คู่มือการบำรุงรักษา 2 ล้อ [ฉบับสำเนา]

 • รหัสสินค้า: 6000102

  ฿6,341

  คะแนนวีไบค์: +63 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  Super Cub 90 DELIVERY Super Cub 50 DELIVERY SUPER CUB 50 -77 Deluxe [Commencement of sales]1 April 1976[BODY NUMBER]C50-3200011-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50K3[YEAR]-77 SUPER CUB 50 -77 Deluxe [Sales start]-year[BODY NUMBER]C50-3000001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50K2[YEAR]-77 PALFLEY -77 [Commencement of sales]10 Jan. 1978[BODY NUMBER]NC50-1400001-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50-III[YEAR]-77 Nauty Dax -77 [Commencement of sales]9/1/76[Serial number]CY50-1200001-[Power unit type]CY50E[Model code]CY50K2[Year]-77 Nauty Dax -77 [Sales launch]-year[BODY NUMBER]CY50-1100001-[MOTION TYPE]CY50E[MODEL CODE]CY50K1[YEAR]-77 CD125 -77 Delivery MD125 [Sales start]-year[BODY NUMBER]CD125K-5006504-[MOTION TYPE]CD125KE[MODEL CODE]MD125[YEAR]-77 SUPER CUB 90 -77 Deluxe Cell [Sales start]1 April 1976[BODY NUMBER]C90-4100001-[MOTION TYPE]C90E[MODEL CODE]C90M3[YEAR]-77 SUPER CUB 90 -77 Deluxe Cell [Sales start]01/Jan/74[BODY NUMBER]C90-4000001-[MOTION TYPE]C90E[MODEL CODE]C90M2[YEAR]-77 SUPER CUB 90 -77 Deluxe [Commencement of sales]1 April 1976[BODY NUMBER]C90-3100001-[MOTION TYPE]C90E[MODEL CODE]C90K3[YEAR]-77 SUPER CUB 90 -77 Deluxe [Sales start]01/Jan/74[BODY NUMBER]C90-3000001-[MOTION TYPE]C90E[MODEL CODE]C90K2[YEAR]-77 SUPER CUB 90 -77 [Commencement of sales]1976/4/1/76[BODY NUMBER]C90-5100001-[MOTION TYPE]C90E[MODEL CODE]C90Z2[YEAR]-77 SUPER CUB 90 -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]C90-5000001-[MOTION TYPE]C90E[MODEL CODE]C90Z1[YEAR]-77 SUPER CUB70 -77 Deluxe [Commencement of sales]1 April 1976[BODY NUMBER]C70-3100001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70K3[YEAR]-77 SUPER CUB70 -77 Deluxe [Sales start]-year[BODY NUMBER]C70-3000001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70K2[YEAR]-77 SUPER CUB70 -77 [Commencement of sales]1976/4/1/76[BODY NUMBER]C70-6100001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70Z2[YEAR]-77 SUPER CUB70 -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]C70-6000001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70Z1[YEAR]-77 SUPER CUB70 -77 Deluxe [Commencement of sales]1 April 1976[BODY NUMBER]C70-4200001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70M3[YEAR]-77 SUPER CUB70 DELIVERY SUPER CUB70 -77 Deluxe Cell [Sales start]-year[BODY NUMBER]C70-4000001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70M2[YEAR]-77 SUPER CUB 50 -77 Deluxe Cell [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]C50-4200008-[motor type]C50E[model code]C50M3[year]-77 SUPER CUB 50 -77 Deluxe cell [Sales start]-year[BODY NUMBER]C50-4000001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50M2[YEAR]-77 SUPER CUB 50 -77 [Commencement of sales]1976/4/1/76[BODY NUMBER]C50-5200001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50Z2[YEAR]-77 SUPER CUB 50 -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]C50-5000001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50Z1[YEAR]-77 CB400T CB250T -77 [Commencement of sales]1977/July 5, 1977[BODY NUMBER]CB250T-1000001-[MOTION TYPE]CB250TE[MODEL CODE]CB250T[YEAR]-77 XL250 -77 [Commencement of sales]May 1, 1975[BODY NUMBER]L250-1000001-[MOTION TYPE]L250E[MODEL CODE]XL250K3[YEAR]-77 XL125 -77 [Commencement of sales]July 1, 1975[BODY NUMBER]L125-1000001-[MOTION TYPE]L125E[MODEL CODE]XL125K2[YEAR]-77 XE75 -77 [Commencement of sales]Feb. 1, 1976 [BODY NUMBER]CE75-1000010-[MOTION TYPE]CE75E[MODEL CODE]XE75[YEAR]-77 XE50 -77 [Commencement of sales]Feb. 1, 1976 [BODY NUMBER]CE50-1000030-[MOTION TYPE]CE50E[MODEL CODE]XE50[YEAR]-77 VARIE -77 [Sales start]15 Apr. 1977[BODY NUMBER]NF50-1000001-[MODEL CODE]NF50[YEAR]-77 VARIE -77 cell [Sales start]1977/6/1/77[BODY NUMBER]NF50-1100001-[MODEL CODE]NF50M-II[YEAR]-77 VARIE -77 [Sales start]1977/6/1/77[BODY NUMBER]NF50-1100001-[MODEL CODE]NF50-II[YEAR]-77 VARIE -77 cell [Sales start]15 Apr. 1977[BODY NUMBER]NF50-1000001-[MODEL CODE]NF50M[YEAR]-77 TL50 -77 [Sales start]Feb. 1, 1976 TL250 -77 [Sales start]Jan. 1, 1975[BODY NUMBER]TL250-1000001-[MOTION TYPE]TL250E[MODEL CODE]TL250E[YEAR]-77 TL125(TLR125) -77 S [Sales start]Jul. 1, 1975[BODY NUMBER]TL125S-1000001-[MOTION TYPE]TL125SE[MODEL CODE]TL125S[YEAR]-77 TL125(TLR125) -77 [Commencement of sales]August 1, 1974[BODY NUMBER]TL125-1000001-[MOTION TYPE]TL125E[MODEL CODE]TL125K2[YEAR]-77 R&P -77 [Commencement of sales]1977/4/6/77[BODY NUMBER]CY50-1204670-[MOTION TYPE]CY50E[MODEL CODE]CY50J[YEAR]-77 NOVIO -77 [Commencement of sales]August 1, 1974[BODY NUMBER]PM50-2000001-[MOTION TYPE]PM50E[MODEL CODE]PM50K1[YEAR]-77 MT125ELSINORE -77 [Commencement of sales]-year[BODY NUMBER]MT250-1000001-[MOTION TYPE]MT250E[MODEL CODE]MT250[YEAR]-77 MT125ELSINORE -77 [Commencement of sales]Jan. 1, 1973 [BODY NUMBER]MT125-1000001-[MOTION TYPE]MT125E[MODEL CODE]MT125E[YEAR]-77 MONKEY -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]Z50J-1100001-[MOTION TYPE]Z50JE[MODEL CODE]Z50J1[YEAR]-77 PAL -77 [Commencement of sales]1977/1/1/1/77[BODY NUMBER]NC50-1400001-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50[YEAR]-77 PAL -77 [Commencement of sales]Feb. 1, 1976 [BODY NO.]NC50-1000001-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50[YEAR]-77 GL500YAMAHA Super JOGZr Wing Black -77 [Commencement of sales]77/12/10/77[BODY NUMBER]GL500-1000001-[MOTION TYPE]GL500E[MODEL CODE]GL500E[YEAR]-77 DAX70 -77 [Commencement of sales]76 April 1, 1976 [BODY NUMBER]ST70-6100001-[MOTION TYPE]ST70E[MODEL CODE]ST70K3[YEAR]-77 DAX70 -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]ST70-6000001-[MOTION TYPE]ST70E[MODEL CODE]ST70K2[YEAR]-77 DAX -77 [Commencement of sales]76 April 1, 1976 [BODY NUMBER]ST50-6100001-[MOTION TYPE]ST50E[MODEL CODE]ST50K3[YEAR]-77 DAX -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]ST50-6000001-[MOTION TYPE]ST50E[MODEL CODE]ST50K2[YEAR]-77 CR250 -77 R [Sales start]1977/11/26/77[BODY NUMBER]CR250R-1000001-[MOTION TYPE]CR250RE[MODEL CODE]CR250R[YEAR]-77 CR250 -77 M [Sales start]Feb. 1, 1975[BODY NUMBER]CR250M-2000001-[MOTION TYPE]CR250ME[MODEL CODE]CR250M1[YEAR]-77 CR125 -77 M [Sales start]-year[BODY NUMBER]CR125M-2000001-[Motor type]CR125ME[Model code]CR125M1[Year]-77 CR125 -77 M [Sales start]1977/1/1/1/77[BODY NUMBER]CR125M-3100001-[motor type]CR125ME[model code]CR125M3[year]-77 CR125 -77 M [Sales start]1 Jan. 1, 1976[BODY NUMBER]CR125M-3000001-[MOTION TYPE]CR125ME[MODEL CODE]CR125M2[YEAR]-77 CM125 -77 T [Sales start]25-Jan-78[BODY NUMBER]CM125T-1000001-[MOTION TYPE]CM125TE[MODEL CODE]CM125T[YEAR]-77 CJ360T -77 [Commencement of sales]1976/4/1/76[BODY NUMBER]CJ360T-1000001-[MOTION TYPE]CJ360TE[MODEL CODE]CJ360T[YEAR]-77 CJ250T -77 [Commencement of sales]Apr. 1, 1976[BODY NUMBER]CJ250T-1000001-[POWER GENE][TYPE]CJ250TE]CJ250TE[MODEL CODE]CJ250T[YEAR]-77 CHALY 70 -77 [Commencement of sales]1976/4/1/76[Serial number]CF70-2200001-[Motor type]CF70E[Model code]CF70K2[Year]-77 CHALY 70 -77 [Commencement of sales]1976/4/1/76[BODY NUMBER]CF70-2100001-[MOTION TYPE]CF70E[MODEL CODE]CF70K1[YEAR]-77 CHALY 50 -77 [Commencement of sales]1976/4/1/76[BODY NUMBER]CF50-2300001-[MOTION TYPE]CF50E[MODEL CODE]CF50K2[YEAR]-77 CHALY 50 -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]CF50-2200001-[Motor type]CF50E[Model code]CF50K1[Year]-77 CD125 -77 T[Sales start]77 Mar. 29, 1977[BODY NUMBER]CD125T-1000001-[Motor-driven model]CD125TE[Model code]CD125T[Year]-77 CD125 -77 [Commencement of sales]July 1, 1975 [BODY NUMBER]CD125K-5000001-[MOTION TYPE]CD125KE[MODEL CODE]CD125K5[YEAR]-77 CB90 -77 JX [Sales start]Jul. 1, 1975 [BODY NUMBER]CB90-1300001-[MOTION TYPE]CB90E[MODEL CODE]CB90B3[YEAR]-77 CB750 Four(CB750K) -77 II [Sales start]77-April 22, 1977[BODY NUMBER]CB750F-1100001-[Motor type]CB750E[Model code]CB750F2[Year]-77 CB750 Four(CB750K) -77 II [Sales start]75/June 1, 1975[BODY NUMBER]CB750-1073685-[Motor type]CB750E[Model code]CB750F1[Year]-77 CB750A EARA -77 [Commencement of sales]1977/4/22/77[BODY NUMBER]CB750-2600001-[MOTION TYPE]CB750E[MODEL CODE]CB750A1[YEAR]-77 CB750 Four(CB750K) -77 K [Sales start]1977/4/22/77[BODY NUMBER]CB750F-1100001-[MOTION TYPE]CB750E[MODEL CODE]CB750K7[YEAR]-77 CB750 Four(CB750K) -77 [Commencement of sales]Feb. 1, 1974[BODY NUMBER]CB750-2410601-[Motor type]CB750E[Model code]CB750K6[Year]-77 CB550Four -77 F-II [Sales start]Jun. 1, 1975[BODY NUMBER]CB550F-1000001-[MOTION TYPE]CB550FE[MODEL CODE]CB550F[YEAR]-77 CB550Four -77 F-K [Sales start]22 Apr. 22, 1977[BODY NUMBER]CB550-1300003-[Motor type]CB550E[Model code]CB550K3[Year]-77 CB550Four -77 [Commencement of sales]Feb. 1, 1974[BODY NUMBER]CB550-1111424-[MOTION TYPE]CB550E[MODEL CODE]CB550K2[YEAR]-77 CB500T -77 [Commencement of sales]74 Dec. 1, 1974[BODY NUMBER]CB500T-1000001-[MOTION TYPE]CB500TE[MODEL CODE]CB500T[YEAR]-77 CB50 -77 JX-1 [Sales start]Feb. 1, 1976 [BODY NUMBER]CB50J-1000001-[POWER GENE]CB50JE[MODEL CODE]CB50J[YEAR]-77 CB400TII CB400T 78 AT [Sales start]78 Jan. 25, 1978[BODY NUMBER]CB400T-1500001-[Motor type]CB400TE[Model code]CB400T[Year]-77 CB400TII CB400T -77 [Commencement of sales]1977/5/25/77[BODY NUMBER]CB400T-1000001-[MOTION TYPE]CB400TE[MODEL CODE]CB400T[YEAR]-77 CB400FOUR (air-cooled) 74 [Commencement of sales]Dec. 1, 1974[BODY NUMBER]CB400F-1000001-[MOTION TYPE]CB400FE[MODEL CODE]CB400[YEAR]-77 CB360 -77 T [Sales start]73 Aug. 1[BODY NUMBER]CB360-1000001-[MOTION TYPE]CB360E[MODEL CODE]CB360T[YEAR]-77 CB400T CB250T -77 [Commencement of sales]73 Aug. 1, 1973[BODY NUMBER]CB250-6000001-[MOTION TYPE]CB250E[MODEL CODE]CB250T[YEAR]-77 CB125T -77 [Commencement of sales]1977/3/24/77[BODY NUMBER]CB125T-1000001-[MOTION TYPE]CB125TE[MODEL CODE]CB125T[YEAR]-77 CB125 75 JX [Sales start]Jul. 1, 1975[BODY NUMBER]CB125J-1000001-[POWER GENE]CB125JE[MODEL CODE]CB125JJ[YEAR]-77 BENLY50CD50 -77 CD50 [Sales start]-year[BODY NUMBER]CD50-1100001-[MOTION TYPE]CD50E[MODEL CODE]CD50K1[YEAR]-77 BENLY50CD90 -77 [Commencement of sales]-year[BODY NUMBER]CD90-1100001-[MOTION TYPE]CD90E[MODEL CODE]CD90K1[YEAR]-77 CB50 -77 [Commencement of sales]1 Jan. 1, 1973[BODY NUMBER]CB50-1200001-[motor type]CB50E[model code]CB50B1|K1[year]-77 CB400FOUR (air-cooled) -77 CB400E II [Sales start]76 Mar. 1, 1976 [BODY NUMBER]CB400-1000001-[MODEL CODE]CB400F CB400FOUR (air-cooled) -77 CB400E I[Sales start]76 Mar. 1, 1976[BODY NUMBER]CB400-1000001-[MODEL CODE]CB400F CB125 -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]CB125K-7000001-[MOTION TYPE]CB125KE[MODEL CODE]CB125B6|K6[YEAR]-77
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  [หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต] 0SSP46000102

  คำอธิบาย

  * ภาพผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

  คำเตือน

  * กรุณาซื้อหลังจากตรวจสอบประเภทรุ่นและหมายเลขชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  Super Cub 90 DELIVERY Super Cub 50 DELIVERY SUPER CUB 50 -77 Deluxe [Commencement of sales]1 April 1976[BODY NUMBER]C50-3200011-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50K3[YEAR]-77 SUPER CUB 50 -77 Deluxe [Sales start]-year[BODY NUMBER]C50-3000001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50K2[YEAR]-77 PALFLEY -77 [Commencement of sales]10 Jan. 1978[BODY NUMBER]NC50-1400001-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50-III[YEAR]-77 Nauty Dax -77 [Commencement of sales]9/1/76[Serial number]CY50-1200001-[Power unit type]CY50E[Model code]CY50K2[Year]-77 Nauty Dax -77 [Sales launch]-year[BODY NUMBER]CY50-1100001-[MOTION TYPE]CY50E[MODEL CODE]CY50K1[YEAR]-77 CD125 -77 Delivery MD125 [Sales start]-year[BODY NUMBER]CD125K-5006504-[MOTION TYPE]CD125KE[MODEL CODE]MD125[YEAR]-77 SUPER CUB 90 -77 Deluxe Cell [Sales start]1 April 1976[BODY NUMBER]C90-4100001-[MOTION TYPE]C90E[MODEL CODE]C90M3[YEAR]-77 SUPER CUB 90 -77 Deluxe Cell [Sales start]01/Jan/74[BODY NUMBER]C90-4000001-[MOTION TYPE]C90E[MODEL CODE]C90M2[YEAR]-77 SUPER CUB 90 -77 Deluxe [Commencement of sales]1 April 1976[BODY NUMBER]C90-3100001-[MOTION TYPE]C90E[MODEL CODE]C90K3[YEAR]-77 SUPER CUB 90 -77 Deluxe [Sales start]01/Jan/74[BODY NUMBER]C90-3000001-[MOTION TYPE]C90E[MODEL CODE]C90K2[YEAR]-77 SUPER CUB 90 -77 [Commencement of sales]1976/4/1/76[BODY NUMBER]C90-5100001-[MOTION TYPE]C90E[MODEL CODE]C90Z2[YEAR]-77 SUPER CUB 90 -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]C90-5000001-[MOTION TYPE]C90E[MODEL CODE]C90Z1[YEAR]-77 SUPER CUB70 -77 Deluxe [Commencement of sales]1 April 1976[BODY NUMBER]C70-3100001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70K3[YEAR]-77 SUPER CUB70 -77 Deluxe [Sales start]-year[BODY NUMBER]C70-3000001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70K2[YEAR]-77 SUPER CUB70 -77 [Commencement of sales]1976/4/1/76[BODY NUMBER]C70-6100001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70Z2[YEAR]-77 SUPER CUB70 -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]C70-6000001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70Z1[YEAR]-77 SUPER CUB70 -77 Deluxe [Commencement of sales]1 April 1976[BODY NUMBER]C70-4200001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70M3[YEAR]-77 SUPER CUB70 DELIVERY SUPER CUB70 -77 Deluxe Cell [Sales start]-year[BODY NUMBER]C70-4000001-[MOTION TYPE]C70E[MODEL CODE]C70M2[YEAR]-77 SUPER CUB 50 -77 Deluxe Cell [Sales start]1-April-76[BODY NUMBER]C50-4200008-[motor type]C50E[model code]C50M3[year]-77 SUPER CUB 50 -77 Deluxe cell [Sales start]-year[BODY NUMBER]C50-4000001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50M2[YEAR]-77 SUPER CUB 50 -77 [Commencement of sales]1976/4/1/76[BODY NUMBER]C50-5200001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50Z2[YEAR]-77 SUPER CUB 50 -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]C50-5000001-[MOTION TYPE]C50E[MODEL CODE]C50Z1[YEAR]-77 CB400T CB250T -77 [Commencement of sales]1977/July 5, 1977[BODY NUMBER]CB250T-1000001-[MOTION TYPE]CB250TE[MODEL CODE]CB250T[YEAR]-77 XL250 -77 [Commencement of sales]May 1, 1975[BODY NUMBER]L250-1000001-[MOTION TYPE]L250E[MODEL CODE]XL250K3[YEAR]-77 XL125 -77 [Commencement of sales]July 1, 1975[BODY NUMBER]L125-1000001-[MOTION TYPE]L125E[MODEL CODE]XL125K2[YEAR]-77 XE75 -77 [Commencement of sales]Feb. 1, 1976 [BODY NUMBER]CE75-1000010-[MOTION TYPE]CE75E[MODEL CODE]XE75[YEAR]-77 XE50 -77 [Commencement of sales]Feb. 1, 1976 [BODY NUMBER]CE50-1000030-[MOTION TYPE]CE50E[MODEL CODE]XE50[YEAR]-77 VARIE -77 [Sales start]15 Apr. 1977[BODY NUMBER]NF50-1000001-[MODEL CODE]NF50[YEAR]-77 VARIE -77 cell [Sales start]1977/6/1/77[BODY NUMBER]NF50-1100001-[MODEL CODE]NF50M-II[YEAR]-77 VARIE -77 [Sales start]1977/6/1/77[BODY NUMBER]NF50-1100001-[MODEL CODE]NF50-II[YEAR]-77 VARIE -77 cell [Sales start]15 Apr. 1977[BODY NUMBER]NF50-1000001-[MODEL CODE]NF50M[YEAR]-77 TL50 -77 [Sales start]Feb. 1, 1976 TL250 -77 [Sales start]Jan. 1, 1975[BODY NUMBER]TL250-1000001-[MOTION TYPE]TL250E[MODEL CODE]TL250E[YEAR]-77 TL125(TLR125) -77 S [Sales start]Jul. 1, 1975[BODY NUMBER]TL125S-1000001-[MOTION TYPE]TL125SE[MODEL CODE]TL125S[YEAR]-77 TL125(TLR125) -77 [Commencement of sales]August 1, 1974[BODY NUMBER]TL125-1000001-[MOTION TYPE]TL125E[MODEL CODE]TL125K2[YEAR]-77 R&P -77 [Commencement of sales]1977/4/6/77[BODY NUMBER]CY50-1204670-[MOTION TYPE]CY50E[MODEL CODE]CY50J[YEAR]-77 NOVIO -77 [Commencement of sales]August 1, 1974[BODY NUMBER]PM50-2000001-[MOTION TYPE]PM50E[MODEL CODE]PM50K1[YEAR]-77 MT125ELSINORE -77 [Commencement of sales]-year[BODY NUMBER]MT250-1000001-[MOTION TYPE]MT250E[MODEL CODE]MT250[YEAR]-77 MT125ELSINORE -77 [Commencement of sales]Jan. 1, 1973 [BODY NUMBER]MT125-1000001-[MOTION TYPE]MT125E[MODEL CODE]MT125E[YEAR]-77 MONKEY -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]Z50J-1100001-[MOTION TYPE]Z50JE[MODEL CODE]Z50J1[YEAR]-77 PAL -77 [Commencement of sales]1977/1/1/1/77[BODY NUMBER]NC50-1400001-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50[YEAR]-77 PAL -77 [Commencement of sales]Feb. 1, 1976 [BODY NO.]NC50-1000001-[MOTION TYPE]NC50E[MODEL CODE]NC50[YEAR]-77 GL500YAMAHA Super JOGZr Wing Black -77 [Commencement of sales]77/12/10/77[BODY NUMBER]GL500-1000001-[MOTION TYPE]GL500E[MODEL CODE]GL500E[YEAR]-77 DAX70 -77 [Commencement of sales]76 April 1, 1976 [BODY NUMBER]ST70-6100001-[MOTION TYPE]ST70E[MODEL CODE]ST70K3[YEAR]-77 DAX70 -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]ST70-6000001-[MOTION TYPE]ST70E[MODEL CODE]ST70K2[YEAR]-77 DAX -77 [Commencement of sales]76 April 1, 1976 [BODY NUMBER]ST50-6100001-[MOTION TYPE]ST50E[MODEL CODE]ST50K3[YEAR]-77 DAX -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]ST50-6000001-[MOTION TYPE]ST50E[MODEL CODE]ST50K2[YEAR]-77 CR250 -77 R [Sales start]1977/11/26/77[BODY NUMBER]CR250R-1000001-[MOTION TYPE]CR250RE[MODEL CODE]CR250R[YEAR]-77 CR250 -77 M [Sales start]Feb. 1, 1975[BODY NUMBER]CR250M-2000001-[MOTION TYPE]CR250ME[MODEL CODE]CR250M1[YEAR]-77 CR125 -77 M [Sales start]-year[BODY NUMBER]CR125M-2000001-[Motor type]CR125ME[Model code]CR125M1[Year]-77 CR125 -77 M [Sales start]1977/1/1/1/77[BODY NUMBER]CR125M-3100001-[motor type]CR125ME[model code]CR125M3[year]-77 CR125 -77 M [Sales start]1 Jan. 1, 1976[BODY NUMBER]CR125M-3000001-[MOTION TYPE]CR125ME[MODEL CODE]CR125M2[YEAR]-77 CM125 -77 T [Sales start]25-Jan-78[BODY NUMBER]CM125T-1000001-[MOTION TYPE]CM125TE[MODEL CODE]CM125T[YEAR]-77 CJ360T -77 [Commencement of sales]1976/4/1/76[BODY NUMBER]CJ360T-1000001-[MOTION TYPE]CJ360TE[MODEL CODE]CJ360T[YEAR]-77 CJ250T -77 [Commencement of sales]Apr. 1, 1976[BODY NUMBER]CJ250T-1000001-[POWER GENE][TYPE]CJ250TE]CJ250TE[MODEL CODE]CJ250T[YEAR]-77 CHALY 70 -77 [Commencement of sales]1976/4/1/76[Serial number]CF70-2200001-[Motor type]CF70E[Model code]CF70K2[Year]-77 CHALY 70 -77 [Commencement of sales]1976/4/1/76[BODY NUMBER]CF70-2100001-[MOTION TYPE]CF70E[MODEL CODE]CF70K1[YEAR]-77 CHALY 50 -77 [Commencement of sales]1976/4/1/76[BODY NUMBER]CF50-2300001-[MOTION TYPE]CF50E[MODEL CODE]CF50K2[YEAR]-77 CHALY 50 -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]CF50-2200001-[Motor type]CF50E[Model code]CF50K1[Year]-77 CD125 -77 T[Sales start]77 Mar. 29, 1977[BODY NUMBER]CD125T-1000001-[Motor-driven model]CD125TE[Model code]CD125T[Year]-77 CD125 -77 [Commencement of sales]July 1, 1975 [BODY NUMBER]CD125K-5000001-[MOTION TYPE]CD125KE[MODEL CODE]CD125K5[YEAR]-77 CB90 -77 JX [Sales start]Jul. 1, 1975 [BODY NUMBER]CB90-1300001-[MOTION TYPE]CB90E[MODEL CODE]CB90B3[YEAR]-77 CB750 Four(CB750K) -77 II [Sales start]77-April 22, 1977[BODY NUMBER]CB750F-1100001-[Motor type]CB750E[Model code]CB750F2[Year]-77 CB750 Four(CB750K) -77 II [Sales start]75/June 1, 1975[BODY NUMBER]CB750-1073685-[Motor type]CB750E[Model code]CB750F1[Year]-77 CB750A EARA -77 [Commencement of sales]1977/4/22/77[BODY NUMBER]CB750-2600001-[MOTION TYPE]CB750E[MODEL CODE]CB750A1[YEAR]-77 CB750 Four(CB750K) -77 K [Sales start]1977/4/22/77[BODY NUMBER]CB750F-1100001-[MOTION TYPE]CB750E[MODEL CODE]CB750K7[YEAR]-77 CB750 Four(CB750K) -77 [Commencement of sales]Feb. 1, 1974[BODY NUMBER]CB750-2410601-[Motor type]CB750E[Model code]CB750K6[Year]-77 CB550Four -77 F-II [Sales start]Jun. 1, 1975[BODY NUMBER]CB550F-1000001-[MOTION TYPE]CB550FE[MODEL CODE]CB550F[YEAR]-77 CB550Four -77 F-K [Sales start]22 Apr. 22, 1977[BODY NUMBER]CB550-1300003-[Motor type]CB550E[Model code]CB550K3[Year]-77 CB550Four -77 [Commencement of sales]Feb. 1, 1974[BODY NUMBER]CB550-1111424-[MOTION TYPE]CB550E[MODEL CODE]CB550K2[YEAR]-77 CB500T -77 [Commencement of sales]74 Dec. 1, 1974[BODY NUMBER]CB500T-1000001-[MOTION TYPE]CB500TE[MODEL CODE]CB500T[YEAR]-77 CB50 -77 JX-1 [Sales start]Feb. 1, 1976 [BODY NUMBER]CB50J-1000001-[POWER GENE]CB50JE[MODEL CODE]CB50J[YEAR]-77 CB400TII CB400T 78 AT [Sales start]78 Jan. 25, 1978[BODY NUMBER]CB400T-1500001-[Motor type]CB400TE[Model code]CB400T[Year]-77 CB400TII CB400T -77 [Commencement of sales]1977/5/25/77[BODY NUMBER]CB400T-1000001-[MOTION TYPE]CB400TE[MODEL CODE]CB400T[YEAR]-77 CB400FOUR (air-cooled) 74 [Commencement of sales]Dec. 1, 1974[BODY NUMBER]CB400F-1000001-[MOTION TYPE]CB400FE[MODEL CODE]CB400[YEAR]-77 CB360 -77 T [Sales start]73 Aug. 1[BODY NUMBER]CB360-1000001-[MOTION TYPE]CB360E[MODEL CODE]CB360T[YEAR]-77 CB400T CB250T -77 [Commencement of sales]73 Aug. 1, 1973[BODY NUMBER]CB250-6000001-[MOTION TYPE]CB250E[MODEL CODE]CB250T[YEAR]-77 CB125T -77 [Commencement of sales]1977/3/24/77[BODY NUMBER]CB125T-1000001-[MOTION TYPE]CB125TE[MODEL CODE]CB125T[YEAR]-77 CB125 75 JX [Sales start]Jul. 1, 1975[BODY NUMBER]CB125J-1000001-[POWER GENE]CB125JE[MODEL CODE]CB125JJ[YEAR]-77 BENLY50CD50 -77 CD50 [Sales start]-year[BODY NUMBER]CD50-1100001-[MOTION TYPE]CD50E[MODEL CODE]CD50K1[YEAR]-77 BENLY50CD90 -77 [Commencement of sales]-year[BODY NUMBER]CD90-1100001-[MOTION TYPE]CD90E[MODEL CODE]CD90K1[YEAR]-77 CB50 -77 [Commencement of sales]1 Jan. 1, 1973[BODY NUMBER]CB50-1200001-[motor type]CB50E[model code]CB50B1|K1[year]-77 CB400FOUR (air-cooled) -77 CB400E II [Sales start]76 Mar. 1, 1976 [BODY NUMBER]CB400-1000001-[MODEL CODE]CB400F CB400FOUR (air-cooled) -77 CB400E I[Sales start]76 Mar. 1, 1976[BODY NUMBER]CB400-1000001-[MODEL CODE]CB400F CB125 -77 [Sales start]-year[BODY NUMBER]CB125K-7000001-[MOTION TYPE]CB125KE[MODEL CODE]CB125B6|K6[YEAR]-77
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด