คู่มือการบำรุงรักษา 2 ล้อ [ฉบับสำเนา]

 • รหัสสินค้า: 6000104

  ฿9,589

  คะแนนวีไบค์: +96 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  TACT 80-82 [Sales start]23-Sep-82[BODY NUMBER]AB07-3001627-[Motor type]AB07E[Model code]NE50C-I[Year]80|82 TACT 80-82 Full mark [Sales start]8/July/81[BODY NUMBER]AB07-2000317-[Motor type]AB07E[Model code]ND50MB[Year]80|82 TACT 80-82 [Sales start]23-Sep-82[BODY NUMBER]AB07-3001627-[POWER DRIVE TYPE]AB07E[MODEL CODE]NE50C-II[YEAR]80|82 TACT 80-82 Cell [Sales start]23/Sep/82[BODY NUMBER]AB07-3001627-[Motor type]AB07E[Model code]NE50MC-I[Year]80/82 TACT 80-82 Cell [Sales start]23/Sep/82[BODY NUMBER]AB07-3001627-[Motor type]AB07E[Model code]NE50MC-II[Year]80/82 TACT 80-82 cell [Sales start]8 Jul. 1981[BODY NUMBER]AB07-2001267-[Motor type]AB07E[Model code]NS50MB[Year]80|82 TACT 80-82 [Sales start]8/Jul/81[BODY NUMBER]AB07-2001277-[Motor type]AB07E[Model code]NS50DB[Year]80|82 TACT 80-82 Full Mark Custom [Sales start]23/Sep/82[BODY NUMBER]AB07-3000027-[Motor type]AB07E[Model code]NB50MCC-II[Year]80|82 TACT 80-82 [Sales Launch]3-Sep-80[BODY NUMBER]AB07-1000069-[MOTION TYPE]AB07E[MODEL CODE]NS50MA[YEAR]80|82 TACT 80-82 Full Mark Custom [Sales start]23/Sep/82[BODY NUMBER]AB07-3000034-[Motor type]AB07E[Model code]NB50MCC-I[Year]80|82 TACT 80-82 [Sales start]3-Sep-80[BODY NUMBER]AB07-1000069-[MOTION TYPE]AB07E[MODEL CODE]NS50DA[YEAR]80|82 STREAM 80-82 [Sales start]11 Nov. 1981[BODY NUMBER]TB07-1000072-[MODEL CODE]NV50C[YEAR]80|82 SQUASH 80-82 Deluxe [Sales start]22/10/81[BODY NUMBER]AB11-1000031-[MODEL CODE]SC50BII[YEAR]80|82 SPACY80 80-82 [Sales start]16/10/82[BODY NUMBER]HF02-1000001-[MODEL CODE]CH80MSC-II[YEAR]80/82 SPACY80 80-82 [Sales start]16/10/82[BODY NUMBER]HF02-1000001-[MODEL CODE]CH80MSC-I[YEAR]80/82 SPACY50 80-82 Deluxe [Sales start]13/May/82[BODY NUMBER]AF02-1000072-[Motor-driven model]AF02E[Model Code]CH50MCD[Year]80/82 SPACY50 80-82 Custom [Sales start]13/May/82[BODY NUMBER]AF02-1000065-[MOTION TYPE]AF02E[MODEL CODE]CH50MSC[YEAR]80/82 SPACY125 80-82 Stryker [Sales start]10/3/83[BODY NUMBER]JF02-1100001-[MOTION TYPE]JF02E[MODEL CODE]CH125CD-I[YEAR]80|82 RUNAWAY 80-82 [Sales start]21-Jan-82[BODY NUMBER]AB13-1001001002-[MOTION TYPE]AB13E[MODEL CODE]NU50MC[YEAR]80|82 RACCOON 80-82 [Sales start]Mar. 1, 1980[BODY NUMBER]AD02-1000017-[Motor-driven model]AD02E[Model Code]MM50A[Year]80|82 R&P 80-82 [Sales Launch]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]CY50-1500009-[MOTION TYPE]CY50E[MODEL CODE]CY50A[YEAR]80|82 ELSINORE 250(MT250) 80-82 R [Sales start]21-Nov-1980[BODY NUMBER]ME03-1000012-[motor type]ME03E[model code]CR250RB[year]80|82 QR50 80-82 [Sales start]Oct. 1, 1982[BODY NUMBER]AE01-1000001-[MOTION TYPE]AE01E[MODEL CODE]QR50C[YEAR]80|82 NV750 80-82 Custom [Sales start]17/12/82[BODY NUMBER]RC14-1000001-[MOTION TYPE]RC14E[MODEL CODE]NV750CD[YEAR]80|82 NV400 80-82 Custom [Sales start]83/03/01/83[BODY NUMBER]NC12-1000001-[MOTION TYPE]NC12E[MODEL CODE]NV400CD[YEAR]80|82 MVX250F 80-82 [Sales start]Feb. 1, 1983[BODY NUMBER]MC09-1000001-[MOTION TYPE]MC09E[MODEL CODE]MVX250FD[YEAR]80|82 MTX50/R 80-82 [Sales start]20/Mar/82[BODY NUMBER]AD04-1000013-[Motor-driven model]AD01E[Model Code]MTX50C[Year]80/82 MTX200R/RII 80-82 [Sales start]5-Feb-83[BODY NUMBER]MD07-1000001-[MOTION TYPE]MD07E[MODEL CODE]MTX200RD[YEAR]80|82 MTX125R 80-82 [Sales start]15-Nov-82[BODY NUMBER]JD05-1000020-[MOTION TYPE]JD05E[MODEL CODE]MTX125RD[YEAR]80|82 MOTRA 80-82 [Sales start]10/Jun/82[BODY NUMBER]AD05-1000001-[MODEL CODE]CT50MJ[YEAR]80/82 MOTOCOMPO 80-82 [Sales start]27/10/81[BODY NUMBER]AB12-1000020-[MOTION TYPE]AB12E[MODEL CODE]NCZ50B[YEAR]80|82 MCX50 80-82 [Sales start]06/01/82[BODY NUMBER]AC04-1000038-[motor type]AC04E[model code]MCX50C[year]80|82 MBX50 80-82 [Sales start]Mar. 1, 1982[BODY NUMBER]AC03-1000001-[motor type]AC03E[model code]MBX50C[year]80|82 MBX125F 80-82 [Sales start]18/03/83[BODY NUMBER]JC10-1000018-[MOTION TYPE]JC10E[MODEL CODE]MBX125FD[YEAR]80|82 MB80 80-82 [Sales start]22-Feb-80[BODY NUMBER]HC01-1000017-[MOTION TYPE]HC01E[MODEL CODE]MB80A[YEAR]80|82 MB50 80-82 [Sales start]02/06/80[BODY NUMBER]AC01-1100007-[motor type]AC01E[model code]MB50A[year]80/82 LEAD80 80-82 [Sales start]19-Feb-19/82[BODY NUMBER]HF01-1000001-[MODEL CODE]NH80MDC[YEAR]80|82 LEAD 50 80-82 Deluxe [Sales start]19-Feb-82[BODY NUMBER]AF01-1000036-[MOTION TYPE]AF01E[MODEL CODE]NH50MDC[YEAR]80|82 LEAD 50 80-82 [Sales start]19-Feb-19/82[BODY NUMBER]AF01-1000036-[MOTION TYPE]AF01E[MODEL CODE]NH50MC[YEAR]80|82 LEAD 50 80-82 S [Sales start]16-Feb/83[BODY NUMBER]AF01-1300001-[MOTION TYPE]AF01E[MODEL CODE]NH50SSD[YEAR]80|82 LEAD125 80-82 [Sales start]16/10/82[BODY NUMBER]JF01-1000001-[MODEL CODE]NH125C-II[YEAR]80/82 LEAD125 80-82 [Sales start]16/10/82[BODY NUMBER]JF01-1000001-[MODEL CODE]NH125C-I[YEAR]80/82 GYROX 80-82 [Sales start]14-Oct-82[BODY NUMBER]TD01-1000020-[motor type]TD01E[model code]NJ50MC[year]80|82 GL500YAMAHA Super JOGZr Wing Black 80-82 Custom [Sales start]81/5/1/81[BODY NUMBER]GL500-1007008-[MOTION TYPE]GL500E[MODEL CODE]GL500CB[YEAR]80/82 GL400YAMAHA Super JOGZr Wing Black 80-82 Custom [Sales start]81/5/1/81[BODY NUMBER]GL400-1023014-[MOTION TYPE]GL400E[MODEL CODE]GL400CB[YEAR]80/82 GL400YAMAHA Super JOGZr Wing Black 80-82 [Sales commenced]81/5/1/81[BODY NUMBER]GL400-1023011-[MOTION TYPE]GL400E[MODEL CODE]GL400B[YEAR]80/82 GL400YAMAHA Super JOGZr Wing Black 80-82 Custom [Sales start]19 Mar 1980[BODY NUMBER]GL400-1012001-[MOTION TYPE]GL400E[MODEL CODE]GL400CA[YEAR]80|82 FT500 80-82 [Sales start]10/Jun/82[BODY NUMBER]PC07-1000001-[MOTION TYPE]PC07E[MODEL CODE]FT500C[YEAR]80/82 FT400 80-82 [Sales start]06/01/82[BODY NUMBER]NC09-1000007-[MOTION TYPE]ND01E[MODEL CODE]FT400C[YEAR]80|82 CX400 80-82 Custom [Sales start]Mar 1, 1983[BODY NUMBER]NC10-1000001-[MOTION TYPE]GL400E[MODEL CODE]CX400CD[YEAR]80|82 CT250S SILKROAD(CT250S) 80-82 [Sales start]14/Mar/81[BODY NUMBER]L250S-1025026-[MOTION TYPE]L250SE[MODEL CODE]CT250SB[YEAR]80|82 CT110 HUNTER CUBCT110 80-82 [Sales start]81/10/2/81[BODY NUMBER]JD01-1009070-[MODEL CODE]CT110B[YEAR]80/82 CR80R/RII 80-82 [Sales start]Oct. 1, 1982[BODY NUMBER]HE04-1000003-[Motor-driven model]HE04E[Model code]CR80RD[Year]80|82 CR80R/RII 80-82 [Sales start]10-Dec-81[BODY NUMBER]HE02-1200001-[motor type]HE02E[model code]CR80RC[year]80|82 CR80R/RII 80-82 Elsinore 80 [Sales start]21-November-80[BODY NUMBER]HE02-1100001-[Motor type]HE02E[Model code]CR80RB[Year]80|82 CR250 80-82 R [Sales start]Oct. 1, '82[BODY NUMBER]ME03-1300002-[MOTION TYPE]ME03E[MODEL CODE]CR250RD[YEAR]80|82 CR250 80-82 R [Sales start]9/10/81[BODY NUMBER]ME03-1200002-[MOTION TYPE]ME03E[MODEL CODE]CR250RC[YEAR]80/82 CR125 80-82 R [Sales start]Oct. 1, 1982[BODY NUMBER]JE01-1300002-[MOTION TYPE]JE01E[MODEL CODE]CR125RD[YEAR]80|82 CR125 80-82 R [Sales start]10 Nov. 1981[BODY NUMBER]JE01-1200001-[MOTION TYPE]JE01E[MODEL CODE]CR125RC[YEAR]80|82 CM400 80-82 T [Sales start]Aug. 1, 1980[BODY NUMBER]NC01-1003501-[Motor-driven model]CM400TE[Model code]CM400TA[Year]80|82 CM250 80-82 T [Sales start]24-Oct-80[BODY NUMBER]MC04-1000001-[MOTION TYPE]CB250TE[MODEL CODE]CM250TA[YEAR]80|82 CHALY 70 80-82 [Sales start]Jan. 20, 1981[BODY NUMBER]CF70-3000029-[Motor type]CF70E[Model code]CF70B[Year]80|82 CHALY 50 80-82 Deluxe AT [Sales start]Feb. 20, 1981[BODY NUMBER]CF50-3000031-[Motor type]CF50E[Model code]CF50AB[Year]80|82 CHALY 50 80-82 Standard [Sales start]20/Jan/81[BODY NUMBER]CF50-3000031-[Motor type]CF50E[Model code]CF50B[Year]80|82 CBX650 CUSTOM 80-82 [Sales start]15-Dec-82[BODY NUMBER]RC13-1000004-[MOTION TYPE]RC13E[MODEL CODE]CBX650SCD[YEAR]80|82 CBX400 F INTEGRA 80-82 [Sales start]Oct. 1, 1982[BODY NUMBER]PC04-1100001-[MOTION TYPE]PC04E[MODEL CODE]CBX550FD-II[YEAR]80|82 CBX400 F INTEGRA 80-82 [Sales start]Jul 1, '82[BODY NUMBER]NC07-1028001-[motor type]NC07E[model code]CBX400FC-II[year]80|82 CBX400F 80-82 [Sales start]Nov. 17, 1981[BODY NUMBER]NC07-1000001-[motor type]NC07E[model code]CBX400FC[year]80|82 CBX400 CUSTOM 80-82 Custom [Sales start]24/Mar/83[BODY NUMBER]NC11-1000001-[MOTION TYPE]NC11E[MODEL CODE]CBX400CD[YEAR]80|82 CB750Custom 80-82 Custom Exclusive [Sales start]24/May/80[BODY NUMBER]RC04-1010001-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750CA[YEAR]80|82 CB750Custom 80-82 Custom Exclusive [Sales start]81/May/1/81[BODY NUMBER]RC04-1020001-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750CDB[YEAR]80|82 CB750Custom 80-82 [Sales start]81May 1, 1981[BODY NUMBER]RC04-1020001-[Motor type]RC01E[Model code]CB750CB[Year]80|82 CB750 Four(CB750K) 80- [Sales start]24-May-80[BODY NUMBER]RC01-1010002-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750KA[YEAR]80|82 CB750F 80-82 [Sales start]10/Jun/82[BODY NUMBER]RC04-1036001-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750FC[YEAR]80/82 CB750F 80-82 [Sales start]1-May-81[BODY NUMBER]RC04-1020001-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750FB[YEAR]80|82 CB750F 80-82 [Sales start]24-May-80[BODY NUMBER]RC04-1010001-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750FA[YEAR]80|82 CB650 82- Luxury Custom [Sales start]15/Jan/82[BODY NUMBER]RC05-1006003-[MOTION TYPE]RC03E[MODEL CODE]CB650LCC[YEAR]80/82 CB650 81- Custom [Sales start]19/Mar/81[BODY NUMBER]RC05-1003004-[MOTION TYPE]RC03E[MODEL CODE]CB650CB[YEAR]80/82 CB650 80- Custom [Sales start]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]RC05-1000001-[MOTION TYPE]RC03E[MODEL CODE]CB650CA[YEAR]80|82 CB50 80-82 S [Sales start]22-Feb-80[BODY NUMBER]AC02-1000007-[motor type]AC02E[model code]CB50SA[year]80|82 CB400 SUPERHAWKIII CB400D 80-82 [Sales start]Aug. 1, 1980[BODY NUMBER]NC04-1000019-[MOTION TYPE]CB400NE[MODEL CODE]CB400DA[YEAR]80|82 CB400FOUR (air-cooled) 80-82 Luxury Custom [Sales start]1-Apr-82[BODY NUMBER]NC01-1007003-[MOTION TYPE]CB400TE[MODEL CODE]CB400LCC[YEAR]80|82 CB250RS 80-82 Z [Sales start]81/3/19/81[BODY NUMBER]MC02-1012007-[Motor type]MC02E[Model code]CB250RS-ZB[Year]80/82 CB250RS 80-82 [Sales start]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]MC02-1000026-[MOTION TYPE]MC02E[MODEL CODE]CB250RSA[YEAR]80|82 CB125 80-82 JX [Sales start]7-Dec-82[BODY NUMBER]JC09-1000001-[POWER GENE]JC09E[MODEL CODE]CB125GD[YEAR]80|82 CB125T 80-82 T [Sales start]06/01/82[BODY NUMBER]JC06-1000005-[MOTION TYPE]JC06E[MODEL CODE]CB125TC[YEAR]80|82 CB125 80-82 JX [Sales start]15 Apr. 1980[BODY NUMBER]CB125J-1060005-[POWER GENERATOR TYPE]CB125JE[MODEL CODE]CB125JA[YEAR]80|82 Carene 80-82 S [Sales start]Feb. 25, 1981[BODY NUMBER]AB04-2000001-[motor type]AB04E[model code]NX50MB-II[year]80|82 BENLY50CD90 80-82 [Sales Launch]19 Sep 1980[BODY NUMBER]HA03-1000013-[MOTION TYPE]HA03E[MODEL CODE]CD90A[YEAR]80|82 ATC70 80-82[Sales start]10/Jun/82[BODY NUMBER]TB03-1100001-[Motor-driven model]TB03E[Model Code]ATC70D[Year]80|82 ATC70 80-82 [Sales start]11/10/81[BODY NUMBER]TB03-BC706548-[Motor type]TB03E[Model code]ATC70C[Year]80|82 ATC200 80-82 [Sales start]11/10/81[BODY NUMBER]CC127807-[MODEL CODE]ATC200C[YEAR]80|82 ATC200 80-82 E [Sales start]10/Jun/82[BODY NUMBER]TB05-1100001-[Motor-driven model]TB05E[Model Code]ATC200E[Year]80|82 ATC185 80-82 S [Sales start]11/10/81[BODY NUMBER]CC230957-[MODEL CODE]ATC185SC[YEAR]80|82 ATC110 80-82 [Sales start]10-Nov-10/81[BODY NUMBER]TB20-CC321876-[MOTION TYPE]TB02E[MODEL CODE]ATC110C[YEAR]80|82 250T 80-82 [BODY NUMBER]MC06-1000018-[MOTION TYPE]MC06E[MODEL CODE]CS250D MASTER [SEPTEMBER 1, 1982 250T 80-82 [BODY NUMBER]MC06-1000018-[MOTION TYPE]MC06E[MODEL CODE]CS250C MASTER [BEGINNING OF SALE]Nov. 13, 1981 SUPER CUB 50PRO 80-82 [Sales commenced]12-Apr-82[BODY NUMBER]C50-8500034-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50C-I|IV[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 STD [Sales commenced]12-Apr-82[BODY NUMBER]C50-8500034-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50C-I|IV[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 Business [Sales start]16-February-81[BODY NUMBER]C50-8000026-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DB|B[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 Standard [Sales start]16-Feb-81[BODY NUMBER]C50-8000026-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DB|B[YEAR]80|82 SUPER CUB 50PRO 80-82 [Sales commenced]1 Apr. 1983[BODY NUMBER]C50-8909925-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50-DI|II[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 STD [Sales commenced]1 Apr 83[BODY NUMBER]C50-8909925-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50-DI|II[YEAR]80|82 XL250 80-82 Paris-Dakar[Sales start]20-Jul-82[BODY NUMBER]MD03-1021003-[Motor-driven model]MD03E[Model code]XL250RC[Year]80|82 SQUASH 80-82 [Sales start]22/10/81[BODY NUMBER]AB11-1000021-[MODEL CODE]SC50BI|III[YEAR]80|82 HUMMING 80-82 G[Sales start]24-May-80[BODY NUMBER]NC50-7000038-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50A[YEAR]80|82 250T 80-82 [BODY NUMBER]MC07-1000014-[MOTION TYPE]MC06E[MODEL CODE]CS250SC HUMMING 80-82 [Sales start]24-May-80[BODY NUMBER]NC50-7000038-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50A[YEAR]80|82 TACT 80-82 Full mark [Sales start]23/Sep/82[BODY NUMBER]AB07-3001627-[Motor type]AB07E[Model code]NB50MC-I[Year]80/82 TACT 80-82 Full mark [Sales start]23/Sep/82[BODY NUMBER]AB07-3000027-[Motor type]AB07E[Model code]NB50MC-II[Year]80/82 Tacty 80-82 [Sales start]18-Feb-83[BODY NUMBER]AB19-1000013-[MOTION TYPE]AB19E[MODEL CODE]NK50D-I[YEAR]80|82 Tacty 80-82 Custom [Sales start]18-Feb/83[BODY NUMBER]AB19-1023138-[MOTION TYPE]AB19E[MODEL CODE]NK50D-III[YEAR]80|82 TL125IHATOVO(TL125S) 80-82 [Sales start]23/04/81[BODY NUMBER]JD03-1000011-[MODEL CODE]TL125SB[YEAR]80/82 VF400 80-82 F [Sales start]15-Dec-82[BODY NUMBER]NC13-1000001-[motor type]NC13E[model code]VF400FD[year]80|82 VF750F 80-82 [Sales start]11-Dec-82[BODY NUMBER]RC15-1000001-[MOTION TYPE]RC07E[MODEL CODE]VF750FD[YEAR]80|82 MAGNA750 80-82 VF750 SABRE [Sales start]Apr. 1, '82[BODY NUMBER]RC07-1000001-[MOTION TYPE]RC07E[MODEL CODE]VF750SC[YEAR]80|82 MAGNA750 80-82 [Sales start]Apr. 1, 1982[BODY NUMBER]RC09-1000001-[MOTION TYPE]RC07E[MODEL CODE]VF750CC[YEAR]80|82 VT250 INTEGRA 80-82 [Sales start]10/Jun/82[BODY NUMBER]MC08-1000001-[POWER GENE]MC08E[MODEL CODE]VT250FC[YEAR]80/82 XL125 80-82 R [Sales start]5/Mar/82[BODY NUMBER]JD04-1000006-[MOTION TYPE]L125SE[MODEL CODE]XL125RC[YEAR]80/82 XL125 80-82 R Paris-Dakar [Sales start]18/03/83[BODY NUMBER]JD04-1000006-[MOTIVE TYPE]L125SE[MODEL CODE]XL125RD[YEAR]80|82 XL200 80-82 R [Sales start]20-Oct-82[BODY NUMBER]MD06-1000006-[motor type]MD06E[model code]XL200RD[year]80|82 XL250 80-82 R [Sales start]20 Nov. 1981[BODY NUMBER]MD03-1000012-[Motor-driven model]MD03E[Model code]XL250RC[Year]80|82 XL250 80-82 S [Sales start]22-Feb-80[BODY NUMBER]L250S-1010001-[MOTION TYPE]L250SE[MODEL CODE]XL250SA[YEAR]80|82 XL400R 80-82 R [Sales start]04/01/82[BODY NUMBER]ND01-1000006-[MOTION TYPE]ND01E[MODEL CODE]XL400RC[YEAR]80|82 XL50 80-82 S [Sales start]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]AD03-1000006-[Motor type]AD03E[Model code]XL50SA[Year]80|82 XL500 80-82 S [Sales start]Aug. 2, 1980[BODY NUMBER]PD01-1001001-[Motor type]PD01E[Model code]XL500SA[Year]80|82 XL80 80-82 S [Sales start]Mar. 1, 1980[BODY NUMBER]HD04-1000011-[Motor type]HD04E[Model code]XL80SA[Year]80|82 XR80 80-82 [Sales start]Nov. 10, 1981[BODY NUMBER]HE01-1200001-[Motor-driven model]HE01E[Model code]XR80C[Year]80|82 CB750F 80-82 Integra [Sales start]21/08/82[BODY NUMBER]RC04-1036714-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750FIIC[YEAR]80|82 MT125ELSINORE 80-82 R [Sales start]21-Nov-1980[BODY NUMBER]JE01-1000457-[MOTION TYPE]JE01E[MODEL CODE]CR125RB[YEAR]80|82 CB400T CB250N 80-82 [Sales start]6/9/80[BODY NUMBER]MC03-1000019-[MOTION TYPE]CB250TE[MODEL CODE]CB250NA[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 Deluxe Cell [Sales start]16-Feb-81[BODY NUMBER]C50-8000036-[Motor type]C50E[Model code]C50DMB[Year]80|82 SUPER CUB 50 80-82 Deluxe [Sales start]12-Apr-82[BODY NUMBER]C50-8500039-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DC-I[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 Deluxe ED [Sales start]12-Apr-82[BODY NUMBER]C50-8500651-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DC-II[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 Deluxe ED Cell [Sales start]12-Apr-82[BODY NUMBER]C50-8500671-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DMC-II[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 SuperCustom ED [Sales start]23-Feb/83[BODY NUMBER]C50-8900020-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DD-II[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 SuperCustom ED [Sales start]23-Feb/83[BODY NUMBER]C50-8900020-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DMD-II[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 Deluxe [Sales start]1-Apr.83[BODY NUMBER]C50-8909932-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DD-I[YEAR]80|82 SUPER CUB70 80-82 Deluxe [Sales start]16-Feb-81[BODY NUMBER]C70-8500035-[Motor type]C70E[Model code]C70DB[Year]80|82 SUPER CUB70 80-82 Standard [Sales start]10/Jun/82[BODY NUMBER]C70-8300003-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70DC-II[YEAR]80/82 SUPER CUB 90 80-82 Deluxe [Sales start]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]HA02-1000004-[Motor-driven model]HA02E[Model Code]C90A[Year]80|82 SUPER CUB 90 80-82 Deluxe Cell [Sales start]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]HA02-1000021-[Motor type]HA02E[Model code]C90MA[Year]80|82 SUPER CUB 90 80-82 Deluxe [Sales start]16-Feb-81[BODY NUMBER]HA02-1100017-[MOTION TYPE]HA02E[MODEL CODE]C90DB[YEAR]80|82 SUPER CUB 90 80-82 Deluxe Cell [Sales start]Feb. 16, 1981[BODY NUMBER]HA02-1100027-[Motor type]HA02E[Model code]C90DMB[Year]80|82 SUPER CUB 90 80-82 Deluxe [Sales start]12/Apr/82[BODY NUMBER]HA02-1300005-[Motor type]HA02E[Model code]C90DC-I[Year]80/82 SUPER CUB 90 80-82 SDX [Sales start]12/Apr/82[BODY NUMBER]HA02-1300010-[MOTION TYPE]HA02E[MODEL CODE]C90DC-II[YEAR]80|82 SUPER CUB 90 80-82 Deluxe Cell [Sales start]12-Apr-82[BODY NUMBER]HA02-1300015-[MOTION TYPE]HA02E[MODEL CODE]C90DMC-I[YEAR]80|82 SKY 80-82 [Sales start]15 Apr. 1982[BODY NUMBER]AB14-1000018-[MODEL CODE]NP50C[YEAR]80|82 SKY 80-82 [Sales start]23-Nov-82[BODY NUMBER]AB14-1500001-[MODEL CODE]NP50D[YEAR]80|82 SKY 80-82 Cell [Sales start]23-Nov-82[BODY NUMBER]AB14-1500001-[MODEL CODE]NP50MD[YEAR]80|82 PALFLEY 80-82 [Sales start]11/Jan/80/80[BODY NUMBER]NC50-6001990-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50Z[YEAR]80|82 LA250 T Custom Nov. 13, 1981[BODY NUMBER]MC07-1000014-[MOTION TYPE]MC06E[MODEL CODE]CS250SC[YEAR]80|82
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  [หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต] 0SSP46000104

  รายละเอียดคำถาม


  คำอธิบาย


  * ภาพผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

  คำเตือน

  * กรุณาซื้อหลังจากตรวจสอบประเภทรุ่นและหมายเลขชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  TACT 80-82 [Sales start]23-Sep-82[BODY NUMBER]AB07-3001627-[Motor type]AB07E[Model code]NE50C-I[Year]80|82 TACT 80-82 Full mark [Sales start]8/July/81[BODY NUMBER]AB07-2000317-[Motor type]AB07E[Model code]ND50MB[Year]80|82 TACT 80-82 [Sales start]23-Sep-82[BODY NUMBER]AB07-3001627-[POWER DRIVE TYPE]AB07E[MODEL CODE]NE50C-II[YEAR]80|82 TACT 80-82 Cell [Sales start]23/Sep/82[BODY NUMBER]AB07-3001627-[Motor type]AB07E[Model code]NE50MC-I[Year]80/82 TACT 80-82 Cell [Sales start]23/Sep/82[BODY NUMBER]AB07-3001627-[Motor type]AB07E[Model code]NE50MC-II[Year]80/82 TACT 80-82 cell [Sales start]8 Jul. 1981[BODY NUMBER]AB07-2001267-[Motor type]AB07E[Model code]NS50MB[Year]80|82 TACT 80-82 [Sales start]8/Jul/81[BODY NUMBER]AB07-2001277-[Motor type]AB07E[Model code]NS50DB[Year]80|82 TACT 80-82 Full Mark Custom [Sales start]23/Sep/82[BODY NUMBER]AB07-3000027-[Motor type]AB07E[Model code]NB50MCC-II[Year]80|82 TACT 80-82 [Sales Launch]3-Sep-80[BODY NUMBER]AB07-1000069-[MOTION TYPE]AB07E[MODEL CODE]NS50MA[YEAR]80|82 TACT 80-82 Full Mark Custom [Sales start]23/Sep/82[BODY NUMBER]AB07-3000034-[Motor type]AB07E[Model code]NB50MCC-I[Year]80|82 TACT 80-82 [Sales start]3-Sep-80[BODY NUMBER]AB07-1000069-[MOTION TYPE]AB07E[MODEL CODE]NS50DA[YEAR]80|82 STREAM 80-82 [Sales start]11 Nov. 1981[BODY NUMBER]TB07-1000072-[MODEL CODE]NV50C[YEAR]80|82 SQUASH 80-82 Deluxe [Sales start]22/10/81[BODY NUMBER]AB11-1000031-[MODEL CODE]SC50BII[YEAR]80|82 SPACY80 80-82 [Sales start]16/10/82[BODY NUMBER]HF02-1000001-[MODEL CODE]CH80MSC-II[YEAR]80/82 SPACY80 80-82 [Sales start]16/10/82[BODY NUMBER]HF02-1000001-[MODEL CODE]CH80MSC-I[YEAR]80/82 SPACY50 80-82 Deluxe [Sales start]13/May/82[BODY NUMBER]AF02-1000072-[Motor-driven model]AF02E[Model Code]CH50MCD[Year]80/82 SPACY50 80-82 Custom [Sales start]13/May/82[BODY NUMBER]AF02-1000065-[MOTION TYPE]AF02E[MODEL CODE]CH50MSC[YEAR]80/82 SPACY125 80-82 Stryker [Sales start]10/3/83[BODY NUMBER]JF02-1100001-[MOTION TYPE]JF02E[MODEL CODE]CH125CD-I[YEAR]80|82 RUNAWAY 80-82 [Sales start]21-Jan-82[BODY NUMBER]AB13-1001001002-[MOTION TYPE]AB13E[MODEL CODE]NU50MC[YEAR]80|82 RACCOON 80-82 [Sales start]Mar. 1, 1980[BODY NUMBER]AD02-1000017-[Motor-driven model]AD02E[Model Code]MM50A[Year]80|82 R&P 80-82 [Sales Launch]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]CY50-1500009-[MOTION TYPE]CY50E[MODEL CODE]CY50A[YEAR]80|82 ELSINORE 250(MT250) 80-82 R [Sales start]21-Nov-1980[BODY NUMBER]ME03-1000012-[motor type]ME03E[model code]CR250RB[year]80|82 QR50 80-82 [Sales start]Oct. 1, 1982[BODY NUMBER]AE01-1000001-[MOTION TYPE]AE01E[MODEL CODE]QR50C[YEAR]80|82 NV750 80-82 Custom [Sales start]17/12/82[BODY NUMBER]RC14-1000001-[MOTION TYPE]RC14E[MODEL CODE]NV750CD[YEAR]80|82 NV400 80-82 Custom [Sales start]83/03/01/83[BODY NUMBER]NC12-1000001-[MOTION TYPE]NC12E[MODEL CODE]NV400CD[YEAR]80|82 MVX250F 80-82 [Sales start]Feb. 1, 1983[BODY NUMBER]MC09-1000001-[MOTION TYPE]MC09E[MODEL CODE]MVX250FD[YEAR]80|82 MTX50/R 80-82 [Sales start]20/Mar/82[BODY NUMBER]AD04-1000013-[Motor-driven model]AD01E[Model Code]MTX50C[Year]80/82 MTX200R/RII 80-82 [Sales start]5-Feb-83[BODY NUMBER]MD07-1000001-[MOTION TYPE]MD07E[MODEL CODE]MTX200RD[YEAR]80|82 MTX125R 80-82 [Sales start]15-Nov-82[BODY NUMBER]JD05-1000020-[MOTION TYPE]JD05E[MODEL CODE]MTX125RD[YEAR]80|82 MOTRA 80-82 [Sales start]10/Jun/82[BODY NUMBER]AD05-1000001-[MODEL CODE]CT50MJ[YEAR]80/82 MOTOCOMPO 80-82 [Sales start]27/10/81[BODY NUMBER]AB12-1000020-[MOTION TYPE]AB12E[MODEL CODE]NCZ50B[YEAR]80|82 MCX50 80-82 [Sales start]06/01/82[BODY NUMBER]AC04-1000038-[motor type]AC04E[model code]MCX50C[year]80|82 MBX50 80-82 [Sales start]Mar. 1, 1982[BODY NUMBER]AC03-1000001-[motor type]AC03E[model code]MBX50C[year]80|82 MBX125F 80-82 [Sales start]18/03/83[BODY NUMBER]JC10-1000018-[MOTION TYPE]JC10E[MODEL CODE]MBX125FD[YEAR]80|82 MB80 80-82 [Sales start]22-Feb-80[BODY NUMBER]HC01-1000017-[MOTION TYPE]HC01E[MODEL CODE]MB80A[YEAR]80|82 MB50 80-82 [Sales start]02/06/80[BODY NUMBER]AC01-1100007-[motor type]AC01E[model code]MB50A[year]80/82 LEAD80 80-82 [Sales start]19-Feb-19/82[BODY NUMBER]HF01-1000001-[MODEL CODE]NH80MDC[YEAR]80|82 LEAD 50 80-82 Deluxe [Sales start]19-Feb-82[BODY NUMBER]AF01-1000036-[MOTION TYPE]AF01E[MODEL CODE]NH50MDC[YEAR]80|82 LEAD 50 80-82 [Sales start]19-Feb-19/82[BODY NUMBER]AF01-1000036-[MOTION TYPE]AF01E[MODEL CODE]NH50MC[YEAR]80|82 LEAD 50 80-82 S [Sales start]16-Feb/83[BODY NUMBER]AF01-1300001-[MOTION TYPE]AF01E[MODEL CODE]NH50SSD[YEAR]80|82 LEAD125 80-82 [Sales start]16/10/82[BODY NUMBER]JF01-1000001-[MODEL CODE]NH125C-II[YEAR]80/82 LEAD125 80-82 [Sales start]16/10/82[BODY NUMBER]JF01-1000001-[MODEL CODE]NH125C-I[YEAR]80/82 GYROX 80-82 [Sales start]14-Oct-82[BODY NUMBER]TD01-1000020-[motor type]TD01E[model code]NJ50MC[year]80|82 GL500YAMAHA Super JOGZr Wing Black 80-82 Custom [Sales start]81/5/1/81[BODY NUMBER]GL500-1007008-[MOTION TYPE]GL500E[MODEL CODE]GL500CB[YEAR]80/82 GL400YAMAHA Super JOGZr Wing Black 80-82 Custom [Sales start]81/5/1/81[BODY NUMBER]GL400-1023014-[MOTION TYPE]GL400E[MODEL CODE]GL400CB[YEAR]80/82 GL400YAMAHA Super JOGZr Wing Black 80-82 [Sales commenced]81/5/1/81[BODY NUMBER]GL400-1023011-[MOTION TYPE]GL400E[MODEL CODE]GL400B[YEAR]80/82 GL400YAMAHA Super JOGZr Wing Black 80-82 Custom [Sales start]19 Mar 1980[BODY NUMBER]GL400-1012001-[MOTION TYPE]GL400E[MODEL CODE]GL400CA[YEAR]80|82 FT500 80-82 [Sales start]10/Jun/82[BODY NUMBER]PC07-1000001-[MOTION TYPE]PC07E[MODEL CODE]FT500C[YEAR]80/82 FT400 80-82 [Sales start]06/01/82[BODY NUMBER]NC09-1000007-[MOTION TYPE]ND01E[MODEL CODE]FT400C[YEAR]80|82 CX400 80-82 Custom [Sales start]Mar 1, 1983[BODY NUMBER]NC10-1000001-[MOTION TYPE]GL400E[MODEL CODE]CX400CD[YEAR]80|82 CT250S SILKROAD(CT250S) 80-82 [Sales start]14/Mar/81[BODY NUMBER]L250S-1025026-[MOTION TYPE]L250SE[MODEL CODE]CT250SB[YEAR]80|82 CT110 HUNTER CUBCT110 80-82 [Sales start]81/10/2/81[BODY NUMBER]JD01-1009070-[MODEL CODE]CT110B[YEAR]80/82 CR80R/RII 80-82 [Sales start]Oct. 1, 1982[BODY NUMBER]HE04-1000003-[Motor-driven model]HE04E[Model code]CR80RD[Year]80|82 CR80R/RII 80-82 [Sales start]10-Dec-81[BODY NUMBER]HE02-1200001-[motor type]HE02E[model code]CR80RC[year]80|82 CR80R/RII 80-82 Elsinore 80 [Sales start]21-November-80[BODY NUMBER]HE02-1100001-[Motor type]HE02E[Model code]CR80RB[Year]80|82 CR250 80-82 R [Sales start]Oct. 1, '82[BODY NUMBER]ME03-1300002-[MOTION TYPE]ME03E[MODEL CODE]CR250RD[YEAR]80|82 CR250 80-82 R [Sales start]9/10/81[BODY NUMBER]ME03-1200002-[MOTION TYPE]ME03E[MODEL CODE]CR250RC[YEAR]80/82 CR125 80-82 R [Sales start]Oct. 1, 1982[BODY NUMBER]JE01-1300002-[MOTION TYPE]JE01E[MODEL CODE]CR125RD[YEAR]80|82 CR125 80-82 R [Sales start]10 Nov. 1981[BODY NUMBER]JE01-1200001-[MOTION TYPE]JE01E[MODEL CODE]CR125RC[YEAR]80|82 CM400 80-82 T [Sales start]Aug. 1, 1980[BODY NUMBER]NC01-1003501-[Motor-driven model]CM400TE[Model code]CM400TA[Year]80|82 CM250 80-82 T [Sales start]24-Oct-80[BODY NUMBER]MC04-1000001-[MOTION TYPE]CB250TE[MODEL CODE]CM250TA[YEAR]80|82 CHALY 70 80-82 [Sales start]Jan. 20, 1981[BODY NUMBER]CF70-3000029-[Motor type]CF70E[Model code]CF70B[Year]80|82 CHALY 50 80-82 Deluxe AT [Sales start]Feb. 20, 1981[BODY NUMBER]CF50-3000031-[Motor type]CF50E[Model code]CF50AB[Year]80|82 CHALY 50 80-82 Standard [Sales start]20/Jan/81[BODY NUMBER]CF50-3000031-[Motor type]CF50E[Model code]CF50B[Year]80|82 CBX650 CUSTOM 80-82 [Sales start]15-Dec-82[BODY NUMBER]RC13-1000004-[MOTION TYPE]RC13E[MODEL CODE]CBX650SCD[YEAR]80|82 CBX400 F INTEGRA 80-82 [Sales start]Oct. 1, 1982[BODY NUMBER]PC04-1100001-[MOTION TYPE]PC04E[MODEL CODE]CBX550FD-II[YEAR]80|82 CBX400 F INTEGRA 80-82 [Sales start]Jul 1, '82[BODY NUMBER]NC07-1028001-[motor type]NC07E[model code]CBX400FC-II[year]80|82 CBX400F 80-82 [Sales start]Nov. 17, 1981[BODY NUMBER]NC07-1000001-[motor type]NC07E[model code]CBX400FC[year]80|82 CBX400 CUSTOM 80-82 Custom [Sales start]24/Mar/83[BODY NUMBER]NC11-1000001-[MOTION TYPE]NC11E[MODEL CODE]CBX400CD[YEAR]80|82 CB750Custom 80-82 Custom Exclusive [Sales start]24/May/80[BODY NUMBER]RC04-1010001-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750CA[YEAR]80|82 CB750Custom 80-82 Custom Exclusive [Sales start]81/May/1/81[BODY NUMBER]RC04-1020001-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750CDB[YEAR]80|82 CB750Custom 80-82 [Sales start]81May 1, 1981[BODY NUMBER]RC04-1020001-[Motor type]RC01E[Model code]CB750CB[Year]80|82 CB750 Four(CB750K) 80- [Sales start]24-May-80[BODY NUMBER]RC01-1010002-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750KA[YEAR]80|82 CB750F 80-82 [Sales start]10/Jun/82[BODY NUMBER]RC04-1036001-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750FC[YEAR]80/82 CB750F 80-82 [Sales start]1-May-81[BODY NUMBER]RC04-1020001-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750FB[YEAR]80|82 CB750F 80-82 [Sales start]24-May-80[BODY NUMBER]RC04-1010001-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750FA[YEAR]80|82 CB650 82- Luxury Custom [Sales start]15/Jan/82[BODY NUMBER]RC05-1006003-[MOTION TYPE]RC03E[MODEL CODE]CB650LCC[YEAR]80/82 CB650 81- Custom [Sales start]19/Mar/81[BODY NUMBER]RC05-1003004-[MOTION TYPE]RC03E[MODEL CODE]CB650CB[YEAR]80/82 CB650 80- Custom [Sales start]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]RC05-1000001-[MOTION TYPE]RC03E[MODEL CODE]CB650CA[YEAR]80|82 CB50 80-82 S [Sales start]22-Feb-80[BODY NUMBER]AC02-1000007-[motor type]AC02E[model code]CB50SA[year]80|82 CB400 SUPERHAWKIII CB400D 80-82 [Sales start]Aug. 1, 1980[BODY NUMBER]NC04-1000019-[MOTION TYPE]CB400NE[MODEL CODE]CB400DA[YEAR]80|82 CB400FOUR (air-cooled) 80-82 Luxury Custom [Sales start]1-Apr-82[BODY NUMBER]NC01-1007003-[MOTION TYPE]CB400TE[MODEL CODE]CB400LCC[YEAR]80|82 CB250RS 80-82 Z [Sales start]81/3/19/81[BODY NUMBER]MC02-1012007-[Motor type]MC02E[Model code]CB250RS-ZB[Year]80/82 CB250RS 80-82 [Sales start]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]MC02-1000026-[MOTION TYPE]MC02E[MODEL CODE]CB250RSA[YEAR]80|82 CB125 80-82 JX [Sales start]7-Dec-82[BODY NUMBER]JC09-1000001-[POWER GENE]JC09E[MODEL CODE]CB125GD[YEAR]80|82 CB125T 80-82 T [Sales start]06/01/82[BODY NUMBER]JC06-1000005-[MOTION TYPE]JC06E[MODEL CODE]CB125TC[YEAR]80|82 CB125 80-82 JX [Sales start]15 Apr. 1980[BODY NUMBER]CB125J-1060005-[POWER GENERATOR TYPE]CB125JE[MODEL CODE]CB125JA[YEAR]80|82 Carene 80-82 S [Sales start]Feb. 25, 1981[BODY NUMBER]AB04-2000001-[motor type]AB04E[model code]NX50MB-II[year]80|82 BENLY50CD90 80-82 [Sales Launch]19 Sep 1980[BODY NUMBER]HA03-1000013-[MOTION TYPE]HA03E[MODEL CODE]CD90A[YEAR]80|82 ATC70 80-82[Sales start]10/Jun/82[BODY NUMBER]TB03-1100001-[Motor-driven model]TB03E[Model Code]ATC70D[Year]80|82 ATC70 80-82 [Sales start]11/10/81[BODY NUMBER]TB03-BC706548-[Motor type]TB03E[Model code]ATC70C[Year]80|82 ATC200 80-82 [Sales start]11/10/81[BODY NUMBER]CC127807-[MODEL CODE]ATC200C[YEAR]80|82 ATC200 80-82 E [Sales start]10/Jun/82[BODY NUMBER]TB05-1100001-[Motor-driven model]TB05E[Model Code]ATC200E[Year]80|82 ATC185 80-82 S [Sales start]11/10/81[BODY NUMBER]CC230957-[MODEL CODE]ATC185SC[YEAR]80|82 ATC110 80-82 [Sales start]10-Nov-10/81[BODY NUMBER]TB20-CC321876-[MOTION TYPE]TB02E[MODEL CODE]ATC110C[YEAR]80|82 250T 80-82 [BODY NUMBER]MC06-1000018-[MOTION TYPE]MC06E[MODEL CODE]CS250D MASTER [SEPTEMBER 1, 1982 250T 80-82 [BODY NUMBER]MC06-1000018-[MOTION TYPE]MC06E[MODEL CODE]CS250C MASTER [BEGINNING OF SALE]Nov. 13, 1981 SUPER CUB 50PRO 80-82 [Sales commenced]12-Apr-82[BODY NUMBER]C50-8500034-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50C-I|IV[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 STD [Sales commenced]12-Apr-82[BODY NUMBER]C50-8500034-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50C-I|IV[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 Business [Sales start]16-February-81[BODY NUMBER]C50-8000026-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DB|B[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 Standard [Sales start]16-Feb-81[BODY NUMBER]C50-8000026-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DB|B[YEAR]80|82 SUPER CUB 50PRO 80-82 [Sales commenced]1 Apr. 1983[BODY NUMBER]C50-8909925-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50-DI|II[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 STD [Sales commenced]1 Apr 83[BODY NUMBER]C50-8909925-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50-DI|II[YEAR]80|82 XL250 80-82 Paris-Dakar[Sales start]20-Jul-82[BODY NUMBER]MD03-1021003-[Motor-driven model]MD03E[Model code]XL250RC[Year]80|82 SQUASH 80-82 [Sales start]22/10/81[BODY NUMBER]AB11-1000021-[MODEL CODE]SC50BI|III[YEAR]80|82 HUMMING 80-82 G[Sales start]24-May-80[BODY NUMBER]NC50-7000038-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50A[YEAR]80|82 250T 80-82 [BODY NUMBER]MC07-1000014-[MOTION TYPE]MC06E[MODEL CODE]CS250SC HUMMING 80-82 [Sales start]24-May-80[BODY NUMBER]NC50-7000038-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50A[YEAR]80|82 TACT 80-82 Full mark [Sales start]23/Sep/82[BODY NUMBER]AB07-3001627-[Motor type]AB07E[Model code]NB50MC-I[Year]80/82 TACT 80-82 Full mark [Sales start]23/Sep/82[BODY NUMBER]AB07-3000027-[Motor type]AB07E[Model code]NB50MC-II[Year]80/82 Tacty 80-82 [Sales start]18-Feb-83[BODY NUMBER]AB19-1000013-[MOTION TYPE]AB19E[MODEL CODE]NK50D-I[YEAR]80|82 Tacty 80-82 Custom [Sales start]18-Feb/83[BODY NUMBER]AB19-1023138-[MOTION TYPE]AB19E[MODEL CODE]NK50D-III[YEAR]80|82 TL125IHATOVO(TL125S) 80-82 [Sales start]23/04/81[BODY NUMBER]JD03-1000011-[MODEL CODE]TL125SB[YEAR]80/82 VF400 80-82 F [Sales start]15-Dec-82[BODY NUMBER]NC13-1000001-[motor type]NC13E[model code]VF400FD[year]80|82 VF750F 80-82 [Sales start]11-Dec-82[BODY NUMBER]RC15-1000001-[MOTION TYPE]RC07E[MODEL CODE]VF750FD[YEAR]80|82 MAGNA750 80-82 VF750 SABRE [Sales start]Apr. 1, '82[BODY NUMBER]RC07-1000001-[MOTION TYPE]RC07E[MODEL CODE]VF750SC[YEAR]80|82 MAGNA750 80-82 [Sales start]Apr. 1, 1982[BODY NUMBER]RC09-1000001-[MOTION TYPE]RC07E[MODEL CODE]VF750CC[YEAR]80|82 VT250 INTEGRA 80-82 [Sales start]10/Jun/82[BODY NUMBER]MC08-1000001-[POWER GENE]MC08E[MODEL CODE]VT250FC[YEAR]80/82 XL125 80-82 R [Sales start]5/Mar/82[BODY NUMBER]JD04-1000006-[MOTION TYPE]L125SE[MODEL CODE]XL125RC[YEAR]80/82 XL125 80-82 R Paris-Dakar [Sales start]18/03/83[BODY NUMBER]JD04-1000006-[MOTIVE TYPE]L125SE[MODEL CODE]XL125RD[YEAR]80|82 XL200 80-82 R [Sales start]20-Oct-82[BODY NUMBER]MD06-1000006-[motor type]MD06E[model code]XL200RD[year]80|82 XL250 80-82 R [Sales start]20 Nov. 1981[BODY NUMBER]MD03-1000012-[Motor-driven model]MD03E[Model code]XL250RC[Year]80|82 XL250 80-82 S [Sales start]22-Feb-80[BODY NUMBER]L250S-1010001-[MOTION TYPE]L250SE[MODEL CODE]XL250SA[YEAR]80|82 XL400R 80-82 R [Sales start]04/01/82[BODY NUMBER]ND01-1000006-[MOTION TYPE]ND01E[MODEL CODE]XL400RC[YEAR]80|82 XL50 80-82 S [Sales start]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]AD03-1000006-[Motor type]AD03E[Model code]XL50SA[Year]80|82 XL500 80-82 S [Sales start]Aug. 2, 1980[BODY NUMBER]PD01-1001001-[Motor type]PD01E[Model code]XL500SA[Year]80|82 XL80 80-82 S [Sales start]Mar. 1, 1980[BODY NUMBER]HD04-1000011-[Motor type]HD04E[Model code]XL80SA[Year]80|82 XR80 80-82 [Sales start]Nov. 10, 1981[BODY NUMBER]HE01-1200001-[Motor-driven model]HE01E[Model code]XR80C[Year]80|82 CB750F 80-82 Integra [Sales start]21/08/82[BODY NUMBER]RC04-1036714-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750FIIC[YEAR]80|82 MT125ELSINORE 80-82 R [Sales start]21-Nov-1980[BODY NUMBER]JE01-1000457-[MOTION TYPE]JE01E[MODEL CODE]CR125RB[YEAR]80|82 CB400T CB250N 80-82 [Sales start]6/9/80[BODY NUMBER]MC03-1000019-[MOTION TYPE]CB250TE[MODEL CODE]CB250NA[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 Deluxe Cell [Sales start]16-Feb-81[BODY NUMBER]C50-8000036-[Motor type]C50E[Model code]C50DMB[Year]80|82 SUPER CUB 50 80-82 Deluxe [Sales start]12-Apr-82[BODY NUMBER]C50-8500039-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DC-I[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 Deluxe ED [Sales start]12-Apr-82[BODY NUMBER]C50-8500651-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DC-II[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 Deluxe ED Cell [Sales start]12-Apr-82[BODY NUMBER]C50-8500671-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DMC-II[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 SuperCustom ED [Sales start]23-Feb/83[BODY NUMBER]C50-8900020-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DD-II[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 SuperCustom ED [Sales start]23-Feb/83[BODY NUMBER]C50-8900020-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DMD-II[YEAR]80|82 SUPER CUB 50 80-82 Deluxe [Sales start]1-Apr.83[BODY NUMBER]C50-8909932-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50DD-I[YEAR]80|82 SUPER CUB70 80-82 Deluxe [Sales start]16-Feb-81[BODY NUMBER]C70-8500035-[Motor type]C70E[Model code]C70DB[Year]80|82 SUPER CUB70 80-82 Standard [Sales start]10/Jun/82[BODY NUMBER]C70-8300003-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70DC-II[YEAR]80/82 SUPER CUB 90 80-82 Deluxe [Sales start]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]HA02-1000004-[Motor-driven model]HA02E[Model Code]C90A[Year]80|82 SUPER CUB 90 80-82 Deluxe Cell [Sales start]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]HA02-1000021-[Motor type]HA02E[Model code]C90MA[Year]80|82 SUPER CUB 90 80-82 Deluxe [Sales start]16-Feb-81[BODY NUMBER]HA02-1100017-[MOTION TYPE]HA02E[MODEL CODE]C90DB[YEAR]80|82 SUPER CUB 90 80-82 Deluxe Cell [Sales start]Feb. 16, 1981[BODY NUMBER]HA02-1100027-[Motor type]HA02E[Model code]C90DMB[Year]80|82 SUPER CUB 90 80-82 Deluxe [Sales start]12/Apr/82[BODY NUMBER]HA02-1300005-[Motor type]HA02E[Model code]C90DC-I[Year]80/82 SUPER CUB 90 80-82 SDX [Sales start]12/Apr/82[BODY NUMBER]HA02-1300010-[MOTION TYPE]HA02E[MODEL CODE]C90DC-II[YEAR]80|82 SUPER CUB 90 80-82 Deluxe Cell [Sales start]12-Apr-82[BODY NUMBER]HA02-1300015-[MOTION TYPE]HA02E[MODEL CODE]C90DMC-I[YEAR]80|82 SKY 80-82 [Sales start]15 Apr. 1982[BODY NUMBER]AB14-1000018-[MODEL CODE]NP50C[YEAR]80|82 SKY 80-82 [Sales start]23-Nov-82[BODY NUMBER]AB14-1500001-[MODEL CODE]NP50D[YEAR]80|82 SKY 80-82 Cell [Sales start]23-Nov-82[BODY NUMBER]AB14-1500001-[MODEL CODE]NP50MD[YEAR]80|82 PALFLEY 80-82 [Sales start]11/Jan/80/80[BODY NUMBER]NC50-6001990-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50Z[YEAR]80|82 LA250 T Custom Nov. 13, 1981[BODY NUMBER]MC07-1000014-[MOTION TYPE]MC06E[MODEL CODE]CS250SC[YEAR]80|82
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด