BLAZE ฝาครอบกันฝุ่นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

 • รหัสสินค้า: ZBL-ZN010012

  ฿527

  คะแนนวีไบค์: +5 Points

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
   ค่าจัดส่ง ฿100

   จำนวน

   สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

   ใช้สำหรับรุ่น

   ดูทั้งหมด
   HONDA
   CB400SF 18-19 (Model NC42 AJ-2J, J-2J, J-8J, J-8J, J-J, K-8J, K-J, J-2J) CB400SB 18-19 (Model NC42 AJ-2J, J-2J, J-8J, J-8J, J-J, K-8J, K-J, J-2J) GB250 CLUBMAN 96 (Model MC10-1 200001 to 1600001) GL1100 80 (Model A) GROM 13 (Models JC61-100, 130, JC75-100) NX250 88-90 NT650 HAWK GT 88-91 (Model A, AC) NM-4 15-17 (Model RC82 JF, JG, JH) NC750XD 18-19 (Model AC, A) NC750X 16-19 (Models AC, A, 3A, RC90, H, LH, AH, ALH, LJ) LEAD125 18 GROM 16-17 (Models JC61-100, 130, JC75-100) VF1000R 85-86 (Model A, A) ST1300 03-10 (Model A, A-A, AC) VF1000F 84 (Model AC, A) VF700F 85 (Model AC, A) ST1100 91-02 (Model A, AC) SH125 17-19 SL230 01 (Model MD33-130, 135, 140) CBR300R 18-19 (Model 5A, 5AC) CBR650RA 19 CBR1000F 87-91 (Model A, AC) CBR500RA 16-18 (Model 2AC, AX) CBR400R 16-18 (Models NC47 G, H, AG, AH, AJ) CBR250R 14 (Model MC41-100, 120, 140) CRF230M 09 CRF230L 08-09 CBX1000 79-82 (Model A) CBR1000F 93-96 (Model A, AC) CBR250R 11-12 (Model MC41-100, 120, 140) CBR1000F 91 (Model A, AC) CBR1000F 88 (Model A, AC) CB900F 02-07 CB650F 17 (Model RC83 AE, AH) CB650R 19 (Model RH03 AK) CB650F 14 (Model RC83 AE, AH) CB600F 06 DIO110 15-18 CTX700 14-16 (Model AC, A) CX500TC 82 (Model A) CTX700D 14-18 (Model A, AC) CTX700ND 14-16 (Model A, AC) CTX700ND 18 (Model A, AC) FORZA Si 13 (Model MF12-100) FTR223 02-08 (Models MC34-110, 111, 115, 120, 121, 122, 130, 131, 132, 140, 150, 160) CBR650R 19 (Model RH03) CBR650F 17 (Model RC83 AE, AH) CBR650F 14 (Model RC83 AE, AH) CB250R 18-19 (Model MC52-100, 110) CB223S 10 (Model MC40-100, 110) CB300R 18-19 (Model AC, 5AC) CB500XA 16-19 (Model 2AC) CB600F 04 VT250 88 (Model MC 20-100) VTR250 88-90 (Model AC, A) XR250L 94-96 XR650L 93-18 CBR900RR 93-01 CBR900RE 01 CBR600RA 19 (Model AC, 7AC) CB1100NA 17 (Model AC) CB1100SF 00-01 (Model X11) CB250 NIGHTHAWK 91-07 (Model A, AC) CB250F 14 (Model MC43-110) CB223S 08 (Model MC40-100, 110) CB1300SF 14-19 (Model SC54 AE, AG) CB1300SB 14-19 (Model SC54 AE, AG) CB1300 SUPER FOUR 05 CB500FA 16-19 (Model AC) CB500F 16-19 (Model AC, A) CB400X 16-18 (Models NC47 G, H, AG, AH, AJ) CB1100CA 17 (Model AC) CB1000 94-95 (Model AC, A) CB1000R 18-20 400X 19-21 CB650R 19-21 CBR400R 13-21 CBR650R 19-21 CMX300A 17- CMX300AAC 17- CMX300AC 17- GB350 21- (2BL-NC59) GB350S 21- (2BL-NC59) CRF250 RALLY 21- (2BK-MD47) CRF250 RALLY S 21- (2BK-MD47) CB300R CB500X CBR500R Rebel300 Spacy110 15-16 Spacy110 18 HORNET250 00 (Model MC31-100, 105, 110, 115, 1 20, 125) REBEL250 17- 2BK-MC49 REBEL250 ABS 17- 2BK-MC49 REBEL250 S Edition 19- 2BK-MC49 REBEL500 17- 2BL-PC60 Forza300 VFR750R 90 (Model RC30) VFR750F 90-97 (Model RC30) RVF750R 94 (Model RC45) RVF400 REBEL1100DCT 21- 8BL-SC83 REBEL1100 21- 8BL-SC83 PCX160 21- 2BK-KF47 PCX150 18-20 2BK-KF30 PCX150 14-18 JBK-KF18 PCX HYBRID 18-20 2AJ-KF84 PCX eHEV 21- 2AJ-JK06 PCX 18- 2BJ-JF81 PCX 14-18 EBJ-JF56 NSR250 NC750X DCT 21- (8BL-RH09) NC750X 21- (8BL-RH09) GROM 21 [2BJ-JC92] CT125 HUNTER CUB 20- [2BJ-JA55] CBR600RR 19 (Models 6A, AC, A, 7AC) CBR500R 16-18 (Models 2AC, 3A, A, AC) CBR400R 19 (Model NC56 AK) CBR1100XX CB500X 16-19 (Models 3A, A, 2AC, AC) CB400X 19 (Model NC56 AK) CB300F 16-18 (Models AC, F, FA) CB125R 18 (Model JC79-100) CB1100 17-18 (Model:SC65 TAH) CB1000SF ADV150 20 *Domestic specifications only CB150R DAX125 JB04
   แสดงเพิ่มเติม
   YAMAHA
   TMAX 15 (Model XP500AB, F, L, ZS, G, YY) XVS250 00-02 (Models 5KR1, 5KR4, 5KR7, 5KRB, 5KRD, 5KRG, 5KRF, 5KRJ, 19D2, 19D1, 19D4, 19D3, 19D5, 19D6, 19D7, 19D8) XMAX250 18-19 (Model BG62, BG65) VMAX12 98-99 (Models 3UF1, 3UF2, 3UF3, 3UF4, 3UF5, 3UF6) VMAX12 96 (Models 3UF1, 3UF2, 3UF3, 3UF4, 3UF5, 3UF6) VMAX12 93 (Models 3UF1, 3UF2, 3UF3, 3UF4, 3UF5, 3UF6) VMAX12 90-91 (Models 3UF1, 3UF2, 3UF3, 3UF4, 3UF5, 3UF6) VMAX 14-17 (Models 2S37, 2S3T, 2S3V, 2CEF, 2CEP, 2CEK, 2CEU) VMAX 12 (Models 2S37, 2S3T, 2S3V, 2CEF, 2CEP, 2CEK, 2CEU) VMAX 09-19 (Model VMX17DC, FR, KCGY, GCL, HCR, FCR, EGY, ZR, D, YB, BB, ACG, AG, JGY, JCGY, GL, KGY, HR, YCB) VIRAGO1100 95 (Model 4PP1) VMAX 09 (Models 2S37, 2S3T, 2S3V, 2CEF, 2CEP, 2CEK, 2CEU) MAJESTY250 07 (Models 4HC1, 4HC2, 4HC3, 4HC4, 4HC5, 5GM1, 5GM8, 5SJ1, 5SJC, 4D91, 4D94, 4D95, 4D96, 4D97) SR500 85 (Model 1JN0, 3GW3, 3GW4, 3GW6, 3GW7, 3GW8, 3GW9) TW 200E 98-01 (Model 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200 98-01 (Model 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) GRANDMAJESTY400 05-09 (Models 5RU9, 5RUM, 5RUS, 5RUV, 34B7, 34BK) FZS1 15 (Model FZS10FCGY, FGY) FZR6 14 (Model FZ6REB, RER, RECB) FZ6R 09-13 (Model FZ6RYY, YCL, ZR, ZCL, AO, GCB, DL, HS, BCW, HCS, GB, ZCB, ZL, BCB, DCW, YCB, YW, FR, ACB, ACO, YCY, ZCR, ZW, DW, BW, YCW, YB, YL, ZB, ZCW) FZ10 17 (Model FZ10HCGY, HB, HGY, HCB) MAXAM 05-07 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H, 1B7G) MAXAM 05-07 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H) MAJESTY250 C 02-06 (Models 5SJ3, 5SJF, 5SJD, 5SJJ, 5SJH, 5SJL, 5SJN, 5SJM,) FZ1 01-14 (Models FZS1000N, FZS10ZCR, ACS, 10E, 0VC, 1T, SPR, R, 0D, BCW, YL, ZCB, PC, YG, EW, 1S, SC, 0V, 0W, ZR, EC, DC, AS, TC, XCGY, YCG, P, C, RC, YCL, ZB) FZ1-N 06 (Model 2D11) FZ1-N 10 (Model 2D1A, 2D1X, 1EC8, 1EC7) FJ1 200 91 (Model 4CC1, 4CC2) MAJESTY ABS 98-99 (Models 5CG2, 5CG4, 5SJ4, 5SJE) GRANDMAJESTY400 11 (Models 5RU9, 5RUM, 5RUS, 5RUV, 34B7, 34BK) MAJESTY ABS 02-03 (Models 5CG2, 5CG4, 5SJ4, 5SJE) MAJESTY SV 98-99 (Model 5CG1, 5CG3) XVS250 11-13 (Models 5KR1, 5KR4, 5KR7, 5KRB, 5KRD, 5KRG, 5KRF, 5KRJ, 19D2, 19D1, 19D4, 19D3, 19D5, 19D6, 19D7, 19D8) XVS250 04-08 (Models 5KR1, 5KR4, 5KR7, 5KRB, 5KRD, 5KRG, 5KRF, 5KRJ, 19D2, 19D1, 19D4, 19D3, 19D5, 19D6, 19D7, 19D8) YZF-R25 15-19 (Models 1WD6, 2WD1, 2WD3, 2WD5, BS81, B6P1, 1WD2, 1EDB, 1WD8, 1WDG, 1WDD, B0E1, B3P1) XVS250 15-16 (Models 5KR1, 5KR4, 5KR7, 5KRB, 5KRD, 5KRG, 5KRF, 5KRJ, 19D2, 19D1, 19D4, 19D3, 19D5, 19D6, 19D7, 19D8) TMAX 12 (Models 5GJ4, 5GJ8, 5VU3, 5VUD, 5VU9, 15B8, 15B7, 4B53, 4B5S, 4B5R, 1UD2) TMAX 01-02 (Models 5GJ4, 5GJ8, 5VU3, 5VUD, 5VU9, 15B8, 15B7, 4B53, 4B5S, 4B5R, 1UD2) TMAX 05-08 (Models 5GJ4, 5GJ8, 5VU3, 5VUD, 5VU9, 15B8, 15B7, 4B53, 4B5S, 4B5R, 1UD2) TMAX 09-11 (Model XP500AB, F, L, ZS, G, YY) TMAX 10 (Models 5GJ4, 5GJ8, 5VU3, 5VUD, 5VU9, 15B8, 15B7, 4B53, 4B5S, 4B5R, 1UD2) MAXAM 10 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H, 1B7G) MAXAM 12 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H) MAXAM 12 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H, 1B7G) MAXAM 14-15 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H) MAXAM 14-15 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H, 1B7G) MAXAM 17 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H) MAXAM 17 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H, 1B7G) MT09 18 (Model MT09JGY, JCB, JB, JCGY, JR, JCR) MT10 18-19 (Model MT10KB, GY, JCGY, JGY, KCB, KCGY, JCL, JL) NMAX 16-19 (Model 2DS2, BV35, BV3A, BV3E) NMAX 155 17-19 (Models BV43, BV48, BV4B) R1 98-06 (Model YZFR1V, LEVC, LEV, LC, F, C, MC, VC, SC, T, TC, P, L, NC, SPV, SPVC, K, KC, M, SN, SNC, R, RC-F, PC) MAXAM 10 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H) SR500 92-94 (Model 1JN0, 3GW3, 3GW4, 3GW6, 3GW7, 3GW8, 3GW9) TRICTIY155 14-21 TRICTIY 14-21 DRAGSTAR400 96-16 DRAGSTAR400C 96-16 NMAX155 XSR900 16-18 (XSR900GCS, JCR, HL, GY, JR, GCY, HCL, GS) XJR1300 XJR400 XJR1200 YZFR3 15-19 (Models GGY, GL, GW, HB, HL, HB, HW, JW, JL, FB, FR, FL, KB, KL, JB) VIRAGO250 91-92 (Models 3DM6, 3DM5, 3DM8, 3DM7, 3DMA, 3DM9, 3DMF) VIRAGO250 94 VIRAGO250 96 XMAX300 YZF-R3 TZR250R TZR250 TW225E 02-07 (Models 5VC1, 5VC2, 5VC3, 5VC4, 5VC5, 5VC7, 5VC6) TW 200E 96 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200E 93 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200E 91 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200E 87 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200 96 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200 93 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200 91 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200 87 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TMAX530 13-16 (Models 59CG, 59CV, 59CL, 59CH, B232, 59CX, 59CW, 2PWF, 2PW6, 2PWU, 2PWX) SRX250 SR500 97-99 (Models 1JN0, 3GW3, 3GW4, 3GW6, 3GW7, 3GW8, 3GW9) SR400 97-08 (Model 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3 HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) SR400 93-94 (Models 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3 HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) SR400 83-85 (Models 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3 HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) SR400 78 (Model 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) SR400 19 (Model 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) SR400 16-17 (Models 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3 HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) SR400 12-14 (Models 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3 HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) SR400 10 (Model 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) RZR SDR RZ350RR RZ350 RZ350R RZ250 RZ250R RZ250RR R1-Z MORPHOUS 06-08 (Models CP250V, W, X, XL) MAJESTY250 95-03 (Model 4HC1, 4HC2, 4HC3, 4HC4, 4HC5, 5GM1, 5GM8, 5SJ1, 5SJC, 4D91, 4D94, 4D95, 4D96, 4D97) MAJESTY250 16 (Model 4HC1, 4HC2, 4HC3, 4HC4, 4HC5, 5GM1, 5GM8, 5SJ1, 5SJC, 4D91, 4D94, 4D95, 4D96, 4D97) MAJESTY250 14 (Model 4HC1, 4HC2, 4HC3, 4HC4, 4HC5, 5GM1, 5GM8, 5SJ1, 5SJC, 4D91, 4D94, 4D95, 4D96, 4D97) MAJESTY250 11-12 (Model 4HC1, 4HC2, 4HC3, 4HC4, 4HC5, 5GM1, 5GM8, 5SJ1, 5SJC, 4D91, 4D94, 4D95, 4D96, 4D97) MAJESTY 12-14 (Model YP400YG, XR, XB, X, T, DG, ER, ZS, BG, V, W, ZW) MAJESTY 05-10 (Model YP400YG, XR, XB, X, T, DG, ER, ZS, BG, V, W, ZW) GRANDMAJESTY250 04-07 (Models 5VG1, 5VG2, 5VG3, 5VG4) FZ8 11-13 (Models FZ8NBCG, D, AB, DC, BG, ACB) FZR400R FZR400RR FZ6R 15-17 (Models FZ6RYY, YCL, ZR, ZCL, AO, GCB, DL, HS, BCW, HCS, GB, ZCB, ZL, BCB, DCW, YCB, YW, FR, ACB, ACO, YCY, ZCR, ZW, DW, BW, YCW, YB, YL, ZB, ZCW) FZ400 FZ6 04-09 (Models FZS6YCB, XCB, T, W, V, TC, YL, SSC, SS, YB, YCL) FZ600 FZ1-S 08-14 (Models 3C3G, 3C3W, 1CA8, 1CAJ, 1CAU, 1CAT, 2DV2, 2DV8, 2DV7) FZ1-N 12 (Models 2D1A, 2D1X, 1EC8, 1EC7) FZ1-N 08 (Models 2D1A, 2D1X, 1EC8, 1EC7) FZ09 14-17 (Models FZ09ECR, ECO, EGY, EO, HCW, HW, HCR, FGY, GCGY, GCL, GCB, GB, ER, ECGY, FS, FY, HS, HCS, HR, GL, GGY)
   แสดงเพิ่มเติม
   SUZUKI
   V-STROM 650 07-09 (Model DL650 K7, K8, K9, L2, L4, L5, L6, L7, L8, L9) SV650 19 (Model L9) SV650X 19 (Model L9) V-STROM 1000 14-16 (Model DL1000 L4, L5, L6, L8, L9) V-STROM 1000 18-19 (Model DL1000 L4, L5, L6, L8, L9) V-STROM 250 17-19 (Model DL250 L7, L8, L9) GSX-R1000 11-18 (Models K7, K8, K9, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8) HAYABUSA 11-19 (Model GSX1300R K8, K9, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9) HAYABUSA 08-09 (Model GSX1300R K8, K9, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9) GSX250R 17 (Model DN11A) GSX-S750 15-19 (Models L5, L6, L7, L8, L9) GSX-S1000F 18-19 (Model L8, L9) GSX-S1000 17-18 (Model L7, L8) GSX-R750 11-19 (Models K8, K9, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9) GSX-R750 08-09 (Models K8, K9, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9) GSX-R600 08 (Model K8, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9) BURGMAN 400 18-19 (Model AN400 K7, K8, K9, L8, L9) BURGMAN 650 16 (Model AN650 L6) GLADIUS 09 (Model SFV650 K9) GSX-R1000 07-09 (Models K7, K8, K9, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8) V-STROM 650XT 17-19 (Model DL650X L5, L7, L8, L9) V-STROM 650XT 15 (Model DL650X L5, L7, L8, L9) V-STROM 650 14-19 (Model DL650 K7, K8, K9, L2, L4, L5, L6, L7, L8, L9) V-STROM 650 12 (Model DL650 K7, K8, K9, L2, L4, L5, L6, L7, L8, L9) SFV650 15 (Model AL5) B-KING 08-09 (Model GSX1300BKA K8, K9) BURGMAN 400 07-09 (Model AN400 K7, K8, K9, L8, L9) KATANA 19 (gsx-1100s l9) SV650 16-21 (2BL-VP55B) SV650X 16-21 (2BL-VP55B) GRASS TRACKER 01-13 (Model TU250 NJ47A, NJ4DA K1, K9, L3) GRASS TRACKER BIGBOY 01-13 (Model TU250 NJ47A, NJ4DA K1, K9, L3) GSX1300R HAYABUSA 21- (8BL-EJ11A)gsx1300rrqm2[frame no.ej11a-100001 or later] GSX1300R HAYABUSA 21- (8BL-EJ11A)GSX1300RRQZM2[Frame No.EJ11A-100001 or later]. VOLTY 98 (Model TU250 NJ47A) KATANA 18-19 (GSX250R L8,L9) INAZUMA 17 (Model GW250 L4, L5, L7) INAZUMA 14-15 (Model GW250 L4, L5, L7) GSX-R600 11-19 (Models K8, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9) GSX-S1000 21-22 (8BL-EK1AA)
   แสดงเพิ่มเติม
   KAWASAKI
   Vulcan S 15-19 (Models EN650EKF, CKFA, DKFA, BGF, BGFA, AFF, CAF, BGFB, EHF, DHFA, CHF, DJFA, CJF, DKF, AGF, BFF, DJF, DHF) Versys-X 300 17-19 (Models KLE300BKF, CJF, CKF, BJF, BHF, CHF) ESTRELLA 07-09 (Model BJ250 B1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B7A, J7F, J8F, J9F, JBF, JCF, JDF, LEF, LFF, LGF, LGFA, LHF, LHFA, LHFB) ESTRELLA 92-95 (Model BJ250 B1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B7A, J7F, J8F, J9F, JBF, JCF, JDF, LEF, LFF, LGF, LGFA, LHF, LHFA, LHFB) ESTRELLA 11-17 (Model BJ250 B1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B7A, J7F, J8F, J9F, JBF, JCF, JDF, LEF, LFF, LGF, LGFA, LHF, LHFA, LHFB) Ninja H2R 15-18 (Model ZX1000PGF, YHF, YJF, PFF) NINJA H2SX 18-19 (Model ZX1002 AJF, AKF) Versys 1000 12-14 (Models KLZ1000ADF, AEF, ACF) Ninja ZX-6RR 03-06 Ninja ZX-6R ABS 13-19 (Model ZX636 FHF, FGF, FFA, FDF, FHFA, GKF, FJFA, FJF, GKFA, FGFA, FEF, FFF) Ninja ZX-6R 09-19 Ninja ZX-6R 03-08 Ninja ZX-14R 12-18 Ninja ZX-14 06-11 Ninja ZX-10RR 17-19 (Model ZX1002GKF, ZJF, ZHF) Ninja ZX-10R ABS 11-19 (Models ZX1000SGF, KFFA, KCF, KDF, KEF, EKFA, SHF, SJF, SJFA, SHFA, KBF, KFF, SGFA) Z1000 03 Z1000 ABS 14 (Model ZR1000 GEF, GGF, GEFA) Z1000 10-13 Z1000 08 NINJA 650R 09-11 (Model EX650 C9F, CAF, CBF) Ninja H2 15-19 (Model ZX1000NGF, JKF, XHF, NFF, XJF) Ninja H2 Carbon 17-19 (Model ZX1000XHFA, XJFA, JKFA) W650 99-08 (Model EJ650 A1, C1, A2, A3, A4, A5, A6, C3, C4, C5, C6, D1, D2, E1, E2, A7, C7, D3, E3, A6F, A7F, A8F, C6F, C7F, C8F, D6F, D7F, E6F, E7F, D8F, E8F) W400 06-08 (Model EJ400 A6F, A7F, A7F, A8F, A8F, B8F) ESTRELLA-RS 97-06 (Model BJ250 C1, C1A, C3, C4, C5, C5A, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C6F) EX500 87-93 (Model EX500-A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7) Versys 650 16-19 (Models KLE650FKF, FKFA, DEF, CEF, CDF, FFF, FGF, FHF, FJF) ESTRELLA-RS 95 (Model BJ250 C1, C1A, C3, C4, C5, C5A, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C6F) ESTRELLA CUSTOM 96-06 (Model BJ250 D1, D2, D3, D4, D4A, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D6F) ESTRELLA 97-99 (Model BJ250 B1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B7A, J7F, J8F, J9F, JBF, JCF, JDF, LEF, LFF, LGF, LGFA, LHF, LHFA, LHFB) Ninja 1000 11-14 (Model ZX1000GCF, GDF, MEF, GBF) Ninja 1000 ABS 12-13 (Models ZX1000HCF, WHF, HDF, WKF, MFF, MGF, WJF) Ninja 1000 ABS 15-19 (Models ZX1000HCF, WHF, HDF, WKF, MFF, MGF, WJF) Z750S 05-06 Z1000 ABS 16 (Model ZR1000 GEF, GGF, GEFA) Z900 18 ZR-7 00 ZR-7S 01-03 ZR800 13-16 (Model ZR800AEF, ADS, AFF, BGF) ZRX1 200 DAEG 09-16 (Model ZR1 200 D9F, DAF, DBF, DCF, DDF, DEF, DFF, DGF) ZRX1200 99-05 Tengai 90-91 (Model KL650-B2, B3) Versys 650 13-14 (Models KLE650FKF, FKFA, DEF, CEF, CDF, FFF, FGF, FHF, FJF) Versys 650 08-12 Versys 1000 LT 15-17 (Model KLZ1000BGF, BFF, BHF) Versys 1000 18 (Models KLZ1000ADF, AEF, ACF) ER-6n 12-16 (Models ER650EDS, EFF, EEF, ECF, EGF) ER-6n 09-10 250TR 02-09 (Model BJ250-F1, F2, F3, F4, F6F, K7F, K8F, K9F, KBF, KBF, KCF, KDF) 250TR 11-13 (Model BJ250-F1, F2, F3, F4, F6F, K7F, K8F, K9F, KBF, KBF, KCF, KDF) ER-5 99-02 Z900RS SE 18- Z400 18-21 Z250 18-21 Ninja250 18-21 W800 11-16 (Models EJ800AEF, AGFA, AFFA, ADF, AFF, ADFA, AEFA, AGF, ACF, ABF, ACFA) W800 Cafe 19 (Model EJ800CKF) Z1000 ABS 15 (Model ZR1000GFF) Z650 17-19 (Models ER650GJF, HJF, GHF, GKF, HKF, HHF) Z H2 SE 21 (ZR1000) Z H2 20-21 (ZR1000) Z900 17 (Model ZR900BHF, AHF) Z900RS 18- (ZR900 CJF/CJFA/CKF/CKFB) Z900RS 18- (2BL-ZR900C) Z900RS CAFE 18- (2BL-ZR900C) Z900RS CAFE 18- (ZR900 EJF/EKF) NINJA1000SX 20-21 Versys-X 250 17-19 (Models KLE250 BHF, BJF, BJFA, BKF, BKFA, DHF, DJF, DJFA) Ninja400 18-21 Ninja ZX-25R SE 21- (2BK-ZX250E) Ninja ZX-25R KRT EDITION 21- (2BK-ZX250E) Ninja ZX-25R 21- (2BK-ZX250E) NINJA ZX-10RR 21 (ZX1002) NINJA ZX-10R 21 (ZX1002) Ninja ZX-10R 04-19 (Models ZX1002 FKF, EKF, FKFA, JEF, RGFA, JFFA, ZX1000E9F, E9FA, JCF, E8F, CJF, RJFA, RJF, RHFA, RHF, RGF, FAFA, FAF, JFF, JDF, JBF) Ninja 650 12-19 (Models EX650FDS, EDS, JHF, KHFA, FFF, EEF, FEF, KJFA, EGF, KKFA, KKF, ECF, JKF, JJF, KJF, KHF, EFF, FGF) Ninja 400 14-20 (Models EX400GKF, GKFA, GJFA, HJF, EEF, EGF, EHF, GJF, GJFB, GKFB, GLFA) Ninja 300 13-17 (Model EX300BHFA, BFS, BFFA, BFFA, AHF, BEFA, AES, BES, ADFA, BDF, AFFA, BESA, BHFB, BHF, AEF, AESA, BEF, AGF, AGFA, BGFA, BGFA, AFSA, AFS, BDFA, ADF AEFA, AFF, BFSA) NINJA 250R 86-87 (Models EX250K8F, K9F, KAF, KBF, KCF, E1, E2,) NINJA 250R 08-12 (Models EX250K8F, K9F, KAF, KBF, KCF, E1, E2,) ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 02-06 (Model:BJ250 G1, G2, G3, G4, G6F) ESTRELLA-RS CUSTOM 96-99 BJ250 E1,E2,E3,E4,E4A) ESTRELLA CUSTOM LIMITED EDITION 02 (Model:BJ250 H1) 1400GTR 08-09 (Model ZG1400 A8F, A9F)
   แสดงเพิ่มเติม

   รายละเอียดสินค้า

   รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

   คุณสมบัติ

   สี: แดง
   จำนวน: 1ชุด มี 3ชิ้น.
   ใช้กับคาลิปเปอร์ : Brembo/Lockheed/Nisshin/TOKIKO/OEM Caliper, etc.

   รายละเอียดคำถาม

   •เป็นฝาปิดที่ยึดติดกับปลายสลักระบายอากาศและป้องกันไม่ให้คราบเกาะติดโดยตรง

   คำอธิบาย

   คำเตือน

   *เนื่องจากได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับความเก่งกาจโปรดระวังตัวเองหากคุณกำลังมองหาประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับฝาครอบฝุ่นเลือดออกของชิ้นส่วนหุ้นยานพาหนะแต่ละชิ้น
   *โปรดทราบว่าจำนวนหน่วยที่จะใช้ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะแผ่นดิสก์เดี่ยวหรือคู่ดิสก์เบรกหน้าหรือเบรกกลองด้านหลัง
   *อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เนื่องจากเหตุผลของผู้ผลิต

   ใช้สำหรับรุ่น

   HONDA
   CB400SF 18-19 (Model NC42 AJ-2J, J-2J, J-8J, J-8J, J-J, K-8J, K-J, J-2J) CB400SB 18-19 (Model NC42 AJ-2J, J-2J, J-8J, J-8J, J-J, K-8J, K-J, J-2J) GB250 CLUBMAN 96 (Model MC10-1 200001 to 1600001) GL1100 80 (Model A) GROM 13 (Models JC61-100, 130, JC75-100) NX250 88-90 NT650 HAWK GT 88-91 (Model A, AC) NM-4 15-17 (Model RC82 JF, JG, JH) NC750XD 18-19 (Model AC, A) NC750X 16-19 (Models AC, A, 3A, RC90, H, LH, AH, ALH, LJ) LEAD125 18 GROM 16-17 (Models JC61-100, 130, JC75-100) VF1000R 85-86 (Model A, A) ST1300 03-10 (Model A, A-A, AC) VF1000F 84 (Model AC, A) VF700F 85 (Model AC, A) ST1100 91-02 (Model A, AC) SH125 17-19 SL230 01 (Model MD33-130, 135, 140) CBR300R 18-19 (Model 5A, 5AC) CBR650RA 19 CBR1000F 87-91 (Model A, AC) CBR500RA 16-18 (Model 2AC, AX) CBR400R 16-18 (Models NC47 G, H, AG, AH, AJ) CBR250R 14 (Model MC41-100, 120, 140) CRF230M 09 CRF230L 08-09 CBX1000 79-82 (Model A) CBR1000F 93-96 (Model A, AC) CBR250R 11-12 (Model MC41-100, 120, 140) CBR1000F 91 (Model A, AC) CBR1000F 88 (Model A, AC) CB900F 02-07 CB650F 17 (Model RC83 AE, AH) CB650R 19 (Model RH03 AK) CB650F 14 (Model RC83 AE, AH) CB600F 06 DIO110 15-18 CTX700 14-16 (Model AC, A) CX500TC 82 (Model A) CTX700D 14-18 (Model A, AC) CTX700ND 14-16 (Model A, AC) CTX700ND 18 (Model A, AC) FORZA Si 13 (Model MF12-100) FTR223 02-08 (Models MC34-110, 111, 115, 120, 121, 122, 130, 131, 132, 140, 150, 160) CBR650R 19 (Model RH03) CBR650F 17 (Model RC83 AE, AH) CBR650F 14 (Model RC83 AE, AH) CB250R 18-19 (Model MC52-100, 110) CB223S 10 (Model MC40-100, 110) CB300R 18-19 (Model AC, 5AC) CB500XA 16-19 (Model 2AC) CB600F 04 VT250 88 (Model MC 20-100) VTR250 88-90 (Model AC, A) XR250L 94-96 XR650L 93-18 CBR900RR 93-01 CBR900RE 01 CBR600RA 19 (Model AC, 7AC) CB1100NA 17 (Model AC) CB1100SF 00-01 (Model X11) CB250 NIGHTHAWK 91-07 (Model A, AC) CB250F 14 (Model MC43-110) CB223S 08 (Model MC40-100, 110) CB1300SF 14-19 (Model SC54 AE, AG) CB1300SB 14-19 (Model SC54 AE, AG) CB1300 SUPER FOUR 05 CB500FA 16-19 (Model AC) CB500F 16-19 (Model AC, A) CB400X 16-18 (Models NC47 G, H, AG, AH, AJ) CB1100CA 17 (Model AC) CB1000 94-95 (Model AC, A) CB1000R 18-20 400X 19-21 CB650R 19-21 CBR400R 13-21 CBR650R 19-21 CMX300A 17- CMX300AAC 17- CMX300AC 17- GB350 21- (2BL-NC59) GB350S 21- (2BL-NC59) CRF250 RALLY 21- (2BK-MD47) CRF250 RALLY S 21- (2BK-MD47) CB300R CB500X CBR500R Rebel300 Spacy110 15-16 Spacy110 18 HORNET250 00 (Model MC31-100, 105, 110, 115, 1 20, 125) REBEL250 17- 2BK-MC49 REBEL250 ABS 17- 2BK-MC49 REBEL250 S Edition 19- 2BK-MC49 REBEL500 17- 2BL-PC60 Forza300 VFR750R 90 (Model RC30) VFR750F 90-97 (Model RC30) RVF750R 94 (Model RC45) RVF400 REBEL1100DCT 21- 8BL-SC83 REBEL1100 21- 8BL-SC83 PCX160 21- 2BK-KF47 PCX150 18-20 2BK-KF30 PCX150 14-18 JBK-KF18 PCX HYBRID 18-20 2AJ-KF84 PCX eHEV 21- 2AJ-JK06 PCX 18- 2BJ-JF81 PCX 14-18 EBJ-JF56 NSR250 NC750X DCT 21- (8BL-RH09) NC750X 21- (8BL-RH09) GROM 21 [2BJ-JC92] CT125 HUNTER CUB 20- [2BJ-JA55] CBR600RR 19 (Models 6A, AC, A, 7AC) CBR500R 16-18 (Models 2AC, 3A, A, AC) CBR400R 19 (Model NC56 AK) CBR1100XX CB500X 16-19 (Models 3A, A, 2AC, AC) CB400X 19 (Model NC56 AK) CB300F 16-18 (Models AC, F, FA) CB125R 18 (Model JC79-100) CB1100 17-18 (Model:SC65 TAH) CB1000SF ADV150 20 *Domestic specifications only CB150R DAX125 JB04
   แสดงเพิ่มเติม
   YAMAHA
   TMAX 15 (Model XP500AB, F, L, ZS, G, YY) XVS250 00-02 (Models 5KR1, 5KR4, 5KR7, 5KRB, 5KRD, 5KRG, 5KRF, 5KRJ, 19D2, 19D1, 19D4, 19D3, 19D5, 19D6, 19D7, 19D8) XMAX250 18-19 (Model BG62, BG65) VMAX12 98-99 (Models 3UF1, 3UF2, 3UF3, 3UF4, 3UF5, 3UF6) VMAX12 96 (Models 3UF1, 3UF2, 3UF3, 3UF4, 3UF5, 3UF6) VMAX12 93 (Models 3UF1, 3UF2, 3UF3, 3UF4, 3UF5, 3UF6) VMAX12 90-91 (Models 3UF1, 3UF2, 3UF3, 3UF4, 3UF5, 3UF6) VMAX 14-17 (Models 2S37, 2S3T, 2S3V, 2CEF, 2CEP, 2CEK, 2CEU) VMAX 12 (Models 2S37, 2S3T, 2S3V, 2CEF, 2CEP, 2CEK, 2CEU) VMAX 09-19 (Model VMX17DC, FR, KCGY, GCL, HCR, FCR, EGY, ZR, D, YB, BB, ACG, AG, JGY, JCGY, GL, KGY, HR, YCB) VIRAGO1100 95 (Model 4PP1) VMAX 09 (Models 2S37, 2S3T, 2S3V, 2CEF, 2CEP, 2CEK, 2CEU) MAJESTY250 07 (Models 4HC1, 4HC2, 4HC3, 4HC4, 4HC5, 5GM1, 5GM8, 5SJ1, 5SJC, 4D91, 4D94, 4D95, 4D96, 4D97) SR500 85 (Model 1JN0, 3GW3, 3GW4, 3GW6, 3GW7, 3GW8, 3GW9) TW 200E 98-01 (Model 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200 98-01 (Model 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) GRANDMAJESTY400 05-09 (Models 5RU9, 5RUM, 5RUS, 5RUV, 34B7, 34BK) FZS1 15 (Model FZS10FCGY, FGY) FZR6 14 (Model FZ6REB, RER, RECB) FZ6R 09-13 (Model FZ6RYY, YCL, ZR, ZCL, AO, GCB, DL, HS, BCW, HCS, GB, ZCB, ZL, BCB, DCW, YCB, YW, FR, ACB, ACO, YCY, ZCR, ZW, DW, BW, YCW, YB, YL, ZB, ZCW) FZ10 17 (Model FZ10HCGY, HB, HGY, HCB) MAXAM 05-07 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H, 1B7G) MAXAM 05-07 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H) MAJESTY250 C 02-06 (Models 5SJ3, 5SJF, 5SJD, 5SJJ, 5SJH, 5SJL, 5SJN, 5SJM,) FZ1 01-14 (Models FZS1000N, FZS10ZCR, ACS, 10E, 0VC, 1T, SPR, R, 0D, BCW, YL, ZCB, PC, YG, EW, 1S, SC, 0V, 0W, ZR, EC, DC, AS, TC, XCGY, YCG, P, C, RC, YCL, ZB) FZ1-N 06 (Model 2D11) FZ1-N 10 (Model 2D1A, 2D1X, 1EC8, 1EC7) FJ1 200 91 (Model 4CC1, 4CC2) MAJESTY ABS 98-99 (Models 5CG2, 5CG4, 5SJ4, 5SJE) GRANDMAJESTY400 11 (Models 5RU9, 5RUM, 5RUS, 5RUV, 34B7, 34BK) MAJESTY ABS 02-03 (Models 5CG2, 5CG4, 5SJ4, 5SJE) MAJESTY SV 98-99 (Model 5CG1, 5CG3) XVS250 11-13 (Models 5KR1, 5KR4, 5KR7, 5KRB, 5KRD, 5KRG, 5KRF, 5KRJ, 19D2, 19D1, 19D4, 19D3, 19D5, 19D6, 19D7, 19D8) XVS250 04-08 (Models 5KR1, 5KR4, 5KR7, 5KRB, 5KRD, 5KRG, 5KRF, 5KRJ, 19D2, 19D1, 19D4, 19D3, 19D5, 19D6, 19D7, 19D8) YZF-R25 15-19 (Models 1WD6, 2WD1, 2WD3, 2WD5, BS81, B6P1, 1WD2, 1EDB, 1WD8, 1WDG, 1WDD, B0E1, B3P1) XVS250 15-16 (Models 5KR1, 5KR4, 5KR7, 5KRB, 5KRD, 5KRG, 5KRF, 5KRJ, 19D2, 19D1, 19D4, 19D3, 19D5, 19D6, 19D7, 19D8) TMAX 12 (Models 5GJ4, 5GJ8, 5VU3, 5VUD, 5VU9, 15B8, 15B7, 4B53, 4B5S, 4B5R, 1UD2) TMAX 01-02 (Models 5GJ4, 5GJ8, 5VU3, 5VUD, 5VU9, 15B8, 15B7, 4B53, 4B5S, 4B5R, 1UD2) TMAX 05-08 (Models 5GJ4, 5GJ8, 5VU3, 5VUD, 5VU9, 15B8, 15B7, 4B53, 4B5S, 4B5R, 1UD2) TMAX 09-11 (Model XP500AB, F, L, ZS, G, YY) TMAX 10 (Models 5GJ4, 5GJ8, 5VU3, 5VUD, 5VU9, 15B8, 15B7, 4B53, 4B5S, 4B5R, 1UD2) MAXAM 10 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H, 1B7G) MAXAM 12 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H) MAXAM 12 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H, 1B7G) MAXAM 14-15 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H) MAXAM 14-15 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H, 1B7G) MAXAM 17 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H) MAXAM 17 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H, 1B7G) MT09 18 (Model MT09JGY, JCB, JB, JCGY, JR, JCR) MT10 18-19 (Model MT10KB, GY, JCGY, JGY, KCB, KCGY, JCL, JL) NMAX 16-19 (Model 2DS2, BV35, BV3A, BV3E) NMAX 155 17-19 (Models BV43, BV48, BV4B) R1 98-06 (Model YZFR1V, LEVC, LEV, LC, F, C, MC, VC, SC, T, TC, P, L, NC, SPV, SPVC, K, KC, M, SN, SNC, R, RC-F, PC) MAXAM 10 (Models 1B71, 1B74, 1B77, 1B75, 1B7B, 1B7D, 1B7C, 1B7E, 1B7F, 1B7H) SR500 92-94 (Model 1JN0, 3GW3, 3GW4, 3GW6, 3GW7, 3GW8, 3GW9) TRICTIY155 14-21 TRICTIY 14-21 DRAGSTAR400 96-16 DRAGSTAR400C 96-16 NMAX155 XSR900 16-18 (XSR900GCS, JCR, HL, GY, JR, GCY, HCL, GS) XJR1300 XJR400 XJR1200 YZFR3 15-19 (Models GGY, GL, GW, HB, HL, HB, HW, JW, JL, FB, FR, FL, KB, KL, JB) VIRAGO250 91-92 (Models 3DM6, 3DM5, 3DM8, 3DM7, 3DMA, 3DM9, 3DMF) VIRAGO250 94 VIRAGO250 96 XMAX300 YZF-R3 TZR250R TZR250 TW225E 02-07 (Models 5VC1, 5VC2, 5VC3, 5VC4, 5VC5, 5VC7, 5VC6) TW 200E 96 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200E 93 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200E 91 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200E 87 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200 96 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200 93 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200 91 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TW 200 87 (Models 2JL0, 4CS1, 4CS2, 4CS3, 4CS5, 4CS4, 4CS6, 5LB1, 5LB2) TMAX530 13-16 (Models 59CG, 59CV, 59CL, 59CH, B232, 59CX, 59CW, 2PWF, 2PW6, 2PWU, 2PWX) SRX250 SR500 97-99 (Models 1JN0, 3GW3, 3GW4, 3GW6, 3GW7, 3GW8, 3GW9) SR400 97-08 (Model 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3 HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) SR400 93-94 (Models 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3 HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) SR400 83-85 (Models 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3 HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) SR400 78 (Model 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) SR400 19 (Model 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) SR400 16-17 (Models 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3 HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) SR400 12-14 (Models 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3 HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) SR400 10 (Model 2H60, 34F0, 1JR0, 3HT5, 3HT6, 3HT8, 3HT9, 3HTA, 3HTB, 3HTC, 3HTE, 3HTD, 3HTH, 3HTG, 3HTF, 3HTJ, 3HTL, 3HTK, 3HTN, 3HTM, 3HTP, 3HTS, 3HTR, 3HTU, 3HTV, 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) 3HTW, 3HTY, 3HTX, B0H1, B9F3, B9F1) RZR SDR RZ350RR RZ350 RZ350R RZ250 RZ250R RZ250RR R1-Z MORPHOUS 06-08 (Models CP250V, W, X, XL) MAJESTY250 95-03 (Model 4HC1, 4HC2, 4HC3, 4HC4, 4HC5, 5GM1, 5GM8, 5SJ1, 5SJC, 4D91, 4D94, 4D95, 4D96, 4D97) MAJESTY250 16 (Model 4HC1, 4HC2, 4HC3, 4HC4, 4HC5, 5GM1, 5GM8, 5SJ1, 5SJC, 4D91, 4D94, 4D95, 4D96, 4D97) MAJESTY250 14 (Model 4HC1, 4HC2, 4HC3, 4HC4, 4HC5, 5GM1, 5GM8, 5SJ1, 5SJC, 4D91, 4D94, 4D95, 4D96, 4D97) MAJESTY250 11-12 (Model 4HC1, 4HC2, 4HC3, 4HC4, 4HC5, 5GM1, 5GM8, 5SJ1, 5SJC, 4D91, 4D94, 4D95, 4D96, 4D97) MAJESTY 12-14 (Model YP400YG, XR, XB, X, T, DG, ER, ZS, BG, V, W, ZW) MAJESTY 05-10 (Model YP400YG, XR, XB, X, T, DG, ER, ZS, BG, V, W, ZW) GRANDMAJESTY250 04-07 (Models 5VG1, 5VG2, 5VG3, 5VG4) FZ8 11-13 (Models FZ8NBCG, D, AB, DC, BG, ACB) FZR400R FZR400RR FZ6R 15-17 (Models FZ6RYY, YCL, ZR, ZCL, AO, GCB, DL, HS, BCW, HCS, GB, ZCB, ZL, BCB, DCW, YCB, YW, FR, ACB, ACO, YCY, ZCR, ZW, DW, BW, YCW, YB, YL, ZB, ZCW) FZ400 FZ6 04-09 (Models FZS6YCB, XCB, T, W, V, TC, YL, SSC, SS, YB, YCL) FZ600 FZ1-S 08-14 (Models 3C3G, 3C3W, 1CA8, 1CAJ, 1CAU, 1CAT, 2DV2, 2DV8, 2DV7) FZ1-N 12 (Models 2D1A, 2D1X, 1EC8, 1EC7) FZ1-N 08 (Models 2D1A, 2D1X, 1EC8, 1EC7) FZ09 14-17 (Models FZ09ECR, ECO, EGY, EO, HCW, HW, HCR, FGY, GCGY, GCL, GCB, GB, ER, ECGY, FS, FY, HS, HCS, HR, GL, GGY)
   แสดงเพิ่มเติม
   SUZUKI
   V-STROM 650 07-09 (Model DL650 K7, K8, K9, L2, L4, L5, L6, L7, L8, L9) SV650 19 (Model L9) SV650X 19 (Model L9) V-STROM 1000 14-16 (Model DL1000 L4, L5, L6, L8, L9) V-STROM 1000 18-19 (Model DL1000 L4, L5, L6, L8, L9) V-STROM 250 17-19 (Model DL250 L7, L8, L9) GSX-R1000 11-18 (Models K7, K8, K9, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8) HAYABUSA 11-19 (Model GSX1300R K8, K9, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9) HAYABUSA 08-09 (Model GSX1300R K8, K9, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9) GSX250R 17 (Model DN11A) GSX-S750 15-19 (Models L5, L6, L7, L8, L9) GSX-S1000F 18-19 (Model L8, L9) GSX-S1000 17-18 (Model L7, L8) GSX-R750 11-19 (Models K8, K9, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9) GSX-R750 08-09 (Models K8, K9, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9) GSX-R600 08 (Model K8, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9) BURGMAN 400 18-19 (Model AN400 K7, K8, K9, L8, L9) BURGMAN 650 16 (Model AN650 L6) GLADIUS 09 (Model SFV650 K9) GSX-R1000 07-09 (Models K7, K8, K9, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8) V-STROM 650XT 17-19 (Model DL650X L5, L7, L8, L9) V-STROM 650XT 15 (Model DL650X L5, L7, L8, L9) V-STROM 650 14-19 (Model DL650 K7, K8, K9, L2, L4, L5, L6, L7, L8, L9) V-STROM 650 12 (Model DL650 K7, K8, K9, L2, L4, L5, L6, L7, L8, L9) SFV650 15 (Model AL5) B-KING 08-09 (Model GSX1300BKA K8, K9) BURGMAN 400 07-09 (Model AN400 K7, K8, K9, L8, L9) KATANA 19 (gsx-1100s l9) SV650 16-21 (2BL-VP55B) SV650X 16-21 (2BL-VP55B) GRASS TRACKER 01-13 (Model TU250 NJ47A, NJ4DA K1, K9, L3) GRASS TRACKER BIGBOY 01-13 (Model TU250 NJ47A, NJ4DA K1, K9, L3) GSX1300R HAYABUSA 21- (8BL-EJ11A)gsx1300rrqm2[frame no.ej11a-100001 or later] GSX1300R HAYABUSA 21- (8BL-EJ11A)GSX1300RRQZM2[Frame No.EJ11A-100001 or later]. VOLTY 98 (Model TU250 NJ47A) KATANA 18-19 (GSX250R L8,L9) INAZUMA 17 (Model GW250 L4, L5, L7) INAZUMA 14-15 (Model GW250 L4, L5, L7) GSX-R600 11-19 (Models K8, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9) GSX-S1000 21-22 (8BL-EK1AA)
   แสดงเพิ่มเติม
   KAWASAKI
   Vulcan S 15-19 (Models EN650EKF, CKFA, DKFA, BGF, BGFA, AFF, CAF, BGFB, EHF, DHFA, CHF, DJFA, CJF, DKF, AGF, BFF, DJF, DHF) Versys-X 300 17-19 (Models KLE300BKF, CJF, CKF, BJF, BHF, CHF) ESTRELLA 07-09 (Model BJ250 B1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B7A, J7F, J8F, J9F, JBF, JCF, JDF, LEF, LFF, LGF, LGFA, LHF, LHFA, LHFB) ESTRELLA 92-95 (Model BJ250 B1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B7A, J7F, J8F, J9F, JBF, JCF, JDF, LEF, LFF, LGF, LGFA, LHF, LHFA, LHFB) ESTRELLA 11-17 (Model BJ250 B1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B7A, J7F, J8F, J9F, JBF, JCF, JDF, LEF, LFF, LGF, LGFA, LHF, LHFA, LHFB) Ninja H2R 15-18 (Model ZX1000PGF, YHF, YJF, PFF) NINJA H2SX 18-19 (Model ZX1002 AJF, AKF) Versys 1000 12-14 (Models KLZ1000ADF, AEF, ACF) Ninja ZX-6RR 03-06 Ninja ZX-6R ABS 13-19 (Model ZX636 FHF, FGF, FFA, FDF, FHFA, GKF, FJFA, FJF, GKFA, FGFA, FEF, FFF) Ninja ZX-6R 09-19 Ninja ZX-6R 03-08 Ninja ZX-14R 12-18 Ninja ZX-14 06-11 Ninja ZX-10RR 17-19 (Model ZX1002GKF, ZJF, ZHF) Ninja ZX-10R ABS 11-19 (Models ZX1000SGF, KFFA, KCF, KDF, KEF, EKFA, SHF, SJF, SJFA, SHFA, KBF, KFF, SGFA) Z1000 03 Z1000 ABS 14 (Model ZR1000 GEF, GGF, GEFA) Z1000 10-13 Z1000 08 NINJA 650R 09-11 (Model EX650 C9F, CAF, CBF) Ninja H2 15-19 (Model ZX1000NGF, JKF, XHF, NFF, XJF) Ninja H2 Carbon 17-19 (Model ZX1000XHFA, XJFA, JKFA) W650 99-08 (Model EJ650 A1, C1, A2, A3, A4, A5, A6, C3, C4, C5, C6, D1, D2, E1, E2, A7, C7, D3, E3, A6F, A7F, A8F, C6F, C7F, C8F, D6F, D7F, E6F, E7F, D8F, E8F) W400 06-08 (Model EJ400 A6F, A7F, A7F, A8F, A8F, B8F) ESTRELLA-RS 97-06 (Model BJ250 C1, C1A, C3, C4, C5, C5A, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C6F) EX500 87-93 (Model EX500-A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7) Versys 650 16-19 (Models KLE650FKF, FKFA, DEF, CEF, CDF, FFF, FGF, FHF, FJF) ESTRELLA-RS 95 (Model BJ250 C1, C1A, C3, C4, C5, C5A, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C6F) ESTRELLA CUSTOM 96-06 (Model BJ250 D1, D2, D3, D4, D4A, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D6F) ESTRELLA 97-99 (Model BJ250 B1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B7A, J7F, J8F, J9F, JBF, JCF, JDF, LEF, LFF, LGF, LGFA, LHF, LHFA, LHFB) Ninja 1000 11-14 (Model ZX1000GCF, GDF, MEF, GBF) Ninja 1000 ABS 12-13 (Models ZX1000HCF, WHF, HDF, WKF, MFF, MGF, WJF) Ninja 1000 ABS 15-19 (Models ZX1000HCF, WHF, HDF, WKF, MFF, MGF, WJF) Z750S 05-06 Z1000 ABS 16 (Model ZR1000 GEF, GGF, GEFA) Z900 18 ZR-7 00 ZR-7S 01-03 ZR800 13-16 (Model ZR800AEF, ADS, AFF, BGF) ZRX1 200 DAEG 09-16 (Model ZR1 200 D9F, DAF, DBF, DCF, DDF, DEF, DFF, DGF) ZRX1200 99-05 Tengai 90-91 (Model KL650-B2, B3) Versys 650 13-14 (Models KLE650FKF, FKFA, DEF, CEF, CDF, FFF, FGF, FHF, FJF) Versys 650 08-12 Versys 1000 LT 15-17 (Model KLZ1000BGF, BFF, BHF) Versys 1000 18 (Models KLZ1000ADF, AEF, ACF) ER-6n 12-16 (Models ER650EDS, EFF, EEF, ECF, EGF) ER-6n 09-10 250TR 02-09 (Model BJ250-F1, F2, F3, F4, F6F, K7F, K8F, K9F, KBF, KBF, KCF, KDF) 250TR 11-13 (Model BJ250-F1, F2, F3, F4, F6F, K7F, K8F, K9F, KBF, KBF, KCF, KDF) ER-5 99-02 Z900RS SE 18- Z400 18-21 Z250 18-21 Ninja250 18-21 W800 11-16 (Models EJ800AEF, AGFA, AFFA, ADF, AFF, ADFA, AEFA, AGF, ACF, ABF, ACFA) W800 Cafe 19 (Model EJ800CKF) Z1000 ABS 15 (Model ZR1000GFF) Z650 17-19 (Models ER650GJF, HJF, GHF, GKF, HKF, HHF) Z H2 SE 21 (ZR1000) Z H2 20-21 (ZR1000) Z900 17 (Model ZR900BHF, AHF) Z900RS 18- (ZR900 CJF/CJFA/CKF/CKFB) Z900RS 18- (2BL-ZR900C) Z900RS CAFE 18- (2BL-ZR900C) Z900RS CAFE 18- (ZR900 EJF/EKF) NINJA1000SX 20-21 Versys-X 250 17-19 (Models KLE250 BHF, BJF, BJFA, BKF, BKFA, DHF, DJF, DJFA) Ninja400 18-21 Ninja ZX-25R SE 21- (2BK-ZX250E) Ninja ZX-25R KRT EDITION 21- (2BK-ZX250E) Ninja ZX-25R 21- (2BK-ZX250E) NINJA ZX-10RR 21 (ZX1002) NINJA ZX-10R 21 (ZX1002) Ninja ZX-10R 04-19 (Models ZX1002 FKF, EKF, FKFA, JEF, RGFA, JFFA, ZX1000E9F, E9FA, JCF, E8F, CJF, RJFA, RJF, RHFA, RHF, RGF, FAFA, FAF, JFF, JDF, JBF) Ninja 650 12-19 (Models EX650FDS, EDS, JHF, KHFA, FFF, EEF, FEF, KJFA, EGF, KKFA, KKF, ECF, JKF, JJF, KJF, KHF, EFF, FGF) Ninja 400 14-20 (Models EX400GKF, GKFA, GJFA, HJF, EEF, EGF, EHF, GJF, GJFB, GKFB, GLFA) Ninja 300 13-17 (Model EX300BHFA, BFS, BFFA, BFFA, AHF, BEFA, AES, BES, ADFA, BDF, AFFA, BESA, BHFB, BHF, AEF, AESA, BEF, AGF, AGFA, BGFA, BGFA, AFSA, AFS, BDFA, ADF AEFA, AFF, BFSA) NINJA 250R 86-87 (Models EX250K8F, K9F, KAF, KBF, KCF, E1, E2,) NINJA 250R 08-12 (Models EX250K8F, K9F, KAF, KBF, KCF, E1, E2,) ESTRELLA-RS LIMITED EDITION 02-06 (Model:BJ250 G1, G2, G3, G4, G6F) ESTRELLA-RS CUSTOM 96-99 BJ250 E1,E2,E3,E4,E4A) ESTRELLA CUSTOM LIMITED EDITION 02 (Model:BJ250 H1) 1400GTR 08-09 (Model ZG1400 A8F, A9F)
   แสดงเพิ่มเติม
   KTM
   DUKE390 18-21 DUKE250 18-21
   Others
   Universal
   HARLEY-DAVIDSON
   XL1200V 12-13 XL50 07-08 XL1200X 10-13 XL1200R 07-09 XL883N 09-13 XL883R 07-13 XL883L 07-13 XL883C 07-10 XL883 07-09 XR1200 08-10 XR1200X 10-13 XL1200CP 11-13 XL1200CA 13 XL1200CB 13 XL1200L 07-11 XL1200C 07-13 XL1200C ANV 13 XL1200N 07-12
   แสดงเพิ่มเติม

   ทบทวน

   3.6

   / 5

   (16 ทบทวน)

   5

   3

   6

   1

   1

   กรอง:
   เลือกดูจาก:

   สินค้าที่ดูก่อนหน้า

   มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

   สินค้าแนะนำ

   สินค้าที่เกี่ยวข้อง

   สินค้าแนะนำ

   สินค้าที่ดูล่าสุด

   New Custom Article

   ดูทั้งหมด