คู่มือการบำรุงรักษา 2 ล้อ [ฉบับสำเนา]

 • รหัสสินค้า: 6000103

  ฿8,066

  คะแนนวีไบค์: +162 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  Super Cub 50 DELIVERY CB400 SUPERHAWKIII CB400N 77-79 [Sales start]24-August-78[BODY NUMBER]CB400N-1000001-[Motor-driven model]CB400NE[Model Code]CB400N[Year]77-79 CB400T CB250T 77-79 [Sales start]77/July/5/77[BODY NUMBER]CB250T-1000001-[Motor type]CB250TE[Model code]CB250T[Year]77/79 CB400T CB250N 77-79 [Sales start]21/Jul/79[BODY NUMBER]CB250T-1500001-[MOTION TYPE]CB250TE[MODEL CODE]CB250N[YEAR]77/79 SUPER CUB 50 77-79 Deluxe [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]C50-3200011-[Motor type]C50E[Model code]C50K3[Year]77/79 PALFLEY 77-79 Holidi [Sales start]10 Jan. 1978[BODY NUMBER]NC50-1400001-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50-III[YEAR]77|79 PALFLEY 77-79 G [Sales start]11/Jan/80/80 [BODY NUMBER]NC50-6001990-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50Z[YEAR]77/79 PALADIN 77-79 [Sales start]14-Apr-78[BODY NUMBER]NC50-1687424-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50-V[YEAR]77/79 Nauty Dax 77-79 [Sales start]9/1/76[BODY NUMBER]CY50-1200001-[MOTION TYPE]CY50E[MODEL CODE]CY50K2[YEAR]77|79 Nauty Dax 77-79 [Sales Launch]-Year[BODY NUMBER]CY50-1100001-[MOTION TYPE]CY50E[MODEL CODE]CY50K1[YEAR]77|79 CD125 77-79 Delivery MD125 [Sales Launch]-Year[BODY NUMBER]CD125K-5006504-[Motor-driven model]CD125KE[Model Code]MD125[Year]77|79 SUPER CUB 90 77-79 Deluxe Cell [Sales start]76/04/01/76[BODY NUMBER]C90-4100001-[MOTION TYPE]C90E[MODEL CODE]C90M3[YEAR]77/79 SUPER CUB 90 77-79 Deluxe Cell [Sales start]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]HA02-1000021-[Motor type]HA02E[Model code]C90MA[Year]77/79 SUPER CUB 90 77-79 Deluxe [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]C90-3100001-[Motor-driven model]C90E[Model Code]C90K3[Year]77/79 SUPER CUB 90 77-79 Deluxe [Sales start]80/03/01/80[BODY NUMBER]HA02-1000004-[Motor type]HA02E[Model code]C90A[Year]77/79 SUPER CUB 90 77-79 [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]C90-5100001-[Motor-driven model]C90E[Model code]C90Z2[Year]77/79 SUPER CUB70 77-79 Deluxe Cell [Sales start]76/04/01/76[BODY NUMBER]C70-4200001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70M3[YEAR]77/79 SUPER CUB70 77-79 Deluxe [Sales start]11/1/78[BODY NUMBER]C70-7000001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70KZ[YEAR]77/79 SUPER CUB70 77-79 Deluxe [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]C70-3100001-[Motor type]C70E[Model code]C70K3[Year]77/79 SUPER CUB70 DELIVERY SUPER CUB70 77-79 [Sales start]11/1/78[BODY NUMBER]C70-7000001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70ZZ[YEAR]77/79 SUPER CUB70 77-79 [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]C70-6100001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70Z2[YEAR]77/79 SUPER CUB70 77-79 Deluxe Cell [Sales start]11/1/78[BODY NUMBER]C70-7000001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70MZ[YEAR]77/79 SUPER CUB 50 77-79 [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]C50-5200001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50Z2[YEAR]77/79 SUPER CUB 50 77-79 Deluxe Cell [Sales start]11/1/78[BODY NUMBER]C50-6000001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50MZ[YEAR]77/79 SUPER CUB 50 77-79 Deluxe Cell [Sales start]76/04/01/76[BODY NUMBER]C50-4200008-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50M3[YEAR]77/79 SUPER CUB 50 77-79 Deluxe [Sales start]11/1/78[BODY NUMBER]C50-6000001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50KZ[YEAR]77/79 SUPER CUB 50 77-79 [Sales start]Nov. 1, 1978[BODY NUMBER]C50-6000001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50ZZ[YEAR]77|79 NY50 77-79 [Sales start]18 May 1978[BODY NUMBER]NY50-1000001-[MODEL CODE]NY50[YEAR]77|79 ELSINORE 250(MT250) 77-79 MT250 [Sales Launch]-Year[BODY NUMBER]MT250-1000001-[MOTION TYPE]MT250E[MODEL CODE]MT250E[YEAR]77|79 MT125ELSINORE 77-79 MT125 [Sales start]-Year[BODY NUMBER]MT125-1000001-[MOTION TYPE]MT125E[MODEL CODE]MT125E[YEAR]77|79 XR80 77-79 R [Sales start]16-Oct-79[BODY NUMBER]HE02-1000001-[motor type]HE02E[model code]CR80R[year]77|79 XR80 77-79 [Sales start]13-Oct-78[BODY NUMBER]HE01-1000001-[POWER GENE]HE01E[MODEL CODE]XR80[YEAR]77/79 XL80 77-79 S [Sales start]Mar. 1, 1980[BODY NUMBER]HD04-1000011-[Motor type]HD04E[Model code]XL80SA[Year]77|79 XL500 77-79 S [Sales start]16-Jul-1979[BODY NUMBER]PD01-1000001-[MOTION TYPE]PD01E[MODEL CODE]XL500S[YEAR]77/79 XL50 77-79 S [Sales start]Mar. 1, 1980[BODY NUMBER]AD03-1000006-[Motor type]AD03E[Model code]XL50SA[Year]77/79 XL250 77-79 S [Sales start]22-Feb-80[BODY NUMBER]L250S-1010001-[MOTION TYPE]L250SE[MODEL CODE]XL250SA[YEAR]77|79 XL250 77-79 S [Sales start]28-Jun-78[BODY NUMBER]L250S-1000001-[MOTION TYPE]L250SE[MODEL CODE]XL250S[YEAR]77|79 XL250 77-79 [Sales commenced]05/01/75[BODY NUMBER]L250-1000001-[MOTION TYPE]L250E[MODEL CODE]XL250K3[YEAR]77|79 XL125 77-79 [Sales start]Jul 1, 1975[BODY NUMBER]L125-10000001-[MOTION TYPE]L125E[MODEL CODE]XL125K2[YEAR]77|79 XL125 77-79 S [Sales start]13-Oct-78[BODY NUMBER]L125S-1000001-[MOTION TYPE]L125SE[MODEL CODE]XL125SZ[YEAR]77|79 XE75 77-79 [Sales start]Feb. 1, 1976[BODY NUMBER]CE75-1000010-[Motor-driven model]CE75E[Model Code]XE75[Year]77|79 XE50 77-79 [Sales start]Feb. 1, 1976[BODY NUMBER]CE50-1000030-[Motor-driven model]CE50E[Model Code]XE50[Year]77|79 VARIE 77-79 cell [Sales start]77/June/1/77[BODY NUMBER]NF50-1100001-[MODEL CODE]NF50M-II[YEAR]77/79 VARIE 77-79 cell [Sales start]77/04/15/77[BODY NUMBER]NF50-1000001-[MODEL CODE]NF50M-I[YEAR]77/79 VARIE 77-79 [Sales start]77/June/1/77[BODY NUMBER]NF50-1100001-[MODEL CODE]NF50-II[YEAR]77/79 VARIE 77-79 [Sales start]15 Apr 77[BODY NUMBER]NF50-1000001-[MODEL CODE]NF50-I[YEAR]77|79 TL50 77-79 Vials [Sales start]Feb. 1, 1976[BODY NUMBER]TL50-1000001-[Motor type]TL50E[Model code]TL50E[Year]77/79 TL250 77-79 [Sales start]Jan. 1, 1975[BODY NUMBER]TL250-1000001-[POWER GENE]TL250E[MODEL CODE]TL250E[YEAR]77-79 BIALSTL125 77-79 [Sales start]Jul. 1, 1975[BODY NUMBER]TL125S-1000001-[motor type]TL125SE[model code]TL125S[year]77/79 RACCOON 77-79 [Sales start]Mar. 1, 1980[BODY NUMBER]AD02-1000017-[Motor type]AD02E[Model code]MM50A[Year]77|79 R&P 77-79 [Sales start]Mar. 1, 1980[BODY NUMBER]CY50-1500009-[MOTION TYPE]CY50E[MODEL CODE]CY50A[YEAR]77|79 R&P 77-79 [Sales start]06-Apr-77[BODY NUMBER]CY50-1204670-[MOTION TYPE]CY50E[MODEL CODE]CY50J[YEAR]77|79 PAL NOVIO 77-79 [Sales start]Aug. 1, 1974[BODY NUMBER]PM50-2000001-[motor type]PM05E[model code]PM50K1[year]77|79 MT50 77-79 [Sales start]27-Jun-1979[BODY NUMBER]AD01-1000001-[POWER GENE]AD01E[MODEL CODE]MT50[YEAR]77/79 MONKEY 77-79 [Sales start]3-August-78[BODY NUMBER]Z50J-1300001-[MOTION TYPE]Z50JE[MODEL CODE]Z50JZ1[YEAR]77|79 MONKEY 77-79 [Sales start]-Year[BODY NUMBER]Z50J-1100001-[MOTION TYPE]Z50JE[MODEL CODE]Z50J1[YEAR]77|79 MD90 (Postal CUB) 77-79 [Sales start]11/1/76[BODY NUMBER]MD90-1200001-[MOTION TYPE]MD90E[MODEL CODE]MD90K2[YEAR]77/79 MD90 (Postal CUB) 77-79 [Sales Launch]-Year[BODY NUMBER]MD90-1100001-[MOTION TYPE]MD90E[MODEL CODE]MD90K1[YEAR]77|79 MB50 77-79 [Sales start]18-Apr-79[BODY NUMBER]AC01-1000001-[motor type]AC01E[model code]MB50[year]77/79 MB80 77-79 [Sales start]22-Feb-80[BODY NUMBER]HC01-1000017-[MOTION TYPE]HC01E[MODEL CODE]MB80A[YEAR]77|79 PAL 77-79 S [Sales start]11/1/79[BODY NUMBER]NC50-6000001-[motor type]NC50E[model code]NC50Z-II[year]77/79 PAL 77-79 L [Sales start]77/Jan/1/77[BODY NUMBER]NC50-1400001-[motor type]NC50E[model code]NC50-II[year]77/79 PAL 77-79 E [Sales start]11/30/79[BODY NUMBER]NC50-5000001-[POWER GENE]NC50E[MODEL CODE]NC50Z[YEAR]77/79 PAL 77-79 [Sales start]Feb. 1, 1976[BODY NUMBER]NC50-1000001-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50[YEAR]77/79 GORILLA 77-79 [Sales start]3-August-78[BODY NUMBER]Z50J-1300001-[MOTION TYPE]Z50JE[MODEL CODE]Z50JZIII[YEAR]77|79 GL500YAMAHA Super JOGZr Wing Black 77-79 Custom [Sales start]05/01/79[BODY NUMBER]GL500-1003001-[MOTION TYPE]GL500E[MODEL CODE]GL500C[YEAR]77/79 GL500YAMAHA Super JOGZr Wing Black 77-79 [Sales start]10-Dec-77[BODY NUMBER]GL500-1000001-[POWER GENE]GL500E[MODEL CODE]GL500E[YEAR]77/79 GL400YAMAHA Super JOGZr Wing Black 77-79 Custom [Sales start]20-Apr-79[BODY NUMBER]GL400-1006001-[MOTION TYPE]GL400E[MODEL CODE]GL400C[YEAR]77/79 GL400YAMAHA Super JOGZr Wing Black 77-79 [Sales start]10 Mar. 1978[BODY NUMBER]GL400-1000001-[MOTION TYPE]GL400E[MODEL CODE]GL400E[YEAR]77/79 CR250 77-79 R [Sales start]13/10/78[BODY NUMBER]CR250R-1000281-[MOTION TYPE]CR250RE[MODEL CODE]CR250RZ[YEAR]77/79 CR250 77-79 R [Sales start]77/11/26/77[BODY NUMBER]CR250R-1000001-[MOTION TYPE]CR250RE[MODEL CODE]CR250R[YEAR]77/79 CR250 77-79 M [Sales start]02/01/75[BODY NUMBER]CR250M-2000001-[MOTION TYPE]CR250ME[MODEL CODE]CR250M1[YEAR]77/79 CR250 77-79 R [Sales start]16/10/79[BODY NUMBER]ME03-1000006-[motor type]ME03E[model code]CR250RA[year]77/79 CR125 77-79 R [Sales start]16/10/79[BODY NUMBER]JE01-1100001-[MOTION TYPE]JE01E[MODEL CODE]CR125RA[YEAR]77|79 CR125 77-79 R [Sales start]11/1/78[BODY NUMBER]JE01-1000001-[MOTION TYPE]JE01E[MODEL CODE]CR125RZ[YEAR]77/79 CR125 77-79 M [Sales start]77/Jan/1/77[BODY NUMBER]CR125M-3100001-[Motor type]CR125ME[Model code]CR125M3[Year]77/79 CR125 77-79 M [Sales start]1-Jan-76[BODY NUMBER]CR125M-3000001-[Motor type]CR125ME[Model code]CR125M2[Year]77/79 CM400 77-79 T [Sales start]4-August-79[BODY NUMBER]NC01-1000001-[MOTION TYPE]CB400TE[MODEL CODE]CM400T[YEAR]77/79 CM125 77-79 T [Sales start]16-May-79[BODY NUMBER]CM125T-1007001-[Motor-driven model]CM125TE[Model code]CM125TZ[Year]77|79 CM125 77-79 T [Sales start]25-Jan-78[BODY NUMBER]CM125T-1000001-[Motor-driven model]CM125TE[Model code]CM125T[Year]77/79 CJ360T 77-79 [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]CJ360T-1000001-[Motor-driven model]CJ360TE[Model code]CJ360T[Year]77|79 CJ250T 77-79 [Sales start]1-Apr-76[BODY NUMBER]CJ250T-1000001-[MOTION TYPE]CJ250TE[MODEL CODE]CJ250T[YEAR]77|79 CHALY 50 77-79 [Sales start]Feb. 21, 1979[BODY NUMBER]CF50-2700001-[motor type]CF50E[model code]CF50Z[year]77|79 CHALY 50 77-79 [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]CF50-2300001-[Motor-driven model]CF50E[Model Code]CF50K2[Year]77/79 CB90 77-79 JX [Sales start]75/July 1, 1975 [BODY NUMBER]CB90-1300001-[Motor type]CB90E[Model code]CB90B3[Year]77/79 CB750 Four(CB750K) 78- [Sales start]13-Dec-78[BODY NUMBER]RC01-1000001-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750KZ[YEAR]77|79 CB750F 77|79 [Sales commenced]23-Jun-1979[BODY NUMBER]RC04-1000001-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750FZ[YEAR]77|79 CB750 Four(CB750K) 77|79 II [Sales commenced]22 Apr 77[BODY NUMBER]CB750F-1100001-[MOTION TYPE]CB750E[MODEL CODE]CB750F2[YEAR]77|79 CB750 Four(CB750K) 77|79 II [Sales commenced]1 June '75[BODY NUMBER]CB750-1073685-[MOTION TYPE]CB750E[MODEL CODE]CB750F1[YEAR]77|79 CB750A EARA 77|79 [Sales commenced]22-Apr-77[BODY NUMBER]CB750-2600001-[MOTION TYPE]CB750E[MODEL CODE]CB750A1[YEAR]77|79 CB750 Four(CB750K) 77|79 K [Sales commenced]22 Apr 77[BODY NUMBER]CB750-1100001-[MOTION TYPE]CB750E[MODEL CODE]CB750K7[YEAR]77|79 CB750 Four(CB750K) 77|79 [Sales commenced]Feb. 1, 1974[BODY NUMBER]CB750-2410601-[MOTION TYPE]CB750E[MODEL CODE]CB750K6[YEAR]77|79 CB650 80- Custom [Sales start]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]RC05-1000001-[MOTION TYPE]RC03E[MODEL CODE]CB650CA[YEAR]77|79 CB600 77|79 [Sales commenced]18 January 79[BODY NUMBER]RC03-1000001-[MOTION TYPE]RC03E[MODEL CODE]CB650[YEAR]77|79 CB550Four 77|79 F-II [Sales commenced]1 June '75[BODY NUMBER]CB550F-1000001-[MOTION TYPE]CB550FE[MODEL CODE]CB550F[YEAR]77|79 CB550Four 77|79 F-K [Sales commenced]22-Apr-77[BODY NUMBER]CB550-1300003-[MOTION TYPE]CB550E[MODEL CODE]CB550K3[YEAR]77|79 CB550Four 77-79 [Sales start]Feb. 1, 1974[BODY NUMBER]CB550-1111424-[Motor type]CB550E[Model code]CB550K2[Year]77/79 CB500T 77-79 [Sales start]1-Dec-74[BODY NUMBER]CB500T-1000001-[Motor type]CB500TE[Model code]CB500T[Year]77-79 CB50 77-79 JX [Sales start]Feb. 1, 1976[BODY NUMBER]CB50J-1000001-[POWER GENERATOR TYPE]CB50JE[MODEL CODE]CB50JJ[YEAR]77-79 CB50 77-79 S [Sales start]22-Feb-80[BODY NUMBER]AC02-1000007-[motor type]AC02E[model code]CB50SA[year]77|79 CB400TII CB400T 77-79 [Sales start]10/3/78[BODY NUMBER]CB400T-1000001-[MOTION TYPE]CB400TE[MODEL CODE]CB400T[YEAR]77/79 CB400TII CB400T 77-79 [Sales start]77/May/25/77[BODY NUMBER]CB400T-1000001-[Motor type]CB400TE[Model code]CB400T[Year]77/79 CB400FOUR (air-cooled) 77-79 [Sales start]76/3/1/76[BODY NUMBER]CB400-1000001-[POWER GENE]CB400E[MODEL CODE]CB400F[YEAR]77/79 CB400FOUR (air-cooled) 74 [Commencement of sales]Dec. 1, 1974[BODY NUMBER]CB400F-1000001-[MOTION TYPE]CB400FE[MODEL CODE]CB400FE]CB400[YEAR]77/79 CB360 77-79 T [Sales start]1-August-73[BODY NUMBER]CB360-1000001-[Motor type]CB360E[Model code]CB360T[Year]77-79 CB400T CB250T 77-79 [Sales start]1-August-73[BODY NUMBER]CB250-6000001-[MOTION TYPE]CB250E[MODEL CODE]CB250T[YEAR]77-79 CB250RS 77-79 [Sales start]3 Jan. 1980[BODY NUMBER]MC02-1000026-[MOTION TYPE]MC02E[MODEL CODE]CB250RSA[YEAR]77|79 CB125T 77-79 [Sales start]16-May-79[BODY NUMBER]CB125T-1012001-[Motor type]CB125TE[Model code]CB125TZ[Year]77-79 CB125T 77-79 [Sales start]24/Mar/77[BODY NUMBER]CB125T-1000001-[MOTION TYPE]CB125TE[MODEL CODE]CB125T[YEAR]77/79 CB125 75 JX [Sales start]Jul. 1, 1975[BODY NUMBER]CB125J-1000001-[POWER GENE]CB125JE[MODEL CODE]CB125JX[YEAR]77/79 Carene 77-79 cell [Sales start]7-Sep-79[BODY NUMBER]AB04-1000001-[MOTION TYPE]AB04E[MODEL CODE]NX50M[YEAR]77|79 Carene 77-79 [Sales start]7-Sep-79[BODY NUMBER]AB04-1000001-[POWER GENE]AB04E[MODEL CODE]NX50[YEAR]77/79 CD125 77-79 T [Sales start]16-May-79[BODY NUMBER]CD125T-1021001-[Motor-driven model]CD125TE[Model code]CD125TZ[Year]77|79 CD125 77-79 T [Sales start]29 Mar. 1977[BODY NUMBER]CD125T-1000001-[Motor-driven model]CD125TE[Model code]CD125T[Year]77/79 CD125 77-79 [Sales start]Jul. 1, 1975[BODY NUMBER]CD125K-5000001-[motor type]CD125KE[model code]CD125K5[year]77/79 BENLY50CD50 77-79 CD50 [Sales start]-Year[BODY NUMBER]CD50-1100001-[Motor-driven model]CD50E[Model Code]CD50K1[Year]77|79 BENLY50CD50 77-79 CD50 [Sales start]21-Jun-09/79[BODY NUMBER]CD50-1300001-[Motor-driven model]CD50E[Model Code]CD50KZ[Year]77/79 BENLY50CD90 77-79 [Sales start]-Year[BODY NUMBER]CD90-1100001-[Motor type]CD90E[Model code]CD90K1[Year]77|79 DAX70 77-79 VII[Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]ST70-6100001-[Motor-driven model]ST70E[Model code]ST70K3[Year]77/79 DAX70 77-79 VI[Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]ST70-6100001-[Motor-driven model]ST70E[Model code]ST70K3[Year]77/79 DAX 77-79 MZ[Sales start]03/01/79[BODY NUMBER]ST50-6300001-[Motor-driven model]ST50E[Model Code]ST50C|MZ[Year]77|79 DAX 77-79 CZ[Sales start]03/01/79[BODY NUMBER]ST50-6300001-[motor type]ST50E[model code]ST50C|MZ[year]77/79 DAX 77-79 VII[Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]ST50-6100001-[Motor-driven model]ST50E[Model code]ST50K3[Year]77/79 DAX 77-79 VI[Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]ST50-6100001-[Motor-driven model]ST50E[Model code]ST50K3[Year]77/79 CHALY 70 77-79 CF70 III[Sales start]Feb. 21, 1979[BODY NUMBER]CF70-2300001-[Motor type]CF70E[Model code]CF70Z[Year]77|79 CHALY 70 77-79 CF70 II[Sales start]Feb. 21, 1979[BODY NUMBER]CF70-2300001-[Motor type]CF70E[Model code]CF70Z[Year]77|79 CHALY 70 77-79 CF70 III[Sales start]76-April 1, 1976[BODY NUMBER]CF70-2200001-[Motor type]CF70E[Model code]CF70K2[Year]77/79 CHALY 70 77-79 CF70 II[Sales start]76-April 1, 1976[BODY NUMBER]CF70-2200001-[Motor type]CF70E[Model code]CF70K2[Year]77/79 CB400TII CB400T 77-79 AT[Sales start]25-Jan-78[BODY NUMBER]CB400T-1500001-[Motor type]CB400TE[Model code]CB400T|AT[Year]77|79 CB125 77-79 [Sales commenced]-year[BODY NUMBER]CB125K-7000001-[MOTION TYPE]CB125KE[MODEL CODE]CB125B6|K6[YEAR]77|79
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  [หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต] 0SSP46000103

  รายละเอียดคำถาม


  คำอธิบาย


  * ภาพผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

  คำเตือน

  * กรุณาซื้อหลังจากตรวจสอบประเภทรุ่นและหมายเลขชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  Super Cub 50 DELIVERY CB400 SUPERHAWKIII CB400N 77-79 [Sales start]24-August-78[BODY NUMBER]CB400N-1000001-[Motor-driven model]CB400NE[Model Code]CB400N[Year]77-79 CB400T CB250T 77-79 [Sales start]77/July/5/77[BODY NUMBER]CB250T-1000001-[Motor type]CB250TE[Model code]CB250T[Year]77/79 CB400T CB250N 77-79 [Sales start]21/Jul/79[BODY NUMBER]CB250T-1500001-[MOTION TYPE]CB250TE[MODEL CODE]CB250N[YEAR]77/79 SUPER CUB 50 77-79 Deluxe [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]C50-3200011-[Motor type]C50E[Model code]C50K3[Year]77/79 PALFLEY 77-79 Holidi [Sales start]10 Jan. 1978[BODY NUMBER]NC50-1400001-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50-III[YEAR]77|79 PALFLEY 77-79 G [Sales start]11/Jan/80/80 [BODY NUMBER]NC50-6001990-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50Z[YEAR]77/79 PALADIN 77-79 [Sales start]14-Apr-78[BODY NUMBER]NC50-1687424-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50-V[YEAR]77/79 Nauty Dax 77-79 [Sales start]9/1/76[BODY NUMBER]CY50-1200001-[MOTION TYPE]CY50E[MODEL CODE]CY50K2[YEAR]77|79 Nauty Dax 77-79 [Sales Launch]-Year[BODY NUMBER]CY50-1100001-[MOTION TYPE]CY50E[MODEL CODE]CY50K1[YEAR]77|79 CD125 77-79 Delivery MD125 [Sales Launch]-Year[BODY NUMBER]CD125K-5006504-[Motor-driven model]CD125KE[Model Code]MD125[Year]77|79 SUPER CUB 90 77-79 Deluxe Cell [Sales start]76/04/01/76[BODY NUMBER]C90-4100001-[MOTION TYPE]C90E[MODEL CODE]C90M3[YEAR]77/79 SUPER CUB 90 77-79 Deluxe Cell [Sales start]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]HA02-1000021-[Motor type]HA02E[Model code]C90MA[Year]77/79 SUPER CUB 90 77-79 Deluxe [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]C90-3100001-[Motor-driven model]C90E[Model Code]C90K3[Year]77/79 SUPER CUB 90 77-79 Deluxe [Sales start]80/03/01/80[BODY NUMBER]HA02-1000004-[Motor type]HA02E[Model code]C90A[Year]77/79 SUPER CUB 90 77-79 [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]C90-5100001-[Motor-driven model]C90E[Model code]C90Z2[Year]77/79 SUPER CUB70 77-79 Deluxe Cell [Sales start]76/04/01/76[BODY NUMBER]C70-4200001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70M3[YEAR]77/79 SUPER CUB70 77-79 Deluxe [Sales start]11/1/78[BODY NUMBER]C70-7000001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70KZ[YEAR]77/79 SUPER CUB70 77-79 Deluxe [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]C70-3100001-[Motor type]C70E[Model code]C70K3[Year]77/79 SUPER CUB70 DELIVERY SUPER CUB70 77-79 [Sales start]11/1/78[BODY NUMBER]C70-7000001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70ZZ[YEAR]77/79 SUPER CUB70 77-79 [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]C70-6100001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70Z2[YEAR]77/79 SUPER CUB70 77-79 Deluxe Cell [Sales start]11/1/78[BODY NUMBER]C70-7000001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70MZ[YEAR]77/79 SUPER CUB 50 77-79 [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]C50-5200001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50Z2[YEAR]77/79 SUPER CUB 50 77-79 Deluxe Cell [Sales start]11/1/78[BODY NUMBER]C50-6000001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50MZ[YEAR]77/79 SUPER CUB 50 77-79 Deluxe Cell [Sales start]76/04/01/76[BODY NUMBER]C50-4200008-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50M3[YEAR]77/79 SUPER CUB 50 77-79 Deluxe [Sales start]11/1/78[BODY NUMBER]C50-6000001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50KZ[YEAR]77/79 SUPER CUB 50 77-79 [Sales start]Nov. 1, 1978[BODY NUMBER]C50-6000001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50ZZ[YEAR]77|79 NY50 77-79 [Sales start]18 May 1978[BODY NUMBER]NY50-1000001-[MODEL CODE]NY50[YEAR]77|79 ELSINORE 250(MT250) 77-79 MT250 [Sales Launch]-Year[BODY NUMBER]MT250-1000001-[MOTION TYPE]MT250E[MODEL CODE]MT250E[YEAR]77|79 MT125ELSINORE 77-79 MT125 [Sales start]-Year[BODY NUMBER]MT125-1000001-[MOTION TYPE]MT125E[MODEL CODE]MT125E[YEAR]77|79 XR80 77-79 R [Sales start]16-Oct-79[BODY NUMBER]HE02-1000001-[motor type]HE02E[model code]CR80R[year]77|79 XR80 77-79 [Sales start]13-Oct-78[BODY NUMBER]HE01-1000001-[POWER GENE]HE01E[MODEL CODE]XR80[YEAR]77/79 XL80 77-79 S [Sales start]Mar. 1, 1980[BODY NUMBER]HD04-1000011-[Motor type]HD04E[Model code]XL80SA[Year]77|79 XL500 77-79 S [Sales start]16-Jul-1979[BODY NUMBER]PD01-1000001-[MOTION TYPE]PD01E[MODEL CODE]XL500S[YEAR]77/79 XL50 77-79 S [Sales start]Mar. 1, 1980[BODY NUMBER]AD03-1000006-[Motor type]AD03E[Model code]XL50SA[Year]77/79 XL250 77-79 S [Sales start]22-Feb-80[BODY NUMBER]L250S-1010001-[MOTION TYPE]L250SE[MODEL CODE]XL250SA[YEAR]77|79 XL250 77-79 S [Sales start]28-Jun-78[BODY NUMBER]L250S-1000001-[MOTION TYPE]L250SE[MODEL CODE]XL250S[YEAR]77|79 XL250 77-79 [Sales commenced]05/01/75[BODY NUMBER]L250-1000001-[MOTION TYPE]L250E[MODEL CODE]XL250K3[YEAR]77|79 XL125 77-79 [Sales start]Jul 1, 1975[BODY NUMBER]L125-10000001-[MOTION TYPE]L125E[MODEL CODE]XL125K2[YEAR]77|79 XL125 77-79 S [Sales start]13-Oct-78[BODY NUMBER]L125S-1000001-[MOTION TYPE]L125SE[MODEL CODE]XL125SZ[YEAR]77|79 XE75 77-79 [Sales start]Feb. 1, 1976[BODY NUMBER]CE75-1000010-[Motor-driven model]CE75E[Model Code]XE75[Year]77|79 XE50 77-79 [Sales start]Feb. 1, 1976[BODY NUMBER]CE50-1000030-[Motor-driven model]CE50E[Model Code]XE50[Year]77|79 VARIE 77-79 cell [Sales start]77/June/1/77[BODY NUMBER]NF50-1100001-[MODEL CODE]NF50M-II[YEAR]77/79 VARIE 77-79 cell [Sales start]77/04/15/77[BODY NUMBER]NF50-1000001-[MODEL CODE]NF50M-I[YEAR]77/79 VARIE 77-79 [Sales start]77/June/1/77[BODY NUMBER]NF50-1100001-[MODEL CODE]NF50-II[YEAR]77/79 VARIE 77-79 [Sales start]15 Apr 77[BODY NUMBER]NF50-1000001-[MODEL CODE]NF50-I[YEAR]77|79 TL50 77-79 Vials [Sales start]Feb. 1, 1976[BODY NUMBER]TL50-1000001-[Motor type]TL50E[Model code]TL50E[Year]77/79 TL250 77-79 [Sales start]Jan. 1, 1975[BODY NUMBER]TL250-1000001-[POWER GENE]TL250E[MODEL CODE]TL250E[YEAR]77-79 BIALSTL125 77-79 [Sales start]Jul. 1, 1975[BODY NUMBER]TL125S-1000001-[motor type]TL125SE[model code]TL125S[year]77/79 RACCOON 77-79 [Sales start]Mar. 1, 1980[BODY NUMBER]AD02-1000017-[Motor type]AD02E[Model code]MM50A[Year]77|79 R&P 77-79 [Sales start]Mar. 1, 1980[BODY NUMBER]CY50-1500009-[MOTION TYPE]CY50E[MODEL CODE]CY50A[YEAR]77|79 R&P 77-79 [Sales start]06-Apr-77[BODY NUMBER]CY50-1204670-[MOTION TYPE]CY50E[MODEL CODE]CY50J[YEAR]77|79 PAL NOVIO 77-79 [Sales start]Aug. 1, 1974[BODY NUMBER]PM50-2000001-[motor type]PM05E[model code]PM50K1[year]77|79 MT50 77-79 [Sales start]27-Jun-1979[BODY NUMBER]AD01-1000001-[POWER GENE]AD01E[MODEL CODE]MT50[YEAR]77/79 MONKEY 77-79 [Sales start]3-August-78[BODY NUMBER]Z50J-1300001-[MOTION TYPE]Z50JE[MODEL CODE]Z50JZ1[YEAR]77|79 MONKEY 77-79 [Sales start]-Year[BODY NUMBER]Z50J-1100001-[MOTION TYPE]Z50JE[MODEL CODE]Z50J1[YEAR]77|79 MD90 (Postal CUB) 77-79 [Sales start]11/1/76[BODY NUMBER]MD90-1200001-[MOTION TYPE]MD90E[MODEL CODE]MD90K2[YEAR]77/79 MD90 (Postal CUB) 77-79 [Sales Launch]-Year[BODY NUMBER]MD90-1100001-[MOTION TYPE]MD90E[MODEL CODE]MD90K1[YEAR]77|79 MB50 77-79 [Sales start]18-Apr-79[BODY NUMBER]AC01-1000001-[motor type]AC01E[model code]MB50[year]77/79 MB80 77-79 [Sales start]22-Feb-80[BODY NUMBER]HC01-1000017-[MOTION TYPE]HC01E[MODEL CODE]MB80A[YEAR]77|79 PAL 77-79 S [Sales start]11/1/79[BODY NUMBER]NC50-6000001-[motor type]NC50E[model code]NC50Z-II[year]77/79 PAL 77-79 L [Sales start]77/Jan/1/77[BODY NUMBER]NC50-1400001-[motor type]NC50E[model code]NC50-II[year]77/79 PAL 77-79 E [Sales start]11/30/79[BODY NUMBER]NC50-5000001-[POWER GENE]NC50E[MODEL CODE]NC50Z[YEAR]77/79 PAL 77-79 [Sales start]Feb. 1, 1976[BODY NUMBER]NC50-1000001-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50[YEAR]77/79 GORILLA 77-79 [Sales start]3-August-78[BODY NUMBER]Z50J-1300001-[MOTION TYPE]Z50JE[MODEL CODE]Z50JZIII[YEAR]77|79 GL500YAMAHA Super JOGZr Wing Black 77-79 Custom [Sales start]05/01/79[BODY NUMBER]GL500-1003001-[MOTION TYPE]GL500E[MODEL CODE]GL500C[YEAR]77/79 GL500YAMAHA Super JOGZr Wing Black 77-79 [Sales start]10-Dec-77[BODY NUMBER]GL500-1000001-[POWER GENE]GL500E[MODEL CODE]GL500E[YEAR]77/79 GL400YAMAHA Super JOGZr Wing Black 77-79 Custom [Sales start]20-Apr-79[BODY NUMBER]GL400-1006001-[MOTION TYPE]GL400E[MODEL CODE]GL400C[YEAR]77/79 GL400YAMAHA Super JOGZr Wing Black 77-79 [Sales start]10 Mar. 1978[BODY NUMBER]GL400-1000001-[MOTION TYPE]GL400E[MODEL CODE]GL400E[YEAR]77/79 CR250 77-79 R [Sales start]13/10/78[BODY NUMBER]CR250R-1000281-[MOTION TYPE]CR250RE[MODEL CODE]CR250RZ[YEAR]77/79 CR250 77-79 R [Sales start]77/11/26/77[BODY NUMBER]CR250R-1000001-[MOTION TYPE]CR250RE[MODEL CODE]CR250R[YEAR]77/79 CR250 77-79 M [Sales start]02/01/75[BODY NUMBER]CR250M-2000001-[MOTION TYPE]CR250ME[MODEL CODE]CR250M1[YEAR]77/79 CR250 77-79 R [Sales start]16/10/79[BODY NUMBER]ME03-1000006-[motor type]ME03E[model code]CR250RA[year]77/79 CR125 77-79 R [Sales start]16/10/79[BODY NUMBER]JE01-1100001-[MOTION TYPE]JE01E[MODEL CODE]CR125RA[YEAR]77|79 CR125 77-79 R [Sales start]11/1/78[BODY NUMBER]JE01-1000001-[MOTION TYPE]JE01E[MODEL CODE]CR125RZ[YEAR]77/79 CR125 77-79 M [Sales start]77/Jan/1/77[BODY NUMBER]CR125M-3100001-[Motor type]CR125ME[Model code]CR125M3[Year]77/79 CR125 77-79 M [Sales start]1-Jan-76[BODY NUMBER]CR125M-3000001-[Motor type]CR125ME[Model code]CR125M2[Year]77/79 CM400 77-79 T [Sales start]4-August-79[BODY NUMBER]NC01-1000001-[MOTION TYPE]CB400TE[MODEL CODE]CM400T[YEAR]77/79 CM125 77-79 T [Sales start]16-May-79[BODY NUMBER]CM125T-1007001-[Motor-driven model]CM125TE[Model code]CM125TZ[Year]77|79 CM125 77-79 T [Sales start]25-Jan-78[BODY NUMBER]CM125T-1000001-[Motor-driven model]CM125TE[Model code]CM125T[Year]77/79 CJ360T 77-79 [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]CJ360T-1000001-[Motor-driven model]CJ360TE[Model code]CJ360T[Year]77|79 CJ250T 77-79 [Sales start]1-Apr-76[BODY NUMBER]CJ250T-1000001-[MOTION TYPE]CJ250TE[MODEL CODE]CJ250T[YEAR]77|79 CHALY 50 77-79 [Sales start]Feb. 21, 1979[BODY NUMBER]CF50-2700001-[motor type]CF50E[model code]CF50Z[year]77|79 CHALY 50 77-79 [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]CF50-2300001-[Motor-driven model]CF50E[Model Code]CF50K2[Year]77/79 CB90 77-79 JX [Sales start]75/July 1, 1975 [BODY NUMBER]CB90-1300001-[Motor type]CB90E[Model code]CB90B3[Year]77/79 CB750 Four(CB750K) 78- [Sales start]13-Dec-78[BODY NUMBER]RC01-1000001-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750KZ[YEAR]77|79 CB750F 77|79 [Sales commenced]23-Jun-1979[BODY NUMBER]RC04-1000001-[MOTION TYPE]RC01E[MODEL CODE]CB750FZ[YEAR]77|79 CB750 Four(CB750K) 77|79 II [Sales commenced]22 Apr 77[BODY NUMBER]CB750F-1100001-[MOTION TYPE]CB750E[MODEL CODE]CB750F2[YEAR]77|79 CB750 Four(CB750K) 77|79 II [Sales commenced]1 June '75[BODY NUMBER]CB750-1073685-[MOTION TYPE]CB750E[MODEL CODE]CB750F1[YEAR]77|79 CB750A EARA 77|79 [Sales commenced]22-Apr-77[BODY NUMBER]CB750-2600001-[MOTION TYPE]CB750E[MODEL CODE]CB750A1[YEAR]77|79 CB750 Four(CB750K) 77|79 K [Sales commenced]22 Apr 77[BODY NUMBER]CB750-1100001-[MOTION TYPE]CB750E[MODEL CODE]CB750K7[YEAR]77|79 CB750 Four(CB750K) 77|79 [Sales commenced]Feb. 1, 1974[BODY NUMBER]CB750-2410601-[MOTION TYPE]CB750E[MODEL CODE]CB750K6[YEAR]77|79 CB650 80- Custom [Sales start]Mar 1, 1980[BODY NUMBER]RC05-1000001-[MOTION TYPE]RC03E[MODEL CODE]CB650CA[YEAR]77|79 CB600 77|79 [Sales commenced]18 January 79[BODY NUMBER]RC03-1000001-[MOTION TYPE]RC03E[MODEL CODE]CB650[YEAR]77|79 CB550Four 77|79 F-II [Sales commenced]1 June '75[BODY NUMBER]CB550F-1000001-[MOTION TYPE]CB550FE[MODEL CODE]CB550F[YEAR]77|79 CB550Four 77|79 F-K [Sales commenced]22-Apr-77[BODY NUMBER]CB550-1300003-[MOTION TYPE]CB550E[MODEL CODE]CB550K3[YEAR]77|79 CB550Four 77-79 [Sales start]Feb. 1, 1974[BODY NUMBER]CB550-1111424-[Motor type]CB550E[Model code]CB550K2[Year]77/79 CB500T 77-79 [Sales start]1-Dec-74[BODY NUMBER]CB500T-1000001-[Motor type]CB500TE[Model code]CB500T[Year]77-79 CB50 77-79 JX [Sales start]Feb. 1, 1976[BODY NUMBER]CB50J-1000001-[POWER GENERATOR TYPE]CB50JE[MODEL CODE]CB50JJ[YEAR]77-79 CB50 77-79 S [Sales start]22-Feb-80[BODY NUMBER]AC02-1000007-[motor type]AC02E[model code]CB50SA[year]77|79 CB400TII CB400T 77-79 [Sales start]10/3/78[BODY NUMBER]CB400T-1000001-[MOTION TYPE]CB400TE[MODEL CODE]CB400T[YEAR]77/79 CB400TII CB400T 77-79 [Sales start]77/May/25/77[BODY NUMBER]CB400T-1000001-[Motor type]CB400TE[Model code]CB400T[Year]77/79 CB400FOUR (air-cooled) 77-79 [Sales start]76/3/1/76[BODY NUMBER]CB400-1000001-[POWER GENE]CB400E[MODEL CODE]CB400F[YEAR]77/79 CB400FOUR (air-cooled) 74 [Commencement of sales]Dec. 1, 1974[BODY NUMBER]CB400F-1000001-[MOTION TYPE]CB400FE[MODEL CODE]CB400FE]CB400[YEAR]77/79 CB360 77-79 T [Sales start]1-August-73[BODY NUMBER]CB360-1000001-[Motor type]CB360E[Model code]CB360T[Year]77-79 CB400T CB250T 77-79 [Sales start]1-August-73[BODY NUMBER]CB250-6000001-[MOTION TYPE]CB250E[MODEL CODE]CB250T[YEAR]77-79 CB250RS 77-79 [Sales start]3 Jan. 1980[BODY NUMBER]MC02-1000026-[MOTION TYPE]MC02E[MODEL CODE]CB250RSA[YEAR]77|79 CB125T 77-79 [Sales start]16-May-79[BODY NUMBER]CB125T-1012001-[Motor type]CB125TE[Model code]CB125TZ[Year]77-79 CB125T 77-79 [Sales start]24/Mar/77[BODY NUMBER]CB125T-1000001-[MOTION TYPE]CB125TE[MODEL CODE]CB125T[YEAR]77/79 CB125 75 JX [Sales start]Jul. 1, 1975[BODY NUMBER]CB125J-1000001-[POWER GENE]CB125JE[MODEL CODE]CB125JX[YEAR]77/79 Carene 77-79 cell [Sales start]7-Sep-79[BODY NUMBER]AB04-1000001-[MOTION TYPE]AB04E[MODEL CODE]NX50M[YEAR]77|79 Carene 77-79 [Sales start]7-Sep-79[BODY NUMBER]AB04-1000001-[POWER GENE]AB04E[MODEL CODE]NX50[YEAR]77/79 CD125 77-79 T [Sales start]16-May-79[BODY NUMBER]CD125T-1021001-[Motor-driven model]CD125TE[Model code]CD125TZ[Year]77|79 CD125 77-79 T [Sales start]29 Mar. 1977[BODY NUMBER]CD125T-1000001-[Motor-driven model]CD125TE[Model code]CD125T[Year]77/79 CD125 77-79 [Sales start]Jul. 1, 1975[BODY NUMBER]CD125K-5000001-[motor type]CD125KE[model code]CD125K5[year]77/79 BENLY50CD50 77-79 CD50 [Sales start]-Year[BODY NUMBER]CD50-1100001-[Motor-driven model]CD50E[Model Code]CD50K1[Year]77|79 BENLY50CD50 77-79 CD50 [Sales start]21-Jun-09/79[BODY NUMBER]CD50-1300001-[Motor-driven model]CD50E[Model Code]CD50KZ[Year]77/79 BENLY50CD90 77-79 [Sales start]-Year[BODY NUMBER]CD90-1100001-[Motor type]CD90E[Model code]CD90K1[Year]77|79 DAX70 77-79 VII[Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]ST70-6100001-[Motor-driven model]ST70E[Model code]ST70K3[Year]77/79 DAX70 77-79 VI[Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]ST70-6100001-[Motor-driven model]ST70E[Model code]ST70K3[Year]77/79 DAX 77-79 MZ[Sales start]03/01/79[BODY NUMBER]ST50-6300001-[Motor-driven model]ST50E[Model Code]ST50C|MZ[Year]77|79 DAX 77-79 CZ[Sales start]03/01/79[BODY NUMBER]ST50-6300001-[motor type]ST50E[model code]ST50C|MZ[year]77/79 DAX 77-79 VII[Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]ST50-6100001-[Motor-driven model]ST50E[Model code]ST50K3[Year]77/79 DAX 77-79 VI[Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]ST50-6100001-[Motor-driven model]ST50E[Model code]ST50K3[Year]77/79 CHALY 70 77-79 CF70 III[Sales start]Feb. 21, 1979[BODY NUMBER]CF70-2300001-[Motor type]CF70E[Model code]CF70Z[Year]77|79 CHALY 70 77-79 CF70 II[Sales start]Feb. 21, 1979[BODY NUMBER]CF70-2300001-[Motor type]CF70E[Model code]CF70Z[Year]77|79 CHALY 70 77-79 CF70 III[Sales start]76-April 1, 1976[BODY NUMBER]CF70-2200001-[Motor type]CF70E[Model code]CF70K2[Year]77/79 CHALY 70 77-79 CF70 II[Sales start]76-April 1, 1976[BODY NUMBER]CF70-2200001-[Motor type]CF70E[Model code]CF70K2[Year]77/79 CB400TII CB400T 77-79 AT[Sales start]25-Jan-78[BODY NUMBER]CB400T-1500001-[Motor type]CB400TE[Model code]CB400T|AT[Year]77|79 CB125 77-79 [Sales commenced]-year[BODY NUMBER]CB125K-7000001-[MOTION TYPE]CB125KE[MODEL CODE]CB125B6|K6[YEAR]77|79
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด