ชุดคาบูเรเตอร์ PC20

 • รหัสสินค้า: 92229

  ฿7,700

  คะแนนวีไบค์: +154 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  GORILLA (12V) (Z50J2 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) GORILLA (12V) (Z50J1 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) MONKEY BAJA Z50JP (Z50JP Frame No.Z50J-1700001-) MONKEY BAJA Z50JN (Z50JN Frame No.Z50J-1700001-) MONKEY BAJA Z50JM (Z50JM Frame No.Z50J-1700001-) MONKEY Z50JY (12V) (Z50JY Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) MONKEY Z50JNX (12V) (Z50JNX) MONKEY Z50JNV (12V) (Z50JNV) MONKEY Z50JNW (12V) (Z50JNW) MONKEY Z50JNT (12V) (Z50JNT) MONKEY Z50JNS (12V) (Z50JNS) MONKEY Z50JNP (12V) (Z50JNP) MONKEY Z50JN (12V) (Z50JN) MONKEY Z50JJ (6V) 3.1PS (Z50JJ Frame No.Z50J-1600008-1805927) MONKEY Z50JL (6V) 3.1PS (Z50JL Frame No.Z50J-1600008-1805927) MONKEY Z50JF (6V) 3.1PS (Z50JF Frame No.Z50J-1600008-1805927) MONKEY Z50J7 (12V) (Z50J7 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) MONKEY Z50J6 (12V) (Z50J6 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) MONKEY Z50J5 (12V) (Z50J5 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) MONKEY z50j4 (12v) (z50j4 frame no.z50j-2000001-ab27-1000001-) MONKEY z50j2 (12v) (z50j2 frame no.z50j-2000001-ab27-1000001-) MONKEY Z50J1 (12V) (Z50J1 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) GORILLA (6V) 3.1PS (Z50JFL Frame No.Z50J-1600008-1805927) GORILLA (6V) 3.1PS (Z50JFJ Frame No.Z50J-1600008-1805927) GORILLA (6V) 3.1PS (Z50JF Frame No.Z50J-1600008-1805927) GORILLA (12V) (Z50JY Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) GORILLA (12V) (Z50JX) GORILLA (12V) (Z50JW) GORILLA (12V) (Z50JV) GORILLA (12V) (Z50JT) GORILLA (12V) (Z50JP) GORILLA (12V) (Z50JS) GORILLA (12V) (Z50JN) GORILLA (12V) (Z50J5 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) GORILLA (12V) (Z50J7 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) GORILLA (12V) (Z50J6 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) GORILLA (12V) (Z50J4 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50J1 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50J2 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50J4 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50J5 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50J6 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50J7 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JN) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JP) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JS) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JT) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JV) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JW) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JX) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JY Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (6V) 3.1PS (Z50JF Frame No.Z50J-1600008-1805927) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (6V) 3.1PS (Z50JFJ Frame No.Z50J-1600008-1805927) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (6V) 3.1PS (Z50JFL Frame No.Z50J-1600008-1805927) monkey (12V) (Z50J1 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) monkey (12V) (Z50J2 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) monkey (12V) (Z50J4 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) monkey (12V) (Z50J5 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) monkey (12V) (Z50J6 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) monkey (12V) (Z50J7 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) monkey (6V) 3.1PS (Z50JF Frame No.Z50J-1600008-1805927) monkey (6V) 3.1PS (Z50JJ Frame No.Z50J-1600008-1805927) monkey (6V) 3.1PS (Z50JL Frame No.Z50J-1600008-1805927) monkey (12V) (Z50JN) monkey (12V) (Z50JNP) monkey (12V) (Z50JNS) monkey (12V) (Z50JNT) monkey (12V) (Z50JNV) monkey (12V) (Z50JNW) monkey (12V) (Z50JNX) monkey (12V) (Z50JY Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) Monkey BAJA (Z50JM Frame No.Z50J-1700001-) Monkey BAJA (Z50JN Frame No.Z50J-1700001-) Monkey BAJA (Z50JP Frame No.Z50J-1700001-)
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  สำหรับ hyperhead

  [ส่วนประกอบ]
  ・ pc20 carburetor
  ・ ไอดีท่อร่วม
  ・ สายเคเบิลคันเร่ง
  ・ ฉนวน
  > ・ โบลต์
  ・ เจ็ทสำหรับการตั้งค่า
  ・ ท่อน้ำมันเบนซิน
  ・ เจ็ทหลักเข้ากันได้กับประเภท m ของเรา (= keihin รอบเล็ก ๆ ประเภท)

  รายละเอียดคำถาม

  เป็นชุดคาร์บูเรเตอร์แบบสลักเกลียวซึ่งต้องมีชิ้นส่วนที่เหมาะสมและการตั้งค่า (91849) สำหรับติดตั้งกับตัวคาร์บูเรเตอร์ PC20 ขนาดใหญ่. เป็นประเภทที่ขยายเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อร่วมให้มีรูปร่างที่สอดคล้องกับส่วนหัวของไฮเปอร์ (63619) สำหรับหัว STD
  ขอแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มจูนระบบไอดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  คำอธิบาย

  คลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือการใช้งาน

  คำเตือน

  * ไม่รวมกรองอากาศ. ซื้อตัวเลือกΦ35แบบตรง

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  GORILLA (12V) (Z50J2 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) GORILLA (12V) (Z50J1 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) MONKEY BAJA Z50JP (Z50JP Frame No.Z50J-1700001-) MONKEY BAJA Z50JN (Z50JN Frame No.Z50J-1700001-) MONKEY BAJA Z50JM (Z50JM Frame No.Z50J-1700001-) MONKEY Z50JY (12V) (Z50JY Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) MONKEY Z50JNX (12V) (Z50JNX) MONKEY Z50JNV (12V) (Z50JNV) MONKEY Z50JNW (12V) (Z50JNW) MONKEY Z50JNT (12V) (Z50JNT) MONKEY Z50JNS (12V) (Z50JNS) MONKEY Z50JNP (12V) (Z50JNP) MONKEY Z50JN (12V) (Z50JN) MONKEY Z50JJ (6V) 3.1PS (Z50JJ Frame No.Z50J-1600008-1805927) MONKEY Z50JL (6V) 3.1PS (Z50JL Frame No.Z50J-1600008-1805927) MONKEY Z50JF (6V) 3.1PS (Z50JF Frame No.Z50J-1600008-1805927) MONKEY Z50J7 (12V) (Z50J7 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) MONKEY Z50J6 (12V) (Z50J6 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) MONKEY Z50J5 (12V) (Z50J5 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) MONKEY z50j4 (12v) (z50j4 frame no.z50j-2000001-ab27-1000001-) MONKEY z50j2 (12v) (z50j2 frame no.z50j-2000001-ab27-1000001-) MONKEY Z50J1 (12V) (Z50J1 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) GORILLA (6V) 3.1PS (Z50JFL Frame No.Z50J-1600008-1805927) GORILLA (6V) 3.1PS (Z50JFJ Frame No.Z50J-1600008-1805927) GORILLA (6V) 3.1PS (Z50JF Frame No.Z50J-1600008-1805927) GORILLA (12V) (Z50JY Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) GORILLA (12V) (Z50JX) GORILLA (12V) (Z50JW) GORILLA (12V) (Z50JV) GORILLA (12V) (Z50JT) GORILLA (12V) (Z50JP) GORILLA (12V) (Z50JS) GORILLA (12V) (Z50JN) GORILLA (12V) (Z50J5 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) GORILLA (12V) (Z50J7 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) GORILLA (12V) (Z50J6 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) GORILLA (12V) (Z50J4 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50J1 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50J2 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50J4 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50J5 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50J6 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50J7 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JN) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JP) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JS) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JT) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JV) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JW) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JX) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (12V) (Z50JY Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (6V) 3.1PS (Z50JF Frame No.Z50J-1600008-1805927) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (6V) 3.1PS (Z50JFJ Frame No.Z50J-1600008-1805927) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) (6V) 3.1PS (Z50JFL Frame No.Z50J-1600008-1805927) monkey (12V) (Z50J1 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) monkey (12V) (Z50J2 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) monkey (12V) (Z50J4 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) monkey (12V) (Z50J5 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) monkey (12V) (Z50J6 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) monkey (12V) (Z50J7 Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) monkey (6V) 3.1PS (Z50JF Frame No.Z50J-1600008-1805927) monkey (6V) 3.1PS (Z50JJ Frame No.Z50J-1600008-1805927) monkey (6V) 3.1PS (Z50JL Frame No.Z50J-1600008-1805927) monkey (12V) (Z50JN) monkey (12V) (Z50JNP) monkey (12V) (Z50JNS) monkey (12V) (Z50JNT) monkey (12V) (Z50JNV) monkey (12V) (Z50JNW) monkey (12V) (Z50JNX) monkey (12V) (Z50JY Frame No.Z50J-2000001-AB27-1000001-) Monkey BAJA (Z50JM Frame No.Z50J-1700001-) Monkey BAJA (Z50JN Frame No.Z50J-1700001-) Monkey BAJA (Z50JP Frame No.Z50J-1700001-)
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  4.0

  / 5

  (1 ทบทวน)

  0

  1

  0

  0

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  It is easy to install., NORMAL + α Power

  23 Jul 2022
  4.0
  My GORILLA was originally equipped with Yoshimura's Racing carburetor. The carburetor had good power and the fee ring was great.
  I have had a lot of trouble with this problem, and I have had a lot of help from my touring buddies. I installed the PC20 carburetor from DAYTONA.:The set came with a carburetor body, exhaust manifold, gasket, and a replacement jet.
  It is less powerful than the Racing cab, but it runs almighty in all weathers and seasons. I thought it would be comfortable for GORILLA to drive slowly with this carburetor because of its age.
  ดูรายละเอียด
  GORILLA ของฉันเดิมติดตั้งคาร์บูเรเตอร์ Racing ของ Yoshimura คาร์บูเรเตอร์มีกำลังที่ดีและแหวนค่าธรรมเนียมก็เยี่ยม
  ฉันมีปัญหามากมายกับปัญหานี้ และฉันได้รับความช่วยเหลือมากมายจากเพื่อนทัวร์ของฉัน ฉันติดตั้งคาร์บูเรเตอร์ PC20 จาก DAYTONA ชุดนี้มาพร้อมกับตัวคาร์บูเรเตอร์ ท่อร่วมไอเสีย ปะเก็น และเจ็ทสำรอง
  มันมีพลังน้อยกว่า Racing cab แต่ทำงานได้ในทุกสภาพอากาศและทุกฤดูกาล ฉันคิดว่ามันน่าจะสะดวกสำหรับกอริลลาที่จะขับช้าๆ ด้วยคาร์บูเรเตอร์นี้เพราะอายุของมัน
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด