX-S125XAL8/GSX-S125AL9/GSX-S125XAL9 GSX-R125 ABS DL33B [stock number] 06111-06003 piece 23 [model number] GSX-R125AL8/GSX-R125XAL8/GSX-R125XAL9 GSX-R125 ABS DL33B [stock number] 06111-06003 28 [model name] GSX-R125AL8/GSX-R125XAL8/GSX-R125XAL9 GN125E NF41A [Genuine part number] 06111-06003 piece 22 [Model name] GN125EK/GN125EM GN125E NF41A [Genuine part number] 06111-06003 piece 22 [Model name] GN125E/GN125EJ Bridie Postal Service BD42A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB90YK1/FB90CK1/FB90SK1/FB90YHK1/FB90CHK1/FB90SHK1 [Type] K1 Bridie Postal Service BD41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB90YT/FB90YV/FB90CV/FB90SV [Type] T/V Bridie Postal Service BD41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB90YR [Type] R Bridie Postal Service BD41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB90SW/FB90SHX/FB90YY/FB90CY/FB90SY/FB90YHY/FB90CHY/FB90SHY [Type] W/X/Y ADDRESS 125 (ADDRESS) DT11A [Genuine part number] 06111-06003 Piece 23 [Model name] UU125L9/UU125NZQL9 ADDRESS 125 (ADDRESS) DT11A [Genuine part number] 06111-06003 28 [Model name] UU125L9/UU125NZQL9 ADDRESS 125 (ADDRESS) DT11A [Genuine part number] 06111-06003 Piece 23 [Model name] UU125L8/UU125NZQL8 ADDRESS 125 (ADDRESS) DT11A [Genuine part number] 06111-06003 28 [Model name] UU125L8/UU125NZQL8 ADDRESS 110 (ADDRESS) CE47A [Genuine part number] 06111-06003 piece 23 [Model name] UK110L8 ADDRESS 110 (ADDRESS) CE47A [Genuine part number] 06111-06003 28 [Model name] UK110L8 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB80M Cold weather/FB80GM [Type] M 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB80GT [Type] T 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (top and bottom together) [Model] FB80GS [Type] S 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (top and bottom together) [Model name] FB80GDT [Type] T 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (top and bottom together) [Model name] FB80GDS [Type] S 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (top and bottom together) [Model name] FB80GDM [Type] M 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (top and bottom together) [Model name] FB80GD-2 [Type] 2 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (top and bottom together) [Model name] FB80-2/FB80G-2 [Type] 2 4Cycles Bridie 80 BC41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB80 Cold/FB80L Cold/FB80G/FB80CD [Type] 1 4Cycles Birdie 50 BA41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB50T/FB50GT/FB50GDT/FB50Y/FB50GY/FB50GDY [Type] T/Y 4Cycles Birdie 50 BA41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB50S/FB50GS/FB50DS [Type] S 4Cycles Birdie 50 BA41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB50M/FB50LM/FB50GM/FB50DM [Type] M 4Cycles Birdie 50 BA41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB50D/FB50C/FB50CD/FB50D-2 [Type] 43467 4Cycles Birdie 50 BA41A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] FB50 Cold/FB50L Cold/FB50G/FB50-2/FB50L-2/FB50G-2 [Type] 43467 2Cycles Birdie 50 BA13A [Genuine part number] 06111-06003 49 (upper and lower combined) [Model name] RC50GM/RC50GDM [Type] M 2Cycles Birdie BA14A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] RC50T/RC50GT/RC50GDT/RC50Y/RC50GY/RC50GDY [Type] T/Y 2Cycles Birdie BA14A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] RC50S/RC50LS/RC50GS/RC50GDS [Type] S 2Cycles Birdie BA14A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] RC50PT [Type] T 2Cycles Birdie BA14A [Genuine part number] 06111-06003 44 (upper and lower combined) [Model name] RC50PS [Type] S
  แสดงเพิ่มเติม
  KAWASAKI
  Z250 KZ250G [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] Z250-C3 Z125 PRO BR125H [Genuine part number] 600A0600 46 (upper and lower combined) [Model name] BR125HJF/BR125HJFA/BR125HKF/BR125HKFA Z125 PRO BR125H [Genuine part number] 600A0600 46 (upper and lower combined) [Model name] BR125HGF/BR125HGFA/BR125HHF/BR125HHFA KX80 KX080F [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KX80-F2/KX80-F3 KX80 KX080F [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KX80-F1 KX80 KX080D [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KX80-D1/KX80-D2 KX80 KX080B [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KX80-B1/KX80-B2 KX80 KX080A [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KX80-A1 KX60 KX060B [Genuine part number] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model name] KX60-B1/KX60-B2/KX60-B3/KX60-B4/KX60-B5/KX60-B6/KX60-B7/KX60-B8/KX60-B9/KX60-B10/KX60-B11/KX60- b12/kx60-b13/kx60-b14/kx60-b15/kx60-b16 KS-II MX080A [Genuine part number] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model name] KMX80-A1/KMX80-A2 KS-I MX050A [Genuine part number] 600A0600 46 (Top and bottom together) [Model name] KMX50-A1/KMX50-A2 KSR-II MX080B [Genuine part number] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model name] KMX80-B1/KMX80-B2/KMX80-B4/KMX80-B5/KMX80-B6 KSR-I MX050B [Genuine part number] 600A0600 46 (Top and bottom together) [Model name] KMX50-B4/KMX50-B5/KMX50-B6 KSR-I MX050B [Genuine part number] 600A0600 46 (Top and bottom together) [Model name] KMX50-B1/KMX50-B2 KSR110 KL110A [Genuine part number] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model name] KL110-A1/KL110-A2/KL110-A3/KL110A6F/KL110A6FA/KL110A7F/KL110A8F/KL110A8S KMX200 MX200A [Genuine part number] 600A0600 Piece 23 [Model name] KMX200-A1/KMX200-A2/KMX200-A3/KMX200-A4 KMX125 MX125A [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KMX125-A1/KMX125-A2/KMX125-A3/KMX125-A4 KM90-A MC [Genuine part number] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model name] KM90-A8 KLX110L LX110D [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KLX110DAF/KLX110DBF/KLX110DCF/KLX110DDF KLX110 LX110A [Genuine part number] 600A0600 46 (upper and lower together) [Model name] KLX110-A1/KLX110-A2/KLX110-A3/KLX110-A4/KLX110A6F/KLX110A7F/KLX110A8F/KLX110A9F/KLX110A9FA KDX125SR DX125A [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KDX125-A3 KDX125SR DX125A [Genuine part number] 600A0600 piece 23 [Model name] KDX125-A1/KDX125-A2/KDX125-A4/KDX125-A5/KDX125-A8 ELIMINATOR 250V (ELIMINATOR) VN250A [Genuine part number] 600A0600 39 (top and bottom together) [Model name] VN250-C1/VN250-C2/VN250C6F/VN250C7F ELIMINATOR 250V (ELIMINATOR) VN250A [Genuine part number] 600A0600 39 (top and bottom together) [Model name] VN250-B1/VN250-B2/VN250-B3 ELIMINATOR 250V (ELIMINATOR) VN250A [Genuine part number] 600A0600 39 (top and bottom together) [Model name] VN250-A2A ELIMINATOR 250V (ELIMINATOR) VN250A [Genuine part number] 600A0600 39 (top and bottom together) [Model name] VN250-A1/VN250-A2 AR80-CII AR080C [Genuine part number] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model name] AR80-C1 AV50-A AV050A [Genuine part number] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model name] AV50-A1/AV50-A2/AV50-A3/AV50-A4/AV50-A5 AR80 AR080A [Genuine Part No.] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model No.] AR80-A1/AR80-A2/AR80-C2/AR80-C3/AR80-C4/AR80-C5/AR80-C6/AR80-C7 AR50 AR050A [Genuine Part No.] 600A0600 46 (top and bottom together) [Model No.] AR50-A1/AR50-A2/AR50-C2/AR50-C3/AR50-C4/AR50-C5/AR50-C7/AR50-C8 AR125-A AR125A [Genuine part number] 600A0600 46 (upper and lower together) [Model name] AR125-A2/AR125-A3 AR125S AR125A [Genuine part number] 600A0600 46 (upper and lower combined) [Model name] AR125-A6/AR125-A8
  แสดงเพิ่มเติม
  HONDA
  Z50J Z50J [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] Z50J/Z50J1 TLM50 AD07 [Genuine part number] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model name] TLM50E TL50 TL50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] TL50 TL125 TL125S [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] TL125S SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD90 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model name] MD90K2/MD90Z SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD90 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD90B SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD90 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD90A SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD70 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD70Z SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD70 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD70K1 SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD70 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD70B SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD70 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD70A SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD50Z SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD50K1 SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD50B SUPER CUB DELIVERY (Super Cub Postal Service) MD50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MD50A SUPER CUB 90 (Super Cub) HA02 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] C90DMC-2 [Type] DM2 SUPER CUB 90 (Super Cub) HA02 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] C90DC-2 [Type] D2 SUPER CUB 90 (Super Cub) HA02 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] C90DC-1 [Type] D1 SUPER CUB 70 (Super Cub) C70 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C70DC-2 [Type] D2 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-9649777 [Model name] C50SH [Type] SH SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-9649777 [Model Name] C50DH [Type] DH SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-9649777 [Model name] C50CMH [Type] CMH SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-9649777 [Model No.] C50BH [Type] BH SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model] C50SG [Type] SG SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50E-4 [Type] E4 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50E-1 [Type] E1 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50DME-5 [Type] DME5 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50DME-2 [Type] DME2 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50DMD-2 [Type] DMD2 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50DMC-5 [Type] DM5 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50DMC-2 [Type] DM2 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] C50DG [Type] DG SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] C50DE-2 [Type] DE2 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model No.] C50DE-1 [Type] DE1 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] C50DD-2 [Type] DD2 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50DD-1 [Type] DD1 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] C50DC-2 [Type] D2 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50DC-1 [Type] D1 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50D-4 [Type] D4 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50D-1 [Type] D1 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] C50CMG [Type] CMG SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50C-4 [Type] 4 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C50C-1 [Type] 1 SUPER CUB 50 (Super Cub) C50 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] C50BG [Type] BG SUPER CUB HA02 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-1609583 [Model No.] C90DH [Type] DH SUPER CUB HA02 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-1609583 [Model No.] C90CMH [Type] CMH SUPER CUB HA02 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] C90DG [Type] DG SUPER CUB HA02 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] C90CMG [Type] CMG SUPER CUB C70 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-8608086 [Model name] C70DH [Type] DH SUPER CUB C70 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-8608086 [Model name] C70CMH [Type] CMH SUPER CUB C70 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C70DG [Type] DG SUPER CUB C70 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] C70CMG [Type] CMG REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] CA250TT [Type] J/2J REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] CA250TR [Type] TR/TR-2 REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] CA250TP [Type] TP/TP-4 REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] CA250TN [Type] TN REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] CA250TL [Type] TL/TL-3 REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model] CA250TJ [Type] TJ/TJ-YC REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] CA250TG [Type] TG-YA REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model] CA250TH [Type] TH/TH-YA/TH-2 REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] CA250TF [Type] TF-YA REBEL MC13 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model] CA250TF [Type] TF RACCOON AD02 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MM50A nighthawk 250 MC26 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model name] NAS250N/NAS250R/NAS250R-II MT50 AD01 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MT50Z MOTRA AD05 [Genuine part number] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model name] CT50JC Monkey Z50J [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower combined) Compatible only with frame No.-1616897 [Model name] Z50JF-VII [Type] 7 Monkey Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] Z50JZ-IL/Z50JZ-IIL/Z50JB-I/Z50JC-IV/Z50JE-IV [Type] 1/4/1L/2L Monkey Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] Z50JZ-II [Type] 2 Monkey Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model No.] Z50JZ-I [Type] 1 Monkey Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] Z50JF-VIIL [Type] 7L Monkey Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] Z50JB-LA [Type] LA MBX50 AC03 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] MBX50C MBX125 JC10 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] MBX125FD GORILLA Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] Z50JZ-IIIL [Type] 3L GORILLA Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] Z50JZ-III [Type] 3 GORILLA Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model No.] Z50JB-LB [Type] LB GORILLA Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] Z50JF-VI [Type] 6 CY50 CY50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] CY50K2 GORILLA Z50J [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model No.] Z50JB-III/Z50JC-VI/Z50JE-VI [Type] 43530 CR80R HE04 [Stock No.] 96211-06000 Piece 21 [Model name] CR80RF CR80R HE04 [Stock No.] 96211-06000 Piece 21 [Model No.] CR80RE CR80R HE04 [Stock No.] 96211-06000 Piece 21 [Model name] CR80R2F CR80R HE04 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] CR80RD CR80R HE02 [Stock No.] 96211-06000 42 (top and bottom together) [Model No.] CR80RC CR80R HE02 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] CR80RA/CR80RB CHALET NY50 [Genuine part number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model name] NY50 CBX125F JC11 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] CBX125FN [Type] J CBX125F JC11 [stock number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [model] CBX125FE/CBX125FH [type] K CBX125C JC12 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] CBX125CN [Type] J CBX125C JC12 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower combined) [Model] CBX125CH [Type] K CBX125C JC12 [Stock No.] 96211-06000 42 (upper and lower together) [Model] CBX125CE [Type] K CB125T JC06 [stock number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [model name] CB125TJ/CB125TM/CB125TP/CB125TW CB125T JC06 [stock number] 96211-06000 42 (upper and lower together) [model name] CB125TF
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  4.7

  / 5

  (6 ทบทวน)

  4

  2

  0

  0

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  High Quality and low cost

  04 Oct 2022
  5.0
  โดย

  Vishwa Kau

  lk.gif
  these steel ball bearing look same as OEM. Buy with confident because IT'S MADE IN JAPAN.. My TW200 had 70k Kilometers done. I replaced my bike ball bearing at 40000km,after that never touched the bearings still handled perfectly.Oh well. Do em , do em right; shouldn't be a problem for a long time. …..I bought two set of ball bearing for my future reference.'love it ดูรายละเอียด
  ตลับลูกปืนเหล็กเหล่านี้มีลักษณะเหมือนกับ OEM ซื้อด้วยความมั่นใจเพราะ IT'S MADE IN JAPAN.. TW200 ของฉันวิ่งไป 70k กิโลเมตรแล้ว ฉันเปลี่ยนตลับลูกปืนจักรยานของฉันที่ 40000 กม. หลังจากนั้นก็ไม่เคยสัมผัสตลับลูกปืนที่ยังคงจัดการได้ดีเยี่ยม อืม Do em ทำถูกต้อง; ไม่น่าจะเป็นปัญหามานาน …..ฉันซื้อตลับลูกปืนสองชุดสำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต ฉันชอบมัน ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Non genuine but they are ball bearings

  30 Sep 2022
  5.0
  โดย

  NO NAME

  gb.gif
  As I was already replacing the old worn parts for the foot rests, I decided to go for these non genuine ones as they are just ball bearings and I needed a few. Very well made, exact to specifications. Packaging was adequate, shipping was fast. Well done and thank you ดูรายละเอียด
  เนื่องจากฉันได้เปลี่ยนอะไหล่เก่าสำหรับที่พักเท้าแล้ว ฉันจึงตัดสินใจเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ เนื่องจากเป็นเพียงตลับลูกปืนเม็ดกลมและฉันต้องการชิ้นส่วนบางชิ้น ทำได้ดีมากตรงตามข้อกำหนด บรรจุภัณฑ์เพียงพอ การจัดส่งก็รวดเร็ว เรียบร้อยและขอบคุณครับ ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  It's nice to be able to buy a lot at once.

  13 Apr 2022
  5.0
  โดย

  NO NAME

  kr.gif
  Currently, there are only 4 KSR series units.
  I bought 100 pieces, 23 pieces on the top and bottom, 46 pieces in total, 2 units
  Once I've worked on one, if there are any abnormal vehicles among the remaining four, I think I'll have to work on it right away.
  It looks so good ---------------------------------------------- ------------ It is now that the KSR series is only four.
  I bought it in 100 pieces.
  ดูรายละเอียด
  ปัจจุบันมีเครื่องซีรีส์ KSR เพียง 4 เครื่องเท่านั้น
  ซื้อมา100ตัว ตัวบน 23ตัว บนล่าง รวม46ตัว2ตัว
  เมื่อฉันได้ทำงานชิ้นหนึ่งแล้ว ถ้ามียานพาหนะผิดปกติใดๆ ในสี่คันที่เหลือ ฉันคิดว่าฉันจะต้องดำเนินการกับมันทันที
  มันดูดีมาก ---------------------------------------------------- -------------- ตอนนี้ซีรีย์ KSR เหลือแค่สี่ชุดเท่านั้น
  ฉันซื้อมันใน 100 ชิ้น
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Used to make up the shortfall

  19 Dec 2020
  4.0
  When I replaced the Stem for KMX200 in KMX125 which I bought in Yahoo!
  For some reason, I didn't have enough steel balls for Stem bearing, so I checked the size from Parts List and bought them.
  So far I have no complaints about the sphericity or hardness.

  If you have a Kawasaki, you can check the size of the Stem sphere from the Parts List.
  ดูรายละเอียด
  เมื่อฉันเปลี่ยน Stem สำหรับ KMX200 ใน KMX125 ที่ฉันซื้อใน Yahoo!
  ด้วยเหตุผลบางอย่าง ฉันไม่มีลูกเหล็กเพียงพอสำหรับตลับลูกปืนต้นกำเนิด ดังนั้นฉันจึงตรวจสอบขนาดจากรายการอะไหล่และซื้อ
  จนถึงตอนนี้ ฉันไม่มีข้อตำหนิเกี่ยวกับความกลมหรือความแข็ง

  หากคุณมีคาวาซากิ คุณสามารถตรวจสอบขนาดของ Stem sphere ได้จากรายการอะไหล่
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Cheap and great.

  02 Sep 2020
  5.0
  This is a 1/4 size steel ball.
  It is used for the Stem bearing (above) of TS125RK and the Stem bearing of KLE250.
  The price is about 2/5 of the OEM product. 50 units for 2 units, where it costs 2,500 yen, but it only costs 1,000 yen.
  It's a quality product.
  ดูรายละเอียด
  นี่คือลูกเหล็กขนาด 1/4
  ใช้สำหรับตลับลูกปืนต้นกำเนิด (ด้านบน) ของ TS125RK และตลับลูกปืนต้นกำเนิดของ KLE250
  ราคาประมาณ 2/5 ของผลิตภัณฑ์ OEM 50 ยูนิตสำหรับ 2 ยูนิต ราคา 2,500 เยน แต่ราคาเพียง 1,000 เยนเท่านั้น
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด