ฝักเบรค

 • รหัสสินค้า: A6-BS3AC

  ฿368

  คะแนนวีไบค์: +4 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  YAMAHA
  ZR SUPER JOG SA13J [Genuine part number] 4BX-W2536-10 [Model name] YG50ZR [Type] 3YKB Vino. SA10J [Genuine Part Number] 4BX-W253E-00 [Model Name] YJ50R [Type] 5AU9/5AUA/5AUB/5AUC/5AUD Vino. 5AU [OE Part Number] 4BX-W2536-10 [Model Name] YJ50R [Type] 5AU3/5AU5/5AU6/5AU7/5AU8 Vino. 5AU [OE Part No.] 4BX-W2536-10 [Model No.] YJ50R [Type] 5AU1/5AU2 Town mate 22F [Genuine part number] 3AC-W2534-00/4KN-W2536-11 [Model name] T50/T50ED/T50D [Type] 3EL9/3ELA/3ELB/3ELC/3ELD/3ELE/3ELF Town mate 22F [Genuine part number] 3AC-W2534-00 [Model name] T50/T50ED/T50D [Type] 3EL9/3ELA/3ELB/3ELC/3ELD/3ELE/3ELF Town mate 22F [Genuine part number] 3AC-W2534-00 [Model name] T50/T50D [Type] 3EL7/3EL8 SR125 4WP [Stock No.] 2JL-W2536-10 [Model Name] SR125/SR125L/SR125B [Type] 4WP1/4WP2/4WP3/4WP4 SR125 4DD [Stock No.] 2JL-W2536-01/2JL-W2536-10 [Model Name] SR125 [Type] 4DD1/4DD2 serow xt225 (serow) 1KH [Stock No.] 4BE-W2536-00 [Model] XT225 [Type] 3RW5 RZ50 RA02J [Stock No.] 4BE-W2536-00/4BE-W253E-00 [Model Name] RZ50 [Type] 5FC2/5FC3 RZ50 RA01J [Stock No.] 4BE-W2536-00 [Model] RZ50 [Type] 5FC1 Mate/Mate DELUXE V50 [Stock No.] 18A-W2534-00/4KN-W253E-11 [Model Name] V50/V50D [Type] 3AC1/3AC3/3AC4/4AT1/4AT2/4AT3 Mate/Mate DELUXE V50 [OE Part Number] 18A-W2534-00/3AC-W2534-00 [Model Name] V50/V50D [Type] 3AC1/3AC3/3AC4/4AT1/4AT2/4AT3 Mate DELUXE 80 V80 [Genuine part number] 3AC-W2534-00 [Model name] V80D [Type] 4AW4 Mate DELUXE V50 [OE Part No.] 4KN-W253E-11 [Model No.] V50D [Type] 4AT5 Mate DELUXE V50 [OE Part No.] 4KN-W253E-11 [Model No.] V50D [Type] 4AT4 Mate DELUXE V50 [OE Part No.] 3AC-W2534-00 [Model No.] V50D [Type] 4AT5 Mate DELUXE V50 [OE Part No.] 3AC-W2534-00 [Model No.] V50D [Type] 4AT4 Mate V50 [OE Part No.] 4KN-W253E-11 [Model Name] V50 [Type] 3AC6 Mate V50 [OE Part Number] 4KN-W253E-11 [Model Name] V50 [Type] 3AC5 Mate V50 [Genuine part number] 3AC-W2534-00 [Model name] V50 [Type] 3AC6 Mate V50 [Genuine part number] 3AC-W2534-00 [Model name] V50 [Type] 3AC5 Majesty SG03J [Stock No.] 4BX-W253E-00 Parking [Model No.] YP250C [Type] 5SJ3/5SJD/5SJF/5SJH/5SJJ/5SJL/5SJM/5SJN Majesty SG03J [OE Part No.] 4BX-W253E-00 Parking [Model No.] YP250A [Type] 5SJ4/5SJE Majesty SG03J [Stock No.] 4BX-W253E-00 Parking [Model] YP250 [Type] 5SJ1/5SJC Majesty SG03J [Stock No.] 4BX-W253E-00 Parking [Model] YP250 [Type] 5GM8 Majesty SG03J [Stock No.] 4BX-W253E-00 Parking [Model] YP250 [Type] 5GM1 JOG Z (Jog) 3YK [stock number] 36R-W2536-00/4BX-W2536-00 [model name] YG50Z/YG50ZS [type] 3YK1/3YK2/3YK3 JOG SPORTS EDITION 3RY [Genuine part number] 36R-W2536-00 [Model name] CY50Z [Type] 3RY1/3RY2 JOG Poche SA08J [Genuine part number] 4BX-W2536-10 [Model name] YV50H [Type] 5GD1 JOG Poche 3KJ [Genuine part number] 4BX-W2536-10 [Model name] CY50HS [Type] 3KJD/3KJG JOG Poche 3KJ [Genuine part number] 4BX-W2536-10 [Model name] CY50H [Type] 3KJC/3KJF JOG next zone 3YJ 【Genuine Part Number】36R-W2536-00 【Model Name】YG50/YG50D 【Type】3YJ1/3YJ2/3YJ3/3YJ4/3YJ5 JOG aprio SA11J [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YJ50 [Type] 4JP9 JOG aprio 4JP [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YJ50SP [Type] 4JP4/4JP6 JOG aprio 4JP [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YJ50/YJ50S [Type] 4JP1/4JP2/4JP3 JOG aprio 4JP [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YJ50 [Type] 4JP5/4JP7/4JP8 JOG 90 SPORTS EDITION 3WF [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] CY90Z [Type] 3WF3 JOG 90 SPORTS EDITION 3WF [Genuine part number] 36R-W2536-00 [Model name] CY90Z [Type] 3WF1/3WF2 JOG SA12J [Genuine part number] 4BX-W2536-10 [Model name] YV50Z [Type] 5EM3/5EM4 JOG 3KJ [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] CY50H/CY50HS [Type] 3KJ5/3KJ7/3KJ9/3KJA JOG 3KJ [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] CY50 [Type] 3KJB/3KJE/3KJH JOG 3KJ [Genuine part number] 36R-W2536-00/4BX-W2536-00 [Model name] CY50 [Type] 3KJ2/3KJ4/3KJ6/3KJ8 JOG 3KJ [Genuine part number] 36R-W2536-00 [Model name] CY50D [Type] 3KJ3 JOG 3KJ [Genuine part number] 36R-W2536-00 [Model name] CY50 [Type] 3KJ1 GEAR 4KN [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] BA50ST [Type] 4KN5 GEAR 4KN [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] BA50S/BA50ST [Type] 4KN2/4KN3 GEAR 4KN [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] BA50NH [Type] 4KN8 GEAR 4KN [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] BA50N [Type] 4KN6 GEAR 4KN [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] BA50 [Type] 4KN1 GEAR 4KN [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] BA50 [Type] 4KN4/4KN7 CYGNUS 4KP [Genuine part number] 4CW-W2534-01 [Model name] XC125T [Type] 4KP1 CHAMP CX 3FC [Genuine part number] 36R-W2536-00 [Model name] CX50 [Type] 3FC1 BWS (BWease) 3AA [Genuine part number] 36R-W2536-00 [Model name] CW50/CW50S [Type] 3AA1/3AA2 Bronco 5BT [OE Part No.] 4BE-W2536-00 [Model No.] ST225 [Type] 5BT1 Axis 3VR [OE Part No.] 4BX-W2536-00 [Model No.] YA90H/YA90HS [Type] 3VR3/3VR4 Axis 3VR [OE Part Number] 4BX-W2536-00 [Model Name] YA90 [Type] 3VR8/3VR9 Axis 3VR [Stock No.] 36R-W2536-00/4BX-W2536-00 [Model Name] YA90 [Type] 3VR1/3VR2/3VR7 Axis 3VP [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YA50H/YA50HS [Type] 3VP5/3VP6 Axis 3VP [Genuine part number] 36R-W2536-00/4BX-W2536-00/4BX-W2536-10 [Model name] YA50/YA50D [Type] 3VP1/3VP2/3VP3/3VP4/3VP7/3VP8/3VP9/3VPA/3VPC TW200E DG07J [Genuine part number] 4KN-W2536-11/4KN-W253E-11 [Model name] TW200E [Type] 5LB1/5LB2 TW200 2JL [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] TW200E [Type] 4CS6 TW200 2JL [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] TW200E [Type] 4CS4 TW200 2JL [Genuine part number] 2JL-W2536-10/4KN-W2536-11 [Model name] TW200 [Type] 2JL/4CS1/4CS2/4CS3/4CS5 Town mate 80 (Town mate) 22K [Genuine part number] 3AC-W2534-00 [Model name] T80ED [Type] 3EJ6 Town mate 80 (Town mate) 22K [Genuine part number] 3AC-W2534-00 [Model name] T80D [Type] 3EJ5 serow xt225 (serow) 1KH [Genuine part number] 4BE-W2536-00 [Model name] XT225/S [Type] 3RW1/3RW2/3RW3/3RW4 Mate 80 (Mate) V80 [Genuine part number] 18A-W2534-00/3AC-W2534-00 [Model name] V80D [Type] 4AW1/4AW2/4AW3 JOG Z-II (Jog) SA04J [Genuine part number] 4BX-W2536-10 [Model name] YV50Z [Type] 5EM1/5EM2 JOG ZR (Jog) 3YK [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YG50ZR [Type] 3YK9/3YKA JOG ZR (Jog) 3YK [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YG50ZR [Type] 3YK8 JOG ZR (Jog) 3YK [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YG50ZR [Type] 3YK7 JOG Z (Jog) 3YK [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YG50Z [Type] 3YK6 JOG Z (Jog) 3YK [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YG50Z [Type] 3YK4 JOG SPACE INNOVATION (JOG) SA01J [Genuine part number] 4BX-W2536-10 [Model name] YV50/YV50C [Type] 5BM1/5BM2/5BM3 JOG EX (Jog) 3YK [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YG50EX [Type] 3YK5 JOG aprio typeII (Jog aprio) 4LV [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YJ50S [Type] 4LV3 JOG aprio typeII (Jog aprio) 4LV [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YJ50S [Type] 4LV2/4LV4 JOG aprio EX (Jog aprio) 4LV [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YJ50EX [Type] 4LV1 DT50LC 5R2 [Genuine part number] 4BE-W2536-00 [Model name] DT50LC [Type] 3LM5 DT50 17W [Genuine part number] 18A-W2534-00/4BE-W2536-00 [Model name] DT50 [Type] 3LM1/3LM2/3LM3/3LM4 Cygnus SV (Cygnus) SE07J [Genuine part number] 4CW-W2534-01 [Model name] XC125SV [Type] 5NN1
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  [หมายเลขชิ้นส่วน OEM ที่สอดคล้องกัน] 14A-25130-00, 18A-25330-00, 18A-W2534-00, 1KH-25330-00, 1KH-W2536-00, 22F-25330-00, 22F-W2534-00, 296-W2536-00, 2JL- W2536-00, 2JL-W2536-01, 2JL-W2536-10, 2JN-E2536-00, 2JN-W2536-00, 36R-25330-00, 36R-W2536-00, 3AC-W2534-00, 3AC-W2536- 00, 4BE-W2536-00, 4BE-W253E-00, 4BX-25330-10, 4BX-W2536-00, 4BX-W2536-10, 4BX-W253E-00, 4BX-W253G-00, 4CW-W2534-01, 4KN-E2536-00, 4KN-W2534-11, 4KN-W2536-00, 4KN-W2536-11, 4KN-W253E-11, 4KN-W253G-00, 5G3-25130-02, 5G3-25330-00, 5G3- 25330-01, 5G3-W2534-00, 5G3-W2535-00, 5H0-25330-00, 5H0-W2536-00
  •ได้รับการรับรอง ISO9002
  •ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับ BS3AC

  รายละเอียดคำถาม

  [คุณสมบัติแผ่นรองมาตรฐาน]
  Standard Pad เป็นรุ่นยอดนิยมที่มีพลังหยุดการควบคุมป้องกันแรงเสียดทานและการโจมตีของใบพัดต่ำซึ่งเหนือกว่ารุ่นปกติ ..
  ในสหรัฐอเมริกามีการออกกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่จะลดปริมาณทองแดงในผ้าเบรกรถยนต์ให้เหลือน้อยกว่า 5% ภายในปี 2564 และน้อยกว่า 0.5% ภายในปี 2568 และคาดว่ากฎข้อบังคับเกี่ยวกับทองแดงจะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของ world รวมถึงญี่ปุ่น ..
  NTB เป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาน้ำยาขัดเงาที่ปราศจากทองแดงซึ่งเป็นไปตามกฎข้อบังคับของทองแดงและตอนนี้เราได้พัฒนาน้ำยาขัดเงาที่ไม่มีทองแดงซึ่งมีกำลังเบรกในระดับเดียวกับความก้าวร้าวและความทนทานเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ..
  เราจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุใหม่ทันทีที่สินค้าหมด ..

  [คุณสมบัติรองเท้ามาตรฐาน]
  เมื่อเทียบกับวัสดุทั่วไปวัสดุนี้จะรักษากำลังเบรกและลดฝุ่นที่เสียดสี ..
  ทำจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปตามที่ระบุในมาตรฐาน JIS ADC12 เช่นเดียวกับอะไหล่แท้ ..
  N. T. อัตราการเสื่อมของสปริงรองเท้า B อยู่ที่ประมาณ 1.2 เท่าของสปริงรองเท้าสต็อก (คำนวณจากการทดสอบการขยายและการบีบอัด 100,000 ครั้ง).
  วัสดุได้รับการกำหนดสูตรตามมาตรฐานสากลสำหรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน FF (FE สำหรับหุ้น).. ประสิทธิภาพสูงสุดไม่เพียงเกิดขึ้นที่อุณหภูมิห้อง แต่ยังที่อุณหภูมิสูงอีกด้วย ..

  คำอธิบาย

  * ภาพผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

  คำเตือน

  * ภาพนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น. รูปภาพที่แสดงอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

  ใช้สำหรับรุ่น

  YAMAHA
  ZR SUPER JOG SA13J [Genuine part number] 4BX-W2536-10 [Model name] YG50ZR [Type] 3YKB Vino. SA10J [Genuine Part Number] 4BX-W253E-00 [Model Name] YJ50R [Type] 5AU9/5AUA/5AUB/5AUC/5AUD Vino. 5AU [OE Part Number] 4BX-W2536-10 [Model Name] YJ50R [Type] 5AU3/5AU5/5AU6/5AU7/5AU8 Vino. 5AU [OE Part No.] 4BX-W2536-10 [Model No.] YJ50R [Type] 5AU1/5AU2 Town mate 22F [Genuine part number] 3AC-W2534-00/4KN-W2536-11 [Model name] T50/T50ED/T50D [Type] 3EL9/3ELA/3ELB/3ELC/3ELD/3ELE/3ELF Town mate 22F [Genuine part number] 3AC-W2534-00 [Model name] T50/T50ED/T50D [Type] 3EL9/3ELA/3ELB/3ELC/3ELD/3ELE/3ELF Town mate 22F [Genuine part number] 3AC-W2534-00 [Model name] T50/T50D [Type] 3EL7/3EL8 SR125 4WP [Stock No.] 2JL-W2536-10 [Model Name] SR125/SR125L/SR125B [Type] 4WP1/4WP2/4WP3/4WP4 SR125 4DD [Stock No.] 2JL-W2536-01/2JL-W2536-10 [Model Name] SR125 [Type] 4DD1/4DD2 serow xt225 (serow) 1KH [Stock No.] 4BE-W2536-00 [Model] XT225 [Type] 3RW5 RZ50 RA02J [Stock No.] 4BE-W2536-00/4BE-W253E-00 [Model Name] RZ50 [Type] 5FC2/5FC3 RZ50 RA01J [Stock No.] 4BE-W2536-00 [Model] RZ50 [Type] 5FC1 Mate/Mate DELUXE V50 [Stock No.] 18A-W2534-00/4KN-W253E-11 [Model Name] V50/V50D [Type] 3AC1/3AC3/3AC4/4AT1/4AT2/4AT3 Mate/Mate DELUXE V50 [OE Part Number] 18A-W2534-00/3AC-W2534-00 [Model Name] V50/V50D [Type] 3AC1/3AC3/3AC4/4AT1/4AT2/4AT3 Mate DELUXE 80 V80 [Genuine part number] 3AC-W2534-00 [Model name] V80D [Type] 4AW4 Mate DELUXE V50 [OE Part No.] 4KN-W253E-11 [Model No.] V50D [Type] 4AT5 Mate DELUXE V50 [OE Part No.] 4KN-W253E-11 [Model No.] V50D [Type] 4AT4 Mate DELUXE V50 [OE Part No.] 3AC-W2534-00 [Model No.] V50D [Type] 4AT5 Mate DELUXE V50 [OE Part No.] 3AC-W2534-00 [Model No.] V50D [Type] 4AT4 Mate V50 [OE Part No.] 4KN-W253E-11 [Model Name] V50 [Type] 3AC6 Mate V50 [OE Part Number] 4KN-W253E-11 [Model Name] V50 [Type] 3AC5 Mate V50 [Genuine part number] 3AC-W2534-00 [Model name] V50 [Type] 3AC6 Mate V50 [Genuine part number] 3AC-W2534-00 [Model name] V50 [Type] 3AC5 Majesty SG03J [Stock No.] 4BX-W253E-00 Parking [Model No.] YP250C [Type] 5SJ3/5SJD/5SJF/5SJH/5SJJ/5SJL/5SJM/5SJN Majesty SG03J [OE Part No.] 4BX-W253E-00 Parking [Model No.] YP250A [Type] 5SJ4/5SJE Majesty SG03J [Stock No.] 4BX-W253E-00 Parking [Model] YP250 [Type] 5SJ1/5SJC Majesty SG03J [Stock No.] 4BX-W253E-00 Parking [Model] YP250 [Type] 5GM8 Majesty SG03J [Stock No.] 4BX-W253E-00 Parking [Model] YP250 [Type] 5GM1 JOG Z (Jog) 3YK [stock number] 36R-W2536-00/4BX-W2536-00 [model name] YG50Z/YG50ZS [type] 3YK1/3YK2/3YK3 JOG SPORTS EDITION 3RY [Genuine part number] 36R-W2536-00 [Model name] CY50Z [Type] 3RY1/3RY2 JOG Poche SA08J [Genuine part number] 4BX-W2536-10 [Model name] YV50H [Type] 5GD1 JOG Poche 3KJ [Genuine part number] 4BX-W2536-10 [Model name] CY50HS [Type] 3KJD/3KJG JOG Poche 3KJ [Genuine part number] 4BX-W2536-10 [Model name] CY50H [Type] 3KJC/3KJF JOG next zone 3YJ 【Genuine Part Number】36R-W2536-00 【Model Name】YG50/YG50D 【Type】3YJ1/3YJ2/3YJ3/3YJ4/3YJ5 JOG aprio SA11J [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YJ50 [Type] 4JP9 JOG aprio 4JP [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YJ50SP [Type] 4JP4/4JP6 JOG aprio 4JP [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YJ50/YJ50S [Type] 4JP1/4JP2/4JP3 JOG aprio 4JP [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YJ50 [Type] 4JP5/4JP7/4JP8 JOG 90 SPORTS EDITION 3WF [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] CY90Z [Type] 3WF3 JOG 90 SPORTS EDITION 3WF [Genuine part number] 36R-W2536-00 [Model name] CY90Z [Type] 3WF1/3WF2 JOG SA12J [Genuine part number] 4BX-W2536-10 [Model name] YV50Z [Type] 5EM3/5EM4 JOG 3KJ [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] CY50H/CY50HS [Type] 3KJ5/3KJ7/3KJ9/3KJA JOG 3KJ [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] CY50 [Type] 3KJB/3KJE/3KJH JOG 3KJ [Genuine part number] 36R-W2536-00/4BX-W2536-00 [Model name] CY50 [Type] 3KJ2/3KJ4/3KJ6/3KJ8 JOG 3KJ [Genuine part number] 36R-W2536-00 [Model name] CY50D [Type] 3KJ3 JOG 3KJ [Genuine part number] 36R-W2536-00 [Model name] CY50 [Type] 3KJ1 GEAR 4KN [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] BA50ST [Type] 4KN5 GEAR 4KN [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] BA50S/BA50ST [Type] 4KN2/4KN3 GEAR 4KN [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] BA50NH [Type] 4KN8 GEAR 4KN [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] BA50N [Type] 4KN6 GEAR 4KN [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] BA50 [Type] 4KN1 GEAR 4KN [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] BA50 [Type] 4KN4/4KN7 CYGNUS 4KP [Genuine part number] 4CW-W2534-01 [Model name] XC125T [Type] 4KP1 CHAMP CX 3FC [Genuine part number] 36R-W2536-00 [Model name] CX50 [Type] 3FC1 BWS (BWease) 3AA [Genuine part number] 36R-W2536-00 [Model name] CW50/CW50S [Type] 3AA1/3AA2 Bronco 5BT [OE Part No.] 4BE-W2536-00 [Model No.] ST225 [Type] 5BT1 Axis 3VR [OE Part No.] 4BX-W2536-00 [Model No.] YA90H/YA90HS [Type] 3VR3/3VR4 Axis 3VR [OE Part Number] 4BX-W2536-00 [Model Name] YA90 [Type] 3VR8/3VR9 Axis 3VR [Stock No.] 36R-W2536-00/4BX-W2536-00 [Model Name] YA90 [Type] 3VR1/3VR2/3VR7 Axis 3VP [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YA50H/YA50HS [Type] 3VP5/3VP6 Axis 3VP [Genuine part number] 36R-W2536-00/4BX-W2536-00/4BX-W2536-10 [Model name] YA50/YA50D [Type] 3VP1/3VP2/3VP3/3VP4/3VP7/3VP8/3VP9/3VPA/3VPC TW200E DG07J [Genuine part number] 4KN-W2536-11/4KN-W253E-11 [Model name] TW200E [Type] 5LB1/5LB2 TW200 2JL [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] TW200E [Type] 4CS6 TW200 2JL [Genuine part number] 4KN-W2536-11 [Model name] TW200E [Type] 4CS4 TW200 2JL [Genuine part number] 2JL-W2536-10/4KN-W2536-11 [Model name] TW200 [Type] 2JL/4CS1/4CS2/4CS3/4CS5 Town mate 80 (Town mate) 22K [Genuine part number] 3AC-W2534-00 [Model name] T80ED [Type] 3EJ6 Town mate 80 (Town mate) 22K [Genuine part number] 3AC-W2534-00 [Model name] T80D [Type] 3EJ5 serow xt225 (serow) 1KH [Genuine part number] 4BE-W2536-00 [Model name] XT225/S [Type] 3RW1/3RW2/3RW3/3RW4 Mate 80 (Mate) V80 [Genuine part number] 18A-W2534-00/3AC-W2534-00 [Model name] V80D [Type] 4AW1/4AW2/4AW3 JOG Z-II (Jog) SA04J [Genuine part number] 4BX-W2536-10 [Model name] YV50Z [Type] 5EM1/5EM2 JOG ZR (Jog) 3YK [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YG50ZR [Type] 3YK9/3YKA JOG ZR (Jog) 3YK [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YG50ZR [Type] 3YK8 JOG ZR (Jog) 3YK [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YG50ZR [Type] 3YK7 JOG Z (Jog) 3YK [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YG50Z [Type] 3YK6 JOG Z (Jog) 3YK [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YG50Z [Type] 3YK4 JOG SPACE INNOVATION (JOG) SA01J [Genuine part number] 4BX-W2536-10 [Model name] YV50/YV50C [Type] 5BM1/5BM2/5BM3 JOG EX (Jog) 3YK [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YG50EX [Type] 3YK5 JOG aprio typeII (Jog aprio) 4LV [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YJ50S [Type] 4LV3 JOG aprio typeII (Jog aprio) 4LV [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YJ50S [Type] 4LV2/4LV4 JOG aprio EX (Jog aprio) 4LV [Genuine part number] 4BX-W2536-00 [Model name] YJ50EX [Type] 4LV1 DT50LC 5R2 [Genuine part number] 4BE-W2536-00 [Model name] DT50LC [Type] 3LM5 DT50 17W [Genuine part number] 18A-W2534-00/4BE-W2536-00 [Model name] DT50 [Type] 3LM1/3LM2/3LM3/3LM4 Cygnus SV (Cygnus) SE07J [Genuine part number] 4CW-W2534-01 [Model name] XC125SV [Type] 5NN1
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  3.5

  / 5

  (15 ทบทวน)

  1

  9

  2

  2

  1

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  The price is low, but …,.

  19 Jul 2022
  2.0
  The price is quite cheap and it is durable, but the braking power and Brake squeal in the rain are terrible.
  I don't think there is a Repeat.
  ดูรายละเอียด
  ราคาค่อนข้างถูกและทนทาน แต่กำลังเบรกและเสียงเบรกกลางสายฝนนั้นแย่มาก
  ฉันไม่คิดว่าจะมีการทำซ้ำ
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  May be good

  15 Jun 2022
  4.0
  โดย

  NO NAME

  kr.gif
  Replaced because of squealing at OEMNORMAL. The effect seems to be no more or less than NORMAL. I'm hoping to see how well Life does. ดูรายละเอียด
  เปลี่ยนเพราะเสียงแหลมที่ OEMNORMAL ผลกระทบดูเหมือนจะไม่มากหรือน้อยไปกว่าปกติ ฉันหวังว่าจะได้เห็นว่าชีวิตทำได้ดีเพียงใด ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  CUB Front brake

  28 Apr 2022
  4.0
  The front brake had too much play and could no longer be adjusted, so it was replaced with this product.
  I thought I would try it. I haven't replaced it yet, so I don't know how it will work, but I commute Main
  So I think Large is sturdy.
  ดูรายละเอียด
  เบรกหน้าเล่นมากเกินไปและไม่สามารถปรับได้อีกต่อไป ดังนั้นมันจึงถูกแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์นี้
  ฉันคิดว่าฉันจะลอง ฉันยังไม่ได้เปลี่ยนมันเลยไม่รู้ว่ามันทำงานยังไง แต่ฉันเดินทาง Main
  ดังนั้นฉันคิดว่าขนาดใหญ่แข็งแรง
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  I used it for YamahaBRONCO.

  27 Apr 2022
  4.0
  We chose it because it was cheaper than OEM.

  Regarding Brake Performance
  I don't see any difference between OEM and Large.

  For durability, see ・・・・?
  I don't know as it is after installation. I guess we will see the result at the next exchange.
  ดูรายละเอียด
  เราเลือกเพราะราคาถูกกว่า OEM

  เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเบรก
  ฉันไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง OEM และขนาดใหญ่

  เพื่อความทนทาน ดู ・・・・?
  ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังติดตั้ง ฉันเดาว่าเราจะเห็นผลในการแลกเปลี่ยนครั้งต่อไป
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  For WINE AY-02

  25 Apr 2022
  4.0
  It looks like a normal Brake Shoe.
  The diameter of the shoe may be a little too large if the adjustment nut is not set back far enough.

  for Front is →NTB:?A6-BSGY1 Brake Shoe
  ดูรายละเอียด
  ดูเหมือนผ้าเบรกธรรมดา
  เส้นผ่านศูนย์กลางของรองเท้าอาจใหญ่เกินไปเล็กน้อยหากไม่ได้ใส่น็อตปรับกลับให้ไกลพอ

  สำหรับด้านหน้าคือ→NTB:?A6-BSGY1 ผ้าเบรก
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด